KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

UPI - REUTERS - APVI - THẾ GIỚI - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE- TỬ VI - VTV - HTV

PLUTO - INTERNET - SONY - CHINA - SINHUA - FOX NEWS - NBCSPORT  ESPNSPORT - EPOCH

SPORT TV- LEARNING- FOX BUSINESS- WHITE HOUSE- CONGRESS-FED REGISTER- DIỄN ĐÀN-

 

 

 

François Mitterrand

François Mitterrand , đy đ François-Maurice-marie Mitterrand , (sinh ngày 26 tháng 10 năm 1916, Jarnac, Pháp-chết ngày 8 tháng 1 năm 1996, Paris), chính tr gia người đã phc v hai nhim k (1981-1995) như ch tch cPháp , dđt nước ca mình đ hi nhp chính tr và kinh tế cht ch hơn vi Tây Âu. Nhà xã hi ch nghĩa đu tiên nm gi chc v, Mitterrand đã t b các chính sách kinh tế cánh t sm trong nhim k tng thng ca mình và thường cai tr như mt ngườtheo ch nghĩa tp trung thc dng .

Là con trai ca mt giám đc nhà ga, Mitterrand hc lut và khoa hc chính tr  Paris . Chiến tranh thế gii th hai bùng n , ông nhp ngũ vào b binh và đến tháng 6 năm 1940 thì b thương và b quân Đc bt. Sau khi trn thoát khi mt tri tù vào cui năm 1941, ông làm vic vi chính ph cng tác viêVichy - mt s kin không được công khai cho đến năm 1994 - trước khi tham gia Kháng chiến vào năm 1943.

Năm 1947, ông tr thành b trưởng ni các cCng hòa th tư trong chính ph liên minh cPaul Ramadier , đã được bu vàQuc hi năm trước. Trong 12 năm tiếp theo, Mitterrand nm gi các chc v trong ni các trong 11 chính ph thi Cng hòa th tư tn ti trong thi gian ngn.

Ban đu có phn trung tâm trong quan đim ca mình, ông tr nên cánh t hơn trong chính tr, và t năm 1958, ông kết tinh phn đi chế đ ca Charles de Gaulle . Năm 1965, ông chng li de Gaulle vi tư cách là ng c viên duy nht ca đng xã hi ch nghĩa và cng sn còn li cho chc tng thng Pháp, thu được 32 phn trăm s phiếu bu và buc de Gaulle phi tham gia mt cuc bu c b phiếu.

 

Sau khi được bu làm thư ký th nht cĐng Xã hi năm 1971, Mitterrand bt đu mt cuc ci t ln ca đng, điu này đã làm tăng đáng k s hp dn bu c ca nó. Mc dù Mitterrand b đánh bi trong ln tranh c tng thng th hai, vào năm 1974, chiến lược biến Đng Xã hi tr thành đng chiếm đa s ca cánh t trong khi vn liên minh vi Đng Cng sn đã dn đến chiến thng khó chu ca Đng Xã hi vào ngày 10 tháng 5 năm 1981, khi ông đánh bi đng đương nhim. ch tch, Valéry Giscard d'Estaing . Mitterrand đã kêu gi các cuc bu c lp pháp ngay sau chiến thng ca ông, và đa s cánh t mi trong Quc hi đã cho phéth tướng Pierre Mauroy ca ông thc hin nhng ci cách mà Mitterrand đã ha. Các bin pháp này bao gm quc hu hóa các t chc tài chính và các doanh nghip công nghip ch cht, nâng mc lương ti thiu, tăng li ích xã hi, và bãi b át hình . Trong chính sách đi ngoi, Mitterrand ch trương lp trường tương đi cng rn đi vLiên Xô và vun đp quan h tt vHoa Kỳ .

Các chính sách kinh tế xã hi ch nghĩa ca Mitterrand khiến lm phát gia tăng và các vn đ khác, vì vy năm 1983 chính ph bt đu ct gim chi tiêu. Vào cui nhim k đu tiên ca Mitterrand ti v, Đng Xã hi đã t b hoàn toàn các chính sách xã hi ch nghĩa và v cơ bn đã áp dng ch nghĩa t do th trường t do . Năm 1986, các đng ca cánh hu đã giành được đa s ghế trong Quc hi, và vì vy Mitterrand phi yêu cu mt trong nhng nhà lãnh đo ca đa s cánh hu,Jacques Chirac , tr thành th tướng ca ông. Theo tha thun chia s quyn lc chưa tng có này, được gi là sng chung, Mitterrand gi trách nhim v chính sách đi ngoi. Ông đã đánh bi Chirac mt cách rõ ràng trong cuc bu c tng thng năm 1988 và do đó được đm bo mt nhim k by năm na.

Mitterrand mi được bu li mt ln na gi là bu c, và nhng người theo ch nghĩa Xã hi giành li đa s làm vic trong Quc hi. Nhim k th hai ca ông được đánh du bng nhng n lc mnh m nhm thúc đy s thng nht châu Âu và tránh s thng tr kinh tế ca Đc đi vi Pháp bng cách ràng buc c hai nước vào các th chế mnh m ca châu Âu. Do đó, Mitterrand là người đ xut hàng đHip ước v Liên minh châu Âu (1991), quy đnh v h thng ngân hàng châu Âu tp trung, đng tin chung và chính sách đi ngoi thng nht.

Mitterrand kém thành công hơn trong các vn đ đi ni, đc bit là trong vic đi phó vt l tht nghip cao liên tc ca Pháp, t l này đã tăng lên 12% vào năm 1993. Năm 1991, ông b nhim người theo ch nghĩa xã hiEdith Cresson làm th tướng; bà tr thành người ph n đu tiên trong lch s Pháp gi chc v đó. Đng Xã hi đã tht bi nng n trong cuc bu c lp pháp năm 1993 và Mitterrand đã dành hai năm cui cùng ca nhim k th hai đ làm vic vi mt chính ph trung hu dưới thi Th tướng Edouard Balladur .

Pháp dưới chế đ ch tch xã hi ch nghĩa

Nhiệm kỳ đầu tiên của Mitterrand

Mitterrand ngay lp tc di chuyn đ thc hin nhng gì dường như là nhim v ca c tri . Ông được coi là th tướng là mt chiến binh xã hi ch nghĩa lâu năm,Pierre Mauroy, người có ni các gn như là xã hi ch nghĩa vng chc ngoi tr bn người Cng sn. Các cuc ci cách ln din ra nhanh chóng. Mt khu vc rng ln ca nn kinh tế đã được quc hu hóa (bao gm 11 tp đoàn công nghip ln và hu hết các ngân hàng tư nhân); mc đ phân cp hành chính đáng k đã chuyn mt phthm quyn ca nhà nước sang các hi đng khu vc và đa phương; li ích xã hi được m rng và vic sa thi các nhà máy được thc hin dưới s kim soát ca nhà nước; thuế sut được tăng lên các cp trên; và mt loi thuế tài sn đc bit đã được áp dng đi vi nhng gia sn ln.

François Mitterrand

François Mitterrand.

SPC 5 James Cavalier / Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Nhng người theo ch nghĩa xã hi hy vng rng các nước công nghip khác s áp dng các bin pháp tương t và n lc chung này s kích thích s phc hi trên din rng t cuc suy thoái sau năm 1973. Thay vào đó, hu hết các quc gia phương Tây khác đã đi theo hướng ngược li, quay sang bo th rút lui. B cô lp trong mt thế gii thiếu thin cm và b cn tr bi s phn đi gin d trong nước, cuc th nghim ca đng Xã hi ch nghĩa đã b xáo trn: xut khu gim, giá tr ca đng franc gim, tht nghip tiếp tc tăng và vn chy ra nước ngoài an toàn. Chính ph sm buc phi rút lui. Mauroy được thay thế bi mt nhà k tr tr tui ca Đng Xã hi, Laurent Fabius, người đã tuyên b chuyn t tư tưởng sang hiu qu , vi vic hin đi hóa bài phát biu mi.

Nhiu c tri cánh t đã v mng vì tht vng trước hy vng ca h. S bt mãn cũng xut hin bên l chính tr phía xa bên trái, Cng sn đã rút các b trưởng ca h khi ni các.  phía xa bên phi, mt tâm đim mi ca s bt mãn đã xut hin trongJean-Marie Le Pen 'sMt trn Quc gia (Front National), t chc đã ghi được thành công vi chiến dch trc xut công nhân nhp cư. Không ai ngc nhiên, nhng người theo ch nghĩa xã hi đã mt quyn kim soáQuc hi trong cuc bu c tháng 3 năm 1986; h và các đng minh ch gi được 215 ghế, trong khi liên minh cc hu tăng lên 291 ghế.

Nhim k tng thng ca Mitterrand vn còn hai năm na. Nhưng nCng hòa th năm hin phi đi mt vi mt bài kim tra đã được tranh lun t lâu: Liu h thng có th hot đng khi quc hi và tng thng mâu thun vi nhau? Mitterrand đã vượt qua được tình thế tiến thoái lưỡng nan bng cách chn con đường rút lui thn trng. Ông đã ch đnh th tướng là th tướng lãnh đo mnh nht ca phe bo th, Chirac ca Gaullist RPR , và t b hu hết các quyết đnh ca chính ph (ngoi tr v chính sách đi ngoi và quc phòng, mà chính de Gaulle đã dành cho tng thng). Mi quan h không my êm đp này nhanh chóng được dán nhãn là "sng th"; nó kéo dài hai năm và cui cùng có tác dng vi Mitterrand hơn là có li cho Chirac.

Chirac đã hành đng ngay lp tc đ đo ngược nhiu ci cách ca Ch nghĩa xã hi. Ông bt đu quá trình tư nhân hóa các doanh nghip được quc hu hóa phc tp, githuế suthuế thu nhp  các cp cao hơn và bãi b thuế tài sn, và loi b mt s kim soát pháp lý đi vi ngành công nghip. Nhng đng thái này mang li cho Chirac nhng li khen ngi nhưng cũng có nhng li ch trích . S ni tiếng ca ông còn b nh hưởng bi mt lot các mi đe da đi vi trt t công cng - đc bit là mt cuc đình công trên phương tin giao thông kéo dài và làn sóng tn công khng b trên đường ph Paris - khiến người ta nghi ng v li ha ca chính ph trong vic đm bo lut pháp và trt t. Khi xếp hng phê duyt ca Chirac gim, Mitterrand đã phc hi. Vic sng chung giúp anh ta tránh phi đưa ra nhng quyết đnh nhy cm và các c tri đã tín nhim anh ta vì đã trung thành tôn trng nhng gii hhiến pháp ca anh ta .

Nhiệm kỳ thứ hai của Mitterrand

S kim chế đã tr c tc khi Mitterrand tranh c, chng li Chirac, cho nhim k th hai vào tháng 4 - tháng 5 năm 1988 và giành được chiến thng rõ ràng (54 đến 46%). Tng thng ni dy đã chn Đng Xã hiMichel Rocard trên cương v th tướng và mt ln na gii tán Quc hi vi hy vng c tri s cho ông đa s trong ngh vin. Ln này hy vng ch thành hin thc mt phn; Nhng người theo ch nghĩa xã hi và các đng minh ca h đã giành được 279 ghế, nhưng h đã thiếu đa s rõ ràng.

Vic Mitterrand chn Rocard làm th tướng đã gây ra mt s bt ng, vì hai người đàn ông đng đu các phe phái đi đch trong Đng Xã hi , và h có tính cách xa l. Rocard là mt chuyên gia tài chính xut chúng và là người ng h chính ph theo s đng thun ca cánh t và trung tâm, trong khi Mitterrand được coi là bc thy v trò chơi chính tr. Mi quan h không êm m kéo dài ba năm, và Rocard đã đ thành công trong vic qun lý nn kinh tế đ duy trì xếp hng chp thun cao ca mình trong các cuc thăm dò cho đến cui cùng.

Mitterrand quyết đnh thay thế Rocard vào năm 1991 bng th tướng ph n đu tiên ca Pháp, Edith Cresson , đã gây ra tranh cãi nghiêm trng. Cresson, mt người trung thành vi Mitterrand, đã gi nhiu chc v trong ni các trong sut nhng năm 1980 và được coi là mt chính tr gia có năng lc nhưng cng rn và hay mài mòn. Nhng tuyên b thô bo trước công chúng ca Cresson đã nh hưởng đến kh năng cm quyn ca bà, nhng người theo ch nghĩa Xã hi đã b tht bi thm hi trong các cuc bu c khu vc (tháng 3 năm 1992), và Mitterrand thay thế Cresson vào tháng 4 năm 1992 bng mt loi Đng Xã hi khác,Pierre Bérégovoy .

Edith Cresson, 2007.

Jef-Infojef

“Béré” (như cách gi quen thuc ca ông) là mt ví d hiếm hoi v mt người vô sn đã vượt qua hàng ngũ công đoàn đ tr nên ni tiếng v chính tr. Là con trai ca mt công nhân c cn Ukraina nhp cư, ông đã ni tiếng là mt chuyên gia v tài chính công và là mt chính tr gia liêm khiết. Li ha ca anh y s chm dt hàng lot v bê bi tài chính đã bao vây các chính ph Xã hi ch nghĩa gn đây đã được hoan nghênh nhưng li khiến anh b tn thương khi anh y, đến lượt mình, b buc ti hành vi sai trái: anh y đã chp nhn, t mt doanh nhân giàu có đang b điu tra vì giao dch ni gián , mt khon vay ln đ tài tr cho vic mua mt căn h  Paris . Mc dù không liên quan đến bt hp pháp, nhưng danh tiếng ca Bérégovoy v s chính trcb. Trong cuc bu c quc hi din ra vào tháng 3 năm 1993, phe Xã hi ch nghĩa đã b tht bi nng n; h ch gi li 67 ghế so vi 486 ghế ca liên minh cánh hu (RPR và UDR). Bérégovoy t chc th tướng và vài tun sau gây chn đng c nước khi t sát.

Mc dù nhng ngườbo th đc thng kêu gi Mitterrand cũng t chc, ông t chi; nhim k tng thng ca ông vn còn hai năm đ tranh c. Nhưng anh y li phi đi mt vi vic sng th, ln này là vi mt Gaullist khác,Édouard Balladur . Chirac mun tránh nhng ri ro khi ch đng đưa ra quyết đnh khi đang chun b chiến dch tranh c tng thng.

Mitterrand bước vào tri nghim chung sng th hai vuy tín ca mình b tn hi do nhng bt hnh gn đây ca nhóm bn. Ông cũng đã đánh mt tm vóc bi mt nhn đnh sai lm trong lĩnh vchính sách đi ngoi “dè dt cmình . Mitterrand đã tng là người son tho hàng đu caHip ước Maastricht (1991), được thiết kế đ cng c các cu trúc th chế cCng đng Châu Âu . Khi hip ước vp phi s ch trích thù đch, ông đã đánh cược trong mt cuc trưng cu dân ý Pháp đ tăng cường s ng h. Kết qu là c tri Pháp không tán thành 51%, và mc dù đ đ Maastricht có hiu lc, bng chng v s chia r sâu sc Pháp càng làm gim uy tín ca tng thng. Vn còn mt s bi ri khác là tiết l vào năm 1994 rng Mitterrand đã chp nhn mt v trí quan liêu trong Vichy ca Pétainchế đ năm 194243. Có nhng tiếng kêu phn n, nhưng cơn sc và cơn thnh n nhanh chóng biến mt. Trong mt s vòng kết ni, ông được ghi nhn là người đã khiến các nhà phê bình mt thăng bng bng cách qun lý tin tc thông minh ca mình. Trước khi qua đi vào tháng 1 năm 1996, Mitterrand cũng đ li du n văn hóa ca mình Paris, nơi hoành trángngành kiến ​​trúc các d án như Opéra de la Bastille , Louvre m rng, Grande Arche de la Défense cao chót vót, và Bibliothèque Nationale de France mi giúp tên tui ca ông tn ti.

Cuc phiêu lưu th hai ca Mitterrand trong vic chung sng (1993–95) đã t ra hu ích cho Th tướng Balladur hơn là cho tng thng. Nó cũng đã t ra vô cùng tht vngChirac , người đã thiết kế cuc hn ca Balladur vi gi đnh rng anh ta s ng h Chirac và bước sang mt bên có li cho anh ta khi cuc bu c tng thng đến gn. Chirac đã không nhn ra rng v thế phong cách và lch s ca mình có th phát trin thành đi th nng ký nht ca chính mình. Đến năm 1995 Balladur là người dn đu rõ ràng và tuyên b ng c tng thng chng li lãnh đo đng ca chính mình, Chirac. Trong khi đó, phe Xã hi ch nghĩa, sau mt s tranh giành ban đu đ tìm mt ng c viên kh thi, đã kết thúc bng cách chn quan chc đng Lionel Jospin , người dn đu lĩnh vc này trong vòng b phiếu đu tiên vào ngày 23 tháng 4. Chirac, mt nhà vn đng mnh m, đã vượt qua Balladur, và trong cuc vượt cn anh y li thng, ln này là trước Jospin. Chiến thng ca ông đã chm dt nhim k ch tch xã hi ch nghĩa kéo dài 14 năm.

Gordon WrightEugen Weber

Pháp dưới thi các tng thng bo th

Các Quản trị Chirac

Chiến thng trung tâm ca năm 1995 không kéo dài. Trong cuc bu c d kiến ​​mà Chirac kêu gi vào năm 1997, đa s đng Xã hi đã quay tr li nm quyn, và Jospin tr li đng đu mt liên minh ca nhng người Xã hi ch nghĩa, nhng người Cng sn và Đng Xanh. Trong khi đó, các chính sách ca nhim k th hai ca Mitterrand đã thc hinhng nhượng b cho th trường t do , trung bình Chirac cTh tướng , Alain Juppé (1995-1997), nhng nhượng b nghiêm trng đi vi cánhà nước phúc li . Dưới thi Jospin, cũng như dưới thi Juppé, vic sng th thc dng đã phi vt ln đ duy trì c tăng trưởng kinh tế và mng lưới an sinh xã hi. Quá trình tư nhân hóa din ra nhanh chóng, lm phát vn trong tm kim soát và s ra đi cđng euroơn v tin t châu Âu) vào tháng 1 năm 1999 đã thúc đy cnh tranh và đu tư. Tuy nhiên, t l tht nghip vn dao đng quanh mc 12% trong thp k cui ca thế k này, khiến Jospin nghi ng v hy vng rng tăng trưởng và tiến b xã hi s đượhòa gii .

Jacques Chirac, 2006.

Marcello Casal Jr / ABr

Tuy nhiên, khi Pháp đăng cai và vô đch World Cup bóng đá (bóng đá) vào năm 1998, đó là mt chiến thng không ch cho nim t hào th thao quc gia mà còn cho s chung sng các cp cao nht, vì nó th hin s hp tác đa chng tc trên mt đi chiến thng bao gm người Rp, châu Phi , và người châu Âu, phn ánh xã hi ngày càng đa dng ca Pháp .

Năm 2002, RPR hp nht vi các đng khác đ to ra Liên minh trung hu cho Đa s Tng thng sau đó được đi tên thành Liên minh vì Phong trào Bình dân (Union pour un Mouvement Populaire; UMP) —mà đã thành công trong vic đm bo Chirac tái đc c vào năm đó. Chirac d dàng đánh bi Le Pen cc đoan, người đã th hin mnh m đáng ngc nhiên trong vòng b phiếu đu tiên khiến Jospin phi tuyên b t chc. Không còn phi chia s quyn lc vi nhng người theo ch nghĩa xã hi, Chirac đã b nhim đng nghip Gaullist Jean-Pierre Raffarin đ thay thế Jospin làm th tướng. Tuy nhiên, hành đng cân bng kinh tế xã hi này vn được duy trì, to ra s ph biến ca pháp lut xã hi tiến b trước nhng khó khăn ca thuế cao, an sinh xã hi hn chếnhu cu v người s dng lao đng, và ngun vn bp bênh cho các d án phúc li và sc khe.

Pháp gây chú ý thế gii vào năm 2003, khi chính quyn Chirac - tin rng chế đ ca nhà lãnh đo Iraq addām ussein đang hp tác vi các thanh sát viên cLiên hp quc tìm kiếm vũ khí hy dit hàng lot - đã khiến mt s thành viên ca Hi đng Bo an Liên hp quc ngăn chn hiu qu vic cho phép s dng chng li Iraq. Mc dù công chúng Pháp phn ln đng ý vi Chirac v vn đ Iraq, nhưng UMP đã b tht bi trong cuc bu c Ngh vin châu Âu và khu vc vào năm 2004. Năm sau, Chirac càng muy tín khi c tri Pháp bác b vic phê chun hiến pháp Liên minh châu Âu mi, mà ông đã ng h mnh m. Trong hu qu ca cuc b phiếu tht bi, tng thng đã đt tên cho người bo v ca mìnhDominique de Villepin đ thay thế Raffarin làm th tướng. Anh y đã chn Villepin thay vì đi th lâu năm ca mìnhNicolas Sarkozy , người sau đó đã b sung nhim v ca b trưởng ni v vào công vic ca mình vi tư cách là người đng đu UMP.

Sau đó vào năm 2005, nim t hào ca người Pháp v s đa dng ca đt nước b lung lay khi cái chết do tai nn ca hai thanh thiếu niên nhp cư làm bùng phát bo lc  Paris và lan nhanh sang các vùng khác ca đt nước. Gn 9.000 ô tô b thiêu ri và gn 3.000 v bt gi trong mùa thubo lon , được thúc đy bi t l tht nghip cao, phân bit đi x và thiếu cơ hi trong cng đng người nhp cư ch yếu Bc Phi . Năm 2006, trong mt minh ha rõ ràng hơn v s bt mãn lan rng đi vi chính ph, hơn mt triu người đã t tp trên khp đt nước đ phn đi mt đo lut có th to điu kin cho nhng nhân viên tr b sa thi. Chirac, vn đã b st gim mc đ ni tiếng, đã b buc phi đình ch theo lut.

Các Quản trị Sarkozy

Mc dù đ điu kin theo hiến pháp, Chirac đã quyết đnh không tái tranh c tng thng vào năm 2007. Trước mong mun thay đi ca công chúng, hai đng chính tr chính ca đt nước đã đ c mt cp tương đi mi thay thế ông. Các Đng Xã hi chSégolène Royal , mt cu c vn Mitterrand, trong khi đi th Sarkozy Chirac ca d dàng giành được s đ c ca UMP trung hu. C hai đu tiến vào vòng bu c th hai (Royal là người ph n đu tiên làm như vy), trong đó Sarkozy giành chiến thng quyết đnh. Mc dù nhng người theo ch nghĩa xã hi mit th ví Sarkozy như mt người theo ch nghĩa tân bo th ca Mxem ch nghĩa bo th ), nhng người ng h ông hoan nghênh nhng li ha ca ông v gim tht nghip, ct gim thuế, đơn gin hókhu vc công., và tht cht lut nhp cư và tuyên án.

Tuy nhiên, đến năm 2010, t l tht nghip cao và bt n kinh tế đã góp phn làm gia tăng s bt mãn đi vi Sarkozy và UMP. Sau khi tình trng kém trong cuc bu c khu vc Pháp tháng Ba, UMP đã kim soát được ch 1 trong tng s 22 khu vc , trong khi ch nghĩa xã hi và các đng minh ca h b bt thi gian còn li. Mùa hè năm đó, chính ph Pháp đ xucác bin pháp tht lưng buc bng , đc bit là kế hoch nâng tui ngh hưu, đã dn đến mt cuc đình công trên toàn quc và các cuc biu tình khác; Các cuc đình công tiếp theo vào mùa thu đã khiến hàng trăm nghìn người xung đường và gây ra s hn lon trong mng lưới giao thông ca đt nước. Sarkozy đã b ch trích b sung , đc bit là t Liên minh châu Âu, đ trc xut hàng trăm người Romania và Bulgaria, hu hết trong s h là ngườRoma (Gypsies) sng trong các tri bt hp pháp.

Vào tháng 9 năm 2010, sau cuc b phiếu vào tháng 7 ca h vin Pháp, Thượng vin đã phê chun áp đo đo lut cm may qun áo che mt nhng nơi công cng. Lnh cm không đ cp rõ ràng đến trang phc Hi giáo nhưng được hiu rng rãi là nhm vào mng che mt che kín khuôn mt ca ph n. Lut có hiu lc vào tháng 4 năm 2011, vi nhng người vi phm phi đi mt vi khon pht 150.

Các cuc khng hong khu vc đng euro và s tri dy ca xã hi ch nghĩa

Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012

Chính sách đi ngoi và đi ni ca Pháp trong sut năm 2011 tp trung vàcuc khng hong n đang din ra ti khu vc đng euro , trong khi s ng h bt đu tp hp xung quanh mt nhóm nh các ng c viên có kh năng tranh c tng thng năm 2012.Marine Le Pen đã được chn đ kế nhim cha mình vi tư cách là lãnh đo ca Mt trn Quc gia, và li kêu gdân túy ca cô đã nhanh chóng khiến cô tr thành mt nhân t trong cuc thi.Dominique Strauss-Kahn , giám đQu Tin t Quc tế , người được nhiu người cho rng có kh năng là ng c viên Đng Xã hi, đã b loi khi vòng tranh cãi sau khi ông b bt vì cáo buc tn công tình dc  thành ph New York vào tháng 5 năm 2011. Mc dù các cáo buc là gim vài tháng sau, nhng người theo ch nghĩa xã hi đã tìm thy mt ng c viên mi trong cu lãnh đo đngFrançois Hollande . V phn mình, Sarkozy dành phn ln thi gian cho các vn đ quc tế, gi vai trò ch tch Nhóm 8 người và Nhóm 20 người , cũng như hp tác vi Th tướng ĐAngela Merkel đ c gng ngăn chn s lây lan tài chính đang lan rng khchâu Âu .

Marine Le Pen.

Chamussy — Sipa / AP

Các chính sách kinh tế trong nước ca Sarkozy góp phn làm xói mòn s ng h ca ông, khi ông đ xut mt lot cábin pháp tht lưng buc bng nhm gim thâm ht ngân sách ca Pháp. Trong mt cú sc đi vi chính quyn ca Sarkozy, Đng Xã hi và các đng minh ca nó đã giành được quyn kim soát Thượng vin vào tháng 9 năm 2011. Đây là ln đu tiên Đng Xã hi chiếm đa s trong thượng vin được bu gián tiếp k t khi nCng hòa th năm tuyên b vào năm 1958.

Các Chính quyHollande

Hollande đã đm bo v trí ca mình vi tư cách là ng c viên Đng Xã hi trong cuc sơ b m đu tiên ca Pháp vào tháng 10 năm 2011, và anh tiếp tc đng đu nhóm 10 ng c viên trong vòng đu tiên ca cuc bu c tng thng vào tháng 4 năm 2012. Trong cuc thi đó, Le Pen đã dn đu Quc gia. Trước thành tích tt nht t ​​trước đến nay ca nó trong cuc bu c tng thng, chiếm hơn 18% phiếu bu cho v trí th ba mnh m. Sarkozy, người v th hai, đ điu kin đ vượt qua Hollande, và anh ta đã dành hai tun tiếp theo đ tán tnh các c tri Mt trn Quc gia, nhng người đi din cho cơ hi chiến thng tt nht ca anh ta. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2012, Hollande đánh bi Sarkozy, chiếm gn 52% s phiếu bu và tr thành đng Xã hi đu tiên giành chiến thng trong cuc bu c tng thng k t khi Mitterrand thng Chirac vào năm 1988.Quc hi , cho nó đa s rõ ràng h vin. Mc dù Marine Le Pen suýt thua cuc tranh c mt ghế trong cơ quan lp pháp, hai ng c viên khác ca Mt trn Quc gia đã chiến thng và đng này ln đu tiên tr li quc hi k t năm 1997.

 

 

François Hollande vẫy tay chào những người ủng hộ ở Rouen, Pháp, vào ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Michel Spingler / AP

Trong vòng vài gi sau khi nhm chc, Hollande đã bay đến Berlin đ gp bà Merkel v chiến lược ca Pháp-Đc liên quan đến cuc khng hong khu vc đng euro. Ông đã c gng chuyn trng tâm ca phn ng t tht lưng buc bng sang tăng trưởng, nhưng hip ước tài chính EU tháng 3 năm 2012 đã làm gim kh năng các nước ký kết bt tay vào các chương trình kích thích do thâm ht chi tiêu tài tr. Trong các cuc hp sau đó, Hollande tiếp tc đt tăng trưởng lên hàng đu trong chương trình ngh s kinh tế. V mt đi ni, Hollande nhanh chóng thc hin mt s li ha được đưa ra trong chiến dch tranh c tng thng. Ông đã áp dng mc thuế 75% đi vi thu nhp trên 1 triu euro (khong 1,3 triu USD) và đy nhanh kế hoch rút quân Pháp khNATOnhim v Afghanistan. Mc dù “thuế triu phú”đã lt ngược bi PháHiến pháp Tòa án trong tháng 12 năm 2012, đ ngh vn ph biến vi công chúng Pháp, và Hollande cam kết s gi lpháp lut v thuế trong msa đi hình thc. Vi vic chính quyn ca mình b ba vây vi xếp hng phê duyt ngày càng gim, Hollande phi vt ln vt l tht nghip lên ti 10%. Nhng n lc ca ông nhm thúc đy tăng trưởng bng các bin pháp ng h doanh nghip đã khiến nhng người ng h ông thuc phe cánh t xếp hng, và các chính sách thuế ca ông đã gây ra s phn đi t cánh hu. Vào tháng 3 năm 2013, ông đã công b mt hình thc sa đi v thuế triu phú” ca mình s thu thuế t các công ty ch không phi cá nhân. Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Quc hi đã biu quyết mt cách thuyết phc vic hp pháp hóhôn nhân đng gii và trao quyn nhn con nuôi cho các cp đng tính.

Bt chp nhng n lc ca Hollande, nn kinh tế Pháp tiếp tc gp khó khăn. Lo ngi v s phc hi tht nghip càng tăng cao khi t l tht nghip tăng lên mt cách kiên