MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP v World Tribune 

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v MediaMattersvSourceIntelvNewsupvIntelnews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao v Học Viện Công Dân v Danh Ngôn

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

Chủ nghĩa Xă hội–Dân chủ và Chủ nghĩa cộng sản Châu Âu là ǵ?

    

Đặng Văn Lâm

 

 

 

Ngày 15/5/2015, ông Lê Công Giàu viết thư kiến nghị với ĐCSVN chọn đường lối phát triển của các nước Bắc Âu theo chủ nghĩa Xă hội - Dân chủ, đă có mô h́nh thành công như Thụy Điển.

 

Ngày 10/2/2013, ĐCS Pháp đă bỏ biểu tượng búa liềm trên thẻ đảng và thay vào đó h́nh ngôi sao 5 cánh của phe cánh tả Châu Âu, c̣n gọi là chủ nghĩa cộng sản Châu Âu (Eurocommunism).

 

Vậy chủ nghĩa Xă hội - Dân chủ và chủ nghĩa cộng sản Châu Âu là ǵ?

 

Xin giới thiệu một vài nét:

 

* Về chủ nghĩa Xă hội – Dân chủ và mô h́nh Thụy Điển:

 

Dân chủ xă hội là một hệ tư tưởng chính trị thuộc cánh tả và thiên tả, xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Dân chủ xă hội được xem là hệ tư tưởng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa tự do.

 

Khác với chủ nghĩa xă hội của Mác và Lenin, có mục đích triệt để thay thế chủ nghĩa tư bản, phong trào dân chủ xă hội ở các nước tư bản phát triển như Anh, Pháp, Đức, Áo, Úc, Thụy Điển... hướng đến cải tạo chủ nghĩa tư bản một cách ḥa b́nh, thông qua tiến hóa xă hội, thông qua sự điều hành của nhà nước, nhằm làm giảm dần những bất công do hệ thống thị trường tư bản chủ nghĩa gây ra, trong đó có mô h́nh Thụy Điển là một ví dụ.

 

Thụy Điển có nền kinh tế phát triển. Theo số liệu công bố năm 2013, GDP b́nh quân đầu người của Thụy Điển là 36.600 USD (trong khi đó của Mỹ là 46.400 USD). Từ nhiều năm, dư luận thế giới đánh giá Thụy Điển là mẫu mực của chế độ dân chủ xă hội. Ở Thụy Điển, các thành tựu kinh tế kết hợp hài ḥa với tự do và b́nh đẳng xă hội. Vai tṛ nhà nước phúc lợi của Thụy Điển tiêu biểu cho hệ thống dân chủ xă hội. Thụy Điển cho rằng thị trường chỉ có giới hạn chứ không quá đề cao vai tṛ của thị trường đến mức đồng nhất thị trường với chủ nghĩa tư bản. Thụy Điển chọn giải pháp dung ḥa giữa 2 khuynh hướng đối nghịch nhau là chủ nghĩa xă hội Mác Lenin và chủ nghĩa tư bản, để giải đáp cho bài toán kinh tế chính trị của đất nước. Cũng v́ thế, có người gọi là con đường thứ ba.

 

Ở Thụy Điển, phần lớn các phương tiện sản xuất thuộc tư nhân. Động lực chính của nền kinh tế là cơ cấu thị trường. Nhà nước Thụy Điển không làm công cụ chuyên chính của một giai cấp nào, cũng không chỉ huy nền kinh tế, mà đóng vai tṛ trọng tài xă hội, điều tiết nền kinh tế. Việc cai trị của nhà nước dựa nguyên tắc chia sẻ quyền lực. Nhà nước Thụy Điển h́nh thành trên cơ sở đa đảng, thừa nhận sự khác biệt và tồn tại của mọi giai cấp, thực hiện vai tṛ trọng tài, hóa giải những đối kháng về quyền lợi của các giai cấp và các thành phần xă hội, nhằm phục vụ sự tồn tại và lợi ích chung của cộng đồng quốc gia.

 

Trong hơn 70 năm vừa qua, Thụy Điển là một trong số những quốc gia có vị trí cao nhất trên thế giới, trong tất cả các bảng xếp hạng, kinh tế, an ninh, nhân quyền, b́nh đẳng, mức độ trong sạch của chính quyền, tỉ lệ tội phạm thấp.

 

Ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CHXHCNVN đă sang thăm và khảo sát chế độ chính trị của Thụy Điển. ĐCSVN chê Chủ nghĩa tư bản tuy chưa chết nhưng đang rẫy chết. Hệ thống xă hội chủ nghĩa th́ đă chết hàng loạt, chỉ c̣n vài nước XHCN trá h́nh. Chẳng lẽ ĐCSVN chê nốt chủ nghĩa Xă hội - Dân chủ và mô h́nh Thụy Điển?

 

* Về chủ nghĩa cộng sản Châu Âu (Eurocommunism):

 

Eurocommunism là tên gọi một số Đảng cộng sản tại các nước tư bản phát triển ở Châu Âu, chủ yếu xuất hiện từ sau Thế chiến thứ hai, sau khi Đại hội ĐCS Liên Xô lần thứ 20 tố cáo và phê phán tội ác của nhà độc tài Stalin, đầu tiên từ ĐCS Italia, ĐCS Pháp, ĐCS Tây Ban Nha. Đến nay th́ hầu hết các Đảng cộng sản ở Tây Âu, các Đảng cộng sản ở các nước tư bản phát triển (và Nhật Bản) đều theo trào lưu Eurocommunism.

 

Có 2 nguyên nhân chính h́nh thành chủ nghĩa cộng sản Eurocommunism:

1 - Chủ nghĩa tư bản đă có những thay đổi lớn so với thời đại Karl Marx và Lenin sống ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đă có các cơ cấu dân sự để giải quyết các mâu thuẫn xă hội một cách chấp nhận được, không cần bạo lực đổ máu và đổ vỡ, nhất là sau khi Tuyên ngôn Đảng cộng sản của Marx và Engels đă bị chính thực tiễn phủ định tại Liên Xô và hệ thống các nước XHCN Đông Âu.

2 - Tŕnh độ văn hóa, học thức, lợi ích do các chính sách và quỹ an sinh ở các nước tư bản đem lại, mức sống của người dân ở các nước tư bản đó đă được nâng cao, làm mất đi tính hấp dẫn của lư luận Marx và Lenin về chủ nghĩa cộng sản đối với đại đa số dân chúng ở các nước tư bản phát triển.

Eurocommunism c̣n được gọi là chủ nghĩa cộng sản nhân đạo. Chủ nghĩa cộng sản Eurocommunism phủ nhận sự biến đổi xă hội bằng “đột biến cách mạng“ (revolution) mà thay vào đó bằng “tiến hóa“ (evolution) .

Từ nhũng bài học rút ra được về hậu quả của sự thực hành chuyên chính vô sản và xây dựng kinh tế ở Liên Xô và ở hệ thống XHCN Đông Âu đă sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản Eurocommunism từ bỏ biện pháp đấu tranh bằng bạo lực, kêu gọi không dùng bạo lực giải quyết các mâu thuẫn chính trị - xă hội, ủng hộ tinh thần và bằng biện pháp ḥa b́nh các công cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và các dân tộc bị áp bức, kêu gọi lập lại trật tự thế giới công bằng cho các dân tộc. Lập trường của các Đảng cộng sản Eurocommunism không khác biệt nhiều so với lập trường của các phong trào dân chủ xă hội./.

 

Chủ đề: Tư tưởng triết học

Từ khóa: Đặng Văn Lâm, chủ nghĩa xă hội, dân chủ, chủ nghĩa cộng sản

 

Thụy Điển – h́nh mẫu của nền dân chủ xă hội chủ nghĩa

 

Thứ sáu, 19/04/2013, 11:00 (GMT+7)

(Bạn đọc) - Thuỵ Điển (tiếng Thuỵ Điển: Sverige là một vương quốc xinh đẹp nằm ven bờ biển Baltic ở Bắc Âu, giáp Na Uy ở phía Tây và Phần Lan ở phía Đông Bắc, nối với Đan Mạch bằng cầu Öresund ở phía Nam. Đất nước này không chỉ nổi tiếng về những câu chuyện thần thoại, mà từ mấy thâp kỷ qua, nền dân chủ nơi đây đă đạt được những bước tiến vượt bậc, chưa từng có trong lịch sử loài người.

>> GS Vũ Minh Giang: Quyền dân chủ được cam kết trong bản Hiến pháp đầu tiên >> Không phải quân đội hay súng đạn, đây mới là "vũ khí hủy diệt" đáng sợ nhất của Trung Quốc >> Thủy điện Thác Bà tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn đập >> Dân bơi qua sông v́ chủ đầu tư thủy điện 'thất hứa' xây cầu >> Khai thác cát thu vài tỉ, mất tiền chống sạt lở hàng trăm tỉ

Với diện tích 449 964 km², Thuỵ Điển là nước lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu, với dân số 9.4 triệu người. Thuỵ Điển có mật độ dân số thấp với 21 người/ km² nhưng lại tập trung cao ở nửa phía Nam của đất nước. Khoảng 85% dân số sống ở thành thị và theo dự đoán con số này sẽ tăng dần v́ quá tŕnh đô thị hóa đang diễn ra. Thủ đô của Thụy Điển là Stockholm, đây cũng là thành phố lớn nhất nước. Thành phố lớn thứ hai là Göteborg với dân số khoảng 500.000 người và 900.000 người trên tổng vùng. Thành phố lớn thứ ba là Malmö với dân số khoảng 260.000 người và 650.000 người ở tổng vùng.

Về mặt h́nh thức, Thuỵ Điển theo thể chế quân chủ lập hiến. Nguyên thủ quốc gia từ năm 1973 là vua Carl XVI Gustav.Quốc hội (Riksdag) chỉ có một viện bao gồm 349 nghị sĩ và được bầu 4 năm một lần. Hiện thời trong Quốc hội có 8 đảng được quyền tham gia quốc hội chia làm 2 liên minh chính trị:

+Liên minh Đỏ Xanh(De rödgröna) gồm:

Đảng Dân chủ Xă hội Thụy Điển (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) (S) theo xu thế xă hội chủ nghĩa dân chủ- đây là chính đảng lớn nhất tại Thụy Điển.

Đảng Xanh hay c̣n gọi là đảng Môi trường (Miljöpartiet de gröna) (Mp).

Đảng Cánh tả (Vänsterpartiet) (V).

+Liên minh (Alliansen) gồm:

Đảng Ôn ḥa (Moderata samlingspartiet) (M) thuộc phái bảo thủ.

Đảng Tự do (Folkpartiet liberalerna) (Fp).

Đảng Trung tâm (Centerpartiet) (C)

Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (Kd) (Kristdemokraterna)

Và Đảng Dân chủ Thụy Điển (Sverigedemokraterna) (Sd). Đảng này do có quan điểm chính trị chống lại người nhập cư và có liên quan đến tổ chức phân biệt chủng tộc (Bevara Sverige Svenskt) nên 7 đảng  trên không muốn liên minh cùng. Thực chất nó bị cô lập và vai tṛ chính trị không đáng kể.

 

Thụy Điển

Quốc hội bổ nhiệm Thủ tướng, người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ của ông. Hiện nay chính phủ Thuỵ Điển là chính phủ thiểu số của Đảng Dân chủ Xă hội với sự ủng hộ của Đảng Xanh và Đảng Cánh tả.

Vương quốc này được chia thành 21 tỉnh (län). Các nhiệm vụ quản lư nhà nước ở cấp tỉnh được thống đốc (hoặc thủ hiến) (landshövding) và chính quyền cấp tỉnh (länsstyrelse) thi hành.

Cấp dưới tỉnh là làng xă, được trao quyền tự quản. Việc tự quản lư ở cấp làng xă được phân chia thành 2 cấp: các nhiệm vụ của làng xă như hệ thống trường học, phục vụ xă hội, chăm sóc người già và trẻ em và hạ tầng cơ sở của làng xă thuộc về nhiệm vụ của 289 làng (kommun), các khu vực vượt quá khả năng của từng làng xă một như hệ thống y tế, giao thông trong vùng, kế hoạch hóa giao thông,… thuộc về quyền hạn của các hội đồng tỉnh (landsting). Làng xă và các hội đồng tỉnh dùng thuế thu nhập, các khoản thu khác và trợ cấp quốc gia để chi phí cho các hoạt động này.

 

Thụy Điển

Chính phủ Thụy Điển đề ra nguyên tắc công khai, tức là giới báo chí và tất cả các cá nhân đều có thể xem các văn kiện của công sở nhà nước, ngoại trừ một số ít trường hợp đặc biệt. Không một người nào phải nêu lư do tại sao muốn xem một văn kiện nhất định và cũng không phải tŕnh chứng minh thư.

Một điểm đặc biệt khác trong hệ thống chính trị Thụy Điển là hệ thống các thanh tra viên (ombudsman). Những người này bảo vệ quyền lợi của cá nhân trong khi họ tiếp xúc với chính quyền và theo dơi việc thi hành các luật lệ quan trọng. Người công dân khi cho rằng bị đối xử không công bằng có thể t́m đến thanh tra viên, những người sẽ điều tra trường hợp này và có thể mang vụ việc ra trước ṭa án với tư cách là nguyên cáo đặc biệt. Đồng thời họ cũng có nhiệm vụ cộng tác với các cơ quan nhà nước để nắm bắt t́nh h́nh trong phạm vi của họ, thi hành các công tác giải thích và đưa ra những đề nghị thay đổi luật lệ. Bên cạnh những thanh tra viên về luật pháp c̣n có thanh tra viên của người tiêu dùng, thanh tra viên về trẻ em, thanh tra viên về quyền b́nh đẳng và các thanh tra viên về phân biệt đối xử chủng tộc và phân biệt đối xử v́ các khuynh hướng t́nh dục.

Trong một thời gian dài Thụy Điển đă được xem như là một nước dân chủ xă hội điển h́nh và nhiều người theo cánh tả ở châu Âu đă xem Thuỵ Điển như là một thí dụ điển h́nh cho một “con đường thứ ba” giữa chủ nghĩa xă hội và kinh tế thị trường. Tuy nhiên, so sánh với lư luận Maxism th́ nền dân chủ Thụy Điển mang đặc trưng của chủ nghĩa xă hội và đậm tính nhân văn sâu sắc.

Bảy thập kỷ cầm quyền liên tục của Đảng Dân chủ Xă hội, cùng với những đóng góp không nhỏ của mọi tầng lớp nhân dân Thụy Điển, đă xây dựng nên “bộ khung cơ bản” của nền dân chủ ấy, dựa trên các tiêu chí sau:

Tự do, cởi mở và minh bạch

Thụy Điển là xă hội tự do và cởi mở, nó thể hiện ở nhiều khía cạnh như tự do báo chí, tự do tham gia tuần hành, tự do diễn thuyết, quyền phát biểu… Cởi mở c̣n là tạo ra một xă hội công bằng.

Nước này được coi là một trong những quốc gia có hiến pháp dân chủ rơ ràng nhất thế giới. Hiến pháp Thụy Điển dẫn nhập bằng các từ ngữ: “Tất cả quyền lực công đều bắt nguồn từ người dân”.Trong bốn đạo luật nền tảng cấu thành nên Hiến pháp Thụy Điển có Luật Tự do báo chí. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép tự do báo chí năm 1776. Tự do báo chí dựa trên tự do thể hiện và phát biểu. Những người có quyền hành phải có trách nhiệm giải tŕnh và mọi thông tin luôn sẵn có. Công dân Thụy Điển, những người cung cấp thông tin cho nhà xuất bản, hăng thông tấn, báo chí được quyền bảo vệ nguồn, phóng viên nước này có thể không bao giờ phải tiết lộ nguồn tin của họ.Luật Tự do thể hiện được thông qua năm 1991, liên quan đến lĩnh vực truyền thông không in ấn như truyền h́nh, phim ảnh hay phát thanh. Luật này đảm bảo sự tự do trao đổi quan điểm, thông tin và sáng tạo nghệ thuật.

Nhân dân giám sát

Nguyên tắc tiếp cận thông tin tại Thụy Điển có nghĩa là người dân nói chung và các phương tiện truyền thông như báo giấy, đài phát thanh và truyền h́nh có quyền tiếp cận tài liệu, hồ sơ chính thức. Điều này cho phép người dân có cái nh́n thấu đáo, rơ ràng về các hoạt động của chính phủ cũng như chính quyền địa phương. Nó xuất phát từ ư tưởng, một nền dân chủ tốt cần được giám sát; minh bạch để giảm bớt nguy cơ lạm dụng quyền lực.

 

Thụy Điển

Nguyên tắc tiếp cận công khai với các tài liệu chính thức cũng có nghĩa là viên chức hay những người khác làm việc cho chính phủ được tự do thông tin cho báo chí hoặc người ngoài về những ǵ họ biết. Dĩ nhiên ở đây cũng có ngoại lệ. Tài liệu có thể được giữ bí mật nếu nó bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, quan hệ với nước khác hay tổ chức quốc tế, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, hoạt động thanh tra kiểm soát và giám sát khách do các cơ quan chức năng đảm nhận; ngăn chặn hoặc truy tố tội phạm; lợi ích kinh tế của người dân nói chung.

Ở Thụy Điển, sức mạnh nhân dân được sử dụng với sự tôn trọng b́nh đẳng, tự do cũng như giá trị của cá nhân. Các cơ quan công quyền đặc biệt phải đảm bảo quyền làm việc, nhà ở và giáo dục, cũng như thúc đẩy an sinh xă hội, an ninh và môi trường tốt cho người dân sinh sống ở đó. Luật pháp và các quy định khác hướng tới việc đảm bảo để không bất kỳ công dân nào chịu thua thiệt v́ họ thuộc về cộng đồng thiểu số như chủng tộc, màu da, nguồn gốc hay giới tính.

Đảm bảo quyền con người được tương tác với mọi lĩnh vực trong chính sách đối ngoại: chính sách an ninh, hợp tác phát triển, chính sách di cư, chính sách môi trường và chính sách thương mại.

Chính phủ Thụy Điển chủ tâm thực thi một hệ thống kinh tế cho phép mọi công dân có quyền lợi đồng đều, đồng thời cung cấp phụ phí làm việc, được xem như hệ thống an sinh xă hội. Do đó, tạo sự đồng đều về lợi ích cho tất cả người có việc làm, ngay cả chỉ làm bán thời gian. Sự cách biệt về mức sống của một người lao động b́nh thường với một người có chuyên môn nghiệp vụ cao cấp không quá lớn.

Nền văn hóa Thụy Điển (cũng như các nước Bắc Âu: Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch) tuy thiên về cá nhân hơn tập thể, nhưng là chủ nghĩa cá nhân nằm ngang. Nghĩa là tuy mỗi người chịu trách nhiệm chính yếu về sự phát triển của riêng ḿnh, nhưng họ sẽ cảm thấy hổ thẹn như có tội khi quá giàu hay đă làm những điều khiến cho người khác trở nên nghèo. Phong cách sống của người Thụy Điển là:“Không một lá cỏ nào có thể vượt cao hơn những lá cỏ khác, v́ lá cỏ ấy sẽ bị cắt trước tiên”.

Internet và tự do thông tin

Thụy Điển nằm trong số quốc gia sử dụng internet cao nhất EU. Trong 9,3 triệu dân, hơn 80% người sử dụng Internet. Luật Dữ liệu cá nhân có hiệu lực năm 1998. Luật này bảo vệ người dân bị xâm phạm thông tin cá nhân khi đă cung cấp chi tiết cho nhà khai thác Internet.

Luật Ipred của Thụy Điển ra đời dựa trên Hướng dẫn Thực thi quyền sở hữu trí tuệ của EU, có nghĩa là, một công ty thu âm hay phim ảnh nghi ngờ ai đó tải một trong các sản phẩm của họ th́ có quyền yêu cầu thông tin về người này từ nhà khai thác điều hành Internet hoặc điện thoại. Sau đó c̣n có thể yêu cầu bồi thường do tổn thất thu nhập. Dĩ nhiên, công ty phải đưa ra bằng chứng chứng tỏ người dùng tải tài liệu bất hợp pháp.

Các diễn đàn Internet và mạng xă hội khá phổ biến với trẻ em Thụy Điển, lứa tuổi 12-15 tuổi thường dùng ít nhất ba giờ/ngày để lướt Web. Một nửa số trẻ em năm tuổi và 1/5 trẻ em ba tuổi biết dùng Internet. Chính phủ đă thông qua một đạo luật ngăn chặn việc tiếp xúc với trẻ em v́ mục đích t́nh dục hay phạm tội, luật này có hiệu lực ngày 1/7/2009.

Dẫu c̣n nhiều ư kiến tranh luận khác nhau, song nền dân chủ Thụy Điển thực sự là một điển h́nh, một tấm gương sáng cho các quốc gia khác học tập, để chính trị thực sự v́ con người.

Smith Peter

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: