MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười DânvViệt Học

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavVăn Chương

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvB́nh Dân

 

Kim Âu

CÂU CHUYỆN CHỐNG CỘNG Ở HẢI NGOẠI

 

 

Hoa cây Thẩu

Kể từ ngày 30 - 4- 1975, những chiếc xe “tanks” của Bắc Việt húc đổ cánh cửa dinh Độc lập, bộ đội cộng sản cùng dép râu đạp nát Sài G̣n, sự nghiệp chống cộng của dân tộc Việt Nam đă đi vào con đường bế tắc. Trong khi Sài G̣n sụp đổ, đầu hàng th́ ở một số điạ phương và ngay Sài G̣n đă có những người không cam chịu thất bại, đầu hàng, kiên quyết không  đội trời chung với cộng sản đă mau chóng tập hợp lại từng nhóm, rút vào rừng phát động kháng chiến; ngược lại đại bộ phận quân cán chính của triều đ́nh cũ rủ nhau ra tŕnh diện để được đi “học tập cải tạo”.

Với số người đă cong đuôi tháo chạy ra khỏi đất nước từ sớm, đến được xứ sở tạm dung Hoa Kỳ lúc đó hoàn toàn chỉ lo việc t́m kế sinh nhai để ổn định đời sống cá nhân và gia đ́nh trên xứ người. Ư tưởng chống cộng lúc đó đă lụi tàn cùng với ảo mộng được phục hồi cấp bậc, chức vụ, quyền lợi trên nước Mỹ.

Trong khi đó, ở quốc nội những lực lượng kháng chiến tự phát vẫn tiếp tục duy tŕ cuộc chiến đấu một cách vô vọng. Nhiều nhóm kháng chiến đă hy sinh đến người cuối cùng trong hoàn cảnh “thế cùng lực kiệt” nhưng dứt khoát không đầu phục kẻ thù. Nhiều nhóm kháng chiến mới  tập hợp sau, h́nh thành từ những người không chịu nổi sự kềm kẹp, câu thúc, đàn áp của “chuyên chính vô sản” đă rơi vào các tổ chức chống cộng do chính Việt Cộng dựng lên. Và khi những người yêu nước chân chính quốc nội đă nhận rơ thực tế bế tắc của cuộc đấu tranh vũ trang chống cộng ngay trong ḷng cộng sản để chuyển hướng qua một h́nh thái đấu tranh mới th́ tại hải ngoại lại bùng lên phong trào đấu tranh chống cộng với những tổ chức có tên rất nổ và rất kêu.

Thời điểm phong trào đấu tranh chống cộng trên các quốc gia có Người Việt  Tỵ Nạn ở cách Việt Nam một đại dương ngh́n trùng xa thẳm nở rộ vào đầu thập niên1980.

Tất nhiên không người nào, tổ chức nào có thể kêu gọi cộng đồng Người Việt Lưu Vong yểm trợ, đóng góp tiền bạc, tài năng bằng cách đi đây, đi đó đọc những bài diễn văn suông sáo,  rỗng tuếch. Muốn thu hút sự ủng hộ thực sự của đồng bào bằng tài vật, hiện kim; những người đứng đầu các tổ chức này phải bằng mọi cách chứng minh bản thân họ, tổ chức của họ quả đang chống cộng thực sự tại quốc nội.

Ngược ḍng thời gian, thực chứng cho thấy, tổ chức hải ngoại đầu tiên xâm nhập vào tận trong nước để hoạt động chống cộng có tên là “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Nam Việt Nam”. Đây là một tổ chức cách mạng Việt Nam Lưu Vong được thành lập tại Paris, thủ đô nước Pháp vào năm 1976.

Ngày 17/2/1976, tại khách sạn Méridien, Lê Quốc Túy và những người cầm đầu tổ chức này họp báo, cho ra mắt “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Nam Việt Nam”.

 

Lê Quốc Tuư và Mai văn Hạnh

 

Chủ tọa đoàn của cuộc họp báo này là ông Lê Quốc Túy - Chủ tịch, ông Lê Phước Sang - Phó chủ tịch, và ông Lại Hữu Tài làm Tổng thư kư. Tại đây, ông Túy giới thiệu “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Nam Việt Nam” ở Pháp là một bộ phận của “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam”. được thành lập từ tháng 10/1975 tại đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các lực lượng Cao Đài, Ḥa Hảo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và một số đảng phái chính trị, một số sĩ quan QLVNCH cũ do Hội trưởng Phật giáo Ḥa Hảo Lương Trọng Tường làm “Chủ Tịch”.

Ông Lê Quốc Túy và các thành viên của tổ chức quyết định dùng cờ vàng ba sọc đỏ làm cờ của “Mặt Trận”.

Sau mấy năm hoạt động, củng cố mở rộng tổ chức đồng thời tuyển mộ huấn luyện đào tạo, thăm ḍ “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam” bắt đầu đưa cán bộ chính thức xâm nhập quốc nội vào cuối năm 1980.

Kể từ khi VNCH sụp đổ cho đến nay chỉ có tổ chức của ông Lê Quốc Túy là một tổ chức kháng cộng thực sự, có tầm vóc quy mô, kết hợp được trong ngoài; có đường hướng, kế sách hoạt động hẳn ḥi và cán bộ được đào tạo, trang bị khá đầy đủ. Tuy nhiên vận nước điêu linh, trời phụ ḷng người, dẫn đến những bất hạnh lâu dài cho dân tộc khi những toán chiến sĩ tiên phong xâm nhập đă lọt vào tay giặc.

 

lược trích tài liệu Việt Cộng (Bí Mật Của Một Chiến Dịch Phản Gián):

 

Ngày 11/1/1981, Công an tỉnh Tà Keo (Campuchia) cho biết: “Một tên Khmer Đỏ tên là Săm Sua đă ra đầu thú chính quyền cách mạng Campuchia tại Tà Keo. Y khai có tham gia dẫn đường cho 23 tên gián điệp biệt kích xâm nhập về Việt Nam”.

Ngày 12/1/1981, Công an Kiên Giang báo cáo về việc có một toán gián điệp biệt kích mang vũ khí, điện đài xâm nhập Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 13/1, Công an Kiên Giang điện báo cáo lănh đạo Bộ Nội vụ biết về việc có một toán gián điệp, biệt kích xâm nhập. Theo báo cáo, ngày 8/1/1981, bộ đội làm kinh tế ở B́nh Sơn (Kiên Giang) bắn chết 1 tên gián điệp, biệt kích từ nước ngoài xâm nhập về Việt Nam. Công an Kiên Giang đă thu được 12 súng AK báng gấp, 7 quả lựu đạn, 2 tay quay máy phát điện dùng cho điện đài và một số quân trang, quân dụng. Đáng chú ư là có một số phù hiệu đề là “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam”... Có dấu hiệu đây là một tổ chức phản cách mạng đưa quân xâm nhập vào Việt Nam.Trong khi đang khẩn trương triển khai công tác truy bắt bọn gián điệp biệt kích xâm nhập, th́ Công an Kiên Giang báo cáo là đă bắt giữ được 1 tên trong bọn chúng.

Ngày 18/1/1981, Trần Minh Hiếu sau khi được lệnh của toán trưởng cho phân tán, y về quê ở An Biên. Sau một thời gian biền biệt không được tin ǵ kể từ ngày Hiếu vượt biên, nay trở về Hiếu nói thật cho mẹ biết về việc tại sao y trở về Việt Nam. Ông cậu ruột của Hiếu làm việc ở Tỉnh đội Kiên Giang báo cho công an địa phương biết. Công an Kiên Giang ngay lập tức bắt giữ Trần Minh Hiếu và khai thác.

Trần Minh Hiếu đă khai nhận là một trong số 23 tên gián điệp biệt kích của tổ chức “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam” của Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh. Qua lời khai của Hiếu, ta biết chúng sẽ gặp nhau vào ngày 15 và 30 hàng tháng ở  bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Hiếu cũng khai nơi ẩn náu của tên toán trưởng Lê Hồng Dự. Công an Kiên Giang và Công an Hậu Giang đă tổ chức bắt giữ Lê Hồng Dự tại Cần Thơ. Qua lời khai của Lê Hồng Dự và Trần Minh Hiếu, bước đầu chúng ta đă xác định đây là một tổ chức phản cách mạng do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu có cơ sở hoạt động ở nước ngoài……

 

hết trích (Bí Mật Của Một Chiến Dịch Phản Gián)

 

          Trong thời gian gần 7 năm trời v́ bị phản gián nên những 16 chuyến gồm 32 tàu chở vũ khi và đưa người xâm nhập đều bị lọt vào tay cộng quân. Theo những tài liệu, cơ quan phản gián cộng sản tiết lộ sau này, chúng đă để cho những thủ lănh như Lê  Quốc Tuư, Mai văn Hạnh xâm nhập và trở ra an toàn để lực lượng yêu nước rơi sâu vào bẫy. Cuối cùng ngay những thành phần đầu năo của tổ chức như Mai văn Hạnh, Trần văn Bá cũng lọt vào tay địch trong chuyến xâm nhập thứ 16.

Riêng ông Lê Quốc Tuư may mắn v́ bệnh bất ngờ tác phát phải trở về Pháp điều trị nên thoát nạn, ông cùng bộ phận c̣n lại tiếp tục hoạt động, và t́m mọi cách đưa quân xâm nhập cho đến khi phát bạo bệnh ĺa đời năm 1988. Sau khi ông Tuư qua đời, thành phần c̣n lại ở hải ngoại không c̣n ai đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách nên Mặt Trận Thống Nhất Các Lưc Lượng Yêu Nước Giải PhóngViệt Nam đi vào bóng tối cũng như các tổ chức chống cộng trong nước hầu như tan biến vào ḷng quốc dân không c̣n tăm tích..

Năm 1984 Từ ngày 14 đến 18/12/1984, tại Sài g̣n, Ṭa án cng sản đă tổ chức xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm vụ án gián điệp Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh” và 21 bị cáo, trong đó có Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá (t hải ngoại xâm nhp),  Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch ng đu các t chc quc ni) và nhiều chiến sĩ yêu nưc khác đă phải lănh nhng bản án nng nề. Một số khác được đưa ra làm nhân chứng. Phiên ṭa đă gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế v́ quy mô xâm nhập, khối lượng vũ khí, thuốc nổ, tiền gỉa cũng như những thành công trong việc kết hợp được lực lượng trong ngoài.

Không có tính chất quy mô lớn lao như Mặt Trận Thống Nhất Các Lưc Lượng Yêu Nước Giải PhóngViệt Nam, một tổ chức nhỏ khác có tên gọi là Liên Minh Quang Phục Việt Nam do Vơ Đại Tôn đứng đầu đă lên đường qua ngă Thái - Hạ Lào (với mục đích xây dựng lại niềm tin bị băng hoại tại hải ngoại từ 1975-1980) để t́m kiếm một con đường xâm nhập, móc nối, thiết lập đường giây liên lạc với các tổ chức kháng Cộng quốc nội nhằm kết hợp đấu tranh cứu nước. Vơ Đại Tôn cùng hai chiến hữu trẻ là Vơ Hoài Khanh và Nguyễn Văn Lộc vào Thái thông qua tổ chức kháng chiến H’mong của Vàng Pao cho người dẫn đường vào Hạ Lào để xâm nhập Việt Nam nhưng không may Vơ Đại Tôn và Nguyễn văn Lộc đă lọt vào tay đối phương tháng 10 -1981, Vũ Đ́nh Khoa (Vơ Hoài) hy sinh trong cuộc chạm súng. Tôn và Lộc bị đưa về Hà Nội giam ở Xà Lim Bộ Thanh Liệt (B14) năm 1982. Hơn ba năm sau, Nguyễn văn Lộc được thả về với gia đ́nh ở Lạc Xuân, Đơn Dương, Tuyên Đức. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Nguyễn văn Lộc lại bị đưa vào “tập trung cải tạo” ở trại Đại B́nh.

Tại trại Đại B́nh, Nguyễn văn Lộc đă thuật lại toàn bộ chuyến xâm nhập và chúng tôi (Kim Âu) nhận biết nguyên nhân thất bại  chính v́ Vơ  Đại  Tôn đă phó thác sự thành bại của chuyến đi cho lực lượng H’mong dẫn qua hướng Nam Lào, bỏ qua con đường xâm nhập vào Tây Nguyên mà Nguyễn văn Lộc và Vũ đ́nh Khoa đă thuần thục qua chuyến vượt biên bằng đường bộ đến Thái. Nguyễn văn Lộc cùng được thả về với Nguyễn Anh Hảo, Hà văn Sơn từ trại Đaị B́nh vào cuối năm 1989.

Phần Vơ Đại Tôn như mọi người đă  rơ, ông đă chịu hơn 10 năm tù cấm cố và do sự can thiệp của chính phủ Úc, Tôn được trả tự do, trở về Úc ngày 11-12 năm 1991. Bút kư Tắm máu đen ra đời, người yêu nước nào đọc đoạn nhật kư ngay "Chương I" không khỏi chạnh ḷng thương cảm (200 dollars chi dùng cho bốn năm tháng, Nguyễn Văn Lộc khi gặp tôi (Hà văn Sơn) ở trại Đại B́nh cũng kể lại thảm trạng đúng như vậy). Mặc dù người đứng đầu tổ chức đă đốt lên ngọn đuốc hướng về quê hương nhưng Liên Minh Quang Phục Việt Nam cũng như Vơ Đại Tôn vẫn không vượt qua ngưỡng lư thuyết, hoạt động vật vờ, quanh quẩn, mai một. Hiện tượng này cho thấy hành động hy sinh lẻ loi, đơn độc đầy tính “anh hùng lăng mạn” của nhóm ba người “Tôn- Khoa- Lộc” không nhen lên được ngọn lửa ái quốc đă tàn lụi trong ḷng bọn vong quốc nô….

 

Sau “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải PhóngViệt Nam” và chuyến đi  lẻ loi, thất bại từ ngoài biên giới của Vơ Đại Tôn, một tổ chức ở Hoa Kỳ thoát thai từ hai nhóm có tên là Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam ở Miền Đông và Miền Tây h́nh thành từ năm 1978 sau cải danh thành Lực Lượng Quân Dân Việt Nam (do xảo kế của Hoàng Cơ Minh lừa cả Nguyễn Chánh Thi và Phạm Văn Liễu nhằm khuynh loát tổ chức để loại bỏ Lục Phương Ninh, Đinh Thạch Bích.v.v). Vào ngày 1- 8 – 1981, Nguyễn Chánh Thi trong vai tṛ Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Ủy Viên đă kư quyết định giải tán tổ chức này để sát nhập với Tổ Chức Phục Hưng, Tổ Chức Người Việt Tự Do thành Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam. Lúc đó, ông Nguyễn Chánh Thi đương nhiên trở thành Chủ Tịch của tổ chức mới. Ông Phạm Văn Liễu được cử làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại và Hoàng Cơ Minh là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội. Sự xếp đặt này cũng dựa theo đẳng cấp, thứ bậc từ triều đ́nh cũ v́ khi Hoàng Cơ Minh vào học trường sĩ quan Hải Quân 1955, ông Liễu đă đeo lon thiếu tá được 3 năm đang là Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến. Ông Nguyễn Chánh Thi th́ đang là Tư lệnh phó Liên đoàn Nhảy Dù.

Sau cuộc sát nhập, ngày 18 - 8 - 1981 Hoàng Cơ Minh đi Bangkok. (Nhóm 9 người- Hoàng Cơ Minh (tự Chính), Lê Hồng (tự Hiếu) Nguyễn Trọng Hùng (tự Huy), Trương Tấn Lạc (tự Lộc), Nguyễn Văn Thành (tự Thông), Phan Văn Phúc (tự Phút). Trần Thiện Khải (tự Khanh), Nguyễn Đức (tự Đài), Nguyễn Thành Tiễn (tự Tín) - sau bỏ về Hawaii đă từng bị mưu sát hụt. -  có cựu Đại tá Nguyễn Hữu Duệ tháp tùng). Nhóm này đă không vào được Thái Lan. Duy nhất chỉ một ḿnh ông Duệ có quốc tịch Hoa Kỳ là được chấp thuận.

        Măi đến tháng 10 - 1981 qua Richard L.Armitage giới thiệu nhóm HCM mới được Tướng Sutsai nhận vào Thái dưới lớp vỏ làm công tác phỏng vấn, ḍ la tin tức về POW - MIA và cho trụ lại  Ubon từ tháng 11 - 1981. 

Tại tỉnh Ubon thuộc vùng Đông Bắc cách Bangkok khoảng 500km, Minh được cho mướn một khoảnh đất rừng gần làng Buntharik, Ubon Ratchathani, Thailand, c̣n khoảng 15 cây số tới biên giới Miên Thái để ở (báo VNTP số 233). Hoàng Cơ Minh và đồng đảng gọi nơi này là "Chiến Khu Quốc Nội"?!!

       Đến lúc này âm mưu lừa bịp, buôn bán chiêu bài Kháng Chiến của Hoàng Cơ Minh bắt đầu lộ rơ. Nhóm Người Việt Tự Do sau khi ḥa nhập vào với MT đă vận động tờ báo Nhật Seikai -Nippo đăng bản văn kêu gọi của Lực Lượng Kháng Chiến Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 1981 trong khi Hoàng Cơ Minh và nhóm tiên phong chỉ vừa mới vào được Thái có hai tháng.

       Sau khi có bàn đạp và chỗ dựa, Hoàng Cơ Minh khởi diễn tấn tuồng bịp bợm một cách có hệ thống, bài bản.

 Hắn nhờ kư giả Hoàng Xuân Yên bút danh Hoàng Xuyên viết bài tường thuật về thăm chiến khu trong nước (viết láo là về tận Đà Lạt)  tham dự Ngày MT Công Bố Cương Lĩnh 8 - 3 - 1982, đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong tới 6 kỳ [ từ số  151 (ngày 1/5/1982 đến số 156 (ngày 16/7/1982)] tạo thành một cơn sốt Kháng Chiến trong tất cả các nơi có Người Việt Quốc Gia cư ngụ (gần đây Hoàng Xuyên sau nhiều năm im lặng đă lên tiếng vạch trần bộ mặt xảo quyệt, đểu cáng của Hoàng Cơ Minh qua trả lời phỏng vấn của Kư giả Tân Dân đăng trên Hải Ngoại Nhân Văn từ số 18 - 19  tháng 10 /1999).

        Nguyễn Ngọc Ấn (lúc đó đang làm "cameraman" cho CBS) cũng được chi tiền để làm cuốn phim "Hoàng Cơ Minh Trail" và lừa cả cấp trên trong CBS để Dan Rather đưa lên phần tin. Tiếp theo, cuốn phim Vidéo Kháng Chiến Gỉa "Dĩa Giấy, Lính Lào, Rừng Thái Lan" được lưu hành như một bằng chứng về phong trào Kháng Chiến Quốc Nội để  đoàn viên MT ở hải ngoại dựa vào đó, mặc sức  lừa bịp  đồng bào

        Tiếp thêm xảo kế, tờ báo Kháng Chiến (Bịp) (ra số thứ nhất ngày 1- 4 - 1982)  đă loan tải những bản tin thất thiệt đến độ hoang tưởng về những trận đánh ở trong nước. Những tṛ bịp bợm, xảo quyệt có hệ thống, lớp lang đó tất nhiên làm nức ḷng đồng bào dẫn tới việc thành lập Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến ngày 3 - 4  - 1982 do ông Phạm Ngọc Lũy làm Chủ Tịch để quyên góp tài chánh cho Kháng Chiến?!!? Bịp.

        Thời kỳ đó, hầu như tất cả đồng bào Việt Nam tại hải ngoại say cuồng hai chữ kháng chiến nên đă bị bịt mắt, rơi vào những vở tuồng được dàn dựng từ mưu mô quỷ quyệt của ḍng họ Hoàng Cơ cùng đồng bọn và trở thành nạn nhân của việc buôn bán, bịp bợm Tinh Thần Ái Quốc nhân danh Kháng Chiến.

        Lúc này Phạm Văn Liễu ở Hoa Kỳ đồng t́nh với những thủ đoạn xảo quyệt của Minh nên khi Hoàng Cơ Minh lẳng lặng cho Nguyễn Chánh Thi về vườn tiếm chức Chủ Tịch, Liễu cũng im lặng xuôi theo chiều gío. Cuối năm 1982, chính Phạm Văn Liễu mới phát giác ra Hoàng Cơ Định - Vụ trưởng Vụ Tài Chánh- không hề gởi tiền sang Thái. Cựu đại tá Phạm Văn Liễu khai trước ṭa ngày 19 - 12 - 1994 : "Tôi thấy buồn v́ tiền bạc thu được nhiều như thế, tôi tưởng Hoàng Cơ Định đă gởi về nhưng chẳng có chi nhiều ở căn cứ".

        Sau đó người ta mới biết được rằng Định có gởi về khoảng 160.000USD nhưng Hoàng Cơ Minh gởi trả lại, và bảo Hoàng Cơ Định giữ lại số tiền ấy ở Mỹ.

 

Richard L. Armitage

 

        Sở dĩ Hoàng Cơ Minh không cần tiền v́ Richard Armitage tức Trần Văn Phú đă trả lương cho công tác tải thuốc phiện từ Tam Giác Vàng  rất ṣng phẳng, đậm đà. Do đó Hoàng Cơ Minh thừa trả tiền thuê đất và nuôi những người chọn ra từ trại tỵ nạn bằng một khẩu phần bạc bẽo.

        Tất nhiên tiền bạc của Mặt Trận trực tiếp kiếm chác được qua hành động xiết máu của đồng bào hay do Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến quyên góp đều ở lại Mỹ nằm trong "hầu bao" của gia đ́nh Hoàng Cơ  Minh và phe đảng. Tính sơ sơ...khoảng chừng từ 18 đến 22 triệu USD (tài liệu của Nguyên Vũ)

         Để tăng thêm tốc độ làm tiền, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở lại Hoa Kỳ vào ngày 16 - 4 - 1983 để tham gia Đại Hội Chính Nghĩa từ ngày 28 - 29 /30 - 4 - 1983. Minh trơ tráo tuyên bố một cách ngu xuẩn là y đă thống hợp được 36 tổ chức qui tụ được hơn 10.000 Kháng Chiến Quân??!?!?             

 

Chúng ta hăy đọc phần Nguyên Vũ tả lại

 

Trích

”…..trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại bùng lên một cơn sốt đó đây người ta hô hào, lôi kéo nhau đi ăn phở kháng chiến, mua gạo kháng chiến, xem văn nghệ kháng chiến, khiêu vũ kháng chiến. Không chỉ những người làm ra tiền  mà ngay cả những cụ ǵa ăn tiền SSI, những gia đ́nh ăn Footstamp cũng chắt chiu dành dụm để gởi về cho MT diệt cộng. Có những ca sĩ hạng tư nhờ hát giúp kháng chiến được thổi lên hàng danh ca, có người què quặt tật nguyền bẩm sinh cũng mặc đồ rằn để biểu dương tinh thần kháng chiến. Thời gian đó người nào dám hoài nghi hay so sánh lối bắt chước để râu họ Hồ của Hoàng Cơ Minh, chê trách cái khăn rằn nông dân Nam Bộ giống như Phạm Hùng, Trần văn Trà là lập tức bị lên án phản quốc.

        Thập niên 1980 trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại bùng lên một cơn sốt

      Muà Thu năm 1987, cơ quan truyền thông Việt Cộng loan tin đă giết chết Hoàng Cơ Minh, trong khi Minh và những người theo ông ta đang trên đường từ Thái băng qua Lào để vào Việt Nam. Việt cộng c̣n mở triển lăm h́nh ảnh ở Nhà Hát Lớn Sài G̣n (trụ sở quốc hội VNCH ) và đưa một số thành viên MT ra xét xử.

       Một thời gian sau, nhóm Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Hườn, Nguyễn Xuân Nghĩa ra tuyên cáo là Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn c̣n sống đang cầm đầu cuộc kháng chiến thần thánh ở trong nước. Nhưng dư luận đều biết Minh đă chết nhưng phe nhóm Định, Hườn, Nghĩa vẫn cố t́nh dối gạt v́ một lư do nào đó.    

       Đến ngày 27/4/1989, báo Mercury News tại San Jose công bố một tài liệu về tổ chức Hoàng Cơ Minh trong đó cho biết tổ chức của Minh có cơ quan kinh tài là công ty Aureflam qủan lư một hệ thống 12 tiệm phở Ḥa rải rác khắp nơi. Hàng năm thu được vào khoảng 2,900,000 Mỹ kim, Tác gỉa bài báo đầu tiên viết bằng Anh ngữ về tổ chức Hoàng Cơ Minh đă phản tỉnh:”Bọn chúng toàn là lũ bịp ( All of them are cheaters)”. 

        Dựa vào những món tiền khá lớn láo lừa được trước đó nhóm MT xử dụng đủ loại h́nh, phương tiện, thủ đoạn để bịt miệng và tiêu diệt đối thủ là những người cầm bút chân chính. Tại Holland, Europe, cựu bác sĩ dù Trần Đức Tường đă tổ chức hành hung ông Nguyện Gia Kiểng và sai người xuyên tạc sự thực. Tại Chicago, Hoa Kỳ người ta đồn rằng bác sĩ Trần Xuân Ninh đứng sau vụ đốt nhà của một người Việt tỵ nạn đă chống lại lệnh cấm du lịch Việt Nam của MT. Cuộc thảm sát hai vợ chồng kư gỉa Lê Triết của báo Văn Nghệ Tiền Phong ở vùng thủ đô Hoa Kỳ cũng được quy trách cho MT..ngoài ra c̣n nhiều tṛ khủng bố vu chụp, bôi bẩn, đốt nhà, đập cửa tiệm, hành hung, gọi điện thoại đe dọa, chửi bưới bằng ngôn ngữ hàng cá, hàng tôm của bầy tinh tinh MT có tính chất hệ thống tất cả những đối thủ của họ đă gặp phản ứng mạnh của cộng đồng.

         Nhưng rồi một sự kiện hết sức nhục nhă cho MT đă xảy ra giữa mùa hè 1991, Cảnh sát liên bang FBI, sở thuế vụ IRS cùng Ban điều tra các băng đảng tội ác vùng San Francisco đă kết thúc cuộc điều tra sơ khởi về Mặt Trận Ḥang Cơ Minh theo lời công tố viên, được miễn tố v́ luật pháp Hoa Kỳ không xét xử người đă chết Ḥang Cơ Minh. Năm cán bộ ṇng cốt : Ḥang Cơ Định, Nguyễn Kim Hường, Nguyện bị đưa ra ṭa v́ tội gian lận thuế. Hai nhân vật khác là Nguyễn Xuân Nghĩa , Lê Thiệp cũng bị FBI điều tra. Nghĩa sau đó bị loại ra khỏi tổ chức v́ đă hứa hợp tác với FBI để được gỉam khinh các tội trạng.

        Vụ án trốn thuế đó lẽ ra chẳng mấy ai quan tâm v́ bộ mặt bịp bợm, láo lừa, lưu manh hạ cấp  của những đoàn viên cấp dưới cho tới lănh đạo đă không có tấm mo nào che được. Không biết có phải v́ quen thói ăn mày xu rơi, xu văi cũng nhặt tuốt nhóm đầu sỏ lại bày tṛ quyên góp Quỹ Công Lư để vừa rửa mặt vừa kiếm tiền nhưng nhiều người và báo chí đă đ̣i hỏi Hoàng Cơ Minh phải xuất hiện, công khai tường tŕnh việc xử dụng số tiền quyên góp mua súng đạn kháng chiến..”

 

hết trích

 

      Thực tế ngày nay cho thấy tất cả những câu chuyện về kháng chiến , chiến khu quốc nội v.v. của MT Hoàng Cơ Minh toàn là tṛ bịp bợm được dàn dựng.

      Nhưng tên đại bịp Hoàng Cơ Minh đă vong mạng, thảm tử v́ hậu qủa của tṛ Kháng Chiến Bịp từ bao giờ c̣n đâu mà xuất hiện.. Khốn nạn, trơ tráo và đốn mạt nhất là đám gian nhân, bịp đảng vẫn chối bai bải về việc Hoàng Cơ Minh thảm tử. Chúng trắng trợn bày tṛ cho xác chết, hồn ma Hoàng Cơ Minh “sống măi trong sự nghiệp bịp bợm” bằng cách chúc tết đồng bào hải ngoại hàng năm để tiếp tục quyên góp, trấn lột đồng bào.

 

 

Hoàng Cơ Định

 

Chúng ta hăy đọc đoạn văn Nguyên Vũ Vũ Ngự Chiêu khinh bỉ tả lại thái độ và ngôn từ của Hoàng Cơ Định trong phiên ṭa.

 

trích

 

“ Bị dồn hỏi về đài phát thanh kháng chiến, Hoàng Cơ Định, sau khi đă cáo buộc ông Tâm phải chịu “trách nhiệm tinh thần” về sự tiết lộ bí mật… quân sự của Mặt Trận, nói đài trên đặt tại đất Lào. Ông Tâm cười, dư biết Hoàng Cơ Định lại thêm một lần bịa đặt!

Ngay sau đó, Luật sư Tâm xin tŕnh ṭa một bằng chứng {Exhibit} mới là một xấp h́nh, trong đó có một tấm h́nh màu, khổ 8x11, chụp hai ngày sau khi Hoàng Cơ Minh chết ở Hạ Lào hơn 7 năm trước. Rồi trao cho Hoàng Cơ Định sấp h́nh trên, Luật sư Tâm từ tốn yêu cầu lật Hoàng Cơ Định lật tới h́nh thi hài  Hoàng Cơ Minh, cao giọng hỏi:

- Ông Hoàng{Cơ Định}. Ông có nhận ra ai trong h́nh đó không?

Ḥang Cơ Định chỉ liếc mắt qua tấm h́nh, giọng thản nhiên:- Không!

Tôi lặng người nh́n khuôn mặt hồng hào, béo tốt của Hoàng Cơ Định, khẽ lắc đầu. Gờn gợn ở cuống họng cảm gíac buồn nôn quen thuộc. Chưa bao giờ tôi phải đối diện một cảnh tượng bất nhân, bất nghĩa như lúc này. Chưa bao giờ tôi thấy một người có học vấn hèn mạt hơn lúc này. Chỉ v́ sự an toàn bản thân và duy tŕ cơ nghiệp bán buôn kháng chiến, một người tự xưng con gịng cháu giống, học hành đỗ đạt tới cấp “Tiến sĩ’ Pháp, nỡ đang tâm nói không nhận ra tấm h́nh thi hài anh ruột ḿnh…. Nhưng tiếng “Không” lạnh lẽo của Hoàng Cơ Định bộc lộ rơ bản chất của một đầu lĩnh Mặt Trận “tội ác có tổ chức” hơn một người có ăn học, gia giáo, nói chi một nhà “lănh đạo” kháng chiến để khôi phục đất nước.”

Bị hỏi dồn Định nói :”Tôi tin rằng anh tôi vẫn c̣n sống!”

Nhưng những câu dồn dập kế tiếp khiến Hoàng Cơ Định phải thú nhận hơn 7 năm qua y không hề liên lạc được với Hoàng Cơ Minh dù thư từ, h́nh ảnh hay qua các chiến hữu. Khi bị hỏi sang vấn đề tài chánh, Hoàng Cơ Định chối biến là không hề giữ sổ sách về việc thu gom tiền bạc của đồng bào, chỉ báo cáo miệng với đại tá Liễu 14 lần.”

 

hết trích

 

       Phải đến 14 năm sau, chuẩn bị cho cái đảng bịp gọi là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ra đời bọn đầu lĩnh MT Phở Ḅ mới cho phép Hoàng Cơ Minh được chết.

Thực tế ngày nay cho thấy tất cả câu chuyện về MT Hoàng Cơ Minh toàn là bịp bợm. Chiến Khu Quôc Nội chỉ là một mảnh đất thuê của lănh chúa ở Thái Lan. Căn cứ quốc nội là mấy căn lều lán, kháng chiến quân là những người được chiêu dụ từ trại tỵ nạn, hoạt động kháng chiến là đi tải thuốc phiện cho Richard Armitage. Hơn năm năm ở Thái Lan, Hoàng cơ Minh không hề có một kế họach hoạt động nào mở đường trở về quốc nội. Toàn bộ thầy tṛ Hoàng Cơ Minh chỉ làm phu khuân vác kiếm ăn và bịp bợm đồng bào hải ngoại. Khi bị chúa đất đuổi trại, tống xuất khỏi Thái Lan, Hoàng Cơ Minh không biết đi đâu v́ chẳng có một trạm nào trên đất Miên, Lào để trú chân. Điều đó cho thấy tên đại bịp Hoàng Cơ Minh chỉ diễn tṛ bịp bợm đế kiếm chác chứ KHÔNG HỀ CÓ MỘT KẾ HOẠCH NÀO TRỞ VỀ QUỐC NỘI.

       Năm năm ở Thái, một thời gian quá dài để mở nhiều, chứ không phải một con đường gồm nhiều nhánh, nhiều trạm giao liên canh tác, chăn nuôi, tự túc, tự cấp từ Thái như vết dầu loang dần, xuyên qua đất Miên về tới Việt Nam. Nếu có hoạt động kháng chiến thật sự th́ tên đại bịp Hoàng Cơ Minh không thể thảm tử sau khi bị trục xuất khỏi đất Thái v́ Việt Cộng không lấy đâu ra đủ quân để kiểm soát hết Nam Lào, Tam Biên khi mỗi trạm được tổ chức thành một an toàn khu kháng chiến, thành những trạm tiền sát. Chiến tranh nổi dậy, chiến tranh cách mạng là một nghệ thuật quân sự chủ yếu “dĩ chiến, dưỡng chiến”, lấy ít đánh đông, vũ trang tuyên truyền, khai thác bất công xă hội, quấy rối và phá nát hạ tầng cơ sở của Việt Cộng. Từng bước xây dựng căn cứ địa, phát triển và củng cố lực lượng, phát triển chiến tranh du kích từng bước tiến lên vận động chiến và tổng nổi dậy.

       Dù băng đảng Kháng Chiến Ma có tiến hành nhiều tṛ hỏa mù, tung ra nhiều bản tin thất thiệt  để cố gắng tô vẽ bộ mặt của tên đại bịp Hoàng Cơ Minh thành một nhà ái quốc. Chúng đă thuê mướn những tay bồi bút viết hồi kư bịp “Hành Tŕnh Người Đi Cứu Nước” như Phạm Hoàng Tùng, đưa Đỗ Thông Minh đi ra mắt sách khắp nơi, đưa người của Mặt Trận đến tranh căi với tác gỉa MA trong những buổi ra mắt sách..v.v.

Tất cả những tṛ dàn dựng đấy chỉ nhằm mục đích tạo bằng chứng để biến những cuộc Đông Tiến chỉ có trong trí tưởng tượng thành sự thực.

Bọn lưu manh đầu lĩnh Mặt Trận Việt Tân có cơ xảo, dàn dựng cho Phạm Hoàng Tùng tố cáo, lôi kéo dư luận chú tâm vào những tội nhỏ (sát nhân, chuyên quyền) để quên đi những tội lớn (buôn bán tinh thần ái quốc, dựng chiêu bài Kháng Chiến Bịp). Nhưng mưu đồ và hành vi của chúng không thể qua mắt những người quốc gia chân chính từng nghiên cứu, học tập cặn kẽ về chiến tranh cách mạng (nổi dậy) như chúng tôi. V́ lẽ bọn ma đầu này không thấu triệt những nguyên tắc xây dựng căn cứ địa cách mạng và hoạt động du kích chiến.

 

Khun Sa

 

       Hoàng Cơ Minh chỉ chờ Richard L. Armitage măn nhiệm, rút khỏi Thái Lan th́ Minh cũng chuồn qua Nhật ẩn thân, giấu mặt sống một đời phú quư ô trọc trên những đồng tiền lừa bịp được của đồng bào tỵ nạn. Nhưng “Thiên bất dung gian”, việc buôn “héroin” để gây quỹ đen của Richard Armitage bị những nhóm POW- MIA do tỷ phú Ross Perot tài trợ phát giác nên thượng cấp ở Langley phải điều Richard L. Armitage đi công tác ở nhiệm sở khác.

Mời quư vị đọc qua trích đoạn tài liệu mô tả hoạt động của Richard L. Armitage dưới đây:

 

Trích

“….In 1975, Armitage went to Washington DC as a Defense Department “consultant” and wasposted to Tehran until the end of 1976. No information from “official” sources describes the purpose of Armitage’s “posting” in Tehran, but unofficial sources name Armitage as working in Tehran to oversee “the transfer of heroin profits from Indonesia to Shackley’s account in Tehran . . .” As soon as Armitage finished his DOD business in Iran, he moved to Bangkok and began a private sector “import/export business”, although others have linked Armitage’s work in Thailand to the Pentagon and to the Nugan Hand Bank. Many of the same players in the Nugan Hand Bank scandal would resurface again, during the Iran-Contra scandal, including Richard Armitage.

In the early 1980s, Armitage began working for President-elect Reagan as a foreign policy advisor and was appointed as the Deputy Assistant Secretary of Defense for East Asia and Pacific Affairs, a position he held until 1983 when he became the Assistant Secretary of Defense for International Security Policy. One of Armitage’s duties at the DOD was to oversee the recovery of MIAs and POWs from Vietnam, according to testimony by former Special Forces officer James “Bo” Gritz before the Senate Select Committee on POW/MIA Affairs. During his efforts to locate any potential MIAs in Southeast Asia, Gritz eventually came to believe that Armitage used his position at the Pentagon to block private-sector efforts to bring missing American servicemen home. More importantly, Gritz was given information by Khun Sa, the “King of the Golden Triangle”, which fingered Armitage as having been the individual “who handled the [opium] money with the banks in Australia“

tạm dịch

 

Khun Sa, "vua của Tam giác vàng"

 

“Trong những năm 1980, Richard L. Armitage đă bắt đầu làm việc cho Tổng thống Reagan như là một cố vấn chính sách ngoại giao và được bổ nhiệm làm Trợ lư Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Vụ Đông Á và Thái B́nh Dương, một vị trí ông giữ cho đến năm 1983 khi ông trở thành trợ lư Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng về Chính sách an ninh quốc tế. Một trong những nhiệm vụ Richard L. Armitage tại Bộ Quốc pḥng là giám sát việc thu hồi hài cốt người Mỹ mất tích và tù binh chiến tranh ở Việt Nam, theo lời khai của cựu sĩ quan Lực lượng đặc biệt James "Bo" Gritz trước Ủy ban Thượng viện về vấn đề  POW/MIA. Trong những nỗ lực của ḿnh để xác định vị trí  của người Mỹ mất tích ở Đông Nam Á, Gritz cuối cùng đă đề quyết rằng Richard L. Armitage sử dụng vị trí của ḿnh ở Lầu Năm Góc để chặn các nỗ lực trong phạm vi tư nhân nhằm t́m và đưa người Mỹ mất tích về nhà. Quan trọng hơn, Gritz đă đưa ra thông tin của Khun Sa, là "vua của Tam giác vàng", chỉ rơ Richard L. Armitage trong tư cách cá nhân chính là "người xử lư tiền [thuốc phiện] với các ngân hàng tại Úc”

 

hết trích

 

 

Cựu sĩ quan Lực lượng đặc biệt James "Bo" Gritz

 

        Sự thuyên chuyển Richard L. Armitage khỏi Thái Lan một cách đột ngột khiến Hoàng Cơ Minh nghẽn lối không c̣n đường ra khỏi đất Thái mà phải lănh bản án tử h́nh v́ nguyên tắc bạc bẽo của hoạt động t́nh báo là “sát nhân diệt khẩu”, xóa bỏ tất cả mọi bằng chứng, nhân sự liên quan để tránh hậu họa. T́nh báo Thái Lan lănh trách nhiệm hạ nhát chổi cuối cùng quét Hoàng Cơ Minh và thuộc hạ sang bên kia biên giới Thái - Lào để quân đội Việt Cộng truy sát đồng nghĩa với việc đưa Hoàng Cơ Minh sang bên kia thế giới.

         Suốt quăng thời gian hai mươi hai năm diễn tṛ Kháng Chiến Bịp, ḍng họ Hoàng Cơ và đồng đảng trong Mặt  Trận Phở Ḅ đă huỷ hoại tinh thần ái quốc đến tận cùng; chúng biến những hành động chống cộng thành những vở tuồng để quyên tiền, góp bạc, xiết máu đồng bào hải ngoại. Tội ác phá hoại Chính Nghĩa Quốc Gia là đại tội “trời không dung, đất không tha, người người phỉ nhổ”. Mấy chục năm nay, người quốc gia ở hải ngoại chưa thôi nguyền rủa gịng họ Hoàng Cơ. Nhắc đến Mặt Trận, nói tới Việt Tân, người lương thiện đều thấy tanh hôi, lợm giọng.

         35 năm qua, Người Việt Hải Ngoại chỉ có một tổ chức độc nhất làm kháng chiến thực thụ đó là “Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam” của Lê Quốc Tuư, Mai văn Hạnh và Trần văn Bá.

        Chuyến đi của Vơ đại Tôn, Liên Minh Quang Phục chỉ là một chuyến đi trinh sát, ḍ dẫm với mục đích xây dựng niềm tin.

        C̣n lại tổ chức Kháng Chiến Ma, đảng Việt Tân của gịng họ Hoàng Cơ Đại Bịp chỉ là một đám gian nhân hiệp đảng dựng chiêu bài kháng chiến để lừa bịp tinh thần ái quốc và ước mơ quang phục của Người Việt Quốc Gia Lưu Vong.Hành động "treo đầu dê bán thịt chó" của bọn này chính là một thứ cường toan huỷ hoại niềm tin gỉai phóng đất nước, đồng bào khỏi ách cai trị của bạo quyền cộng sản.

         Trong thời kỳ ở Bultharít, Hoàng Cơ Minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về các “chiến khu quốc nội”, các “đường dây xâm nhập”, và các “trạm dưỡng quân” đă được thiết lập từ nhiều năm trước?!. Thực tế cho thấy, Hoàng Cơ Minh chỉ mạnh miệng khoác lác, lừa dối những người có thành tâm với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và cuối cùng "thần khẩu hại xác phàm" Hoàng Cơ Minh chết nhục nhă v́ hậu qủa của những tṛ bịp bợm.

          Để ngụy trang cho bộ mặt lửa đảo bọn đầu lĩnh Mặt Trợn đă trả rất nhiều tiền cho những tên bồi bút  bất cố liêm sỉ, bẻ cong ng̣i bút tô điểm cho bọn đầu sỏ gian nhân hiệp đảng. Tội nghiệp thay! Kiến thức về quân sự, khả năng suy luận của bọn bán rẻ lương tri kiếm sống bằng nghề viết thuê chỉ là con số không to tướng nên không  phân biệt được hành quân chiến đấu, tấn công và việc xâm nhập xây dựng căn cứ, tổ chức phong trào du kích chiến khác nhau một trời một vực. Đồng thời bọn này không đủ nhận thức để thấy rằng muốn xâm nhập Việt Nam điều kiện chủ yếu trước tiên là phải thiết lập một con đường tiến thoái an toàn với những trạm trại không khác ǵ đường ṃn Hồ Chí Minh. Viết như đám tay sai, bồi bút thà đừng nên viết.    

Hiện nay tinh thần quang phục đă khánh kiệt, niềm tin đă phá sản v́ không có một tổ chức nào thực sự  chống cộng ngoài những tổ chức bịp bợm chuyên kinh doanh bằng nghề dựng chiêu bài yêu nước để lừa đảo quyên góp làm giàu cho gia đ́nh và cá nhân  như : Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức Mặt Trận Kháng Chiến Ma nay gọi là Mặt Trợn Việt Tân do Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định đứng đầu; Nguyễn Đ́nh Thắng, Cao Quang Ánh với dịch vụ xuất nhập cảnh, du họcsinh BPSOS; Nguyễn Hữu Lễ, Trần Quốc Bảo của Tổ Chức Phục Hưng;......và những bọn hoạt đầu như  Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam; Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền VN, Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội, Phong Trào Đ̣i Lại Tên Sài G̣n, gần đây bọn xướng ca vô loài lợi dụng phương tiện sẵn có cũng nhảy vào kinh doanh Nhân Quyền như trường hợp của Trúc Hồ và nhóm đài Sinh Bắc Tử Nam (SBTN) v.v.

        Tóm lại quê hương đă mất vào tay cộng sản ở tận bên kia bờ đại dương cách xa nửa ṿng trái đất; nếu không có lực lượng quốc nội tự đứng lên chiến đấu th́ việc đấm ngực, hô khẩu hiệu gần bốn chục năm nay hay thêm bốn chục năm nữa của đám người hải ngoại cũng chẳng làm bạo quyền cộng sản suy xuyển, nói ǵ đến chuyện sụp đổ.

Mục đích của bài viết này nhằm cảnh tỉnh đồng bào quốc nội không nên tin cậy vào sự hỗ trợ và hậu thuẫn từ hải ngoại. Nếu quốc dân không tự ḿnh quật khởi, đứng lên đấu tranh đ̣i dân chủ, dân quyền, cải cách dân sinh, không tố cáo hành vi dâng đất, dâng biển cho ngoại bang của tập đoàn cai trị th́ xiềng xích nô lệ của cộng sản không bao giờ tự đứt.

Thực chất của những nhóm đang múa may ở hải ngoại nếu không do Tổng Cục Phản Gián Cộng Sản dựng lên cũng là tay sai của ngoại bang. Lịch sử hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Ḥa đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Quốc Dân Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ  không thể chờ đợi, van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

 

 

  

Kim Âu

 

 28-01-2011

 

 

 

 

 

http://www.chinhnghia.com/

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: