MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  v LawNews

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar  TownHall

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm  Foreign Policy

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of American Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v New Republic v Open Culture

v Syndicate v Capital Research v Russia News

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

 Phức Hợp Chính Phủ Đại Doanh Nghiệp  Hoàn Toàn Kiểm Soát Hoa Kỳ

Được đăng vào ngày 26 Tháng Hai 2014 bởi Nhà nước của dân tộc

The Real 800 Pound Gorilla 
Đó Nội quy Các Realm

Nhà nước của quốc gia

Không ai có thể phủ nhận những ảnh hưởng mà Tổ hợp Công nghiệp và Quân sự (MIC) đă có đối với Hoa Kỳ.  Tổng thống Dwight D. Eisenhower đă khôn ngoan cảnh báo thế giới rằng điều ǵ chắc chắn sẽ phát triển khi bất cứ quốc gia nào đó tự cam kết với nền kinh tế chiến tranh vĩnh viễn. Hoặc, duy tŕ một đội quân lớn trong thời b́nh.

Tuy nhiên, rất ít người hiểu rằng MIC chỉ là một thành phần của một khu phức hợp lớn hơn nhiều giờ được gọi là Tổ hợp Chính phủ-Doanh nghiệp.Thật vậy, Chính phủ - Doanh nghiệp  (GCC) là mối đe dọa lớn hơn đối với ḥa b́nh thế giới và trật tự xă hội, an ninh tài chính toàn cầu và ổn định kinh tế, cũng như sự toàn vẹn của sinh quyển và bảo vệ môi trường.

Là Complex quân sự-công nghiệp thực sự là một cá trích đỏ?

Nghiên cứu MIC như là một mô h́nh thu nhỏ của GCC có thể khá mang tính hướng dẫn và tiết lộ về cách thức tổ chức GCC lớn hơn nhiều trên khắp thế giới hiện nay. Thực tế là ngay cả trong những thời kỳ tương đối b́nh thường, MIC cũng làm mọi thứ trong phạm vi quyền lực của ḿnh để đảm bảo sự thịnh vượng của nó, giống như Bộ Quốc pḥng (đọc chiến tranh) làm mọi thứ để đảm bảo sự sống c̣n của nó trong những thời kỳ không có chiến tranh. Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đă bắt đầu hoạt động từ khi mới thành lập để đảm bảo cho hàng triệu nhân viên của ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan đến quốc pḥng vô số tiền lương, bất kể triển vọng chiến tranh. Đó là một trong những lư do chính khiến sự ủng hộ nhiệt t́nh của tất cả mọi thứ quân đội luôn luôn cai trị tối cao trong tiến tŕnh chính trị của Hoa Kỳ. Và như vậy trong tương lai gần.  Tuy nhiên, Có một lư do sâu sắc hơn nhiều về việc làm thế nào và tại sao Hoa Kỳ được định mệnh để trở thành " Quân đội của Trật tự Thế giới Mới ". Khái niệm về Khu liên hiệp công nghiệp - quân sự được công bố lần đầu tiên như là một sự chuyển hướng từ một nguồn cung cấp thông tin không chính thức về "cơn sốt gorilla thực sự 800 pound" đă được cấy cứng trên khắp hành tinh trong nhiều thập kỷ qua, nếu không phải là hàng thế kỷ.

" 800 pound gorilla " là một   biểu hiện tiếng Anh của Mỹ cho một người hoặc một tổ chức mạnh mẽ đến mức nó có thể hành động mà không quan tâm đến quyền của người khác hoặc pháp luật. Cụm từ này bắt nguồn từ một câu đố:

"Một con gorilla nặng 800 cân ngồi đâu?"

Câu trả lời:

"Bất cứ nơi nào nó muốn."

Điều này làm nổi bật sự chênh lệch về sức mạnh giữa "800 lb. gorilla" và mọi thứ khác.

Thuật ngữ này có thể mô tả một lực lượng địa chính trị và quân sự mạnh mẽ, hoặc, trong kinh doanh, một thực thể công ty mạnh mẽ có tỷ lệ lớn như vậy trong bất kỳ thị trường nào mà họ cạnh tranh trong đó họ có thể sử dụng sức mạnh đó để hạ gục đối thủ cạnh tranh.  (Nguồn: Wikipedia - cơn sốt khỉ 800 pound)

Khi chính phủ can thiệp với các tập đoàn lớn -> FASCISM

Với việc thuê các tập đoàn đầu tiên ở Mỹ, sự phát triển có mục đích và không thể lay chuyển của Khu liên hợp Doanh nghiệp - Chính phủ . Ngày nay, nền công nghiệp tập quyền phát xít chiếm quyền lực trong xă hội dân sự trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong các vấn đề luật pháp, trật tự, chiến tranh và ḥa b́nh, "cơn sốt khỉ 800 pound" này hành động một cách không bị trừng phạt đối nghịch với chủ nghĩa đế quốc của Rome *.

Các pháo đài hiện tại  của Đế chế La Mă được diễu hành khắp các đế quốc xa xôi, bất cứ nơi nào lực lượng khỏa thân và tàn bạo được yêu cầu phải giữ những vương quốc và bộ lạc mới được chinh phục. " Bó bó bằng thanh gỗ với lưỡi lưỡi nhô ra " nằm ngay trên bức tường phía trước đằng sau bục (hai bên là hai bên) trong buồng chính của Hạ viện Hoa Kỳ ở thủ đô của quốc gia.

* Thời hạn  fascismo  có nguồn gốc từ  tiếng Latin  từ  fasces . [15]  Các pháo đài, bao gồm một bó thanh được gắn trên một ŕu, [16]  là một   biểu tượng La Mă cổ đại của thẩm quyền của các thẩm phán dân sự  . [17]  Chúng được mang bởi các  chất gắn kết của nó  và có thể được sử dụng để  trừng phạt thể xác  và  h́nh phạt  theo lệnh của ông ta. [18] [19]  Từ  fascismo  cũng liên quan đến các tổ chức chính trị ở Ư được gọi là  fasci , các nhóm tương tự như  các guild  hay  syndicates .

Chỉ trong trường hợp bạn không thể xác định hai fasces ở hai bên của bục giảng, đây là một số hỗ trợ.

Không phải câu hỏi này đặt ra câu hỏi tại sao một biểu tượng nổi bật đằng sau bệ loa của House House giống như của Imperial Rome?

Trong trường hợp bạn không thể nhận ra các yếu tố khác nhau trong các bức tường , mỗi người đều có một đầu ngắm khá nhô ra từ phía trên cùng của bó. Toàn bộ ŕu có thể được nh́n thấy rơ ràng trong bức ảnh dưới đây.

Chúng tôi không có ư phủ nhận chủ đề này, nhưng các mô h́nh đại diện cho cách thức Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ áp dụng ư chí này đối với công dân của ḿnh cũng như ở nhiều nước bị chinh phục ở nước ngoài.  Tóm lại, các cơ quan quản lư của Hoa Kỳ hiện tại và trước đây đă được nh́n nhận giống như những ǵ của Đế quốc Anh bá chủ, cũng như Imperial Empire.

Trong thực tế, Cộng ḥa Hiến pháp Hoa Kỳ có nguồn gốc sâu xa vào cả hai kiểu quản trị này, v́ chúng ta đều được hướng dẫn là sinh viên trẻ. Tuy nhiên, điều không được dạy là mức độ cơ cấu quyền lực thực tế của Chính phủ Hoa Kỳ bắt chước những khía cạnh tàn bạo nhất của Hoàng đế Rome và xu hướng tiêu cực của Đế quốc Anh gần đây hơn.

Điều này 800 Pound Gorilla Thực sự biết Làm thế nào để Swing Một Axe

Có lẽ bây giờ dễ dàng hơn để hiểu được kẻ thù khá ghê gớm của người dân mà kết quả khi chính phủ làm việc gần với cùng với khu vực doanh nghiệp. Thực sự, hai thực thể này đại diện cho một sự kết hợp đáng sợ, đặc biệt là khi chúng kết hợp các lực lượng một cách thận trọng và phối hợp. Ai, hoặc những ǵ, có thể có thể ngăn chặn một Goliath như vậy? Ai sẽ dám khi tất cả các Davids (những người như Edward Snowden ) đều theo nghĩa đen là "chạy ra khỏi thị trấn" ... măi măi.

Phía chính phủ của Goliath ngày nay đương nhiên được đại diện bởi POTUS, SCOTUS, CONGRESS, NSA, CIA, DIA, FBI, Lầu năm góc, vv Là một tập hợp các tổ chức, cơ quan và cơ quan chính phủ khác nhau, Tổng công ty Hoa Kỳ tiến hành thẩm tra mọi công ty lớn ở Hoa Kỳ. Cửa quay ṿng giữa tất cả các tập đoàn lớn và khu vực chính phủ được biết đến và có tài liệu tốt. Với sự bắt đầu của mỗi chính quyền mới được bầu ở Hoa Kỳ, số CEO và các nhân viên khác của công ty được lựa chọn để lấp đầy các vị trí điều hành của các ngành công nghiệp mà họ xuất phát là khá gây sốc. Nó đă trở thành mong đợi rằng "con cáo bây giờ luôn luôn bảo vệ nhà của gà mái" trong suốt Chi nhánh Điều hành của Chính phủ Hoa Kỳ.

Với t́nh h́nh hiện tại của chiến dịch tài chính, vận động hành lang và các tổng công ty của họ kiểm soát quy tŕnh lập pháp theo cách đó là bằng nhau tuyệt vời. Các nhà vận động hành lang chăm sóc sức khoẻ thực sự đă viết Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng là ví dụ điển h́nh nhất về cách Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đă hoàn toàn được tiếp nhận.  Obamacare   đại diện cho ví dụ tinh túy của Tổ chức Chính phủ - Doanh nghiệp tại nơi làm việc. Là bộ luật có nhiều thiếu sót nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Obamacare  đă lảng tránh những người biết nó phải bị băi bỏ. Ngay cả những thượng nghị sĩ hùng mạnh và những người khổng lồ của công ty, những người đă chứng minh làm thế nào nó phá sản, Mỹ lại không có khả năng hủy bỏ một luật lệ khiếm khuyết về chi phí, thiếu hiệu quả, và thiếu hiệu quả.

Cũng như các giám đốc liên đới đảm bảo một câu lạc bộ rất thân thiện và có mối quan hệ giữa tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới, các cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ đi bộ với tất cả các chính phủ hợp tác khác trên khắp thế giới khi hoàn cảnh đ̣i hỏi, hoặc các hoàng đế hiện đại dictate. Trong hầu hết mọi trường hợp hợp tác xuyên quốc gia, cần lưu ư rằng đó là hoạt động kinh doanh của chính phủ đang được tiến hành chứ không phải của người dân.

Ví dụ, đă có rất nhiều dịp Chính phủ Hoa Kỳ đă làm việc song song với Vương quốc Anh, đặc biệt là Vương quốc Anh, Quốc hội, MI5, MI6, Scotland Yard, vv ... cũng như với nhiều nước khác Quyền hạn phương Tây (đọc NATO). Cuộc chiến tranh Iraq bị phản đối rất cao là một ví dụ hoàn hảo của một quốc gia đưa ra một sự bao che bất hợp pháp cho một quốc gia khác (Anh cung cấp bảo hiểm cho Hoa Kỳ). Sự sắp xếp quốc tế chưa từng có nhiều thay đổi này cho phép một số nước mạnh nhất có thể dự đoán được sức mạnh quân sự của họ mà không bị đe doạ bởi các quốc gia yếu hơn hoặc các nhà lănh đạo của họ.

Khi được xem xét trong tổng thể, nó là như thể Khu liên hợp Chính phủ-Doanh nghiệp đă h́nh thành một bạch tuộc gói xung quanh toàn cầu.  Trên thực tế, nó đă trở thành một cấu trúc thượng tầng vô định, vô định h́nh về quyền lực toàn cầu và không ai trả lời. Mặc dù cấu trúc thật sự và tổ chức chỉ có thể được phỏng đoán, một Chính phủ Thế giới Bóng tối chắc chắn tồn tại để giám sát các chính phủ quốc gia trên thế giới.  Ngay cả ở mức độ bí mật siêu đẳng đó, sự chuyển động giữa dịch vụ của chính phủ cấp cao và sự lănh đạo của doanh nghiệp là một thực tế của cuộc sống.

Bởi v́ các cánh cửa luôn luôn xoay quanh hàng thập kỷ giữa công vụ và lĩnh vực doanh nghiệp, hai lĩnh vực chính trong xă hội đă trở thành không chỉ không thể tách rời mà c̣n liên kết chặt chẽ với mục tiêu và thực hiện các chương tŕnh nghị sự chung. Đây là nơi bắt đầu những vấn đề thực sự. Đặc biệt trong trường hợp các mối quan tâm của Chính phủ-Doanh nghiệp phức tạp không phù hợp với quan điểm của công dân, vấn đề này có tiềm năng trở nên trầm trọng hơn và đơn giản hơn đối với những người được quản lư.

Trong trường hợp những người sống ở Mỹ trong năm 2014 và xa hơn nữa, rơ ràng là ư chí của người dân chưa bao giờ bị coi thường và bị khinh miệt (thuế hầu như không có đại diện), v́ chính họ đă bị lạm dụng và bị hành hung công khai (nghĩ TSA Cơ thể quét, Taser không khiêu khích, chế độ tiêm pḥng trẻ em, Chemtrail phun ở khắp mọi nơi, mét thông minh mà không có sự chấp thuận, Fluoride đưa vào nguồn cung cấp nước, vv)

Vũ khí Lựa chọn của  Chính phủ-Doanh nghiệp Complex

"Trong khi các Tổng công ty sử dụng" Lá chắn trách nhiệm hữu hạn " vô bờ bến với hiệu quả rất lớn, nó là" Kho bạc sâu xa của ảnh hưởng - bán hàng "cho phép họ phục vụ lợi ích hẹp và ích kỷ của họ với sự trừng phạt ảo. Mặt khác, Chính phủ sử dụng " Thách thức H́nh sự ", " Đánh thuế ăn miếng " và " Luật Chống trói buộc" để giữ cho công dân khỏi lạc đề. ~ Nhà nước của quốc gia

Cuộc hôn nhân thuận lợi giữa chính phủ và các tập đoàn đă thực sự trở thành nỗi ô nhục lớn nhất của sự tồn tại hậu hiện đại. Sự tồn tại của cuộc sống trên trái đất đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết v́ cách sinh quyển bị thao túng bởi những người ngồi ở đỉnh cao kim tự tháp của Chính phủ Thế giới Bóng tối  (WSG) của globalist .  Các bộ điều khiển toàn cầu này, theo toa rộng, trực tiếp giám sát tất cả các tập đoàn lớn và các chính phủ quyền lực nhất trên toàn thế giới. Mong muốn của họ là lệnh của mọi người, và họ sẽ không bất kỳ sự phản đối nào đối với chính phủ / các chương tŕnh nghị sự của công ty hoặc can thiệp vào các kế hoạch chính trị ngoài nước của họ ... bất cứ nơi nào hay bất cứ lúc nào.

Chính nhờ vào sự năng động của người theo chế độ độc tài, từ trên xuống dưới, do sợ hăi, thực hiện quyền lực phát xít, theo đó mọi thực thể doanh nghiệp lớn có thể dễ dàng kiểm soát được từ đỉnh cao của Chính phủ Thế giới Bóng tối . Mỗi và mọi thực thể công ty có thể dễ dàng kiểm soát khi phải đối mặt với mối đe dọa của việc truy tố liên bang hoặc tiểu bang. Tương tự như vậy, chúng có thể được gắn kết thành một cái bút của chính phủ thông qua việc đánh thuế chọn lọc và các chính sách áp bức bất lợi cho ngành hoặc ngành kinh doanh của họ.

 

Kiểm soát Tổng thống, Giám đốc điều hành và / hoặc Hội đồng Quản trị của bất kỳ công ty nào (hoặc tổ chức lớn) và bạn kiểm soát tất cả các cấp dưới dưới đây.

Nguyên tắc này rất giống nhau là những ǵ đă trao quyền cho quân La Mă để chinh phục và duy tŕ quyền kiểm soát trên nhiều vùng đất. Ditto rằng đối với Đế quốc Alexander (Hy Lạp) của Alexander Đại Đế, cũng như các triều đại Pharaonic khác nhau của Ai Cập. Ma trận kiểm soát này dựa trên một số phương tŕnh đơn giản và công thức đă được sử dụng từ thời xa xưa để thống trị quần chúng. Các giai cấp quyền lực và sự kiểm soát đă măi măi được xây dựng trong các tổ chức được cấu trúc để có quyền lực tuyệt đối trong bất kỳ xă hội hay quốc gia nào.

Phương tŕnh chính, hoạt động 24/7 trong hầu hết các ma trận kiểm soát trên Planet Earth ngày hôm nay, trông như thế này. Trao quyền tuyệt đối cho các vị trí hàng đầu của bất kỳ công ty hay cơ quan chính phủ nào, và đưa ra một gói bồi thường làm cho rất khó khăn cho những người có trách nhiệm rời khỏi khu bảo tồn. Khi các kế hoạch của CEO được xem xét chặt chẽ, rơ ràng là mỗi yếu tố được thiết kế để đảm bảo không tuân theo yêu cầu ... với những chỉ dẫn của những người thực sự điều hành Corporate America.

Những chiếc dù bằng vàng và c̣ng tay bằng vàng, như chúng đă biết, bao gồm các ưu đăi tài chính đặc biệt hấp dẫn để chơi các tṛ chơi của công ty để nghỉ hưu. Lựa chọn cổ phiếu, bồi thường chậm, các khoản tiền thưởng và kế hoạch khuyến khích khác nhau, đặc quyền của công ty như nhà ở miễn phí, đi lại, nghỉ ngơi, ăn uống ... có thể làm tăng thêm đáng kể số tiền. Mỗi hợp phần của bồi thường điều hành đóng góp vào văn hoá hiện tại của việc tuân thủ của Tổng Giám đốc. Khi các kế hoạch bồi thường thực tế của CEO được tính toán một cách chính xác, chúng ta sẽ hiểu rằng thậm chí họ c̣n vượt quá các khoản chi trả khiêm tốn đă bị trừng phạt bởi phong trào OOCUPY !

Tỷ lệ thanh toán của CEO-To-Worker đă tăng 1.000 phần trăm kể từ năm 1950: Báo cáo

Khi hoạt động bồi thường đơn giản này được đưa ra đúng chỗ, tất cả các báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành, Giám đốc Cơ quan hoặc Thư kư Nội các, phải theo Tuân theo các nhà lănh đạo. Không làm như vậy làm nguy hiểm cho công việc của một người, sự nghiệp của một người, của một người trong tương lai. Nó đặc biệt gây nguy hiểm cho ḍng thu nhập của một người mà người ta quen. Một khi được nuông chiều hoặc bị hư hỏng bởi cuộc sống xa hoa của cuộc sống, thật khó để từ bỏ chúng cho một cuộc sống tầm thường hoặc tồi tệ hơn.

Nếu những cà rốt này không hợp tác với một nhà lănh đạo giả mạo, luôn có nguy cơ bị truy tố h́nh sự v́ những cáo buộc thực tế hoặc bị buộc tội, có thể bị buộc tội v́ có hiệu lực vào bất cứ lúc nào Chưởng lư Nhà nước muốn làm như vậy. Bạn đă nghe cụm từ mà bất kỳ Hội đồng bồi thẩm đoàn lớn nào ở Mỹ có thể và sẽ "khai báo bánh sandwich" nếu DA muốn. Vâng, nó hoàn toàn đúng, và nó xảy ra mỗi ngày trong tuần. Các vụ truy tố về động cơ chính trị thực sự trở nên phổ biến đến nỗi họ phục vụ để giữ cho mọi người (chúng tôi muốn nói là Mọi người trên hành tinh) đang xem xét trong séc.

 

Sự hợp nhất hoá thị trường đă khiến mọi người phải đối mặt với những mối đe dọa và rủi ro tương tự. Toàn cầu hoá cũng tạo ra những nỗi sợ hăi và lo lắng mới.  

Đây là lực lượng mạnh nhất trong việc thi hành và kỷ luật được t́m thấy trong các cấu trúc kim tự tháp trên hành tinh. Sợ hăi là không có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống hounds gần như mọi người tại một số điểm của cuộc đời họ. Nỗi lo sợ ban đầu này rất sâu sắc và dồn vào cuộc sống của con người mà nó dễ dàng được sử dụng như một công cụ kiểm soát và thao túng.  Do đó, chúng ta thấy cả hai chiến thuật Phép biện chứng của Hegelian và Divide and Conquer của giới tinh hoa sử dụng nguyên tắc cơ bản này với hiệu quả tuyệt vời, bất kể họ chọn thực hiện chúng.

Là một phương tiện kiểm soát tất cả các tập đoàn công khai, các biện pháp cưỡng chế này có thể được thực hiện khi cần thiết bởi những người thực sự kiểm soát các Corporatocracy . Như đă nói trước đây, tất cả các bộ điều khiển thực sự phải làm là kiểm soát tối đa Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch HĐQT. Một khi điều này được hoàn thành, các bộ điều khiển thực có thể giữ hàng ngàn (hoặc hàng trăm ngàn) các nhân viên của công ty khác trong kiểm tra. Bộ Y tế khá đơn giản: không tuân thủ; Không có tiền lương. Không phải là làm thế nào mà mọi người trên toàn nước Mỹ công ty được giữ kín ở khắp mọi nơi ... 24/7? Bây giờ đó là nguồn nhân lực đ̣n bẩy!

Bằng cách này những người theo chủ nghĩa toàn cầu (đọc Gorillas) "những người thực sự kiểm soát lĩnh vực" không thực sự phải ném trọng lượng của họ xung quanh hoặc đánh đập ngực của họ rất nhiều. Tất cả các hành động kỷ luật và sa thải liên tục, demotions và sắp xếp lại, downsizings và consolidations, sáp nhập và mua lại, divestments và realignments, vv được chỉ để một vài cán bộ công ty để phê duyệt và đúng thực hiện. Nếu "vi phạm" của nhân viên hoặc thiếu kiểm soát hoặc huưt sáo là điều nghiêm trọng, cá nhân có thể không bao giờ nhận được một tài liệu tham khảo tốt trong cùng một ngành kinh doanh hoặc ngành nghề nữa. Bị đánh bóng như thế này cũng được sử dụng với hiệu quả ngang nhau trong tất cả các hiệp hội chuyên nghiệp như ABA, AMA, ADA, APA và AAA. Đó là những cơ quan chứng nhận có cơ chế kiểm soát phù hợp tại chỗ cho luật, y tế, nha khoa, tâm thần,

Trên cấp độ vĩ mô, toàn cầu hoá đă khiến mọi quốc gia và tiểu bang, tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và công nghiệp, tập đoàn và công ty phải chịu áp lực và rủi ro phi thường. Với việc thông qua luật mới hoặc huỷ bỏ các hiệp định thương mại cũ, mọi thị trường nhất định đều có thể được sắp xếp lại trong một phút New York, như thường lệ. "Gorilla doanh nghiệp 800 pound" thường là người thụ hưởng ngay lập tức những thay đổi nhanh chóng và nhanh chóng của luật mà các nhà vận động hành lang thường viết từ đầu đến cuối. Ví dụ, một nông dân hữu cơ ở Nam Georgia có thể được đưa ra khỏi kinh doanh trong một ngày và một đêm nếu nông dân bên cạnh đang trồng hạt giống Monsanto GMO của cùng một vụ mùa.

Có rất nhiều mối đe doạ khác mà sự tổng công ty tràn lan trên thị trường đă tạo ra rằng nó nằm ngoài phạm vi bài viết này để khám phá thêm. Tuy nhiên, như một ví dụ trắng trợn về việc có thể đi chệch mục như thế nào, bạn không cần phải nh́n xa hơn là việc tiếp tục cuộc chiến của Walmart về phá hủy thị trấn nhỏ để hiểu được những chi tiết sâu rộng đến Main Street, Mỹ. Đây là cách mà một nhà b́nh luận đưa ra khi kiểm tra một số hậu quả của sự phá huỷ doanh nghiệp đối với một quốc gia dễ bị tổn thương như Ấn Độ.

"Hăy chọn một đất nước. Hăy đi đến Ấn Độ và ghé thăm Bhopal của Union Carbide nổi tiếng. Gần 8000 người chết trong ṿng hai tuần của ngày tháng 12 năm 1984 trong cái được gọi là thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất trong thế kỷ vừa qua. Bây giờ Dow Chemical sở hữu Union Carbide, bạn chỉ có thể tưởng tượng được một số luật sư thực sự được trả lệ phí vô trách nhiệm để đảm bảo trách nhiệm của họ và trách nhiệm giải tŕnh sẽ không bao giờ được giả định.

Hoặc hăy ghé thăm Punjab và nói chuyện với hàng ngàn góa phụ của những nông dân đă tự sát v́ "hạt không hạt" của Monsanto. Hoặc đi đến bất cứ nơi nào trên tiểu vùng đó, nơi Walmart đang bị phản đối v́ trộm cắp, lấn chiếm và despoliation đất đai. Đừng quên tất cả các nhà máy đóng chai của Coca Cola đă trở nên nổi tiếng v́ ăn cắp hàng hoá quư giá nhất mà mỗi người Ấn Độ yêu mến và nuốt chửng - NƯỚC. Vâng, chăm sóc đất, nước, không khí ... và máu. Cái ǵ khác trên trời tên làm những người liên quan muốn ?! " [1]

Chiến tranh thế giới lần thứ I, Cuộc Đại suy thoái và Chiến tranh thế giới thứ hai kết hợp sức mạnh của nền công nghiệp phát-xít phát-xít

Toàn bộ thế kỷ 20 chủ yếu là về một điều.  Mỗi một trong ba sự kiện cataclysmic cực kỳ phục vụ để đưa vào các cấu trúc chính trị, kinh tế và xă hội khác nhau mà có thể đến để xác định New World Order  (NWO).  Trong khi nhiều người vẫn chờ đợi cuộc biểu t́nh của NWO xuất hiện trong màu sắc sống trên sân khấu thế giới, họ không nhận ra rằng nền tảng của nó đă được thực hiện đúng vào năm 1913 với việc ban hành Đạo luật Dự trữ Liên bang. Với cú đột qu single đơn độc đó, người Mỹ trở thành nô lệ nợ nần, vô t́nh lưu ư đến chế độ   tập kết doanh nghiệp phát xít hiện đại ở mọi hướng. Đă không gậy (đọc fasces) luôn luôn được sử dụng để giữ nô lệ trong ḍng ?!

Nhiều độc giả có thể nhận thức được bức thư của Albert Pike dự đoán không chỉ hai cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên mà c̣n là thứ ba. Hầu hết những người cùng chờ đợi Thế chiến thứ III, không nhận ra rằng nó đang diễn ra trên khắp thế giới, 24/7. Điều ǵ khác gọi là Trung Đông bao gồm Iraq, Syria, Iran, Ai Cập, Palestine, Libăng, Libya, Yemen, Sudan, nếu không phải là khu vực chiến khu. Sau đó, có Afghanistan, Pakistan, Miến Điện (hay c̣n gọi là Myanmar) và Thái Lan. Làm thế nào khác một trong những nhăn t́nh trạng của các vấn đề ở Ukraine, Venezuela, Argentina, Mexico và Brazil? Chúng tôi đă thấy những ǵ đă xảy ra với Nam Tư và Albania.

Sự khác biệt duy nhất trong khoảng thời gian này là các nhà toàn cầu hoá sẽ không gọi nó là Thế chiến thứ 3. Thật dễ dàng hơn để tiến hành cuộc chiến tranh thế giới mà không ai biết rằng nó chỉ có thể đến một vùng lân cận gần họ. Cách tiếp cận gia tăng này đă cho phép họ đặt đúng phần trên bảng cờ đúng vị trí cần thiết trước khi họ thực hiện các bạn cùng pḥng kế hoạch ... giống như họ đă làm ở Ukraine vào tuần trước. Bằng cách này,  trật tự thế giới mới được nâng cao thông qua một ma trận kiểm soát dựa trên internet "mới và cải tiến", với sự lừa đảo và lừa đảo như vậy, nhiều người trong số họ đang vui vẻ đi theo ḍng chảy.  Đây là những ǵ sẽ xảy ra khi các nhà tài chính ở London âm mưu với Wall Street Brokers; Đại lộ Madison admen đồng ư với Washington DC các chính trị gia;

Tất cả các công ty phải được tái cấp vốn với Trách nhiệm xă hội bắt buộc và Hợp đồng bảo vệ môi trường

Rơ ràng, doanh nghiệp được gọi là Tổng công ty phải được đại tu nếu có sự giải phóng khỏi h́nh thức nô lệ hiện đại của chúng ta và làm cho chính trị (aka công ty đặt ra) chính xác. Tất cả các tập đoàn công khai đều có cùng một sai sót chết người mà có thể bị khai thác bất cứ lúc nào bởi những người có năng lực và bí quyết. Với sự phát triển nhanh chóng của các quỹ đầu cơ dựa trên các chứng khoán phái sinh và môi giới đầu tư dựa trên máy tính như buôn bán tần số, các kẻ săn mồi của công ty, các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà quản lư quỹ cổ phần tư nhân, và các nhà đầu cơ thị trường thuộc mọi loại và loại có thể lợi dụng nhanh chóng và đáng kể bất kỳ mặt trời.

Chỉ riêng lư do này, toàn bộ thị trường đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản và các dẫn xuất) đă được chuyển thành một ṣng bạc cờ bạc. Không chỉ có tất cả các môn thể thao chuyên nghiệp rơi vào con mồi để cai nghiện thời hiện đại sau này, toàn bộ văn hoá doanh nghiệp đă được tiếp nhận bởi nó. Đầu cơ thực sự chỉ là đầu tư nói chuyện cờ bạc.

Đặc biệt khi những mặt hàng cơ bản của cuộc sống đang bị đe doạ bởi biến đổi khí hậu toàn cầu và các áp lực đáng sợ khác (như vụ nổ dân số), th́ sự cám dỗ để đặt cược vào những thăng trầm tăng lên. Bởi v́ những người có vốn để chơi casino cờ bạc toàn cầu này có nhiều để đạt được rất nhanh chóng, họ hiếm khi bỏ lỡ cơ hội. Thật không may, nhiều người chơi thể chế cùng sở hữu quyền lực, ảnh hưởng và tiền bạc để vận dụng cả các sự kiện và hoàn cảnh cho lợi ích tài chính vô lư của họ.

V́ những người khổng lồ của tập đoàn giàu có được hưởng lợi hàng năm do sự giàu có cá nhân, số cổ phần gia tăng và thành công kinh doanh chung, sự thờ phượng của họ ngang bằng với các vận động viên, diễn viên và ca sĩ giàu có và nổi tiếng. Càng có được 1% lợi nhuận tại các chi phí của 99%, càng khen ngợi họ nhận được trong các phương tiện truyền thông chính thống. Vấn đề không phải là phần lớn của sự giàu có này thường được mua lại bởi giao dịch nội gián rơ ràng, thao túng thị trường minh bạch và nhiều phương tiện tàng trữ khác nữa.

Vào cuối ngày (chu tŕnh sống của chủ nghĩa tư bản ăn thịt), những nhà đầu cơ cùng thời gian đó sẽ lượm ḷng nhau bởi v́ sẽ không có ai khác đan lát. Đây là nơi mà thế giới đang ở vào thời điểm này, như con rắn của chủ nghĩa tư bản ăn cắp ăn chính nó ở mọi nơi. Mỗi chiến tranh, mâu thuẫn và cuộc chiến tranh khắp hành tinh thể hiện sức mạnh không thể tránh khỏi này của phía tự phá hoại của chủ nghĩa tư bản tham nhũng.

Bài học về Quản trị Kinh doanh Hướng đạo rất phù hợp, v́ họ thực hiện các Tổng công ty

Có ba câu trả lời mà hầu như bất kỳ chương tŕnh MBA nào ở Mỹ đều có trong những ngày này và nhận được một ngôi sao vàng của giáo sư. Tâm trí bạn, nó không có sự khác biệt trong khóa học, hoặc câu hỏi được hỏi trong lớp. Những câu trả lời dưới đây sẽ luôn luôn đúng! Như sau:

I. Tối đa hóa sự giàu có của các cổ đông
II. Tăng lợi nhuận của các cổ đông
III. Tối ưu hóa vị trí của các bên liên quan

Tất nhiên, mỗi trong số những mục tiêu của công ty linh thiêng có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau; Một trong những nhanh nhất là do việc trả cổ tức thường xuyên và mạnh mẽ. Sự đánh giá vốn là một vấn đề khác xảy ra với mỗi sự gia tăng giá cổ phiếu.  Đây chỉ là hai trụ cột của sự thành công của công ty mà giữ được ngôi đền của khuôn mẫu hậu hiện đại của chúng ta về chủ nghĩa tư bản ăn thịt. Chừng nào ngôi chùa này c̣n đứng vững, tham nhũng, thân thể, chủ nghĩa tư bản của công ty sẽ tiếp tục làm lăng phí đất đai ... nước ... và biển cả ... cả bảy trong số họ.

Chỉ là tại sao vậy? Bởi v́ hầu như mọi điều lệ công ty đă từng viết cho thấy công ty đó trả lời cho các cổ đông; Họ là chủ sở hữu. Nhu cầu và nhu cầu của các cổ đông trump mọi điều khác trong việc quản lư của doanh nghiệp doanh nghiệp. Việc làm giàu của họ được ưu tiên hơn môi trường, về phúc lợi của nhân viên, về sự an toàn hoặc chất lượng của sản phẩm và / hoặc dịch vụ, đối với trách nhiệm xă hội cơ bản trong cộng đồng địa phương.

GM đă không Fix Deadly Ignition Switch v́ nó sẽ có giá $ 1 cho mỗi xe

Nếu nhóm luật pháp của công ty có thể lắc lắc theo cách của họ ra khỏi vụ kiện hợp pháp chống lại công ty, sẽ hiếm khi nếu thừa nhận có tội, và thường đổ lỗi cho nguyên đơn. Bởi v́ chi phí kiện tụng có thể thấp hơn đáng kể so với các thiệt hại về h́nh phạt liên quan đến yêu cầu bồi thường nghiêm trọng và có giá trị pháp lư, bộ phận pháp lư sẽ hầu như luôn luôn cho phép lựa chọn thay thế ít tốn kém nhất, ngay cả khi họ biết họ không có hành vi bất hợp pháp và có hại.  Nói cách khác, mặc dù một tập đoàn hiện đang được hưởng các đặc quyền khác nhau về nhân cách, nhưng nó vẫn chưa có được lương tâm.

Phần kết luận:

Theo quan điểm hiện tại  Đại Suy thoái thứ hai mà trong đó thế giới hiện thấy, có thể nói rằng hành tinh đứng ở bờ vực của một b́nh minh mới. B́nh minh mới đó không giống với bất kỳ thế giới nào đă từng trải qua trước đây, v́ nó là duy nhất và chưa từng có trong thời đại hiện tại.

Bởi v́ chủng tộc hiện tại của nhân loại tồn tại có lẽ là một quần thể toàn cầu lớn nhất và đa dạng nhất trong lịch sử ghi lại, vẫn tiếp tục có nhiều điều phân chia và tách chúng ta ... như các cá nhân và gia đ́nh, như các khu phố và làng mạc, thành phố và tiểu bang, Lục địa. Thật vậy, cộng đồng các quốc gia đang phải đối mặt với bao nhiêu cuộc chiến tranh, cuộc cách mạng và mâu thuẫn.

Khi dân số thế giới vượt quá con số 7 tỷ người ngày càng nhiều người, th́ sự khác biệt của quá khứ phải được đối chiếu. Tôn giáo, chủng tộc, văn hoá, ngôn ngữ, tùy chỉnh, giới tính, và sự khác biệt t́nh dục sẽ luôn luôn ở đó, cho dù là nơi cư trú trên hành tinh. Tuy nhiên, do sự khan hiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng gia tăng nên các xung đột trong lĩnh vực kinh tế - xă hội là không thể tránh khỏi. Do đó, khoảng cách về kinh tế và tài chính giữa chúng ta sẽ chỉ mở rộng. Xung đột và cuộc chiến tranh, tranh chấp và cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi khi nó liên quan đến nước sạch, thức ăn và chỗ ở đầy đủ, và quần áo đủ.

Sự thật về sự sống ở khắp nơi này chỉ có thể được giải quyết một cách có ư nghĩa bằng cách loại bỏ sự nhận thức phân chia về nhiều sự khác biệt trong thực tế vô nghĩa. Chừng nào mà những khác biệt này c̣n tồn tại trong việc làm chúng tôi xa lánh nhau, th́ "con khỉ đột nặng 800 pound" sẽ luôn luôn có được.  Chia rẽ và chinh phục và / hoặc phân chia và cai trị sẽ luôn luôn dễ dàng cho những người toàn cầu hoá thực hiện.  Tuy nhiên, nếu ảnh hưởng áp đảo của gorilla của chủ nghĩa phát xít tập thể bị xử lư theo một cách đậm, quyết đoán và có mục đích, mọi thứ có thể thay đổi cho tốt hơn.

Nó luôn là sự lựa chọn của người dân. Họ sẽ sống trong sợ hăi hay không. Hoặc, họ sẽ chọn sống với đức tin và can đảm. Vào cuối ngày, cũng vào cuối thời đại này, nó sẽ luôn luôn là ư chí tập thể của những người quyết định tương lai của nhân loại. Trong khi số phận của hành tinh bây giờ đang có sự cân bằng, có lẽ sẽ có một khối lượng quan trọng của các linh hồn buộc phải yêu cầu sự thay đổi thực sự - thay đổi đó là tích cực, bền và được thực hiện một cách tốt nhất cho tất cả mọi người.

Michael Thomas 
25 tháng 2 năm 2014 
StateoftheNation2012.com

 

Không phải là thời gian để lấy lại ghế của chúng tôi ?!

Tác giả của Caveat:

KHÔNG có mối đe dọa lớn hơn đối với sự tồn tại của con người hơn là không bị trừng phạt mà Tổ chức Chính phủ-Doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên khắp hành tinh. Đó là công cụ chính của hoạt động là CÔNG TY . Bây giờ nhân cách đă được trao cho họ, các tập đoàn lừa đảo có thể được sử dụng để chạy roughshod trên trái đất như chưa bao giờ. T́nh trạng hiện tại trong vấn đề đặc biệt này đă hoàn toàn không thể chấp nhận; Bây giờ chúng ta sẽ thấy Gorilla, Inc trên steroid.

Do những khiếm khuyết về cấu trúc vốn có và các sai sót hệ thống sâu sắc trong tổ chức, nên vấn đề CORPORATION phải được giải quyết ở cấp cao nhất của quản trị toàn cầu. Sự chuyển đổi toàn cầu về mô h́nh công ty sẽ chỉ diễn ra khi mà người dân trên thế giới yêu cầu nó. Nếu không, nền văn minh của chúng ta sẽ chỉ tiếp tục sắp xếp lại ghế trên Titanic .

Đây là những ǵ mà một nhà văn đă quan sát thấy và dự đoán.

"Một tuyên bố khác sẽ được đưa ra, trong tương lai không xa, về một thực thể kinh doanh thường được gọi là CORPORATION - nhân vật chính của" thương hiệu "này của nền dân chủ giả tạo. Chắc chắn, nếu ma quỷ đă bao giờ lựa chọn h́nh thức hoàn hảo, trong đó để nhập vào để thực hiện thiết kế bất chính của ḿnh,  Inc . Là nó. Có bất kỳ thực thể nào khác trên trái đất - người hoặc tổ chức, tổ chức hoặc hiệp hội, chính phủ hoặc tổ chức, thẩm quyền hoặc quan liêu, câu lạc bộ hoặc nhóm, huynh đệ đoàn hoặc nữ hiệp hội, vv có thể hoạt động với sự trừng phạt như vậy, v́ nó ẩn sau lá chắn của TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT. Hai từ này đă đưa ra sự che chở hoàn toàn cho sự tàn phá trái phép và tàn bạo của Trái Đất.

Bạn đặt tên nó là đường bờ biển bị rải dầu, khu vực đánh cá băo ḥa, rừng nhiệt đới rải rác, những băi biển rải rác với cá heo và cá voi chết, nguồn cung cấp lương thực bị nhiễm chất GMO, nước cung cấp fluoride, chất hóa học chemtrail rơi xuống từ bầu trời. Không phải đề cập đến sự xói ṃn hoàn toàn và hoàn toàn quyền con người, dân sự và quốc gia, bất cứ nơi nào INC quyết định thành lập cửa hàng "[1].

Lưu ư của biên tập viên

Luận án của bài luận này dựa trên giả định rằng  Khu liên hợp Chính phủ-Doanh nghiệp  được tài trợ bởi ngành ngân hàng. Ngoài ra, ngành công nghiệp ngân hàng, chạy ra khỏi thành phố London (cũng như ngân hàng đầu tư trên Phố Wall), hoàn toàn bị kiểm soát bởi thủ đô tôn giáo được gọi là Vatican. Và, ngay cả cơ quan tôn giáo cũng bị kiểm soát bởi ... ... ...   Ai thực sự điều hành thế giới?

Có một câu nói cũ được diễn giải như sau:

Nhà cầm quyền tôn giáo luôn trumps sức mạnh tài chính / kinh tế, do đó luôn luôn trumps chính trị ảnh hưởng; Quyền lực chính trị luôn trumps lực lượng quân sự.

 

Ghi chú:

[1]  ĐỊA CH S THỰC PHẨM TỰ NHIÊN MẠNG TOÀN CẦU

Tài liệu tham khảo:

Thông điệp đặc biệt cho thị trường Các huy chương và Thạc sĩ tiền của vũ trụ

Bốn bánh xe xuất phát từ cuộc chiến tranh người Anh - Mỹ

FOUR HORSEMEN Herald Cái chết của Knell của Predatory chủ nghĩa tư bản

© 2014 Nhà nước của quốc gia 
được phép đăng bài viết này miễn là nó được liên kết lại với url sau đây: 

http://stateofthenation2012.com/?p=3619

http://stateofthenation2012.com/?p=3619 

http://stateofthenation2012.com/?p=73764

https://aim4truth.org/2017/03/19/naming-the-neocon-traitors-that-have-sold-out-america/

 

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: