Trang ChủKim ÂuBáo ChíLưu TrữVấn ĐềChính Nghĩa ViệtĐà LạtThư QuánDịch ThuậtTự Điển

Tác Phẩm Chính Nghĩa BBC LONDON HISTORY AUSTRALIAN RFI PARIS Chân Thiện Mỹ Tác Giả

ESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearning

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

SỰ THẬT VỀ HỒ SƠ THUẾ

CỘNG ĐỒNG DALLAS

 

 

Kính thưa Quư Vị,

 

Xin chuyển thư sau của ông Jason Lư -  Thủ Quỹ  của CĐNVQGDALLAS&VPC  (CĐ DALLAS) trong nhiệm kỳ  March 2010  -  March 2014  vừa qua  về vấn đề  tại sao CĐ  DALLAS CHÚNG TA  không khai thuế  cho 2 năm 2010 và 2011

mà  vẫn phải đóng  đủ $4,000.00  cho ông CPA .

 

1.  Ông CPA cố vấn "advise"  CĐ Dallas  có thể khai thuế  mỗi ba năm  một lần,  nếu  thu nhập (income)  dưới $50,000.00  mỗi năm , nên với  số thu nhập của CĐ Dallas trong 2 năm 2010, 2011  th́  có thể không cần khai , nhưng đến năm thứ 3  là năm 2012 th́ bắt buộc phải khai,  nếu không khai th́  sẽ mất  quyền "Miễn Thuế"   501-C3 .

 

Ông Jason  Lư  (Kỷ Sư Điện Toán)   Thủ Quỹ và Cô Ruby Lưu  (Cử Nhân Kế Toán)  Kế Toán Viên  của CĐ Dallas  là 2 quản trị viên trẻ tuổi nhất  (27  và  30+)  được  4 quản trị viên  nhiệm kỳ cũ  (2007-2010)  là:  Ông Cựu Chủ Tịch Thái Hóa Tố,  Bà Cựu Phó Chủ Tịch Nội Vụ ,  ông Cung Nhật Thành và Bà Nguyễn - Bảo Vân  đề bạt  vào 2 trách vụ này với

sự đồng thuận của đa số quản trị viên nhiệm kỳ 2010-2014 ;   v́  tin lời cố vấn  của ông CPA  và muốn tiết kiệm tiền  khai thuế hàng năm cho CĐ Dallas,  nên đă  chờ đến năm 2012  mới khai thuế; không ngờ  tuy  chỉ phải khai cho năm 2012 nhưng ông  nhân viên của ông  CPA  vẫn phải làm hồ sơ  thuế cho năm 2010 và 2011 cùng 2012  do đó  ông CPA  tính tiền công cho  hồ sơ 3  (xin xem trong Invoice đính kèm) ,  và  tiền  công hoán chuyển hồ sơ thuế CĐ Dallas

từ một   program  điện toán  cũ (thảo chương) của  CĐ qua  program điện  toán mới mà văn pḥng thuế của ông đang xử dụng. (xin xem trong Invoice đính kèm) .

 

Cả ông Jason Lư và chúng tôi (LLN) đă  cùng giải thích rơ ràng như trên trong các điện thư trao đổi trong nội bộ CĐ Dallas gồm Hội Đồng Cố  Vấn,  Ủy Ban Giám Sát và Hội Đồng Quản Trị,  nhưng ông Cung Nhật Thành vẫn  không hiểu hay cố t́nh không hiểu  nên đă xoáy vào chuyện này  đề "Kết Tội"  chúng tôi  làm mất tiền CĐ Dallas .

 

2.  Ông Jason Lư   đă   chứng minh  CĐ Dallas  cũng chưa bao giờ bị mất  giấy phép "Miễn Thuế" 501-C3  như ông

Cung Nhật Thành  liên tục  "kết tội"  chúng tôi trong các điện thư trao đổi trong nội bộ CĐ Dallas .

 

3.  Ông Jason Lư  cũng chứng minh CĐ Dallas  chưa bao giờ  viết chi phiếu trả tiền phạt cho IRS  v́  CĐ Dallas khai

thuế trể - v́ điều này  không có xảy ra,  nếu xảy ra việc khai thuế trể,  IRS  chẳng bao giờ  bỏ qua (tha)  cho sự  sai trái này không những chỉ riêng cho CĐ Dallas Chúng Ta mà c̣n chung cho tất cả những ai vi phạm ,  v́ đó là một trong những  trọng trách của  IRS .

 

4.  Nhiệm kỳ chúng tôi (2010-2014)  được bàn giao hơn 09 ngàn mỹ kim  cọng vào  mái nhà sau trung tâm sinh hoạt

CĐ Dallas  bị dột nát trầm trọng,  máy lạnh hư  cần  tu sửa cấp thời,   chỉ sau  ba tháng đầu,  chúng tôi phải họp  HĐQT để MƯỢN TIỀN QUẢN TRI VIÊN  mỗi người ít nhất là $700.00  MK  (trong phiên họp này ông CNT vắng mặt  cũng như ông thường vắng mặt  liên tục nhiều lần v́ lư do  o6ng cho biết  sở  làm của ông bị  cắt giảm nhân viên trầm trọng, ông phải làm việc tăng giờ  liên miên,  v́ lư do này  ông đă không hề biết  về  vấn đề  "tiết kiệm"  tiền  khai thuế  cũng như nhiều vấn đề quan trọng khác );  nhưng rất may,  CĐ Dallas Chúng Ta  gây quỹ lợp lại mái nhà CĐ thành công  (hơn 20 ngàn MK), và  tuy bị  cắt giảm  ngân quỹ trầm trọng  của  chương tŕnh ESL của City Garland do t́nh h́nh  chung  v́  kinh tế suy thoái,  nhưng  CĐ Dallas Chúng Ta

trong 4 năm đó đă  tu sửa  4 pḥng vệ sinh,  thay gỗ  và sơn ngoài  cùng  sơn  trong,  tân trang sân khấu,  sửa lại sàn nhà,  TRỊ MỐI  MỖI NĂM  và  "tân trang"  BỆ  TƯỢNG ĐÀI CĐ DALLAS  ĐANG BỊ  DANG DỞ  SUỐT  HƠN  NHIỀU  NĂM QUA  DO THIẾU  TIỀN  ĐÚC  TƯỢNG  (nhiều lần City Garland  gởi giấy, gọi phone hẹn chúng tôi và Cô Thái Thủy  đến  TTSHCĐ Dallas  để  KHUYẾN CÁO ,  họ  c̣n  đề  nghị  sao KHÔNG ĐẬP BỎ  CÁI BỤC CIMENT  TO LỚN  CHE KHUẤT CẢ  MẶT TIỀN  CD DALLAS,  ĐĂ VẬY C̉N ĐÓNG CÂY  ĐÓNG CỌC  ĐÓNG KHUNG  (MÀ  TỆ  HƠN LÀ GỖ  LẠI BỊ MỤC,  CÁI C̉N CÁI MẤT, TRÔNG BẨN THỈU, KHÓ COI  v.v..)  CÁI BỤC CIMENT ĐÓ,  TRÔNG THẬT MẤT  CẢNH QUAN CỦA  MỘT TRONG NHỮNG CON ĐƯỜNG  CHÍNH  TRONG KHU THƯƠNG MĂI SẦM UẤT  CỦA CITY GARLAND ,  và  TU BỔ  tạm thời  parking lot

v́  không đủ tiền  tu bổ toàn diện (ít nhất phải trên 50 ngàn MK),  chính ông Giám Sát Đàm Trung Thao,  Cô Thái Thủy,  ông Thái Hóa Tố, ông Jason Lư  cùng chúng tôi đều  có tham khảo giá cả với các nhà thầu  và biết rơ chuyện này,  vậy mà ông CNT  V̀ THỜI GIAN ĐÓ  KHÔNG SINH HOẠT  THƯỜNG XUYÊN  VỚI HĐQT  nên ngày nay  vẫn  liên tục  dùng email  và  Radio  cùng  truyền thông  KẾT TỘI  cá nhân chúng tôi không sửa Parking Lot .

 

-  CHỈ TRONG V̉NG CÓ 4 NĂM,  NHIỆM KỲ  CHÚNG TÔI  (2010-2014)  ĐĂ  HOÀN TẤT ĐƯỢC NHỮNG CÔNG TÁC NÊU TRÊN, TUY KHÔNG VĨ ĐẠI  G̀, NHƯNG  CŨNG  RẤT KHÓ KHĂN , VẤT VẢ  CHO  TOÀN THỂ  NHÂN SỰ TRONG HĐCV, UBGS VÀ HĐQT CỦA CĐ DALLAS CHÚNG TA ,.

 

CHÚNG TÔI HỌP HÀNH LIÊN TỤC,  BẤT CỨ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NÀO CŨNG  THI HÀNH THEO ĐA SỐ PHIẾU ĐỒNG THUẬN  . THƯỜNG LÀ 10/14 (V̀  QTV LUẬT SƯ VŨ ĐAN PHƯỢNG  TỪ NHIỆM DO LƯ DO THAY ĐỔI  TIỂU BANG CƯ NGỤ ) HOẶC LÀ TRONG PHIÊN HỌP HOẶC LÀ QUA  EMAILS .

 

VẬY MÀ KHI BÀN GIAO CHO  TÂN HĐQT CỦA ÔNG CNT,  CHÚNG TÔI ĐĂ BÀN GIAO GẦN GẤP ĐÔI SỐ TIỀN  QUỸ  (MÀ  NHIỆM KỲ CHÚNG TÔI  NHẬN ĐƯỢC)  CHO  ÔNG CNT  -  HƠN 19 NGÀN MỸ KIM .

 

ÔNG CNT  KỂ CÔNG ĐĂ XIN ĐƯỢC GẦN  30 NGÀN MK TRONG NHIỆM KỲ CHÚNG TÔI,  CHÚNG TÔI ĐĂ  TRẢ LỜI CHO ÔNG CNT BIẾT TRONG MỘT EMAIL NỘI BỘ,  GHI RƠ  CÔNG CỦA ÔNG CHỈ CÓ TỐN  CHƯA TỚI  20  GIỜ ĐỒNG HỒ TRONG  4 NĂM ĐÓ  V̀  ÔNG CHỈ THAY TÊN, NGÀY THÁNG VÀO CÁC  MẪU ĐƠN CŨ  VÀ THEO  BÁO CÁO CŨ  MÀ LÀM REPORT MỚI THÔI,  CÔNG  XIN  30 NGÀN  NGÂN QUỸ  ĐÓ GỒM  CÓ :

 

PHẦN ÔNG CNT  :        10%  (THAY ĐỔI DATA  MỚI  - ESL & STATE FARMS)

 

CÔ THÁI-THỦY :              10%  (HỌP VỚI ĐẠI DIỆN CITY GARLAND/ESL)

 

BÀ BẢO VÂN:                30%  (DẠY , RECRUIT  TEACHER,  LÀM BÁO CÁO NỘP CHO CITY GARLAND/ESL)

   

 

ÔNG THÁI XUÂN THIỆN  10%  (GIÚP ÔNG ĐIỀN ĐƠN VÀ BÁO CÁO  CHO STATE FARMS)

 

C̉N.................................... 40%  C̉N LẠI  LÀ  SỰ ĐÓNG GÓP  CỦA  ÔNG JASON  (VIẾT GRANT MỚI,  ĐIỀU HỢP SEMINARS  VỚI SỰ  TIẾP TAY CỦA CHÚNG TÔI,  BÀ BẢO VÂN,  BÀ THỦY TIÊN,  CÔ THÁI THỦY) .

 

XIN ÔNG TR̀NH LÀNG  EMAIL NÀO CHÚNG TÔI XÚC PHẠM ĐẾN  THÂN PHỤ THÂN MẪU ÔNG .

 

CHÍNH CÁ NHÂN ÔNG  ĐĂ  VÔ  TÂM, VÔ  T̀NH  HỦY HOẠI  GIA PHONG QUA NHỮNG VIỆC LÀM  THIẾU CẨN TRỌNG, ĐỘC TÀI, VỊ KỶ  (CHỈ V̀  MUỐN GIÀNH CHỨC  TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ /CĐ DALLAS  VÀ  NGÀY TỔ CHỨC QUO6'C HẬN 30-4  NĂM NAY (2014)  VỀ CHO  TRƯỞNG NỮ  CỦA ÔNG LÀ CÔ CUNG HOÀNG NHI (CHN) /PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ CĐ DALLAS NHIỆM KỲ NÀY,  MÀ ÔNG ĐĂ  MẤT  TƯ CÁCH LẢNH ĐẠO  KHI  ĐUỔI  2 QTV NGỌC-ÁNH VÀ VIỆT THÚY  VỀ TRONG  PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA CĐ DALLAS , ĐỂ ÔNG  CÓ THỂ KHÔNG NGƯỢNG NGÙNG  CÔNG KHAI ĐỀ CỬ TRƯỞNG NỮ CỦA ÔNG VÀO CHỨC TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ NGÀY QUỐC HẬN NĂM NAY  VÀ  KẾT QUẢ  LÀ  CÔ  CHN CHỈ CÓ 06 PHIẾU VÀ CÔ VIỆT-THÚY -  MỘT KHUÔN MẶT TRẺ NHẤT VÀ MỚI NHẤT  ĐƯỢC  GẦN 20 PHIẾU  CỦA CĐ BẠN VÀ CÁC ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐOÀN NVQG

TẠI DALLAS-FORTWORTH  CHÚNG TA .

 

CHÍNH V̀ SỚM NHẬN RA "TƯ CÁCH/ĐẠO ĐỨC"  CỦA ÔNG,  MÀ 2 QTV NGỌC-ÁNH VÀ VIỆT-THÚY ĐĂ  NẢN L̉NG VÀ MẤT  L̉NG TIN VÀO  "CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA"  CỦA THẾ HỆ CHA ÔNG  GỒM CÓ ÔNG VÀ CHÚNG TÔI TRONG ĐÓ , NÊN MỚI ĐƯA ĐẾN SỰ BẤT PHỤC  ĐỂ KHỞI ĐẦU CHO SỰ  XUNG ĐỘT , XÁO TRỘN TRONG

HĐQT CỦA ÔNG  MỖI NGÀY MỖI TRẦM TRỌNG  -  HẬU QUẢ  LÀ  CÓ  4 CỐ VẤN  VÀ 5 GIÁM SÁT  ĐĂ  ĐỒNG ĐƯA TAY ĐẦU HÀNG ÔNG CHỦ TỊCH CNT  TRONG PHIÊN HỌP  LẦN THỨ 3 TẠI NHÀ  ÔNG GIÁM SÁT VŨ KHẮC TẾ  (ÔNG GS ĐTT  LÀ NGƯỜI  ĐẦU TIÊN ĐƯA CẢ HAI CÁNH TAY LÊN TRỜI) .

 

ÔNG BẢO ÔNG KHÔNG NHẬN THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI  VÀO SÁNG  THỨ BẢY  26-10-2014  TẠI  TTSHCD DALLAS CHÚNG TA  CỦA ÔNG PHẠM QUANG HẬU  PHÓ CTNV , TH̀  LÀM SAO ÔNG BIẾT MÀ ÔNG  ĐĂ VỘI VÀNG THAY  Ổ KHÓA  MỚI  NGAY CHIỀU THỨ SÁU,  TRƯỚC KHI ÔNG ĐI DỰ  ĐÊM  HỌP MẶT VĂN NGHỆ SĨ  CỦA NHA` BÁO PHẠM BÁ VINH ?

 

ÔNG CŨNG TẮC TRÁCH  KHI  KHÔNG THÔNG BÁO  HAY  CỬ NGƯỜI "THÂN TÍN"  LIÊN LẠC VỚI  LỚP HỌC VƠ ,  ĐỂ KHI HỌ ĐẾN, HỌ  KHÔNG VÀO ĐƯỢC,  PHẢI  PHÂN VÂN  ĐỨNG CHỜ  VÀ ĐIỆN THOẠI  ÔNG PHẠM QUAN HẬU,  NHƯNG ÔNG PQH CŨNG BÓ TAY,  V̀  ÔNG ĐĂ THAY CH̀A KHÓA MỚI RỒI  MÀ  ĐA SỐ QTV CĐ DALLAS KHÔNG AI ĐƯỢC THÔNG BÁO .

 

TRỤ SỞ CĐ DALLAS LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA  ĐỒNG HƯƠNG DALLAS&VPC  TRAO CHO HĐQT CĐ DALLAS ĐIỀU HÀNH VÀ  G̀N GIỮ,  HĐQT CD DALLAS GỒM  11 QTV ,  AI CŨNG PHẢI CÓ PHẦN CHỊU TRÁCH NHIỆM  BẢO TR̀,  TU SỬA,  GIỮ G̀N AN NINH, VỆ SINH  V.V.;  ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ  SỞ HỮU RIÊNG CỦA CÁ NHÂN  HAY GIA Đ̀NH ÔNG CHỦ TỊCH  HOẶC  QTV "THÂN TÍN"  CỦA ÔNG .

 

HỒ SƠ  ÔNG  CHỦ TỊCH CNT&GIA Đ̀NH TRỊ  C̉N DÀI LẮM THEO ĐÚNG THÔNG TIN HAI CHIỀU,  ÔNG  CÓ ĐỒNG Ư  ĐỂ TẤT CẢ CÁC EMAIL NỘI BỘ - THEO ĐÚNG THÔNG TIN 2 CHIỀU ĐƯỢC  IN VÀ ĐÓNG THÀNH  "ĐẶC SAN"  HAY  CÔNG BỐ TRÊN  TẤT CẢ  CÁC DIỄN ĐÀN CÔNG LUẬN KHÔNG ?

 

NẾU ÔNG TỰ TIN LÀ ÔNG ĐÚNG 100%  TH̀ TẠI SAO HDCV VÀ UBGS  BỊ 3 LẦN  THẤT BẠI  TRONG VIỆC YÊU CẦU ÔNG TỔ CHỨC  HỌP KHOÁNG ĐẠI TRONG  NỘI BỘ  VÀ NGAY CÁ NHÂN CHÚNG TÔI  CŨNG ĐĂ  THẤT BẠI  3 LẦN  YÊU CẦU ÔNG TỔ CHỨC BUỔI HỌP ĐỂ ĐỒNG HƯƠNG LUẬN CÔNG VÀ TỘI CỦA CHÚNG TÔI ?

 

NẾU ÔNG NGHĨ LÀ ÔNG ĐÚNG NHIỀU HƠN SAI,  TH̀  CHÍNH ÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI  SỐT SẮNG,  MAU TAY LẸ CHÂN  TỔ CHỨC BUỔI HỌP,  ĐÂU CẦN  PHẢI CHỜ ĐẾN HĐCV HAY UBGS  ĐỀ NGHI????

 

KÍNH THƯA QUƯ VỊ,  XIN CẢM TẠ QUƯ VỊ C̉N LƯU TÂM ĐẾN SINH HOẠT CHUNG CỦA CĐ DALLAS CHÚNG TA,  VÀ THÀNH THẬT XIN LỖI V̀  CHUYỆN CHẲNG ĐẶNG ĐỪNG MÀ PHẢI  GÂY PHIỀN NĂO CHO QUƯ VỊ .

 

THÂN TRỌNG ,

 

LÊ LAM-NGỌC

 

40%  (VIẾT  GRANT MỚI  VÀ  TỔ CHỨC SEMINAR  CHO  NGÂN QUỸ  STATE FARMS

 

-  KHI BÀN GIAO CHO TÂN HĐQT CỦA ÔNG CNT, 

 --- On Wed, 10/8/14, Jason Ly <webmt716@hotmail.com  wrote:

 

  From: Jason Ly <webmt716@hotmail.com

  Subject: Tài liệu thuế của CD 2010-2012‏

 

To: "Thanh Cung" <cnthanh07@yahoo.com, "Lamngoc Le" <lelamngoc2012@yahoo.com,"Quang Hau Pham" <hqp75@verizon.net, "Hoang Nhi Cung" <nhic@hotmail.com, "Thien Nguyen" <thiennguyen52@gmail.com,

 "luongthuoc@gmail.com" <luongthuoc@gmail.com, "Bao Van" <bvan819@yahoo.com, "catvianh@gmail.com"

 <catvianh@gmail.com,vietthuyng@gmail.com"<vietthuyng@gmail.com, "Thao Dam" <thaodam@yahoo.com,

 "HUANQUANGBUI HUAN" <huanqbui@yahoo.com,"TUAN TUANHOANGDINH" <hoangdinhtuan@yahoo.com,

 "te Vu khac" <tethuyvu@gmail.com,"phapdam@yahoo.com" <phapdam@yahoo.com,"NT Tuong KQ" <thomasng@verizon.net,"Duyet Nguyen" <sqhq19@yahoo.com, "Hoa To Thai" <thaihoato@hotmail.com

  Cc: "Victor Pham" <phambavinh40@yahoo.com, "Thuy Nguyen" <thuynguyentu@yahoo.com,"sanh dang" <sanh_dang@yahoo.com,"Thien Thai" <thien.x.thai.l6tp@statefarm.com, "Khanha Ly" <ly.khanhan@yahoo.com,

 "Ruby Luu" <rubynhungluu@yahoo.com,"cotientran@yahoo.com"<cotientran@yahoo.com

  Date: Wednesday, October 8, 2014, 6:36 PM

 

  Kính quư vi

 

 Jason đang tóm lượt email về tài liệu thuế  th́ có thấy email của chị Nhi – Email hơi dài,

 Jason chỉ lướt qua, Jason không cần giải thích ǵ hết ..ai cũng muốn dành phần thắng và tốt

 về ḿnh rồi dùng ngon ngữ để chà đạp nhau mà bỏ quên đi mục đích chung th́ sẽ khó mà vừa

 ḷng nhau và rất khó để làm việc chung.

 

 Dứơi đây là những tài liệu mà Jason đă  làm và đă có và cũng là lư do tại sao Jason không giao cho chị Nhi, v́ người request là Chú Thành, và chú Thành không có đến buổi họp nhưđă

hứa, cũng không email, text hoặc gọi cho chúng tôi … Jason không có thời gian để giải

 thích hai or ba lần nên Jason đă chọn cách email cho tất cả mọi người cùng một lúc:

 

  1.    Như vài emails trước Jason có đề cập qua, và  Jason xin nhắc lại là những quyết định về hồ sơ thuế điều được thông qua toàn ban điều hành lúc đương thời (2010-2013) và chúng tôi đă đi đến quyết

 định chung.

 

  2.    CPA Gary Robert - Là người làm thuế đă được Cộng Đồng Dallas and Ft. Worth

 dùng trong nhiều năm qua. Xin nhấn mạnh là Jason chỉ là người thừa kế công việc liên lạc và cung cấp tài liều cho người CPA làm thuế

 

  3.    Invoice (Copy đính kèm) từ ông Gary Gary đă charge:

 

a. Accounting services - For the year of 2010, 2011, 2012

 

b. Tax services - Preparation of 2010, 2011 và 2012

 

Invoice

Forms 990EZ

 

 

c. Phone calls with IRS

 

  4.    Tax Return 2012 Forms 990EZ  đă khai với IRS (Copy đính kèm)

 

  5.    Tax Retuns 2010 và 2011 - Theo lời của ông CPA đă nói cùng Ruby (Thư kư nhiệm kỳ

 qua)  and Jason: Khi ông ta liên lạc với IRS để file th́  IRS nói rằng CD không cần thiết phải file

 năm 2010 và 2011, và ông ta không có file. Chúng tôi

 có hỏi th́ như vậy tại sao ỗng lại tính tiền CD, ông CPA cho biết thêm là tuy khôn file nhưng ông ta vẫn phải làm những công việc như invoice trên và tất cả phải làm theo thứ tự, nên

 vẩn phải tính tiền. Jason chỉ tin tưởng vào "advise" của người có bằng cấp làm thuế, và làm những ǵ tốt nhất cho CD trong lúc đó.

 

6. Hiện tại nếu CD cần có đầy đủ Income tax của năm 2010 and 2011, th́ xin đại diện CD

đương  thời (V́ những người trong nhiệm ky`  trước, theo luật pháp, không c̣ một chức quyền nào để làm & kư giấy tờ) liên lạc trực tiếp với ông CPA để yêu cầu ông file tax 2010 and 2011 cho Cộng Đồng và Jason cũng đă thông báo

 với ông Gary là chúng ta có thể cần file tax cho năm 2010 and 2011.

 

  Thật ra mỗi chúng ta là những thiện nguyện của CD điều muốn CD ngày một tốt hơn. Nhưng v́ chúng ta c̣n phải bận biệu công việc hàng ngày t́m kế mưu sinh, thành ra thời gian có hạn.

 

Đối với Jason, Jason cảm thấy ḿnh cứ làm hết khả năng và bằng tấm ḷng chân that của ḿnh, mấy cô bác thông cảm được th́ Jason cảm  ơn, không thông cảm cũng cảm ơn luôn :)

 

  Trong một ngày rất sớm tới đây, Jason sẽ được làm Cha lần thứ 3, nên thời gian sẽ rất  eo hẹp ... Jason xin cáo lỗi và xin phép được tạm ngưng chuyện cộng đồng đây.

 

  Kính Bút,

  Jason

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

NT Kiên, Kim Âu, Ross Perot Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan, NT Sám