MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎֎

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học  

 

 

♣♣♣♣♣♣

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008

֎ 10-2008 ֎ 11.2008 ֎ 11-2008

֎ 12-2008 ֎ 01-2009 ֎ 02-2009

֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009

֎ 09-2009 ֎ 10-2009 ֎ 11-2009

֎ 12-2009 ֎ 01-2010 ֎ 03-2010

֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010

֎ 10-2010 ֎ 11-2010 ֎ 12-2010

֎ 01-2011 ֎ 02-2011 ֎ 03-2011

֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011

֎ 10-2011 ֎ 11-2011 ֎ 12-2011

֎ 01-2012 ֎ 06-2012 ֎ 12-2012

֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014

֎ 03-2015 ֎ 04-2015 ֎ 05-2015

֎ 12-2015 ֎ 01-2016 ֎ 02-2016

֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016

֎ 12-2016 ֎ 01-2017 ֎ 02-2017

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.CBS

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

    

Dẫn nhập: Ông y sĩ Nguyn Đc Liên này hơi to mm nhưng ư thc và hiu biết chính tr quá tm thường. Ông nên chu khó t́m đc sách viết v lch s cuc chiến chng cng Vit Nam đ nâng cao kiến thc.

35 năm nước mt, nhà tan chng biết ông ng đâu, đến bây gi ông mi tán thành chuyn thành lp "chính ph VNCH lưu vong" đ làm cái chuyn gi là vn đng hi t Hip Đnh Ba Lê. Chuyn này người ta gi là tṛ h, tṛ rui bu tt phi có lư do c th. Bi thế vic ông y sĩ “h hi” tán thành chính ph VNCH lưu vong thc s quá sc lc hu và li thi. Nhưng chính ph ca mt nước dân ch t do là “chính ph ca dân, do dân và v́ dân”. Vy th́ gánh hát tung ca Nguyn văn Chc và Lư Ṭng Bá ngoài lá phiếu ca “công dân Nguyn Đc Liên” c̣n có bao nhiêu phiếu ca người hi ngoi? Liu ông y sĩ Nguyn Đc Liên có th tr li được không?!! Dưới đây chúng tôi xin phép có đôi ḍng ư kiến.

 

 TR̉ BUÔN BÁN BÀI V, VONG LINH

VIT NAM CNG H̉A  

 

 

Hip đnh Ba Lê đi vi Hoa Kỳ và Cng Sn ch là bn án khai t chế đ Vit Nam Cng Ḥa mà bn lănh đo "tham sinh uư t" đă ngu xun kư vào. Ngay khi ch kư trong bn hip đnh c̣n chưa ráo mc, sau khi s tù binh M Bc Vit đă hi hương. Gia năm 1973, bn cng sn   Bc B  Phng Lao Đng) đă ra Ngh quyết 21, Trung Ương cc Min Nam ban hành Ngh quyết 12 đng thanh tuyên b dùng “bo lc cách mng” đ tiến đến thng nht đt nước. Hành đng đó không phi vi phm mà là xé b hoàn toàn phn c̣n li ca hip đnh Ba Lê 1973. Hoa Kỳ lúc đó “trng trcng sn bng cách ct gam quân vin cho VNCH t 1,400 triu USD (do U Ban Quc Pḥng đ ngh ) xung c̣n mt na =700 triu USD, trong đó phn tr lương cho DAO đă hết 300 triu bt đu t tháng 7- 1974.

Phn bn cng sn sau khi hoàn thành h thng đường tiếp liu mi gi là “Hành lang 613” c̣n gi  là  Trường Sơn Đông, song song đường ṃn HCM; lp tc lnh cho Trn văn Trà khi quân đánh chiếm tnh Phước Long t ngày 13 – 12 – 1974; đến ngày 6-1-1975 Phước Long hoàn toàn rơi vào tay Cng sn. Ông Thiu không điu quân tiếp cu ngoài vic thí hai đi đi Bit Cách Dù đ “tháu cáy” Hoa Kỳ.

Thy chính ph và quc hi Hoa Kỳ vn chưa s, ông Thiu nhân cơ hi cng quân va chiếm được Ban Mê Thut vào ngày 10 -3- 1975, nên ông tiếp tc “tháu cáy” luôn bng cách ra lnh rút b vùng 2, ri c vùng 1. Nguyễn văn Thiệu, cùng Trần Thiện Khiêm, Cao văn Viên, Đặng văn Quang đă chính thức khai tử Việt Nam Cộng Ḥa vào ngày 14 – 3 – 1975 tại Cam Ranh khi ép tướng Phạm văn Phú rút bỏ cao nguyên trong khi lực lượng hai bên tương đương.

 

"Nguyễn văn Thiệu ra lịnh cho Tướng Phú:

1. rút các đơn vị chủ lực mà thôi ra khỏi Kontum và Pleiku và di chuyển tất cả về vùng bờ biển để phối trí lại một lực lượng tái chiếm Ban-mê-thuột.

2. bỏ lại các lực lượng địa phương quân và dân sự trong vùng Kontum và Pleiku.

3. giữ kín và thi hành kế hoạch càng sớm càng tốt.

4. sử dụng tỉnh lộ 7B bị bỏ hoang [nhằm tạo thế bất ngờ] để rút lui."

(Phillip B. Davidson: ibidem, trang 777). 

 

Cuộc tháo chạy khỏi Cao Nguyên  tan vỡ ngay từ lúc bắt đầu. Tướng Phú và hầu hết những sĩ quan cao cấp của Quân Đoàn II bỏ mặc các toán quân và bay về Nha Trang trước khi cuộc hành quân triệt thoái khởi sự. Chỉ có Chuẩn tướng Phạm Văn Tất, chỉ huy các lực lượng BĐQ được Tướng Phú trao trách nhiệm ở lại điều động cuộc lui quân. Người ta bỗng  hiểu ra tại sao Tướng Phú đă nài nỉ Ông Thiệu thăng cấp tướng cho Đại tá Tất tại Cam Ranh hai ngày trước đó. Lănh đạo và kỷ luật mau chóng biến mất. Quân Đoàn II như rắn không đầu: mỗi đơn vị, mỗi cá nhân tự lo lấy thân ḿnh.

 

"Khi biết được bị bỏ rơi lại, các đơn vị địa phương – phần lớn người Thượng – nổi loạn. Sự tổn thất vượt quá mọi sự đo lường. Trong số 60.000 quân khởi hành về Tuy Ḥa, chỉ có 20.000 đến được đích và hầu như không c̣n sức chiến đấu. Trong số 7.000 BĐQ, chỉ c̣n 700 sống sót. Sau trận đánh Ban-mê-thuột và cuộc rút lui khỏi Cao Nguyên, Quân Đoàn II thực sự không c̣n hiện hữu như là một lực lượng chiến đấu nữa. Trong số 400.000 thường dân cố gắng chạy thoát bánh xích chiến xa và đại bác truy kích của quân CS, chỉ có 100.000 đến được Tuy Ḥa. " (Phillip B. Davidson: ibidem, trang 779). 

 

"Tổng thống Thiệu trút tất cả trách nhiệm lên Tướng Phú. Ông Thiệu chối  không có ra lịnh di tản cho Tướng Phú. Sau đó ông Thiệu lại nói rằng đáng lẽ ra vị tư lịnh Quân Đoàn II phải chuẩn bị cuộc rút lui chu đáo hơn. Bộ Tổng Tham Mưu làm một bản phân tích hợp lư hơn: Tướng Phú chỉ có bốn mươi tám tiếng đồng hồ để chỉnh đốn hàng ngũ của ông."

(Olivier Todd: ibidem, trang 175-176).

 

Một người lănh đạo quốc gia không biết từng bước xây dựng nền độc lập tự chủ, chỉ cúc cung làm tay sai, lúc nào cũng toan tính "được ăn, thua chạy" đă làm tổn hại Chính Nghĩa Quốc Gia bằng những lời lẽ, hành động bia miệng ngh́n năm th́ máu xương Dân Quân Cán Chính VNCH đâu có liên h và giá trị ǵ ǵ vi ông ta: “I have nothing to do with them.” nên ông Nguyễn văn Thiệu đem lănh thổ và quân dân VNCH ra nướng luôn trong canh bc.  Nếu ông tng thng Nguyễn văn Thiệu đ can đm thí luôn my cái mng cùi trong ban lănh đo quc gia ca ông vi bn cng ph như “Ngũ h tướng” th́ s sách chc chn lưu danh thiên c ch  đâu có chuyn các quân nhân ti Phan Rang đă ut c nh́n cnh gia đ́nh ly tán, đt nước lâm nguy nên bt tuân thượng lnh, dùng xe i đt và chiến xa M-113 san bng m m gia đ́nh Tng Thng Thiu.

 

Nhưng quc dân đâu có ng những hiện tượng vô liêm sỉ nhất để lịch sử muôn đời nguyền rủa là khi gic đến trước ca ngơ. Trưa 21-4, sau khi lc lượng ti tuyến pḥng th quan trng nht ca quân lực Vit Nam Cng Ḥa là Xuân Lc đă phi rút v Biên Ḥa đ lp pḥng tuyến mi. th́ ông Thiệu và toàn th ban lănh đo ca bài “tam thp lc kế: dĩ đào vi thượng”.

 

Ông Nguyn Văn Thiu lên truyn h́nh tuyên b t chc tng thng, ông ta va khóc lóc bo v ḿnh trước lch s, va lên án gay gt s phn bi ca chính quyn M. Trước khi  “chém vè” đào nhim, đào ngũ ông c̣n huênh hoang “tr v quân đi”. 

 

trích nguyên văn:

“Mất một Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, quân đội c̣n Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào c̣n một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kế bên anh em chiến sĩ”.

nhưng sau đó ông đă dùng kế  “thim th  thoát xác” cao bay, xa chạy sang Đài Bc đêm 25 – 4 – 1975 bng chuyến bay đc bit ca quân đi M. (9h20' ti, mt chiếc C-118, có đuôi s 231 đă ct cánh t Tân Sơn Nht)“

 

hết trích

 

Nguyễn văn Thiệu và bọn tẩu tướng chọn kiếp "sống nhục chứ không dám chết vinh". Lịch sử Việt Nam và thế giới sẽ muôn đời nguyền rủa chúng cùng với tập đoàn Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng v.v..như những tập đoàn tay sai của các thế lực quốc tế buôn rẻ máu xương dân tộc Việt Nam.

 

Theo li đi tá Nguyn Quc Hưng, lúc đó là Phó trưởng pḥng đc trách máy bay khu trc, thuc Pḥng Tham mưu hành quân ti B Tư lnh Không quân VNCH, th́ ngay t gia tháng 4/1975, mt nhóm sĩ quan không quân đă theo sát chiếc máy bay Boeing 727 ca Hàng không Vit Nam (Air Vietnam) - xưa nay vn được dùng đ đưa ông Nguyn Văn Thiu đi công du. Sau nhiu ln bàn bc, h giao cho mt sĩ quan Cn Thơ thuc Sư đoàn 4 Không quân lo vic bn h chiếc Boeing 727 nếu nó đưa ông Thiu trn ra nước ngoài. Lúc y, sân bay Cn Thơ có loi máy bay khu trc A-37 và c phn lc F5.Theo kế hoch, ti sân bay Tân Sơn Nht, s có nhng người được ch đnh theo dơi tht sát các chuyến bay, đc bit là chiếc Air Vietnam Boeing 727. Nếu thy hai ông Thiu và Khiêm lên máy bay th́ h s báo cho Cn Thơ đ phn lc ct cánh bay thng ra khơi, và s bn rơi chiếc máy bay ch ông Thiu và  ông Khiêm, khong 100 cây s cách b bin..”

 

Gn bui trưa 30-4- 1975.

 Trung Tướng Vĩnh Lc ri B TTM cùng Trung Tướng Trn Văn Trung vào Bến Bch Đng gp Đi Tá Tn t́m tu ra đi. Lúc y Thiếu Tá Trn Thin Hip - trong mt may mn bt ng trong khi đang ch đi để được đi cùng cu Tư Lnh Trn Văn Chơn - theo li yêu cu ca Đi Tá Tn đă nhy xung chiếc chiến hm nh đu gn HQCX, mang theo được hai v tướng Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa vào gi chót: Tướng Vĩnh Lc, Tướng Trung, giúp Tướng Tng Tham Mưu Trưởng Vĩnh Lc ri Sài G̣n, đúng vào lúc tướng Nguyn Hu Hnh lên thay.

Tướng Lc trước đó cũng đă tng kêu gi gi vng tay súng, Tướng Lc cũng mit th Đi Tướng Viên v hành đng đào tu. Nhưng vào sáng ngày 30 tháng Tư, ông Vĩnh Lc đă nh Trung Uư Hùng lái xe Jeep “ch ti Đài Phát Thanh Sài G̣n đ gi đi thêm mt thông đip mi”. Thay v́ ti đài phát thanh, ông đă đi đón ca sĩ Minh Hiếu và chia tay vi Trung Uư Hùng B Tư Lnh Hi Quân …..”....

“Đến th ba 6-5-1975, toàn th hm đi di tn ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa, gm 32 chiếc tàu ln bé, đến ca vnh Subic (Philippines). Lnh ban ra: tt c chiến hm này phi t gii gii hoàn toàn. Các chiến hm M cho canô cp vào các tàu này bc đi hết súng ng, đn dược. Sáng 7-5-1975, chính quyn Marcos ca Philippines mới cho phép hm đi di tn vào vnh Subic. Đúng 12g, toàn th 32 con tàu này h c Vit Nam Cng Ḥa, thượng c sao sc ca Hoa Kỳ, chính thc tự khai t hi quân, quân lc và th  chế Vit Nam Cng Ḥa.” 

Thi khc quan trng này có s  hin din ca hu như  toàn b  tướng tá các quân binh chng QLVNCH trên đoàn tàu di tn nhưng chng có mt “chính ph VNCH lưu vong” nào được thành lp; trong khi thi đim đó chính là  lúc thun li và thích hp nht đ tiến hành.(tướng lănh VNCH chỉ nhái lời De Gaulle như con vẹt chứ không có ai hành động theo gương De Gaulle).

Chiu hôm y, hơn 3 vn dân, quân, cán chính Vit Nam Cng Ḥa ri tàu lên bến Subic đ tr thành “vong quc nô”…..

 

Chiến dch Frequent Wind ca M nhm di tn hm đi ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa, không đ tr thành chiến li phm ca Cng Sn do ông Richard L. Armitage, nguyên là mt sĩ quan hi quân Mỹ, phái viên ca B Quc pḥng M vào thi đim y ph trách hoàn thành m măn. Ông này lp kế hoch di tn nhiu tàu chiến ca hi quân Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa. C mt danh sách sĩ quan, viên chc M đă được sp xếp đ “kèm cp” Ít nht mi con tàu đu có mt quan chc M kèm theo trong chuyến hi hành cui cùng này...

 

Khi bu máu nóng và lng ngc c̣n căng đy ut hn. Khi vũ khí, quân đi và phương tin c̣n trong tay mà chng có mt ai làm được chuyn ǵ ngoài vic nhắm mắt, bịt tai, chy tháo thân cho thy câu chuyn "chính ph VNCH lưu vong" sau 35 năm ch là tṛ h r tin.

 

Ngày nay (sau 35 năm) chc chn nhng công dân Vit Nam Cng Ḥa chân chính c̣n liêm s và ḷng t trng không ai dám bày tṛ đem bài v quc gia, vong linh t quc ra din tung ăn mày, ăn xin như Nguyn văn Chc và Lư Ṭng Bá.

 

Mà th hi nhng hng người vô liêm s, "tham sinh uư tử" b dân, b nước, b quân đi để chạy lấy thân c̣n tư cách ǵ để lạm dụng những khẩu hiệu. (T Quc: đ  gic chiếm? Trách Nhim: không hoàn thành. Danh D: ch nào?). Đến nay thm chí  đang có phong trào từ b nhân vị khi bỏ luôn cp bc quân phc VNCH đ mc quân phc nhà đ̣n (Funeral Army), mang th lon lá, c qut hàng mă chuyên dùng vào vic tng táng, lúc nào cũng mong có nhiu người chết đ chúng được chôn cho mau lên chc th́ chúng làm sao có tư cách đi din cho ai?

Vic gp mt dân biu Hoa Kỳ không có ǵ là khó nhưng xin gp chp vài tm h́nh ri khoa trương, thm xưng rng được gp g quc hi Hoa Kỳ th́ ch là tṛ h bp bm bêu nhc danh xưng Vit Nam Cng Ḥa.

S dĩ nhiu người trên din đàn lên tiếng phê phán "nhng gánh hát ci lương chuyên dựng tuồng tích yêu nước, cứu quốc, lạm dụng danh xưng VNCH để lừa bịp, trục lợi" bi v́ đi vi nhng người công dân VNCH có ư thc, danh xưng quc gia VNCH là của mt th chế h́nh thành và b dit vong trong giai đan lch s chng Cng đă qua không ai được quyền xúc phạm mà cn phi được tôn trng; v́ dẫu thành công hay thất bại đó vẫn là mt trang bi hùng trong ḍng s mnh ca dân tc Vit Nam để hậu thế nhận định, phán xét.

 

Đối với lịch sử của dân tộc, tt c mi triu đi, th chế ch là nht thi. Thnh suy, hưng phế, thng bi trong tng thi đon ch có gía tr hu hn. Đúng hay sai, công hay ti trước lịch sử của dân tộc không căn cứ vào những chiến thắng bằng bạo lực quân sự nhất thời mà chính ở đường lối vận dụng t́nh tự dân tộc hàn gắn những đau thương, phân hóa để đoàn kết xây dựng lại đất nước.

 

Cuc đu tranh chng cng ngày hôm nay là ca nhng lc lượng quốc nội đang hướng v cuc cách mng dân tc nhm lt đ bo quyn Cng Sn đ xây dng mt xă hi dân ch, t do và có ch quyn thc s cho dân tộc không phi là nhm khôi phc li mt th chế đă tht bi ca quá kh mà là nhim v ca tng con người Vit Nam đi vi s tn vong ca tổ quốc.

 

Cuc đu tranh chng cng này không phi là nhng tṛ h múa máy ca bn hat đu hi ngoi, cũng không phi nhng tṛ bp bm, dương chiêu bài chng cng ca bn lưu manh đ quyên góp b túi làm giàu như đám Kháng Chiến Bịp, Phở Ḅ Việt Tân, Phục Hưng, "chính ph VNCH lưu vong" .v.v. cũng không phi là nhng tṛ thm xưng, lm dng danh nghĩa ca bn ăn mày sut đi ch mơ tưởng, trông ch vào s ban ơn, b thí ca ngoi bang (bucamism).

Cách mng dân tc chân chính không phi là vic chn làm nô l cho ch M hay ch Tàu, làm đy t cho tư bn hay cng sn mà chính là s đu tranh cho mt nn đc lp, t ch thc s ca t quc.

 

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

 

 

Kim Âu

8-7-2010

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: