Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xă hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đă đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

Mấy Việt kiều đầu tiên 

 

Nguyễn Dư

 

 

Bạn bè gặp nhau tào lao đủ thứ chuyện. Hết chuyện ta bên Tây lại quay về chuyện Tây bên ta. Bất ngờ có người thắc mắc:

- Ai là Việt kiều đầu tiên?

Câu hỏi chính xác, nhưng Việt kiều là người thế nào?

Từ điển tiếng Việt định nghĩa Kiều bào là người dân nước ḿnh sinh sống ở nước ngoài. Theo nghĩa này th́ Việt kiều là người Việt sống ở nước ngoài.

Mời các bạn cùng đi t́m những Việt kiều, người Việt sống ở nước ngoài, có tên tuổi trong sử sách.

- Việt kiều "tị nạn chính trị" đầu tiên:

 

Mà trong ngọc diệp kim chi

Lũ Trần Ích Tắc sao đi đầu hàng?

 

Trần Ích Tắc, em vua Trần Nhân Tôn, tự phụ là người thông minh mà không được thoả măn nguyện vọng, thường đem thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn xin nhà Nguyên đem quân sang nước Nam.

Năm 1285, quân Nguyên sang xâm lấn, Tắc đầu hàng ngay, cốt mong cho ḿnh được làm vua trong nước. Muốn cơ mi Ích Tắc, nhà Nguyên phong cho hắn tước An Nam quốc vương. Lúc ấy Văn Chiêu hầu là Văn Lộng, Văn Nghĩa hầu là Tú Hoăn và bọn Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long cũng đều đem cả gia quyến đầu hàng nhà Nguyên.

Năm 1292, nhà vua sai Nguyễn Đại Phạp sang sứ nhà Nguyên

Đại Phạp đến Ngạc Châu thấy Ích Tắc cũng ngồi đấy, Đại Phạp không chào hỏi. Ích Tắc hỏi rằng: "Có lẽ anh là thư nhi nhà Chiêu Đạo vương th́ phải ?" Đại Phạp trả lời: "Cuộc đời thay đổi, Đại Phạp này, trước là thư nhi của Chiêu Đạo vương, nhưng nay là sứ thần một nước, cũng như b́nh chương trước là con vua một nước, mà bây giờ lại là người đi đầu hàng địch!". Ích Tắc nghe Đại Phạp nói, tỏ nét mặt hổ thẹn. Tự đấy hễ khi nào có sứ thần nước ta đến, Ích Tắc không ngồi ở sảnh đường nữa (1).

Trần Ích Tắc là Việt kiều xin "tị nạn chính trị" đầu tiên tại Trung Quốc.

 

- Việt kiều đi "đoàn tụ gia đ́nh" đầu tiên:

 

Nước non ngàn dặm ra đi,

Mối t́nh chi?

Mượn màu son phấn, đền nợ Ô, Lư

Đắng cay v́ (...)

 

Năm 1306, vua Trần Anh Tôn gả Công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lư (Quảng Trị, Thừa Thiên).

Hai năm sau vua Chiêm chết. Theo tục Chiêm th́ Huyền Trân phải lên giàn lửa chết theo chồng. Vua Trần liền sai Trần Khắc Chung mượn tiếng sang Chiêm đi phúng điếu, t́m cách bắt cóc Huyền Trân đưa về nước.

Công chúa Huyền Trân đi làm dâu Chiêm Thành, sống hai năm ở nước ngoài. Bà là Việt kiều đầu tiên được đi "đoàn tụ gia đ́nh".

 

- Tháng 7 năm 1783,

Vua (Nguyễn Phúc Ánh) nghe tin Bá Đa Lộc ở Chan Bôn (đất Xiêm), sai người đến mời. Bá Đa Lộc là người Phú Lăng Sa, thường qua lại khoảng Chân Lạp và Gia Định, nhân đến yết kiến vua và xin giúp sức. Vua lấy lễ khách mà đăi. Đến đây vua mời đến, dụ rằng:

- Hiện nay giặc Tây Sơn chưa dẹp được, bốn mặt kinh đô c̣n nhiều đồn luỹ mà đảo Thổ Châu và đảo Phú Quốc không chỗ nào ở yên được, vận nước ta gặp bước gian truân, khanh đă rơ rồi. Khanh có thể v́ ta đi sứ sang Đại Tây, nhờ đem quân sang giúp ta được không?

Đa Lộc xin đi. Hỏi lấy ǵ làm tin. Vua nói:

- Đời xưa các nước giao ước cùng nhau, lấy con làm tin. Ta lấy con là Cảnh làm tin. Cảnh 4 tuổi, mới ĺa ḷng mẹ, ta đem uỷ thác cho khanh, mong khanh khéo bảo hộ. Non sông cách trở, đường sá gian nan, nếu có biến cố th́ khanh nên giữ Cảnh mà tránh.

Đa Lộc lạy xin vâng mệnh. Vua và phi cầm nước mắt đưa con. Sai bọn Phó vệ uư Phạm Văn Nhân và Cai cơ Nguyễn Văn Liêm cùng đi.

Cảnh đi rồi, vua bỏ ra một thoi vàng (vàng 10 tuổi, 20 lạng) chặt đôi trao cho phi một nửa dặn rằng:

- Con ta đi rồi, ta cũng đi đây. Phi ở lại phụng thờ quốc mẫu, chưa biết sau này gặp nhau ở nơi nào, ngày nào, hăy lấy vàng này làm tin (2).

Mùa đông năm giáp th́n (1784), Bá Đa Lộc đem Hoàng tử Cảnh cùng với Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn Liêm xuống tàu sang Tây. Phái đoàn ghé vào thành Pondichéry (Ấn Độ) và ở lại đây gần 20 tháng.

Đến mùa xuân năm đinh mùi (1787), tàu chở phái đoàn mới đến cửa biển Lorient ở phía tây nước Pháp.

Đa Lc đưa Hoàng tử Cảnh (8 tuổi) vào yết kiến Pháp hoàng Louis XVI. Pháp hoàng lấy vương lễ tiếp đăi Hoàng tử, và giao cho thượng thư bộ Ngoại giao là bá tước De Montmorin thương nghị với Bá Đa Lộc việc sang giúp Nguyễn vương (...).

Ngày mồng 8 tháng chạp tây, năm 1787, Bá Đa Lộc vào bái tạ Pháp hoàng Louis XVI, rồi đem Hoàng tử Cảnh xuống tàu Méduse trở về nước Nam (...).

Tháng 6 năm kỷ dậu (1789), Bá Đa Lộc và hoàng tử Cảnh (10 tuổi) về đến Gia Định. Các tàu buôn chở súng ống thuốc đạn cũng lục tục sang sau (3).

Hoàng tử Cảnh đi làm con tin năm 4 tuổi, trở về nước năm 10 tuổi, nhưng trước sau chỉ ở Pháp chưa đầy một năm. Không lâu bằng thời gian ở Ấn Độ.

Lớn lên, Hoàng tử Cảnh tham dự nhiều chiến trận chống quân Tây Sơn.

Tháng 8 năm 1794, vua thấy Đông cung (Cảnh) ở lâu chốn biên thành, sai đem tướng sĩ dinh Tả quân về Gia Định trước.

Năm 1797, Đông cung tiến quân lấy chợ Đông An ở Hội An. Chiếm Chiêm Dinh (tức là dinh Quảng Nam). Thắng trận La Qua. Đông cung đóng đồn tại Phú Chiêm.

Tháng 2, ngày Quư sửu, năm Tân dậu (1801), Đông cung nguyên suư quận công Cảnh mất. Trước kia Đông cung từ Tây Dương về, từng theo đánh giặc, đến nay Lưu trấn Gia Định, bị bệnh đậu mùa mất, 22 tuổi.

Vua nghe tin rất thương xót. Sai Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Tử Châu, hiệp cùng Lễ bộ lo việc tang (...) (4).

Bộ sử Đại Nam thực lục của nhà Nguyễn chép chi tiết, rơ ràng. Nhưng không giật gân, hấp dẫn bằng sử Tửu đồ nhà quê của Duyên Anh:

Theo Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin, hoàng tử Cảnh sống lâu ngày bên Pháp. Trong khi Bá Đa Lộc t́nh nguyện lính đánh thuê, bỏ tiền của giáo hội La mă, mua súng đạn, tàu bè giúp Nguyễn Ánh. Thắng Tây Sơn Quang Toản, Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, lên làm Gia Long. Sợ rằng, sau ta có hoàng tử Cảnh nối nghiệp vua, mà hoàng tử Cảnh, chắc chắn, bị văn minh nước Pháp quyến rũ, sẽ tạo ra một triều đ́nh văn minh tây phương, Gia Long gọi hoàng tử Cảnh về, giam nhốt ở đảo Phú Quốc. Muốn giết con của ḿnh êm thắm, Gia Long tung tin hoàng tử Cảnh bị bệnh đậu mùa, phải đưa ra Phú Quốc, và chết rồi. Gia Long lại giết Bá Đa Lộc, để tuyệt hết sự thật. (...).

Hoàng tử Cảnh bị Gia Long đầy ra Phú Quốc, sống cô độc tới ngày chết, không được tiếp xúc với ai. Bệnh đậu mùa mà! Sợ lây tàn tán. (...).

Gia Long bịp bợm quần thần, và bá tánh. Nhưng dân gian ở Phú Quốc th́ Gia Long không bịp nổi. Hoàng tử Cảnh chết, Gia Long quăng xác xuống biển, chết không một nấm mồ (...).

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

(Theo Duyên Anh th́ câu ca dao miền Nam này xuất phát từ đảo Phú Quốc)

Gió là Gia Long. Cây cải là Minh Mạng. Về trời là lên ngôi thiên tử. Rau răm là hoàng tử Cảnh ở lại là ở đảo Phú Quốc, những người theo Gia Long tỵ nạn ở Phú Quốc, sau về Thừa Thiên hết, chỉ một hoàng tử Cảnh bị ở lại. Chịu đời đắng cay là bị vu cáo cho bệnh đậu mùa, bị giết, bị quăng xác xuống biển.

- Chú phải hiểu xuất xứ của ca dao, mới hiểu được ư nghĩa của ca dao (...) (5).

Duyên Anh không cho biết đă dựa vào tài liệu nào để dựng lên vở tuồng "Gia Long giết Hoàng tử Cảnh" với nhiều t́nh tiết bi đát như vậy?

Trước Duyên Anh 80 năm, Bố chánh sứ tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Mại cũng đă từng t́m cách giải thích câu ca dao "lá cải" kể trên:

Cải, rau cải có thể làm dưa, tháng mùa đông bắt đầu gieo hột mà trồng. Trời, Thiên triều, triều nhà Thanh bên Tàu. Nước ta trải qua các đời đều chịu triều đ́nh Trung Quốc phong cho, cho nên gọi nước Trung Quốc là Thiên triều. Răm, thứ rau có vị cay, mọc ở chỗ đất thấp (...).

Đến khi vua Chiêu Thống sai người sang cầu cứu nhà Thanh th́ trước hết bí mật khiến người hộ tống Thái hậu và Nguyên tử (con trai trưởng của vua) đi sang Tàu.

C̣n Cung phi Nguyễn Thị Kim đi theo không kịp, phải buồn hận trở về âm thầm ẩn tránh trong dân gian lo việc làm ruộng nuôi tằm và dệt vải để sống bằng sức lực của ḿnh (...).

Cải là thứ rau có vị đắng ví với Thái hậu. Rau răm cũng có vị đắng ví với Cung phi (6).

Nguyễn Văn Mại biết "vui thú điền viên", nhâm nhi rau dưa. Nhưng giải thích của ông c̣n thiếu Đàn bà con mắt lá răm và Ai làm cho cải tôi ngồng...

Trở lại chuyện Hoàng tử Cảnh.

Hoàng tử và hai ông Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn Liêm là ba người Việt đầu tiên đặt chân lên đất Pháp. Nhưng ba ông không ở lại, không định cư tại Pháp. Nói theo ngôn ngữ ngày nay th́ các ông chưa phải là Việt kiều tại Pháp.

 

- Vậy Việt kiều đầu tiên tại Pháp là ai?

- Là bà Magdeleine Sen.

Bà Sen sinh năm 1791 tại Phường Đúc (Huế), trong môt gia đ́nh theo đạo Thiên chúa. Cha bà tên là Dong (tên do người Pháp viết).

Năm 1811, cô Magdeleine Sen lấy chồng là Philippe Vannier (1762-1842). Chồng bà là một trong ba người Pháp theo Bá Đa Lộc sang giúp Gia Long chống lại nhà Tây Sơn (Hai người kia là Jean Baptiste Chaigneau và de Forçant). Vannier được Gia Long ban tên Việt là Nguyễn Văn Chấn.

Năm 1825, sau 36 năm sống tại Việt Nam, Vannier đưa vợ và 4 người con về Pháp. Bà Magdeleine Sen-Dong (tên ghi trong giấy khai tử) mất ngày 6 tháng 4 năm 1878, thọ 87 tuổi. Mộ bà nằm trong nghĩa trang tỉnh Lorient (miền tây nước Pháp). Bà Magdeleine Sen sống 53 năm trên đất Pháp (7).

Bà Magdeleine Sen là Việt kiều "đi định cư" đầu tiên tại Pháp.

- Tháng 8 năm 1877, Việt Nam cử một phái đoàn đi sứ sang Pháp do Nguyễn Tăng Doăn làm trưởng đoàn. Chuyến đi c̣n có thêm một đoàn do Nguyễn Thành Ư dẫn đầu sang tham dự "hội chợ quốc tế".

 

Xong công việc chính thức tại Pháp, đoàn đi sứ xin phép sang chào vua Tây Ban Nha.

Ngày 15/5/1878, một người tên Hoá đến gặp phái đoàn tại khách sạn. Hoá là người Đà Nẵng, mồ côi cha mẹ. Khi xảy ra sự cố Pháp và Tây Ban Nha đánh Đà Nẵng (8/5/1859), Hoá mới được 8 tuổi, đang hầu việc cho một viên chức người Tây Ban Nha, được người này đưa về nước, cho rửa tội theo đạo Thiên chúa.

Ngày 22/5/1878, một người Công giáo Việt Nam khác tên là Dưỡng, 25 tuổi, đến thăm phái đoàn. Dưỡng bị một người Tây Ban Nha bắt trong trận đánh Đà Nẵng, đưa sang Manille (Phi Luật Tân) trước khi đưa về Tây Ban Nha.

Dưỡng lấy vợ người Tây Ban Nha, có 1 con trai, sinh sống bằng nghề thợ sơn, sa đồng hồ (8).

Hoá và Dưỡng là hai Việt kiều đầu tiên "đi lao động" tại Tây Ban Nha.  

 

- Sau khi chiếm được Huế, ngày 28/7/1885 tướng De Courcy ra lệnh bắt quan nguyên Phụ chính Nguyễn Văn Tường, quan Hộ bộ thượng thư Phạm Thận Duật và Tôn Thất Đính là thân sinh ra Tôn Thất Thuyết, đem đày ra Côn Lôn.

Phạm Thận Duật đang đi tàu th́ mất, phải ném xuống bể.

Nguyễn Văn Tường th́ sau lại phải đày ra hải đảo Tahiti ở Thái B́nh Dương, được ít lâu cũng mất, cho đem xác về chôn ở quê nhà (9).

Nguyễn Văn Tường là người Việt đầu tiên đến Tahiti, nhưng ông không sống lâu tại đây.

 

- Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1875 tại tỉnh Thái B́nh, thuở nhỏ thông minh, hay chữ được vua Tự Đức ban tên Kỳ Đồng (đứa bé kỳ diệu).

Ông được Pháp cấp học bổng sang học tại Alger. Học mấy năm thi đỗ tú tài khoa học kiêm văn chương. Nước ta đỗ tú tài Pháp, có lẽ ông là người trước nhất.

Kỳ Đồng ở Alger, qua Pháp mấy năm, rồi trở về nước mở đồn điền năm 1897.

Khoảng đầu năm 1898, Pháp nghi ngờ, hạ lệnh bắt ông, đày sang quần đảo Marquises (Thái B́nh Dương). Ông lấy vợ người bản xứ, sinh được 1 con trai, 1 con gái.

V́ sinh kế, năm 1911 ông theo Bonhoure đến đảo Tahiti, vào làm chuyên viên thí nghiệm dược khoa tại bệnh viện của đảo.

Ông mất năm 1929 tại Tahiti, thọ 55 tuổi (10).

Kỳ Đồng là "nhà khoa học" Việt kiều đầu tiên sống tại Marquises và Tahiti.

 

- Ngày 30/10/1888, vua Hàm Nghi bị Trương Quang Ngọc phản bội, bắt nộp cho Pháp. Pháp cho tàu La Comète chở nhà vua vào Sài G̣n rồi chuyển sang tàu Biên Hoà đày vua qua Algérie từ ngày 13/1/1889.

Vua Hàm Nghi lấy vợ người Pháp, có 1 con trai, 2 con gái, sống 54 năm tại Alger và mất tại đây ngày 4/1/1943.

Vua Hàm Nghi là Việt kiều "đế vương" đầu tiên tại Algérie.

 

- Năm 1916, Pháp đày hai cha con vua Thành Thái, Duy Tân sang đảo Réunion (Ấn Độ dương, gần châu Phi). Hai cha con đến Poutre de Galets ngày 20/11/1916.

Vua Duy Tân có hai bà vợ người Pháp, sinh được 3 con trai và 2 con gái

Tháng 6/1945 vua Duy Tân sang Pháp. Ngày 14/12/1945 gặp tướng De Gaulle. Ngày 25/12/1945, vua Duy Tân bị tai nạn máy bay, chết trên đường trở về đảo Réunion.

Năm 1947, Pháp cho vua Thành Thái trở về Sài G̣n. Vua Thành Thái có nhiều vợ (người Pháp), mất ngày 20/3/1954 tại Sài G̣n (11).

Vua Duy Tân và vua Thành Thái là Việt kiều đầu tiên tại đảo Réunion.

 

 

***

Từ ngày Việt Nam mở cửa, người Việt được đi du lịch, đi du học, đi lao động, đi định cư. Tấp tểnh người đi tớ cũng đi. Đi cho biết đó biết đây.

Người Việt bây giờ sinh sống tại rất nhiều nước.

Năm ngoái, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lúc ra pḥng đợi, chúng tôi được một cô chạy theo, bắt chuyện.

- Cô chú ơi, có phải cô chú đi Pháp không?

- Phải. Có chuyện ǵ vậy?

- Con xin lỗi làm phiền cô chú. Tới Pháp nhờ cô chú hướng dẫn con đổi máy bay để bay sang Anh. Con lo quá.

- Khỏi lo. Đi với cô chú. Con đi du lịch hay đi thăm bà con?

- Dạ, con... về nhà chồng. Hồi năy con lo lỡ chuyến bay, muốn xỉu luôn.

- C̣n sớm mà...

- Hồi năy, cô công an lật qua lật lại hai ba lần hộ chiếu của con, rồi cô hỏi "Lần đầu ra khỏi nước phải không"? Con trả lời "Dạ phải". Cô hỏi tiếp "Sang Anh làm ǵ"? Con trả lời "Dạ, đi đoàn tụ gia đ́nh".

Cô nói phải nộp 30 bảng. Con xin trả bằng tiền Việt. Cô không chịu. Cô nói không có 30 bảng th́ lỡ chuyến bay, ráng chịu nghen. Trời đất quỷ thần ơi, con sợ hết hồn, mau mau nộp 30 bảng. Cô cất tiền đâu vào đấy rồi mới trả hộ chiếu cho con.

Không biết đến Pháp, đến Anh có phải nộp ǵ nữa không? Con lo lắm!

- Giấy tờ hợp lệ, không mang đồ lậu th́ khỏi lo. Không phải nộp cho ai cái ǵ cả. Các nước khác không có tục chăng giây.

- Chăng giây là cái ǵ, chú?

- Ngày xưa ở làng quê có tục: trẻ con chăng giây chặn đám rước dâu trước cổng nhà trai. Phải cho tiền chúng nó mới bỏ giây, cho đi.

Thôi, dẹp mấy cái "phức tạp" đi. Sắp được Tung cánh chim t́m về tổ ấm rồi!

Nguyễn Dư

(Lyon, 12/2016)

 

(1)- Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 1,

Giáo Dục, 1998, tr. 546).

 

(2),(4)- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1, Giáo Dục, 2002, tr. 218, tr. 433.

 

(3), (9)- Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, tập 2, Miền Nam tái bản, tr. 150-152, tr. 327.

 

(5)- Duyên Anh, Ca dao quyện lấy miếng ngon dân tộc, Vũ Trung Hiền, 1995, tr.144-145.

 

(6)- Nguyễn Văn Mại, Việt Nam phong sử, Lao Động, 2004, tr. 210-211.

 

(7)- BAVH, 4-6/1935, tr. 121,129.

 

(8)- BAVH, 4/1920, tr. 365.

 

(10)- Lăng Nhân, Giai thoại làng Nho, Nam Chi Tùng Thư, 1966, tr. 723-731.

 

(11)- Nguyễn Đắc Xuân, Chín đời chúa mười ba đời vua Nguyễn,

Thuận Hoá, 1998, tr.142-153.

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


 

National Archives.

Federal Register

Associated Press News

Reuter Top News

Real Clear Politics

MediaMatters

C-SPAN. Videos Library

Judicial Watch

New World Order

New Max

Daily Storm

Observe

The Guardian

Political Insider

Ramussen Report

Illuminatti News

Wikileaks

The Online Books Page

American Free Press

National Public Radio

National Review - Public Broacast

Federation of Anerican Scientist

Indonesian Newspapers

Philippine Newspapers

Nghiên Cứu Quốc Tế

Nghiên Cứu Biển Đông

Thư Viện Quốc Gia 1

Thư Viện Quốc Gia

Học Viện Ngoại Giao

Tự Điển Bách Khoa VN

Ca Dao Tục Ngữ

Bảo Tàng Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử

Dấu Hiệu Thời Đại

Viêt Nam Văn Hiến

QLVNCH

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Vatican?

RomanCatholic

Khoa HọcTV

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Chúng Ta

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten

CNBC

Fox News

CNN

FoxAtlanta