MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

֎ 03-2017 ֎ 04-2017 ֎ 05-2017

֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

 

TT Trump Chộp Chữ Thời: 

 

Giải Phóng Bắt Đầu Từ Cuba?     

 Vĩnh Tường


 

 

 

. . . và cứ thế tiếp diễn, không biết đến bao giờ dừng.

 

Mặc dù đám mây đen nặng tính phe đảng đang che phủ bầu trời Bạch cung, tổng thống Donald J. Trump vẫn tiếp tục b́nh chân như vại mà làm việc theo danh mục việc làm đă hứa với toàn dân. Quả thật, nước Mỹ như đang gặp muôn vàn khó khăn cơ hồ như đang sụp đổ chỉ v́ ông tổng thống dám có cái nh́n xa và khá chính xác, khác với thiên hạ – trong t́nh h́nh “không thể nào” ông vẫn từng bước thành công. . . 

Đặc biệt, chắc chắn chính sách rất rơ ràng sau đây đối với Cuba nằm trong tầm ngắm chọn lựa tha thiết của người Mỹ gốc Việt. Tổng thống Trump mang giấy bút xuống tận thủ đô Little Havana kư sắc lệnh tại chỗ, một cơ hội giúp dân Cuba giải phóng đất nước.

Thời Regan đă làm cho cơ chế cộng sản Liên Bang Xô Viết sụp đổ, chỉ c̣n sót lại có mấy nước: Trung cộng, Bắc Hàn, Việt nam và Cuba. Cơ chế như căn nhà đă mục nát, sụp đổ nhưng nếu nói rằng tư tưởng ấy hoàn toàn tan biến theo th́ có lẽ cần phải coi lại, bỡi một lư do duy nhất là tuy căn nhà đă sập nhưng tư tưởng muốn làm nhà măi c̣n, và dĩ nhiên căn nhà người ta muốn xây phải theo một lối khác.

Tre già th́ măng mọc, đối với lớp trẻ chưa trải nghiệm núi xương sông máu, lư thuyết ấy vẫn mới toanh và hấp dẫn vô cùng. Ông Trump quả đă nhận ra điều đó và ông đă bắt đầu từ Cuba. Hy vọng ông sẽ làm nốt phần c̣n lại của tổng thống Regan.

Đối với thế giới HG, cho dù đánh đổ nhà nước độc tài, dẹp được khủng bố cũng chưa chắc các nước sẽ trở thành dân chủ tự do kiểu Hoa Kỳ bỡi lẽ duy nhất là ở đó tôn giáo nắm quyền chính trị.  

Đối với Cuba th́ hoàn toàn khác. Lợi thế thứ nhất là rất gần Hoa Kỳ, thứ hai là không dính liền biên giới đất liền với nước nào; thứ ba là hiện nay đă bang giao – hai bên đều có toà đại sứ. Chỉ cần một chính sách có tính toán dựa trên lợi ích một cách thông minh, biết hy sinh cái nhỏ một thời gian để đạt được cái lớn lâu dài. Và qua trích đoạn quan trọng trong diễn văn sau đây, quả thật ông Trump đă thấy rơ lợi thế, đă đánh thức dân Cuba bất kể là Việt nam ‘ngủ hay thức để canh chừng hoà b́nh thế giới’.  

 

 

Hôm 16/6/2017 vừa qua, trước hàng ngàn cử tọa ở hội trường Artime Theater, Miami Florida, thủ đô của dân tị nạn Cuba, Little Lavahana tổng thống Trump phát biểu về chính sách mới đối với Cuba và kư ngay sắc lệnh tại chỗ - chứng minh hùng hồn lời hứa của ông khi tranh cử. Cử tọa hưởng ứng rất nồng nhiệt chừng như cao trào cách mạng dân lên gần đỉnh điểm; tiếng hô Trump, Trump, Trump … Thank you, Thank you, Thank you … We love you, We love you! ... và USA, USA, USA!… vang lên như từng đợt sóng dồn sau mỗi ư kiến. Các đài Việt nam đă đưa tin phớt lờ về một số chi tiết vô cùng quan trọng, tỏ rơ quyết tâm cao độ của chính phủ Trump nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng mà dân chúng Cuba đă ấp ủ hơn 6 thập niên trong cay đắng, ngậm ngùi. Sự thay đổi cho các dân tộc đang chịu thiệt tḥi v́ chế độ độc tài có thể bắt đầu từ Cuba chứ không phải từ sự trổi dậy trong mùa xuân Ả Rập của dân ở các nước Hồi giáo.

 

Tổng thống bắt đầu bằng những lời cảm ơn Ngoại trưởng Rex Tillerson và sự cộng tác đắc lực của tổng thống và đội ngũ nội các tài ba đă mang Otto Warmbier về với gia đ́nh thân yêu trong t́nh trạng bị hôn mê và bộ năo bị tổn thương sau 18 tháng bị giam giữ. Otto Warmbrier một sinh viên bị bắt giữ, và tuyên án 15 năm tù khổ sai ở Bắc Hàn; tổng thống cũng nhắc đến Steve Scalise: “Và người bạn thân của tôi, Steven Scalise (1) đă lănh đạn cho tất cả chúng ta. Và bỡi anh ta, sự đau đớn và sự chống chọi mà anh đang trải qua – anh ta đang chịu nạn, nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng - đất nước chúng ta có lẽ sẽ tiến gần, đến đoàn kết hơn. Rất quan trọng”. Tổng thống lặp lại lời cảm ơn, chia buồn với thân nhân, gia đ́nh và cầu nguyện cho Steve Scalise, các dân biểu và cảnh sát cùng bị bắn sớm b́nh phục.

 

Ông đă khen và nói lời cảm kích rất nồng ấm đối với dân biểu Mario Diaz-Balart và nhất là thượng nghị sĩ Marco Rubio rằng họ rất yêu thương đồng bào Cuba và đă hướng dẫn cho ông hiểu nhiều về Cuba, ông cũng khen và cảm ơn thống đốc Rick Scott đă làm việc rất tốt ở đây. Tổng thống cũng không quên vinh danh cựu chiến binh cựu chiến binh - những anh hùng thật sự của Cuba trong trận Bay of Pigs [4] Tổng thống nhắc đến hai nhân vật  José Daniel Ferrer và Berta Soler đă không có mặt v́ bị giữ lại ở Cuba, và  nhấn mạnh tất cả cùng đồng ḷng nghĩ đến họ.

Sau khi kêu gọi tất cả hăy cầu nguyện cho đất nước b́nh yên, đoàn kết và an toàn cho dân chúng hoa Kỳ, ông bắt đầu vào chính sách đối với Cuba:

  “Sau cùng, tôi công nhận cử tọa đều có những câu chuyện quan trọng dể kể về bản chất sự thật và tàn bạo của chế độ Castro. Chúng ta cảm ơn những nhà bất đồng chính kiến, những người lưu vong, và trẻ em trong Chiến dịch Peter Pan - Bạn biết điều đó có ư nghĩa ǵ – và tất cả những người tụ tập trong các quán cà phê, nhà thờ, và trên những đường phố trong khuôn viên đáng kinh ngạc và trong thành phố này để nói lên sự thật và đấu tranh cho công lư.”

“Và chúng tôi cần cảm ơn tất cả các bạn đă cất tiếng nói cho những người không được nói. Họ không nói được, nhưng các bạn có thể làm thay đổi, và chúng tôi cần cảm ơn các bạn. Nhóm này thật tuyệt vời – các bạn là nhóm người đáng kinh ngạc, có tài năng và và nhiệt t́nh. Cảm ơn các bạn. Một nhóm người phi thường.

Nhiều người trong số các bạn đă chứng kiến những tội ác khủng khiếp nhằm phục vụ cho một ư thức hệ tàn ác. Như bạn đă thấy những ước mơ của nhiều thế hệ bị giam giữ, và quả thật các bạn hăy nh́n những ǵ đă xảy ra và những ǵ mà cộng sản đă làm. Bạn đă biết những khuôn mặt đă biến mất, người vô tội bị cầm tù, và tín đồ bị bức hại v́ đă rao giảng lời Chúa. Bạn đă chứng kiến phụ nữ trong trắng bị đả thương, đổ máu, và bắt trên đường đi Thánh lễ. Bạn đă nghe tiếng kêu than lạnh lẽo của người thân, hoặc những tiếng rít của các đội bắn xé xuyên làn gió đại dương. Không phải là một âm thanh tốt.”

Một trong số những nhà bất đồng chứng kiến Cuba, Bà Cary Roque, người đă bị chế độ Castro cầm tù 15 năm đă lên phát biểu cảm ơn tổng thống, thượng nghị sĩ Marco Rubio, Dân biểu Mario Diaz-Balart, và tất cả những người đă chiến đấu cho Cuba tự do, và bày tỏ long cảm kích t́nh yêu của tổng thống đối vớ đất nước và dân Cuba. Antunez, bị tù 17 năm, Angel De Fanta bị tù 20 năm. Cũng được tổng thống đặc biệt nhắc đến: “Cảm ơn, Cảm ơn. Những người rất dũng cảm”.

Tổng thống tiếp tục thẳng thừng vạch trần tội ác của nhà cầm quyền Castro:

“Những người lưu vong và những nhà bất đồng chính kiến có mặt hôm nay đă chứng kiến chủ nghĩa cộng sản phá hoại một quốc gia, cũng như chủ nghĩa cộng sản đă tàn phá mọi quốc gia nơi nó đă từng thử nghiệm. (tiếng vỗ tay không dứt).  Nhưng chúng ta sẽ không im lặng trước sự đàn áp của cộng sản lâu hơn nữa. Các bạn đă nh́n thấy sự thật, đă nói lên sự thật, và sự thật nay đă kêu gọi chúng ta – nhóm này - gọi chúng tôi phải hành động. Cảm ơn.

Năm ngoái, tôi đă hứa có tiếng nói chống lại sự đàn áp ở khu vực của chúng ta – hăy nhớ, áp bức rất lớn -  và tiếng nói cho tự do của người dân Cuba.  Bạn đă nghe lời cam kết đó. Bạn thực hiện quyền bạn phải bỏ phiếu. Bạn đă đi bầu phiếu. Và ở đây tôi giống như tôi đă hứa - như tôi đă hứa.

Tôi đă hứa – tôi giữ lời hứa. Đôi lúc trong chính trị, người ta phải cần thời gian hơi lâu hơn một chút, nhưng chúng ta sẽ đến đích. Chúng ta sẽ đến. Chúng ta đến không? Bạn hăy cứ tin đi, Mike. Chúng ta đến đích đó. (khan giả cười). Cảm ơn. Không, chúng tôi giữ lời hứa.

Và bây giờ tôi đă là Tổng thống của các bạn, Mỹ sẽ phơi bày tội ác của chế độ Castro và đứng về phía của người Cuba trong cuộc đấu tranh cho tự do của họ. Bỡi v́ chúng ta biết rằng tốt nhất cho nước Mỹ là có tự do ở bán cầu của chúng ta, dù ở Cuba hay Venezuela, và có tương lai nơi mà người dân trong mỗi quốc gia được sống theo ước mơ của ḿnh.

Trong gần sáu thập niên qua, người dân Cuba đă gánh chịu khốn khổ dưới chế độ cại trị của cộng sản. Cho đến hôm nay, Cuba c̣n nằm dưới quyền cai trị bỡi cùng những kẻ đă giết hại hàng chục ngàn người công dân trong nước, những kẻ đă đeo đuổi ư thức hệ hà khắc và sai lầm trong cả bán cầu của chúng ta, và đă có lần tàn trử vũ khí nguyên tử của kẻ thù cách bờ biển của chúng ta 90 dặm.

Chế độ Castro đă chở vũ khí sang Bắc Hàn và đă châm dầu rối loạn ở Venezuela. Trong khi giam cầm người vô tội, chế độ ấy đă nuôi dưỡng kẻ sát hại cảnh sát, cướp máy bay, và khủng bố. Chế độ ấy ủng hộ làn sóng buôn người, lao dộng cưỡng bức, và khai thác khắp nơi. Đây là sự thật trần trụi của chế độ Castro. (Tiếng vỗ tay)

Chính phủ của tôi không trốn lánh, xin lỗi hoặc tán dương chế độ đó. Và chúng ta sẽ không bao giờ, măi măi không bao giờ nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta biết những ǵ đang xảy ra và chúng ta nhớ những ǵ đă xảy ra. (Tiếng vỗ tay)

  

Tổng thống nêu lên những sai lầm, dễ dăi trong chính sách của TT Obama - có lợi cho nhà cầm quyền Cuba tiếp tục làm giàu và tồn tại mà bất lợi cho phía người dân Cuba – đây lư do mà chính phủ Trump hủy bỏ để thay bằng chính sách hoàn toàn mới:

 

“Vừa qua trong chuyến công du của tôi, tôi đă nói rằng nước Mỹ đang áp dụng chủ nghĩa hiện thực cơ bản,  bắt nguồn từ các  giá trị của chúng ta, chia xẻ quyền lợi và ư thức chung. Tôi cũng nói rằng các quốc gia cần phải chịu trách nhiệm lớn hơn về việc tạo sự ổn định trong vùng riêng của họ. Thật khó mà tưởng tượng một chính sách ít ư nghĩa hơn thoả thuận lầm lạc tệ hại của chính quyền trước với chế độ Castro. (Tiếng vỗ tay). Phải rồi, các bạn phải nói, hiệp ước Iran thật là tồi tệ. Đừng quên cái đẹp đó.

Họ đă có một thoả thuận với một chính phủ truyền bá bạo lực và sự bất ổng trong vùng và họ không mang lại được ǵ – hăy nghĩ xem - họ không gặt hái được ǵ - họ chiến đấu cho mọi thứ và chúng ta chiến đấu không đủ mạnh. Nhưng bây giờ những ngày đó đă qua. Bây giờ chúng ta nắm những lá bài. Chúng ta bây giờ nắm trong tay những lá bài. (Tiếng vỗ tay)

Chính quyền trước đây buông lỏng ngành du lịch và mậu dịch không giúp ǵ cho người dân Cuba - họ chỉ làm giàu cho chế độ Cuba. (tiếng vỗ tay). nguồn lợi từ đầu tư và ngành du lịch chảy thằng vào quân đội.   

Nhà cầm quyền tóm thâu tiền bạc và làm chủ kinh doanh. Kết quả thi hành sắc lệnh của chính quyền vừa qua chỉ gia tăng sự đàn áp và tiến đến đập tan tiến tŕnh dân chủ hoá.

V́ vậy, để có hiệu lực ngay tức th́, tôi sẽ hủy bỏ thoả hiệp đơn phương của chính quyền cũ với Cuba.  

Đến đây cử tọa cùng đứng lên hô vang dội: Trump! Trump! Trump!

Tổng thống tiếp: Hôm nay tôi xin tuyên bố một chính sách mới, y như tôi đă hứa trong khi vận động, và tôi sẽ kư ngay tờ hợp đồng tại bàn tại đây. (tiếng vỗ tay)

Chính sách của chúng tôi sẽ theo đuổi một thoả thuận tốt hơn nhiều cho người dân Cuba và cho Hoa Kỳ. Chúng tôi không muốn đồng dollar làm chỗ dựa  cho quân đội độc tài để khai thác và ngược đăi người dân Cuba.”

  

Và đây là đoạn rất quan trọng, đáng chú ư mà không có một vị tổng thống nào nói một cách thẳng thắng như thế:

 

“Chính sách mới của chúng tôi bắt đầu bằng thi hành luật pháp Hoa Kỳ một cách nghiêm minh (tiếng vỗ tay). Chúng tôi sẽ không xoá bỏ cấm vận chế độ Cuba cho tới khi tất cả tù nhân chính trị được thả, quyền tự do lập hội và phát biểu được tôn trọng, tất cả các đảng phải được hợp pháp hoá, và các cuộc trưng cầu dân ư tự do có quốc tế giám sát.  Những cuộc bầu cử. (tiếng vỗ tay)

 

Tổng thống Trump đă gỡ bỏ chính sách giao thương của Obama, và thiết lập chính sách hoàn toàn mới, c̣n chăng chỉ là sự bang giao có toà đại sứ. Cứ theo chính sách này Cuba không hy vọng ǵ được mùa kiểu WTO cho Việt nam:

 

“Chúng tôi sẽ hạn chế những đồng dollar của Hoa Kỳ rót vào quân đội, cơ quan an ninh và t́nh báo làm cốt lơi cho chế độ Castro. Chúng sẽ bị thắt chặt. Chúng tôi sẽ thi hành lệnh cấm chỉ ngành du lịch. Chúng tôi sẽ thi hành lệnh cấm vận. Chúng tôi sẽ đi từng bước chắc chắn để bảo đảm rằng đầu tư sẽ chảy thẳng đến dân chúng để họ có thể mở mang kinh doanh và bắt đầu xây dựng đất nước vĩ đại của họ, tương lai huy hoàng - một đất nước có đầy tiềm năng(Tiếng vỗ tay)

Hành động của tôi hôm nay vượt qua quân đội và nhà cầm quyền, giúp cho dân chúng Cuba tự dàn dựng kinh doanh và đeo đuổi đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ sắp đặt hàng rào an toàn để ngăn chặn người Cuba liều mạng chạy sang Hoa Kỳ bất hợp pháp. Họ gặp nhiều nguy hiểm trên đường chạy sang đây, và chúng ta sẽ ngăn chặn và bảo vệ họ. Chúng ta phải làm. Chúng ta không có đường chọn lựa. Chúng ta phải làm. (tiếng vỗ tay)

Và chúng ta sẽ làm việc đến ngày thế hệ lănh đạo mới đem triều đại khổ đau lâu dài này đến cáo chung. Và tôi thật sự tin rằng ngày ấy sẽ đến trong một tương lai rất gần. (tiếng vỗ tay)

Chúng ta thách thức nhà cầm quyền Cuba vào bàn với một thoả thuận mới có lợi nhất cho cả dân chúng đôi bên , dân chúng Hoa Kỳ và cả cho người dân Mỹ gốc Cuba.

Tôi xin kêu gọi nhà cầm quyền Cuba: Hăy chấm dứt ngược đăi người bất đồng chính kiến. Thả tù nhân chính trị. Ngưng cầm tù người vô tội. Tự mở rộng tự do kinh tế và chính trị. Trao trả những người trốn tội từ Hoa Kỳ - kể cả trả kẻ giết cảnh sát là Joanne Chesmard. (tiếng vỗ tay)

 

Và sau cùng, tổng thống kêu gọi nhà cầm quyền Cuba giao nộp những tội phạm quân đội đă bắn rơi và giết hại bốn thành viên dũng cảm của Brothers to the Rescue (Anh em Cứu hộ), dùng máy bay dân sự nhỏ, chậm không có vũ khí. (tiếng vỗ tay) Những nạn nhân kể cả Mario de la Pena, Jr. … và Carlos Costa. Tổng thống tỏ long hân hạnh gọi tên cha mẹ và chị (em) của Carlos là Maria, Mario và Mirta.

Tổng thống nói: “Những ǵ họ đă làm đúng là phi thường, điều phi thường - những ǵ họ đại diện - họ không chết một cách vô vọng - những ǵ họ đại diện cho mọi người, và đặc biệt là cho người dân Cuba. V́ vậy con em của qúi vị không chết một cách vô ích, hăy tin tôi.” (tiếng vỗ tay)

“V́ vậy đối với chế độ Castro, tôi xin lặp lại: Sự dung dưỡng tội phạm và kẻ đào thoát sẽ chấm dứt. Các người không có chọn lựa. Điều đó sẽ chất dứt. (tiếng vỗ tay)

Mọi thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ phụ thuộc sự tiến bộ thực sự đối với những mục tiêu này và nhiều mục tiêu khác, mà tôi đă mô tả. Khi Cuba sẵn sàng thực hiện những bước tiến cụ thể cho những mục đích này, chúng tôi sẽ sẵn sàng, sẵn sàng và có thể vào bàn đàm phán về giao dịch tốt hơn cho người dân Cuba, cho người Mỹ. Giao dịch tốt hơn là một giao dịch công bằng. Một giao dịch công bằng và có ư nghĩa.”

 

Quả thật, Cuba đă lọt vào sân chơi không đường chọn lựa đó là quan hệ đă mở không c̣n cách thối lui, chỉ cần chính sách dựa trên quyền lợi công bằng hợp lư và có chủ đích lâu dài. Và ông Trump đă nắm ngay cơ hội:

 

“Đại sứ quán của chúng ta vẫn mở cửa và hy vọng các nước chúng ta có thể tạo ra một con đường mạnh hơn và tốt hơn. Mỹ tin rằng các nước tự do, độc lập, và có chủ quyền là phương tiện tốt nhất cho hạnh phúc của nhân loại, cho sức khỏe, cho giáo dục, cho an b́nh, cho mọi thứ. Chúng ta đều chấp nhận rằng tất cả các quốc gia đều có quyền vẽ những tiền đồ riêng của họ - và tôi là người tin chắc chắn vào điều đó – v́ vậy chúng ta tôn trọng chủ quyền của Cuba. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng với người dân Cuba. Điều đó sẽ không xảy ra.” (tiếng vỗ tay)

Đă qua nhiều năm, một sự thông cảm đặc biệt đă phát triển giữa vùng đất của người dân tự do và xinh đẹp của hải đảo đó, rất gần bờ biển của chúng ta và được đan xen khá sâu đậm vào lịch sử khu vực của chúng ta. Mỹ đă bác bỏ những kẻ những kẻ áp bức dân Cuba. Họ đă bị từ chối. Hôm nay, họ chính thức bị từ chối. (tiếng vỗ tay) Và đối với người dân, Mỹ đă trở thành nguồn sức mạnh, và lá cờ của chúng ta là một biểu tượng của niềm hy vọng.”

 

Đến đây TT giới thiệu câu chuyện của cậu bé trai Cuba tên Luis, mồ côi cha từ khi em lên 8 tuổi. Lúc ấy cha của em là một cảnh sát trưởng ở Satiago de Cuba và là một trong 71 người bị bị nhà cầm quyền Castro hành h́nh. Em chơi Violin rất giỏi, em đă nén đau thương vào t́nh yêu âm nhạc tuyệt vời. Đến năm 12, em chơi đàn rất tài t́nh khiến nhà cầm quyền coi em là món quà cho Castro. Em đă từ chối lên chương tŕnh đài truyền h́nh quốc gia đặc biệt. Nhưng rồi lính Castro mang súng đến rần rần. V́ hoảng sợ buộc ḷng em phải diễn. Và em đă chơi nguyên bài quốc ca Hoa Kỳ (The Star Spangled Banner) làm cho cả pḥng choáng váng chết lặng… Cậu bé Luis bây giờ là đă là người lớn biểu diễn violin lừng danh, được TT mời lên sân khấu chơi lại bài quốc ca. Mọi người đều đứng lên trong tư thế chào cờ. Tiếng đàn vừa dứt, th́ tiếng hô USA! USA! USA! tiếp tục vang vang một hồi lâu …

Tổng thống nhấn mạnh biểu tượng tự do và hy vọng và là cột trụ của Mỹ đối với thế giới và cổ vũ tự do cho Cuba. Sau khi chấm dứt bài diễn văn ông kư ngay chính sách mới nhằm giúp người dân Cuba có sức mạnh giải phóng đất nước họ.

Tôi xin chấm dứt bằng cách cầu xin Thượng đế ban phúc lành cho mọi người t́m kiếm tự do. Xin Chúa ban phước cho Cuba. Xin Chúa ban phúc cho Hoa Kỳ. và xin Chúa ban phúc lành cho tất cả các bạn. Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ kư. Cảm ơn.”

Tổng thống vào bàn kư ngay sắc lệnh tại chỗ, rồi nói tiếp: “Vậy đây có nghĩa là “tăng cường chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba”… “và bạn chờ xem những ǵ sẽ xảy ra. Sẽ là ngày tuyệt đối với cho Cuba.”

 

Mặc dù bị truyền thông ḍng chính đánh phá, chế giễu - hết từ trong tự điển để tả - khi bất ngờ nhô đầu ra tranh cử rồi sau đó tiếp tục bị đánh hội đồng cho đến khi ngồi lên ngai tổng thống và măi cho đến ngày nay; mặc dù người cánh tả đ̣i Đốt toà Bạch Ốc [1], túm tóc xách đầu bị cắt máu me đầm đ́a giống kiểu khủng bố [2], diễn kịch ám sát trên sân khấu ở New York, và mới đây bắn cả nhân vật có chức vụ quan trọng thứ ba thuộc CH và các vị dân biểu CH khác [3]; mặc dù bị ngăn trở đủ điều bằng gièm pha, phỉ báng và bằng cả h́nh thức pháp lư – cho dù đến nay không có một bằng chứng nào toa rập với ngoại bang như đồn đoán; mặc dù đám mây đen đượm màu phe đảng đang che phủ bầu trời Bạch cung, tổng thống Donald J. Trump vẫn tiếp tục b́nh chân như vại mà làm việc theo danh mục việc làm đă hứa với toàn dân. Trong t́nh h́nh “không thể nào” ông vẫn từng bước thành công “như có thể” nhờ quyết tâm, có cái nh́n xa và rất chính xác, khác với thiên hạ.  Chẳng hạn như:

 Từng bước đánh bại lời chỉ trích “kỳ thị HG” bằng quan hệ rất tốt với các nước HG trong chuyến công du vừa qua – vua Arab Saudi chống gậy ra tận chân cầu thang máy bay để đón rước hai vợ chồng tổng thống trên thảm đỏ. Tổng thống nói chuyện hợp tác tốt chống khủng bố với lănh đạo 50 quốc gia HG.

 Siết chặt và thanh lọc vô cùng kỹ lưỡng di dân từ các nước mà chính phủ không quản lư được hồ sơ lư lịch cá nhân, không lấy ǵ để xác tín.

 Dám sờ con mồi Đài Loan, nắn ruột dư Bắc Hàn của TC và tuyên bố: kế hoạch kiên nhẫn chờ dợi chấm dứt – TC không giải quyết th́ chính quyền Trump sẽ tự giải quyết - bắt đầu có kết quả, thanh niên Mỹ Otto Warmbrier, 15 năm tù khổ sai, sau 18 tháng đă được thả. Tin mới nhất cho hay anh ta vừa mới qua đời 19/6/17. Như vậy, anh và gia đ́nh chỉ được may mắn là được gặp nhau lần cuối tại quê nhà! Chính sách mới đang thực thi có thể có biến động do sự t́nh xảy ra ngoài dự liệu …

Vân vân. . . . . . .Và ở đây, hy vọng thay đổi bắt đầu từ khởi điểm thuận lợi nhất. Tổng thống chộp chữ thời - chừng như bắt đầu tại Cuba.  

 

Vĩnh Tường

 

Bài viết này dựa theo buổi trực tiếp truyền h́nh và bài diễn văn của tổng thống từ web site của Toà Bạch Ốc:

https://www.whitehouse.gov/ các thao tác bấm văn pḥng / 2017/06/16 / bài phát biểu chủ tịch-trump- hoạch định chính sách đoàn kết-bang-towards- cuba

[1] Cô Maradona

[2] Bà Kathy Griffin biểu diễn túm tóc, xách đầu ông Trump máu me ṛng ṛng và đă ra xin lỗi.

[3] Ông James Hodgkinson, t́nh nguyện viên của ông Sander đă post lên net cá nhân chống và tiêu diệt ông Trump và Công ty của ông. Ông đă canh bắn đội bóng chày của CH đang tập để chuẩn bị đấu với đội bóng của DC ở sân bóng Alexandria nhằm gây quĩ từ thiện. May mắn, nếu không có hai cảnh sát đi theo bảo vệ nhân vật quan trọng thứ ba của quốc hội (thuộc CH) th́ chắc chắn CH đă trở thành thiểu số v́ những cái chày không đấu nổi súng liên thanh (14/6/17). Ông Steve Scalise bit thương rất nặng. Những người CH khác và cảnh sát cũng bị thương nhẹ hơn.

http://heavy.com/news/2017/06/ james-Hodgkinson-donald-trump- facebook-bài-xem-beliefs- tự do-shooter /

[4] Bay of Pigs: Chính phủ HK thời TT Kennedy dùng 1500 người Cuba lưu vong tiến đánh Cuba với mục tiêu lật đổ chế độ cách mạng tả khuynh Fidel Castro và đă thất bại.

http://www.bbc.com/news/world- latin-Mỹ-13066561

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: