Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . BBC . RFI . RFA . VOA  Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những toan tính đằng sau "bất tuân dân sự"

 

- Trần Thanh -

 

 

Ngày 29/3/2009, Ḥa thượng Thích Quảng Độ đă ban hành bản văn Lời Kêu Gọi đến toàn dân trong và ngoài nước. Trong bản văn này có dùng bốn chữ "bất tuân dân sự". Đây không phải là ư niệm mới mẻ do thầy Quảng Độ nghĩ ra mà thầy đă "mượn đỡ" từ phong trào đấu tranh bất bạo động của thánh Gandhi, gồm có ba điểm chính:

   

- Bất tuân dân sự (Civil disobedience)

- Bất bạo động (Non-violence)

- Bất hợp tác (Non-cooperation)

  

Nếu chúng ta tham khảo Bách Khoa Tự Điển th́ sẽ thấy định nghĩa về "civil disobedience" như sau:  

" Civil disobedience is the active refusal to obey certain laws, demands and commands of a government, or of an occupying power, without resorting to physical violence"

 

Tạm dịch là: "bất tuân dân sự là sự tích cực từ chối tuân theo một vài luật pháp nào đó, từ chối tuân theo những đ̣i hỏi, những mệnh lệnh của một chính quyền hoặc của một thế lực đang chiếm đóng mà không cần phải sử dụng đến sự bạo lực của thể xác"  

Tuy nhiên, theo sự giải thích của ông Lê Công Cầu, một trong những quân sư quạt mo của thầy Quảng Độ th́ "bất tuân dân sự" tức là SỰ SỐNG của người dân, bao gồm bốn nhu cầu căn bản: ăn, ngủ, đ ... và ỉa. V́ là sự sống của ḿnh nên một người có thể từ bỏ nó (bất tuân) mà không vi phạm luật pháp. Chẳng hạn, khi một người dân "bất tuân dân sự" có nghĩa là người này từ chối một trong bốn nhu cầu căn bản và việc làm này là hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm pháp luật. Không những không vi phạm pháp luật mà c̣n được pháp luật BẢO HỘ! (Chữ dùng của ông Cầu) Ví dụ: một đứa bé bỏ ăn để phản đối cha mẹ, đó chính là bất tuân dân sự; một ông thầy chùa tự thiêu, chính là bất tuân dân sự!  

Qua hai định nghĩa nêu trên, chúng ta thấy rằng "bất tuân dân sự" của thánh Gandhi khác hẳn với "bất tuân dân sự" của ông "thánh" Quảng Độ, cũng tựa như kiểu tu hành "ḿ gói ăn liền" của "phật sống" Thanh Hải khác với kiểu tu của Đức Đạt Lai Lạt Ma vậy! Đây là h́nh thức mượn đầu heo nấu cháo. Nếu không phải là có ư đồ treo đầu dê bán thịt chó th́ thầy Quảng Độ phải dùng nhóm chữ khác chớ không thể dùng bốn chữ "bất tuân dân sự". Nhưng v́ sao Quảng Độ và cái đám quân sư của thầy vẫn cứ mượn hơi hám của thánh Gandhi?  

Bởi v́: - Có mượn danh của thánh Gandhi th́ mới dễ dàng .... lừa bịp Liên Hiệp Quốc! Chắc chắn bản văn Lời Kêu Gọi của ngài Quảng Độ sẽ được dịch sang tiếng Anh để gởi đến Liên Hiệp Quốc. Khi đọc bản dịch, các giới chức Liên Hiệp Quốc thấy mấy chữ "Civil Disobedience" là họ h́nh dung ngay đến phong trào đấu tranh bất bạo động của thánh Gandhi và từ đó họ sẽ dễ dàng có thiện cảm với ông "thánh" Quảng Độ! Họ sẽ nghĩ rằng thánh Gandhi đă đấu tranh thành công th́ ông "thánh" Quảng Độ, cũng dùng phương pháp "Civil Disobedience", chắc cũng sẽ thành công!

 

Thế là tự động trong đầu họ sẽ thành h́nh hai cái mẫu (pattern) tương đồng, nhập nhằng tranh tối tranh sáng:  

 

Thánh Gandhi - Civil Disobedience - Đáng kính trọng!

"Thánh" Quảng Độ - Civil Disobedience - Cũng đáng kính trọng!

 

Và cũng bằng phương pháp "treo đầu dê" này, cái đám đệ tử bát nháo của "thánh" Quảng Độ mới dễ dàng vận động cho thầy được lănh giải Nobel Ḥa B́nh!  

Tất cả mọi âm mưu, mọi nổ lực của bè nhóm Quảng Độ cũng như của tập đoàn việt gian cộng sản đều nhằm phục vụ cho quyền lợi của băng đảng chớ không phải v́ lợi ích của dân tộc. Liên Hiệp Quốc có biết đâu cái gọi là "bất tuân dân sự" do thầy Quảng Độ kêu gọi chỉ có hiện hữu trên giấy tờ và không bao giờ có trên thực tế. Hơn nữa, cho dù có muốn kiểm tra cũng không được. Giả sử các thanh tra viên của LHQ được phép đến Việt Nam để quan sát th́ họ không thể đi đến từng nhà gơ cửa rồi vào nhà nh́n xuống dưới gầm giường, đếm xem có bao nhiêu người đang "bất tuân dân sự" bằng cách "biểu t́nh tại gia"!  

Tháng 5 đă qua đi rồi, chúng ta có thấy Giáo hội PGVNTN công bố kết quả "bất tuân dân sự - biểu t́nh tại gia" như thế nào chưa? Được bao nhiêu phần trăm dân số hưởng ứng? Chắc có lẽ chỉ có hai nhân vật là anh Tư Thỏ Đế và anh Bảy Trời Ơi hưởng ứng mà thôi!  

Biết chắc là không thể nào thực hiện được mà tại sao ông Quảng Độ và bè nhóm vẫn cứ đưa ra Lời Kêu Gọi? Một lần nữa, xin nhắc lại, họ làm cốt để chỉ GÂY TIẾNG VANG Ở LIÊN HIỆP QUỐC trong phiên họp ngày 8/5/2009 tại Thụy Sĩ, một phiên họp rất quan trọng nhằm tổng kết những kết quả thực thi nhân quyền trên thế giới!  

Nếu sau này trên toàn quốc có những cuộc đ́nh công, biểu t́nh hoặc lăng công của mọi giới th́ Giáo hội Phật Giáo Ấn Quang sẽ kể công, tự nhận đó là nhờ uy lực của bản văn Lời Kêu Gọi! Đúng ra, trước đây đă từng có rất nhiều cuộc băi công, đ́nh công và những phong trào chống đối tự phát của người dân nổ ra khắp nước, không phải chờ đến khi ông Quảng Độ kêu gọi, người dân mới biết chống đối chính quyền giặc cộng!  

Trước đây Khối 8406 cũng đă phát động phong trào người dân mặc áo trắng ra ngoài đường. Trên internet đă có chiếu những đoạn phim các nữ sinh mặc áo dài trắng đi học và có lời b́nh luận của "phóng viên", đó là sự hưởng ứng(?) của quần chúng đối với lời kêu gọi của Khối 8406! Cuối cùng chúng ta thấy phong trào "mặc áo trắng" đă "thành công" như thế nào?  

Biết chắc là sẽ không có ai hưởng ứng cho nên những quân sư của Quảng Độ đă rào đón, đưa ra câu "ranh ngôn" rằng "nếu không thành công th́ cũng thành nhân" và c̣n dám bố láo ví ông Quảng Độ như vị anh hùng Nguyễn Thái Học! Xin thưa, anh hùng Nguyễn Thái Học là người đă dám can đảm thực sự dấn thân, thực sự dám hành động để đón nhận cái chết, v́ lợi ích của dân tộc. C̣n thầy Quảng Độ chỉ an nhiên tự tại ngồi trong Thanh Minh Thiền Viện, cơm no áo ấm, ban hành Lời Kêu Gọi đồng bào trong và ngoài nước NÊN ĐẦU HÀNG CỘNG SẢN!!!  

Không thể đem h́nh ảnh của con dơi-chuột để ví với chim đại bàng được!  

 

KHÔNG NÊN RẬP KHUÔN MÁY MÓC:

Một số người thường có khuynh hướng đem mô h́nh công đoàn Đoàn Kết bên Ba Lan năm 1989 để áp dụng vào hoàn cảnh nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Thật ra không phải dễ dàng như vậy, v́ tuy có một số điểm tương đồng nhưng đồng thời cũng có rất nhiều dị biệt, và nhất là t́nh h́nh thế giới hiện nay cũng đă biến chuyển rất khác so với với thập niên 1980. T́nh h́nh chung là như vậy và t́nh h́nh trong tổ chức của Khối 8406 cũng đă biến đổi hoàn toàn. Nói nôm na, Khối 8406 hiện nay chỉ là CON ỐC MƯỢN HỒN, chỉ có cái vỏ bên ngoài là mang h́nh ảnh đấu tranh chân chính của cha Lư, c̣n cái ruột bên trong là đỏ ḷm một màu cộng sản!

 

 

RẬP KHUÔN ĐỂ DỄ LỪA BỊP:

Hiện nay bọn lưu manh chính trị thường đi lừa gạt đồng bào bằng cách nêu ra những h́nh ảnh đấu tranh có thể đạt thắng lợi dễ dàng mà không hề tốn một giọt máu! Chẳng hạn như:

 

- Alibaba đă đề cập đến cuộc "cách mạng nhung" bên Đông Âu năm 1989.

- Mới đây, linh mục "ĐM" (Đinh Xuân Minh) cũng đă đề cập đến việc chờ đợi hai ông "Goóc Ba Chớp" hoặc "Yeltsin" Việt Nam ra cứu nước. Ông c̣n nói rơ, hai vị cứu tinh của dân tộc này chính là Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng!

- Nhà "đấu tranh dân chủ" Đỗ Nam Hải, thuộc băng đảng Việt Tân thường đề cập đến phương pháp "đấu tranh bất bạo động", trong khuôn khổ luật pháp cho phép!

- Phương pháp đấu tranh "chờ người Mỹ bật đèn xanh"!

- Phương pháp đấu tranh phải "làm cuộc CÁCH MẠNG GIÁO DỤC" của Nguyễn Đan Quế

 

Tất cả những kiểu "đấu tranh" nêu trên đều là lừa bịp, nhằm ru ngủ toàn dân, tập cho họ thói quen thủ dâm chính trị. Chúng ta cần nhớ rằng không có điều ǵ phước lành tự nhiên đến với chúng ta. Muốn ăn trái cây, chúng ta phải bỏ công ra trồng cây và tưới nước. C̣n nếu như không trồng cây, tưới cây mà tự nhiên có trái ăn th́ đó chỉ là những loại trái cây độc, ăn vào sẽ chết!

 

Bản văn Lời Kêu Gọi của ḥa thượng Thích Quảng Độ là một đ̣n tấn công rất nặng do bọn việt gian cộng sản chủ mưu, đánh vào cộng đồng chúng ta. Bọn chúng biết rằng sau một thời gian "đấu tranh" ở trong nước, HT Quảng Độ đă tạo được một số credit (thành tích) làm cho hải ngoại cảm mến ông ta. Ví dụ như những cuộc đi thăm viếng đồng bào bị băo lụt, bị công an ngăn cản; đi thăm viếng và ủy lạo dân oan; đi thăm viếng ngài ḥa thượng Thích Huyền Quang, bị công an ngăn cản , xé rách áo cà sa, khiến HT Quảng Độ phải kêu lên:"Họ đă khiêng tôi như khiêng một con heo!"

 Sau khi đánh giá t́nh h́nh đă chín mùi, nghĩa là biết chắc Lời Kêu Gọi của Quảng Độ sẽ lôi cuốn được đại đa số các đoàn thể ở hải ngoại hưởng ứng việc ... ĐẦU HÀNG, th́ bọn đầu gấu bộ chính trị ra lệnh bắn phát pháo hiệu. Nhưng bọn chúng không ngờ đó là phát pháo ... lép, phát pháo đầu tiên và cũng là sau cùng. Con bài Thích Quảng Độ đă hoàn toàn cháy rụi!!!  

 

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA:

Như trong nhiều bài viết trước đây, chúng tôi đă nhận định rằng, sách lược của bọn việt gian cộng sản là mua chuộc những nhân vật cao cấp nhất của chúng ta rồi bắt đầu đánh từ đó đánh xuống. Ví dụ như bọn chúng mua chuộc được Dương Văn Minh rồi dùng tên này kêu gọi chúng ta buông súng đầu hàng! Do đó, chúng ta cần luôn giữ cái đầu tỉnh táo, đừng quá sùng bái bất cứ một nhân vật nào để rồi trong tương lai chúng ta có thể thất vọng v́ thần tượng của ḿnh. 

Mới đây trên diễn đàn Phố Nắng Cực, đă có những cuộc thảo luận về việc đi t́m MINH CHỦ cho Việt Nam! Một số người đă đề nghị bà Dương Nguyệt Ánh sẽ là vị tổng thống tương lai của Việt Nam. Lư do v́ bà Ánh là người có tài có đức, lại vừa đẹp người đẹp nết! Cứ cái kiểu làm việc thổi ống đu đủ như vầy th́ vô h́nh chung, chúng ta tự diệt nhân tài của chúng ta! Càng bơm thổi chừng nào th́ hậu quả xấu sẽ đến chừng đó! Cũng ví như người càng bơm, căng da mặt nhiều chừng nào th́ khi về già, xuống sắc, khuôn mặt càng ghê rợn chừng đó! Đừng có vội vàng tôn sùng bà Ánh là thần tượng chống cộng để rồi có thể mai mốt chúng ta sẽ thất vọng! Bọn việt gian cộng sản và đám chó săn Việt Tân luôn luôn đi săn t́m những "thần tượng" để nuôi dưỡng, mua chuộc và khi cần th́ bọn chúng sử dụng những người này như những lá bài. Biết bao nhiêu lá bài đă bị cháy rồi, chúng ta chưa thấy hay sao?

 

Chúng ta hăy thử lắng nghe đài phát thanh Hà Nội:  

- À, chúng mày cứ chống đối ḥa hợp ḥa giải?

- À, chúng mày rất sùng bái thần tượng Thích Quảng Độ?

- Muốn ǵ được nấy, th́ đây, chúng ông sẽ làm cho Quảng Độ kêu gọi chúng mày phải ĐẦU HÀNG, xem có thằng nào dám chống đối hay không!!!  

Đó là những lời nhắn của những thằng đầu gấu bộ chính trị. Bọn chúng có tiền và tiền bạc có thể mua chuộc được rất nhiều!!!  

 

NHỮNG TOAN TÍNH ĐẰNG SAU "BẤT TUÂN DÂN SỰ":

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ông Quảng Độ cùng bè nhóm của ông mưu toan bán đứng cộng đồng người Việt tại hải ngoại cho cộng sản và đồng thời đi t́m danh vọng giải Nobel Ḥa B́nh cho cá nhân của ông v́ thành tích "đấu tranh bất tuân dân sự" như thánh Gandhi! Nhưng ông đă biến thành một lá bài bị cháy một cách thê thảm! Viết đến đây, thiết nghĩ, nhắc đến Thích Quảng Độ mà chúng ta không đề cập đến Hoàng Minh Chính là một thiếu sót, bởi lẽ hai nhận vật này cùng có mẫu số chung là dàn ống đu đủ của băng đảng Việt Tân. Sau khi ông Chính đă đi theo pḥ bác Hồ, thỉnh thoảng có người bỗng cắc cớ nêu lên câu hỏi:  

- Ai đă giết ông Hoàng Minh Chính?

  Đa số câu trả lời là:  

- Ông ta bị bệnh chết chứ có ai giết đâu?  

Tất nhiên ư của câu hỏi muốn nhắm vào sự nghiệp chính trị của ông Chính. Sự nghiệp của ông vốn dĩ đă không có ǵ và sau khi ông ta chết nó càng bị ch́m xuống bùn đen một cách thảm hại. V́ sao và ai đă gây ra những điều tệ hại như vậy?

  Xin thưa đó chính là cái dàn ống đu đủ của băng đảng Việt Tân! Ông Chính chỉ là một con nhái mà bọn Việt Tân đă thổi ông lên thành ra con ḅ nên cuối cùng nó đă bị nổ như một quả bóng quá căng hơi!  

Chúng ta hăy nhớ lại xem cái bọn lưu manh, chó má Việt Tân đă làm những ǵ sau khi ông Hoàng Minh Chính bị chết v́ bệnh? Nào là:  

1. Tổ chức ngày giỗ thật linh đ́nh, làm bàn thờ có ba quả dưa hấu XANH VỎ ĐỎ L̉NG, mua chuộc được một số anh hề đến quỳ lạy, trong số đó có ông Nguyễn Bá Cẩn và một cụ già 94 tuổi!  

2. Tổ chức đem tro cốt lên đỉnh núi Ba V́ để rắc cho giống với nguyện vọng của .... bác Hồ!  

3. Tuyên bố sẽ làm một cuộn phim thời sự về cuộc đời ái t́nh và sự nghiệp của cụ Chính. Sẽ đi quyên tiền đồng bào ở hải ngoại để làm phim!  

4. Viết hàng đống sách và tài liệu ... dỏm, bố láo, đánh bóng và thêu dệt nhiều huyền thoại bá láp cho cụ Chính.  

5. Bịa chuyện một cách lố bịch, ví dụ như lúc sắp chết, cụ Chính đă trăn trối với các con rằng:  

- Các con ơi, các con nên nhớ, có tổ quốc mới có gia đ́nh; có gia đ́nh mới có chúng ta! Bởi vậy nên các con phải luôn luôn nhớ đến Tổ Quốc!  

Đây là lối nói LỘN LÈO, chẳng khác ǵ nói:  - đứa con SINH RA người cha, rồi người cha SINH RA ông nội! Một người khi sắp chết th́ may lắm chỉ kịp dặn ḍ con cháu những điều quan trọng trong nội bộ gia đ́nh, chớ không có ai .... điên như cụ Chính đi nói một câu lộn lèo và rất ngu xuẩn như vậy! Do đó, t́nh tiết câu nói trăn trối bố láo nói trên chắc chắn là do lũ c̣ mồi chính trị lưu manh bịa đặt ra để cố biến cục đất sét Hoàng Minh Chính thành ra một pho tượng thiêng liêng, mong có nhiều người thờ kính!  

Ai cũng biết rằng và kể cả một đứa con nít cũng thừa biết rằng nhiều cá nhân làm thành một gia đ́nh, nhiều gia đ́nh làm thành xă hội, nhiều xă hội làm thành quốc gia. (tổ quốc) Vậy nhưng cụ Chính lúc trăn trối đă nói theo thứ tự lộn ngược! Những thằng ngu dốt đă cố nhét những câu nói dốt ngu vào miệng con nhái Hoàng Minh Chính!  

Chúng ta hăy h́nh dung, sau một ngày làm việc mệt nhọc, về nhà, th́ một người đàn ông thường mong nhớ điều ǵ trước tiên?  Chắc hẳn người đó phải nhớ đến bữa ăn do vợ nấu hoặc nhớ đến vợ con. Khi đi đâu xa, chúng ta thường nhớ đến cha mẹ, anh chị em, nhớ vợ con, nhớ bạn bè, chớ không có ai nhớ đến tổ quốc! Hơn nữa, những h́nh ảnh vừa rồi chính là một phần của tổ quốc được thu gọn và chúng ta chỉ cần chu toàn những nhiệm vụ thông thường hàng ngày trong xă hội, đó chính là chu toàn nhiệm vụ đối với tổ quốc. Nói tóm lại, chính những thằng ngu dốt Việt Tân v́ muốn bơm con nhái Hoàng Minh Chính lên thành con ḅ mà bọn chúng đă bôi đen tên tuổi của cụ vốn đă đen thùi lùi như dái chó từ khuya rồi!  

Ôi, "bất tuân dân sự", biểu t́nh tại gia, kháng chiến tại gia, đấu tranh bất bạo động, tất cả chỉ là láo toét, chỉ có cái vỏ bên ngoài để đi lừa bịp thế giới và Liên Hiệp Quốc. Tất cả chỉ là những bọn chính khứa xôi thịt, những tên như nhà "dân chủ" thịt chó Nguyễn Khắc Toàn, đang ngồi rung đùi tại Hà Nội để chờ ngày được đảng cướp Việt Tân bảo lănh sang Mỹ theo diện tỵ nạn .... chính trị! Rồi một ngày không xa, chúng ta sẽ thấy Nguyễn Khác Toàn ngồi nhâm nhi ba xi đế và nhậu thịt chó lai rai tại Little Sài G̣n! Những tên dân chủ cuội như Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim cũng sẽ lần lượt được sang Mỹ tỵ nạn ... chính trị! Đến lúc ấy chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy những tên này chễm chệ ngồi tại khu thương xá Phước Lộc Thọ uống cà phê, ph́ phèo thuốc lá Mẽo chính cống. Dưới chân bọn này, chúng ta sẽ thấy mấy nhà khoa bảng, giáo sư, tiến sĩ ngồi đánh giày cho bọn chúng. Mỗi khi chúng muốn gạt tàn thuốc th́ sẽ có mấy ông luật sư t́nh nguyện hả họng ra làm cái gạt tàn thuốc! Nếu các quan lớn của Khối 8406 có muốn khạc đờm th́ cứ việc khạc vào mấy cái ống nhổ thiên nhiên , được làm từ xương thịt của những con người đă từng có danh vị trong xă hội!

 

 

Trần Thanh

Ngày 10 tháng 6 năm 2009