LUẬT PHÁP - CÔNG PHÁP

 

 

 

 

 

vLuật biển Việt Nam. Droits de la Mer. Oceans and Law of the Sea. Luật Biển Unclos. Công ước LHQ về Luật Biền . ICCourt. La Haye.

vThe Hague. Rome Statute. TPP. US Trade. TPA. 2TPP. Kyoto Protocol. Wikileaks

vLanguages - Computerize - Biển Đông - Chính Trị  - Quân Sự - Luật Pháp. Báo Chí Việt Nam. South China Oil.

vLaser Power..

vFISA Act vLogan Act

Civil Appeal BondAppeal Civil Case . Contempt of Court . Legal Interpreter . Class Action . Class Action Lawsuit

vFile Class Action . Cali Rules Court . Change Judge . Change Judge in Cali . Sue for defamation. Public Defender

vANTI SLAPP . Reporter Committee . Defamation Suit . Defamation Lawsuit . Cali Civil Law . Defamation Law . Tort

vUmbrella Insurance.Trespass Notice. Default Judgement. Setting Aside. Write case motion. Civil Court Cases

vDeny Legal Claim. Assume name. Assume Dallas. False Statement

vFreedom of speech. Discriminate against. Symbol communities. Flag1. Rule Flag. SymbolVietnam. VNCHFlag. Flagcode Forbidden.

vThe First Admenmend. Debateorg. Pacific Rim Law. USFlag. ProtocolFlag. DormantForeign. Pacific Rim Law Vietnam War Summit.

v Vietnam War 50. US Flag Code

vDefenseFlag. Bill Virginia. SB839. Louisiana. Ohio. OhioLegis

vFlorida Rules. Florida Statutes. Government. Business Law. Chatity Corrupt. Scam Charities. Scam Fraud. Non Pro Money

vNon Profit Law. Non Profit Bylaw. Property Tax. Unincorporated Association. Tax Unincorporated. GuideStart

vNational Association of Attorneys General . http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits

vDifferent Power. 27Amendments. 27Amendments. 1 Amendment. Japan Internment. Record Legal. Roy Moore Judge

vPolitical Parties. Pol.Movement. Political Revolution. Revolutionary. Reform Party. Hatch Act

 

vExtradition&Asylum International Law. Asylum in International law. Extradition Treaties. List of US Extradition Treaties

vUS Legal of Extradiction. Extradition Between States. Extradition&Asylum Treaties. International Law of Extradiction

vUS Code. Who rules US. Sue false statement. Freedom of Speech &Press. Freedom of Speech. File a criminal lawsuit.

vProsecutor function. Prosecutor. Portal Law. United States Code

vIlluminati. David Koresh Đỉnh Sóng. Techasia. Nghiên Cứu Quốc Tế. Uranium Clinton. Wikileaks. Vietnamese Gang

vRICO Law. Definition. Rockerfeller Law

vHumanTraffick.v Brutality vInterpol

vStalking Harassment vBureau of Justice Statistic

vWisconsin Stalking and Harassment LawvWisconsin Government Statute

v

vhttp://www.ncga.state.nc.us/enactedlegislation/statutes/pdf/bysection/chapter_14/gs_14-277.3a.pdf

vhttps://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html

vhttp://www.trynova.org/crime-victim/specializations/harassment-stalking/

http://www.lslawyers.com/stalking.html

https://www.leg.state.nv.us/nrs/nrs-200.html

http://courts.oregon.gov/Lane/docs/StalkingInstructionsupdated101707.pdf

https://www.justice.gov/ovw/stalking

http://www.touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title11/Chapter41/Section270.htm

http://www.joebakerlaw.com/stalking.html

http://leg.mt.gov/bills/mca/45/5/45-5-220.htm

https://legislature.idaho.gov/idstat/Title18/T18CH79SECT18-7906.htm

https://le.utah.gov/xcode/Title76/Chapter5/76-5-S106.5.html

https://www.nycourts.gov/judges/cji/2-PenalLaw/120/120-45(2).pdf

http://www.flcourts.org/core/fileparse.php/260/urlt/STALKING_VIOLENCE_CHECKLIST.pdf

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=bjcl

https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/bulletins/legalseries/bulletin1/2.html

http://www.virginia.edu/sexualviolence/stalking/

http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/17-A/title17-Asec210-A.html

http://www.moga.mo.gov/mostatutes/stathtml/56500002252.html

http://codes.ohio.gov/orc/2903.211

http://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php?statute=28-311.02

http://www.stalkinghelpline.org/faq/about-the-law/

http://www.workplaceviolence911.com/docs/20040309.htm

http://www.oregonlaws.org/glossary/definition/stalking

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=072000050K12-7.3

http://www.self-defense-mind-body-spirit.com/stalking.html

http://www.shouselaw.com/stalking.html

http://www.kansas-criminal-defense-law.com/stalking.html

http://www2.hawaii.edu/~jjudd/energy/partIII/sorcererway/secattn5.htm

https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/research/stalking.shtml

http://www.etymonline.com/index.php?term=stalk

https://www.google.com/#q=do+the+ngos+may+receive+grants+of+government

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-ngo-and-non-profit-organizations/#ixzz4OncfjYYg

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-ngo-and-non-profit-organizations/

https://www.google.com/#q=difference+between+nonprofit+and+non+government

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0700-0799/0784/Sections/0784.048.html

http://www.legislature.mi.gov/(S(ocwcniavbb3q1nrpxpjp1x44))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-750-411i

http://www.csmd.edu/about/policies/policy-on-sexual-misconduct-relationships-violence-stalking-and-retaliation/

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi t́m tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đă đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xă hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đă đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vS.G.EchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM