MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

    Kim Âu

 

CUỘC CHIẾN VĂN HÓA VỚI

BỌN PHẢN CHIẾN VÀ TUYÊN VẬN

 

 


Trong tuần qua vụ tranh đấu trên mặt trận văn hóa tại UMASS BOSTON chống lại việc làm sai trái của Trung Tâm WJC đă chuyển sang tranh chấp về pháp lư. Luật sư Keane đă gởi thư khiếu nại đến WJC và căn cứ theo đạo luật Freedom of Information Act để yêu cầu trung tâm này đáp ứng những thông tin cần thiết cho vụ kiện.
Cuộc chiến pháp lư là con đường chúng ta phải chọn bởi chỉ có con đường này khả dĩ dẫn tới một thắng lợi cụ thể.
Nhũng thuận lợi ban đầu đă mở ra cho chúng ta một cái nh́n rơ nét về những khó khăn sẽ nảy sanh trong phương thức tổ chức một cuộc đấu tranh tập thể trên mặt trận pháp lư. Nhưng quan trọng hơn tất cả là việc cần thiết phải gây được một quỹ pháp lư ở từng địa phương có Người Việt cư ngụ. Nếu ở khắp nơi, toàn thể đồng bào chúng ta ư thức đầy đủ về mối hiểm họa này để hiến chút tài chánh cho quỹ pháp lư chúng ta tin chắc thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về phía Người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản. Muốn đạt được kết quả trong công tác gây quỹ này vấn đề cần làm sáng tỏ là cuộc đấu tranh này là một cuộc đấu tranh chung bởi hậu quả khi cuộc nghiên cứu hoàn tất sẽ hoành hành, sẽ tác động ghê gớm đến tinh thần và tư tưởng của lớp người thừa kế tương lai v́ những phác thảo đầy ác ư về diện mạo của những con người lưu lạc bởi hiểm họa Cộng Sản mà chỉ nội việc phân biệt đối xử trong việc tuyển mộ nhân sự để nghiên cứu đă tự vạch trần óc thiên kiến. phản khoa học và phi lư đến cùng cực của Ủy Ban Thường Trực của Trung tâm WJC do Kewin Bowen đứng đầu.
Là một người đồng đội cũ của anh Nguyễn Hữu Luyện, chúng tôi may mắn tiếp cận vấn đề sớm nhất và mau chóng quyết định cho bùng nổ thông tin này. Những nhận định lư luận đầu tiên sau đó liên tiếp được khai triển bởi những người làm công tác văn hóa nổi tiếng lâu năm. Những học giả quốc gia, những người cầm bút quốc gia chân chính đă hầu như vào cuộc toàn diện và vẫn c̣n tăng thêm. Cuộc đấu tranh đă được củng cố và tăng cường thêm nhân sự chứng tỏ sự kiện WJC đă là một sự kiện lay động ḷng người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại khác hẳn với những vụ việc chỉ nặng h́nh thức bên ngoài như vụ Trần Trường treo cờ Cộng Sản tại Bolsa. Cuộc chiến này đ̣i hỏi từng người phải suy nghĩ về những di hại mai sau. Hẳn không ai trong chúng ta quên tên Phạm văn Đồng đă từng công khai tuyên bố rằng : “.........đám người Việt tỵ nạn ở hải ngoại hầu hết là bọn ma cô, đĩ điếm, lưu manh và phản quốc”. Như vậy thử hỏi việc trung tâm WJC mời hai tên cán bộ cộng sản sang hợp tác để chuyên miêu tả diện mạo văn hóa của lớp người lưu lạc chúng ta chắc hẳn sẽ không khác như những ǵ Phạm Văn Đồng đă tuyên bố.
Người Cộng Sản bôi nhọ chúng ta v́ sự tồn vong của chế độ Cộng Sản. Đáp lại chúng ta đă có hẳn một ḍng văn học để làm sáng tỏ bộ mặt nham hiểm, khát máu và bất nhân của chế độ Cộng Sản. Cuộc chiến của ta và địch là một cuộc chiến không cân sức về lực lượng cũng như kế hoạch và ngân sách. Địch thủ của chúng ta dư thừa phương tiện và đội ngũ cán bộ để thực hiện ư đồ của chúng. Ngược lại, chúng ta lẻ loi, đơn độc nhưng từng người đă hết ḷng chiến đấu bằng những khả năng sẵn có trong tầm tay để bảo vệ một sự thật, một lẽ phải, một lịch sử đă làm xúc động lương tâm nhân loại khiến cả thế giới bàng hoàng, động ḷng trắc ẩn mở rộng ṿng tay đón những thuyền nhân Việt Nam đầy khát vọng Tự Do vào ḷng. Và đích thực cuộc bỏ phiếu sinh tử, thách thức hiểm nguy và băo táp biển Đông cuả những thuyền nhân Việt Nam kiên quyết khước từ chung sống với Cộng Sản là một thực tế đă góp phần làm vỡ tung hệ ư thức Cộng Sản dẫn tới sự cáo chung của đế quốc gọi là Cộng Ḥa Liên Bang Xô Viết và sự sụp đổ của một loạt các nước chư hầu vùng Balkan.

Tiếc thay, sau hai chục năm cố gắng hội nhập vào môi trường tạm dung, ư chí kiên quyết chống cộng đă hao ṃn v́ thiếu bồi dưỡng đă làm nảy sanh những hiện tượng xóa nḥa ranh giới Quốc Cộng. Vừa qua, nhằm mục đích lôi kéo sinh viên Việt Nam tại đại học Boston phản lại cha anh của họ. Tiến Sĩ Peter Kiang – một thành viên trong Ủy Ban Thường Trực của WJC đă thuyết phục các em sinh viên Việt Nam đứng ra làm trọng tài cho một cuộc tranh luận giữa Cộng Đồng Việt Nam với WJC. Chúng ta không quan ngại về sự thách thức của WJC mà cái làm chúng ta phải quan tâm lưu ư đồng thời cũng cần phải báo động với những gia đ́nh Việt Nam là sự ấu trĩ quá đáng của những sinh viên Việt Nam này khi đồng ư chuyển đạt, đặt ra điều kiện của cuộc “debate” tới anh Nguyễn Hữu Luyện rồi kết luận là sẽ ủng hộ bên nào thắng.
Ư kiến tiên quyết là cuộc tranh luận không cho người ngoài tham gia đă chỉ rơ lớp trẻ này thiếu ư thức về vai tṛ của họ trong cộng đồng. Chắc hẳn mọi người đều nhận thấy ngay phần ư kiến này đă chứng tỏ ư tưởng hỗn láo, bao biện muốn thay mặt hai triệu người hải ngoại để quyết định một vấn đề liên quan tới Danh Dự và Phẩm Giá của Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam thay v́ họ phải kiên quyết phản kháng việc làm tùy tiện phi lư của WJC như một con người của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn hải ngoại. Thật lạ lùng, đám sinh viên này chắc hẳn không phải “nứt đất thành người” nhưng tại sao họ không hiểu họ là con cái, hậu duệ của cha mẹ họ.

Cha mẹ họ là ai?
Nếu không phải là những người hoặc đă bỏ phiếu tử sinh để đổi lấy Tự Do th́ cũng là những quân nhân đă hết ḷng chiến đấu để bảo vệ đất nước và từng chịu đọa đày trong những nhà tù khủng khiếp của Cộng Sản khắp chốn rừng thiêng nước độc, may mắn lắm mới được sống c̣n.


Thái độ vong bản, vong thân này, từng gia đ́nh chúng ta cần phải lưu ư, quan tâm. Các bậc cha anh nếu có bị cuốn hút vào công việc thường nhật cũng xin dành một chút thời gian để vun bồi ư chí của lớp hậu sinh nếu không những sự hy sinh của chúng ta trong quá khứ và hy sinh nuôi nấng con cái ngày hôm nay cũng chỉ là công ”dă tràng xe cát”.

Đừng cho rằng sự giáo dục của nhà trường Hoa Kỳ là tối hảo v́ có một ngân sách dồi dào để đào tạo đội ngũ giáo dục cũng như dư thừa phương tiện vật chất rồi bỏ mặc con cái chúng ta bơi trong ḍng chảy của xă hội thực dụng này nếu c̣n kỳ vọng vào tương lai.

Chúng ta có nền văn hóa riêng biệt của chúng ta, ngoài một số nhỏ mang tư tưởng vong thân, vong bản; đại bộ phận c̣n lại của những người Việt Nam vẫn có một đời sống văn hóa đặc thù riêng biệt và điều đó chính là mục tiêu mà Trung Tâm WJC dưới sự dẫn dắt của Kewin Bowen và gă tuyên vận lèo lá Nguyễn Bá Chung đang cố t́nh đánh phá.

Làm sao hai con người Cộng Sản có thể vẽ lại trung thực diện mạo văn học của ḍng văn học chống Cộng trong khi ḍng văn học hải ngoại chính thống là ḍng Văn Học Chống Cộng. Không cần dài ḍng nhưng chúng ta ai cũng thấy đó là điều phi lư. Kewin Bowen nhà khoa bảng phản chiến không đủ khả năng thuyết phục chúng ta, chắc chắn cũng không thể bảo vệ những luận cứ của WJC trước luật pháp Hoa Kỳ.
Tạm rời khỏi vũ đài Boston, trở lại với t́nh h́nh địa phương. Vừa qua, tờ báo Dân Việt của Thái Quốc Mưu một lần nữa đă lộ rơ tính chất của một tờ báo tuyên vận cho Cộng Sản. Trong số 105 phát hành 15 - 10 - 2000, Thái Quốc Mưu đă xem lá cờ máu của Cộng Sản là cờ của Tổ Quốc Việt Nam và cho đăng nguyên văn:”..........Trần Hiếu Ngân đă thực hiện được điều mà thể thao Việt Nam mong đợi hàng bao năm nay. Lần đầu tiên hai chữ Việt Nam xuất hiện trên bảng xếp hạng các đoàn có huy chương, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của Tổ Quốc được kéo lên và tung bay phất phới trong buổi lễ trao huy chương”.
Trước hành vi tuyên vận cho Cộng Sản một cách trắng trợn này toàn thể các hội đoàn tại Atlanta, Georgia đă ra tuyên cáo lên án và kêu gọi tẩy chay tờ báo “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” Dân Việt do Thái Quốc Mưu làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút.Thiết tưởng đây không thể là sơ sót kỹ thuật bởi trước đây Tạp Chí Dân Việt đă cho đăng tải một cách có hệ thống nhiều bài viết phục vụ cho ư đồ tuyên vận bị đồng bào và thương chủ tẩy chay nên bề ngoài đă tỏ ra ăn năn hối lỗi bằng cách cho đi loạt bài viết về QLVNCH nhưng khi sự việc đă lắng xuống th́ Thái Quốc Mưu lại “ngựa quen đường cũ”.
Sự việc này không đơn giản là một sơ suất khi nh́n lại đương sự và vài thân hữu đang t́m cách xâm nhập vào tổ chức văn bút hải ngoại. Vừa qua dưới sự đạo diễn của bác sĩ – nhạc sĩ và văn sĩ Nguyễn Đức An (có bản án bồi thường cho bác sĩ Quang Nguyễn v́ viết báo lăng mạ đời tư cá nhân tới 16 triệu sau giảm xuống c̣n 11 triệu) lặn lội lên làm áp lực Nguyễn Xuân Vinh tổ chức lại Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Georgia trong t́nh trạng tranh tối, tranh sáng nhằm tạo thêm vây cánh tranh thắng khi có bầu cử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Ương để chiếm lấy tổ chức này ḥng thực hiện âm mưu “xanh vỏ đỏ ḷng” trong tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại theo ư đồ của Cộng Sản.
Trong buổi họp vừa qua của các đoàn thể và tổ chức tại Georgia, bản chủ nhiệm được chứng kiến việc ông Vũ Văn Để trưởng nhóm Tâm Việt (qua điện thoại) từ chối việc kư vào bản tuyên cáo chung về hành vi tuyên vận của tạp chí Dân Việt. Phản ứng này càng làm sáng tỏ thêm nghi vấn lâu nay.
Nên nhớ đây không phải lần đầu tiên Thái Quốc Mưu đăng bài phục vụ cho ư đồ tuyên vận mà là lần thứ tư không kể một số bài lập lờ ai muốn hiểu sao th́ hiểu.
Sự thật không c̣n ǵ để chối căi dù Thái Quốc Mưu đă vội cho đăng một lời cáo lỗi trong số 106 . Đương sự nại cớ v́ lư do gia đ́nh gặp cảnh tang gia bối rối không kiểm sóat được như vậy th́ ba lần trước không lẽ cũng v́ đang bối rối tang gia?
Đại cuộc của dân tộc không cho phép những người Quốc Gia nhân danh bất cứ điều ǵ để hà hơi tiếp sức cho bọn tay sai, đón gió trở cờ , ḥa hợp , ḥa giải và tuyên vận Cộng Sản.
T́nh cảm cá nhân lại càng không thể là cái nôi dung dưỡng những âm mưu hoạt động tuyên vận xúc phạm tới những giá trị cao cả của cuộc chiến hào hùng đầy xương trắng, máu đào của những chiến sĩ Tự Do.

 

Một lần nữa xin báo động với toàn thể đồng bào về mối nguy hại trong cuộc chiến văn hóa, đồng thời một lần nữa kêu gọi toàn thể đồng bào và chiến hữu chớ vội quên đi những đau thương, khổ nhục do Cộng Sản gây ra cho chính bản thân, gia đ́nh cũng như dân tộc.


Hỡi những Người Việt Nam lưu lạc xin hăy chớ quên lá cờ máu của Cộng Sản chính là nguyên ủy của tất cả mọi khổ đau của dân tộc Việt.
Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa đầy ḷng tự trọng.
Đồng bào, chiến hữu và các thương gia, nghiệp chủ Người Việt hăy khẳng định lại sự tự trọng và tôn trọng những giá trị không đổi dời của những con người đă thà chết chứ không đội chung trời với bọn Cộng Sản khát máu, phi nhân./.

27/1/2003
 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: