Việt Editor (mViet 15RTE)

Đặc điểm: đánh dấu chữ Việt không cần có program khác, có thêm khả năng Duyệt Vần và Duyệt Hỏi Ngã. Có thể đánh dấu tự động theo kiểu VNI (số), TELEX, v.v...
Cách dùng: sau khi đánh xong, copy và mang qua diễn đàn hay email.
Chú ý: nếu dùng với diễn đàn WebVKAL thì đừng dùng các tiện nghi như màu, chữ đậm, center, v.v... vì diễn đàn webVKAL không hiểu các code này.
(Copyright © mViet)