MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune 

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v MediaMattersvSourceIntelvNewsupvIntelnews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao v Học Viện Công Dân v Danh Ngôn

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 Ngày 2 Tháng 9:

Đảng Vinh Quang hay Đảng Ô Nhục?

 

Lê Thành Quang

 

Cộng Đảng Việt Nam đă từng rêu rao từ ngày thành lập đảng, 3 tháng 2 năm 1930: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội” là cứu cánh hoạt động và là phương châm, tín điều của Cộng đảng Việt Nam dưới quyền lănh đạo của Hồ Chí Minh, tay sai bán nước, trong hệ thống chủ nghĩa cộng sản thế giới đứng đầu là Liên Xô.

Tổ chức Việt Minh h́nh thành để che dấu cái đuôi Cộng Sản, Hồ Chí Minh thành công trong việc cướp đoạt chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, được lịch sử Cộng đảng hàm hồ đặt tên Ngày Quốc Khánh, cho đến hôm này đă đúng 47 năm. (Chúng tôi gọi là hàm hồ v́ Hồ chí Minh và nước VNDCCH không được ai công nhận hết cà, kể cả Liên Sô vào thời điểm đó. Dẫn chứng : khi quân đội Trung Hoa Dân Quốc vào VN để giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra , cũng như liên quân Anh – Pháp đổ vào Sài G̣n để giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào, th́ chính HCM và chính phủ VNDCCH không hề phản kháng dù chỉ phản kháng bằng văn thư ngoại giao ! Vậy sao dám gọi là Độc Lập – Tự Chủ !?)

Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự yểm trợ của Liên Xô và Trung Cộng đă không mang lại kết quả mong muốn. Hiệp định Genève 1954, chia đôi đất nước. Thế giới công nhận 2 nước song hành lấy vỹ tuyến 17 làm ranh giới: Miền Bắc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, theo Cộng Sản; miền Nam, Việt Nam Cộng Ḥa, theo Tự Do.

Đối với người dân Việt Nam, trong nước hay ngoài nước, kết quả này là một tội ác của bọn bán nước Cộng đảng Việt Nam, khi hiện tại Việt Nam đang trên vực thẳm bị xóa tên trên bản đồ thế giới, tự thân sẽ làm nô lệ cho Tàu Cộng đang được tính từng ngày.

Lấy được chính quyền, Hồ Chí Minh cai trị đất nước rập khuôn theo quan thầy Trung Cộng khi Mao Trạch Đông thâu tóm Hoa Lục vào năm 1949:

1.Hối hả Cải Cách Ruộng Đất theo Tàu Cộng vào năm 1953 để thực hiện đấu tranh giai cấp – cách mạng xă hội, nhằm đánh đổ trật tự xă hội cũ, hướng tới tất cả những ai không nghèo, không là bần cố nông, những ai bị coi là những phần tử phản động có hại cho cách mạng và sau cùng để ḷng căm thù giai cấp trở thành ḷng căm thù giữa người với người…

Cải Cách Ruộng Đất đă trở thành “tội ác đầu tiên đối với người dân Việt” với hơn 300.000 người chết, xă hội băng hoại, đạo đức suy đồi, con tố cha, vợ tố chồng mà những quy kết bất nhân, láo lếu, quy chụp… chẳng những chưa từng có trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam mà c̣n không hề có trong lịch sử nhân loại.

Điều chắc chắn là HCM biết chiến dịch CCRĐ làm nhân dân VN bị tổn hại, nhưng Trung Cộng ra lệnh phải thi hành, nếu không Trung Cộng không viện trợ quân sự, vũ khí , đạn dược…

2. Phát động chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở (1956-1960), giáo điều Marx Lenin gọi là Cách Mạng Văn Hóa, nhằm triệt hạ thành phần trí thức vốn đă rất hiếm tại miền Bắc, xác định và duy tŕ sự lănh đạo độc tôn của Đảng, nhà nước trong các lănh vực trí thức, văn hóa, tư tưởng…

Rất nhiều trí thức tiểu tư sản vẫn không hiểu rơ Cộng Sản, như nhà văn Nguyễn Hưng Quốc nhận định : Cộng Sản giết người v́ cái mà họ là , chứ không phải là cái mà họ làm. Do đó trong chiến dịch đấu tố, bà Cát Hanh Long là người có công với Cộng Sản, cũng như những người tham gia chiến đấu đánh đuổi thực dân đế quốc Pháp đều bị sát hại.

Chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở thực chất là tiêu diệt Tự Do, bằng cớ là những nhà văn nhà thơ như Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Nguyên Ngoc…đều là những chiến sĩ tham gia các trận đánh chống Pháp trong thời kỳ 1946 – 1954. Những trí thức kháng chiến bỏ vào thành rồi di cư vào Nam từ 1954 là những trí thức hiểu rơ sự thật hiển nhiên là đi với Cộng Sản họ sẽ hoàn toàn mất tự do sáng tác, đó là những người như Vũ Khắc Khoan, Đinh Hùng, Mai Thảo. Nguyễn Mạnh Côn, Phạm Duy, Tạ Tỵ, Doăn Quốc Sỹ.

Thí dụ như Tạ Tỵ viết trong hồi kư, HCM đến thăm các họa sĩ ra lệnh hội họa phải phục vụ nhân dân như vẽ tranh gà, tranh chợ quê…trong khi bài bác và hạ nhục tranh siêu thực và lập thể của Picasso khi ấy và ngay cả về sau HCM không có kiến thức và không hiểu ǵ về hội họa cả. Lẵng lặng. Tạ Tỵ và các tri thức khác rời bỏ kháng chiến

Một thí dụ thứ hai, thống kê những sáng tác nhạc liên quan đến thành phố Hà Nội tính cho đến nay 2017, nhạc sĩ của XHCN chỉ sáng tác có  được 3 bản, phần đa số c̣n lại là của các nhạc sĩ VNCH, có người là Bắc Kỳ Di Cư, thậm chí có người chưa bao gị sống ở Hà Nội…Mà phẩm chất của 3 bản nhạc do nhạc sĩ XHCN chỉ đứng hàng tàm tạm chứ không  được xếp vào hàng xuất sắc…Tại sao ? V́ các nghệ sỹ không có tự do rung động thi làm sao tác phẩm của họ “để đời” cho được.

Nhà văn Xuân Vũ thuở sinh tiền khi viết quyển ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN, ông có tâm sự với một người bạn ở Texas sau 1975, là ông biết VC sẽ chiến thắng nhưng ông không muốn hưởng thụ cái chiến thắng ấy v́ nó bất nhân tàn bạo quá,  trốn tránh nó đi thôi…

Bộ mặt độc tài đảng trị không cần che dấu, cam tâm làm nô lệ cho Nga Tàu, tự nguyện làm tên lính xung kích nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á và toàn cầu theo chủ trương của quan thầy. Bản chất đích thực của Cộng đảng là tay sai bán nước, thống trị người dân bằng chính sách ngu dân, bưng bít với sức mạnh của ṇng sung.

3. Phạm Văn Đồng, tên Thủ tướng của bạo quyền đă kư công hàm công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng vào năm 1958.

4. Xé bỏ những điều khoản quan trọng của Hiệp định Genève, thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào năm 1960, bắt đầu mở rộng chiến tranh xâm lược, tiến đến cưỡng chiếm miền Nam bằng súng đạn, xe tăng, lương thực thực phẩm của toàn khối Cộng Sản quốc tế.

Người dân miền Nam, đàn bà, trẻ con không một tấc sắt đă chết tức tưởi với h́nh hài không c̣n nguyên vẹn dưới những trận pháo kích thường xuyên tại các khu đông dân cư, điển h́nh là Trường tiểu học Cai Lậy; những băi ḿn trên các trục lộ giao thông với cả ngàn thường dân chết trong đau khổ; đặt chất nổ, lựu đạn tại các nhà hàng, khách sạn Saigon, Đà Nẵng khiến người dân sống không được mà chết cũng không xong.

5. Công khai mang quân từ miền Bắc làm lực lượng ṇng cốt, tấn công toàn miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân 1968, chiếm thành phố Huế cả tháng, tàn sát hơn 5000 người dân vô tội một cách dă man: dùng cuốc đánh bể đầu, dùng giây xâu người thành từng nhóm và đẩy xuống mồ chôn tập thể mà những tên Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đóa … là những đao phủ thủ ḷng người dạ thú, không c̣n nhân tính đă bị phát hiện. (Ghi chú: nhiều người đặt câu hỏi là có những trí thức được giáo dục đàng hoàng, tại sao lại trở thành những tên ác độc như được Cộng Sản nuôi dạy từ nhỏ? Trả lời câu hỏi này, người viết xin độc giả xem lại cái gọi là “đầu hàng giai cấp” của Việt Cộng th́ sẽ hiểu thấu đáo mọi chuyện)

6. Giam giữ hơn 1 triệu Quân Cán Chính VNCH vào những trại tù khổ sai mọc lên khắp nước, sau 30 tháng 4 năm 1975, bắt lao động khổ sai tại những vùng cao rừng thiêng nước độc. 10% trong số này đă chết v́ suy dinh dưỡng, thiếu ăn, bệnh tật không có thuốc chữa. Ăn cướp toàn bộ tài sản của người dân miền Nam, chủ nhân mới của những ngôi nhà, biệt thự, nhà máy kinh doanh, quư kim, đô la, cơ sở thương mại … đều là những người Bắc vào Nam sau cái gọi là chiến thắng thống nhất đất nước qua một nghị quyết đánh tư sản mại bản theo đúng đường lối Cộng Sản Nga Tàu.

7. Thực hiện triệt để đường lối ngoại giao với Tàu Cộng trong nội dung 16 chữ vàng và 4 tốt để từng bước trở thành một tỉnh chư hầu của Trung Cộng. Người dân Việt chúng ta đă nghẹn ngào nhận xét “Hèn Với Giặc - Ác Với Dân” khi tinh thần và vật chất của họ đă bị cướp trọn, bị kềm kẹp khống chế dưới chính sách cai trị tàn độc của Cộng Đảng Việt Nam. Cộng Đảng chủ trương tham nhũng, bênh vực nhau để làm giàu theo chức vụ. Tài sản của bọn chóp bu lên đến hàng tỷ đô la là chuyện b́nh thường. Uy tín quốc gia, chủ quyền đất nước, liêm sĩ của lănh đạo là những từ ngữ xa lạ không có trong tự điển của đảng quyền và bạo quyền. Toàn bộ bộ chính trị Cộng đảng Việt Nam đă bị Trung Cộng khống chế, không c̣n lực để kêu gào, nói ǵ đến phản kháng. Kẻ thù truyền kiếp Tàu Khựa muốn làm ǵ th́ làm tùy thích, nhu cầu. Hệ thống giáo dục cho đến hôm nay, 42 năm thống nhất đất nước, vẫn c̣n ́ ạch, không hợp thời, không hợp với kỹ thuật càng ngày càng mới của thế giới. Tốt nghiệp đại học vẫn không t́m ra công việc làm ăn. Chỗ ngon lành, vị trí chỉ huy phải dành cho bọn con ông cháu cha. Dưới khẩu hiệu làm sạch đảng, Cộng Đảng đang tàn sát, đấu đá nhau để “thà mất nước để không mất đảng”. Mọi hoạt động của đất nước đề nhất nhất phải chờ lệnh quan thầy Trung Cộng.

Khốn nỗi khoa học - kỹ thuật của Trung Cộng th́ chẳng có ǵ đáng tự hào, toàn là bắt chước. copy…trái phép, đến nỗi các sinh viên trẻ của Hoa Lục khi đến du học tại Hoa Kỳ đă phải lên tiếng cảnh báo: “ người Hoa hăy bớt ăn cắp tác quyền, bớt sao chép…th́ sẽ có thời giờ suy nghĩ để sáng chế ra những sản phẩm có giá trị”

Tóm lại, tội ác của Cộng Đảng Việt Nam đúng như lời của Nguyễn Trăi trong B́nh Ngô Đại Cáo khi lên án bọn Tàu Khựa nhà Minh xâm lấn Việt Nam:

“Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước bể không rũa sạch mùi,

Lẻ nào Trời Đất tha cho,

Ai bảo thần dân nhịn được”

Như vậy, Đảng vinh quang như lời Cộng Đảng Việt Nam từng tự sướng hay Đảng Ô Nhục như người dân nhận định?

Quả thật Cộng Đảng Việt Nam là một Đảng Ô Nhục đă phá nát đất nước thân yêu Việt Nam của chúng ta”.

 

Philadelphia ngày 30 tháng 8 năm 2017

Lê Thành Quang

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: