MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎  

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Kim Âu

TIỀM NĂNG VÔ HẠN

 

Mấy chữ LÍNH ĐÁNH THUÊ là của một số kẻ dùng để chỉ trích tôi v́ GHEN TỴ trước những điều tôi đă làm được mà không ai làm nổi. LÍNH ĐÁNH THUÊ hay LÀM THUÊ CHO MỸ chẳng có ǵ là xấu , đúng ra ngon lành hơn làm sĩ quan và công chức Việt Nam Cộng Ḥa rất nhiều do điều kiện lương bổng, đăi ngộ, được mua hàng PX.

Trước đây Việt Cộng dùng mấy chữ nảy để miệt thị người bản xứ làm việc với Hoa Kỳ. Ra hải ngoại những kẻ đấu lư, bút chiến với tôi bị thua cuộc và mấy anh tàn quân bại trận làm mất nước, tội cao như núi không thấy c̣n huênh hoang, khoác lác như chỉ có QLVNCH mới là lực lượng chống cộng. Bọn này dùng ba chữ đó nhằm hạ lăo gia. Lẽ đương nhiên lăo gia phải dạy dỗ cho những tên ngu dốt đó  biết thực chất chúng là ai, ở vị trí nào.

SỰ THẬT LỊCH SỬ đă chỉ rơ: cả hai miền NAM BẮC, hai chính thể  VNCH, VNDCCH đều là LÍNH ĐÁNH THUÊ, LÀM THUÊ cho các thế lực quốc tế. Sự thực này do chính miệng của Thiệu, Viên và nhiều gă trong giai cấp lănh đạo VNCH và VNDCCH tự nói ra nên  không cần bàn căi thêm.

KHI SỰ THẬT ĐƯỢC NÓI RA TH̀ có ai nói lăo gia TRỊCH THƯỢNG hay LỘNG NGÔN tùy theo suy nghĩ, kiến thức, tŕnh độ của họ. Đối diện với một vấn đề gai góc như vậy. Bất kỳ ai muốn bàn tới phải xem xét sự việc một cách cẩn trọng, và phải được soi sáng bằng một trí tuệ đủ tầm. Nếu chưa đủ khả năng, để nhận biết, một là IM LẶNG cho qua; hai là tự học hỏi để hiểu sâu, biết rộng hơn về LỊCH SỬ VIỆT NAM. Ba là nếu chỉ biết LƠ MƠ hay nghe truyền khẩu cũng cần phải xem xét lại để phân biệt rơ đúng sai mới sử dụng tránh t́nh trạng ăn nói, viết lách hồ đồ, tự hạ thấp nhân cách.

Việc tôi gia nhập lực lượng Biệt Kích Mỹ-  50 năm về trước-  và những ǵ tôi viết ra ngày hôm nay cho thấy sự tiến triển của một con người vượt qua quy luật đào thải. Từ một thanh niên bồng bột, sôi nổi, liều lĩnh, một tay chơi lừng lẫy, bạt mạng, một người lính Biệt Kích trẻ tuổi đi vào cuộc chiến như một tṛ chơi. Ngày nay trở thành một lăo ông đầu bạc, sống lưu vong trên xứ người đă làm tṛn trách nhiệm với con cái gia đ́nh, ngồi an nhàn suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai của đất nước và dân tộc tuy cùng là một con người nhưng khoảng cách thời gian và sự phấn đấu nội tại đă tạo ra sự khác biệt về tŕnh độ kiến thức, tư tưởng, bản lĩnh.

BẢN THÂN tôi, một người luôn luôn phấn đấu, không có hai chữ "GIỚI HẠN" v́ tôi chưa bao giờ tự măn, đứng lại với những hiểu biết, kiến thức đang sở hữu, không hài ḷng với bản thân. Mỗi giờ, mỗi ngày TÔI HIỆN TẠI khác hẳn với TÔI HÔM QUA và sẽ khác với TÔI TƯƠNG LAI.

 

Tôi, Kim Âu không hề mắng khéo mà là lời nhắc nhở mọi người về một thực trạng, một Sự Thật Lịch Sử không mấy người chịu nh́n nhận. Có thể v́ họ không đủ kiến thức, không đủ can đảm thừa nhận. Có thể họ c̣n nằm trong trạng thái vô minh; có thể họ tự ái v́ họ nghĩ rằng cái tôi bé mọn của họ không bao giờ có sai lầm.

Những người có thái độ PHỦ ĐỊNH với SỰ THẬT LỊCH SỬ như vậy vô t́nh PHỦ NHẬN CHÍNH BẢN THÂN HỌ. V́ thế sự tồn tại của họ VÔ NGHĨA hoặc chỉ có ư nghĩa LẠC HẬU  trở thành những hạt cát dưới vệt bánh xe lịch sử lạnh lùng đi qua.

Một khi tư tưởng con người không tiến hóa kịp để ḥa nhập, đồng hành với những tư tưởng thời đại th́ dù sống trên nước Mỹ văn minh, hiện đại nhất thế giới; con người đó chỉ sống với quá khứ và chết với quá khứ. Con người đấy chỉ là những xác chết biết đi chẳng qua chưa đủ điều kiện đưa vào ḷ thiêu hay đưa ra nghĩa trang mà thôi.

Tôi khác họ đến nỗi có kẻ nói tôi quá khác thường. Dĩ nhiên tôi khác thường là v́ tôi dám tự ḿnh nhận ra và cương quyết từ bỏ sai lầm để tự tái sinh bằng những tư tưởng đă được sửa đổi, điều chỉnh.

Tất nhiên tôi không bao giờ quên tôi là ai, không quên những chặng đường đau khổ, đớn nhục đă trải qua. Nhưng tôi đủ can đảm để nh́n thấy những quyết định thời son trẻ của tôi tuy không xấu xa nhưng đó là SAI LẦM, ẤU TRĨ của bản thân, của cả thế hệ để phấn đấu tiến lên trên con đường hoàn thiện cuộc cách mạng bản thân.

Tôi không dẫm chân tại chỗ nên đủ tầm trí tuệ để nh́n thấy sai lầm của thế hệ tiền bối như Phan Sào Nam (Đông Du), Phan ChuTrinh (Duy Tân), Nguyễn Thái Học v.v đă  đưa đến sai lầm của thế hệ hậu đệ nhị thế chiến mang nặng tinh thần vọng ngoại, ôm lấy tư tưởng và chủ nghĩa ngoại lai làm bửu bối, thi triển những ǵ đă lĩnh hội để  tàn hại ngay chính dân tộc Việt Nam. Than ôi! Những đốm lửa anh hùng cháy lên trong những trận đánh cả hai bên đều dùng lời hô xung sát bằng tiếng mẹ đẻ Việt Nam chỉ là những ngọn lửa góp lại để xáo thịt bằng nồi da.

Thật là ấu trĩ khi ngày nay người ta c̣n mơ tưởng về chính thể Việt Nam Cộng Ḥa như một h́nh ảnh mẫu mực cho một Việt Nam tương lai và quá sức bôi bác khi cho rằng Việt Nam Cộng Ḥa là một quốc gia tách biệt hay VNCH và VNDCCH là hai quốc gia khác biệt trên lănh thổ Việt Nam. Những kẻ nào nói như thế và tin như thế đă tự khai tử và không nên tự nhận là người sinh ra trong ḷng dân tộc Việt Nam.

Sau 1945 Việt Nam vẫn là một quốc gia THỐNG NHẤT VỀ NGÔN NGỮ, ĐỊA LƯ, CHỦNG TỘC.

Ai đă tạo ra hai quốc gia (VNDCCH vs Đế Quốc Việt Nam), (VNDCCH vs VNCH) để cắt đôi đất nước, phân hóa dân tộc tạo nên cuộc chiến tranh ủy nhiệm, tương tàn đẫm máu v́ Ư Thức Hệ vừa qua?

Người Việt Nam nào đồng ư với t́nh trạng phân hóa, chia cắt đất nước như vậy?. Anh Lễ và Lê Duy San chăng?

Tôi th́ không! Năm 1954 tôi theo cha mẹ di cư vào Nam, từ tấm bé  gia đ́nh tôi đă dạy tôi sau này phải về lấy lại quê  cha đất tổ, thống nhất đất nước. Ngày nay bản thân tôi càng thấy rơ không hề có hai quốc gia Việt Nam mà chỉ có hai thế chế tay sai của thế lực quốc tế chỉ huy điều khiển các lực lượng quân sự giết nhau để tranh quyền.

Gần ba phần tự thế kỷ đă trôi qua, lịch sử đă chứng minh những thế lực quốc tế đă dùng đất nước và xương máu của dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc chiến ở Đông Dương để thí nghiệm, tiêu thụ vũ khí, hóa chất, vi trùng, gen di truyền, tâm sinh lư, y khoa, giải phẫu v..v  nhưng nh́n xa trông rộng hơn chúng ta phải thấy những thế lực ngoại bang đă  thử nghiệm vận hành cách h́nh thái xă hôi, Chủ Nghĩa Cộng Sản, Cộng Sản Biến Thái, kiểm định sức mạnh Toàn Cầu Hóa, kiểm soát các quốc gia khác bằng những biện pháp kinh tế và các định chế tài chánh.

 

Anh Lề "rón rén" nói nước Mỹ "mistake" hay chính anh chưa đủ kiến thức để nhận biết cái ǵ đúng, cái ǵ sai nên làm những người đọc anh viết thấy anh đă không biết bản thân là ai . Vụ Vietnamese Commandos sở dĩ thắng được nhờ vào một bộ hồ sơ của cá nhân tôi mà thôi. Tất cả những người khác c̣n lại đều được hưởng v́ đó là "class action" và v́ bản thân tôi tự đồng hóa với họ. Anh nói đúng, chuyện gian dối với Hoa Kỳ là chuyện không thể xảy ra nhất là khi tôi xách cặp đi kiện rất ảnh hưởng đến quốc thể Hoa Kỳ chứ không phải đùa chơi. Tại sao phải đến khi tôi sang Hoa Kỳ nửa năm rồi mới có "lawsuit"? 

V́ chẳng ai nghĩ rằng họ có thể chứng minh được điều ǵ, và cũng không đủ đởm lược, trí dũng để thực hiện. 

Đáng tiếc chỉ v́ ghen tỵ và bần tiện họ đă làm hỏng chuyện mà tôi toan tính để mang lại lợi ích lớn cho họ.

Lập luận "để chứng tỏ..VNCH...không đem quân ra Bắc" ấu trĩ thế mà anh Lễ c̣n nói được. Vậy th́ bao nhiêu tù hàng binh Bắc Việt trao trả khi đ́nh chiến phe Việt Cộng nhận để chứng tỏ với thế giới cái ǵ vậy anh Lễ?

Thật t́nh mà nói anh c̣n nằm trong "giới hạn" anh phải tốn ít nhất 15 năm đọc sách để nâng cao kiến thức rồi xem lại "cảnh giới" bản thân lúc đó ra sao.

Tôi không kiêu ngạo lắm nhưng kiến thức của Kim Âu là "vô hạn" chưa có điểm dừng. Từ nhỏ mới biết đọc chữ tôi đă đọc sách, mê sách. Thời c̣n choai choai đă tự đọc, tự học rất nhiều “cours” của đám bạn thân học ở các phân khoa đại học Đà Lạt. Khi lâm nạn, bị tù ở Bắc Việt tôi nằm xà lim hàng mấy năm trời coi như đó là thời gian luyện chân kinh, ôn lại những điều ǵ bản thân đă tự học hỏi nghiên cứu. Anh có biết Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác không? Đó là hai nhân vật đă học hết 72 tuyệt kỹ trong Tàng Kinh Các của Thiếu lâm Tự. V́ thế bất kỳ ai muốn thi triển vơ công, bút chiến với tôi thường phải chạy làng và nói láo.

Anh lập đi lập lại hai chữ Âu Nổ. Tôi không chấp anh v́ tôi là CON NGƯỜI CỦA SỰ THẬT.

Nhưng không chấp là khinh bỉ đấy nếu anh không giải thích được tại sao đổi tên Kim Âu thành Âu Nổ. Ghép tên bậy bạ cho người khác là một chuyện tự hủy hoại phẩm giá của bản thân ḿnh chứ đâu có làm xấu được người.

Bịa đặt, dàn dựng, gán ghép, vu chụp chuyện nhảm nhí cho người là hành động của loại hạ lưu, đê tiện, tâm địa bỉ ổi, nhớp nhúa không xứng đáng làm người anh Lễ có biết không?

Hai mươi năm ở hải ngoại tất cả những ǵ Kim Âu viết ra đều là SỰ THẬT. Chưa có một cây bút nào đủ lư luận vượt qua Kim Âu. Viết như anh với hiểu biết giới hạn chưa đủ để làm sáng tỏ điều ǵ c̣n phải học hỏi nhiều.

Bản thân anh không có sự nghiên cứu tham khảo và tự học nghiêm chỉnh, cũng không hề có hoạt động nào cho đất nước và dân tộc ngoài việc đi lính. Đúng không?

Tôi khác anh nhiều lắm, tôi đi tù về c̣n tiếp tục gây dựng tổ chức chính trị để chiến đấu chống cộng với h́nh thức, đường lối  mới và không phải chống cộng để khôi phục VNCH. Một thể chế hư hỏng đến nỗi tan chảy trong ṿng 55 ngày th́ chẳng có ǵ đáng để tái lập, không có ǵ đáng để hănh diện.

Tôi đi ra nước ngoài , vài anh em cùng tổ chức cũng xuất ngoại nhưng cái gốc chúng tôi để lại đă sinh sôi, đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái và thành một vườn cây; tuy chưa đủ mầm hạt để gieo trồng khắp giang sơn cẩm tú của tổ tiên nhưng thế hệ đàn em đó là những hạt nhân sẽ tạo nên rường cột của quốc gia mai sau. Bản thân tội sống lưu vong v́ không thể trở về v́ ḷng tự trọng không như những kẻ to mồm chống cộng nhưng cuối đời lại xin Việt Cộng cho về sống ở Việt Nam để chờ chết.

Tiện đây nói luôn để anh hiểu những điều anh viết chưa vào dạng khiến tôi phải lưu tâm, hiểu biết của anh c̣n quá non. Trong khi đối với tôi những cây bỉnh bút của những tờ báo Mỹ tôi c̣n đánh giá là tầm thường. Lư do, những người tuổi đời c̣n nhỏ th́ vốn sống quá ít, thiếu kinh nghiệm, kiến thức  tích lũy chưa đầy đủ, nhận thức c̣n quá nông cạn không có ǵ để tán thưởng, khâm phục.

Nhắc lại để mọi người chớ quên, Kim Âu là con người tiên phong, từng trải không cần học của ai nhưng thấu triệt sự vận hành của xă hội Hoa Kỳ. Ngay khi mới đặt chân đến nước Mỹ đă dám đứng ra kiện chính phủ Hoa Kỳ. Một ḿnh cùng luật sư ra ṭa ở mấy pháp đ́nh. Sau đó xách cặp ôm hồ sơ, cầm một danh sách, địa chỉ dân biểu Hạ Viện, nghị sĩ Thượng Viện ở Quốc Hội để “lobby” cho một Bill.

Kết thúc cuộc vận động của một người ở Quốc Hội là một đạo luật ra đời để bồi hoàn danh dự cho Biệt Kích. Kèm theo đó là việc vinh danh Biệt Kích, các lực lượng quân sự của những quốc gia tham chiến thời kỳ Vietnam Conflict. Việc làm của Kim Âu không chỉ biết vun vén cho riêng một nhóm nhỏ mà c̣n biết trước, nh́n xa trông rộng ra toàn cuộc.

Tội đọc bài này mà buồn cười. Lịch sử chỉ có ĐÚNG hoặc SAI không là của riêng phe nào quốc gia hay cộng sản. Có thể về một vài h́nh thức ngôn ngữ gần nhau, giống nhau nhưng nội dung tư tưởng và tầm vóc trí tuệ khi khai triển hoàn toàn khác biệt thậm chí mâu thuẫn. Đơn cử cả thế giới tư bản cũng như cộng sản cùng nói đến Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền nhưng chắc chắn không có sự đồng nhất và rập khuôn.

Việt Nam hay Hoa Kỳ cùng đàn áp thậm tệ những người biểu t́nh, cùng xúc phạm nhân phẩm con người như nhau, thậm chí số người bị “police” bắn chết ở Hoa Kỳ đă lên đến mức báo động và có thể xảy ra với bất cứ người nào đang sinh sống trên nước Mỹ.  Thực trạng của  xă hội loài người ở bất cứ nơi nào dù dân chủ hay độc tài nếu đă thuộc về giai cấp cầm quyền cũng đều phản động như nhau nhưng người ta không biết lo cho điều đó mà cứ lo đi t́m Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền  cho Việt Nam.

Sự thực lo cho Việt Nam, đấu tranh cho Việt Nam, Cám ơn Anh TPB Việt Nam là những chiêu bài, khẩu hiệu thoáng nghe rất nặng đầy t́nh nghĩa đánh động lương tâm đồng bào trong việc kêu gọi quyên góp tiền cho Việt Nam của bọn gian nhân bịp bợm "mượn đầu heo nấu cháo". Khi đồng tiền đă ở trong tay họ, những người nhẹ dạ, hoặc ngu đần và cả xă hội này sẽ không bao giờ biết số tiền đó di về đâu. Bọn lưu manh không phải chấm mút, thực sự chúng nuốt trọn số tiền thu được không khác ǵ ăn cướp.

Thực tế không người dân quốc nội nào yêu cầu họ đấu tranh cho Việt Nam. Quốc Dân Việt Nam tự biết đ̣i lấy Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho họ. Quốc Dân Việt Nam sống chết trên đất nước Việt Nam, làm chủ đất nước Việt Nam không bao giờ ngửa tay xin quốc gia nào ban phát Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho họ.

Quốc Dân chưa đứng dậy v́ họ vẫn c̣n sống được và khi nào cảm thấy buộc phải thanh toán bọn cộng sản Quốc Dân sẽ tự ra tay. Không một tên cộng sản nào ngày nay có thể bám ghế, ngồi ĺ. Luật đào thải mặc nhiên đuổi chúng về vườn.

Trong bài viết của anh Lễ có tŕnh bày vài đoạn vụn vặt về chiến tranh Việt Nam, những kiến thức lượm lặt đó quá sơ thiểu đối với lăo gia Kim Âu diệc này chẳng khác ǵ  múa búa trước cửa Lỗ Ban.

 

Có lẽ đến đây là tạm đủ, tôi  nói lại cho rơ. Phạm Huấn là một  sĩ quan báo chí và anh ta chỉ viết lại sự thật về cuộc họp tại Cam Ranh. Tôi mới là người viết câu Lịch sử đă sang trang….. đoạn văn đó chỉ có người như anh mới cho là viết bậy.

Sự thực anh cũng cố tŕnh bày nhiều sự việc nhưng kiến thức của anh quá giới hạn. Chính trị quan, thế giới quan của anh không có chiều sâu do chỉ lượm lặt vài câu trong nhưng bài viết của tác giả khác chứ không có sự nghiên cứu.

 

Một sự thật năo ḷng hễ mỗi khi những sự thật lịch sử được viết ra, khơi lại, chúng tôi lại thấy xuất hiện  thêm một vài anh dốt gốc quân đội. Cái chất quân phiệt hung hăng, hống hách rởm của mấy tên lính bại trận này thật khó thay đổi. Ngu dốt nhưng hay vỗ ngực xưng danh, ngày mất nước tự lột quần áo thiếu điều thành nhộng để thoát thân, đến nay đă sau nửa thế kỷ c̣n ảo tưởng quân phiệt, ăn nói buông tuồng láo lếu. Nếu ngữ này biết nh́n lại bản thân tất chẳng  muốn nhắc nhở đến chuyện cũ nhưng cái thói huênh hoang một tấc đến trời nhưng toàn chuyện NỔ XẠO động chạm đến người xung quanh đương nhiên cần phải được dạy dỗ bằng những bài học đích đáng.

 

 

Hẹn dịp khác

 

Kim Âu

OCT 30/2016

 

Nguyễn Văn Thiệu nói:

"Mỹ c̣n viện trợ, th́ chúng ta c̣n chống cộng"

"Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa th́ không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập! "  

Nguyễn Cao Kỳ:

""Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê."

(nguồn: wikipedia")

 

 

 

Trịch-Thựơng   ( Lộng Ngôn ! ? )

 

 Một số bài viết của Đại-Nhân Học-Gỉa Hà-Văn-Sơn tự Kim-Âu ..giang-hồ đă tặng cho cái Nick  là  Âu Nổ...( ? )

Khá khen Ông Kim-Âu đă nghiên cứu + góp nhặt tư-tửơng một cách đứng đắng... để viết lên nhiều bài Xả-Luận + Phân Tích...rất có gía trị + chí-lư + sắc bén + chính xác và công b́nh...Tôi có sự ngửơng mộ và kính trọng Ông dứơi một khía cạnh...

Nhưng, h́nh như Ông Kim-Âu đă “ múa bút “ qua một bài quyền ..lở bộ...thiếu tập luyện và cân  nhắc “ Tư Tửơng “...?. Kim-Âu đă xuất ra một độc chiêu... sát thủ...nhưng đă vô t́nh tự quên “ Giới Hạn “ của chính ḿnh....và tŕnh-độ + quyền-năng của bài quyền...( có giới hạn trong tập sách Bí-Quyết ...tu luyện....)  “ Cut yourself...”

   Kim-Âu đă viết : “ Sự thật, lịch-sử QL/VNCH & QĐND đều là lính đánh thuê của các thế-lực Quốc-Tế....” ( nôm na ..là lính đánh thuê cho Ngoại Bang...)

Tư-tửơng này..bọn Cộng-Sản Bắc-Việt và Mặt Trận GPMN đă xài và chửơi rủa QL/VNCH..nay Học-Gỉa Kim-Âu lại ghép thêm mấy chử QĐND ( Bắc-Việt CS ) để mắng khéo cả hai miền Nam Bắc là “ Lính Đánh Thuê...”

Kính xin Ông Kim-Âu..xem tôi như là một thằng học tṛ hơi thiếu hiểu biết... và ngổ nghịch... để thưa chuyện ngang bứơng với Ông thầy...thầy Kim-Âu...

Tôi có thể viết : “ Âu Nổ là một Học-Gỉa.. Trịch Thựơng và hơi Lộng Ngôn... ! ? “ nếu không muốn nói là Bố Láo hay Bốc Phét... ( có sai..kính xin tha cho...)

Ông Âu Nổ  đă tự quên chính ḿnh là một lính Biệt-Kích của Mỹ...lảnh lương Mỹ. ! ! !

Nay lại c̣n lảnh đựơc tiền Bồi Thừơng của Mỹ  !

Tôi luôn kính trọng Ông và tất cả VN là  lính Biệt-Kích của Mỹ...( trong đầu tôi ..không có ư nghĩa của mấy chử lính đánh giặc Thuê...lời nói rất là Ấu-Trỉ...) mà Nguyễn-Tiến-Hưng  củng đă mắng Chính-Trị và Chính-Quyền của cả hai miền Nam + Bắc VN ....là một bọn Ấu-Trỉ....! ( KĐMTC )

Khi trao trả Tù Binh...sau Hiệp-Định Paris ( ? ) ...h́nh như, tôi đă và đang  lặng lội trong ( mật khu ) Chiến Khu D ...Tôi có nghe tin một số tù hàng binh Việt Cộng đă không muốn trở về Bắc...Họ yêu cầu để đựơc ở lại miền Nam...

...Sau một thời gian tôi có nghe nói qua...một cách mập mờ ...không rỏ ràng .. về một số ngừơi lính KHÔNG CÓ SỐ-QUÂN ... đă đựơc trao trả tù binh...Phía QL/VNCH th́ lo sợ...bị Cộng-Sản Bắc-Việt “ Tráo Trở...” Phía Mỹ th́ không rỏ....? ? Để chứng tỏ với thế-giới là miền Nam VN và Quân-Đội Hoa-Kỳ không có gửi ngừơi ra Bắc Phá Hoại...( đây là những tin đồn và nghi vấn...? )

Nixon + Kiss và Quốc-Hội Hoa-Kỳ ( phe khuynh tả...) đă biểu quyết cắt giảm viện-trợ súng đạn cho Miền Nam VN... và buộc TT.Thiệu phải kư  đồng thuận bản Hiệp-Định Paris...Hơn thế, trứơc đó... Mỹ lại KHÔNG  đồng ư kiến và chấp thuận support vủ khí + đạn dựơc ... để cho QL/VNCH tấn công ra Bắc...mà phải ở trong miền Nam với thế thủ và tự vệ mà thôi...

V́ một sự nhầm lẩn nhỏ ...“ mistake “ đáng tiếc này...Quốc-Hội Mỹ đă “ bồi thừơng “ cho những ngừơi lính Biệt-Kích VN do Mỹ tuyển mộ và đă chiến đấu bên cạnh ngừơi Mỹ ...v́ lư-tửơng của thế-giới & Đế-Quốc-Mỹ ... !

Quốc-Hội Hoa-Kỳ không có “ bồi thừơng “ cho những ngừơi lính thuộc QL/VNCH...v́ QL/VNCH  chỉ có nhận viện-trợ áo quần + dày dép + súng đạn... và một ít cơm gạo sấy + đồ hộp...mà thôi...QL/VNCH không có lảnh lương của Mỹ...thuê...th́ không có “ Bồi Thừơng “ ...có phải thế không

 

Kính Thưa Ông Kim-Âu...?

Theo chổ tôi biết một cách hạn hẹp...về những mission của những ngừơi lính Biệt-Kích

1/  Unarmed ( Combat )  tóan hoạt động bí mật (...móc nối + tổ-chức bí mật phản công + báo cáo ....) lúc nhảy xuống vào đất địch...hay vùng biên giới....có mang theo một ít vủ khí và maư móc ...thí phải chôn dấu...rồi mới t́m cách trà trộn trong dân.... để hoạt động ...

Thừơng những gían điệp này đă có ngừơi móc nối...liên lạc viên... ở trên đất Địch...

Nếu nhảy xuống ( vào ) đất địch mà bị Bắt ...là đă bị lộ...hay đă bị Nội-Tuyến...

2/  Armed  ( A ) ...là những tóan Phá Hoại... đặt chất nổ phá sập cầu....hay kho xửơng  hoặc Căn-Cứ quan-trọng + trại quân....Nếu đă bị lộ...trốn thoát...chiến đấu để chết hay bị bắt...

3/  Armed  ( B )  tóan thám sát ...báo cáo ... để bỏ bom hay bắn hỏa tiền...

(  những tóan ngừơi nhái...củng hoạt động như Biệt-Kích..tại các bờ biển...)

    Ghi chú : có nội gían + phản phé ...bí mật nằm ở Cục An-Ninh + Cảnh-Sát + Bộ Tổng Tham-Mưu + Phủ-Tổng-Thống hay các Quân –Đ̣an...là chuyện b́nh thừơng...

Tại Chiến Khu D / Tân-Uyên + mật-khu rừng Cao Su ở Long-Thành & Nhơn-Trạch

hay ở Mật-Khu Lư-Văn-Mạnh ...sông Vàm Cỏ...chạy dài lên vùng Tây-Ninh và B́nh-Dương ...nội gián tại Quân-Đ̣an III  đă bay L19  hay trực thăng ... để thả tiếp tế và tài liệu...cho Mặt-Trận GP và Việt Cộng...( trận chiến t́nh báo...rồi bị phản phé...! ! ! ) 

Chuyện buôn bán thuốc men + tiếp tế thực phẩm ....hay vài ba cái lẻ tẻ như buôn lậu thuốc lá và rựơu của đám Ba Tàu Chợ Lớn...là thứ rẻ tiền...Quốc-gia chiến tranh và hệ-thống Xả-Hội Đen...củng là chuyện b́nh thừơng...

Chưa kể đến vấn-đề phản tuyên vận...bịa chuyện để bôi nhọ...chính quyền...

Bọn Mặt Trận /GPMN...trong tôn-giáo....+ Tàu Chợ-Lớn và Tàu Cộng....chúng nó nằm vùng ...ngay giữa đất Sài-G̣n và Chợ Lớn + Biên-Ḥa + Cần-Thơ...mà c̣n đành phải bó tay...với luật Dân-Chủ...không đủ yếu tố để bắt...và buộc tội...

   Vấn-đề Lính Biệt-Kích Mỹ ..” gỉa hay thật... Lính Biệt-Kích Mỹ làm thông dịch viên...” Ông Hà-Văn-Sơn tự biết...& Ông không thể gian dối + xảo trá với Mỹ....

H́nh như Mỹ có Hồ-Sơ...Nếu Mỹ rút ra khỏi VN...về nứơc...mà vất bỏ Hồ-Sơ Quân Bạ của Đ̣an Quân  Biệt-Kích VN mà họ đă tuyển dụng...là một điều sai lầm & thiếu sót...

 

Lời cuối

Kính thưa Ông Âu Nổ...h́nh như chiến tranh Việt-Nam...là cuộc chiến tranh “ Hủy Diệt....” th́ đúng hơn...                                                                     

1942-1945  ( ? ) tóan đặc nhiệm OSS đă nhảy dù xuống Bắc-Việt...hứơng dẩn và điều khiển Ông Hồ-Chí-Minh ... đánh Nhật...

1954... OSS  ( ? ) đă đánh văng Pháp ra khỏi VN...  Mỹ đă không giử lời hứa ...hợp lực với Pháp...ném BOM  xuống trận Điện-Biên-Phủ...( Pháp phải Đầu Hàng... đồng thời củng không đủ ngân-sách để tiếp tuc mở cuộc chiến tranh tại Việt-Nam...)

1965   Mỹ mở cuộc chiến tranh tại Việt-Nam + Lào + Miên... Đặc biệt, tại Việt-Nam...Mỹ không mưu cầu chiến thắng...và củng không có kế-hoạch chiến thắng... ? ? ? ?

Và những ǵ đă xảy ra sau 30-4-1975...tại VN ... qua sách báo...Ông đă qúa thừa biết rỏ...( mặc dù Ông đă ở trong Tù từ 1967 – 1982  ? )

Tôi kính trọng và tôn trọng..những cảm nghĩ + suy tư của Ông về QL/VNCH & chính-quyền miền Nam VN...trong thời chiến tranh + loạn lạc...trứơc sự tấn công và xâm chiếm miền Nam của Cộng Sản Bắc-Việt dứơi quyền điều khiển của Tàu Cộng ...mà Ông Phan-Quang-Đáng + Phan-Khắc-Sửu và Quốc-Hội đă quyết-định giao cho Quân-Đội tạm nắm chính-quyền... để đương đầu với Cộng-Sản VN và MT/GPMN...

Tên Phạm-Huấn Trịch-Thựơng ( Lộng Ngôn....? ) nếu không muốn nói  Y = Bố-Láo   khi Y đă phán quyết : “ Lịch-sử đă sang trang, thất bại , diệt vong của VNCH & QL/VNCH là trang sử do chính những cấp Lảnh-Đạo QL/VNCH viết lên chứ không phải từ bọn Việt Công “  ( khôi hài và tŕnh độ hiểu biết của P-Huấn là bao nhiêu...? )

Ông Âu Nổ đă viết đựơc :  “ Cuộc chiến tranh Ủy-Nhiệm ở VN mà thôi...” nhưng Ông lại viết với đại-ư...tái chiếm Ban-Mê-Thuột giử vửng Cao-Nguyên...kéo dài thời gian....giải pháp chính-trị và ngoại giao... để t́m sinh lộ...vẩn khả thi...”

H́nh như, Ông là ngừơi có qúa nhiều nhiệt huyết...đă hơi qúa “ Ngây Thơ “ trứơc thủ đọan và mưu mô ác độc của Cộng-Sản Bắc-Việt...+ Tham vọng gian ác của Tàu Cộng... đă đựơc Ủy-Nhiệm để Thống-Trị Việt-Nam và Vùng Đông-Nam-Á...

H́nh như, Ông Âu Nổ đă quên đi cái Chiến-Thuật và Chiến-Lựơc của Họ Mao với Chủ-Nghĩa Maoism + trá h́nh dứơi Đảng Cộng-Sản Tàu...Sau trên 50 năm đă kêu gọi ṭan dân Tàu Căm thù + chống đánh + giết Đế-Quốc-Mỹ và Bọn Âu-Châu... Đồng thời, đă bí mật tổ chức những đ̣an quân Dân-Sự Chiến Đấu chống lại và giết hại ngừơi Nga Sô...v́ Mao + Đảng CS Tàu đă cho rằng Mỹ-& Nga đă chia hai Thế-Giới để cai-trị....Hơn thế nữa, c̣n căm thù Bọn Tài-Phiệt Do-Thái và Italy...khuynh đảo thế-giới...

Không lẻ Ông Không biết chuyện Thế Chân Vạt của Tàu Cộng đối với Thế-Giới qua hai khối Mỹ & Nga...Hay là, Nếu Mỹ & Nga không bị suy yếu và ngă qụy...th́ Thế-Giới sẽ chia thành 4 khối để cai-trị...

Với thảm trạng của Đất Nứơc VN..dứơi sự cai-trị của Cộng-Sản VN... Ông Kim-Âu  đă và đang ngồi ở Mỹ ... ôm mộng tửơng với mấy chữ Tự-Chủ ...+ Dân-Tộc Tự-Quyết...giử vửng nền độc-lập ...phát triển thịnh-vựơng và hùng cừơng cho Tổ-Quốc...Tôi đă nghe luận điệu này...Bọn Cộng Việt đă nói trên 40 năm qua...Nhưng mở TV + Internet...th́ thấy ngừơi dân kêu gào + than khóc + nguyền rủa..ngừơi th́ bị tù tội...kẻ th́ bị đánh đập đến chết... Ông Kim-Âu nghĩ ra làm sao ?              Nguyễn-Lễ    Oct.    30 - 2016

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: