MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

 

Kim Âu

 

 Việc lột mặt một con quỷ ai cũng đă biết như HCM chỉ là một việc quá đỗi b́nh thường. Điều đáng nói là Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo chỉ nhằm giới thiệu tiểu sử cáo ǵa khi phát biểu mâu thuẫn với lời "thiệu": "Phim này không phải là phim mạt sát, mạ lỵ, không phải là phim đả kích, không phải là phim tố cộng, mà là một phim muốn tŕnh bày sự thật của một con người ...". DVD cho thấy Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo không phải là những người t́m ra một mẫu vụn sự thật về con cáo thành tinh. Nguyễn hữu Lễ và Trần Quốc Bảo chỉ bày tṛ mưu mô xảo quyệt,  sang đoạt công lao tinh thần, tâm huyết của những sử gia, những nhà nghiên cứu qua việc cho họ tŕnh bày những ǵ họ đă làm rồi loè bịp đồng bào làm như sau DVD này chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện nay sẽ sụp đổ với mục đích duy nhất câu khách LÀM TIỀN (mục vụ làm tiền). Chúng tôi chưa quên tṛ lừa "Tôi Phải Sống Foundation".

Chúng tôi đă đọc hầu hết những tác phẩm lật mặt HCM. Số tiền bỏ ra mua sách thật  không xứng đáng với công lao của các tác gỉa. Và tôi tự hỏi: "Mưu mô sang đoạt công lao, giá trị tim óc của người khác để mưu cầu tư lợi có phải là ĐẠI BỊP không?"

Chắc chắn những tṛ bịp như bọn Hoàng Cơ Minh với MT Kháng Chiến Bịp và Nguyễn Hữu Lễ & Trần Quốc Bảo hiện nay với chiêu bài đánh đổ một huyền thoại không hề có về cáo ǵa, chỉ phá nát đại cuộc, làm phá sản niềm tin quần chúng. ĐẠI CUỘC QUANG PHỤC ĐẤT NƯỚC KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG KHI LŨ BỊP BỢM VẪN C̉N TÁC OAI, TÁC QUÁI.

 

 

Mời quư vị theo dơi.

 

 

SANG ĐOẠT TRÍ TUỆ

DVD ĐÁNH ĐỔ HAY GIỚI THIỆU TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH?


 

   

Đầu tiên lộn lại Tiền đâu.

Tội ông chủ tịch mang đầu con tôm.

Hơn nửa thế kỷ nay, rất nhiều người cầm bút đă thành danh khi viết sách kể tội tên cáo ǵa Hồ Chí Minh hay t́m ra những tài liệu xác thực về con cáo thành tinh này để phổ biến tới quảng đại quần chúng. Qua những sách vở tài liệu, sự thật về HCM đă phơi bày trước lịch sử. Hầu hết người quốc gia đều biết tên cáo ǵa này là một thằng lưu manh bụi đời, bịp bợm, điếm đàng, ma cô, ma cạo, trộm cắp (đạo văn, đạo danh, đạo thơ), phản trắc, vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô liêm sỉ, đại bất nhân, đại bất nghĩa. Dù cuối đời hắn được đồng bọn xây lăng, ướp xác để trưng bày nhưng về bản chất hắn vẫn là tên đại tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam muôn đời nguyền rủa hắn. Phương danh trong lịch sử đă khó nhưng để nhận được xú danh (cáo ǵa, đại tội đồ dân tộc) cũng không phải là dễ. Nhưng hễ đề cập đến tên Hồ Chí Minh th́ những xú danh trở thành tĩnh từ không thể thiếu đă từ lâu.
Bởi sự thật về Hồ Chí Minh đă bị lột trần từ hơn nửa thế kỷ nay nên bảo rằng người quốc gia không biết rơ về Hồ Chí Minh th́ quả thật lời nói đó chỉ có thể xuất phát từ một đứa trẻ chưa biết đọc, biết viết.
Người nào đứng trong hàng ngũ chống cộng mà không biết ǵ về kẻ đại thù của dân tộc chính là tự vạch trần chân tướng của họ là những kẻ chỉ chuyên diễn những vở tuồng chống cộng để bịp đời. Nói rằng v́ chiến tranh nên cả một thể chế VNCH với những cơ quan thông tin, tuyên truyền dân chính, quân đội không có thời gian, nhân sự và khả năng để làm một cuốn phim về Hồ Chí Minh lại cho thấy đó là một sự bôi bác chính chế độ đă nuôi dưỡng, giáo dục và hun đúc cho chúng ta trở thành một người biết phân biệt, chọn lựa đâu là lư tưởng nhân bản để phụng sự.
Trần tử Thanh tự nhận là Chủ tịch VNQDĐ (nhưng không hề biết mảy may về LƯ TƯỞNG ĐẢNG) trong bài phát biểu tâng bốc Nguyễn Hữu Lễ tại Washington D.C đă quá ngu xuẩn khi đưa ra ư tưởng như vậy.
V́ thực sự chính quyền VNCH không ngu đần, dại dột để giao cho một bộ phận làm một cuốn phim về tiểu sử của tên quốc tặc trong khi thời gian chưa đủ chín cho lịch sử của chúng ta thẩm định những anh hùng quốc gia xứng đáng được lưu danh. Nếu làm phim về những anh hùng trong lịch sử cận đại th́ chúng ta sẽ làm cuốn phim về Hoàng Hoa Thám, Phạm Hồng Thái, về 13 liệt sĩ Yên Báy, về Nguyễn Thái Học, Cô Giang, Cô Bắc chứ không ai đi làm cuốn phim tiểu sử của một kẻ tội đồ của dân tộc. Bởi tên tội đồ dân tộc đấy không xứng đáng để được đưa lên màn ảnh. ..
Việc Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo (Phục Hưng) chủ trương thực hiện (làm) cuốn phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” thật ra chẳng có ǵ đáng đại ngôn v́ chỉ cóp nhặt lại những điều mọi người đă biết. Sở dĩ nhiều cây bút quốc gia phải phê phán nặng nề v́ những lời quảng cáo khoa trương, khoác lác kiểu Sơn Đông Măi Vơ, nhưng h́nh thức nộI dung DVD rất hời hợt. Thực tế này cho thấy DVD làm ra chỉ nhằm mục đích bịp bợm, dối gạt để móc túi đồng bào.
Và cũng thật ngu xuẩn khi cho rằng cuốn phim được thực hiện nhằm “đánh đổ huyền thoại gỉa trá về Hồ Chí Minh” nhưng chính Nguyễn Hữu Lễ lại phát biểu "huề vốn" trong ngày ra mắt Phim Sự Thật HCM, "Phim này không phải là phim mạt sát, không phải là phim đả kích (không đánh, không đả kích sao đổ), không phải là phim tố cộng, mà là một phim muốn tŕnh bày sự thật của một con người ..."

Trong"Tôi Phải Sống" th́ Nguyễn Hữu Lễ hạ nhục chính thể và QLVNCH tận cùng, chỉ trích  hàng giáo phẩm TCG, đóng đinh vào trán Chúa, hạ nhục các linh mục khác, tôn thờ thằng ăn cướp như bố mẹ. Gần đây chỉ trích "mục vụ xin tiền", bịa lời trối để hạ nhục GHCG đă bị thuần hóa. Vậy mà đối với tên đại tội đồ Hồ Chí Minh th́ hắn câm mồm không đả kích, không phê phán, không mạ lỵ chỉ GIỚI THIỆU TRUNG THỰC VỀ HCM và tuyên truyền khéo cho cộng sản đă có tự do ngôn luận (qua việc trả lời phỏng vấn của LM Phan văn Lợi).

Mặt mo ta (Lễ) bịp kiếm tiền

Chớ có chôm chỉa ta nh́n đó nghe


Như vậy cộng đồng hải ngoại lại thêm một lần mắc lỡm con quạ đen Nguyễn Hữu Lễ, một kẻ mặc áo tu hành nhưng suốt đời chỉ chúi mũi vào TIỀN, bất kể liêm sỉ, lương tâm.
Như vậy Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo chỉ “muốn tŕnh bày sự thật của một con người ..” chứ không phải tŕnh bày với mọi người về bộ mặt của một tên tội đồ.
Và mọi người nên thoát khỏi cơn mê ngủ để xác định một sự thật rằng: việc “đánh đổ huyền thoại gỉa trá về Hồ Chí Minh” là công lao của những nhà nghiên cứu, sử gia, những nhà b́nh luận (Vũ ngự Chiêu, Minh Vơ, Trần Gia Phụng, Lê Hữu Mục..v..v) đă làm từ nửa thế kỷ nay chứ đâu phải của hai tên bịp bợm Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo bày tṛ phỏng vấn lừa đảo (thật ra chỉ là quay phim lời tŕnh bày của họ về những ǵ đă viết) để cướp trắng công lao tinh thần của họ. Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo không phải là những người t́m ra một mẫu vụn sự thật về những điều mà ông Nguyễn Quốc Đống đă liệt kê dưới đây.

 

Phim này giới thiệu "Ông" Hồ

Lễ mừng, tay vỗ, tiền dzô đầy thùng.Trích bài của Nguyễn Quốc Đống:

1- HCM không phải là người sống độc thân, không vợ con để dành hết th́ giờ cho cách mạng giải phóng dân tộc; ông ta có vợ, nhiều nhân t́nh, có con thậm chí c̣n có rất nhiều vợ (Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thị Xuân…)
2- HCM không phải là người khiêm tốn, giản dị; ông ta đă viết sách để ca tụng chính ḿnh ( các sách “Những Mẩu Chuyện về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch”, kư tên là Trần Dân Tiên, “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện”, kư tên T. Lan đều do chính HCM viết)
3- HCM không phải là người nhân nghĩa, đạo đức; ông ta đă giết vợ và bỏ con không nuôi dưỡng ( Vợ là Nông Thị Xuân bị giết chết, c̣n con trai là Nguyễn Tất Trung sau phải đổi tên là Vũ Trung và cho người khác nuôi)
4- HCM không phải là một người lương thiện; ông ta lấy thơ của người khác và nhận là của ḿnh (Cuốn thơ “Ngục Trung Nhật Kư” không phải do HCM viết ra).
5- HCM không phải là một người yêu nước; ông ta không cộng tác với các nhà ái quốc thuộc đảng phái quốc gia mà thẳng tay giết hại họ
(Bán đứng cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp, giết hại Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu v́ họ không cùng đường lối với ông ta)

6- Phụ thân của HCM không phải từ quan v́ không muốn làm việc cho giặc Pháp mà v́ phạm tội ngộ sát nên bị băi chức.
7- HCM không phải là người thương dân; ông ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của người khác để phục vụ cho đường lối chính sách của ḿnh
(thực hiện cải cách ruộng đất theo kiểu Tàu Cộng khiến cả trăm ngàn nông dân vô tội miền bắc chết thảm, gia tài sản nghiệp bị tịch thu, con cháu bị trả thù, bỏ đói…) Nhà báo Ba Lan Robert đă phát biểu: “HCM là một người diệt chủng, có tội với dân tộc ḿnh.”
8- HCM không phải là 1 lănh đạo sáng suốt; ông ta chọn lầm đường khiến cả nước triền miên sống trong chiến tranh và đói khổ
(không chọn liên kết với các nhà ái quốc trong nước để giành độc lập cho nước nhà mà lại chọn theo đường lối cách mạng vô sản do quốc tế CS chủ trương)
9- HCM không có công cứu nước; ông ta đă bán nước cho Cộng Sản Nga, Tàu
(hoạt động nhiều năm trong các tổ chức Cộng Sản tại Pháp, Nga, Tàu, Đông Dương…) - HCM không có công xuất ngoại để t́m đường cứu nước; ông ta lên tàu xuất dương để t́m kế mưu sinh và chính trong thời gian ở nước ngoài ông ta đă bị mê hoặc bởi chủ nghĩa CS và trở thành 1 đảng viên CS quốc tế. Nhà báo Olivier Todd nhận xét:”HCM là một tín đồ CS cuồng tín.”
10- HCM không có công cứu nước; ông ta phạm tội bán nước cho Tàu cộng v́ ngay từ năm 1958 ông đă để Phạm Văn Đồng với tư cách là thủ tướng kư công hàm xác nhận chủ quyền của Trung quốc đối với 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Việc mất đất vùng biên giới và mất biển đang xảy ra ngày nay đă là bằng chứng rơ ràng của việc bán nước này.
11- HCM không phải là nhà tư tưởng, nhà văn hóa: ông ta không hề có một hệ tư tưởng riêng mà chỉ rập khuôn các tư tưởng sẵn có của người khác.

hết trích

Tất cả những sự thật này là tài sản tinh thần, công lao t́m ṭi, nghiên cứu của bao người đă bị Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo sang đoạt trắng trợn rồi trơ tráo, vác mặt mo, mang thùng tiền đi lừa dối toàn thể các cộng đồng hải ngoại ḥng kiếm bạc triệu.
Thật ra chúng tôi không muốn nhập trận sớm nhưng thấy mức độ ngu xuẩn của một số tên trong cộng đồng đă đi quá lố khiến cho ngay kẻ thù của người quốc gia khinh bỉ, xem thường. Như những ǵ chúng tôi đă tŕnh bày, mọi người đều đă thấy “ḥn đá tảng của bọn cộng sản dựa vào để tồn tại” đă vỡ vụn từ lâu rồi đâu phải đợi đến ngày phát hành “DVD SỰ THẬT về Hồ Chí Minh”
nói cho đúng phải là DVD GIỚI THIỆU TRUNG THỰC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH (sản phẩm của hai thằng ăn cắp Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo.)

Những viên đạn sự thật bắn vào “thành tŕ” hay “ḥn đá tảng” (HCM) của bọn cộng sản đă liên tục phát pháo từ nửa thế kỷ nay. Huyền thoại gỉa trá về Hồ Chí Minh đă bị đánh đổ từ lâu nhưng tập đoàn phản động độc tài toàn trị vẫn đè đầu cưỡi cổ dân tộc ta v́ thực sự chúng không hề dựa vào một cá nhân nào để tồn tại ngoài họng súng và guồng máy chuyên chế bạo tàn của chúng.
Lăng Ba Đ́nh nơi để xác ướp của Hồ Chí Minh so ra giá trị chỉ tương đương cái kệ thờ thần Bạch Mi của mấy mụ Tú Bà trong động đĩ.
Mấy triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam xuất thân toàn bọn lưu manh cống rănh, trộm cắp, hoạn lợn nay được ăn trên, ngồi trốc thả sức cướp bóc trở thành Mafia, Tư Bản Đỏ. Chúng có thờ tổ chúng "để làm v́" cũng là chuyện b́nh thường.
Muốn thanh trừ nạn buôn hoa, bán phấn là phải túm cổ “chị em ta” bỏ bót chứ đâu phải đập vỡ tượng thần Bạch Mi là hết đĩ điếm bán dâm.
Người Việt Quốc Gia, dân tộc Việt Nam muốn chiến thắng cộng sản th́ phải cương quyết đứng dậy phản kháng, đấu tranh không quản hy sinh để phá vỡ, tiêu diệt guồng máy chuyên chế, bạo trị của chúng chứ đâu phải nghe theo những ngoa ngôn, xảo ngữ, luận điệu bịp bợm, dối trá, xảo quyệt của những tên đại bịp như Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo khi kết thúc cuốn phim GIỚI THIỆU TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH.


Cộng Sản Liên Sô, Cộng Sản Đông Ấu đă xụp đổ.
Tại sao Cộng Sản Việt Nam c̣n tồn tại?
Bởi v́ Cộng Sản Việt Nam nhờ bám vào tảng đá cuối cùng: huyền thoại Hồ Chí Minh. phá vỡ huyền thoại Hồ Chí Minh chính là khai thông sinh lộ cho dân tộc Việt Nam”


Bọn chống cộng phường tuồng nghe mấy "câu thiệu" này vội vàng tung hô sự "anh minh" (xảo quyệt) của Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo v́ sợ mất vai "kép hát, quân hầu" mà không biết rằng "tảng đá cuối cùng" đấy đă nát vụn từ lâu rồi. Và theo cách nói bịp bợm của Nguyễn Hữu Lễ th́ "sinh lộ cho dân tộc Việt Nam đă được các sử gia, các nhà nghiên cứu khai thông quá lâu rồi."  Khoa trương tác dụng hoang tưởng của DVD này như vậy là tṛ lừa dối, bịp bợm, hành dâm với bóng ma để cho những bọn TRỐN CỘNG có dịp gỉai tỏa ẩn ức sinh lư với MỤC TIÊU ẢO, quên đi thực tế của cuộc đấu tranh CHỐNG CỘNG hiện nay..."

Nên nhớ miệng lưỡi bịp bợm của Nguyễn Hữu Lễ đă quay phắt 180% khi nói: "Phim này không phải là phim mạt sát, không phải là phim đả kích, mạ lỵ, không phải là phim tố cộng, mà là một phim muốn tŕnh bày sự thật của một con người ..." (không đánh, không đả kích sao đổ).

Có lẽ đến đây những nhà chống cộng ngớ ngẩn, những ngài chủ tịch cộng đồng ngu ngơ chắc đă nhận ra bản chất bịp bợm, lưu manh, xảo quyệt của Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo.Cái DVD SỰ THẬT HÔ CHÍ MINH chỉ là sản phẩm của một bọn ăn cắp tài sản trí tuệ, công tŕnh tâm huyết của người khác "đóng gói, chuyển dạng rồi huênh hoang, khoác lác làm như đó là sáng tác của bản thân" để rồi cùng nhau lừa bịp đồng bào kiếm tiền làm giàu.

DVD đấy chỉ đáng phát không và phổ biến trên các diễn đàn. Sang đoạt công lao trí tuệ, tâm huyết của nhiều người khác để mưu cầu tư lợi quả là đại bịp, bất lương, tồi bại.

 

 

Sổ vàng nhớ bỏ tiền trăm

Nếu chỉ hai chục ăn nhằm ǵ đâu

Điều đáng nói là trong khi bọn Cộng Sản ở trong nước đang tổ chức học tập về Hồ Chí Minh (40 năm) th́ tại hải ngoại Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo cũng tổ chức cho mọi người học tập về tiểu sử của Hồ.

Hiện nay DVD đă được phát tán khắp nơi, việc ra mắt không c̣n cần thiết nữa. Nếu không v́ mục đích làm tiền, tại sao Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo vẫn lỳ lợm, vác mặt mo, vác thùng đi kiếm chác một cách vô liêm sỉ. Theo "lời thiệu" của Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo sau khi DVD này phát hành vài tháng th́ bạo quyền cộng sản chắc phải xụp đổ, tiêu vong tức th́. Hai tên này đúng là phường đại bịp trơ tráo, bất cố liêm sỉ. Theo kết luận của chúng tôi tṛ Sơn Đông Măi Vơ "bán thuốc gián con b́m bịp"này sẽ chấm dứt trong vài tháng nữa. Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo vơ vét tiền bạc xong th́ một tên chui về New Zealand, một tên về lại Cali là "chó chết hết chuyện". Đám quốc gia vô liêm sỉ th́ cũng thỏa măn với việc tự lừa dối bản thân trong cuộc hành dâm với bóng ma và ảo giác thắng lợi. Bạo quyền cộng sản ở Việt Nam dĩ nhiên vẫn b́nh chân như vại v́ cái xác ướp trưng bày ở Ba Đ́nh nào có tác dụng ǵ đến guồng máy bạo trị của chúng.    

Nhiều tên chủ tịch cộng đồng, hội đoàn đă ngu, bản nhân đánh tiếng cho chúng biết, và mong chúng lên tiếng để khai tâm cho chúng nhưng chúng biết nín lặng.
Trước hiện tượng một số tên hung hăng bỉ thử, chỉ trích, hăm dọa những người cầm bút chân chính nên bản chủ nhiệm thấy đă đến lúc phải vạch mặt, chỉ trán những bọn lưu manh, hoạt đầu bịp bợm v́ đó là trách nhiệm của những Người Việt Quốc Gia Chân Chính trong công việc Khôi Phục Lại Niềm Tin Đă Bị Băng Hoại v́ những tṛ lừa bịp trong 34 năm vừa qua.

Trân trọng


Kim Âu

Aug 17/2009

 
 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: