Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/chinhnghiainterviewhongphuc.htm

 

Nhà báo Hồng Phúc phát biểu trên diễn đàn Paltalk

"Nói thẳng - Nói thật"

2 :00 ngày 26 tháng 9 năm 2009

 

 

 

Âm thanh (Phần I)

 

Âm thanh (Phần II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài có liên quan trên www.chinhnghia.com :