MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

DONALD TRUMP LÀ MỘT PHẦN TRONG CHƯƠNG TR̀NH NGHỊ SỰ 'NEW WORLd ORDER'? HAY ÔNG TA THỰC SỰ "CHỐNG LẠI THIẾT CHẾ?"

 

 

 

 

“The fake media tried to stop us from going to the White House, but I’m president and they’re not. The fact is the press destroyed themselves because they went too far. Instead of being subtle and smart, they used the hatchet and the people saw it right from the beginning. The dishonest media will not stop us from accomplishing our objectives on behalf of the American people. Their agenda is not your agenda”

President Trump  July 1/2017

 

 

ARJUN WALIA27 THÁNG 12 NĂM 2016

 

 

 

 

Trước hết, tôi không biết. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng "cơ sở" không muốn anh ta nắm quyền, nhưng có lẽ anh ta có thể đồng ư tham gia trở thành người đó.

Bạn có thể tự hỏi, chính xác là ǵ, là Trật tự Thế giới Mới? Tôi nên bắt đầu bằng cách nói rằng đó là điều mà các nhà chính trị khác và các nhà tinh hoa khác đă đề cập đến trong một số năm. Ví dụ: đây là  một đoạn của một số nhân vật chính trị tham chiếu đến nó.

Điều này giúp chúng ta hiểu rằng NWO không phải là một lư thuyết âm mưu. Những người này đang tŕnh bày ư tưởng của họ về một NWO, làm cho nó có vẻ như là một nỗ lực để làm cho thế giới kết nối, thống nhất hơn, để chúng ta có thể chiến đấu tốt hơn các vấn đề khác nhau mà chúng ta phải đối mặt, như khủng bố. Điều đó có vẻ như là một mục tiêu đáng khen ngợi, nhưng nó giấu một chương tŕnh nghị sự nham hiểm hơn nhiều. Thay v́ t́m cách làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, NWO sẽ t́m kiếm để đảm bảo thế giới vẫn là nơi mà ít người quyết định suy nghĩ và cuộc sống của ḿnh. NWO sẽ cho phép người khác quyết định những ǵ chúng ta có thể và không thể làm trong suốt thời gian của chúng ta trên trái đất này.

 

Như Những người vô danh chỉ ra:

Họ tạo ra luật lệ và luật lệ mâu thuẫn với hiến pháp của chúng tôi và lấy đi quyền của chúng tôi là một thành viên tư tưởng tự do của nhân loại, và bạn quá mù quáng bởi nền văn hoá mà họ đă tạo ra để thực hiện bất kỳ thông báo thực sự hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi thực sự. . . . Các cuộc đàm phán của chính phủ phương Tây về một trật tự thế giới mới. . . . Họ chuyển sang kiểm duyệt Internet, một nơi mà quyền tự do ngôn luận thực sự tồn tại, lấy đi quyền học hỏi, làm suy yếu nền dân chủ của chúng ta hàng ngày, siết chặt sự ḱm kẹp của họ cho đến khi họ kiểm soát hoàn toàn. . . . Có đúng là đă có thời gian cho một trật tự thế giới mới, nhưng đó là một trật tự thế giới mới của người dân chứ không phải chính phủ. Nguồn )

 

Những người vô danh chụp ngay đinh đầu. Trật tự thế giới mới về cơ bản bao gồm các nỗ lực được đưa ra để lấy đi quyền của chúng ta trên cơ sở hàng ngày, và họ làm điều này thông qua các phương tiện khác nhau. Trong nhiều năm, liên minh quân sự phương Tây đă lan rộng tuyên truyền sợ hăi và biện minh cho sự thâm nhập của các nước khác thông qua sự sợ hăi được sản xuất này. Tôi đặc biệt đề cập đến khủng bố cờ sai ở đây. 9/11 là một trong những ví dụ hay nhất, nhưng có rất nhiều. Ngày 9/11, theo ư kiến ​​của nhiều người, đă bị xúi giục bởi những người hùng mạnh t́m cách biện minh cho sự thâm nhập của Iraq, đồng thời tạo ra sự sợ hăi "khủng bố" trong vai tṛ của phương Tây, do đó biện minh cho các biện pháp an ninh hơn, như giám sát hàng loạt - một khía cạnh của NWO chương tŕnh nghị sự.

 

Có lẽ một trong những ví dụ tốt nhất và gần đây nhất là chiến tranh hiện tại về ' tin giả ', nơi mà các phương tiện truyền thông chính thống đang hợp tác với Facebook để kiểm duyệt bất cứ điều ǵ họ xác định là giả mạo. Điều này cũng đưa ra biện minh để áp đặt nhiều hạn chế hơn trên internet và khả năng của chúng tôi để truy cập thông tin một cách tự do.

Trong khi đó, chúng tôi có thông tin đưa ra rơ ràng cho thấy những nỗ lực này, giống như thực tế Lầu năm góc trả cho một công ty PR nửa tỷ đô la để tạo ra các video giả mạo giả tạo.

 

Đó là thử thách để sống ở đây, nhưng nó không phải là. Chúng ta có tất cả các phương tiện cần thiết để tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể phát triển. Có thức ăn, nước uống, và nơi trú ẩn, và có thể làm những ǵ chúng ta yêu thích thay v́ làm việc để mua những thứ cần thiết này là hoàn toàn khả thi, nhưng chúng tôi đă bị thuyết phục rằng nó không phải là.

Chúng tôi được đúc kết thành cùng một trải nghiệm: đi học, t́m việc làm, tiêu dùng, và đừng lo lắng những ǵ đang xảy ra trên hành tinh của chúng ta. Kiểu sống này đă cho phép một số người có quyền lực lợi dụng chúng tôi, nhưng chúng tôi đang thức dậy.

 

Những người đóng vai tṛ của tầng lớp thượng lưu toàn cầu là những người hiện đang thống trị thế giới của chúng ta. Bằng một vài cách, họ tạo ra một hệ thống kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, từ chăm sóc sức khoẻ đến giáo dục, và bất cứ ai, kể cả các chính trị gia, cũng không phản đối họ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, chúng tôi không phải là nạn nhân của điều này, họ chỉ đơn giản đóng một vai tṛ cho chúng tôi để học hỏi từ trong một vở kịch lớn hơn, một cái ǵ đó chúng ta thường không nhớ nh́n thấy. Bạn có thể khám phá điều này nhiều hơn trong tài liệu mới nhất của chúng tôi ở đây.

 

Là Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ, Woodrow Wilson, nói một cách hoàn hảo:

 

Kể từ khi tôi tham gia chính trị, chủ yếu tôi giữ quan điểm của người đàn ông tự tin với tôi. Một số người đàn ông lớn nhất ở Mỹ, trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, sợ ai đó, sợ điều ǵ đó. Họ biết rằng có một sức mạnh nơi nào đó có tổ chức, tinh tế, rất thận trọng, v́ thế gắn liền với nhau, trọn vẹn, tràn ngập, rằng họ tốt hơn không nói lên hơi thở của họ khi họ lên tiếng lên án nó.   ( Nguồn )

 

David Rockefeller cũng đề cập đến chủ đề này trong Hồi kư của ḿnh  :

Một số thậm chí c̣n tin rằng chúng ta là một phần của một tổ chức bí mật hoạt động chống lại các lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, đặc trưng cho gia đ́nh tôi là "những người theo chủ nghĩa quốc tế" và về việc âm mưu với những người khác trên thế giới để xây dựng một cấu trúc kinh tế chính trị toàn cầu được kết hợp hơn - Một Thế giới, sẽ. Nếu đó là trách nhiệm, tôi có hành vi phạm tội, và tự hào về nó.

 

Thật may mắn, cũng như chúng ta có những người được xem là "đáng tin cậy" trong con mắt của ḍng chính, như George Bush, Barack Obama, và nhiều hơn nữa, chúng tôi cũng có những người khác có cùng mức độ tín nhiệm, nếu không muốn, làm phần của họ để tạo ra Nhận thức về những ǵ thực sự có thể xảy ra ở đây, và về cơ bản là sự tiếp quản hoàn toàn của hành tinh.

Một vài năm trước, chúng tôi đă xuất bản bài báo về Hội nghị Quốc tế về trật tự thế giới mới, trong đó có nhiều chính trị gia và các nhà khoa học tụ tập để thảo luận về chủ đề này một cách sâu sắc.

 

Đây chính xác là những ǵ mà NWO nói đến: kiểm soát hoàn toàn nhân loại. Nó bàn về việc thiết lập và duy tŕ sự thống trị toàn cầu bắt đầu ở phía trên là các ngân hàng, lọt xuống  các công ty, sau đó là các chính phủ, để kiểm soát người dân và thúc đẩy một chương tŕnh nghị sự v́ lợi ích của họ.

 

Điều ǵ về Donald Trump? 

Những mối quan hệ mà Hillary Clinton đă làm với các ngân hàng lớn và nhiều tập đoàn quyền lực đă được chỉ ra khá rơ ràng trong năm nay. Điều này cũng giống với cựu tổng thống Obama, cũng như chính quyền của Tổng thống Bush, kể cả Bill Clinton. Vị trí tổng thống luôn được kiểm soát bởi quyền lợi của một số người rất mạnh; Trên thực tế, đa số các tổng thống chỉ đơn giản là những con rối cho những thực thể này.

Và chúng tôi không phải là những người đầu tiên khám phá ra sự kiện này. Xa như hồi thế kỷ 19, nhiều người trong hệ thống đă cố gắng kéo bức màn vào thế giới bí mật này. Ví dụ, John C, Calhoun, Phó Tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ,  đă nói với chúng tai rằng "một quyền lực đă gia tăng trong chính phủ lớn hơn chính người dân, bao gồm nhiều nhóm  quyền lợi khác nhau, mạnh mẽ, kết hợp thành một khối lượng, Và được tổ chức với nhau bởi sức mạnh gắn kết của sự dư thừa khổng lồ trong các ngân hàng. "

 

John F. Hylan, thị trưởng thành phố New York từ năm 1918-1925, đă đưa ra một sự mặc khải tương tự, nói rằng "mối đe dọa thực sự của nước Cộng ḥa của chúng ta là chính phủ vô h́nh, giống như một chiếc bạch tuộc khổng lồ trải dài trên những thành phố của chúng ta, Quốc gia. . . . Ít phe đảng của các ngân hàng quốc tế mạnh mẽ hầu như vận dụng chính phủ Hoa Kỳ cho mục đích ích kỷ của họ.”( Nguồn ) ( nguồn ).

 

Để xem chi tiết báo giá như thế này, bạn có thể kiểm tra này bài viết.

 

Mặc dù có những phát hiện này, nhiều người cho rằng NWO là một lư thuyết âm mưu cho đến khi Wikileaks bắt đầu băi đổ của họ. Đáp lại, bộ máy truyền thông chủ đạo đứng sau Clinton khi bà ta đă bị truy cứu lầm lỗi. Cố gắng giấu những ǵ đang được tiết lộ, họ gọi là Wikileaks và các trang web truyền thông thay thế khác là 'Fake News'.

Đây là lư do tại sao nhiều người bối rối bởi Trump; Ông dường như không phải là một con rối của những lợi ích mạnh mẽ này, nhưng rơ ràng rơ ràng ông cũng không xứng đáng làm tổng thống.

Đoạn clip dưới đây từ bộ  phim tài liệu Thrive  thực sự mang tất cả những điều này lại với nhau.

Nó không có vẻ như thể Trump là một phần của cấu trúc kim tự tháp đă đề cập ở trên. Ông có vẻ là một nhà tư tưởng độc lập không phải là (chưa) puppeteered bởi bất cứ ai.

 

Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đến như là một cú sốc hoàn toàn, đặc biệt là đối với những người trong lĩnh vực truyền thông thay thế. Dường như đối với Hợp tác Xuyên Thái B́nh, có vẻ như không thể nào tháo dỡ được trong giấc mơ hoang dă của bất kỳ ai.  Đối tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP) là hiệp định thương mại lớn nhất kể từ khi thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và Hoa Kỳ đă tham gia đàm phán với tám nước Thái B́nh Dương để đạt được thỏa thuận về các điều khoản của TPP. Rơ ràng, nó là một hợp đồng thương mại tự do cho phép có một hệ thống trao đổi cởi mở hơn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia kém phát triển, nhưng nó đă được bọc trong bí mật kể từ khi các cuộc thảo luận bắt đầu trong chính quyền Bush năm 2005.

 

Về cơ bản nó là một nhà máy điện công ty sẽ chuyển giao quyền kiểm soát cho một số ít tập đoàn được chọn để chiếm toàn bộ thế giới của chúng ta, thậm chí c̣n hơn thế nữa. Đó là một thảm họa hoàn toàn, nhưng những người đứng sau nó và những người có cổ phần trong đó là những người có quyền lực nhất trên thế giới.

Đây chỉ là một trong nhiều quyết định đưa Donald Trump chống lại nhăn hiệu chống lại. Nếu có một điều rơ ràng, đó là Trump không chơi cùng một tṛ chơi với các vị tổng thống trước đây. Anh đă rơ ràng đang đi ṿng ṿng trong các thế giới tinh hoa trong một thời gian, và đă bày tỏ nhiều lần rằng anh đă "ở trong" và nh́n thấy cảnh giới này nhưng không tham gia. Điều mà chúng tôi không biết là liệu anh ta là một phần của cái ǵ đó khác xảy ra trong toàn bộ nhóm "một phần trăm" này. Rơ ràng là có sự chia rẽ lớn trong tầng lớp thượng lưu, và chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump chỉ làm cho điều này rơ ràng hơn.

 

Đây không phải là để nói rằng Trump là phù hợp để được tổng thống, nhưng theo tôi, Hillary Clinton đă không chỉ là một lựa chọn. Nếu chúng ta thực sự sống trong một nền dân chủ, Bernie Sanders sẽ là tổng thống ngay bây giờ. Điều đó đang được nói, toàn bộ hệ thống này cần phải giảm, và một cái mới cần được tạo ra.

 

Những hành động mà Trump đă đưa ra liên quan đến việc chống lại các gian lận khoa học và các công ty dược phẩm, tháo dỡ TPP, phơi bày các khuynh hướng t́nh dục kỳ quái trong lĩnh vực chính trị, chia sẻ suy nghĩ của ông về những ǵ đă làm tháp Trung tâm Thương mại Thế giới sụp xuống và nhiều hơn nữa, Một nhóm lớn những người đă phơi bày loại h́nh này trong nhiều năm.

 

Đây là lư do tại sao Trump bị coi là chống lại việc thành lập. Ông rơ ràng không phải là một con rối, và không có lệnh phải làm khi đảm nhiệm vị trí Tổng thống Hoa Kỳ.

Tôi không có nghĩa là một người ủng hộ Trump, và tôi nghĩ rằng nhiều người cho rằng có rất nhiều người không phải là tốt, nhưng có một lư do khiến ông ta hoàn toàn bị quỷ ám bởi những người kiểm soát nhận thức của chúng ta về thực tế và những ǵ đang xảy ra Trên thế giới: các phương tiện truyền thông chính thống.

 

Nhưng…

 

Rex W. Tillerson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ExxonMobil, lắng nghe câu hỏi trong một cuộc họp báo sau cuộc họp cổ đông tại Dallas, Wednesday, 30 Tháng 5, 2007. (AP Photo / LM Otero)

 

Điều đó được nói, nội các của Trump có nhiều tiền hơn so với tổng cộng 43 triệu gia đ́nh ở Mỹ , ông ta là một người chỉ trích về biến đổi khí hậu, và gần đây ông đă chọn Giám đốc điều hành Exxon Mobil, Rex Tillerson, làm Ngoại trưởng của ông.

Đó là một thời điểm khó hiểu đối với tất cả chúng ta. Không có cách nào để nói tại thời điểm này cho dù Trump hỗ trợ chương tŕnh nghị sự của NWO hay không, hoặc liệu ông có chương tŕnh nghị sự của riêng ḿnh để thúc đẩy. Có thể anh ta không biết ḿnh đang bước vào và bây giờ nhiều người / sở thích đang cố gắng thuyết phục và tận dụng lợi thế của anh ta.

Nội các của ông cũng đầy đủ các nhà vận động hành lang của công ty.

Một điều là chắc chắn, cuộc bầu cử của ông không phải là kế hoạch như tất cả những người khác. Hillary Clinton là người được chọn rơ ràng để điều hành đế chế Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đă không nh́n thấy điều bất ngờ như thế này xảy ra trong một thời gian rất dài. Sẽ rất thú vị khi xem điều ǵ sẽ xảy ra.

 

Về chính trị ...

 

"Đây là cách mà hệ thống hoạt động, đó là một hệ thống thối nát, và tôi thấy cuộc bầu cử là một tṛ đùa cợt. Quá nhiều gian lận tiếp tục. . . Dù đó là Đảng Cộng ḥa hay một nhà lănh đạo dân chủ, những người muốn duy tŕ hiện trạng dường như có ngón tay của họ trong nồi và có thể kiểm soát mọi thứ. Họ chỉ lo lắng, nếu họ có một nhà tư tưởng độc lập ở đó, cho dù đó là Sanders, hay Trump, hay Ron Paul, họ sẽ rất tuyệt vọng để cố gắng thay đổi mọi thứ. . . . Nhiều người đang khám phá ra rằng hệ thống này là tất cả, và rằng bỏ phiếu chỉ là b́nh định cho cử tri và nó thực sự không tính. "  

 

Câu nói trên xuất phát từ chính trị gia lâu năm và cựu ứng cử viên tổng thống cựu Tiến sĩ Raul Paul, trong một cuộc phỏng vấn với RT Mỹ.  Ông chia sẻ t́nh cảm của hàng triệu người trên khắp thế giới, rằng các tổng thống luôn là đầu người, có nghĩa là nắm bắt trái tim và sự chú ư của người dân trong khi để các công ty (do các ngân hàng lớn kiểm soát) tự do làm theo ư họ, làm ô nhiễm và phá huỷ hành tinh của chúng ta trong cuộc t́m kiếm lợi nhuận bất tận của họ.

 

Mỗi bốn năm, chúng ta chơi cùng một tṛ chơi và cố gắng 'bầu' ai đó để chăm sóc các vấn đề của chúng ta. Chúng ta liên tục đưa sức mạnh vào tay người khác, và dựa vào họ để làm điều ǵ đó quan trọng. V́ quá tŕnh chính trị đă được đưa ra, không ai có thể làm được ǵ, và đó là bởi v́ sự thay đổi sẽ không phải là từ việc chơi lại cùng một lần nữa; Sự thay đổi phải đến từ chúng ta, nhân loại.

Nếu chúng ta muốn thay đổi những điều quan trọng nhất - sự xuống cấp của môi trường, phức hợp công nghiệp quân sự, và đói nghèo, để đặt tên cho một số ít - chúng ta không thể tiếp tục t́m kiếm các nhà lănh đạo chính trị như Obama hay các tổ chức quốc tế như LHQ , Tất cả đều đưa ra những bài phát biểu trống rỗng, hàng năm, giống như họ đă luôn luôn làm, mà không thực sự hành động. Và không có ǵ dường như được thực hiện.

 

Donald Trump sẽ có khác biệt nào không? Điều đó vẫn c̣n thời gian để nh́n thấy. Nhưng rất hay khi biết rằng có nhiều người có thể nh́n thấy rạp xiếc chính trị, tham nhũng - tham nhũng, v́ nó là ǵ và chọn không tham gia.

Nhận thức là ch́a khóa để thay đổi mọi thứ. Nó đóng một vai tṛ quan trọng ở nhiều nước lựa chọn việc cấm GMOs và thuốc trừ sâu và loại bỏ fluoridation nước, và thực hiện các hành động tích cực khác. Chúng ta càng nhận thức được rơ hơn, và nói lên mối quan tâm của chúng ta về hành tinh của chúng ta, càng có nhiều ư thức của chúng ta thay đổi, và chúng ta càng tiếp tục tạo ra một trải nghiệm mới của nhân loại.

 

Kim Âu phỏng dịch

July 2/2017

 

Collective Evolution

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti  ֎ New World Order

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census ֎ Congressional Budget Office

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: