Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

Medicare 2015.   

 

 

(Minh Chánh Nguyễn Văn Thương)

 

 

 

 

Năm nay, vào đầu tháng 10, tất cả những người có Medicare đều nhận được cuốn “Medicare and You – 2015 do Trung tâm CMMS (Center for Medicare & Medicaid Services) ấn hành, sớm hơn mọi năm, v́ thời hạn ghi danh được đôn lên sớm hơn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 cho đến 07 tháng 12, 2014.

Đây là tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ. Tài liệu 154 trang này  gồm nhiều chi tiết phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng thu gọn, và chỉ trích dịch những đoạn có liên quan đến đại đa số người Việt để độc giả dễ theo dơi. Nhưng xin độc giả giữ tài liệu này để tham khảo mỗi khi cần đến một dịch vụ y tế.

Chúng tôi cũng sẽ không chuyển ngữ các danh từ chuyên môn về Y khoa, hoặc các từ Anh ngữ quá thông dụng như “plan”, “premium”  “deductible”, “co-payment”, “co-insurance”….v́ để nguyên Anh ngữ lại dễ hiểu hơn. Chúng tôi cũng không theo thứ tự của tài liệu mà sắp xếp sao cho độc giả dễ theo dơi. Để có thể t́m kiếm nhanh chóng các thông tin cho mỗi nhu cầu, ta nên dùng một mẩu giấy nhỏ đánh dấu từng danh mục của cuốn “Medicare and You- 2015” .

 

Medicare 2015 có một số thay đổi về quyền lợi,  kể cả một số dịch vụ miễn phí, đáng kể nhất là dịch vụ “Yearly Wellness” trong khuôn khổ “preventive services” (Y tế pḥng ngừa), cho phép ta khám bệnh ,chủng ngừa, thử nghiệm, tham vấn….miễn phí . Để tiện dụng xin copy trang“Preventive Services Checklist” (trang 61 ), và mang theo khi đi chích ngừa, hoặc khám bệnh để được Bác sĩ theo dơi giùm, giúp ta “pḥng bệnh hơn chữa bệnh”.  Những dịch vụ có h́nh trái táo bên cạnh là miễn phí.

 

Thời hạn ghi danh, thay đổi “plan” cho năm 2015 cũng được dời  lên sớm hơn như sau:

 

Muốn thay đổi Medicare y tế hay Medicare Prescription Drug th́ phải quyết định trong khỏang  thời gian từ 15 tháng10 năm 2014, và  7 tháng 12 năm 2014, để được Medicare bắt đầu chi trả từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Muốn thay đổi “plan” cũng phải quyết định trong thời gian này. 

 

Nếu bạn đă lĩnh tiền hưu, tức trợ cấp Social Security Benefit, th́ bạn tự động nhận được thẻ Medicare có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng sinh, năm bạn đủ 65 tuổi.  Nếu c̣n bảo hiểm của nơi làm việc, th́ không cần xin Part B (v́ phải đóng premium). Khi hết bảo hiểm của nơi làm việc, hăy xin Part B. Nếu chưa lĩnh tiền hưu, th́ bạn nên nộp đơn tại sở Social Security Administration (SSA),  3 tháng trước khi đủ 65 tuổi. Số điện thoại liên lạc với SSA là 1-800-772-1213. Muốn có các thông tin khái quát về Medicare th́ ta có thể vào website:www. medicare.gov.

 

1. MEDICARE LÀ G̀?

Medicare là Bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho:

*công dân Hoa Kỳ,  hoặc thường trú nhân (đă làm việc, và đóng thuế từ 40 quarters trở lên),  từ 65 tuổi trở lên.

            *người ít tuổi hơn, nếu bị khuyết tật.

            *người mang bệnh thận phải lọc máu thường trực, hoặc đă thay thận (End-Stage Renal Disease).

 

2. KHI NÀO GHI DANH ?

   Thời hạn dành cho những người ghi danh Medicare Part B lần đầu tiên là 7 tháng, kể cả tháng bạn tới 65 tuổi,  và chấm dứt 3 tháng sau khi bạn 65 tuổi.

Bạn phải ghi danh 3 tháng trước khi tới 65 tuổi để khỏi bị thiệt tḥi.

   Nếu bạn KHÔNG sinh vào ngày mồng Một của tháng sinh của ḿnh, th́ Medicare của bạn sẽ có hiệu lực kể từ ngày mồng một của tháng sinh của bạn. Thí dụ ngày sinh nhật thứ 65 của bạn là 20/7/2012, và bạn ghi danh vào tháng Tư, hoặc tháng Năm, hay tháng Sáu, th́ Medicare của bạn có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. 

 

 Nhưng nếu bạn sinh vào ngày mồng Một của tháng sinh th́ Medicare có hiệu lực từ ngày mồng một của tháng trước tháng sinh của bạn. Trong thí dụ trên: thay v́ sinh vào ngày 20 mà bạn sinh vào ngày 1 tháng 7, th́ Medicare của bạn có hiệu lực từ ngày 1/6/2014.

 

Nếu bạn ghi danh vào tháng bạn 65 tuổi , hay 3 tháng sau khi bạn 65 tuổi, th́ Part B của bạn sẽ bị chậm trễ như dưới đây nếu bạn 65 tuổi vào tháng 7, mà bạn:

 

Ghi danh vào tháng 7 th́ Part B có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8

Tháng 8……………………………………..   ngày 1 tháng 10.

Tháng 9…………………………………….  Ngày  1 tháng 12.

Tháng 10…………………………………..  ngày 1 tháng Giêng.

  

            Nếu bạn không ghi danh Part A và Part B (mà bạn phải trả premium tức lệ phí hàng tháng cho part B) khi bạn đủ điều kiện th́ bạn có thể ghi danh trong thời gian từ ngày 1 tháng Giêng tới ngày 31 tháng 3 mỗi năm, và Medicare của bạn sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7,  nhưng bạn có thể phải trả một premium cao hơn -  có khi tới 10%. Nhưng nếu:

 

            - Bạn hay người phối ngẫu c̣n làm việc, và được Bảo hiểm bởi nơi làm việc, th́ có thể ghi danh bất kỳ lúc nào.

 

            - Hoặc  ghi danh trong ṿng 8 tháng sau khi mất việc, hoặc Bảo hiểm chấm dứt, tính theo lúc sự việc nào tới trước

 

   Xin lưu ư: Nếu bạn được hưởng Part A miễn phí, mà bạn không xin khi ḿnh hội đủ điều kiện lần đầu, th́ sau này premium của bạn sẽ tăng 10%. Hơn nữa, nếu bạn trễ 1 năm, th́ premium tăng trong 2 năm.

Và cứ thế nhân lên.

 

   Medicare gồm 3 phần. Dưới đây là những nét chính về Medicare. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở phần sau

Part A (Hospital):

            - Bảo hiểm cho bệnh nhân khi điều trị ở bệnh viện.

            - Viện Dưỡng Lăo có Y tá (Skilled nursing facility).

            - Dịch vụ săn sóc tại gia (Home health care gồm các dịch vụ cần Y tá, hay Vật lư trị liệu (physical therapy), bán thời gian (part-time, hoặc không liên tục). Xin dừng lầm lẫn Home Health Care với Custodial Care (c̣n gọi là Long-term Care) là dịch vụ săn sóc tại gia, không thuộc phạm vi Y tế (non-medical care). Medicare, Medigap, và Medicare Part C  không trả dịch vụ này.  Muốn có Long-term care th́ phải mua từ các hăng Bảo hiểm tư. 

            - Hospice.   

            Xin xem thêm chi tiết ở  trang 63.

 

Part B (Medical):

   Part B chi trả chi phí cho các nhu cầu Y tế như: khám bệnh, và thử nghiệm (test), săn sóc người bệnh ngoại chẩn (out-patient), săn sóc cho người bệnh tại gia (home health care), dụng cụ y khoa dài hạn, và một số dịch vụ y tế khác. Part B cũng chi trả y tế pḥng ngừa. Xem các chi tiết ở các trang 35-54. Dịch vụ nào thuộc lọai Y tế pḥng ngừa, th́ có in h́nh trái táo ở bên cạnh (nghĩa là được Part B trả hết).

 

   Xin ghi nhớ kể từ ngày 1-1-2013 bạn không phải trả Một Xu cho các dịch vụ Y tế pḥng ngừa khi bạn đi Bác sĩ (nhận Medicare) ngoài tiền co-payment trả cho tiền khám bệnh (chứ không phải phí tổn về Y tế pḥng ngừa).

 

Part D (Prescription Drug):

   Là Bảo hiểm thuốc theo toa Bác sĩ được điều hành bởi các hăng Bảo hiểm tư nhân được Medicare chấp thuận. Part D trả giúp ta một phần tiền thuốc theo toa, và có khả năng giúp ta chống lại tiền thuốc leo thang trong tương lai.

 

3. So Sánh Giữa Original Medicare, và Medicare Advantage:

   - Original Medicare do chính phủ Liên Bang quản trị và điều hành.

   - Medicare Advantage (c̣n gọi là Medcare Part C) do hăng Bảo hiểm tư (được chính phủ chấp thuận ) điều hành.

 

Sau khi đă có Medicare Part A, và Part B, mà ta không chọn hăng Bảo hiểm tư nhân nào, th́ đương nhiên  ta đă ở trong Original Medicare,  nhưng v́  Original Medicare không có Part D, nên để có Medicare Part D, th́ ta phải chọn một hăng Bảo hiểm tư.

 

V́ Medicare chỉ trả tối đa 80% y phí. Nếu không muốn trả 20% c̣n lại th́ bạn phải mua thêm một Bảo hiểm phụ (Medicare Supplement Insurance, c̣n gọi là Medigap) từ một hăng Bảo hiểm tư nhân (dĩ nhiên tốn thêm tiền lệ phí hàng tháng) để hăng Bảo hiểm này trả 20% c̣n lại cho ḿnh.

Nếu bạn chọn Medicare Advantage (như: HMO, hay PPO) nghĩa là bạn sử dụng Medicare qua một hăng Bảo hiểm tư nhân, th́ hăng Bảo hiểm đó sẽ cung cấp Part A, Part B, và nhiều hăng c̣n bao thầu luôn Part D.  Nếu hăng này không cung cấp Part D, th́ bạn phải chọn một hăng Bảo hiểm khác lo Part D cho ḿnh.

 

Original Medicare:

Nếu chọn Original Medicare th́ hơn thiệt như thế nào?

- Part A :

            Hoàn ṭan miễn phí nghĩa là không phải đóng premium (trừ một vài trường hợp).

 

            - Tiền premium hàng tháng cho Part B của năm 2015: chưa có tin chính thức (Premium của Part B năm 2014 là $104.90).

 

            - Home Health care: bạn không phải trả đồng nào cho Home health care service.  Nhưng phải trả 20% cho các dụng cụ y khoa sử dụng lâu dài.

 

            - Hospice Care: Bạn không phải trả dịch vụ Hospice care. Nhưng phải trả co-payment $5 cho mỗi toa thuốc giảm đau. Medicare KHÔNG TRẢ TIỀN ĂN Ở nếu sử dụng Hospice care tại nhà, hoặc nơi khác ngoài Trung tâm Hospice (như Viện Dưỡng Lăo chẳng hạn).

 

            - Bệnh Viện Phí:

            • Bạn phải trả  deductible, nhưng không phải trả co-payment cho 60 ngày đầu tại bệnh viện,  nhưng sau đó phải trả Co-payment (từ ngày 61 đến ngày 90).

 

            • Bạn trả $275 mỗi ngày cho  thời kỳ thứ hai, kể từ ngày thứ 61, đến ngày thứ 90  ở bệnh viện (giá biểu của năm 2012).

 

            • Bạn trả $550 cho mỗi ngày của thời kỳ thứ 3 tức  “life time reserve day” nếu ở bệnh viện trên 90 ngày. Life time reserve day chỉ có 60 ngày (giá biểu của năm 2012).

 

            • Sau thời kỳ 60 ngày của “life time reserve day” bạn phải trả 100%

 

            - Skilled Nursing Facilitiy: Bạn không phải trả đồng nào cho 20 ngày của thời kỳ “benefit period”.

 

   Bạn phải trả $137.50 cho mỗi ngày kể từ ngày thứ 21, đến ngày thứ 100 (giá biểu của năm 2012) . Sau ngày thứ 100 bạn phải trả 100%.

 

- Part B :

   Năm 2011: bạn phải trả $155 deductible trước (của mỗi năm, deductible của năm 2014 chưa công bố), sau đó Medicare mới chi trả cho các dịch vụ được Part B bao cấp.

 

   Clinical Laboratory Services (Thử nghiệm tại pḥng Lab ở bệnh viện): Không phải trả đồng nào nếu các thử nghiệm đó được Medicare chấp thuận.

 

   Home Health Services (Săn sóc cho bệnh nhân tại nhà): Không phải trả đồng nào.  Nhưng phải trả 20% cho các dụng cụ y khoa dùng lâu dài.

 

   Medical and other Services (khám Bác sĩ và các dịch vụ y tế khác). Phải trả 20% tiền Bác sĩ, (kể cả tiền Bác sĩ tại bệnh viện, ngọai chẩn (out-patient), vật lư trị liệu (số lần khám bị giới hạn), và dụng cụ y khoa dùng lâu dài.

 

   Out-patient Hospital Services (Dịch vụ ngoại chẩn): Phải trả co-insurance (cho tiền Bác sĩ), hoặc co-payment cho các dịch vụ ở ngoài bệnh viện.

 

NHỮNG THUẬN LỢI CỦA ORIGINAL MEDICARE :

 

- Không cần phải chọn một Bác sĩ chính (primary doctor), do đó ta có toàn quyền muốn đi Bác sĩ nào cũng được, kể cả các Bác sĩ chuyên khoa, miễn là các Bác sĩ này nhận Medicare. Sau khi đă trả xong deductible, th́ Medicare trả 80% cho ḿnh, ḿnh chỉ trả 20% c̣n lại (tức co-insurance, hay co-payment).

 

- Không có giới hạn hàng năm cho số tiền túi ḿnh phải bỏ ra, nghĩa là ḿnh không phải lo việc Medicare sẽ ngưng trả (v́ Medicare đă phải trả nhiều quá). Cũng không phải điền các “Medicare Claim” v́ luật pháp ấn định các nơi cung cấp dịch vụ y tế như: Bác sĩ, bệnh viện…phải lo phần việc đó.

 

- Lưu ư: Nếu bạn đi một Bác sĩ không qua hệ thống  Medicare (nghĩa là họ không nhận bảo hiểm Medicare ) th́ Medicare sẽ không trả bất cứ chi phí nào. Trong trường hợp này họ sẽ yêu cầu bạn kư một Private Contract (Hợp Đồng Tư), nếu bạn kư hợp đồng này là coi như t́nh nguyện tự trả chi phí.  

 

Medigap (Medicare Supplement Insurance):

V́ Original Medicare chỉ trả 80% cho các dịch vụ y tế. Nhiều hăng Bảo hiểm tư nhân sẽ giúp ta trả phần sai biệt (gap) 20% mà Original Medicare không trả. Medigap củanhiều hăng c̣n trả những cái mà Original Medicare không chi trả như: co-payment, co-insurance, và deductible; có nhiều plan của Medigap c̣n trả cả y phí khi ra nước ngoài. Dĩ nhiên để được trả các khoản này, th́  bạn trả premium cao hơn.

 

   Xin nhớ: Original Medicare là Bảo hiểm chính (primary ), nên sau khi Original Medicare trả xong phần của nó, th́ Medigap mới nhẩy vào trả phần của họ.  Tất cả các hăng Bảo hiểm bán Medigap cho khách hàng đều phải tuân thủ luật lệ của Liên bang, và Tiểu bang, và phải nói rơ với khách hàng đó là “Medicare Supplement Insurance” (để tránh lẫn lộn với các loại bảo hiểm khác) và chỉ được bán “plan” (chương tŕnh)  tiêu chuẩn (standardized policy) . Luật lệ cũng ấn định các quyền lợi căn bản mà mọi hăng Bảo hiểm phải cung cấp cho khách hàng. Nhiều hăng Bảo hiểm c̣n cung cấp thêm một số quyền lợi khác để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu của họ. Riêng các Tiểu bang Massachusetts, Minnesota, và Wisconsin, th́ các hợp đồng Medigap được tiêu chuẩn khác với các Tiểu bang khác.

 

   Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2010, các plan của Medigap sẽ được thay đổi như sau:

- Thêm hai “plan” mới: Plan M, và N.

- Bỏ các “plan” E, H , I, và J, nhưng nếu đă mua các “plan” này trước ngày 1 tháng 6 năm 2010  th́ vẫn có thể giữ các “plan”này.

- Trước khi chọn plan (A, B, C….) của Medigap xin đọc kỹ các quyền lợi (benefits) của mỗi plan như: “co-insurance, phí tổn tại bệnh viện, Hospice care, deductible….), trang 93.

   Các hăng Bảo hiểm tính tiền premium khác nhau, và premium cho mỗi plan cũng khác nhau, mặc dầu các quyền lợi cung cấp cho khách hàng hoàn toàn giống nhau.

 

Do đó khi chọn một hăng Bảo hiểm ta phải so sánh:

 

- Tiền premium.

- Các “plan” của mỗi hăng Bảo hiểm. Thí dụ plan A của hăng này, với plan A của hăng khác.

- Lựa plan nào thích hợp với nhu cầu và túi tiền của ḿnh. V́ mỗi plan cung cấp lợi ích khác nhau, và dĩ nhiên càng nhiều lợi ích th́ tiền premium càng cao. Bạn hăy chọn plan nào đáp ứng vừa đủ các nhu cầu của ḿnh, mà không phải trả premium nhiều.

 

Để được mua Medigap bạn phải có cả Part A, và Part B của Medicare.

 

Hai vợ chồng không thể dùng chung một Medigap, mà mỗi người phải mua riêng. Tiền premium có thể tăng theo số tuổi. Thời gian tốt nhất để ghi danh Medigap là giai đọan 6 tháng kể từ ngày mồng một của tháng sinh của ḿnh, khi đủ 65 tuổi, tức lúc ḿnh ghi danh Part B. Nếu ghi danh trễ hơn, th́ có thể phải trả premium cao hơn. Thí dụ: Nếu bạn 65 tuổi vào tháng 6, và ghi danh Part B vào tháng 6, th́ thời gian tốt nhất để mua Medigap là khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 11. Nếu bạn ở chương tŕnh Medicare Advantage th́ không cần, và không được mua Medigap. Mặt khác , các hăng Bảo hiểm không được phép bán Medigap cho những người đă có Medicare Advantage.

 

MEDICARE ADVANTAGE (Medicare Part C):

Medicare Advantage (như HMO, hay PPO) c̣n được gọi là Medicare Part C hay “MA Plans”, là Medicare do các hăng Bảo hiểm tư nhân “ thầu” lại của Liên Bang. Nghĩa là: họ điều hành Medicare thay Liên Bang, mặc dầu vẫn phải chịu sự quản lư của Liên Bang.  Nếu bạn ở trong Medicare Advantage (từ đây xin gọi tắt là MA), th́ hăng Bảo hiểm bán MA cho bạn buộc phải cung cấp tất các quyền lợi của Part A, và Part B. Mọi MA của các hăng Bảo hiểm phải chi trả y khoa cấp cứu, và khẩn cấp (emergency and urgent care) cho ḿnh. MA cũng phải cung cấp tất cả những ǵ Original Medicare cung cấp, ngọai trừ “Hospice care” . V́ Original Medicare sẽ chịu trách nhiệm về Hospice care cho dù bạn ở MA.

Xin lưu ư Medicare Advantage không phải là Medigap. Nhiều plan của MA c̣n trả cho khách hàng cả tiền khám mắt, răng,hoặc những dịch vụ khác. Cũng có hăng bao thầu luôn cả Part D (bảo hiểm thuốc). Ngoài tiền premium part B mà ta phải đóng, nhiều  hăng Bảo hiểm bắt ta đóng thêm  tiền premium của họ. Mỗi hăng Bảo hiểm có một chính sách  khác nhau. Có hăng buộc ta phải khám bệnh trong hệ thống Bác sĩ (In-Network) của họ, hoặc muốn đi Bác sĩ chuyên khoa th́ phải được Bác sĩ chính (primary doctor) của ḿnh giới thiệu (referral), hoặc phải sử dụng các phương tiện, nơi cung cấp dịch vụ y tế do họ chỉ định, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp (nghĩa là trong trường hợp emergency, ta có quyền đến nhà thương nào  cũng được).

            Có bốn loại MA plan chính:

            - Health Maintenance Organization (HMO). Xin xem chi tiết ở trang 82.

            - Preferred Provider Organization (PPO). (trang 83).

            - Private Fee-for-Service (PFFS) (trang 84).

            - Special Needs Plans (SNP) (trang 85).

            - Ngoài ra c̣n có hai ba MA ít thông dụng khác như: HMOPOS, MSA…

            Trước khi chọn môt hăng Bảo hiểm để mua MA th́ ta phải so sánh các plan để khỏi “ân hận”. Hăy so sánh các khoản:

            - Tiền premium.

            - Giới hạn tiền ta phải trả (Out-of-Pocket Limits).

            - Primary Care Visit (Tiền khám Bác sĩ chính).

            - Tiền khám Bác sĩ chuyên khoa (Specialist visit).

            - Part B Chemo/và các thuốc khác.

            - Home Health Care.

            - Tiền deductible của Part D.

            - Tiền co-payment, hoặc co-insurance cho mỗi loại thuốc trong Part D.

            - Nếu không đi Bác sĩ thuộc hệ thống của hăng (In-Network), th́ ta phải trả như thế nào…..

   Ở cuối cuốn “Medicare 2015 and You” có liệt kê các hăng Bảo hiểm phục vụ trong Tiểu bang ḿnh.

   Nếu muốn t́m hiểu thêm vế các hăng Bảo hiểm tham dự Medicare Advantage, th́ xin vào website MyMedicare.gov

 

THAM GIA, THAY ĐỔI, HAY BỎ MEDICARE.

   Ta có thể tham gia, thay đổi hay bỏ Medicare Advantage trong các khoản thời gian sau:

            -Lần đầu tiên đủ điều kiện để xin Medicare, tức 7 tháng (gồm 3 tháng trước khi đủ 65 tuổi, và 3 tháng sau khi 65 tuổi).

            -Nếu Xin Medicare v́ lư do phế tật, th́ 3 tháng trước, và 3 tháng sau, tính từ tháng thứ 25  bị phế tật.

            - Trong khoản từ 15 tháng 10, đến 8 tháng 12 năm 2011. Medicare có hiệu lực từ 1-1-2012, nếu ghi danh trước 08-12-2011

ĐIỀU LỆ MỚI: THỜI HẠN THAY ĐỔI MEDICARE.

   Trong khoản thời gian từ 15  tháng 10 đến 7 tháng 12  năm 2014, bạn có thể tham gia, thay đổi, hay bỏ Medicare Advantage.

   Trong khoản thời gian từ 1 tháng Giêng đến 14 tháng 2 năm 2014, nếu bạn ở trong chương tŕnh Medicare Advanatage, bạn có thể bỏ chương tŕnh này, và sang Original Medicare. Nếu bạn muốn chuyển từ Medicare Advantage sang Original Medicare, th́ bạn phải thực hiện trước ngày 14 tháng 2 để có thể gia nhập chương tŕnh Medicare Prescription Drug (Part D). Bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tháng sau khi bạn gia nhập.

Trong thời gian này bạn KHÔNG được:

            - Đổi từ Original Medicare qua Medicare Advantage.

            - Đổi từ Medicare Advantage này sang Medicare Advantage khác.

            - Đổi từ chương tŕnh (MPD)Medicare Prescription Drug này sang MPD khác.

            - Tham gia, thay đổi hay bỏ chương tŕnh Medicare Medical Savings Account Plan.

   Nếu bạn di chuyển sang một nơi mà Bảo hiểm của bạn không có ở nơi bạn tới, hoặc bạn đủ điều kiện được Extra Help, hoặc đi đến một Viện y tế như Viện Dưỡng Lăo chẳng hạn, th́ bạn có thay đổi Medicare.

   Muốn tham gia Medicare Advantage th́ có thể lấy đơn trên website:http://www.medicare.gov/ hoặc gọi cho số điện thọai 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE). Các hăng Bảo hiểm không được phép gọi bạn để “quảng cáo”.

Muốn đổi chương tŕnh Medicare th́ phải làm thế nào?

            1/  Nếu bạn đang ở trong chương tŕnh Medicare Advantage và muốn:

            - Đổi  sang một Medicare Advantage khác, th́ bạn chỉ cần gọi cho hăng Bảo hiểm mới trong thời hạn đă nói ở trên, là hăng cũ tự động bị chấm dứt, để bạn  được chuyển sang hăng mới.

            - Nếu bạn xin chuyển từ Medicare Advantage sang Original Medicare, th́ hăy gọi cho số điện thọai 1-800-MEDICARE, nhưng xin nhớ chọn Part D, v́ Original Medicare không cung cấp Part D.

   Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cho 1-800-MEDICARE.

            Xin nhớ không ai được phép gọi điện thoại, hay đến nhà ḿnh (nếu ḿnh không mời), để bán Medicare cả.

 

MEDICARE PRESCRIPTION DRUG (PART D).

Muốn tham gia chương tŕnh Part D th́ bạn có hể gọi cho số điện thoại 1-800-MEDICARE, hoặc vào website:http://www.medicare.gov/ để lấy đơn, và chọn một hăng Bảo hiểm.

   Muốn thay đổi chương tŕnh Part D, th́ chỉ cần gọi cho hăng Bảo hiểm mới mà ḿnh chọn, bạn không cần phải gọi cho hăng Bảo hiểm cũ. Nếu bạn đă thay đổi hăng Bảo hiểm cho chương tŕnh Medicare Advantage có cả Part D, mà bạn lại ghi danh một chương tŕnh Part D khác, th́ người ta coi như bạn đă tự động bỏ Medicare Advantage của hăng cũ, và tự động trở về Original Medicare.

 

Phí tổn của Part D như thế nào?

Tiền premium, tiền deductible mỗi năm, và tiền thuốc (theo toa Bác sĩ) mà bạn phải trả khác nhau, tùy theo hăng Bảo hiểm mà ḿnh chọn. Nếu tham gia Part D trễ, tiền premium sẽ cao hơn.

Bạn có thể trả tiền premium bằng cách: yêu cầu hăng Bảo hiểm trừ thẳng vào tiền hưu (Social Security payment) của ḿnh.

            Điều lệ mới: Kể từ ngày 1-1-2011, tiền premium hàng tháng có thể cao hơn, căn cứ theo lợi tức của ḿnh.

   Khi chọn hăng Bảo hiểm cho Part D bạn phải so sánh:

                        -tiền premium hàng tháng.

                        - tiền deductible mỗi năm.

                        - tiền ḿnh phải trả, tức co-payment, hay co-insurance cho từng lọai thuốc.

 

                        COVERAGE GAP, TỨC DONUT HOLE (KHOẢN TRỐNG BẢO HIỂM THUỐC)

 

Medicare Part D gồm 4 giai đoạn:

                        Giai đoạn 1: Yearly Deductible.

   Bạn phải trả hết tiền thuốc, cho đến khi số tiền túi xuất ra qua tiền deductible th́ hăng Bảo hiểm mới nhập cuộc. Có plan miễn deductible cho ḿnh.

                        Giai đoạn 2: Co-payment, hay co-insurance.

   Hăng Bảo hiểm trả phần của họ, bạn trả co-payment, hay co-insurance.                           

Tiền co-payment, hay co-insurance tùy thuộc từng loại thuốc, và tùy từng hăng Bảo hiểm, và c̣n tùy theo Tiểu bang nữa. Thuốc theo toa trong danh mục thuốc được Medicare chấp thuận chia ra làm 4 loại, gọi là “Tier”.  Muốn biết thuốc ḿnh dùng thuộc tier nào th́ đọc cuốn Formulary do hăng bảo hiểm ḿnh chọn cung cấp:

                        Tier 1: gồm các loại thuốc “generic” rẻ tiền.

                         Tier 2: gồm các loại thuốc “brand name”, hoặc generic đắt tiền…Thuốc nằm trong Tier 4 rất đắt và hăng Bảo hiểm chỉ trả cho ḿnh 33%

Bạn nên tham khảo Formulary để xin Bác sĩ kê đơn theo loại thuốc tương đương với giá rẻ.

                        Giai đoạn 3: Coverage Gap (Donut Hole).

   Sau khi bạn đă trả (tiền túi của ḿnh) gồm: Tiền Deductible  +  Tiền hăng Bảo hiểm đă trả cho ḿnh, và tiền co-payment ḿnh trả cho tiệm thuốc đạt ngưỡng $2.960, th́ bạn  rơi vào Donut Hole tức khoản trống Bảo hiểm. Trước khi ban hành luật Bảo hiểm mới, th́ hầu như bạn phải trả trọn tiền thuốc khi ở trong Donut Hole. Kể từ năm 2011, khi luật Bảo hiểm y tế “Obamacare” có hiệu lực, th́ khi ở trong giai đoạn Donut Hole tiền thuốc của bạn được discount 47,5% (cho các loại thuốc nằm trong danh mục được hăng Bảo hiểm chi trả), và 72% cho các loại thuốc generic.

                        Giai đọan 4: Catastrophic Coverage.

                        Khi nào th́ được ra khỏi Donut Hole?

            Khi tổng số tiền túi bạn đă xuất ra lên tới $4.700, th́ bạn được ra khỏi Donut Hole, nghĩa là ra khỏi giai đoạn trống Bảo hiểm, để bước vào giai đọan gọi là “Catastrophic coverage”.

            Khi vào giai đọan “Catastrophic coverage”, nghĩa là đă thoát ra khỏi Donut Hole, th́ hầu như bạn không phải trả tiền thuốc nữa.

 

EXTRA HELP:

Người có lợi tức thấp, và nguồn tài chính (resource) không đáng kể, có thể xin được trợ cấp chính phủ, kể cả trợ cấp về tiền thuốc. Trợ cấp thuốc gọi là Extra Help (c̣n được gọi là low-income subsidy, viết tắt là LIS) do Medicare điều hành. Để được Extra Help phải ở trong các trường hợp sau:

            - Cá nhân: Lợi tức hàng năm dưới $17.505, và nguồn tài chính dưới $13.440.

            - Vợ-chồng: lợi tức dưới $23.595, và nguồn tài chính dưới $26.860.

             Trên đây là các thông tin của năm 2014, năm 2015 chưa có.

   Nguồn tài chính bao gồm tiền trong Trương mục, cổ phiếu, trái phiếu, nhưng KHÔNG kể: nhà ở, xe, vật dụng trong nhà, đất hậu sự, quỹ mai táng (tới $1.500 cho một đầu người), hoặc bảo hiểm nhân thọ.

   Nếu được Extra Help th́ bạn sẽ không phải trả những phần sau đây:

            - Premium , deductible, co-payment, hoặc co-insurance. 

            - Không bị rơi vào Donut Hole.

            - Không bị phạt v́ tham gia chương tŕnh trễ.

   Nếu bạn có Medicare và thuộc một trong các  trường hợp sau, th́ tự động được Extra Help (automatic Extra Help):

            - Có Medicaid toàn phần.

            - Được chương tŕnh Medicaid của Tiểu bang trả premium của Part B (trong chương tŕnh Medicare Savings Program)

             Được trợ cấp SSI (Supplemental Security Income).

   Nếu bạn thuộc trường hợp tự động được Extra Help, th́ Medicare báo cho bạn biết bằng một lá thư mầu vàng, hoặc màu xanh, v́ thuộc diện “tự động” nên bạn không cần nộp đơn. Xin hăy giữ kỹ bức thư này. Bạn khỏi cần nộp đơn xin. 

                        Lưu ư: 

   Nếu bạn đă có Part D rồi, th́ phải nộp đơn xin Extra Help

            Nếu chưa có Part D, th́ bạn nên nhờ Medicare giúp tham gia Part D, và nếu bạn được Extra Help, th́ Medicare sẽ gửi  thư báo cho bạn biết .

            Nếu có Extra Help rồi, th́ bạn có quyền thay đổi hăng Bảo hiểm cung cấp Part D bất cứ lúc nào.

   Nếu có Medicaid, và đang ở trong một Viện y tế như Viện Dưỡng Lăo, th́ bạn không phải trả đồng nào cho tất cả các thuốc theo toa (được chấp thuận).

   Nếu không ở trong trường hợp tự động được Extra Help, th́ bạn có thể nộp đơn xin, bằng cách gọi cho số điện thọai 1-800-772-1213, hoặc vào website :http://www.socialsecurity.gov/ để nộp đơn on-line. Nếu không thông thạo Anh ngữ, th́ nhờ người thông dịch dẫn tới văn pḥng State Medical Assistance (Medicaid).

            Tiền trợ cấp thuốc của năm 2014 cho hầu hết người được hưởng Extra Help tối đa là $2,65 cho mỗi loại thuốc “generic” và $6,60 cho mỗi loại thuốc “brand name”. Trong thư gửi cho bạn có ghi rơ bạn phải trả bao nhiêu. (Các tin này cho Năm 2015 chưa có).

 

MEDICAID:

   Medicaid là chương tŕnh Bảo hiểm y tế hỗn hợp giữa Liên bang và Tiểu bang, nhằm trợ cấp y tế cho người có lợi tức thấp, và nguồn tài chính eo hẹp, và hội đủ một số điều kiện. Nhiều người có cả Medicare, lẫn Medicaid, tức những người thuộc diện“dual eligibles”.

            - Nếu có cả Medicare và Medicaid (toàn phần), th́ hầu như được miễn phí hết về y tế, và muốn chọn Original Medicare, hay Medicare Advantage tùy ư. Trong trườnghợp này, Medicare sẽ trả tiền thuốc, và Medicaid sẽ trả những ǵ Medicare không trả.

            - Medicaid có thể trả những ǵ Medicare không trả, như Nursing home, và Home health care.

            - Medicaid thay đổi theo từng Tiểu bang, và có khi có tên gọi khác như “Medical Assistance”, hay “Medi-Cal”. Mỗi Tiểu bang quy định điều kiện thụ hưởng một khác. Có Tiểu bang buộc phải có Medicare, mới cấp Medicaid.

   Xin lưu giữ số điện thoại, và địa chỉ website dưới đây:

- Điện thoại: 1-800-MEDICARE.

- Website: http://www.medicare.gov/

- Social Security Office (Văn pḥng An Sinh Xă Hội):

1-800-772-1213   website:http://www.socialsecurity.g

 

 
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas Truất Phế... by kimau

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 1 by kimau

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 2 by kimau

 

 

 

 

 

 
Dallas bầu tân Chủ tịch HĐQT 3 by kimau

 

 

 

 

 

Bản Quyết Định Truất Phế

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

http://huongduongtxd.com/internet_links.html

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám