MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

“The fake media tried to stop us from going to the White House, but I’m president and they’re not. The fact is the press destroyed themselves because they went too far. Instead of being subtle and smart, they used the hatchet and the people saw it right from the beginning. The dishonest media will not stop us from accomplishing our objectives on behalf of the American people. Their agenda is not your agenda” President Trump  July 1/2017

 

July 1/2017 at the Celebrate Freedom Concert at the Kennedy Center in Washington, D.C.

 

 

MỘ BIA 2017 ĐĂ TẠC CHO

TRUYỀN THÔNG CHỦ ĐẠO

 

The Mainstream Media is dead: a epitaph 2017

 

Và chính là truyền thông điền thế đă giết một quái thú

 

 

 

Năm 2017 sẽ đi vào lịch sử như một cột mốc vế cái chết của các phương tin truyn thông ch đo  (MSM). Trong Thiên niên kỷ thứ ba này không có sự kiện nào lớn hơn là một phương tiện truyền thông đă chết và đă ngừng hoạt động. Sự kiện này, không phải của Nga, là câu chuyện tin tức lớn nhất thế giới hiện nay.

Trong khi MSM vn hn hn trong những hơi th cui cùng của nó, đó ch là nhờ các khon tin mt khng l t các nhà t phú cDeep State đổ vào mà "Beast" vn c̣n cố sng và đá bừa băi. Tuy nhiên, mt khi lượng quan trng người M đă nhn ra rng MSM thc s là k thù ca người dân .  MAINSTREAM MEDIA : Đúng k thù ca nhân dân

Không ch các phương tin truyn thông ca công ty được s dng đ kim soát mt cách khéo léo xă hi Anh-M trong nhiu thp k, bí mt t chc các phương tin truyn thông đă ch đo quá tŕnh nn văn minh phương Tây trong nhiu thế knh hưởng vô cùng tiêu cc ca MSM đi vi nhân loi thm chí không th lường trước được, v́ nó đă lan tràn sâu rng khp cả hành tinh.

 

ĐIM MỐC: Điu quan trng cn lưu ư là phn ln các quc gia ln và nh gây ra s tàn phá đi vi các quc gia nhược tiểu bt lc trên thế gii. Cái bút này mnh hơn thanh gươm khá hiu qu trong ng cnh này. Báo chí đu tiên được s dng đ cáo buc các chính ph có thm quyn về các ti ác chng li nhân loi như dit chng; nhng cáo buc gian di đó được s dng đ bin minh cho các cuc chiến tranh chng li nhng nước không có t v.

 

 

MSM bị tai nạn và đốt cháy trong thời kỳ Trump

T́nh trng hn lon ca gii báo chí Nhà Trng phn ánh mc đ nh hưởng mà Tng thng Trump đă có ch trong ṿng 2 năm. Không mt cá nhân nào trong lch s hin đi đă gi toàn b ngành công nghip báo chí vào mt ṿng xoáy đi xung như Trump đă làm. ĐIều này như th ông ta đă được sinh ra đ có nhng "Beast" xuất hiện cùng mt ln và cho tt c.

Không được biết đến nhiu nht, nhưng ch có s h tr cuc sng trit đ đă gi MSM sng trong vài năm qua. Ngành công nghip báo chí đă sp đ, mc dù h s không bao gi in phó tng thng ca h. Tương t như vy, các mng đă lng l thu hút các lượt truy cp ln t các nhà qung cáo đă đi theo k thut s mt cách có h thng. Nếu không phi là s phn khích ca cuc bu c năm 2016, các mng lưới ln đă chết và chôn ngay bây gi đó là thanh gươm hai lưỡi: Trong khi Donald Trump đă cung cp câu chuyn ln nht ca h - EVER - anh ta cũng s chu trách nhim v cái chết cui cùng ca h.  (The Inevitable Demise Of The CIA’s Mainstream Media)

Nếu Trump không hoàn thành bt c điu ǵ khác trong sut hai nhim kỳ ca ḿnh nhưng đă chm dt hoàn toàn MSM, ông s đt được nhiu hơn bt kỳ mt v tng thng Hoa Kỳ nào trong 44 vị tiền nhiệm. Đó là mt tuyên b v vic MSM nguy him đến mc nào vi s tn ti ca nước M. Không ch có mi nn tng tin tc ln ca công ty tr thành mt cơ quan chuyên trách v tuyên truyn nguy hi, h đă phm ti hàng ngày.

(Corporate Media Now Poses Existential Threats To The American Republic)

 

Ch có nhng nhà báo hăng hái s không ngng to ra nhng tin tc gi mo v mt âm mưu sai lm ca Nga, đc bit là  nhng tin gi mo này  dy lên cho M mt cuc chiến thiết kế. Bng cách liên tc nói di v s thông đng ca Trump vi Tng thng Putin đ đánh bi ng c viên Clinton, MSM đă to ra mt v gian ln được thiết kế đ kích hot giai đon nóng ca Thế chiến th III. Đó ch là v́ tweet ca Trump, đă tiết l kế hoch ca CIA, rng chiến tranh đă được ngăn chn cho đến nay. (The Untold Back Story Behind The Nonstop Fake News About Russia)

S tan v ngoi giao toàn din vi mt siêu cường ht nhân khác được c t́nh sn xut bi MSM ch là mt ví d v s di trá và s bôi nh không ngng ca h. Và h càng thc hin chương tŕnh ngh s đy tham vng ca ḿnh, càng có nhiu Trump lột mặt h v́ nhng ǵ mà h đang làm luôn chứng tỏ họ là nhng k phn bi li nến Cng ḥa.

 

Những kẻ nói dối thậm chí nói dối về những lời dối trá của họ

Các Truyn thông Chủ Đạo hin lưu trữ tt c các phương tiện nn tng cơ bn nên t đó họ xóa bỏ rt nhiu thông tin một cách có mc đích, đưa ra những thông tin sai lch để ph biến trên khp thế gii-24/7. Cũng đáng khen s bóp méo thường xuyên ca h v s tht và s tht bi trong vic báo cáo nhng tin tc quan trng bng cách c t́nh thiếu sót. Do đó,  hàng ngày cng đng thế gii ca các quc gia phi chu đng một rào chắn toàn tin tc gi mo không đáp ứng sự thực, và thường bị xuyên tạc đến mức kinh khng. ( Lưu ư:Các câu chuyn tin tc luôn thay đi luôn đt mc cao nht cDeep State v́ t chc này hot đng như là cánh tay qun lư lén lút cWorld Shadow Government).   

Chiến lược gây căng thng được tính toán ca các căng thng do nhng li nói di, bóp méo và cường điu quá mc là phương tin gây xung đt và chiến tranh bt đu qua nhiu thế k. Tuy nhiên, khi s mô t và la di theo thi gian ca MSM gn đây đă đt đến đnh cao đi vi Nga, nó đă niêm phong s phn ca chính HỌ. C thế gii hin đă chng kiến ​​nhng ti ác ca h chng li nhân loi, và trong thi gian chủ yếu không kém.

Đi vi bn cáo trng ca công dân mà có th được viết ra, hocthốt lên trong trường hpnày, bi mt công t viên trên ghế bành, bài phát biu sau minh chng rơ điu này. Video này ch là mt trong s rt nhiu minh ho v nhng vi phm nghiêm trng đă xy ra đi vi nhân loi bi MSM. Nó cũng phn ánh nhng cơn chết chóc hin ti đang được tri nghim bi "Beast" đang chết.  (VIDEO: The Mainstream Media Is Dying A Slow Death)

 

 

BIG MOTHER đang theo dơi Big Brother

Điu rt quan trng đ ch ra rng, trong khi đó, BIG MOTHER đă THEO DƠI  Big Brother -chặt chẽ! Cô đă theo dơi tng li bịa đặt viết trong các t báo và ghi lại từng li nói di ca các mng lưới.

Vi bn ghi s liu k thut s thường trc do Internet cung cp, MSM đă xây dng mt trường hp chng li chính nó. Bng cách đó nó đă đm bo s sp đ ca chính nó! Tang l ca nó chc chn s được t chc vào năm 2017.

Little Big Brother biết rng tt c các tin tc gi mo và phn tuyên truyn chiến tranh đă góp phn vào bn cáo trng ca công dân vt v nht trong lch s thế gii.

Trong khi các kênh tin tc MSM có nh hưởng nht đă t chi điu tra hoc thm chí phát hành mt s ít là s tht 9/11, các nhà báo công dân và các nhà nghiên cu thàn lâm đă đăng ti khi lượng thông tin / d liu buc ti. Đó là s khi đu ca s kết thúc ca Fourth Estate, v́ MSM đă tr thành mt phn nghiêm trng ca vn đ.

Điu này cũng đánh du s gia tăng ca Fifth Estate hin đang lơ lng trong gii truyn thông như mt bà m khng l không có kh năng b b qua. Trên thc tế, không c̣n b b qua, Fifth Estate hin đang rt lo ngi bi tng lp quyn lc và phương Tây. Có ǵ cắt ngọt và sâu hơn một s tht sắc hơn dao co.

 

(The Fifth Estate Casts Its Shadow Like a Massive Mothership)

The  Mainstream Media  sớm sắp chết

Không ch các  Phương tin thông tin đi chúng s chết vào cui năm 2017, có mt s s phát trin đáng chú ư khác s xy ra do s sp đ ca nó.

New World Order cũng đă chết

Nếu không có MSM thc hin mi lnh ca hWorld Shadow Government không có quyn lc.

Các Global Control Matrix  đang b tê lit.

Các Illuminati  không có tiếng nói.

Các Secret Societies tr nên bt lc.

Các  U.S. Intelligence Community không th thc hin ops và PsyOps đen ca h

Cũng không th như vậy là  Britain’s GCHQ, MI6 and MI5Mossad ca Israel s không tiến hành cuc chiến tranh ca h "bng cách la đo" .

Bi v́ chương tŕnh ngh s cNew World Order đang ngưng tr, kế hoch bí mt đ h́nh thành One World Government b chm dt.

Thc tế đang ni lên nhanh chóng này s sm biến thành mt mô h́nh toàn cu mi v trt tOrdo ab chao s quay tr li trong lch sđó là đnh mnh của nó.

 

 

ĐIM CHÍNH: Khi tt c các tr ct ca cng đng Illuminati bt đu ri khi hành tinh này (ví d như David Rockefeller & Zbigniew Brzezinski) th́ không có thay thế nào so sánh nhng người mang năng lượng ti và mnh ca chúng. Ngay c N hoàng Elizabeth và Hoàng t Philip, George Soros và Henry Kissinger, George HW Bush và Warren Buffet, cùng nhiu ngh s khác ca NWO hin đang sng theo thi gian mượn.

Càng xa hơn na, nn văn minh hành tinh di chuyn t các năng lượng tiêu cc ca thế k 20, th́ càng nhanh tt c các khung mu cũ và li thi s gii th. Năng lượng t do cui cùng s thay thế các nhiên liu hóa thch và nhiên liu hydrocarbon, năng lượng ht nhân và thy đin. Sau khi  Almighty Dollar sp đ, Global Economic &Financial System Hệ thng Tài Chính Kinh Tế Toàn Cu hin nay chc chn s nhường đường cho mt đng tin d tr thế gii mi.

 

 

 

 

Truyền Thông Chủ Đạo & Kinh tế Chiến Tranh Vĩnh Cửu

 

Khi MSM tiếp tc sp đ do rơi t do, nn kinh tế chiến tranh vĩnh cu s tương t trong bước đi cui cùng. V́ c hai đu tham gia hậu thuẫn c MSM và Deep State s cùng nhau cng c qu đo đồng hành xung dc ca chúng.

Nó thc s ch là vn đ thi gian mà c thế gii đng h trong cuc sng màu s"sc và kinh hoàng" tuyt vi nht trong lch s truyn h́nh. Tht ma mai rng đó s là tin tc gi mo ca MSM v câu chuyn hack được chế to về Nga, điu này s không ch đy nhanh kế hoch chiến tranh ca h; Đúng hơn, s la di vô song này cũng s mang li cho MSM xung cho tt.

Internet đă cho phép ph biến ngay lp tc nhng s tht sng đng vn là công c đ đi ra ngoài rt nhiu các âm mưu c gi và các kế hoch khôn ngoan khác đ kích đng chiến tranh. Mc dù mi đe da ca Thế chiến th III vn c̣n treo lơ lng trong không gian, nhưng cuc tho lun trên mng toàn cu đang tăng lên nhm phc v cho vic ct gim các lô đt bí mt được thiết kế đ kích hot giai đon nóng.

V́ ngày MSM mt đi uy tín ca nó, nên nhng cuc tn công gi mo khác và các hot đng khng b s tr nên kém hiu qu hơn khi đy cng đng thế gii các quc gia ltới chiến tranh. V́ nó luôn luôn là s khi đng trước mt ca nhiu cơ quan tuyên truyn ca MSM đă đy các quc gia vào các cuc chiến bt hp pháp. Tt c các cuc chiến tranh thế gii và cuc chiến tranh khu vc trong lch s đu được thiết lp mt cách thn trng bMainstream Media  theo hướng Deep State .

 

Hai Ngọn Tháp: MSM & Nhà nước Tầm nh́n [aka Đôi Tháp]

 

C thế gii s sm th ra mt tiếng th dài khi  Mainstream Media  tan ră trong thi gian thc. Bao lâu có th MSM có th gi được s tht v trí trong ánh sáng ca lch s bn thu ca nó v s la di vĩnh vin và hành vi phn bi sâu sc. Có l không có ai trên trái đt này mà không b các nhà báo ph báng, sai lc, vu khng hay bôi nh. Do đó, ngành báo chí đă tạo ra rt nhiu k thù trong nhng năm qua, nhiu người trong s h cc kỳ khc lit và dai dng.

Tương t như vy, s sp đ ca Deep State sẽ tăng tc dưới sc nng ca s tham nhũng không th kim soát được và không ngng vu cáo. Thc tế cho thấy việc cng đng thế gii tha nhn s tn ti cDeep State đă góp phn đáng k cho s suy sp nhanh chóng ca nó. Ch có kiến ​​thc v nguyên tc t chc trung tâm ca nó đă được vũ khí hóa theo cách thc mà theo đó không có bin pháp pḥng v hiu qu cho các điệp viện cDeep State . Như h nói, thiên thn đă được ra khi chai và không có đt nó vào lại được.

Mc dù đă có hàng thp k sn xut tin tc gi mo t MSM, điu này cho phép Deep State điu hành ngôi nhà này, nó cũng s là s hy hoi ca chính nó. Có s chc chn v mt toán hc đi vi trường hp này, điu này s mang li s thoi mái tuyt vi cho mi người t́m kiếm s tht. Đim không th chi căi là viDeep State không th ngăn chn được các cơn lc ca MSM t khi m ca. Hin nay có rt nhiu nhà báo công dân trên mng, nhng người thc s là nhng phóng viên gii rất gii, rng s tht nghiêm trng đang được khám phá vi tc đ phi hành. Nhng siêu nhân siêu năng lc trc giác Alt Media này là nhng nhà nghiên cu sâu sc và các nhà báo điu tra gii mà h có th d đoán c gi trước khi CIA hoc FBI thc hin.

Trong thi đi cập nhật tin tc v "bt c điu ǵ - xy ra mi nơi - mi lúc", không có s ngăn cn s tht bt tin khi đt nhp vào cuc. Khi điu đó xy ra, tháp đôi ca  Mainstream Media  và  Deep State s được nh́n thy rơi gn vào du chân ca h. Đó thc s là mt công lư thơ ca mà hai thc th phn bi này trc tiếp chu trách nhim cho vic phá hu kim soát WTC I & II vào ngày 11 tháng 9, cũng như cho s bao che tiếp theo. Ch có lúc này s không có s che ch ca nhng người phá d - Alt Media.

 

 

Bất cứ ai kiểm soát các phương tiện truyền thông sẽ kiểm soát thế giới

Phn ln nhng ǵ xy ra  Deep State, và được ph biến bi MSM, xy ra dưới hệ thống radar. V́ tt c các thông tin công cng được CIA, NSA, DIA, FBI và DHS coi là t́nh báo, các cơ quan này và các cơ quan bí mt khác đă hoàn thành báo cáo tin tc trên toàn nước M nhiu thp k trước. Ch có rt ít người trong nội bộ hiu biết v s lm dng đă được sp xếp này.

 

Theo quan đim ca nhng sp xếp th chế giu kín này, rơ ràng TPTB luôn hiu rơ rng phương tin truyn thông là ch́a khóa thc s cMa trn Kim soát toàn cu ca h . V́ vy, có th nói vi s chc chn tuyt đi, rng bt c ai kim soát các phương tin truyn thông thc s kim soát thế gii . Và h đă tng làm vy.

 

Lch s c đi ca cơ chế kim soát mnh m này là khá thú v v́ nh́n thy vô s nhng o tưởng được to ra bi các MSM. Các liên kết sau đây cung cp bi cnh lch s và mt s cái nh́n sâu sc thú v là ti sao rt nhiu người đang là nô lệ cho những ǵ TV ph biến.  (Whoever Controls The Media Controls The World)

 

Phần kết luận

Đó là tt c các folks cho MSM. Không có nghi ng ǵ v s  (Mainstream Media Demise Is Guaranteed After Decades Of Delivering Fake News.) .

Tương t như vy,  Deep State s phi tri qua loi phá d có kim soát ca riêng ḿnh v́ bị vạch trần như sau:  (The C.I.A. And Deep State Conspiracy Finally Exposed)

Từ thuở xa xưa người ta đă nói ánh sáng mt tri là cht kh trùng tt nht t ​​trước đến nay. Trong trường hp này, ánh sáng ca s tht s đui theo rt nhiu đip viên CIA xảo quyệt, nhng người có v trí quan trng nht trong MSM (ví d nhà sn xut, biên tp viên, neo mng và nhà văn ni bt). Tt c các phương tin truyn thông vn chuyn th đă hot đng trong bóng ti cDeep State cui cùng s bị lôi ra ánh sángi và truy t đến mc đ đy đ nht ca lut pháp. Chúng tôi có tt c các tác phm ca ḿnh dưới dng in, âm thanh, và / hoc video trên Internet, do đó, bng chng [bt buc] này s nói lên câu chuyn thc.

Đây là nhng li tuyên b rt nghiêm túc, không tiên đoán, nhắc nhở bn. Đó là bi v́ có mt phong trào tiến hành nh(shutting down the ever-duplicitous MSM) . T thi đim này, nó ch là vn đ thc hin. Bn không th dng li hàng ngàn nhà báo công dân được trang b máy tính và đin thoi thông minh. Không có cách nào; Không phi là làm thế nào!

State of the Nation

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

Kim Âu phỏng dịch

July 01/2017

 

 

* Bạn có thể là "nô l" cho bất cứ điều ǵ giữ những suy nghĩ hay hành động của bạnt rong t́nh trạng bị giam cầm hoặc kiểm soát, giống như cơn nghiện, một căn bệnh, hoặc một nhà lănh đạo giáo phái. Từ tiếng Anh Cũ "thrall" đến từ nghĩa đen có nghĩa là "nô lệ" hoặc "servant."


The Mainstream Media is Dead: A epitaph 2017 Ghi chú ca tác gi

Mt s nhà quan sát khôn ngoan đă ch ra rng những "đại công ty truyền thông chủ đạo" đă thc s t t vào năm 2016. Vic đánh giá âm thanh dường như bay láng ging qua nhng bài tường thut trước ca SOTN. Tuy nhiên, chúng tôi cho rng MSM đă b những thiên tài của "truyền thông đại chúng" buc phi t sát, và đc bit là bi Tweeter Donald Trump.

V́ vy, câu chuyn tr li là: MSM thc s đă "n lc t sát" trong chiến dch vận động tranh cử năm 2016. Sau đó, Pizzagate thi vào tháng Mười Mt và h đă buc phi pha trn meme "gi mo" đ giết chết câu chuyn phóng x cao này. Trong c gng g b tt c "truyền thông điền thế", (the “fake news” meme boomeranged right back on them) . Gi đây, Alt Media ch bo đm rng s t t ca h thc s b bóp méo khi s h tr cuc sng ca h b xóa.

 

 

 

 

Lưu ư ca biên tp viên

Nếu bn biết nhng ǵ chúng tôi biết bn, bn s hiu rng các đi lư cDeep State s sm đi mt vi cơn thnh n ca người dân. Khi nhng nhân viên đó (ví d như các chính tr gia) s hăi Nhân dân chúng ta hơn là nhng bc thy n mặt ca h, h s lúng túng.

 

Khuyến ngh Đc

Các  (The Mainstream Media Must Be Shut Down — ASAP!)

Tài liu tham kho

 James O’Keefe: “This Mainstream Media Is Dead – WE KILLED IT.”

Ngun

[1] thrall

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: