r

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo

v  

Quyền Lực Của Tổng Thống

 

Richard M. Pious

 

 

 

"Chức vụ tổng thống Hoa kỳ không phải chỉ đ̣i hỏi tổng thống đưa ra những lời kêu gọi suông từ nơi hậu cứ. Chức vụ đó sẽ đ̣i hỏi tổng thống phải đích thân xông pha vào nơi trận địa; và tổng thống phải thiết tha quan tâm tới số phận của những người dân dưới quyền lănh đạo của ḿnh..."

 

-- Tổng thống John F. Kennedy

 

 

 

 

Chức vụ tổng thống đă được coi là chức vụ đứng đầu hành pháp mạnh nhất, nhưng về nhiều mặt th́ chức vụ này cũng là chức vụ bị giới hạn nhiều nhất. Tổng thống có rất nhiều quyền lực chính thức nhưng v́ có những kiểm soát và cân bằng của Hiến pháp và các giới hạn pháp lư nên các tổng thống tại chức thưởng cảm thấy là “quyền hạn của tổng thống phần lớn là khiến cho người ta làm những điều mà người ta phải làm dù tổng thống không yêu cầu làm”, như tổng thống Truman đă có lần nói. Thường th́ quyền thuyết phục, chứ không phải là quyền ra lệnh, ấn định giới hạn ṿng ngoài của quyền lực của tổng thống.

 

Việc h́nh thành chức vụ tổng thống

 

Quyền của ngành hành pháp theo Hiến pháp được ghi trong điều II của Hiến pháp trong đó quy định có một tổng thống, ấn định thể thức bầu cử (bằng Cử tri đoàn) [Electoral College] và nhiệm kỳ là bốn năm. Bất cứ người nào đọc điều II cũng thấy ngay rằng điều này nói rất nhiều về thể thức bầu cử tổng thống, nhưng lại nói rất ít về quyền hạn của tổng thống sau khi tổng thống đă tại chức. Tuy tổng thống được cho “Quyền hành pháp của Hoa kỳ” nhưng lại không thấy nói rơ là tổng thống ra lệnh cho các bộ trưởng như thế nào, kiểm soát các bộ ra sao, và giải nhiệm các viên chức theo thể thức nào. Tuy tổng thống có quyền kư hiệp ước với sự cố vấn và thỏa thuận của Thượng viện, nhưng lại không thấy nói là tổng thống có quyền hủy hiệp định không. Tuy tổng thống có quyền triệu tập phiên nhóm đặc biệt của Quốc hội, có nhiệm vụ báo cáo với Quốc hội về t́nh h́nh đất nước và đưa ra những biện pháp hành động, và tổng thống có quyền phủ quyết luật do Quốc hội thông qua, nhưng lại không thấy nói ǵ đến quyển tổng thống có thể ban hành các quy định có giá trị như luật hay không. Những sự thiếu sót đó không phải là không có chủ đích. Các nhà soạn thảo Hiến pháp là những người làm việc thực tiễn, đă từng trải trong việc cai trị thuộc địa và các bang, nhiều vị lại c̣n có nhiều kinh nghiệm về quân sự và ngoại giao. Các vị đó thảo một điều lệ ngắn và mơ hồ về quyền hạn của tổng thống để cho các viện lập pháp, vốn e ngại về quyền hạn của hành pháp, phê chuẩn Hiến pháp. Các vị đó không định rơ tất cả các quyền hành pháp nhưng cũng không giới hạn quyền đó mà để nhiều vấn đề cho thế hệ sau giải quyết. Kết quả là ngôn từ trong Hiến pháp đều có thể giải thích theo cả hai chiều hướng. Hành pháp có thể hoặc bị giới hạn, bị thu hẹp, bị kiểm soát và cân bằng hoặc hành pháp có thể là một công cụ để xây dựng một nền kinh tế mạnh dưới sự hướng dẫn của chính quyền trung ương và là một thành tŕ kiên cố chống lại các hiểm họa của thế lực ngoại bang can thiệp vào công việc của một quốc gia tân lập.

 

Đề cử và bầu cử

 

Thể thức đề cử và bầu cử tổng thống cũng liên hệ rất nhiều tới bản chất mơ hồ của quyền lực của tổng thống. Lúc đầu th́ các nhà soạn thảo Hiến pháp cho rằng Cử tri đoàn - tức là một tập đoàn được thành lập 4 năm một lần gồm đại diện các tiểu bang, trong đó các tiểu bang lớn có ưu thế hơn - sẽ “đề cử” 5 ứng viên để cho Hạ viện có quyền lựa chọn tối hậu. Nhưng thay v́ như vậy th́ vào những năm đầu của thế kỷ 19, các đảng chính trị đă có thể tạo ra thế đa số trong các Cử tri đoàn để hậu thuẫn cho ứng ciên của họ, và như vậy đưa đến t́nh trạng là đảng cầm quyền có thể khống chế thể thức bầu cử. Vào các năm 1830, các viện lập pháp của tiểu bang đă trao quyền lựa chọn cho nhân dân ở trong tiểu bang, và do đó đă đặt việc lựa chọn tổng thống trên căn bản phổ thông đầu phiếu. Hệ thống đề cử hiện tại trong các đảng chính trị chính gồm việc tranh cử tại mỗi tiểu bang (gọi là đề cử sơ bộ hay hội nghị đảng bộ địa phương [caucus]) để cử đại diện tham dự hội nghị toàn quốc để lựa ứng viên của đảng. Các ứng viên được lựa chọn phải chứng tỏ là có tài gây quỹ, thực hiện các chương trỉnh quảng cáo trên truyền thanh và truyền h́nh và quản lư việc dùng các phương tiện truyền thông để gây ấn tượng tốt trong quần chúng. Yêu cầu gây quỹ và quản lư truyền thông khiến cho sự lựa chọn chỉ giới hạn trong một số nhỏ các nhà chính trị chuyên nghiệp mà phần lớn đă từng là thống đốc tiểu bang, hay nghị sĩ hoặc phó tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, trong đó George W. Bush thắng Al Gore Jr. trong ṿng bầu của Cử tri đoàn mặc dầu Gore được hơn nửa triệu phiếu phổ thông, đă tạo ra một cuộc tranh luận là Cử tri đoàn có c̣n là một cơ chế thích hợp trong thời nay hay không. Cuộc phổ thông đầu phiếu thực ra là một cuộc tranh cử để có được đa số phiếu trong các tiểu bang để giành được phần thắng trong cuộc bỏ phiếu của các cử tri đoàn tại 50 tiểu bang và Vùng Thủ đô (District of Columbia.

 

Quyền Lực Của Tổng Thống

) Ưu điểm của hệ thống này là việc tiến hành các cuộc tranh cử riêng biệt trong đó “người thắng được vơ tất cả” tức là nhấn mạnh tính chất liên bang của tập thể các tiểu bang và do đó bắt buộc các ứng viên phải có một cái nh́n có tính cách bao quát về địa bàn toàn quốc hơn là chỉ giới hạn trong số phiếu của một khối cử tri. Một ưu điểm nữa là khi số phiếu rất xít xao th́ chỉ cần đếm lại phiếu trong những tiểu bang mà số phiếu sát nhau, và không thấy cần phải đặt ra vấn đề kiểm lại số phiếu khắp trong nước. Do đó trong cuộc bầu cử năm 2000, cuộc kiểm lại phiếu có tính cách quyết định chỉ tiến hành tại bang Florida chứ không phải làm tại các khu bầu cử khác khắp trong nước. Khuyết điểm của hệ thống Cử tri đoàn là các bang nhỏ, v́ lư do lịch sử, lại có quá nhiều đại diện trong Cử tri đoàn và do đó khiến cho cử tri trong các bang ấy có nhiều ảnh hưởng hơn cử tri trong các bang lớn. Tuy nhiên v́ các bang lớn có khuynh hướng dồn phiếu cho một ứng viên nên các ứng viên đều thường hầu như tập trung chú trọng vào 12 tiểu bang lớn và bỏ qua các tiểu bang khác, nhất là các tiểu bang mà họ đă nắm chắc được một số phiếu hoặc rất lớn hoặc quá ít. Điều khó khăn cuối cùng của hệ thống Cử tri đoàn là có thể không có ứng cử viên nào sẽ được đa số phiếu của Cử tri đoàn. Trong trường hợp đó [việc quyết định ai thắng] sẽ được đưa vào Hạ viện (tại đây các tiểu bang, qua các dân biểu của ḿnh, sẽ bỏ phiếu theo tiểu bang. T́nh trạng này đă xẩy ra vào năm 1800 và 1824 và xuưt nữa xẩy ra vào năm 1876. Cũng có một khả năng nữa là một ứng viên có đa số phiếu phổ thông nhưng lại thất cử trong ṿng bầu của Cử tri đoàn. Đó là t́nh trạng xẩy ra vào các năm 1876, năm 1888 và mới đây vào năm 2000.

 

Sự phân chia quyền hành không hoàn toàn

 

Các nhà soạn thảo Hiến pháp cho rằng phải có sự phân chia quyền hành “không hoàn toàn” chứ không phải là “hoàn toàn” giữa các ngành trong chính quyền liên bang. Dựa theo lư thuyết chính trị của nam tước người Pháp Montesquieu [i] và nhà lư thuyết chính trị người Anh John Locke [ii], các nhà soạn thảo Hiến pháp chia ra ba loại quyền hành là hành pháp, lập pháp và tư pháp và lập ra ba định chế để thi hành ba loại quyền đó. Nhưng để duy tŕ thế quân bằng giữa ba định chế đó, các nhà soạn thảo Hiến pháp quyết định là phải có một số chức năng chồng chéo lên nhau. Mỗi một định chế [ngành chính quyền] không những thi hành chức năng của ḿnh nhưng lại có chung một số chức năng với các định chế kia. Chẳng hạn như tổng thống có quyền ân xá (một chức năng tư pháp) và có thể đề xuất các biện pháp lên viện lập pháp (một chức năng lập pháp. Thượng viện có thể chia xẻ quyền bổ nhiệm (một chức năng hành pháp), và Quốc hội có quyền băi nhiệm bằng cách đàn hạch [impeachment] (một chức năng tư pháp. Toà án có thể đưa ra các quyết định có tính cách như một luật (một chức năng lập pháp) và đưa ra lệnh [writs of mandamus] bắt buộc các viên chức hành pháp phải thi hành một biện pháp cụ thể nào đó. Ảnh hưởng của sự phân chia quyền hành không hoàn toàn có thể thấy được trong nhiều lănh vực của chính quyền quốc gia. Tổng thống có quyền tham gia nhiều hơn vào công việc của hai định chế kia nhưng mặt khác có những việc coi như là đă được giao phó cho hành pháp (như t́nh trạng sẵn sàng tác chiến của quân đội, ngoại giao, ấn định chính sách trong nước, và soạn thảo ngân sách) th́ lại phải chia với lập pháp. Kết quả là Hiến pháp thay v́ là một khuôn mẫu hoạt động cho chính quyền trong đó các quyền hành được phân chia rơ rệt th́ lại trở thành một văn kiện - theo lời ông Edward Corwin[iii], nhà nghiên cứu khoa chính trị của trường đại học Princeton - có tính cách “khuyến khích [các phe] đấu tranh” để giành được cái đặc quyền ấn định chính sách lèo lái nước Mỹ.

 

Kiểm soát và cân bằng

 

Do đó tổng thống làm việc trong một hệ thống “kiểm soát và cân bằng” được sắp đặt để cho định chế này có thể cầm chân được định chế kia. Tổng thống có thể phủ quyết một đạo luật của Quốc hội, v́ lư do Hiến pháp hay chính sách, và sự phủ quyết đó không có thể bị băi bỏ nếu không có đủ 2/3 số phiếu chấp thuận của Thượng viện và Hạ viện. Điều này không những cho tổng thống có thể kiểm soát Quốc hội mà lại c̣n khiến cho tổng thống có thể đi một bước trước để “cân bằng” quyền lợi của lập pháp (nhất là khi đảng đối lập lại có đa số áp đảo tại Quốc hội) với các ưu tiên của chính ḿnh v́ tổng thống có thể dọa trước là sẽ phủ quyết một dự thảo luật mà Quốc hội đang muốn thông qua. Lúc đó Quốc hội có thể lưu ư tới sự quan tâm của tổng thống trước khi thông qua dự luật để tránh việc tổng thống sử dụng quyền phủ quyết. Tổng thống có thể kiểm soát các toà liên bang qua quyền bổ nhiệm thẩm phán liên bang và thẩm phán ṭa Tối cao. Kết quả tích lũy của các quyền bổ nhiệm này là nếu có nhiều thẩm phán liên bang do tổng thống bổ nhiệm th́ các ṭa có thể giải thích Hiến pháp và luật theo ư của tổng thống. Nhưng sự kiểm soát và cân bằng cũng giới hạn quyền của tổng thống nữa. Chẳng hạn như một lệnh của tổng thống phải theo đúng luật pháp th́ mới được ṭa liên bang thi hành. Các chức vụ cao cấp do tổng thống bổ nhiệm phải được đa số Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Quyền kư kết thỏa ước của tổng thống phải có sự “cố vấn và thỏa thuận” của 2/3 Thượng viện. Bất cứ một lệnh đối nội hay một thỏa hiệp đối ngoại nào của tổng thống cũng phải được rà soát lại về phương diện tư pháp. Đó là thẩm quyền của ṭa liên bang và ṭa có thể tuyên bố là các lệnh hay thỏa hiệp sẽ không có giá trị nếu vi hiến.

 

Đàn hạch và băi chức

 

Những thể thức quan trọng để kiểm soát tổng thống là “các biện pháp đề pḥng phụ” như đàn hạch [kể tội] và băi chức v́ “phạm trọng tội hay hành vi phạm pháp nặng”. Đây là một cụm từ dùng theo nghĩa đặc biệt trong các văn bản về luật tại nước Anh, phỏng theo tài liệu ”Nhận định về Luật tại nước Anh” của Lord Blackstone.[iv] Theo Blackstone “trọng tội” tức là tội đối với quốc gia như tội phản quốc c̣n “hành vi phạm pháp nặng” là các hành vi như tham nhũng nặng hay sai trái lớn lao trong việc trị nước. Hiến pháp Mỹ không có trù liệu việc băi nhiệm v́ mất tín nhiệm đối với cơ quan lập pháp (như bao hàm trong việc Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm). Tổng thống bị đàn hạch (tương đương với bị truy tố) bằng đa số phiếu trong Hạ viện. Sau đó sẽ bị đưa ra xử tại Thượng viện dưới sự chủ tŕ của Chánh thẩm ṭa Tối cao. H́nh phạt tối đa là băi nhiệm; tuy nhiên tổng thống có thể bị truy tố và xử tại ṭa tư pháp dù có bị kết án hay miễn tố sau cuộc đàn hạch.

 

Quyền Lực Của Tổng Thống

Các nhà soạn thảo Hiến pháp cho rằng làm cho thể thức đàn hạch khó khăn th́ sẽ ít khi phải sử dụng tới biện pháp này. Quả thực như vậy, trong lịch sử Mỹ chỉ có 3 tổng thống là đă bị đưa ra đàn hạch: năm 1868 Andrew Johnson được miễn tố bởi một phiếu v́ bị truy tố là đă vi phạm Luật Nhiệm kỳ tại Chức “Tenure of Office Act” (không cho tổng thống cách chức một bộ trưởng cho tới khi Thượng viện đă chấp thuận người thay thế); Richard Nixon từ chức năm 1974 sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện đề nghị đưa ra đàn hạch v́ phạm tội liên quan tới vụ xâm nhập bất hợp pháp Watergate; Bill Clinton được Thượng viện miễn tố năm 1999 sau khi bị Hạ viện đưa ra đàn hạch về tội khai man trước ṭa và cản trở việc thi hành luật pháp khi điều trần trước ṭa dân sự trong một vụ kiện.

 

Đặc quyền của tổng thống

 

Tuy quyền của tổng thống có vẻ bị giới hạn bởi Hiến pháp và bởi các khó khăn khi làm việc với các định chế liên hệ, nhưng các tổng thống cũng có cách để vượt qua được các khó khăn đó. Có khi các tổng thống, căn cứ theo cách giải thích Hiến pháp của ḿnh, tuyên bố là ḿnh có nhiều đặc quyền. Với các quyền lực đó các tổng thống đă đơn phương hành động để giải quyết các tranh chấp quan trọng về chính sách hay để xử lư một cơn khủng hoảng, sau đó sẽ biện minh hành động của họ trước Quốc hội và nhân dân Mỹ để chứng minh rằng hành động của họ là chính đáng (trong khuôn khổ giới hạn quyền lực) và đúng đắn (chính sách sáng suốt và khôn ngoan). Từ khi lập quốc đến nay, đặc quyền của tổng thống đă giải quyết được các cuộc tranh chấp trầm trọng. George Washington đă đơn phương tuyên bố trung lập trong cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp vào những năm đầu tiên của thập kỷ 1790, tuy trong Hiến pháp không có điều khoản nào cho phép tổng thống có quyền làm như vậy. Năm 1803 Thomas Jefferson mua Louisiana của Pháp, tuy trong Hiến pháp không có điều khoản nào cho phép chính quyền quốc gia được mua đất đai. Andrew Jackson khẳng định quyền băi nhiệm một nhân viên trong Nội các và do đó đă chính thức hóa quyền tối cao của tổng thống đối với các bộ thuộc cơ quan hành pháp, tuy trong Hiến pháp không thấy nói ǵ tới quyền băi nhiệm. Trong nhiệm kỳ của ḿnh tổng thống Abraham Lincoln sử dụng nhiều quyền đến nỗi sau này một nhà nghiên cứu chính trị tại Cornell, Clinton Rossiter, đă gọi đó là “chế độ độc tài theo hiến pháp”: “theo hiến pháp” v́ các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và bầu cử tổng thống đều được tiến hành ngay trong khi có nội chiến; c̣n “độc tài” là v́ nhiều khi tổng thống Lincoln vượt ra khỏi phạm vi của luật pháp và Hiến pháp trong khi quốc gia đang trải qua một cơn khủng hoảng. Franklin Roosevelt cũng dựa vào đặc quyền của tổng thống trước khi Hoa kỳ tham gia Thế chiến II. Ông kư một thoả hiệp của hành pháp với nước Anh để đổi các khu trục hạm cũ lấy căn cứ hàng hải, một hành động tránh né đă giúp rất nhiều cho việc các đoàn tầu của Anh có thể vận chuyển vật liệu chiến tranh qua bắc Đại tây dương. Thoả hiệp của hành pháp, khác với hiệp ước, không cần có sự chấp thuận của 2/3 Thượng viện; do đó tổng thống Roosevelt đă dùng h́nh thức thỏa hiệp quốc tế này trong việc hành sử đặc quyền của ḿnh. Khi tổng thống sử dụng đặc quyền và đạt được kết quả tốt th́ tạo ra một trào lưu hậu thuẫn [trước khi hành động đó được đưa ra xét lại trước Quốc hội]: đảng của tổng thống và nhân dân đều tán thành hành động đó, phe chống đối nứt rạn và bị mất tín nhiệm. Kết quả là hành động này sau đó thường được phê chuẩn và hợp thức hóa bởi ngành lập pháp hay tư pháp. Ngược lại, tổng thống nào có hành động bị ṭa không cho phép – như khi tổng thống Truman tịch thu các ḷ đúc thép trong chiến tranh Cao ly, và khi tổng thống Nixon sung công quỹ dành cho các chương tŕnh trong nước - thường gặp phải trào lưu đối nghịch trong đó Quốc hội thường có khuynh hướng ban hành luật khiến tổng thống khó sử dụng đặc quyền. Chẳng hạn như sau khi hành động của tổng thống Nixon bị ṭa bác bỏ th́ Quốc hội thông qua một đạo luật bắt buộc là mỗi khi tổng thống hoăn hay hủy bỏ một ngân khoản đă được Quốc hội chuẩn chi th́ hành động đó phải được Quốc hội chấp thuận. Việc tham gia chiến tranh Việt nam của hai tổng thống Lyndon Johnson và Nixon gây ra trào lưu bất lợi cho quyền tham gia chiến tranh của tổng thống. Do đó năm 1973 Quốc hội đă thông qua một đạo luật cho Quốc hội có quyền, trong một số t́nh huống, yêu cầu tổng thống phải thu hồi quân lực trong một cuộc tham chiến. Tuy nhiên cho tới nay các ṭa liên bang đă không chịu ra lệnh cho tổng thống rút quân ra khỏi các cuộc chiến đấu mặc dầu đă có nhiều đại biểu Quốc hội nộp đơn kiện các tổng thống Reagan, Bush và Clinton [về hành động tham chiến]. Toà phán rằng cho tới khi toàn thể Quốc hội nộp đơn kiện th́ các đơn kiện của các đại biểu riêng lẻ sẽ bị bác bỏ.

 

Vai tṛ lănh đạo chính sách đối nội của tổng thống

 

Thường th́ các tổng thống không có sứ mạng thực hiện các cuộc thay đổi lớn khi nhiệm chức, trừ khi vào các thời kỳ có kinh tế khó khăn hay t́nh trạng khẩn trương về quân sự. Tổng thống cũng không giúp ǵ nhiều được cho những người trong đảng của tổng thống ra ứng cử Quốc hội (theo nghĩa là các cử tri đă bỏ phiếu cho tổng thống cũng bỏ phiếu cho người trong đảng của tổng thống). Trên thực tế các đại biểu lập pháp thuộc đảng của tổng thống thường lại được bầu với tỷ số phiếu cao hơn (và số phiếu cũng nhiều hơn) là tỷ số phiếu của tổng thống ngay trong khu vực bầu cử của tổng thống. Hơn nữa tổng thống cũng không có một chút ảnh hưởng nào về cơ cấu quyền lực trong Quốc hội. Tổng thống không lựa người đứng đầu đảng trong Hạ viện và Thượng viện, tổng thống không ấn định thành phần của các ủy ban thường trực và cũng không lựa chọn chủ tịch các ủy ban này. Tổng thống cũng không chủ tŕ các buổi họp đảng bộ trong viện lập pháp để ấn định chiến lược của đảng. Tổng thống hoạt động theo chu kỳ bầu cử là 4 năm. Khi tính đến cách thức để ḿnh được tái cử, các tổng thống thường thi hành các biện pháp đ̣i hỏi dân chúng phải hy sinh trong thời kỳ đầu của nhiệm kỳ để cho tới hai năm trước khi sắp bầu cử lại tổng thống có thể có một ‘món hàng’ để cống hiến cho cử tri. Do đó, nếu cần có những biện pháp ‘thắt lưng buộc bụng’ th́ tổng thống thường áp dụng trong những năm đầu. Ngược lại, các đại biểu Quốc hội th́ lại được bầu theo nhiệm kỳ 2 năm hay 6 năm: hai năm sau khi bầu tổng thống th́ tất cả các dân biểu Hạ viện và 1/3 nghị sĩ Thượng viện phải bầu lại. Thành ra nếu tổng thống thi hành các biện pháp ‘thắt lưng buộc bụng’ đ̣i hỏi hy sinh th́ tổng thống lại có thể đặt các đại biểu của đảng ḿnh vào một tư thế rất đáng ngại trong cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ tổng thống. Đảng của tổng thống hầu như bao giờ cũng bị mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống. Thường th́ mất 20 ghế sau hai năm của một nhiệm kỳ tổng thống và tới năm thứ 6 th́ có thể mất tới 40 ghế. Tổng thống không thể làm ǵ nhiều để đảo ngược lại xu thế đó. Nếu tổng thống làm tốt th́ cũng ít khi có thể giúp ǵ cho các đại biểu của đảng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng nếu tổng thống làm không tốt th́ cử tri lại bỏ đảng của tổng thống mà dồn phiếu cho đảng đối lập. Do đó các dân biểu thuộc đảng của tổng thống đang ở trong thế bấp bênh lại có thể coi tổng thống như là một yếu tố phương hại tới triển vọng tái đắc cử của họ. Thường thường th́ các tổng thống hay làm được những ǵ ḿnh muốn làm trong năm đầu tại chức (thời kỳ ‘trăng mật’), nhưng điểm nghịch lư là thời gian đó lại là thời gian mà tổng thống lại có ít kinh nghiệm và kiến thức nhất về những điều cần phải làm. Điều trớ trêu là khi có thêm kinh nghiệm và biết rơ hơn phải làm thế nào để thực hiện mục đích, th́ tổng thống lại đă mất đi một số đại biểu trong Quốc hội để bỏ phiếu ủng hộ chương tŕnh của ḿnh. Khi sắp hết nhiệm kỳ, nhất là khi Quốc hội có đa số dân biểu của đảng đối lập, th́ tổng thống có thể thấy rằng các đề nghị ngân sách cũng như các chức vụ cao cấp hay thẩm phán liên bang do ḿnh đề cử đều được coi như là “đồ bỏ” khi chuyển tới Quốc hội.

 

Thể chế liên bang

 

Hoa kỳ theo theo thể chế liên bang chứ không phải theo thể chế quốc gia thống nhất. Như vậy nghĩa là các thống đốc và các viện lập pháp tiểu bang đại diện cho chủ quyền của công dân các tiểu bang, và do đó tạo ra hệ thống hai chế độ nhà nước và chủ quyền quốc gia. Theo điều IV của Hiến pháp, chủ quyền quốc gia là tối cao v́ Hiến pháp, luật và các hiệp ước của quốc gia có giá trị tối cao vượt quá cả hiến pháp và luật tiểu bang. Hơn thế, các viên chức cấp tiểu bang và cấp liên bang khi nhậm chức đều phải tuyên thệ tôn trọng và bảo vệ luật và hiến pháp quốc gia dù có gây thiệt hại cho luật và hiến pháp tiểu bang. Tuy nhiên chính quyền tiểu bang không thuộc quyền kiểm soát của tổng thống hay của các bộ liên bang. Tuy có một số chương tŕnh do tổng thống ủng hộ có thể thực hiện hoàn toàn bởi các viên chức liên bang, nhưng phần lớn các chương tŕnh trong nước do Nhà Trắng hỗ trợ đều phải có sự hợp tác của các viên chức cấp tiểu bang, cấp quận hạt và địa phương th́ mới thành công. V́ liên bang và các tiểu bang, quận hạt cũng như địa phương thường có những ưu tiên khác nhau, nên phần lớn các chương tŕnh toàn quốc đều được “liên bang hóa” hay “tiểu bang hóa” để phản ánh t́nh h́nh nhân dân địa phương.

 

Vai tṛ lănh đạo chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tổng thống

 

Từ đầu thế chiến II các tổng thống đă có được các xu thế thuận lợi cho việc làm tăng quyền lực của họ trong việc điều khiển chính sách đối ngoại và giảm quyền lực của Quốc hội trong việc ảnh hưởng hay ngăn chặn các chính sách của tổng thống. Franklin Roosevelt và các tổng thống kế vị đă nắm nguồn thông tin t́nh báo là yếu tố tối quan trọng trong việc đương đầu với phe đối nghịch. Do đó, trong các vấn đề liên hệ tới an ninh quốc gia, các tổng thống thường thuyết phục các đại biểu Quốc hội coi việc làm của họ là đúng cho tới khi có chứng cớ rơ ràng là họ đă làm sai trái. Các tổng thống đă sử dụng đặc quyền mà họ nói là đă ghi trong Hiến pháp cũng như là những ủy quyền rộng răi mà Quốc hội đă cho họ trong Thế chiến II. Thời kỳ quyền lực của tổng thống về ngoại giao đă lên tới một mức tột đỉnh dưới thời Lyndon Johnson và Richard Nixon và đă được mệnh danh là “chế độ tổng thống đại đế” v́ hai tổng thống này đă nới rộng đặc quyền của ḿnh rất nhiều trong việc tham gia chiến tranh tại Việt nam. Trong cuộc leo thang chiến tranh đầu tiên, nhiều đại biểu Quốc hội cũng như nhân dân Mỹ không được cho biết mục đích của chiến dịch leo thang là để làm ǵ. Các cuộc leo thang kế tiếp tại Lào và Căm-pu-chia cũng được tiến hành bằng cách sử dụng đặc quyền của tổng thống. Măi về sau Quốc hội mới cắt ngân khoản tham chiến tại Đông dương vào mùa hè năm 1973 (trong khi các cuộc oanh kích tại Căm-pu-chia vẫn tiếp diễn), nhưng Quốc hội chỉ hành động sau khi Hiệp định Hoà b́nh Paris đă chấm dứt việc quân đội Mỹ tham gia chiến đấu tại Việt nam. Sau đó trào lưu đối nghịch lại chế độ tổng thống đại đế đă đưa tới việc ban hành luật cho Quốc hội có một vai tṛ trong việc điều động quân lực Hoa kỳ trong những cuộc chiến không cần phải chính thức tuyên chiến (Luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973) và luật quy định là Quốc hội phải được thông báo về những vụ t́nh báo có các hoạt động ngầm (Luật Thanh tra T́nh báo 1980). Có những luật khác quy định là phải cho Quốc hội biết về các thỏa hiệp hành pháp, và tất cả các cam kết của quốc gia đều phải được cả tổng thống lẫn Quốc hội công khai tuyên bố. Trong những năm 1980, Quốc hội gồm đa số đại biểu của đảng Dân chủ đă gây khó khăn cho một tổng thống của đảng Cộng ḥa muốn can thiệp bằng quân sự vào Trung Mỹ. Mặt khác trong những năm 1990, một Quốc hội gồm đa số đảng Cộng ḥa đă giới hạn [hoạt động của tổng thống] bằng cách giữ lại các tiền đóng góp của Mỹ cho các cơ quan quốc tế đa phương và cho Liên hiệp quốc. Thời kỳ sau chiến tranh Việt nam đôi khi đă được gọi là thời kỳ “hậu hiện đại” của chế độ tổng thống, tức là thời kỳ chấm dứt chính sách đối ngoại với sự tán trợ của cả hai đảng và cũng chấm dứt t́nh trạng Quốc hội tuân theo các đường lối hành động của hành pháp. Ngày nay, về đối nội cũng như đối ngoại, tổng thống phải có được sự ủng hộ hay ít ra cũng không phản đối của Quốc hội nếu không th́ khó mà có thể tồn tại lâu dài được. Điều này có nghĩa là, cũng như là trong việc đối nội, khả năng thuyết phục - chứ không phải là đặc quyền của tổng thống - giữ vai tṛ quyết định nhiều hơn trong sự thành công hay thất bại của các chính sách của tổng thống.

 

Nguyên tắc tổng quát

 

Kinh nghiệm của Hoa kỳ về quyền lực của tổng thống có thể giúp ích một phần nào cho các quốc gia khác. Nói chung th́ quyền lực của tổng thống là “quyền lực thuyết phục” Quốc hội và nhân dân Mỹ ủng hộ các thay đổi chính sách quan trọng; cách làm việc này cũng gần giống như một chế độ đại nghị. Nhưng chức vụ tổng thống cũng là một công cụ để hành sử đặc quyền. Trường hợp này xẩy ra khi tổng thống tại chức chỉ có hậu thuẫn giới hạn của đảng và của dân chúng nhưng vẫn có thể dùng quyền do Hiến pháp quy định cho ḿnh trong một thời hạn nhất định để giải quyết t́nh trạng khẩn cấp của quốc gia. Đó là trường hợp của tổng thống Jackson năm 1832 khi ông ngăn cản không cho bang South Carolina ngang nhiên bác bỏ luật hải quan của liên bang. Đó là trường hợp năm 1861 khi tổng thống Lincoln thi hành luật liên bang chống lại các bang ly khai, và do đó khiến cho cuộc Nội chiến sớm xẩy ra. Đó cũng là trường hợp vào năm 1940 và 1941 khi tổng thống Roosevelt liên minh chặt chẽ với Anh và Nga để chống lại phe Trục [liên minh Đức, Ư, Nhật]. Các kinh nghiệm này cho thấy cái lợi về tính cách mơ hồ trong ngôn từ của hiến pháp – tính cách mơ hồ đó cho phép sử dụng rất nhiều quyền trong những giới hạn không rơ rệt để đối phó với những vấn đề khẩn trương mà không bị kiềm chế bởi các hạn chế nó khiến cho hành pháp chao đảo không thể có được đường lối hành động cương quyết. Nhưng các câu hỏi cơ bản về quyền hành pháp trong một chế độ dân chủ vẫn là: Làm cách nào mà nhân dân có thể ngăn cản không cho một lănh tụ hành pháp có nhiều đặc quyền trở thành độc tài? Làm cách nào mà xă hội có thể chấn chỉnh lại những cuộc lạm dụng quyền hành? Đường lối suy nghĩ của nước Mỹ là bảo vệ cách cai trị dân chủ, có giới hạn theo hiến pháp bằng các nguyên tắc sau đây: phân chia quyền hành không hoàn toàn khiến cho các định chế khác nhau có thể tham gia vào công việc làm chính sách thông thường; kiểm soát và cân bằng khiến cho không có thể sử dụng quyền trong một thời gian dài mà không được lập pháp và tư pháp xét lại xem quyền đó có chính đáng không; áp dụng thể chế liên bang để cho nếu các định chế quốc gia không làm được th́ đă có các tiểu bang gánh vác; và chế độ dân chủ khiến cho tổng thống và đảng của ḿnh phải chịu trách nhiệm trước cử tri theo định kỳ. Trong một chế độ đại nghị thực sự, t́nh trạng bế tắc và tê liệt về chính sách có thể được giải quyết hoặc bằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc bằng tổ chức một cuộc bầu cử mới. Trong hệ thống Mỹ, trong đó tổng thống có nhiệm kỳ cố định và ngày bầu cử cũng được ấn định trước, th́ t́nh trạng bế tắc và tê liệt luôn lúc nào cũng có thể xẩy ra, nhưng cũng có thể khai thông hoặc bằng việc sử dụng thành công đặc quyền [của tổng thống] hoặc bằng xây dựng sự đồng thuận của Quốc hội và ư kiến công chúng dưới sự lănh đạo của tổng thống. Nhưng quan trọng hơn cả là tổng thống làm việc trong một truyền thống chính trị trong đó quyền tổng thống vừa được tôn trọng nhưng cũng vừa bị nghi ngờ là có quá nhiều quyền. Trong một hệ thống phân quyền tổng thống không thể hiện cho chủ quyền của quốc gia. Tổng thống không là một đế vương tối thượng và tổng thống cũng không thể vượt ra ngoài ṿng pháp luật. Ṭa đă phán rằng trong thời gian tại chức tổng thống không thể được miễn tố đối với các vụ kiện với tư cách cá nhân; tổng thống cũng phải cung cấp bằng chứng theo lệnh của thẩm phán và cũng phải tuân thủ các thể thức pháp luật. Tuy tại Mỹ có luật cho phép Cơ quan Mật vụ điều tra và bắt các người trực tiếp đe dọa tổng thống, nhưng không có luật nào coi là có tội đối với những hành động tỏ ra bất kính đối với nhiệm sở hay người nhiệm chức tổng thống. Cũng không có luật nào không cho cơ quan truyền thông hay đảng đối lập trực tiếp chỉ trích tổng thống hay thành viên của chính phủ của tổng thống. Cái truyền thống chính trị của Mỹ vừa tôn trọng chức vụ tổng thống vừa nghi ngờ một cách lành mạnh việc hành sử quyền tổng thống có lẽ là một yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ cho chức vụ tổng thống hoạt động trong tinh thần cai trị theo hiến pháp.

 

 

© Học Viện Công Dân 2006

 

Tài liệu đọc thêm

 

Richard J. Ellis, ed., Founding the American Presidency [Thành lập chức vụ tổng thống Hoa kỳ] (Rowman and Littlefield, 1999)

 

Louis Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress and the President [Các Mâu thuẫn giữa Quốc hội và Tổng thống] (Princeton University Press, 1985)

 

Charles O. Jones, The Presidency in a Separated System [Chức vụ Tổng thống trong một hệ thống Phân quyền] (The Brookings Institution, 1994)

 

Richard E. Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents [Quyền lực của tổng thống và các Tổng thống trong thời hiện đại] (Free Press, 1991)

 

Richard M. Pious, The Presidency [Chức vụ Tổng thống] (Allyn and Bacon, 1996)

 

Robert Y. Shapiro, et. al., eds., Presidential Power [Quyền lực của Tổng thống] (Columbia University Press, 2000)

 

Robert J. Spitzer, President and Congress [Tổng thống và Quốc hội] (McGraw-Hill, 1993)

Sơ lược về tác giả:

Richard M. Pious là giáo sư Adolph and Effie Ochs về Hoa kỳ học, chủ tịch của Phân khoa Chính trị học tại Barnard College, và cũng là giáo sư tại trường Nghiên cứu sinh về Khoa học và Nghệ thuật (Graduate School of Arts and Sciences) tại trường Đại học Columbia University tại thành phố New York.

 

Ghi Chú

 

[i] Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755): thường được gọi là Montesquieu, nhà tư tưởng chính trị của Pháp, sinh trưởng trong Thời kỳ Khai Sáng (thế kỷ 18). Ông nổi tiếng là người chủ trương phân chia quyền hành trong chính quyền.

 

[ii] John Locke (1632-1704): triết gia nổi tiếng của nước Anh. Các tư tưởng của ông về cai trị với sự thỏa thuận của nhân dân, quyền tự nhiên của nhân dân (quyền sống, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản) có ảnh hưởng rất nhiều trong khoa triết lư chính trị.

 

[iii] Edward Samuel Corwin (1878 – 1963) là chủ tịnh hội Chính trị học Hoa kỳ (American Political Science Association). Ông là tác giả nhiều sách về luật hiến pháp Hoa kỳ và là giáo sư tại trường đại học Princeton cho tới khi về hưu năm 1946.

 

[iv] Lord William Blackstone(1723-1780) là luật gia và giáo sư người Anh đă viết tác phẩm B́nh luận về Luật nước Anh [Commentaries on the Laws of England] (1765–1769), là tác phẩm duy nhất nhận định đầy đủ về luật nước Anh. Tác phẩm này đă có ảnh hưởng rất sâu rộng về ngành luật và ngành dậy khoa luật tại nước Anh và tại Mỹ.

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days  ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: