MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH  KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH . DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH  CHỨ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  v LawNews

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar  TownHall

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm  Foreign Policy

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of American Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v New Republic v Open Culture

v Syndicate v Capital Research v Russia News

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

Mùa hè năm 2017 / Tp I, S 2

 

CHIẾN TRANH GIAI CẤP MỚI

 

bi Michael Lind  American Affairs - Conspiracy Archive

 

 

Chiến tranh Lnh đă được theo sau bi các cuc chiến giai cp. Mt cuc chiến tranh xuyên Đi Tây Dương đă n ra đng thi nhiu quc gia gia các tng lp ưu tú trong các lĩnh vc doanh nghip, tài chính và chuyên nghip và nhng người theo ch nghĩa dân túy thuc tng lp lao đng. Cuc xung đt giai cp quc tế đă to ra Brexit và thắng lợi của Donald Trump trong cuc bu c tng thng M. Các cú sc khác c̣n có th nằm trong kho.

 

Không một ư thc h thống lĩnh, chi phi nền chính tr  ca phương Tây có th gii thích về chiến tranh giai cp mi, bi v́ tt c đu gi v rng các lp, xă hi kiên đnh không c̣n  tn ti phương Tây na. Ch nghĩa tân t do  (neoliberism) - h tư tưởng bá quyn ca tng lp thượng lưu xuyên Đi Tây Dương - gi v rng giai cp đă biến mt trong các xă hi thun túy nhân đo, ngoi tr các rào cn đi vi s di chuyn lên ti tng cá nhân vn c̣n tn ti do ch nghĩa phân bit chng tc, nữ t và đng tính. Không th tha nhn s tn ti ca tng lp xă hi, quá kém đ tho lun mt cách thng thn v xung đt giai cp, nhng người tân t do ch có th cho rng ch nghĩa dân túy là do s hn lon hoc phi lư.

 

Ging như ch nghĩa t do phi chính ch, ch nghĩa bo th ch đo ph nhn s tn ti ca các giai cấp phương Tây. Cùng vi nhng người tân t do và t do, các nhà bo th cho rng tng lp thượng lưu kinh tế không phi là mt nhóm bán di truyn, mà ch đơn thun là s kết hp toàn vn ca các cá nhân tài năng và chăm ch. Ch nghĩa tư bn ch nghĩa b đe da t bên trong bi mt "lp mi" gm các nhà tri thc, nhà báo, nhà hot đng phi li nhun - nhng người được cho là có quyn lc mnh m hơn các CEO và các nhà đu tư.

 

Ch nghĩa Marx ít nht xác nhận có các giai cấp và xung đt giai cp nghiêm túc. Nhưng ch nghĩa Mác-xít c đin, vi thế tục hóa lư thuyết dự pḥng lịch sử ca nó v công nhân công nghip như là các tác nhân vũ tr ca cuc cách mng toàn cu, luôn b ám nh lừa dối.

 

May mn thay, có mt cơ th ca tư tưởng có th gii thích nhng biến đng hin nay phương Tây và thế gii rt tt. Đó là lư thuyết ca James Burnham v cuc cách mng qun lư, b sung bi xă hi hc kinh tế ca John Kenneth Galbraith. Ư tưởng ca Burnham gn đây đă có s hi sinh gia các nhà tư tưởng trung tâm và trung tâm, bao gm Matthew Continetti, Daniel McCarthy và Julius Kerin. Tht không may, xă hi hc ca Galbraith, cùng vi kinh tế hc, vn c̣n xa vi vi thi trang.

 

Trong chính tr ca h, Burnham và Galbraith hu như không có ǵ khác bit, bt k t́nh hu ngh chung ca h vi William F. Buckley Jr. Burnham ca nhà lănh đo này là mt nhà lănh đo trong phong trào Trotskyist quc tế trước khi tr thành mt người chng Cng cung nhit và giúp t́m ra Thế chiến II Phong trào bo th. Ngược li, Galbraith là mt người t do đam mê trong sut cuc đi ca ông.

 

Tuy nhiên, c hai đu tin rng mt v lănh đo mi đă cai tr các vùng đt quư tc và quư tc cũ. Burnham, sau Adolf Berle và Tp đoàn Hin đi và Tài sn Tư nhân ca Gardiner Means (1932), đă đt ra thut ng "người lănh đo qun lư" trong Cun sách bán chy nht thế gii ca ông v Cách mng Qun lư (1941). Sau đó, trong Nhà nước công nghip mi (1967), Galbraith đă gi cùng mt nhóm "công ngh k thut". Trong cun hi kư Mt Cuc đi ca Thi đi chúng ta (1981), Galbraith đă viết: "James Burnham, mt phn bi v́ ông ta là mt người cánh hu gii gii Ra khi chính tr chính thng và mt phn v́ ông không phi là mt nhà nghiên cu được chng nhn, không bao gi có đy đ tín dng cho s đóng góp ca ông. Trong nhng phiên bn đu ca Nhà nước công nghip mi, tôi là mt trong s nhng người b tht bi. "

 

Trong bài viết "Nhng suy nghĩ th hai v James Burnham", George Orwell cung cp mt bn tóm tt ngn gn v lun án ca Burnham:

 

Ch nghĩa tư bn đang biến mt, nhưng ch nghĩa xă hi không phi là thay thế nó. Điu bây gi phát sinh là mt loi xă hi tp trung mi theo kế hoch và s không phi là tư bn ch nghĩa, cũng như trong bt kỳ ư nghĩa nào được chp nhn ca mt t, dân ch. Các nhà lănh đo ca xă hi mi này s là nhng người kim soát hiu qu các phương tin sn xut, đó là các nhà qun lư kinh doanh, k thut viên, quan chc và quân nhân, cùng vi Burnham, dưới cái tên "nhà qun lư". Nhng người này s loi b nhà tư bn cũ Lp hc, đè bp tng lp lao đng, và t chc xă hi rng tt c quyn lc và đc quyn kinh tế vn c̣n trong tay ca chính ḿnh. . . . Các xă hi "qun lư" mi s không bao gm mt s chp vá các quc gia nh, đc lp, nhưng các quc gia siêu quyn lc ln được nhóm li quanh các trung tâm công nghip chính châu Âu, châu Á và M. Nhng siêu tiu bang này s chiến đu cùng nhau đ chiếm hu nhng phn không được che ch ca trái đt, nhưng có l s không th chinh phc được nhau hoàn toàn. Trong ni b, mi xă hi s có th bc, vi tng lp quư tc có tài năng đnh cao và mt s nô l dưới cùng.

 

Lun đ ca bài lun này là lư thuyết ca gii tinh hoa qun lư gii thích cuc khng hong xă hi và chính tr xuyên Đi Tây Dương hin nay. Sau Thế chiến II, các nn dân ch ca Hoa Kỳ và Châu Âu, cùng vi Nht Bn - quyết tâm tránh tr li trm cm và cam kết ct đt các h́nh thc tuyên truyn chng li ch nghĩa tư bn chng li ch nghĩa tư bn cng sn ca các khu đnh cư chéo, do các chính ph trung ương qun lư gia các cơ quan qun lư quc gia Tinh hoa và lao đng quc gia. Sau Chiến tranh Lnh, cuc cách mng kinh doanh toàn cu đă phá v các quy tc xă hi này. Thông qua vic trao quyn cho các tp đoàn đa quc gia và to ra các chui cung ng xuyên quc gia, gii lănh đo qun lư đă b quyn lc quc gia và các chính ph quc gia và chuyn giao quyn lc chính tr t các cơ quan lp pháp quc gia cho các cơ quan điu hành, các cơ quan hành chính xuyên quc gia, Và các t chc hip ước. Gii phóng khi nhng hn chế cũ hơn, các dân tc thiu s qun lư ca các nước phương Tây đă d đoán rng h đang chy lon, s dng quyn lc và nh hưởng gn như đc quyn ca h trong tt c các lĩnh vc - tư nhân, công và phi li nhun đ ban hành chính sách li ích cho các thành viên ca h gây tn hi cho đng bào ca h . Nhng nhân t ln lao ca các tng lp lao đng bn x các nn dân ch phương Tây đă biến thành nhng b lc có sc hút ca ch nghĩa dân túy chng h thng trong các cuc ni dy bu c chng li s ích k và kiêu ngo ca gii tinh hoa qun lư.

 

Bài tiu lun này s kết lun vi s suy đoán v kh năng các khu đnh cư mi gia các nhóm thiu s qun lư ch đo và các phn ln thuc tng lp lao đng cp dưới các nước phát trin. Nhng khu đnh cư mi, nếu chúng xut hin, s có hai đc đim. Ging như các khu đnh cư cũ, h s được đàm phán cp quc gia, ch không phi cp đ xuyên quc gia. Và cũng ging như các khu đnh cư xă hi ln tui b nh hưởng bi các cuc chiến tranh thế gii và Chiến tranh Lnh, do đó vic sp xếp gia các nhà qun lư và nhân viên trong tương lai s b nh hưởng bi bi cnh đa chính tr là mt trong nhng cuc chiến tranh quyn lc ln hay s cnh tranh quyn lc.

 

Qun lư Elite: Quá kh và Hin ti

 

Trong khi Burnham và Galbraith bao gm các k sư và các nhà khoa hc trong tng lp thượng lưu mi, h không mô t mt tiến tŕnh k thut do tiến sĩ tiến hành. Các nhà qun lư quan trng nht là các quan chc chính ph và tư nhân điu hành các tp đoàn quc gia và toàn cu ln và có nh hưởng không cân xng trong chính tr và xă hi. Mt s là nhng người giàu có đc lp nhưng hu hết là nhân viên có thu nhp hoc chuyên gia có thu nhp. Hu hết các t phú ngày nay đu sinh ra trong tng lp trung lưu này, và con cháu ca h có xu hướng biến mt tr li trong ṿng mt hoc hai năm. Nhng nhà quư tc di truyn thc tế sng sót phương Tây hin đi là nhng người li thi, nhng người nht đnh tránh b nho báng bng cách che giu ḿnh như nhng người làm vic chăm ch và nhng người qun lư.

 

Đi vi nhiu người trong nhng năm 1940 và k t đó, Burnham miêu t New Deal America, Nazi Germany, Imperial Nht Bn và Liên bang Xô viết là nhng biến th ca xă hi qun lư dường như là kỳ d. Nhưng k t khi s sp đ ca Ch nghĩa Cng sn, trong các quc gia dân ch và đc tài, tiêu chun toàn cu c các nước phát trin và đang phát trin là mt s phiên bn ca nn kinh tế hn hp vi các khu vc tư nhân và chính ph.

 

Đi ngũ lănh đo ưu tú ln như thế nào? Mt đi din thô là giáo dc bc cao. Ch có khong mt phn ba người M có bng c nhân. Nhưng nhiu trong s này là bng cp t các trường đi hc có xếp hng thp, nhng người có quyn được hiu rơ nht là thuc tng lp thượng lưu ca giai cp công nhân. S dng các bng cp chuyên nghip và sau đi hc như là mt đi din cho các thành viên trong tng lp qun lư s làm cho nó không quá mười hoc mười lăm phn trăm dân s.

 

Các nhà qun lư cũng như tng lp ưu tú là ai? Trong mt xă hi thun túy nhân đo, các cp bc ca gii lănh đo có th được hoàn thành li hoàn toàn bi các cá nhân di đng đi lên trong mi thế h. Tuy nhiên, ti Hoa Kỳ, phn ln sinh viên đi hc M đến t các nhóm nh trong đó mt hoc c hai cha m có bng đi hc. các nn dân ch phương Tây khác, thành viên trong lp qun lư hu như thuc v di truyn, mc dù phn nào m ra cho các tài năng t bên dưới.

 

Bt c cái ǵ bn gi là tng lp thượng lưu giai cp tư sn này - nhà qun lư hoc cơ s h tng k thut - cơ s quyn lc ca nó là ct lơi ca cái mà Galbraith gi là "nn kinh tế hai chiu" - các ngành công nghip k thut cao, Dch v tài chính mà h tin cy. Tăng li nhun theo quy mô s to ra khuynh hướng kích c to ln trong các ngành công nghip này, do đó xu hướng b chi phi bi các sn phm đc quyn hoc đc quyn hiu qu. Galbraith gi đây là "h thng lp kế hoch", đ cp đến kế hoch riêng được thc hin trong các tp đoàn khng l mà phn nào thay thế các th trường có qun lư ni b. Mt cái ǵ đó ging như nn kinh tế cũ ca các doanh nghip nh, hot đng do ch s hu và th trường cnh tranh đa phương tiếp tc tn ti xung quanh lơi công nghip-qun lư, trong cái mà Galbraith gi là "h thng th trường." Nhà s hc kinh tế Alfred D. Chandler Jr. đă xác nhn phân tích ca Galbraith, s dng thut ng "ct lơi" và "ngoi vi" cho kế hoch ca Galbraith và các h thng th trường. Đi vi Galbraith và Chandler cũng như Burnham, công nghip hóa s thay đi cnh quan măi măi, như s phun trào ca mt ngn núi la gia mt đng bng vi nhng ngôi làng nh.

 

Lư thuyết qun lư ca xă hi là mt lư thuyết tinh hoa, không phi là mt khi đa nguyên. Trong nhng li ca Burnham:

 

T quan đim ca lư thuyết v giai cp cm quyn, mt xă hi là xă hi ca tng lp cm quyn. . . . Lch s chính tr và khoa hc chính tr ch yếu là lch s và khoa hc ca các lp cai tr, ngun gc, s phát trin, thành phn, cu trúc và s thay đi.

 

Các khu vc tư nhân, công cng và phi li nhun các nước phát trin hin đi không có nhng tng lp tinh hoa riêng bit và khác bit có th được tính đ kim tra ln nhau. Thay vào đó, khu vc tư nhân có xu hướng chiếm lĩnh khu vc công thông qua chiến dch tài chính và khu vc phi li nhun thông qua các khon đóng góp. Ngay c khi không có nhng phương pháp phi hp ưu tú nào, hu như tt c các nhân viên ca các t chc tinh vi thuc mi tng lp đu thuc tng lp chuyên môn qun lư và có nhng nn giáo dc tương t và nhng quan đim chia s to ra mt tâm lư chung, hướng v Orwellian groupthink gia các tp đoàn Giám đc điu hành, ngân hàng đu tư, chính tr gia được bu, công chc, và các nhà lănh đo phi li nhun. S thng tr v mt qun lư được cng c bi tính di đng bên cnh cp cao nht ca xă hi. Các nhà ngoi giao tr thành ngân hàng đu tư, các ngân hàng đu tư tr thành các đi s,

 

C Burnham ln Galbraith đu tin rng tng lp lănh đo qun lư là điu bt công hoc bt hp pháp. Tht vy, c hai đu nghĩ rng các tp đoàn năng đng, ln và các cơ quan có thm quyn là cn thiết cho s đi mi công ngh và tăng trưởng kinh tế. Và h không tin rng các nhà qun lư đă thành lp mt nhóm cm quyn toàn cu duy nht, hơn bt c nhà tư bn và ch nhà phong kiến ​​nào trong quá kh. C tng lp lănh đo ca Burnham và k thut ca Galbraith đu bt ngun t các quc gia đc bit, ngay c khi nhng hành đng đó ch là nhng bàn đp cho các tham vng kinh tế đa chính tr và kinh tế ca các nhóm qun lư c th.

 

Trong khi không t́m cách đo ngược cuc cách mng qun lư, Burnham và Galbraith đu lo lng v s tp trung ca s giàu có, quyn lc và uy tín trong gii tinh hoa mi. Là nhng người thc tế, h tin rng quyn lc ca tng lp qun lư ch có th được kim tra bi cái mà Galbraith gi là "sc mnh đi kháng" và Burnham, theo nhà thuyết tŕnh người Ư Gaetano Mosca, gi là "s bo v pháp lư." C hai cm t đu đ cp đến s dư xă hi thc tế Quyn lc, không ch là kim tra giy và s dư ca các hiến pháp viết.

 

Hp nht công nghip quc gia

 

S thay thế ch nghĩa tư bn kinh doanh theo ch nghĩa tư bn qun lư hin đi quy mô ln đă din ra tương đi nhanh chóng Bc M và Tây Âu vào khong đu thế k XX. Ti Hoa Kỳ, vic cm các cartel kết hp vi thái đ cho phép đi vi v sáp nhp và mua li đă to ra điu mà nhà s hc Naomi Lamoreaux gi là phong trào hp nht đu tiên vào năm 1895 đến năm 1904. Trong mt thp k, 1.800 doanh nghip - phn ln là trong ngành chế to - Tng cng ch có 157 công ty.

 

Sau làn sóng cng c, cu trúc ca nn kinh tế M n đnh đáng k gia Thế chiến I và cui thế k XX. Trong c hai năm 1917 và 1973, 22 trong s 200 công ty ln nht trong ngành công nghip du khí, và nhiu trong s đó là cùng mt doanh nghip. Tương t, trong c năm 1917 và năm 1973, 5 trong s 200 công ty ln nht trong ngành cao su và 4 công ty khác nhau (Goodyear, Goodrich, Firestone và Uniroyal). Các công ty sn xut máy móc - nhiu công ty trong cùng ngành - chiếm 20 trong s 200 công ty ln nht vào năm 1917 và 18 năm 1973. Trong các thiết b vn chuyn và các sn phm thc phm có s liên tc tương t. Ngay c Du Tiêu chun ca John D. Rockefeller đă sng, dưới h́nh thc "Tiêu chun Tr em" khác nhau được to ra t v ly khai ca công ty vào năm 1911, bao gm mt s như ExxonMobil phát trin thành Leviathans toàn cu.

 

Mt nghiên cu năm 1972 cho thy mc đ cnh tranh công nghip vn c̣n tương t tt c các nn kinh tế công nghip phát trin. Ví d, Anh, gia năm 1909 và năm 1970, t trng ca tt c sn lượng sn xut ṛng ca hàng trăm công ty ln nht đă tăng t 16% lên 45%.

 

Mô h́nh toàn cu này không th gii thích được theo đc thù ca lut doanh nghip hoc chính tr Hoa Kỳ. Khi Chandler nghiên cu 379 công ty sn xut vi hơn hai mươi ngh́n nhân viên vào năm 1973, sau đó được phân chia bng nhau gia Hoa Kỳ và nước ngoài, ông phát hin ra rng t l tương t là rt đáng ngc nhiên: 22 công ty thiết b vn ti Hoa Kỳ và 22 nước ngoài; 20 công ty máy móc đin Hoa Kỳ so vi 25 nước ngoài; 24 công ty hóa cht Hoa Kỳ so vi 28 nước ngoài; Và 14 công ty du khí Hoa Kỳ so vi 12 nước ngoài. Tt c nhng điu này chng t rng, trong mi nn kinh tế hin đi, các công ty trong "trung tâm" ca Chandler và "h thng quy hoch" ca Galbraith có đc đim tăng li nhun theo quy mô có xu hướng ln hơn và nếu thành công lâu dài,

 

Các khu đnh cư chính tr quc gia trong Chiến tranh Lnh

 

T s ni lên ca ch nghĩa tư bn qun lư thông qua Thế chiến I và Cuc Đi suy thoái, các xă hi Bc Đi Tây Dương đă b rung chuyn bi nhng v đng đ gia các tng lp tinh hoa ca công ty, mt khác là các công nhân tc gin và các nông dân gia đ́nh bên kia. Bo lc lao đng đm máu nht là Hoa Kỳ, nơi mà các lc lượng vũ trang đă liên tc làm đ̣n by. Trong trn Blair Mountain năm 1921 Ht Logan, Tây Virginia, các quan chc nhà nước đă s dng máy bay ném bom các vũ khí có vũ trang ra khi không khí.

 

Đ đt được ḥa b́nh xă hi và vn đng dân chúng trong Chiến tranh thế gii th hai, Hoa Kỳ và các đng minh như Anh đă đưa ra các tho thun lao đng và lao đng có li cho các cu chiến binh. Trong Chiến tranh Lnh sau đó, mi nn dân ch công nghip ln đă nghĩ ra mt s "gii quyết" hoc tha hip gia các li ích v kinh doanh và lao đng trong nước.

 

Các khu đnh cư sau chiến tranh là s kết hp gia ch nghĩa tư bn phúc li c th ca người s dng lao đng và các quc gia phúc li xă hi ph cp hoc có kim chng k càng. Tây Đc, ch nghĩa tư bn phúc li được áp dng dưới h́nh thc "xác nhn", hoc thành viên hip hi trong các hi đng doanh nghip. Nht Bn, sau cuc xung đt lao đng căng thng sau năm 1945, đă phát trin mt h thng ch nghĩa làm cha ca công ty và vic làm sut đi cho nhiu công nhân. Lao đng có t chc rt yếu Hoa Kỳ sau chiến tranh, nhưng "Hip ước Detroit" đă thương thuyết gia các công ty ô tô và các hip hi là mt ví d thành công v ch nghĩa kinh doanh - lao đng phi chính thc. Mc nhp cư hp pháp và bt hp pháp thp, và áp lc xă hi đi vi các bà m đă kết hôn đ thoát khi lc lượng lao đng đ tr thành người ni tr, tăng cường sc mnh thương lượng ca phn ln lao đng nam bng cách to ra th trường lao đng cht ch.

 

Nhng h thng tư bn ch nghĩa tư bn ch nghĩa tư bn này đă to ra các trng thái phúc li cho giai đon t nhng năm 1940 đến nhng năm 1970 nh hơn nhiu so vi nhng ǵ h có th làm khác. Vic nén lương do các công đoàn trong h thng phúc li-tư bn to ra làm cho các khon tr cp d dàng hơn cho các khon tr cp như lương hưu công cng, và điu này nh hơn mc lương hưu ca nhà tuyn dng.

 

Các khu đnh cư sau năm 1945 Tây và Nht Bn cho thy quyn lc đi kháng và bin pháp pháp lư trong hành đng. Kết qu là thi kỳ hoàng kim ca ch nghĩa tư bn t nhng năm 1940 đến nhng năm 1970, kết hp s tăng trưởng cao vi phân phi các phn thưởng ca nó mt cách b́nh đng hơn so vi trước đây hoc k t đó.

 

Hp nht doanh nghip đa quc gia

 

Sau s sp đ ca bc tường Berlin vào năm 1989, các khu đnh cư quc gia do chính ph qun lư trong các nhà qun lư và lao đng các quc gia phương Tây đă b phá v bi s xut hin ca mt mô h́nh sn xut công nghip toàn cu và t chc công ty mi.

 

Điu mà nhà kinh tế hc Peter Nolan đă gi là "cuc cách mng kinh doanh toàn cu" trong nhng năm 1990 và 2000, to ra các tp đoàn đa quc gia đa dng, tương đương vi làn sóng sáp nhp ln ca nhng năm 1900, to ra các công ty đa quc gia đa dng. Trong ch nghĩa tư bn và t do (Anthem, 2008), Nolan quan sát:

 

Vào đu nhng năm 2000, trong các th trường có giá tr gia tăng cao, có công ngh cao và / hoc có thương hiu mnh trên th trường thế gii, phc v ch yếu là nhng người có thu nhp trung b́nh và thu nhp cao, nhng người kim soát được sc mua ca thế gii, mt "lut" thc s đă có Phát huy tác dng: mt nhóm nh các công ty khng l, "các nhà tích hp h thng", chiếm ti 50% th trường toàn cu. Hai công ty hàng đu chiếm 100% th trường toàn cu đi vi máy bay thương mi ln và 70% th trường đ ung có gas có ga; Ba công ty hàng đu chiếm hơn 80% th trường tua bin khí và 70% th trường thiết b nông nghip, hơn 60% th trường đin thoi di đng và hơn 50% th trường TV LCD; Bn công ty hàng đu chiếm hơn 60% th trường thang máy; Năm công ty hàng đu chiếm hơn 80% th trường máy nh k thut s; Sáu công ty hàng đu chiếm hơn 70% th trường ngành công nghip ô tô và 10 công ty hàng đu chiếm hơn 50% th trường dược phm.

 

Vào thi kỳ khng hong kinh tế ln bt đu vi v tai nn tài chính năm 2008, nhiu ngành công nghip toàn cu đă b chi phi bi mt s tp đoàn ln. Chín mươi năm phn trăm các b vi x lư (chip) được sn xut bi bn công ty: Intel, Advanced Micro Devices, NEC và Motorola. Hai phn ba chai thy tinh trên thế gii ch được sn xut bi hai công ty Owens-Illinois và Saint-Gobin. Mt na s xe trên thế gii do bn công ty sn xut: GM, Ford, Toyota-Daihatsu và DaimlerChrysler. Trong các dch v kinh doanh, Microsoft chiếm 90% th phn h điu hành máy tính cá nhân. Năm 2007, hai công ty hàng đu kim soát 86% th trường toàn cu trong ngành công nghip thông tin tài chính và 77% trong các tṛ chơi đin t, trong khi ba công ty chiếm 71% xut bn pháp lut và 62% th trường toàn cu v khp gi.

 

Dưới mc ca các tp đoàn xuyên quc gia, bây gi được gi là "các nhà sn xut thiết b gc" (OEM) hoc "các nhà tích hp h thng", mt quá tŕnh hp nht tương t đă din ra mc đ các nhà cung cp. Trong t́nh trng suy thoái kinh tế năm 2008, ba công ty GE, Pratt và Whitney và Rolls-Royce đă thng tr th trường thế gii v đng cơ phn lc. Sáu mươi phn trăm lp được sn xut bi ba tp đoàn đa quc gia: Bridgestone, Goodyear, và Michelin.

 

S xut hin ca các doanh nghip nh l toàn cu do s m rng, sáp nhp và liên minh tương ng vi xu thế sn xut xuyên quc gia. T mt phn ba đến mt na thương mi đă được intraven thương mi hoc sn xut xuyên quc gia ca mt doanh nghip đa quc gia vi các nhà cung cp trong nhiu quc gia. IPhone ca Apple đă tr thành mt sn phm mang tính biu tượng vi các thành phn t khp nơi trên thế gii. Các mô h́nh ca Apple iPhone 5S và iPhone 6 bao gm các thành phn t Trung Quc, Hoa Kỳ, Nht Bn, Hàn Quc, Đài Loan, Đc, Pháp, Ư, Hà Lan và Singapore.

 

Trong khi các chui cung ng là khu vc hoc toàn cu, hu hết các công ty đa quc gia ln vn tiếp tc bt ngun t mt quc gia duy nht - thường là ba quc gia công nghip phát trin nht là Hoa Kỳ, Nht Bn và Đc. các nước đang phát trin, hu hết các quc gia yếu được ch đnh sn xut giá tr gia tăng thp theo các điu khon do các công ty và nhà đu tư châu Á, châu Âu, và duyên hi châu Á áp đt. Tuy nhiên, Trung Quc, n Đ, Braxin và các nước đang phát trin khác có th s dng quyn kim soát vic tiếp cn ca công ty vi lc lượng lao đng ni b và th trường tiêu dùng ln đ thúc đy các d án phát trin công nghip quc gia bng các bin pháp Tho thun chuyn giao công ngh.

 

Kinh tế v Tranh chp Toàn cu

 

Người ta cho rng toàn cu hoá t nhng năm 1990 là nguyên nhân ca s tăng trưởng năng sut chưa tng thy. Trên thc tế, tăng trưởng năng sut đă thp hơn nhiu trong thi kỳ toàn cu hoá sau năm 1989 so vi giai đon sau năm 1945, đc trưng bi nn kinh tế quc gia ít tích hp hơn và mc đ nhp cư thp hơn. Mt lư do có th là, trong k nguyên toàn cu hóa, các nhà đc quyn xuyên quc gia mi đă theo đui li nhun bng nhng phương pháp khác ngoài tăng trưởng năng sut theo công ngh. Điu quan trng nht trong các chiến lược ca công ty này là chn la chênh lch và hài ḥa chn lc.

 

Cân bng thương mi toàn cu có hai h́nh thc: arbitrage lao đng và chênh lch v thuế và tr cp. Cnh tranh lao đng bao gm c vic di di sn xut công nghip t các nước phát trin có mc lương cao đến các nước đang phát trin có mc lương thp và nhp cư quy mô ln c lao đng có tay ngh ln lao đng có k năng sang phía Bc toàn cu. S chênh lch lao đng không khuyến khích và thm chí có th làm chm tiến b công ngh, bao gm vic thay thế công ngh mi hoc k thut mi cho lao đng đt tin hoc đu vào tài nguyên thiên nhiên. Không có đng lc đ làm cho công ngh sn xut hiu qu hơn khi li nhun có th được tăng lên ch bng cách đóng ca các nhà máy các khu vc có mc lương cao và đnh v chúng các khu vc có mc lương thp, dù là các bang min Nam, Hoa Kỳ hoc các nước ngoi quc như Mexico và Trung Quc.

 

Cnh tranh v thuế và tr cp là phương thc mà các công ty li dng s chênh lch v thuế sut và tr cp các quc gia khác nhau đ tăng li nhun tương t mà không tăng năng sut. Các công ty trn thuế bng cách kết hp vào các nơi n náu thuế như Qun đo Cayman, Panama, hoc Ireland không làm ǵ đ tăng năng sut. Các công ty xuyên quc gia chuyn sang Trung Quc không ch được hưởng lương thp, không s dng lao đng mà c̣n bao gm các khon tr cp phong phú bao gm c đin được tr cp và cơ s h tng được thiết kế riêng và các chương tŕnh giáo dc lao đng.

 

Có l sn phm mang tính biu tượng ca k nguyên toàn cu hóa là iPhone ca Apple. Theo Konstantine Kakaes trong Review công ngh ca MIT , sn xut tt c các thành phn ca iPhone ti Hoa Kỳ, ngoài vic lp ráp nó Hoa Kỳ, ti đa s thêm 100 đô la cho chi phí ca thiết b. Tuy nhiên, li nhun biên ca Apple s nh hơn nhiu so vi vic sn xut iPhone hin ti ca 6 nhà máy bng vic s dng lao đng không lương và lương thp ti Trung Quc (cng thêm mt nhà máy ti Braxin, mt s nhượng b cho chính sách thay thế nhp khu ca Braxin).

 

Ngoài vic minh ha cho s chênh lch lao đng toàn cu, Apple đă làm ch được ngh thut phc tp v chênh lch v thuế và tr cp. Theo Liên minh châu Âu, chính ph Ireland cho phép Apple thu li nhun t hàng chc quc gia thông qua hai công ty Ailen, mt trong s đó là "tr s chính" không có nhân viên. Kết qu là, theo y ban châu Âu, Apple đă thu li nhun khong 16 t euro, trong đó ch có 50 triu Euro là chu thuế Ireland, cho công ty 1595 t Euro li nhun không phi tr.

 

Chính tr ca Tranh chp Toàn cu

 

Ngay c khi h khai thác cơ hi lao đng quc tế và s chênh lch v thuế và tr cp, các công ty trong k nguyên toàn cu hoá sau chiến tranh lnh đă thúc đy s hài hoà có la chn ca lut và các quy tc, khi h quan tâm đến vic làm như vy. Trong na sau ca thế k hai mươi, các cuc đàm phán tiếp theo dưới s bo tr ca Hip đnh chung v Thuế quan và Thương mi (GATT) và, gn đây, T chc Thương mi Thế gii (WTO) đă gim được hu hết các rào cn thuế quan truyn thng. Đến năm 2016, khi WTO kết thúc hiu qu ṿng đàm phán Doha tht bi trong các cuc đàm phán thương mi toàn cu,

 

Các khu vc được la chn đ chênh lch và hài hoà phn ánh các li ích không phi ca đa s trong giai cp công nhân quc gia nhưng ca gii tinh hoa qun lư thng tr các chính ph phương Tây. Hài hoà các tiêu chun lao đng hoc tin lương s làm gim chiến lược chênh lch lao đng, trong khi các cuc đàn áp thuế chng phá giá xuyên quc gia s cn tr chiến lược chênh lch thuế ca các công ty xuyên quc gia. Thay vào đó, s nhn mnh trong chính sách hài hoà hóa đă được da trên các tiêu chun công nghip chung, t do hóa các h thng tài chính và quyn s hu trí tu, bao gm c các bng sáng chế dược phm. Các h́nh thc hài ḥa này có li cho các công ty xuyên quc gia, các nhà đu tư trên Ph Wall hoc Thành ph Luân Đôn và nhng người s hu quyn s hu trí tu Thung lũng Silicon và ngành dược phm.

 

Trong nhiu trường hp, loi hài ḥa hóa quy đnh này làm cho tiêu chun hóa các bin pháp an toàn sn phm, ví d. Tuy nhiên, các hip đnh điu ḥa mi quy đnh "thâm ht dân ch" theo hai cách.

 

Th nht, h loi b toàn b các quy đnh khi phm vi ca pháp lut thông thường, thay thế nó bng "lut pháp theo hip ước". Các lut l và quy đnh thun li mà các nhà vn đng hành lang ca công ty không th thuyết phc các cơ quan lp pháp dân ch quc gia đ ban hành có th được đóng gói li và che giu trong các hip đnh hài ḥa "Thương mi". Các hip ước này, thường dài hàng ngàn trang, có xu hướng được son tho mt cách bí mt bi các y ban liên quan đến các nhà vn đng hành lang ca công ty và có th được các cơ quan lp pháp phê chun nếu không có s giám sát cn thn.

 

T hơn na, hu hết các tho thun điu ḥa hin ti bao gm các điu khon "gii quyết tranh chp nhà đu tư-nhà nước" (ISDS) cho phép các công ty cá th kin các chính ph quc gia thay đi các quy tc trong nước ca h sau khi thông qua điu ước ti các ṭa án tư nhân, , Không có cơ chế kháng cáo. Nếu Quc hi ban hành lut nh hưởng bt li đến li ích ca Acme Inc., th́ Acme có ít la chn, ngoài vic tr tin vn đng hành lang và gây qu. Nhưng nếu Quc hi phê chun mt hip ước, và sau đó thay đi mt điu khon bng cách thông qua mt đo lut mi, Acme có th khi kin chính ph liên bang v nhng thit hi v tài chính. Hoa Kỳ chưa phi mt mt trường hp đi vi ISDS, nhưng các quc gia khác,

 

Không có điu này là đ ng ư rng các nhà qun lư xuyên quc gia ca phương Tây và vùng duyên hi Đông Á, nhng người kim soát các nhà đc quyn toàn cu mi là nhng người ích k hoc ít công sc hơn các nhà qun lư ca các tp đoàn trong thi kỳ công nghip th hai. Ngược li, trong điu kin cá nhân, tng lp thượng lưu qun lư ngày nay phn ln ít b cun hút hơn và thường khá thin thin. Vn đ ch đơn gin là các tp đoàn M, Đc và Nht na thế k trước b hn chế bi các loi chng tr cp Galbraith và các bin pháp pḥng th pháp lư Burnhamite / Moscian đă sp đ. Nh toàn cu hóa, chính sách t nguyn la chn nhưng không đ̣i hi công ngh mi, ngày nay các công ty xuyên quc gia ngày nay có nhiu quyn thương lượng hơn vi công nhân và các quc gia dân ch.

 

Toàn cu hoá: ch nghĩa đế quc Hobson?

 

Mô h́nh toàn cu hoá sau chiến tranh lnh đă được thúc đy ch yếu bi các cơ hi cho s chênh lch quc tế và thao túng v thuế và tr cp - hơn là b ép buc bi logic ca công ngh hin đi hoc áp lc ca các lc lượng th trường t do - được gi ư bi thc tế là Mt triết gia v xă hi hc người Anh John A. Hobson đă nh́n thy mt mô h́nh toàn cu hóa tương đng xut hin cách đây hơn mt thế k khi công ngh khá khác bit. Trong ch nghĩa đế quc: Mt nghiên cu (1902), Hobson đă suy đoán rng, nếu các quc gia công nghip phương Tây kim chế xung đt quân s vi nhau, h có th hp tác vi d án chung v phát trin kinh tế ca châu Á nói chung và Trung Quc nói riêng.

 

Các nhà tư bn phương Tây, Hobson gi ư theo ngôn ng chng tc trong thi đi ca ḿnh, có th mua s chp nhn ca các tng lp lao đng phương Tây trong vic chuyn giao sn xut t ​​châu Âu và M sang châu Á bng cách cho phép h chia s tin thuê có được bng vic khai thác lao đng Trung Quc nghèo khó:

 

Nói cách khác, các nhà đu tư và các nhà qun lư kinh doanh ca phương Tây dường như đă tn công Trung Quc mt m năng lượng lao đng phong phú hơn bt kỳ m vàng và khoáng sn nào khác đă ch đo các doanh nghip hoàng gia Châu Phi và các nơi khác; Nó có v to ln và m rng như vy đ m ra kh năng nâng cao toàn b qun th da trng ca phương Tây lên v trí ca "quư ông đc lp", sng như nhng khu đnh cư nh n Đ hoc Nam Phi, Nhng người kém ci. . . . Mt thí nghim như vy có th làm cách mng hóa các phương pháp ca ch nghĩa đế quc; Áp lc ca các phong trào lao đng trong nn chính tr và công nghip phương Tây có th gp phi bi hàng lot các hàng hóa ca Trung Quc, đ gim lương và buc ngành công nghip phương Tây hoc, nơi quyn lc ca đế quc đế quc là tt b,

 

D đoán ca Hobson v nhng "binh lính đánh thuê màu vàng" đang được s dng đ đàn áp lc lượng lao đng phương Tây, ging như nhng li tiên tri tương t Yellow Peril tương t như thế, đă không được thc hin. Nhưng nhng d đoán khác ca ông, được dch ra ngôn ng hin đi, đă xy ra. Vic tuyên b các nhà tư tưởng tân t do rng các công nhân công nghip phương Tây mt vic làm nước ngoài và các nước có mc lương thp khác s có được nhng công vic mi và tt hơn trong "nn kinh tế tri thc" chính xác là mt li ha rng phía sau thi công nghip, phn ln công nhân s chia s Li ích v s hu trí tu ca nn kinh tế tri thc, ging như "quư ông đc lp", trong khi nhng gă nông dân và nông dân Á Châu lao đng trong các nhà máy. Trong các trang ca Economist và các cơ quan tuyên truyn khác ca chế đ săn đu người qun lư,

 

Hobson h́nh dung mt tương lai dystopian cho mt West không th sn xut được cai tr bi mt lp các nhà qun lư và các nhà đu tư xuyên quc gia:

 

Chúng ta đă báo trước kh năng liên minh thm chí c̣n ln hơn ca các quc gia phương Tây, mt liên bang các cường quc vĩ đi ca châu Âu, cho đến nay không phi là chuyn tiếp nguyên nhân ca nn văn minh thế gii, có th đưa đến nguy cơ khng l ca mt ch nghĩa KSTT phương Tây, Nhng tng lp thượng lưu đă cng hiến to ln t châu Á và châu Phi, vi s h tr ca các lc lượng bo v tuyt vi, không c̣n tham gia vào các ngành công nghip ch lc ca nông nghip và sn xut, nhưng vn gi được trong vic thc hin các dch v công nghip cá nhân hoc nh dưới s kim soát ca mt Tài chính quư tc.

 

Hobson tiếp tc cnh báo: "Phn ln hơn ca Tây Âu sau đó có th cho rng h́nh dáng và tính cách đă được trưng bày bng nhng vùng đt ca Nam nước Anh, Riviera và trong các khu du lch hoc khu dân cư ca Ư và Thy Sĩ, các cm nh Các nhà quư tc giàu có đang thu hút c tc và lương hưu t Vin Đông, vi mt nhóm các chuyên viên và thương nhân chuyên nghip và mt s lượng ln các nhân viên cá nhân. "Các" nhóm nh "ca nhng người thuê nhà giàu, nhng người gi ngh và nhng người hu vic ca h mang đến cho tâm trí ngày nay Ngày càng phân tng các "thành ph toàn cu" như London, New York, và San Francisco, nhúng vào các quc gia có nhiu vùng đt công nghip b b hoang.

 

Người nhp cư và đu s chính tr

 

Như chúng ta đă thy, vào cui thế k XX, gii tinh hoa phương Tây qun lư, thông qua các tp đoàn xuyên quc gia, có th thoát khi hp đng xă hi gia thế k hai mươi vi công nhân quc gia bng cách ct gim sn xut, hoc đe da làm như vy. Các công ty ni đa thun túy, như khách sn, nhà hàng, và các công ty xây dng, không có la chn này. Nhưng h có th có li t nhp cư, bi v́ th trường lao đng lng lo làm suy yếu sc mnh thương lượng ca người lao đng, cũng ging như các th trường lao đng tht cht làm suy yếu sc mnh đàm phán ca nhà tuyn dng. Đó là lư do ti sao, trong sut lch s Hoa Kỳ và các nước khác, t chc lao đng thường phn đi s nhp cư bt kỳ loi nào, trong khi các nhà tư bn và nhà qun lư doanh nghip thường hoan nghênh nó.

 

Mt s nước phương Tây đă có nhng chính sách khuyến khích nhp cư không có tay ngh thp, như Tây Đc vi người Th Nhĩ Kỳ Gastarbeiter (khách công nhân). Nhưng phn ln, nhp cư không có tay ngh là kết qu ngu nhiên ca các chính sách khác các quc gia c th. Ti Hoa Kỳ, phn ln nhng người nhp cư hp pháp và không có tay ngh đu là nhng người M Tây Cơ và người M trung lưu có thu nhp thp da trên cơ s lut thng nht gia đ́nh Hoa Kỳ, ngoài 12 triu người di cư bt hp pháp, ch yếu đến t các quc gia gn đó. Châu Âu, lut t as nn và chính sách t nn là ngun gc ca nhp cư không có tay ngh. Và mt s nước châu Âu có đc quyn nhp cư t các thuc đa cũ. Dù chế đ đc bit nào,

 

Các hc gi tranh lun v nhng nh hưởng kinh tế ca nhp cư vào Hoa Kỳ. Mt nghiên cu gn đây ca Hc vin Khoa hc Quc gia, Báo cáo K thut và Y hc gn đây đă c gng đưa ra nhng kết lun tích cc, nhưng h vn đang tnh táo: mc lương thp hơn "đi vi nhng người nhp cư hoc nhng người lao đng bn x chưa hoàn thành bc trung hc - nhng người thường là nhng người thay thế gn nht Các nhân viên nhp cư có k năng thp ", và nhc nh rng" nhng người nhp cư thế h đu tiên có chi phí cao cho các chính ph, ch yếu cp tiu bang và đa phương, hơn là nhng người sinh ra quê hương. "Theo báo cáo, li ích ca nhp cư có lương thp , Đi ch yếu cho người tiêu dùng giàu có ca các dch v đ̣i hi nhiu lao đng, trong khi chi phí gim cho người lao đng có mc lương thp và người đóng thuế. Các phương tin truyn thông M phn ánh li ích ca gii tinh hoa qun lư và chuyên nghip trong các nhân viên có mc lương thp và công chc gia r giá r, V́ vy tin xu đă được chôn trong báo cáo chính thng. T New York Times tuyên b t New York Times vào ngày 21 tháng 9 năm 2016 rng "Nhng người nhp cư không ly vic làm ca người M, nghiên cu mi t́m ra" .

 

Tác đng tiêu cc thc tế nhưng có gii hn ca nhp cư đi vi người lao đng có thu nhp thp và ngân sách nhà nước nhn mnh có th là mt vn đ nh trong chính tr nhưng vi hai yếu t khác. Mt là s kết hp t l sinh khá cao gia các nhóm di dân, như người M La tinh Hoa Kỳ và người Hi giáo châu Âu, vi t l sinh thp mc thp và đang gim, có nghĩa là s lượng nhp cư khá thp có th làm thay đi đáng k thành phn dân tc ca mt Đt nước trong mt vài thế h. Ngay c nếu, v lâu dài, người nhp cư đng hóa và hp nht vi dân bn đa, s thay đi dân tc nhanh chóng gây ri và thường được coi là mi đe do ca người bn đa.

 

Yếu t khác là nhà nước phúc li hin đi. c hai b Đi Tây Dương, nó đă được to ra trong giai đon nhp cư thp và mc sinh cao sau chiến tranh thế gii II. Các quc gia phúc li quc gia có nhng h́nh thc khác nhau, nhưng tt c đu da trên nguyên tc liên đi gia các thành viên ca quc gia, người đng ư làm vic và b đánh thuế đ giúp đ các công dân ca h đ có đ điu kin cho s giúp đ tương t trong bnh tt hoc già yếu.

 

S không tương hp ca nhà nước phúc li và nhp cư hàng lot được ghi nhn bi nhà kinh tế hc t do Milton Friedman: "Nếu bn có mt quc gia phúc li, nếu bn có mt quc gia mà mi người cư trú được ha hn mt mc thu nhp nht đnh hoc mc sinh kế ti thiu , Bt k anh ta có làm vic hay không, sn xut ra nó hay không. Sau đó [nhp cư t do] thc s là mt điu không th ". Paul Krugman, đng ư ca ông ư thc h. Krugman kết lun rng "mi đe da chính tr mà nhp cư có k năng thp to ra cho nhà nước phúc li là do" nước M hin đi là mt quc gia phúc li "và" nhng người nhp cư có tŕnh đ thp không phi tr đ thuế đ trang tri chi phí cho nhng li ích mà h nhn được " Nghiêm trng hơn "so vi các hu qu khác. V phn ḿnh, Friedman hoan nghênh nhp cư bt hp pháp là mt điu tt bi v́ nhng người nhp cư bt hp pháp không hi đ điu kin đ được hưởng phúc li: "Nhưng nó ch tt nếu nó là bt hp pháp. . . . Làm cho nó hp pháp và nó không tt. Ti sao? Bi v́ min là nó là bt hp pháp, nhng người nhp cư không đ điu kin đ được hưởng phúc li, h không đ điu kin đ được hưởng an sinh xă hi, h không đ điu kin đ nhn được vô s phúc li khác. "

 

Trong khi s dng các bin pháp hp pháp và bt hp pháp đ thúc đy nhp cư hàng lot, đ khuyến khích các công đoàn, kim chế lương, tránh lm phát do các th trường lao đng cht ch và đ cung cp cho th trường ca người mua nannies và người làm vườn, các tng lp qun lư ca Bc M và châu Âu cũng vô đch " Đa dng ", làm gim kh năng các công nhân thuc các dân tc khác nhau s đoàn kết trong mt mt trn chung vi gii tinh hoa kinh tế. Trong mt lá thư năm 1870, Marx đă viết:

 

Do s tp trung ngày càng tăng ca thuê, Ireland thường xuyên gi thng dư ca ḿnh cho th trường lao đng Anh, và do đó làm gim tin lương và làm gim v trí vt cht và tinh thn ca tng lp lao đng Anh.

 

Và quan trng nht ca tt c! Mi trung tâm công nghip và thương mi Anh đu có mt tng lp lao đng chia thành hai tri tù thù đch , nhng người vô sn Anh và nhng người vô sn Ai Len. Người lao đng Anh b́nh thường ghét công nhân Ailen như mt đi th cnh tranh h thp mc sng ca anh ta. . . . Thái đ ca ông đi vi ông ging như ca "người da trng nghèo" vi người da đen các quc gia nô l cũ ca M. . . S đi kháng này là bí mt ca s bt lc ca tng lp lao đng Anh , bt chp t chc ca nó. Đó là bí mt theo đó lp tư bn ch nghĩa duy tŕ quyn lc ca nó. Và th hai là khá nhn thc được điu này. (Ch nghiêng trong bn gc.)

 

Tương t, Hobson (vi hùng bin phân bit chng tc đc trưng ca ông) đă phng đoán rng tng lp tinh hoa kinh tế có th chế to ra hàng lot di dân:

 

Cui cùng, các lp công nghip và tài chính mnh m ca phương Tây, đ duy tŕ quyn làm ch chính tr và kinh tế nhà, có th kết hp đ đo ngược chính sách mà trước đây đă đt được Hoa Kỳ và trong các thuc đa trng ca chúng ta , Và có th nhn mnh vào vic nhp khu lao đng màu vàng min phí cho các dch v trong nước và công nghip phương Tây. Đây là mt vũ khí mà h gi trong d tr, nếu h cn phi s dng nó đ gi cho qun chúng trong an toàn subjection.

 

Bi v́ Hobson đă h́nh dung ra điu ǵ đó rt ging vi mô h́nh hu chiến thi Chiến tranh Lnh, sn xut xuyên quc gia và nhp cư vi mc lương thp trong thi đi đường st, tàu la và đin báo, mô h́nh ngày nay không th xem như kết qu đnh trước ca các công ngh mi như Internet, đin thoi không dây toàn cu và tàu container. Mt s đơn đt hàng kinh tế toàn cu khác nhau tương thích vi công ngh hin đi, cũng như nhiu la chn thay thế tương thích vi công ngh thi Hobson. Công ngh cn thiết cho mt cái ǵ đó ging như hin tượng toàn cu hoá ngày nay tn ti vào nhng năm 1900. Nhưng gia năm 1914 và năm 1989, mt điu kin cn thiết nhưng không đ cho loi toàn cu hoá qun lư này đă thiếu: ḥa b́nh quyn lc ln.

 

T siêu ch nghĩa sang cuc chiến tranh Bloc

 

Quan đim ca Hobson v mt t hp các nhà công nghip và các nhà đu tư khai thác công nghip hóa ca Trung Quc và các nước c̣n li ca thế gii phi phương Tây tương t như ư tưởng ca Karl Kautsky v mt "khi siêu đế quc" ca các quc gia tư bn mà có th làm cho các cuc cnh tranh quân s Li ích ca li nhun chia s t các khon đu tư các nước đang phát trin. Cho dù quyn lc ti cao có ch quyn, vng mt áp lc ca quân đi bt buc, bao gi t́nh nguyn đ hp nht đến mc đ đó có th được nghi ng. Các khi quc tế ngày nay xut hin ch trong bóng ti ca hai cuc chiến tranh thế gii và Chiến tranh Lnh.

 

Trong Cách mng Qun lư , Burnham d đoán s phân chia ca thế gii hu chiến trong ba "siêu cường" da trên Hoa Kỳ, Đc, và Nht Bn - Orwell's Oceania, Eurasia và Eastasia trong cun tiu thuyết 1984 ca ông . Thay vào đó, sau chiến tranh thế gii II, Tây Đc và Nht Bn đă tr thành nhng nước bo h bán ch quyn ca M, trong khi Anh và Pháp, b sp đ khi đế chế thc dân, cũng tr thành ph thuc ca M. S lưỡng cc ch không phi là ba cc cu trúc chính tr thế gii t nhng năm 1940 đến nhng năm 1990.

 

S toàn cu hóa t do mi ch có th xy ra trong nhng thp niên sau chiến tranh lnh, khi mà Hoa Kỳ là "siêu cường duy nht" và chưa có mt "đi th ngang hàng" đáng tin cy nào ni lên. Trong nhng năm 1990, Hoa Kỳ và các đng minh Châu Âu, cùng vi Nht Bn, Hàn Quc và Đài Loan, hot đng ging như các tp đoàn kinh tế tư bn Hobson và Kautsky, ngay t khi ct gim sn xut sang Trung Quc. Tuy nhiên, s tri dy ca Trung Quc đang đưa khonh khc tm thi đến gn - và gn như chc chn là nó đă chm dt được cu trúc hin ti ca ngành công nghip toàn cu.

 

Hobson, theo phong cách phóng túng ca ông, tha nhn kh năng s ni lên ca mt nước công nghip mnh m ca Trung Quc và mt phn ng hăm da bo v phương Tây:

 

Mt ln na, Trung Quc nhanh chóng vượt qua các "chng tc thp hơn" khác thông qua thi kỳ ph thuc vào khoa hc phương Tây và th đô ca phương Tây, và nhanh chóng đng hóa vi nhng ǵ h cung cp, có th tái thiết lp nn kinh tế đc lp, Vn và k năng t chc cn thiết cho ngành công nghip máy móc, và. . . Có th nhanh chóng tung ra th trường thế gii như là đi th ln nht và có hiu qu nht, t cho ḿnh là thương mi đu tiên ca châu Á và Thái B́nh Dương, và ri ln lướt các th trường t do ca phương Tây và thúc đy các th trường khép kín ca phương Tây lên hơn na Bo v nghiêm ngt vi kết qu ca nó v sn xut gim.

 

Các cuc ni dy ca người dân và nhng hn chế ca h

 

Nếu tôi đúng, giai đon hu chiến tranh lnh đă đến gn, và các nn dân ch công nghip Bc M và Châu Âu đă bước vào mt k nguyên mi và hn lon. Các lp qun lư đă phá hy các khu đnh cư xă hi đă hn chế nó tm thi trong na sau ca thế k hai mươi và to ra mt loi chính tr mi, phn ln được cách ly khi s tham gia ph biến và dân ch bu c, da trên các nhà tài tr ln và liên minh chuyn trong mt liên minh đng nht cao Đng minh phương Tây. Sau hai thp niên cng c mnh m quyn lc ca tng lp qun lư, làn sóng dân ch và ch nghĩa quc gia c hai b Đi Tây Dương là mt cuc ni dy có th d đoán được ca nhng người bên ngoài lp lao đng vi nhng người trong ni b trong qun lư và các đng minh trong nước, nhng người thường được tuyn chn t người bn đa Dân tc thiu s hoc nhng người di cư nhp cư.

 

Liu kết qu ca cuc chiến tranh giai cp đương đi gia các nhà qun lư và công nhân c hai b Đi Tây Dương có phi là s phc hưng ca ch nghĩa phát xít? mt s quc gia Châu Âu, các đng dân ch qun chúng đă ni lên t các đng phát xít nh xíu, hoc đă thu hút nhng người ng h h. Nhưng nói v Weimar America hoc Weimar Europe da trên mt s hiu lm v lch s, mà đ li cho ch nghĩa phát xít đi vi ch nghĩa dân túy. Trên thc tế, mc dù có nhng yếu t dân gian, hu hết các phong trào phát xít liên chiến được các tng lp quân s và kinh tế ng h như là mt cách đ ngăn chn chế đ dân ch xă hi và ch nghĩa cng sn.

 

Nó không phi là nước cng ḥa Weimar mà là nn cng ḥa chui cung cp mô h́nh tiêu cc nht. nhiu quc gia châu M Latinh, chính tr theo truyn thng thường áp dng các đu s chính tr vi người theo ch nghĩa dân túy. Mt mô h́nh tương t đă tn ti nhiu bang min Nam Hoa Kỳ gia Cuc ni chiến và cuc cách mng dân quyn.

 

Khi nhng người bên ngoài trong xă hi thách thc nhng người trong b tc thiu s, các đu s chính tr hu như luôn luôn giành chiến thng. Làm thế nào h có th b mt? H có th không có con s, nhưng h kim soát phn ln s giàu có, chuyên môn, và nh hưởng chính tr và thng tr các phương tin truyn thông, trường đi hc, và các t chc phi li nhun. Hu hết các làn sóng dân ch đu b phá v và gii tán trên nhng vách đá bê tông đc trưng ưu tú.

 

In the American South, most populist politicians gave up or sold out. In some cases, like that of Texas governor and senator W. Lee “Pappy” O’Daniel, a country music singer, they were simply folksy fronts for corporate and upper-class interests all along. The few populists who maintained some independence were those who could finance themselves, usually by corrupt means. Louisiana governor Huey Long could battle the ruling families and the powerful corporations because he skimmed money from state employee checks and kept it in a locked “deduct box.” In Texas, anti-Klan populist governor James “Pa” Ferguson, along with his wife Miriam “Ma” Ferguson, who was elected governor after her husband was impeached on the slogan “Two Governors for the price of one,” sold pardons to the relatives of convicted criminals. As billionaires who could finance their own campaigns, Ross Perot and Donald Trump could claim, with some justification, to be free to run against the national establishment.

 

Nhng người tin vào nn dân ch t do có th nh́n vào loi trt t chính tr này ch vi s mt tinh thn. Hu hết thi gian, các thùng rác trong mt tng lp tinh hoa chy theo nhng điu tt đp cho li ích ca lp hc. Bây gi và sau đó, mt người theo ch nghĩa dân túy có năng khiếu phát sinh, ch đ tht bi, bán cho cơ s, hoc thiết lp mt cá nhân hoc triu đi kinh tế chính tr triu đi. Dân ch chính thc có th tn ti, nhưng tinh thn ca nó đă trn chy. Không có vn đ ai thng, người trong cuc hoc bên ngoài, đa s s mt.

 

Các la chn thay thế cho Dân ch

 

Có phương án nào thay thế cho mt nước M Latinh hoc tương lai phía Nam đi vi phương Tây, mt cuc đng đ vô tn ca các đu s chính tr và dân túy dân ch? Nếu có, s có h́nh thc gii quyết như hp đng xă hi sau năm 1945 theo tinh thn ca nó, mc dù không có trong các chi tiết ca nó.

 

Mt s tha hip chéo gia người qun lư và tng lp lao đng các nước phương Tây có th s là h́nh thc ca vic tái cơ cu hóa ngành công nghip. Điu này có v như là điu mà nhiu nhà dân túy c bên phi ln bên trái đu có ư nghĩ khi h mun các chính tr gia "đem li vic làm tr li" - đó là công vic sn xut được tr lương cao. Nhưng điu này s hy sinh nhng li ích t các nn kinh tế trên phm vi quc gia, vn có tht trong các ngành công nghip như sn xut, ngay c khi mô h́nh offshoring gn đây đă được điu khin bi các chính sách lôi kéo như chênh lch lao đng hơn là tp trung vào năng sut.

 

Do nh hưởng v s nhân đi vi nn kinh tế ln hơn mà trong đó vic sn xut b nhúng, điu quan trng là các quc gia phi tiếp thu hoc duy tŕ sn xut có giá tr gia tăng, ngay c khi ch có mt thiu s lao đng được s dng chính thc trong ngành. Nhưng phn ln công nhân M đă làm vic trong ngành dch v trong nước chưa được kim soát. Công vic và tin lương ca h có th b đe da bi nhp cư hàng lot, nhưng không phi bng cách offshoring.

 

Quá tŕnh toàn cu hoá trit đ và khôi phc mt cái g