Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Kim Âu Hà Văn Sơn gửi Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên !

 

 

 

 

 Kính gởi TS NPL

 

Cảm ơn Tiến sĩ đă gởi bài đến chúng tôi (www.chinhnghia.com). Rất tiếc! Chúng tôi lại thấy rơ ÂM MƯU của Cộng Sản VM từ lâu rồi, bằng cớ là :

 

"CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ ỦNG HỘ BỌN ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CUỘI . KHÔNG BAO GIỜ KÊU GỌI HỢP TÁC VỐI VIỆT CỘNG ĐỂ GIỮ NƯỚC, CỨU NƯỚC GIÚP CHO VIỆT CỘNG TIẾP TỤC NGỒI TRÊN ĐẦU TRÊN CỔ DÂN VIỆT."

 

Chúng tôi có chung lập trường với ông Trần Thanh, Trương Minh Ḥa, Hàn Giang Trần Lệ Tuyền và một số chiến hữu, bằng hữu nữa nên bài viết của Tiến Sĩ xem như không có chút giá trị nào.

 

Đất nước lâm nguy không phải v́ tham vọng xâm lăng của Trung Cộng mà TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM LÂM NGUY V̀ TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN CAI TRỊ ĐANG ĐÀN ÁP QUỐC  DÂN ĐỂ DÂNG ĐẤT , DÂNG BIỂN CHO TRUNG CỘNG.

 Muốn giải trừ mối nguy hại đó chỉ có cách là GIẢI THỂ TẬP ĐOÀN CAI TRỊ HIỆN NAY Ở BẮC BỘ PHỦ chứ không phải là H̉A GIẢI , HỢP TÁC VỚI CHÚNG.

 

Tiến sĩ thật vội vàng để đưa ra hai mục đích khiến chúng tôi ngạc nhiên về khả năng nhận định của một nhà khoa bảng :

  

- Làm lạc hướng dư luận Hải ngọai khỏi vấn đề chính yếu và cấp bách tại Quê Hương 

- Hỗ trợ (vô t́nh hay hữu ư?) cho CSVN trong lúc bí lối trước Cao Trào Quần Chúng Quốc nội đang NỔI DẬY phản đối. (sic)

 

Chúng tôi thật không nhịn cười nổi v́ hai mục tiêu này chính là thâm ư trong lời kêu gọi của ông Quảng Độ.

 

Theo chúng tôi :  

1- Vấn đề cấp bách và chính yếu tiên quyết là phải GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM TRƯỚC ĐĂ.

TRUNG CỘNG KHÔNG NGU DẠI G̀ XÂM LĂNG VIỆT NAM TRẮNG TRỢN ĐỂ CÁC CƯỜNG QUỐC KHÁC CÓ CỚ NHẢY VÀO LÀM NÚT CHẶN Ở VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM.

 

2- Ông Quảng Độ đă:"Hỗ trợ (vô t́nh hay hữu ư?) cho CSVN trong lúc bí lối trước Cao Trào Quần Chúng Quốc nội đang NỔI DẬY phản đối.(sic). Bằng cách kêu gọi "biểu t́nh tại gia" thay v́ hô hào xuống đường, đồng thời c̣n kêu gọi Người Việt TỴ NẠN CỘNG SẢN Ở HẢI NGOẠI H̉A GIẢI VÀ HỢP TÁC VỚI CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ CỦA CỘNG SẢN.

 

Như vậy th́ Tiến Sĩ và những vị nào đồng quan điểm và lập trường CỨ MẠNH DẠN TRỞ VỀ ĐỂ HỢP TÁC VỚI VIỆT CỘNG KẺO MẤT THỜI CƠ CHIA CHÚT DANH LỢI.

 

 

 

Trân trọng

Kim Âu Hà văn Sơn