MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

 10 Sự Thực Kinh Khủng

Về Các Tổ Chức Từ Thiện

https://listverse.com/2013/10/07/10-horrible-facts-about-charities/

https://www.charitywatch.org/charitywatch-articles/charitywatch-hall-of-shame/63

 

 

ASHER B NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2013


Từ thiện, giúp đỡ là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Mặc dù nền kinh tế tồi tệ đến đâu , không bao giờ thiếu các tâm hồn vị tha muốn cho tiền hoặc góp một tay vào việc cứu trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc chống lại bệnh tật và chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh những con người mang  ư tưởng từ thiện cao quư , có một số thực tế về tổ chức từ thiện mà không phải là tất cả các con chó con và cầu vồng. Cả hai tổ chức từ thiện và nhà tài trợ đều làm việc, cố ư hay không, cản trở ư tưởng giúp đỡ.

Chúng tôi không cố gắng để ngăn cản bất cứ ai đóng góp cho tổ chức từ thiện, nhưng chắc quư vị không muốn trở thành người ngớ ngẩn để hiến tặng mà không có một cái nh́n khách quan về hậu trường sân khấu của công việc từ thiện.

 

10Kiện tụng, bắt nạt về Nhăn hiệu

 

 

Chúng ta thường thấy các vụ kiện bản quyền nhăn hiệu  mạnh mẽ, tốn kém, kéo dài với các công ty thương mại lớn. Hóa ra các tổ chức từ thiện cũng thích những nhăn hiệu đó. Mặc dù không có ǵ sai trái trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của một người, Susan G. Komen và những người khác chắc chắn vượt qua đường dây với việc bắt nạt thương hiệu của họ .

Rơ ràng, tổ chức từ thiện ung thư vú Komen sở hữu cụm từ "để chữa bệnh" và điều này đă được sử dụng đáng chú ư bởi các tổ chức phi lợi nhuận khác như Kites for a Cure, Juggling for a Cure và Kayaks for a Cure. Chúng ta phải lưu ư rằng các tổ chức nhỏ hơn này cũng là tổ chức từ thiện, có nghĩa là họ tồn tại để làm tốt cho những người khác giống như Komen. Nó không phải là một cuộc cạnh tranh. Nếu tất cả họ đang làm cho nhân loại được ưu ái, Komen  để nó cùng ủng hộ sự tiến bộ của nhân loại, phải không?

Không. Susan G. Komen đă đưa ra hành động pháp lư chống lại hàng trăm tổ chức từ thiện nhỏ sử dụng các chiến dịch thậm chí c̣n mơ hồ giống như thương hiệu quư giá của họ. Ngay cả việc sử dụng băng hoặc màu hồng phù hợp với các hoạt động từ thiện đă vi phạm đến tài sản trí tuệ của Komen và đă bị xử lư theo pháp luật. Các tổ chức từ thiện nhỏ hơn sẽ phải tạm dừng các dự án từ thiện có giá trị hơn và phải trả phí pháp lư bằng tiền cá nhân và người hiến tặng.

Một kẻ bắt nạt khác là tổ chức từ thiện Lance Armstrong Foundation, được biết đến nhiều hơn với cái tên LiveStrong, đă chi 500.000 đô la vào năm 2010 để kiện vô số các tổ chức  sử dụng từ "sống" hoặc "mạnh". Các tổ chức từ thiện lớn  đang sử dụng tiền của nhà tài trợ lẽ ra được sử dụng cho nghiên cứu ung thư hoặc các hoạt động tương tự, để tài trợ cho các hành động pháp lư chống lại Samaritan nhỏ hơn, những người chỉ sử dụng màu hay chữ tương tự như nhăn hiệu họ sử dụng.

9Hợp tác đồng mưu với đại công ty

 

Các công ty nhỏ xung quanh có thể bị bắt nạt, nhưng khi tiếp xúc những công ty lớn hơn th́ đó không phải là vấn đề. Rơ ràng, các tổ chức từ thiện không khó khăn hay khắc nghiệt khi các tập đoàn lớn sử dụng nhăn hiệu của họ - miễn là họ bỏ vài vài triệu vào ví tiền của Komen, tất cả chúng sẽ trở nên màu hồng và "giải quyết" cho bất kỳ sản phẩm không liên quan hoặc không phù hợp nào . Một vài năm trước, KFC đă phát hành " Xô để chữa bệnh ", một chiến dịch chung với Komen nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú với sự trợ giúp của gà rán và thức ăn nhanh. Béo ph́, hậu quả chung của việc tiêu thụ thức ăn nhanh, thực sự đóng góp vào ung thư .

Những mối quan hệ đối tác đáng ngờ này không chỉ dành cho Komen. Một trong những đối tác lớn nhất của Quỹ World Wide Fund trong lĩnh vực bảo tồn môi trường là nhà sản xuất nước giải khát Coca-Cola. Một trong những nhà máy khổng lồ nước giải khát khổng lồ ở Ấn Độ đă có một vài tranh căi trong vài năm trở lại đây để hút nước khan hiếm từ những vùng đất khô hạn nhất của đất nước, có hiệu quả không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường địa phương.

 

8Lăng phí quà tặng:Tặng Quà Tóc

 

 

Chúng tôi đă nghĩ đến việc tặng tóc cho tổ chức từ thiện trước đây. Nó chỉ có vẻ như đậm nét với mái tóc được duy tŕ tốt của bạn bị cắt  để tặng v́ một lư do xứng đáng. Và mặc dù có một chút can đảm để cạo đầu hoặc thậm chí cắt ngắn, người ta cũng được khuyến khích bởi ư tưởng rằng mái tóc quư của họ sẽ giúp cho các bệnh nhân mắc bệnh khủng khiếp.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là những bệnh nhân này đă không. Trong khi Locks of Love, tổ chức từ thiện làm tóc lớn nhất, nhận được 104.000 khoản quyên góp tóc mỗi năm, 80 phần trăm của những khoản đóng góp này bị lăng phí bởi v́ quá ướt, quá mốc, quá xám, hoặc hư hỏng trong quá tŕnh chế biến để sử dụng. Tuy nhiên, với 20% c̣n lại là tốt, chất lượng tóc, họ sẽ có thể sản xuất 2.080 bộ tóc giả. Và họ chỉ có thể sản xuất được 317 bộ tóc giả, c̣n lại 1.763 bộ tóc giả biến mất (trị giá 6,6 triệu đô la) chưa được t́m thấy trong năm 2011.

Để tạo ra một bức tranh rơ nét hơn, tổ chức từ thiện lớn thứ hai, Pantene Beautiful Lengths, nhận được 65.000 lần hiến tóc mỗi năm và có thể tạo ra 3.500 bộ tóc giả. Điều đó có nghĩa là cứ 19 quyên góp tóc là họ sẽ sản xuất được một bộ tóc giả. Trong khi đó tổ chức Locks of Love phải mất 328 lần người tặng tóc mới tạo ra một bộ tóc giả duy nhất.

7 Ủng hộ, tiếp sức cho nhà độc tài

 

 

 

 

Nhiều chế độ cố gắng để  mồi chài móc nối với ḷng từ thiện giả tạo, hoặc để đạt được sự tin tưởng của dân chúng hoặc để có vẻ tốt đẹp hơn với phương tiện truyền thông phương Tây. Đáng buồn, một số tổ chức từ thiện rất háo hức muốn lấy mồi cho tiền mặt, cũng như các Missionaries of Charity, tổ chức chính của Mẹ Têrêxa khi họ nhận được sự đóng góp từ Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier của Haiti. Baby Doc là một trong những nhà lănh đạo tồi tệ nhất trong thời gian cai trị của ông ta và gần đây đă bị buộc tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Tổ chức Sullivan từ thiện nhân quyền khổng lồ, được sự hỗ trợ của Hillary Clinton và Colin Powell, cũng đă tạo mối quan hệ với nhà độc tài ba thập kỷ của Equatorial Guinea là Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Tổ chức từ thiện này thậm chí c̣n cho phép Mbasogo và đất nước của ông lợi  dụng uy tín để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sullivan họp mặt 4,000 nhà chính trị và nghệ sỹ có ảnh hưởng, vận động v́ nhân quyền - bất kể cáo buộc la hét tra tấn, giết người và các vi phạm nhân quyền khác ở Equatorial Guinea.

6 nhân viênđiều hành CEO

 

 

 

Tất cả chúng ta đều h́nh dung các CEO của tổ chức từ thiện là loại người như Mẹ Teresa: thay đổi gạc, cho trẻ ăn và trao quyền cho các t́nh nguyện viên. (Mặc dù điều quan trọng cần lưu ư là Mẹ Teresa không phải là  vị thánh ) Và với h́nh ảnh đó, nó sẽ trở thành  hợp lư để trả cho các giám đốc điều hành từ thiện số lương tới sáu con số nếu nó tương xứng với kinh phí của tổ chức mà họ quản lư. Xét cho cùng, hoạt động từ thiện là công việc khó khăn và họ cũng cần có lương tháng để thanh toán chi tiêu. Tuy nhiên, nhiều giám đốc điều hành từ thiện đă được trả lương quá cao trong khi ngân sách cho các dự án của họ đang dần giảm dần . Mức lương trung b́nh của các CEO của tổ chức từ thiện là 132.739 USD - không lớn khi so sánh với các CEO của công ty nhưng đủ lớn để phải cắt giảm cho các dự án có vốn đầu tư thấp. Con số đó thay đổi, tuy nhiên, với những ǵ Giám đốc điều hành gần đây đă từ chức Susan G. Komen Nancy Brinker nhận được mỗi năm. Ngoài pḥng nghỉ năm sao và dịch vụ máy bay riêng, cô c̣n phải mang về nhà $648,717 trong thời gian làm CEO.

 

5Chứng sợ đồng tính

 

Các tổ chức từ thiện thiện chí,  tự nguyện không có nghĩa là các tổ chức từ thiện khoan dung, bác ái. Nhiều tổ chức từ thiện vẫn từ chối sự tham gia của người khác do khuynh hướng t́nh dục của họ. Các mức độ phân biệt đối xử khác nhau, từ các tổ chức từ thiện nhận con nuôi Thiên chúa giáo từ chối đưa trẻ em có cặp đồng tính cho tới tổ chức Salvation Army tuyên bố rằng "cha mẹ đồng tính cần phải bị xử tử ".

Ngay cả những tổ chức từ thiện không dựa hoàn toàn vào đức tin như Boy Scouts of America, nổi tiếng là những người đàn áp. BSA đă được báo cáo đă đuổi việc cả các quan chức BSA phục vụ lâu dài và cao cấp cho những việc như đi nghỉ mát tại một khu nghỉ mát đồng tính . Sau 103 năm tồn tại của tổ chức, chỉ mới đây BSA đă đưa ra lệnh cấm thừa nhận thanh thiếu niên đồng tính trong hàng ngũ chỉ huy, mặc dù người lớn gay vẫn sẽ ở lại phía sau các cổng hướng đạo.

4t́nh nguyện viên phải có chuyên môn

 

 


Theo tổ chức Charity Navigator , 64,3 triệu người Mỹ (khoảng 27% dân số Hoa Kỳ) t́nh nguyện phục vụ thiện nguyện với nhiều lư do khác nhau trong năm 2011. Điều này đă tiết kiệm cho thế giới từ thiện một khoản tiền lớn đến 171 tỷ USD,  có thể chuyển hướng tới các dự án khác như xây nhà ở và viện trợ y tế. Một số tổ chức từ thiện nhỏ khi thảo luận ưa thích thời gian đóng góp từ thiện hơn tiền màà hàng triệu người sẽ vui ḷng tham gia.

Trong khi hoạt động t́nh nguyện là một trong những h́nh thức tốt nhất của việc làm từ thiện, nó cũng sẽ gây ra hậu quả thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Sau mỗi trận động đất nghiêm trọng, có khoảng 50.000 người t́nh nguyện tự ư  cố gắng giúp đỡ cứu trợ thiên tai. Con số có thể đáng ngưỡng mộ hơn nếu họ không gây rối hơn làm việc hữu ích.

Các tổ chức từ thiện không muốn bạn ở đó khi  bạn không phải là một nhân viên lành nghề nói được một ngôn ngữ cụ thể hoặc không có một chuyên môn cụ thể. Thông thường, t́nh nguyện viên đến hiện trường thảm họa không được chuẩn bị kỹ lưỡng và cuối cùng phải chia sẻ hàng cứu trợ với những người mà họ muốn giúp đỡ ngay từ đầu. Các chuyên gia thiên tai nói rằng những người có thể giúp đỡ nhiều nhất có lẽ là những người dân địa phương. Nếu bạn khăng khăng đ̣i đi, ít nhất hăy cố gắng đi cùng với một tổ chức có thể phối hợp với nhu cầu của địa phương và thực sự quyết định xem họ có cần bạn hay không.

3 Từ Thiện Tài trợ Khủng bố

 

 

 

Tổ chức từ thiện là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho các tổ chức khủng bố . Một số tổ chức từ thiện, vô tội đang cố gắng tài trợ cho một lư tưởng, cuối cùng bị lừa vào việc hiến tặng cho các công tŕnh ác. Đây có thể là trường hợp của một tổ chức từ thiện Ả Rập Xê-út-Ả Rập Saudi không ngờ tới, cung cấp 2,7 triệu USD cho một học giả tôn giáo Afghanistan để ông có thể xây dựng một nhà thờ hồi giáo, sân bóng đá và trường học ở Quetta, Pakistan. Khi tổ chức từ thiện kiểm tra tiến tŕnh của dự án, không có trường học, không nhà thờ Hồi giáo, và không có học giả Afghanistan nào được t́m thấy. Mặc dù không bao giờ được chứng minh, họ nghi ngờ rằng tiền của họ có thể đă được sử dụng để tài trợ khủng bố. Chắc chắn nó không được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương như nó đă được dự định.

Nhưng một số tổ chức từ thiện không giống như nạn nhân mà giống như những kẻ đồng lơa. Quỹ cứu trợ toàn cầu , một trong những tổ chức từ thiện Hồi giáo lớn nhất ở Mỹ, được phát hiện có liên hệ mật thiết với Al-Qaeda. Tổ chức từ thiện Nhân đạo (Benevolence International Foundation), tổ chức từ thiện có trụ sở tại Chicago, được cho là đă hỗ trợ các hoạt động khủng bố Chechnya ở Nga, bao gồm vụ giết hại 335 học sinh và phụ huynh ở thị trấn Beslan của Nga.

2 Từ Thiện giết hại động vật

 

 

 

 

Chúng tôi ủy thác những người yêu quư của chúng tôi đến các tổ chức từ thiện động vật v́ họ được trông đợi để chăm sóc chúng và (rơ ràng) không giết chúng. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp với một số tổ chức từ thiện phúc lợi động vật lớn. PETA, một tổ chức từ thiện cực kỳ thẳng thắn chống lại sự lạm dụng động vật, đă gây tranh căi khá ồn ào v́ cuộc biểu t́nh khỏa thân của họ và các cuộc tẩy chay tiêu dùng. Đằng sau họ là một đội quân nổi tiếng hỗ trợ đầy đủ cho cuộc thập tự chinh của PETA chống lại sự tàn ác với động vật. Họ đă là những kẻ phản đối mạnh mẽ nhất, chống lại mọi hành động ngược đăi thú vật kể từ những năm 80.

Mọi người có thể đă mong đợi một sự cuồng nhiệt hoàn hảo từ PETA, nhưng có lẽ họ sẽ không nghĩ rằng trong năm 2011, PETA đă giết chết gần 96 phần trăm động vật chuyển tới trụ sở của họ. Đó là 2.124 động vật bị giết trong số 2.216. Đồng thời, chỉ có bảy trong số những con vật đó đă được nhận làm con nuôi. Thực tế, trong ṿng 11 năm, PETA đă giết chết gần 30.000 con vật nuôi do họ chăm sóc. Và đây không phải là động vật trong điều kiện suy nhược hoặc có bệnh sắp chết. Hầu hết chúng đều khỏe mạnh.

Điều đáng buồn là PETA không phải là tổ chức từ thiện duy nhất thực hiện điều này. Hiệp hội Hoàng gia về Ngăn ngừa Sự tàn bạo đối với Động vật (RSPCA) đă giết chết 3.400 con vật lành mạnh trong năm 2011. Trong ṿng năm năm, RSPCA đă giết chết tổng cộng 46 phần trăm động vật khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của họ. Tháng Một năm ngoái, họ đă giết 43 con cừu. Nhưng đừng lo lắng! Họ đă chắc chắn chụp một bức ảnh nhân dịp này để giúp vận động - bạn có thể đoán được- phúc lợi động vật.

1Tham nhũng

 

 

 

Những ǵ mọi người thường hy vọng khi bỏ một đồng đô la vào trong hộp quyên góp? Một số có thể muốn rằng đồng đô la khó kiếm của họ có thể mua một bát canh nóng gia đ́nh cho ban đêm. Hoặc có thể một đứa trẻ ở Mogadishu được một đôi dép mới hoặc học một số môn toán. Rất ít người nghĩ rằng đồng đô la này có thể mở đường cho sự nghiệp giàu có của người kêu gọi từ tâm xă hội.

Một số báo phát hành gần đây đă  công bố kết luận rằng có tới 50 tổ chức từ thiện lớn chi tiêu ít hơn 4 phần trăm ngân quỹ xin được của họ cho các hoạt động liên quan đến từ thiện thực tế. 96 phần c̣n lại của số tiền quyên góp mà họ nhận được đi vào túi của người sáng lập tổ chức từ thiện, nhà khai thác, và luật sư. Kids Wish Network, một tổ chức từ thiện cho trẻ em đang hấp hối, đă gây quỹ 125 triệu đô la v́ "nguyên nhân". Trong đó, 110 triệu đô la đă trực tiếp đến túi các luật sư và 4 triệu đô la vào túi của người sáng lập tổ chức từ thiện .

Các tổ chức từ thiện này đă  nói dối với các nhà tài trợ, kiếm nhiều tiền và sắp xếp các cuộc tham vấn về gây quỹ đă được lập luận là có lợi cho tài khoản ngân hàng của họ. Trên thực tế, họ đang bị tổn thương nặng nề đến mức dường như họ chế nhạo nỗi khổ của những người được cho là được họ giúp đỡ. Một ví dụ là Quỹ Ung thư Hoa Kỳ, đă thu về 100 triệu đô la v́ lợi ích của các bệnh nhân ung thư, nhưng sau đó chỉ đưa ra vô số đồ trang sức, giấy biếu và khăn ăn cho người bệnh ung thư đang hấp hối.

 

Sự thực thối nát, tham nhũng khủng khiếp, đáng ghê tởm của các tổ chức từ thiện trong xă hội Hoa Kỳ là vậy. C̣n cộng đồng Việt Nam th́ sao? Chẳng qua chưa có người viết thư cho nhóm điều tra tham nhũng trong các tổ chức từ thiện mà thôi. Vài triệu chưa phải là con số để họ phải đầu tư một cuộc điều tra nhưng nếu người khai thuế khiếu nại vài lần chắc cũng sẽ có chuyện.

Nam Lộc và đồng bọn ăn bẩn chớ to mồm chửi láo.

 

Kim Âu chuyển ngữ

DEC 13/2017

 

 

 

Quư Độc Gỉa muốn liên lạc, khiếu nại về các tổ chức Non Profit Organization xem dưới đây:

Liên lạc CharityWatch

Viện Giám Sát Từ thiện Hoa Kỳ (AIP) hiện nay được gọi là CharityWatch - một cái tên phản ánh vai tṛ của chúng ta là cơ quan giám sát từ thiện độc lập và quyết đoán mà bạn tin cậy.

Các thành viên được khuyến khích liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây để biết thông tin về Thành viên của họ và các yêu cầu khác. Do khối lượng lớn thư từ mà chúng tôi nhận được, vui ḷng đợi vài ngày làm việc để được hồi đáp, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số (773) 529-2300 với bất kỳ câu hỏi khẩn cấp nào.

https://www.charitywatch.org/contact

Chúng tôi cũng hoan nghênh các nhận xét chung và các câu hỏi. Do khối lượng thư tín lớn mà chúng tôi nhận được, chúng tôi không thể trả lời mọi e-mail. Tuy nhiên, bạn có thể t́m câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến trong phần FAQ của trang web của chúng tôi, hoặc quét cơ sở dữ liệu Articles của chúng tôi để t́m các bài viết về tổ chức từ thiện, đưa ra lời khuyên và các chủ đề liên quan đến từ thiện khác mà bạn quan tâm.

CharityWatch thường xuyên làm việc với các phương tiện truyền thông và có thể cho mượn chuyên môn của chúng tôi để cung cấp ư kiến ​​sâu sắc về các bài viết, giúp điều tra, giải thích kiểm toán và các mẫu thuế, hoặc cung cấp bối cảnh để hiểu các vấn đề rộng hơn ảnh hưởng đến việc từ thiện. Vui ḷng liên hệ với chúng tôi theo số (773) 529-2300 hoặc tại media@charitywatch.org  nếu chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc yêu cầu quyền truy cập trực tuyến vào xếp hạng từ thiện và thông tin khác.

 

Địa chỉ gửi thư

Tổ chức từ thiện 
PO Box 578460 
Chicago, IL 60657

 

Văn pḥng của chúng tôi được đặt tại 3450 North Lake Shore Drive, Suite 2802 ở Chicago. Do lượng thư lớn mà chúng tôi nhận được, chúng tôi yêu cầu các cá nhân gửi thư tới hộp thư trên chứ không phải địa chỉ thực của chúng tôi.

 

Điện thoại: (773) 529-2300 
Fax: (773) 529-0024

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: