r

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  v LawNews

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar  TownHall

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm  Foreign Policy

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of American Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Syndicate v Capital Research v Russia News

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

Soros, 'Toàn cầu hoá', và Cuộc nổi dậy Cơ sở: Cách sử dụng hợp lư các lư thuyết âm mưu xuất hiện Cách mạng

 

 

Trong những năm 90 và đầu những năm 2000, một phong trào chống lại toàn cầu hóa doanh nghiệp và chủ nghĩa tân tư bản tự do đă phát triển với việc chống chế độ độc tài và chính trị vô chính phủ ở ngay trong đều. Vào năm 1994, cuộc nổi dậy Zapatista ở Chiapas, Mexico chống lại NAFTA làm cho thế giới bật dậy, khi người dân bản địa bắt đầu tự tổ chức các cộng đồng của họ sau khi lấy đất trở lại từ tiểu bang trong một cuộc nổi dậy vũ trang, trộn lẫn Zaparismo bản xứ với chủ nghĩa vô chính phủ Mexico. Ngay sau đó, một làn sóng hành động, các dự án indymedia, và các nhóm cơ sở đă bắt đầu được h́nh thành trên khắp nước Mỹ, dẫn tới sự phát triển phong trào vô chính phủ  Khi các cuộc biểu t́nh ở Seattle của năm 1999 nhấn vào tháng Mười Một chống lại Tổ chức Thương mại Thế giới, họ nổi tiếng đă phổ biến các chiến thuật khối đen, Tuy nhiên trong thực tế, phong trào vô chính phủ tại Bắc Mỹ đă phát triển trong nhiều năm trước đă bùng nổ trong phong trào chống toàn cầu hoá đang tăng lên, và lớn hơn nhiều với một chiến thuật đơn lẻ. Bất kể, cùng với phong trào chống toàn cầu hoá, chủ nghĩa vô chính phủ và những ư tưởng của nó đă tăng lên. 

Những kẻ khủng bố trả tiền tấn công những người cách mạng t́nh nguyện để phục vụ các nhà tư bản toàn cầu.

Phong trào chống toàn cầu hoá đă trở nên nhiều sự quan tâm từ những người vô chính phủ thực tế; Từ những cách mọi người quyết định cách làm thế nào để mọi người liên kết, tự tổ chức để hành động. Hơn nữa, việc huy động tại Seattle cũng rất quan trọng bởi v́ nó đă chứng kiến ​​hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu t́nh phản đối mà không tuân theo sự lănh đạo của các quan chức công đoàn và các tổ chức phi chính phủ, không nói ǵ về các đảng viên Dân chủ nắm quyền hoặc cảnh sát. Khi chính phủ kêu gọi giới nghiêm về các cuộc biểu t́nh và thậm chí mang một số lượng lớn các túi đựng cơ thể, và Tổng thống Clinton đă làm demon hóa khối đen  như chỉ muốn tấn công các doanh nghiệp nhỏ, cuộc nổi dậy đă trở thành cuộc nổi dậy đại chúng khi cả khu phố đứng lên chống lại cảnh sát và bắt đầu cướp bóc các cửa hàng. Hơn nữa, sự kết hợp của cuộc đụng độ trên đường phố và các cuộc phong tỏa đă làm ngừng cuộc họp của WTO; Những người biểu t́nh giành chiến thắng . Seattle đă đưa ra một chuỗi các sự kiện, như những biến động chống toàn cầu hóa tiếp tục, không chỉ về quy mô tầm vóc lẫm liệt mà c̣n là những cuộc đối đầu phổ biến giữa Nhà nước, lực lượng an ninh và dân chúng nói chung. Trong khi các sự kiện ngày 11 tháng 9 theo nhiều cách đă làm ch́m phong trào này, nó vẫn là một điểm cao của những người vô chính phủ tổ chức trong bộ nhớ gần đây.

Trớ trêu thay, khi các cuộc biểu t́nh quy mô lớn như thế này bùng nổ trên địa h́nh xă hội trong thế giới ngày nay, như những ǵ họ thường có trong một vài năm gần đây dưới một Tổng thống Dân chủ khác là Obama, th́ nhóm  cực Hữu chỉ đơn giản viết ra chúng. Nhưng làm thế nào và tại sao viết ra chúng là rất đáng nói. Nói chung, đây là lần đầu tiên có con đường âm mưu, như một phần của cánh Hữu loại bỏ bất kỳ cuộc nổi dậy hay kháng chiến nổi tiếng nào như công việc của "những người biểu t́nh được trả tiền", hầu như luôn dưới sự chỉ đạo của tỷ phú George Soros. Một phần của cánh Hữu đưa điều này xa hơn nữa, và tuyên bố rằng những người đối mặt với tội phạm và vũ khí của cảnh sát cấp quân sự là những người lính của "người theo chủ nghĩa Zionist", là những người bộ binh theo trật tự "toàn cầu hoá".

Nhưng cánh Hữu không phải lúc nào cũng nh́n thấy mọi thứ theo cách này.

Khi những cuộc bạo động năm 1999 ở Seattle chống lại WTO đă diễn ra, nhiều người ở bên phải thực sự nh́n thấy những ǵ đă xảy ra trong một ánh sáng thuận lợi. Hơn thế nữa, họ thậm chí c̣n trừng phạt phong trào của họ v́ không đạt được tiêu chuẩn như những người gây rối loạn và đóng cửa các cuộc họp của WTO . Mặc dù quyền ở bên ngoài đă gán các hành động này dưới dạng các âm mưu của "Chính phủ chiếm đóng của người Do thái, hay" Trật tự thế giới mới ", nhưng họ vẫn c̣n rất lạ lẫm, ủng hộ nó. Matthew Hale, sau đó là nhà lănh đạo của Giáo hội Thế giới của Đấng Sáng Tạo, đă nêu trong một bài luận sau cuộc bạo loạn:

Những ǵ đă xảy ra ở Seattle là tiền thân của tương lai - khi người da trắng phản đối hành động của người Do Thái trên thế giới không phải bằng cách viết thư cho các nghị sĩ, bỏ phiếu, hoặc những thứ vô nghĩa như thế, nhưng bằng cách xuống đường và ném một con khỉ Nhúng vào bánh răng của máy của đối phương.

Liệu cánh hữu có làm cản trở WTO? Không. Họ đă quá bận rộn với việc viết ra các nghị sĩ của hội nghị, những người đă mua rất lâu rồi, hoặc chờ đợi "niềm hy vọng trắng trợn" của họ trong bộ áo giáp sáng mà họ có thể bỏ phiếu một cách kỳ diệu vào văn pḥng. Không, đó là cánh tả, Bởi v́ nó làm cho WTO trở nên trầm trọng đến mức cuộc họp của họ không có giá trị, và chúng ta nên tập trung vào những đám đông này, chứ không phải là "gặp gỡ, ăn uống và rút lui" đám đông cánh hữu, những người rất lo lắng về việc "xúc phạm" Kẻ thù mà tất cả các quá thường xuyên, họ là một Trojan tốt đẹp cho các thiết kế của kẻ thù.

Những người khác đồng ư. Louis Beam, cựu thành viên của Ku-Klux-Klan, và một con số gần như là một nhân vật Marcos của Hạ viện phân biệt chủng tộc ở bên phải, cũng như người đă phổ biến khái niệm 'cuộc kháng chiến không lănh đạo' đă viết:

... Trái tim tôi dành cho những linh hồn dũng cảm ở Seattle, những người đă xuất hiện hàng ngàn từ cả Canada và Mỹ để chống lại bọn côn đồ của Clinton và những người đưa ông lên nắm quyền. Tôi đánh giá cao sự dũng cảm của họ. Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của họ. Và tôi cảm ơn họ v́ đă chiến đấu với trận chiến của tôi ... "Tuy nhiên, sẽ có hàng triệu người ở đất nước này trong mọi cuộc thuyết phục chính trị đối mặt với cảnh sát trên đường phố khắp nước Mỹ. Khi bạn bị đá, xông lên, bị đánh và bắn bởi lực lượng cảnh sát của NWO, bạn sẽ không được hỏi, cũng không cho một con đuôi của chuột, những ǵ mà những người yêu thích tự do khác 'chính trị' đă từng là '-cho chính trị mới của Mỹ Là tự do từ Nhà nước Cảnh sát NWO và không có ǵ nhiều hơn.

Chúng tôi đề cập đến lịch sử này, giống như Don Hammerquist đă làm trong chủ  nghĩa phát xít và chủ nghĩa chống chủ nghĩa phát xít, không có nghĩa là có thể có một "sự thống nhất" giữa những người ủng hộ cực đoan trắng và những người vô chính phủ, nhưng chỉ để chỉ ra rằng cánh hữu ở thời điểm này , Nhận ra rằng một trong những kẻ thù của họ - vô chính phủ, đă là các đại lư chính trị trong một trận chiến chống lại Nhà nước và hệ thống kinh tế nó được thiết kế để bảo vệ. Họ cũng hiểu rằng cuộc đấu tranh này khiến cho phong trào của họ trở nên yếu ớt v́ không hành động và cải cách. Đồng thời, lưu ư rằng điều này đă xảy ra vào thời điểm tổ chức chống chủ nghĩa phát xít tăng lên, chủ yếu dưới biểu ngữ của Hành động Xóa Xóa (ARA), nhóm đă phá vỡ các cuộc họp và đánh bại những người ủng hộ Nazi của Matt Hale ,

Bây giờ mọi việc trở nên khác. Ví dụ, khi cộng đồng người Mỹ gốc Phi của Ferguson nổi dậy chống lại cảnh sát vào mùa hè năm 2014, phía bên phải hội đồng đă lên án cuộc nổi dậy như là công tŕnh của những người phản đối Soros trả tiền, hoặc một ví dụ về mối đe dọa đen đối với trắng nền văn minh. Một nhóm xa phải thậm chí đă đến Ferguson để giúp chấm dứt cuộc nổi loạn, các Đội Ngục Người Yêu Dấu, một nhóm Dân Quân / Dân Quân, và cố gắng làm việc như một lực lượng phụ trợ cho cảnh sát. Tuy nhiên, khi đến, một số trong nhóm quyết định họ thay v́ muốn đi diễu hành bằng súng với những người biểu t́nh để cho cảnh sát thấy rằng công dân không sợ họ. Điều này đối mặt về vị trí của một số thành viên , từ việc muốn hỗ trợ Nhà nước muốn hỗ trợ các công dân da đen của Ferguson, Gây ra sự chia rẽ trong nhóm. Không cần phải nói, cuộc diễu hành không bao giờ xảy ra, nhưng quan điểm vẫn rơ ràng: đứng lên với Nhà nước và cảnh sát, đặc biệt là nếu bạn là người da đen, và phía bên phải không hỗ trợ bạn. Thực tế, nó làm demonizes bạn như là kẻ thù để làm như vậy, hoặc portrays bạn như là một stooge quyền hạn vượt xa sự kiểm soát của bạn.

Những huyền thoại hiện tại xung quanh Soros như "Thầy múa rối" phản chiếu quan điểm trước đây của các nhóm như Hội John Birch và Đảng Phát xít Đức.

Những sự đơn giản hóa cực đoan này bắt đầu từ những năm 1950 ở phía xa bên phải, nơi các nhóm chống cộng như Hội John Birch vẽ ra một thế giới mà các cộng sản phục vụ cho Liên Xô xâm nhập vào tất cả các nhóm có ảnh hưởng đáng kể đang cố gắng thay đổi các điều kiện cho người nghèo, Tầng lớp lao động và người bị áp bức. Hơn nữa, họ đă phản đối mạnh mẽ phong trào dân quyền v́ họ coi nó như một bước đi của chủ nghĩa xă hội. Neo-Nazis như George Lincoln Rockwell đă đưa ra những ư tưởng này một bước xa hơn và tuyên bố rằng các nhóm quyền dân sự như NAACP thực sự được điều hành bởi người Do Thái. Người Mỹ gốc Phi, Rockwell lập luận, không đủ thông minh để tổ chức các tổ chức của ḿnh, và do đó phải có sự lănh đạo Do Thái. Lănh đạo như vậy, ông tiếp tục, Là bằng chứng cho thấy những kế hoạch của cộng sản người Do Thái để " trắng trợn " những người da trắng khỏi sự tồn tại . Những ư tưởng như vậy tiếp tục ngày hôm nay về phía bên phải, như Neo-Nazis như  Matthew Heimbach lặp lại cùng một đường mệt mỏi , trong khi cũng heralding các nhóm da đen chủ nghĩa quốc gia như Nation of Islam. Đối với Người có vẻ như, cuộc đấu tranh và tổ chức đen luôn bị bác bỏ, trừ khi những người có liên quan có chính trị chống Do Thái và chủ nghĩa dân tộc phản chiếu chính họ.

Mặc dù hạ thấp cơ sở kháng chiến, tổ chức cộng đồng, và cuộc nổi dậy bất kỳ loại nào, xa-phải trong 8 năm qua đă ngày càng hung hăng và đôi khi, ngay cả nổi dậy. Nó kêu gọi Obama phải được thử như một kẻ phản bội. Nó kêu gọi Hillary bị sa thải và bị bỏ tù. Trong một cuộc chiếm đóng vũ trang của một khu bảo tồn động vật hoang dă liên bang, một lực lượng dân quân ở xa bên phải ở Oregon kêu gọi chấm dứt chính phủ liên bang và thay thế Nhà nước bằng quyền lực của Cảnh sát trưởng và việc mở rộng tất cả các vùng đất liên bang để khai thác mỏ, chăn nuôi , Và khai thác tài nguyên. Đồng thời, chế độ phân biệt chủng tộc ở bên phải đă phát triển trong chiến tranh đường phố, xung đột với những người biểu t́nh trái phép và cánh tả, để lại vài người bị thương, và trong một số trường hợp, thậm chí c̣n cố giết họ.

Trong suốt tất cả, nếu xa phải là chắc chắn một điều, đó là  không chính đáng  của bất kỳ kháng mà không xuất phát từ những Ngay bản thân. Mọi hoạt động đ́nh công, hoạt động đ́nh công, chiếm đóng đất hoặc khởi nghĩa chống lại nhà nước đều bị coi là nghi can; Được viết tắt là hành động của những kẻ khiêu khích trong việc phục vụ các tầng lớp toàn cầu hóa. Trong khi thật dễ dàng để cười phá những ư tưởng này như là những tưởng tượng của các chiến binh twitter, hay những người hâm mộ Alex Jones hâm mộ về "Chim chiên", với Trump giờ đây phản ánh nhiều vị trí này, họ trở nên dễ dàng hơn để loại bỏ bằng một chút tay.

Từ Toàn cầu hoá đến "Toàn cầu hoá"

 

 Follow

https://pbs.twimg.com/profile_images/1980294624/DJT_Headshot_V2_normal.jpgDonald J. Trump 

@realDonaldTrump

Hillary says things can't change. I say they have to change. It's a choice between Americanism and her corrupt globalism. #Imwithyou

"Chủ nghĩa toàn cầu hoá" đă thay thế "chủ nghĩa cộng sản" và thậm chí cả Hồi giáo, như là sự bùng nổ của Quyền, đồng thời vẫn đóng gói cả hai là những mối đe dọa trong thế giới quan của nó. Quyền ở bên trái và Quyền nói chung là rất tốt trong việc sử dụng các hệ thống rất phức tạp và giảm thiểu các vấn đề đơn giản do một nhóm người được chọn lựa. Như chúng ta sẽ thấy, ư tưởng về chủ nghĩa toàn cầu t́m cách cố gắng xuất hiện trong quần chúng hoặc thậm chí là cách mạng, đồng thời chỉ ra những nhóm người được lựa chọn mà chính quyền tuyên bố là "chương tŕnh nghị sự toàn cầu hoá".

Nhưng đâu là ư tưởng về chủ nghĩa toàn cầu hoá đến từ đâu và điều đó nghĩa là ǵ? Sau khi NAFTA được thông qua, và toàn cầu hoá cho phép vốn tự do di chuyển qua biên giới quốc gia trong khi vẫn khóa các công nhân phía sau, khi các chương tŕnh điều chỉnh cơ cấu cắt giảm các dịch vụ xă hội, lấy đi đất và tái cấu trúc nền kinh tế để phục vụ vốn quốc tế, tâm trạng bắt đầu thay đổi trong Mỹ trong số những công nhân hàng ngày chống lại toàn cầu hóa. Sự tức giận này giúp thúc đẩy phong trào chống toàn cầu hóa, khi những phân đoạn lao động lớn tham gia cuộc chiến chống lại các giao dịch tự do thương mại. Nhưng măi đến khi các phần bên phải bắt đầu đưa những lời phê b́nh về toàn cầu hóa vào những điểm nói chuyện của họ th́ Pat Buchanan là một ví dụ điển h́nh.

Bên phải, cuộc thảo luận về chủ nghĩa tư bản toàn cầu đă được thay đổi; Trong một cuộc đối thoại về vấn đề "những người theo chủ nghĩa toàn cầu hoá". Nói tóm lại, vấn đề không phải là một hệ thống, mà là một tập hợp con người, và vấn đề này hầu như luôn luôn được mô tả dọc theo đường dây của một âm mưu. Nói tóm lại, những người ở phía xa bên phải đă đặt ra vấn đề về chủ nghĩa quốc gia, chủ quyền và quyền lực của Mỹ, chống lại "chương tŕnh nghị sự toàn cầu hoá". Hơn nữa, phía bên phải, dù có sọc, luôn luôn mô tả hệ thống toàn cầu hóa về tinh hoa như là Được hỗ trợ và duy tŕ bởi một tập hợp các nhà hoạt động ngoài quốc doanh làm việc để làm mất ổn định chủ quyền và tấn công dân số 'Bản địa'. Đối với một số người này là người nhập cư, cho những người Hồi giáo khác, cho người phân biệt chủng tộc ở xa-phải, điều đó có nghĩa là người da đen bị người Do Thái kiểm soát, và nhiều người khác. Nhưng đối với tất cả, Nó có nghĩa là chống chủ nghĩa tư bản và cộng đồng cơ sở trong cuộc đấu tranh chống lại trật tự xă hội trật tự và cơ cấu quyền lực. Như Liam Stack đă viết :

Chủ nghĩa toàn cầu thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với toàn cầu hoá, hệ thống kết nối kinh tế toàn cầu đă được các nhóm tự do như công đoàn, tổ chức môi trường và đối thủ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới phê b́nh trong nhiều thập kỷ. Nhưng ở bên phải, thuật ngữ này đóng gói một quan điểm thế giới tương đồng dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa chống Do Thái ...

Thuật ngữ cũng thường bác bỏ bất kỳ loại phân tích chống lại chủ nghĩa tư bản nào của các hệ thống quyền lực và hơn thế nữa, thay vào đó thay thế cho một phân tích giai cấp với những âm bội về chủng tộc và quốc gia:

Lauren Southern, một chủ trang web phương tiện truyền thông cánh hữu của Canada, Rebel Media, rơ ràng đă bác bỏ việc sử dụng nó như một từ đồng nghĩa với toàn cầu hóa trong một video mà cô đă đăng trực tuyến vào tháng Chín. Bà nói rằng chữ này có nghĩa là cai trị bởi các nhà tự trị - chẳng hạn như Tổng thống Obama, cựu Tổng thống George W. Bush và Liên Hợp Quốc - những người đánh giá "lá cờ sai trái của sự đa dạng" và "không kiểm soát di dân từ thế giới thứ ba".

Hope Hicks, người phát ngôn của Trump đă xác định chủ nghĩa toàn cầu như sau:

Một hệ tư tưởng kinh tế và chính trị đặt trung thành với các thể chế quốc tế trước quốc gia-quốc gia; T́m kiếm sự di chuyển không hạn chế của hàng hoá, lao động và người qua biên giới; Và bác bỏ nguyên tắc là công dân của một quốc gia được hưởng ưu đăi về việc làm và các cân nhắc về kinh tế khác như là một đức tính của quốc tịch của họ.

Đối với những người 'chống lại chủ nghĩa toàn cầu hoá', những vấn đề chính mà người ta phải đối mặt không phải là ô nhiễm, đàn áp hay đói nghèo, mà là sự kết hợp quyền lực của Nhà nước vào các tổ chức bảo vệ như Liên hợp quốc và "lũ lụt" của các nước do di dân. Đối với Quyền, điều này dẫn đến một cuộc tấn công nhận thức về nền văn minh phương Tây.

Và đối với một số người ở bên phải, những ư tưởng này có những h́nh thức cực đoan. Ví dụ, Alex Jones ( người gọi là chủ nghĩa toàn cầu hóa "h́nh thức cuối cùng của chế độ nô lệ" ) cho rằng kế hoạch cuối cùng về toàn cầu hoá là một chính phủ thế giới và họ sử dụng nhập cư để tràn ngập các quốc gia có chủ quyền để tiêu diệt họ  và tổ chức các cuộc bầu cử . Jones sau đó tiếp tục cho rằng các tầng lớp ưu tú toàn cầu hóa cũng có kế hoạch tiêu diệt một lượng lớn người dân thông qua nạn diệt chủng và diệt chủng  nhằm mục đích củng cố quyền lực của họ. Jones cũng thuyết tŕnh một tập hợp của nhiều lư thuyết âm mưu cứng rắn khác, một số trong đó là paranormal trong nhân vật  và hoàn toàn fucking điên . Nhưng trong năm qua, Jones đă vượt qua như một người ủng hộ Trump, Có Trump trong chương tŕnh của anh ấy, và chúng tôi thậm chí đă xem như Trump đă vẹt nhiều thứ mà Jones nói trong các chương tŕnh phát thanh của anh ấy . Thật dễ dàng để cười Jones, nhưng rơ ràng huyền thoại về 'chủ nghĩa toàn cầu hóa' đang bán.

Một h́nh ảnh của George Soros từ  InfoWars'  bài viết về toàn cầu hóa.

Người giữ lời thề, một trong những nhóm Patriot lớn nhất cũng cho rằng kẻ thù chính là kẻ toàn cầu hoá và toàn cầu hoá. Từ trang Người giữ lời hứa:

Xuất phát từ những bài viết của Immanuel Kant và Georg Wilhelm Friedrich Hegel, và thậm chí c̣n trở lại Plato, Chủ nghĩa toàn cầu là niềm tin vào một thế giới không tưởng được điều hành bởi những người khôn ngoan, những người quan tâm đến quần chúng bằng một loại từ thiện, nhân từ. Điều này chúng ta biết là một điều tồi tệ, bởi v́ những người dẫn đầu, (và đă dẫn dắt), thế giới vào nỗi khốn khổ tập thể này đă giết chết, "tập thể", hàng trăm triệu người, thông qua chiến tranh, diệt chủng, làm sạch sắc tộc và thuyết ưu sinh.

Chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xă hội, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản thân thiết đều là chủ nghĩa toàn cầu hóa. Có nghĩa là tập thể là tối cao đối với cá nhân. Đó là cuộc chiến giữa chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân mà chúng ta nên tập trung vào, chứ không trái với phải, cộng ḥa với chế độ dân chủ, hoặc chủ nghĩa phát xít so với cộng sản, nhưng đúng hơn là tập thể với cá nhân, cho những người tập thể giấu trong tất cả các thuyết phục chính trị. Nếu ai đó muốn nhận sự Sáng Tạo của bạn, quyền tự nhiên từ bạn "v́ lợi ích lớn hơn", bạn có thể yên tâm rằng họ là những người tập thể. Những người sẽ tạo ra trật tự thế giới mới, là những người tập thể.

Trong nhiều cách, phê b́nh về chủ nghĩa toàn cầu hoá này chỉ đơn giản tiếp tục chống lại chủ nghĩa cộng sản thời kỳ chiến tranh lạnh, hoặc đưa những kẻ thù mới, chẳng hạn như người nhập cư hoặc đạo Hồi, làm cho nó phù hợp với ư tưởng về chủ nghĩa toàn cầu như bất cứ điều ǵ đe dọa chủ nghĩa quốc gia và chủ quyền quốc gia của Mỹ. Bài viết của Conservativpedia về chủ nghĩa toàn cầu một lần nữa lại đưa ra quan điểm này:

Chủ nghĩa toàn cầu là khao khát tự do - độc đoán thất bại cho một quan điểm "một thế giới" mà bác bỏ vai tṛ quan trọng của các quốc gia trong việc bảo vệ các giá trị và khuyến khích năng suất. Chủ nghĩa toàn cầu là chống Mỹ trong việc khuyến khích người Mỹ chấp nhận "cái nh́n của thế giới" chứ không phải là "cái nh́n của người Mỹ".

Những người theo chủ nghĩa toàn cầu phản đối chủ nghĩa dân tộc và chủ quyền quốc gia, và thay vào đó có xu hướng ủng hộ các biên giới mở, thương mại tự do, can thiệp, và viện trợ nước ngoài. Những người toàn cầu hoá phản đối Donald Trump vào năm 2016. Thay vào đó, những người theo chủ nghĩa toàn cầu đă chọn ông Marco Rubio và Ted Cruz để đề cử, cả hai đều đă bỏ phiếu ủng hộ chương tŕnh nghị sự toàn cầu như các thượng nghị sĩ.

Liberals ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu bởi v́ nó dẫn đến quyền lực tập trung, do đó cung cấp cho các nhà tự do với một cách dễ dàng hơn để giành quyền kiểm soát. Rất dễ dàng để các nhà tự do có thể thuyết phục một số ít người trong chính quyền tập trung để cai trị v́ lợi ích của họ hơn là để các nước tự do đẩy chương tŕnh nghị sự của họ lên một h́nh thức phân quyền của chính phủ.

 

Các lư thuyết âm mưu của Alex Jones và phê b́nh của ông về "chủ nghĩa toàn cầu hóa" đă được lồng ghép bởi Trump, người không chỉ đến tŕnh diễn của Jones, nhưng vẹt nhiều điểm nói chuyện của ḿnh.

Đây là lư do tại sao nhập cư lại là một điểm rất quan trọng đối với phía bên phải, bởi v́ họ coi nó là "công cụ của các nhà toàn cầu hoá" để huỷ hoại chủ quyền nhà nước. Tất nhiên, huyền thoại này giấu diếm thực tế là sự di cư hàng loạt của con người chủ yếu là do toàn cầu hoá của nền kinh tế tư bản, sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến tranh chống ma tuư và chính sách đối ngoại, và bây giờ là biến đổi khí hậu và thiếu nước. Khi quyền  lợi quốc gia  mở rộng vị trí xa xôi rơ ràng:

Những người theo chủ nghĩa dân tộc tin rằng bất kỳ quốc gia thật sự nào phải có đường biên giới rơ ràng và được bảo vệ, nếu không th́ đó thực sự là một quốc gia. Họ cũng tin rằng di sản văn hoá của họ là thiêng liêng và cần được bảo vệ, trong khi nhập cư hàng loạt từ các vùng đất xa xôi có thể làm suy yếu cam kết quốc gia về di sản đó. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu không quan tâm đến biên giới. Họ tin rằng nhà nước-quốc gia đă lỗi thời, một di tích của Ḥa b́nh Westfalia năm 1648, đă được soạn thảo cho việc công nhận các quốc gia cùng tồn tại. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu đă bác bỏ Westphalia trong một thế giới kết hợp với thông tin, tiền bạc, hàng hóa và con người đi ngang qua toàn cầu với tốc độ tăng tốc mà không quan tâm nhiều đến các khái niệm truyền thống về quốc gia hay biên giới.

Logic tổng thể của những người phản đối chủ nghĩa toàn cầu có thể được nhắc lại và hiểu một cách đơn giản bởi Matthew Heimbach, người đă tuyên bố rằng giai đoạn tới sẽ được xác định bởi một cuộc chiến tranh giữa chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa quốc gia, nơi những người theo chủ nghĩa dân tộc của tất cả các sọc sẽ chiến đấu chống lại Những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, theo quan điểm của Heimbach, được thể hiện dưới h́nh thức một lớp cai trị toàn cầu của người Do thái bị kỳ thị. Nếu các nhà quốc gia thành công, Heimbach tin rằng, họ sẽ tạo ra các quốc gia phát xít cho mỗi chủng tộc của họ. Trong khi vị trí của Heimbach được coi là cực đoan ngay cả bên phải, theo nhiều cách, đây chỉ là kết luận hợp lư về một ư tưởng được thành lập trên chủ nghĩa chống Do thái. Như Stack đă viết :

Các nhóm quyền hạn ở Hoa Kỳ đă bắt đầu đề cập đến chủ nghĩa toàn cầu vào cuối Chiến tranh Lạnh, khi nó thay thế chủ nghĩa cộng sản như một ư tưởng cho rằng đó là một nguy cơ hiện nay đối với quốc gia, ông Pitcavage nói. Họ cũng đă đề cập đến nó như là Trật Tự Thế Giới Mới, và họ đă nh́n thấy những xúc tu của nó ở khắp nơi.

H́nh dạng của âm mưu đó có những âm thanh đặc biệt chống lại dân Do Thái, một phần bởi v́ nhiều kẻ thù của cộng sản đă từng nh́n thấy chủ nghĩa cộng sản gắn bó vô biên với Do thái giáo, ông Pitcavage nói. Các thành viên của phía bên phải trở thành những người nổi bật như những nhà kinh doanh và nhà hảo tâm George Soros.

Những niềm tin lập mác được củng cố khi cựu Tổng thống George Bush tổ chức kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Lạnh trong một bài phát biểu năm 1991 bằng cách nói rằng đó là buổi b́nh minh của một "trật tự thế giới mới". Việc sử dụng cụm từ của ông đă được nhiều người chứng minh rằng một âm mưu toàn cầu hoá Thực sự đă được tiến hành.

Vấn đề với tất cả những bài nói về 'chủ nghĩa toàn cầu hoá' so với chủ nghĩa dân tộc là nó chứa đựng nửa sự thật và nói dối đầy đủ. Chủ nghĩa tư bản tài chính tân tự do  là  một hệ thống toàn cầu. Chủ nghĩa tự do tự do và toàn cầu hóa đă để lại hàng tỷ người, phá hủy môi trường, và tấn công mức sống của đa số người dân v́ lợi ích của một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải là âm mưu, nó không phải là sự sáng tạo của một người Do Thái, và hơn nữa, toàn cầu hoá không nhằm mục đích phá huỷ quyền lực của các quốc gia để tạo ra một chính phủ thế giới, cũng không phải là dự án tư tưởng tự do / Do Thái / Hồi giáo / Cộng sản, hoặc 'toàn cầu hoá'. Toàn cầu hoá và chủ nghĩa tư bản nói chung đều cần các quốc gia. Nó cần họ để quản lư và kiểm soát quần thể của họ và khóa chúng tại chỗ, ngay cả khi vốn và hàng hoá di chuyển tự do. Cuối cùng, Các quốc gia cần thiết cho các quốc gia để mang lại sự ổn định và ngăn chặn cuộc cách mạng khi cuộc nổi dậy và cuộc khủng hoảng nổ ra. Hơn nữa, chỉ v́ thủ đô toàn cầu hóa hơn, không có nghĩa là không có những viễn cảnh cạnh tranh giữa các tầng lớp tinh hoa.

Nhưng trong khi huyền thoại về chủ nghĩa toàn cầu tồn tại để giải thích thế giới theo cách cho phép quyền thực sự có ư nghĩa đối với mọi người, và hơn nữa, để làm cho họ xuất hiện thực sự có cơ quan chính trị,  nó có những huyền thoại khác để mô tả tất cả những ai phản đối ở đây và bây giờ.

Chuyện hoang đường và thực tế của George Soros

https://pbs.twimg.com/profile_images/1980294624/DJT_Headshot_V2_normal.jpgDonald J. Trump 

@realDonaldTrump

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!

Nếu có một điều mà Right thích ném đi, đó là ư tưởng George Soros đứng đằng sau bất kỳ phong trào xă hội nào, tổ chức phản kháng hoặc bất đồng đối với t́nh trạng hiện tại. Đây là cái ǵ đó được yêu mến bởi tất cả các phần của cánh ngay bên phải và ngay cả cánh phải trung tâm. Nó t́m kiếm để làm cho tinh thần của cuộc đấu tranh phổ biến và sa thải họ như đơn giản là công việc của những người được trả bởi một nhà tư bản tài chính tà ác. Câu chuyện thần thoại có liên kết với các tác phẩm chống Do thái như bản tin giả mạo gốc,  The Protocols of Zion, và Soros là người Do Thái chỉ thêm bánh kem vào bánh xa bên phải. Hơn nữa, nó cũng phụ bước các vấn đề của tḥng lọng rất thực tế rằng chức phi lợi nhuận và tiền bạc nền tảng  không  chơi trong phong trào kháng chiến, đó là tiêu cực,

Nhưng ai là Soros? George Soros là Chủ tịch của Quỹ Quản lư Quỹ Soros và là một trong 30 người giàu nhất thế giới, làm cho hàng tỷ đô la về các quỹ pḥng hộ và đầu cơ tiền tệ . Không phải là một nhà tư bản chống lại chủ nghĩa tư bản hay cách mạng, ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là "người đàn ông phá vỡ ngân hàng Anh", sau khi ông đă đầu tư hơn 1 tỉ đô la vào đầu cơ tiền tệ. Cùng với việc là một trong những nhà tư bản giàu có nhất c̣n sống, Soros cũng quyên góp và tài trợ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận tự do nhằm thúc đẩy Đảng Dân chủ và các quan chức. Soros cũng ủng hộ nhiều ứng cử viên của đảng Dân chủ, như Hillary Clinton và Barack Obama. Vào năm 1984, Soros thành lập Tổ chức Xă hội Mở đóng vai tṛ như một mạng lưới tài trợ, mở rộng thêm số tiền phi lợi nhuận, những người đóng vai tṛ cung cấp các dịch vụ xă hội;

Bởi v́ Soros có sự giàu có rộng lớn, quyên góp cho những ǵ cánh tả c̣n mô tả là các nhóm cánh tả như MoveOn.org (Mặt trận của Đảng Dân chủ), ACLU, Human Rights Watch và MediaMatters.org (một Tự do phi lợi nhuận), cùng với các chính trị gia nghề nghiệp của đảng Dân chủ, bắt nguồn từ nền Do Thái, những người về quyền sử dụng h́nh ảnh của Soros như là một người giàu có Do Thái giàu có để tiếp tục một loạt các học thuyết âm mưu chống Do Thái  và trong Mắt của phía xa-phải, mọi cuộc bạo loạn, đ́nh công, chiếm đóng, và gián đoạn cuối cùng có một người đàn ông đằng sau nó: Soros. 

Đây cũng là một huyền thoại giống như The Protocols of the Elders of Zion  hay thể hiện như  Aliens cổ đại,  được xếp hạng, nhấp chuột, và phiếu bầu. Một trong những chiến dịch cuối cùng Donald Trump của cho biết thêm tấn công Soros, cùng với người đứng đầu của Goldman Sachs (nơi trớ trêu thay cố vấn hàng đầu của Trump Steve Bannon cựu thành viên của Brietbart  từng làm việc), và Cục Dự trữ Liên bang, cùng với Clinton, trong cái mà nhiều người mô tả là có chống Tiếng Semitic . Trong năm 2010, Glenn Beck phát hành hai phần về Soros, gọi ông là "The Puppet Master", tuyên bố rằng ông muốn một chính phủ thế giới và tự ḿnh cai trị nó . Một lần nữa, sự giảm bớt cuộc đấu tranh, bất đồng quan điểm, và t́nh trạng bất ổn này lại làm giảm các t́nh huống phức tạp thành các giải pháp dễ dàng;

Phía bên phải miêu tả Soros như là đằng sau những cuộc đấu tranh hữu cơ của người nghèo, đặc biệt là người da đen, như một cách để quấy rối và hạ thấp họ. Điều này đóng vào huyền thoại rằng một liên minh của người Do Thái kiểm soát thế giới và hơn nữa, những người da đen không thể tự tổ chức ḿnh mà không có "những người chủ múa rối".

Chẳng hạn, trong mùa thu năm 2014, cánh hữu lại sử dụng thần thoại của Soros để tuyên bố rằng ông ta đứng đằng sau những cuộc nổi dậy của Ferguson và trả cho hàng chục triệu người biểu t́nh để "nổi loạn" sau vụ giết người của cảnh sát Mike Brown , Jr . Sau đó, khi cuộc nổi dậy đen lan rộng đến Baltimore, cánh cửa bên phải lại đẩy ḍng mà Soros đang xoay quanh cuộc vận động Đời sống Đen, điều mà nhiều người ở bên phải chỉ đơn giản bằng một phần và những cuộc nổi dậy tự tổ chức được tổ chức từ Cộng đồng da đen là chính ḿnh. Khi Phong trào Đời sống Đen (theo nhiều cách là tổ chức Black Lives Matter chính thức) đă cố gắng cai trị trong phong trào mở rộng ngày càng trở nên hung hăng hơn, Nó cũng trở nên tràn ngập trong tài trợ từ Quỹ Ford như Quỹ Xă hội Mở của Soros . Không có ǵ đáng ngạc nhiên, một số nhà lănh đạo của các tổ chức chính thức của Black Lives Matter, và thúc đẩy cải cách chính sách, Chiến dịch Zero, và  kết thúc ủng hộ Clinton .

Đối với những người ở bên phải, đây là bằng chứng cho thấy toàn bộ phong trào đă được Soros tài trợ, và rằng các cuộc nổi dậy, biểu t́nh, tổ chức quần chúng và cuộc nổi dậy đều là của ông. Nhưng điều này thực sự cho thấy rằng các nhà tự do dân giàu có và các tổ chức phi lợi nhuận mạnh mẽ đang cố gắng đưa các phong trào phổ biến và tự tổ chức trở lại chính trị; Để ngăn chặn họ về bất kỳ tiềm năng cách mạng. Ví dụ, trong một bài báo gần đây về  Tiếng nói trái của Julia Wallace và Juan Ferre cho rằng mối quan hệ giữa các nhà tài trợ giàu có (như Soros) và các tổ chức phi lợi nhuận thực sự đă gây ra cuộc nổi dậy ngoài đường phố và trở lại nhiều h́nh thức 'chấp nhận được':

Chúng ta có thể tự hỏi ḿnh, làm thế nào một nền tảng của một phong trào quét các đường phố trên khắp nước Mỹ trở thành một bộ tóm tắt chính sách có nghĩa là để vận động Quốc hội? Các tên dưới đây và các tổ chức liên quan cho chúng ta một gợi ư: hầu hết thuộc về thế giới của các tổ chức phi lợi nhuận, nhiều quỹ được tài trợ bởi Quỹ Ford, George Soros, Quỹ Di cư Đen và các nhà tài trợ tư bản khác.

Những nhà từ thiện giàu có như George Soros không phải là bạn của những cuộc đấu tranh phổ biến, một cách ngốc nghếch trong việc quản lư sự sụp đổ của chính họ. Các tổ chức như Quỹ Ford không quan tâm đến "giải phóng", mà là sự nhượng bộ và đồng chọn. Có một lịch sử lâu dài của các nhà tư bản Hoa Kỳ can thiệp vào các phong trào xă hội (tức là phong trào Quyền Công dân) với hiệu quả của việc hướng họ thoát khỏi sự hung hăng và hướng tới thỏa hiệp . Từ thiện là một chiến lược của người giàu, người có thể từ bỏ một số tiền để tài trợ cho các dự án tiến bộ để dập tắt bất ổn xă hội, duy tŕ vị trí quyền lực và duy tŕ trật tự tư bản .

Nhiều tổ chức đóng góp vào M4BL đă nhận được sự đóng góp từ các tập đoàn, bao gồm khoản trợ cấp 500.000 đô la Mỹ từ Google (Quỹ Ella Baker). Có rất nhiều dịch vụ môi để chống lại chủ nghĩa tư bản, nhưng thách thức là bao nhiêu thực sự được thực hiện khi các tổ chức tương tự đang nhận tiền từ các nhà tư bản triệu phú và các tập đoàn tỷ đô la?

Ngành công nghiệp phi lợi nhuận ngày càng phát triển đóng vai tṛ then chốt trong xă hội đương đại Mỹ. Nó chứa đựng sự phỉ báng của những người bị tước quyền, bị khai thác và bị áp bức nhiều nhất. Nó làm thay đổi động lực của hoạt động quân sự từ sự gián đoạn các thủ tục dân sự . Tiền và hậu cần được đưa vào các phong trào này có ảnh hưởng quyết định. Để đổi lấy các nguồn tài nguyên quư giá, họ định h́nh nhu cầu và phương pháp của các tổ chức mà họ tài trợ để phù hợp với các nhà tài trợ. Theo tiến tŕnh có vẻ như, ḍng tiền đổ vào các phong trào này gây ra những tổn hại khủng khiếp. Một số lượng đáng kể các nhà hoạt động trở nên "chuyên nghiệp hóa", bao gồm các phương thức hoạt động trong các thiết lập này và tái tạo một khuôn khổ chiến lược và thuyết tŕnh dẫn không nơi nào.

Phía bên phải miêu tả Soros như là đằng sau cuộc nổi dậy phổ biến v́ nó muốn vẽ cơ sở tổ chức và kháng cự là phi pháp.

Nói tóm lại, Soros cùng với một loạt những người tự do khác giàu có và quyền lực khác là một phần của nỗ lực trấn an và bao gồm Black Lives Matter và đưa nó trở lại Đảng Dân chủ, nhưng không liên quan ǵ tới "các cuộc bạo loạn tài trợ" Phải thích tưởng tượng. Các tầng lớp tinh hoa cố gắng kiểm soát phong trào xă hội bằng tiền bạc muốn họ trở nên chính trị  không gây rối. 

Nhưng đây cũng là những huyền thoại mà không phải là đi xa bất cứ lúc nào. Gần đây, các tài khoản truyền thông xă hội xa xôi tuyên bố rằng Soros sẽ "sử dụng các nhóm ghét đen để đưa Mỹ xuống". Không đáng ngạc nhiên, những trích dẫn này đă nhanh chóng cho thấy là hoàn toàn được tạo thành và sai . Gần đây, phía bên phải tuyên bố rằng Soros sở hữu các máy bỏ phiếu điện tử khác nhau ở nhiều tiểu bang, và do đó có thể sắp xếp cuộc bầu cử , trong khi các huyền thoại này đă bị phơi bày một cách nhanh chóng như là "tin giả ".

Tại sao quyền này lại cần những câu chuyện hoang đường này

Vào cuối ngày, huyền thoại Soros và các nhà toàn cầu hoá hữu ích cho quyền ở bên phải bởi v́ nó đơn giản giải thích tại sao mọi người lại nổi dậy; Cho Quyền, nó đơn giản: họ được trả tiền và tự ḿnh, là quá câm hoặc không có khả năng tổ chức bất cứ điều ǵ. Mối quan hệ này đă trở lại với những quan điểm chống lại Do Thái và kỳ thị chủng tộc, và những đường dây chống Cộng do Hội John Birch tổ chức mà một nhóm các nhà múa rối được lựa chọn đang chơi các công nhân giỏi và người nghèo trong một kế hoạch phức tạp để thống trị thế giới.

Nhưng quan trọng nhất, quyền cần có một nhu cầu trực tiếp và thực sự để giải thích tại sao cuộc nổi dậy xuất hiện từ các cộng đồng nhân loại v́ bởi việc tấn công và làm mất uy tín, nó dường như là cách mạng và đi đầu trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại chủ nghĩa toàn cầu hóa, Biện minh cho ḿnh lấy quyền lực của Nhà nước (hoặc hỗ trợ nó). Sự kết hợp của việc sa thải năng lực của con người để điều hành các công việc và cuộc đấu tranh của chính họ, đặc biệt là người nghèo và người thuộc địa, đồng thời cân bằng nhu cầu của chính ḿnh để cai trị những người đó, chạy xuyên suốt cả bên phải và bên phải, Và phải được công nhận là rác rưởi mà nó là và bị tấn công.

Trong cuộc chiến về Quyền ở bên phải chúng ta không thể đơn giản bỏ qua những ư tưởng này, chúng ta cần phải đối đầu với họ.

 

 https://itsgoingdown.org/george-soros-globalism-far-right-explains-revolt/ 

ttp://www.mrc.org/special-reports/special-report-george-soros-godfather-left

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days  ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine