Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời ṭa soạn: Tuần Báo Chính Nghĩa phát hành tại Atlanta, Georgia đă 14 năm nay. Lập trường, quan điểm và chủ trương của chúng tôi rất rơ ràng: Chống Cộng, Chống bọn bịp bợm buôn bán chiêu bài ái quốc, Chống bọn đội lốt tôn giáo để lũng đoạn tinh thần của Người Việt Quốc Gia. Chống Ḥa Giải-Ḥa hợp với cộng sản. Chống bọn hoạt đầu chính trị đang khom lưng, quỳ gối với cộng sản để xin ghế. Chống bọn đấu tranh dân chủ giả hiệu.. v́ hành động của những nhóm người này tác hại sâu xa đến tinh thần chống cộng của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại. Chúng tôi tin rằng trên toàn thể các Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, ngoài Tuần Báo Chính Nghĩa không có tờ báo giấy thứ hai dám đăng tải những bài viết chống lại cả một bọn người đang khom lưng, quỳ gối xin được bưng bô cho Cộng Sản để được chúng thí cho chút “xương thừa, máu văi” trên bàn tiệc xương máu của Dân Tộc Việt Nam. Bọn chúng không đông nhưng bọn chúng đă no cơm, ấm cật, đă làm giàu tại hải ngoại từ lâu qua những đồng tiền quyên góp dưới những chiêu bài bịp bợm quần chúng; v́ thế bọn chúng thừa phương tiện: đài phát thanh, truyền h́nh,báo giấy để lũng đoạn nhằm chiếm lấy thắng lợi trong cuộc chiến cuối cùng trên mặt trận văn hóa, chính trị để đạt tới mục đích nhuộm đỏ toàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại. Chính sách tâm công của Cộng Sản vô cùng hiểm độc nhưng đại khối Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại lại thờ ơ đến mức độ vô tâm thể hiện qua mấy chữ “khối thầm lặng”.
Ư thức đại cuộc của dân tộc vốn không phải là của riêng ai nên chúng tôi tiếp tay quảng bá những bài viết phù hợp với lập trường, quan điểm của chúng tôi không chỉ trên điện báo mà ngay trên báo giấy (điện báo có tầm ảnh hưởng rộng nhưng không sâu, số lượng tham gia diễn đàn lớn nhất chỉ vài ngàn, những ư kiến, bài viết trên điện báo không gây hại cụ thể cho các tác giả - websites Chính Nghĩa không thuần túy là một tờ điện báo mà chỉ là một bộ phận của Tuần Báo Chính Nghĩa.) Chúng tôi chấp nhận tất cả mọi khó khăn với tư cách của một con dân VNCH, khó khăn đến đâu chúng tôi cũng không hăi sợ bởi đối với một Người Việt Quốc Gia Chân Chính điều đáng sợ nhất là “Vong Thân”. Đối với chúng tôi chỉ có một điều khó khăn lớn nhất mà chúng tôi không thể làm được: đó là việc phản bội lại Tổ Quốc và Dân Tộc.Tất nhiên đối với chúng tôi Tổ Quốc và Dân Tộc đứng trên tất cả. Không có tôn giáo nào, thế lực nào, đảng phái nào, tổ chức nào, cá nhân nào có quyền đứng trên lợi ích của Tổ Quốc và Dân Tộc. Thực tế không một Người Việt Quốc Gia Chân Chính nào bài xích tôn giáo. Nhưng những người quốc gia cầm bút không thể ngồi yên v́ bọn kiêu tăng khoác áo cà sa, đội lốt tu hành kia chẳng phải là đức Phật. Huống chi chúng sinh đang ch́m trong bến Mê mà cứ ngỡ rằng ḿnh đă t́m ra biển Giác nên Kẻ Sĩ buộc phải ra tay.
Xảo ngôn, vọng ngữ vốn phản lại Phật tính. Kẻ nào nói xấu người hiền th́ như ngửa mặt nhổ nước miếng lên trời. Lớp áo tu hành vốn chỉ là h́nh thức, h́nh thức không phải là nội dung và bản chất. Hăy nh́n việc họ làm, đừng nghe lời họ nói. Lắm kẻ mồm mép lúc nào cũng tự nhận là phật tử thuần thành nhưng THAM, SÂN, SI quá ư lộ liễu. Khi Sự Thật phơi bày th́ lập tức mọi người thấy ngay “những cái bồ dao găm” trong bụng họ. Lịch sử đă chỉ rơ: chính v́ nhóm kiêu tăng, mạt tăng lộng hành dẫn tới Pháp mạt rồi Quốc mạt chứ đào đâu ra Pháp nạn. Quốc mạt hay Pháp mạt đều bắt nguồn từ thượng tầng chức sắc trong hàng giáo phẩm và quần chúng trở thành nạn nhân v́ sự mê muội, tối tăm của ḷng cuồng tín. Người cầm bút có trách nhiệm phải dũng cảm nói lên SỰ THẬT để thức tỉnh quần chúng trong thời kỳ mà những kẻ khoác áo tu hành c̣n tệ mạt hơn những phường hạ lưu thế tục. Kim Âu

 

Thư Ngỏ gởi ông Lê Công Cầu,

 

Vụ trưởng Gia đ́nh Phật tử Vụ, thuộc Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

 

 

 

Lời nói đầu:

 

- Kính thưa quư độc giả, trong thời gian qua, ông Lê Công Cầu, một chức sắc thuộc GHPGVNTN đă viết Giác Thư Số 4, chỉ trích cá nhân tôi. Để rộng đường dư luận, hôm nay tôi viết Thư Ngỏ phúc đáp và kính nhờ quư vị chủ báo cho phổ biến rộng răi. Xin đa tạ.

 

 

Trần Thanh

 

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Hải Ngoại

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

 

Thư Ngỏ gởi ông Lê Công Cầu,

Vụ trưởng Gia đ́nh Phật tử Vụ, thuộc Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

 

 

Thưa ông,

 

Ngày 27/5/2009, tôi nhận được Giác Thư của ông khuyên nhủ tôi đôi điều. Trong Giác Thư, ông đă buộc cho tôi năm "tội" như:

 

 

1. Phản bội bản chất dân tộc Việt,

2. Phản bội luân lư dân tộc Việt,

3. Phản bội văn hóa dân tộc Việt,

4. Phản bội lư tưởng đấu tranh của dân tộc,

5. Và phản bội chính ḿnh!

  

Những "tội" mà ông gán ghép cho tôi rất là nặng, nặng gần tương đương với tội của .... bác Hồ! (Tôi nghe nói, "bác" Hồ đang bị lưu đày vĩnh viễn dưới địa ngục A Tỳ v́ "sơ ư, sai lầm chút đỉnh", lỡ tay làm chết MƯỜI TRIỆU người dân Việt!!!) V́ vậy hôm nay tôi viết thư này xin phúc đáp lại đôi điều:  

Trước tiên, xin đi thẳng vào vấn đề để khỏi mất thời giờ:

- Tôi không đồng ư với những lời cáo buộc, gồm năm "tội" mà ông đă gán ghép cho tôi, ghi trong Giác Thư, và tôi xin gởi trả lại ông những lời buộc tội nặng nề đó. Theo tôi nghĩ, người xứng đáng để nhận năm tội đó chính là ḥa thượng .... Thích Quảng Độ!  

Nói có sách, mách có chứng, sau đây tôi xin nêu ra từng điểm một và tôi dùng chính những lời cáo buộc của ông để chứng minh rằng nó phù hợp với .... thầy Quảng Độ!  

 

1. Thầy Quảng Độ phản bội lại bản chất dân tộc Việt:  

 Trong Giác Thư Số 4, ông Cầu đă buộc tội tôi là "vô lễ" với thầy Quảng Độ, như vậy là phản bội bản chất dân tộc Việt. (Nếu cứ kiểu suy diễn thoải mái như vậy th́ có lẽ ai mà "vô lễ" với .... bác Hồ th́ người đó phản bội bản chất dân tộc Việt?) Trước hết, xin ông Cầu vui ḷng xem lại bản văn Lời Kêu Gọi do thầy Quảng Độ viết. Mở đầu bản văn, thầy đă nhập đề bằng câu: "Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xít ở Tây Nguyên ....". Tự nhiên thầy đă nhập đề một cách ngang xương và vô duyên như vậy, không "kính thưa, kính gởi" ai hết cả! Đáng lẽ thầy phải mở đầu bản văn như sau:  

 Kính Gởi: - Toàn thể phật tử và đồng bào trong và ngoài nước  

Như vậy mới đúng là người "tiên học lễ hậu học văn". Một vị tổng thống đọc diễn văn trước quốc dân, luôn luôn mở đầu bằng câu:  

- Kính thưa toàn thể đồng bào!  

Một người dù đang giữ chức vụ lớn tới cỡ nào chăng nữa, nếu là người biết "lễ", biết "văn" cũng phải biết lễ phép và tôn trọng người dân. Muốn kiểm chứng, ông Cầu có thể t́m xem lại những bài diễn văn của các tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Riêng trường hợp của thầy Quảng Độ, đă gọi là "Lời Kêu Gọi" mà thầy không thèm "kính gởi, kính thưa" th́ không lẽ thầy đang nói chuyện với ma? Hay là thầy tự cho ḿnh là bậc thánh rồi nên không thèm thưa gởi ai cả? Hay phải chăng toàn dân, dưới con mắt của thầy chỉ là cỏ rác? 

Ông Cầu buộc tội tôi là thiếu "tiên học lễ hậu học văn" và tôi là đồ lưu manh th́ h́nh như hai điều này rất phù hợp với ... thầy Quảng Độ! Bởi lẽ, thầy nói chuyện với 85 triệu người dân trong nước và 3 triệu người ở hải ngoại mà chẳng thèm thưa gởi ai cả! Nếu thầy nói chuyện với từng người th́ không biết cái "lễ" và cái "văn" của thầy nó "hay" tới mức nào!  

Một người đă có thái độ coi khinh cả dân tộc th́ có đáng để cho chúng ta kính trọng hay không? Cũng như trước đây có vài người trách tôi là tại sao dám "vô lễ" với bác Hồ v́ dầu sao "bác" cũng đă 116 tuổi rồi! Và cũng có người phê b́nh tôi là tại sao dám gọi "ông" Giáp là "thằng" Vơ Nguyên Giáp v́ dầu sao bác Giáp cũng đă 99 tuổi!  

Chúng ta học "văn" và học "lễ" là để dùng với những người đáng kính trọng. C̣n đối với loài giặc cướp nước và bán nước, những kẻ đi làm tay sai cho giặc mà chúng ta vẫn cứ cúi đầu "thưa ông, thưa ngài" th́ chúng ta là những kẻ hèn và không có trí! Ḿnh tôn kính thằng giặc th́ có khác ǵ ḿnh đồng lơa với nó? Tôi tin rằng thời xưa không có người dân Việt nào mà gọi thằng giặc Tàu Tôn Sĩ Nghị là "ông Nghị" hay "ngài Nghị"; gọi thằng Mă Viện là "ngài Mă Viện"!

 

Tuy nhiên, sự đời vốn nhiều bất công:

- Một con cọp vào làng bắt nguyên một con bê th́ không ai dám nói ǵ nó; trong khi đó, con mèo tha một miếng mỡ th́ cả làng xúm lại rượt đuổi! Như tôi đă phân tách nêu trên, thầy Quảng Độ kêu gọi toàn dân "biểu t́nh tại gia" mà chẳng thèm "kính thưa, kính gởi" ǵ ráo, ông Cầu có giỏi th́ phê b́nh thầy đi?  

Giả sử bản văn Lời Kêu Gọi mà do anh Tư Thỏ Đế hay anh Bảy Trời Ơi nào đó kư tên th́ có lẽ thiên hạ đă xúm lại và chửi cho nát nước! Thiên hạ sẽ chửi như thế này:  

- À, thằng Tư Thỏ Đế, thằng Bảy Trời Ơi là những thằng chó nào mà dám kêu gọi chúng ta về Việt Nam họp với việt cộng để đầu hàng việt cộng?

 Nhưng khốn nỗi, bản văn này lại do thầy Quảng Độ, nhân danh Viện trưởng Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kư tên th́ hầu như không có ai dám ho he chống đối, dầu biết rằng đó là lời kêu gọi đi vào cơi chết! Chức vụ của thầy lớn lắm, uy thế lớn lắm. Ở hải ngoại ai mà dám lên tiếng chống đối thầy th́ lơ mơ bị chụp cho cái nón cối là "đánh phá tôn giáo", "đánh phá cộng đồng" và "cộng sản nằm vùng" th́ nguy hiểm vô cùng!  

Và điều này đang xảy đến cho tôi. Hiện nay tôi đang bị đội trên đầu tới NĂM cái nón cối do ông Vụ trưởng Lê Công Cầu đội cho tôi!  

Chính v́ thầy Quảng Độ đang giữ những chức vụ tôn giáo lớn và là nhân vật số 1 của GHPGVNTN nên bọn cộng sản đă âm mưu sử dụng thầy như một con rối để khống chế và thôn tính toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại! Và âm mưu này của bọn chúng đă từng nhen nhúm từ lâu rồi, kể từ khi thầy Độ hạ bút, viết tờ giấy "Lời Cam Kết" ngày 9 tháng 2 năm 1995, gởi sở công an thành phố Hồ Chí Minh, xin được khoan hồng! Cuối tờ cam kết, thầy đă tự nhận ḿnh là "bị can", tức là người có tội!!!  

Công an việt cộng nó đă nắm cái cán trong tay (bằng chứng đầu hàng) th́ nó nói ǵ mà thầy không nghe? Nếu thầy mà chống th́ nó sẽ cho công bố tờ thú tội trên truyền thông khắp trong và ngoài nước! Đó là lư do v́ sao kịch bản "biểu t́nh tại gia" ra đời!

(Xin quư vị xem tài liệu đính kèm)  

 

2. Thầy Quảng Độ đă phản bội lại luân lư của dân tộc Việt:  

Trong Giác Thư Số 4, ông Cầu đă kết tội tôi là không biết "kính trên nhường dưới" và đó là phản bội lại luân lư của dân tộc!  

Như tôi đă tŕnh bày ở điều (1), chúng ta phải biết kính trên nhưng đấng bề trên đó phải là những người như thế nào? Có xứng đáng hay không? Nếu những đấng "bề trên" là những thằng giặc cướp nước, bán nước như thằng Hồ, thằng Duẩn, thằng Mạnh, thằng Dũng hoặc Dương Văn Minh th́ có đáng cho chúng ta tôn kính hay không? Hay phải lấy cà chua, trứng thối hoặc băng vệ sinh phụ nữ ném vào mặt chúng?  

Vậy cá nhân thầy Quảng Độ như thế nào? Tóm tắt:  

-Trước năm 1975, thầy được chính phủ VNCH cho đi du học Ấn Độ. Vậy mà khi về nước thầy đă phản bội lại chính phủ quốc gia, đi theo thành phần thứ ba, lén vào bưng đi họp với việt cộng. Rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thầy đă cùng với đám sinh viên Vạn Hạnh đi ra ngă tư Bảy Hiền để đón bộ đội cộng sản vào thành phố!  

Sau năm 1975, thầy bị cộng sản thất sủng, bất măn thầy quay sang chống đối. Và sau khi bị công an bắt th́ vào tháng 2 năm 1995, thầy đă viết lời thú tội, xin được "khoan hồng" để sống cuộc đời tu hành, dịch kinh sách! Tệ hại nhất là ngày 29 tháng 3 năm 2009, thầy đă ban hành Lời Kêu Gọi, công khai kêu gọi người Việt tại hải ngoại hăy đầu hàng cộng sản! Thầy đă công khai đưa chúng ta vào chỗ chết! Hải ngoại là bộ phận đầu năo, một khi đă bị cộng sản thôn tính th́ quốc nội coi như rắn mất đầu! Nguy hiểm vô cùng, chúng ta sẽ măi măi làm nô lệ, hầu như không c̣n hy vọng để tự giải thoát được nữa!  

Một người như vậy mà ông Cầu bắt tôi phải "kính" th́ kính thế nào? Chúng ta phải phản đối, phải lên án thầy Quảng Độ chứ tại sao phải kính? Những việc làm của thầy Quảng Độ cũng không khác ǵ những hành động của Dương Văn Minh, Thích Đôn Hậu và Thích Trí Quang! Cá mè một lứa! Hại dân hại nước, xem sinh mạng người dân như cỏ rác!  

Tôi là người theo đạo Phật từ nhỏ nhưng không v́ thế mà tôi tin tưởng mù quáng hoặc trở thành một kẻ cuồng tín. Tôi chống đối thầy Quảng Độ v́ thầy làm sai và xin nói rơ: -tôi chống đối cá nhân thầy Quảng Độ chứ không phải là "đánh phá tôn giáo". Đức Phật đă dạy chúng ta ba chữ BI-TRÍ-DŨNG, chúng ta phải hiểu và thực hành. Nếu thấy người lănh đạo của ḿnh làm sai th́ chúng ta phải có can đảm lên tiếng. Đó chính là "DŨNG". Và phải có khả năng phân biệt được đâu là CHÍNH, đâu là TÀ; đâu là ĐÚNG, đâu là SAI; đâu là THIỆN, đâu là ÁC. Đó chính là "TRÍ".  

Nhiều người biết thầy Quảng Độ làm sai nhưng vẫn ngậm câm miệng, không dám lên tiếng. Một phần v́ thiếu "trí" và "dũng", một phần v́ thái độ thiên vị tôn giáo: - thôi th́ cho qua, v́ đó là THẦY CỦA M̀NH và đạo Phật là "ĐẠO CỦA M̀NH"!!! Và cũng chính những con người đó, những phật tử đó, nếu họ thấy một vị lănh đạo thuộc tôn giáo khác mà phạm sai lầm th́ họ làm lớn chuyện, phóng phi tiêu tới tấp!  

Chính v́ thái độ thiên vị tôn giáo này mà bọn cộng sản đă lợi dụng, t́m cách len lỏi vào và phá nát cộng đồng của chúng ta. Và khi cộng sản đă thôn tính được hết miền Nam th́ làm ǵ c̣n có "đạo của ḿnh" nữa. Tất cả mọi tôn giáo đều bị chúng bóp mũi, bóp họng!  

Là những người đấu tranh chống cộng sản, chúng ta phải đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết, chớ không phải đặt "tôn giáo của ḿnh" hay vị "giáo chủ của ḿnh" lên trên quyền lợi của dân tộc.  

Trong Giác Thư Số 4, điều số 2, ông Cầu có đề cập đến Hội Nghị Diên Hồng chống giặc Tàu đời nhà Trần.  

Trong bối cảnh hiện nay tại nước ta, sẽ không bao giờ có Hội Nghị Diên Hồng. V́ sao?  

Bởi v́ bọn việt gian cộng sản đi làm tay sai cho giặc Tàu. Nó với giặc Tàu chính là một. Thầy Quảng Độ là con rối của việt gian cộng sản. Những kẻ ngây thơ hoặc háo danh, tham lợi nghe theo Lời Kêu Gọi của thầy, về nước họp "hội nghị" với ... giặc Tàu để chống giặc Tàu, sao mà hài hước đến thế? Mà đó lại là cạm bẫy chết người chứ không phải chơi! Nên nhớ, những người ở hải ngoại mà về Việt Nam th́ cũng tựa như con cá nằm trên thớt, bọn cộng sản có thể giết bất cứ lúc nào cũng được! Trước tiên, bọn chúng có thể dùng tiền để mua chuộc, hoặc dùng mỹ nhân kế, lén quay phim các "đại biểu" ngủ với gái điếm trong khách sạn. Nếu mua chuộc không được th́ bọn chúng sẽ giở tṛ ám sát bằng cách dàn cảnh đụng xe hoặc đầu độc! Trăm ngàn kiểu chết nhục nhă, xú danh lưu vạn niên!  

Do đó, chỉ khi nào bọn việt gian cộng sản bị tiêu diệt hết và cái đám dơi chuột nhố nhăng như thầy Quảng Độ bị dẹp qua một bên th́ đất nước ta mới có Hội Nghị Diên Hồng và đó mới là hội nghị chân chính!  

 

3.  Thầy Quảng Độ phản bội lại nền văn hóa dân tộc:

Trong Giác Thư Số 4, Ông Cầu đă kết án tôi là không biết lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhau, như vậy là phản bội lại nền văn hóa dân tộc!  

Trong lănh vực đấu tranh chính trị, vấn đề quan trọng là NÓI ĐÚNG HAY SAI chớ không phải là NÓI VỪA L̉NG HAY KHÔNG VỪA L̉NG! (Đâu phải đôi t́nh nhân đang yêu nhau đâu mà phải nói ngọt hay không ngọt?) Ví dụ như một người lính khi ra trận, thấy một thằng việt cộng th́ không lẽ phải nói lịch sự, nói "cho vừa ḷng" là: - Thưa đồng chí việt cộng, xin phép đồng chí tôi được bắn đồng chí!  

 Chỉ sợ rằng người lính đó nói chưa hết câu th́ đă lănh đủ một băng đạn AK vào ngực!  

Tên thủ tướng việt cộng Phạm Văn Đồng đă gọi việt kiều là thành phần đĩ điếm, ma cô, trộm cắp, phản bội tổ quốc và dân tộc! Ông Cầu nghĩ sao? Và bây giờ bọn chúng lại gọi việt kiều là "khúc ruột ngàn dặm"! Câu nói "khúc ruột ngàn dặm" là "vừa ḷng nhau", nghe êm tai quá(!) nhưng có phải là cạm bẫy chết người hay không và nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần hay không?  

Những câu nói "vừa ḷng nhau" của thầy Quảng Độ chẳng qua chỉ là những xảo ngôn, rập khuôn y hệt  bọn cộng sản nhằm lừa bịp người dân trong và ngoài nước đi vào chỗ chết!  

Thay v́ nói "đừng có chống đối nhà nước nơi công cộng" th́ thầy Quảng Độ gọi đó là "biểu t́nh tại gia"! Thử hỏi, giả sử có một số đồng bào muốn hiệp thông với các giáo dân giáo xứ Hà Nội và Thái Hà thắp nến cầu nguyện, họ nghe theo lời của thầy kêu gọi, ở nhà "biểu t́nh tại gia", nằm dưới gầm giường trùm mền th́ cuộc đấu tranh của đồng bào sẽ đi về đâu?  

Thay v́ nói "về đầu hàng cộng sản" th́ thầy Quảng Độ đă chế ra những mỹ từ là về nước để "thống nhất ư kiến"!

Tương tự:

Thay v́ nói "đầu hàng" th́ Dương Văn Minh nói là "bàn giao chính quyền"!  

Thay v́ nói "đi ở tù" th́ bọn cộng sản nói là "đi học tập"!  

Thay v́ nói "tịch thu tài sản" th́ bọn cộng sản nói là "cải tạo công thương nghiệp"!  

Thay v́ nói "đi xâm lăng Campuchia" th́ bọn cộng sản nói là "đi làm nghĩa vụ quốc tế"!  

Ôi, tất cả đều là những lời nói tẩm đầy nọc rắn độc! Đó chính là "nói cho vừa ḷng nhau đấy"! Chắc là ông Cầu thích lắm! Chính v́ thích nghe những câu nói "vừa ḷng" mà hàng triệu người đă chết oan v́ cạm bẫy của cộng sản!  

Khi có người chỉ trích thầy Quảng Độ th́ ông Cầu nên chú ư xem những lời chỉ trích đó là ĐÚNG hay SAI. Đằng này ông cứ chăm bẳm bắt lỗi người chỉ trích là tại sao dám "vô lễ" với vị giáo chủ và c̣n "nâng quan điểm" lên, trở thành những "trọng tội" như phản bội lại văn hóa dân tộc, phản bội lại luân lư dân tộc!  

Khi đấu tranh, chúng ta phải mạnh dạn nói thẳng nói thật, chớ không phải là nói cho vừa ḷng. Vấn đề quan trọng là những lời nói có ĐÚNG hay không? Đấu tranh chính trị mà sợ bị nghe những lời nghịch nhĩ th́ đấu tranh làm ǵ? Đă chấp nhận đấu tranh là phải chấp nhận nghe .... chửi! Đấu tranh chính trị là chèo thuyền đi trên gịng nước ngược chớ không phải là bơi thuyền trên mặt hồ thu!  

Có nhiều người sợ bị nghe chửi nên chủ trương rằng họ không chửi người khác th́ người khác sẽ không chửi họ! Đây chẳng qua là vấn đề chân đă lỡ đạp cứt. Nếu họ tố cáo người khác th́ đối thủ  sẽ chỉ vào chân của họ mà nói rằng: "Chân của mày cũng đạp cứt!" Đă lỡ nhận tiền hối lộ của bọn cộng sản hoặc Băng Đảng  Việt Tân rồi th́ coi như ăn xôi chùa ngọng miệng! Do đó, trong vấn đề đấu tranh, chưa chắc người "dĩ ḥa vi quư" đă là người tốt, và ngược lại, người chỉ trích nhiều chưa chắc là người xấu. Họ chỉ trích nhiều nhưng họ nói ĐÚNG th́ ta phải hoan nghênh chớ tại sao lại lên án đó là những kẻ "đánh phá cộng đồng" hoặc "đánh phá lung tung"?  

Trước đây cụ Nguyễn Đ́nh Chiểu đă từng viết: - Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẩm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà!  

Càng "đâm" nhiều thằng gian th́ ng̣i viết của cụ càng sắc bén! Cụ đồ Chiểu tuy mù nhưng cụ đă "thấy" rất nhiều, c̣n hơn nhiều kẻ ngày nay sáng mắt mà cứ mù quáng đâm đầu vào những cái bẫy rập c̣ ke của việt gian cộng sản! Cứ thấy nhăn hiệu cầu chứng "Thích Quảng Độ" là nhắm mắt kư bừa vào danh sách ủng hộ mà chẳng cần suy nghĩ là bản văn Lời Kêu Gọi là đúng hay sai!!!  

Như vậy, dưới con mắt của băng đảng Việt Tân, chắc cụ Chiểu cũng là kẻ ưa "đánh phá cộng đồng", "đánh phá lung tung"!  

C̣n một điều nữa xin nêu lên ở đây để chứng minh rằng thầy Quảng Độ là người phản bội lại nền văn hóa dân tộc: thầy để râu tóc rậm rạp như người phàm! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ thấy có vị tu sĩ Phật giáo nào mặc áo cà sa mà lại để râu tóc. Phật giáo đă du nhập vào Việt Nam từ hơn hai ngàn năm nay và đă ḥa quyện cùng với nền văn hóa dân tộc. Theo truyền thống văn hóa Việt, đi tu th́ phải cạo đầu, cạo râu. Đằng này thầy Quảng Độ là một vị cao tăng, đang giữ những chức vụ cao nhất trong GHPGVNTN mà lại phạm giới. Đáng lẽ thầy phải làm gương cho các phật tử và người đời nhưng thầy đă không làm, vậy liệu chúng ta có thể kính trọng con người như vậy hay không?

 

4.  Thầy Quảng Độ phản bội lư tưởng đấu tranh của dân tộc.  

Trong Giác Thư Số 4, ông Cầu đă kết tội tôi là phản bội lư tưởng đấu tranh của dân tộc. Tôi xin gởi trả lại cái nón cối này cho ông và đề nghị với ông là nên chuyển nó đến thầy Quảng Độ v́ h́nh như nó phù hợp với .... cái đầu của thầy, bảo đảm thầy sẽ đội rất vừa!  

Xin thưa với ông Cầu, mỗi khi lái xe trên free-way, nh́n thấy những tấm bill-board khổng lồ, có in h́nh tên công an việt cộng đang bịt miệng cha Lư trước ṭa án, là ḷng tôi càng thêm sôi sục, thù ghét bọn việt gian cộng sản. Tôi cứ nguyền rủa tên công an bịt miệng cha Lư là khi chết, nó phải bị đọa xuống địa ngục A Tỳ! Ấy vậy mà khi đọc Giác Thư của ông, tôi đă giật ḿnh v́ ông đă ví tôi như tên công an việt cộng đang cố bịt miệng những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước! Ông đă mô tả tôi như một tên công an việt cộng ác ôn "vùi dập không nương tay", "dập tắt lư tưởng đấu tranh của DÂN TỘC"!!! (Ghi chú: những chữ trong ngoặc kép và in nghiêng là trích nguyên văn của ông Cầu, ghi trong Giác Thư)

 Thưa ông Cầu, ông giàu trí tưởng tượng quá! Một phó thường dân như tôi làm ǵ có quyền hành để "bịt miệng" các quan lớn "đấu tranh dân chủ" cỡ như Đỗ Nam Hải! Hoặc tôi làm ǵ có quyền lực để "vùi dập không nương tay" quan lớn "đấu tranh dân chủ" Trần Khuê, hiện nay đang là nhân vật số 1 của đảng Dân Chủ 21, đă có thời làm quân sư quạt mo cho tổng bí thư Lê Khả Phiêu!

 

Xin thưa với ông Cầu:  

- Tôi chỉ là một phó thường dân nghèo nàn đang sống tại hải ngoại, hoàn toàn không có một chức quyền ǵ th́ làm sao tôi có thể "vùi dập không nương tay" và "bịt miệng" những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước?  

- Những người mà ông Cầu gọi là "các nhà đấu tranh dân chủ" trong và ngoài nước, đa số (khoảng 90%) là bọn dân chủ cuội, lưu manh, điếm đàng chính trị do bọn việt gian cộng sản và Băng Đảng Việt Tân dựng lên. Trong bất cứ thời đại nào và trong lănh vực nào, đồ dỏm bao giờ cũng rất nhiều, c̣n đồ thật th́ rất ít. Trong lănh vực đấu tranh chính trị hiện nay cũng vậy, thành phần dơi chuột và cắc kè rất là nhiều! Nhiệm vụ của chúng tôi là vạch mặt những tên lưu manh dân chủ cuội để đồng bào biết mà đề pḥng, như vậy sao lại gọi là "bịt miệng" và "vùi dập" họ? Một người cảnh sát bắt được một thằng chuyên đi móc túi th́ chúng ta phải hoan nghênh người cảnh sát chớ tại sao lại lên án người cảnh sát là "bịt miệng" hoặc "vùi dập" thằng móc túi?  

- Hiện nay, bọn việt gian cộng sản và Băng Đảng Việt Tân đang kiểm soát khoảng 90% các phương tiện truyền thông ở hải ngoại. Theo tôi biết th́ chỉ có ba tờ điện báo là TinParis, Hồn Việt UK và Chính Nghĩa của ông Kim Âu Hà Vân Sơn là dám đăng những bài viết của những người đấu tranh chân chính. Ngoài ra, h́nh như chỉ có một tờ nhật báo giấy tại Little SaiGon là dám đăng những bài viết lấy từ TinParis và HồnViệt UK. Như vậy, 90% truyền thông c̣n lại là tha hồ thoải mái đăng tải những ư kiến cũng như những tiếng nói của những nhà "đấu tranh dân chủ" trong và ngoài nước!  

Thưa ông Cầu, xem qua t́nh h́nh như vậy th́ ông thấy phương tiện của bên nào dồi dào hơn? Các nhà "đấu tranh dân chủ" có đến 90% phương tiện trong tay, c̣n chúng tôi chỉ có khoảng 10% th́ làm sao chúng tôi "bịt miệng" và "vùi dập" được các "nhà dân chủ"? Đáng lẽ ông Cầu nên hiểu ngược lại, nghĩa là, chúng tôi bị những kẻ ác vùi dập mới đúng!  

- Một điều nữa xin được nêu lên ở đây: - Ông Cầu đă đồng hóa những nhà "đấu tranh dân chủ" CUỘI với DÂN TỘC VIỆT NAM. Hóa ra những tên bịp như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Phan Văn Lợi, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Đan Quế là ĐẠI DIỆN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM?!!! Ai mà dám lên tiếng phê b́nh những người này th́ bị chụp cho cái mũ là "phản bội lại dân tộc"???  

- Nếu quả thật bản văn Lời Kêu Gọi của ḥa thượng Thích Quảng Độ là viên kim cương bất hoại th́ không một ai có thể "vùi dập không nương tay" được và không ai có thể bôi bẩn được. Vàng thật không sợ lửa. Càng cố bôi đen th́ viên kim cương càng sáng. Chỉ tiếc rằng bản văn Lời Kêu Gọi của thầy Quảng Độ chính là một văn kiện đầu hàng giặc, rất nhục nhă và đáng tởm. Mục đích chính của nó là kêu gọi cộng đồng người Việt tại hải ngoại hăy đầu hàng giặc. Đây là điều rất hiển nhiên cho dù ông có cố bào chữa, ngụy biện và gán ghép cho nó những ư nghĩa "cao siêu" mang tính cách "triết học" Dịch Lư!  

Thưa ông Cầu, vũ khí chống cộng của tôi chỉ là một cây viết. Tôi hoàn toàn không có một quyền hành ǵ hay một phương tiện ǵ to lớn để "bịt miệng" hay "vùi dập" những nhà đấu tranh dân chủ. Tôi cũng không có quyền hành ǵ để "trù dập" (chữ dùng của ông) các bậc trưởng thượng như ḥa thượng Quảng Độ và bậc đàn anh như các ông Quế, ông Liên! Bằng ng̣i viết chống cộng, tôi có quyền nêu lên những quan điểm chính trị của tôi và ngược lại những "nhà dân chủ" cũng có quyền tự do ngôn luận của họ, thậm chí đă có nhiều người lên tiếng chỉ trích chúng tôi rất nặng! Họ có những phương tiện vật chất dồi dào và mạnh hơn chúng tôi gấp trăm lần. Như vậy, ai có khả năng để bịt miệng ai? Ông nên nh́n lại vấn đề này cho công bằng, kẻo mang tiếng là vừa ăn cướp vừa la làng!  

C̣n nói về thầy Quảng Độ th́ tôi thấy chính thầy mới là người phản bội lại lư tưởng đấu tranh của dân tộc. V́ sao?

Bởi v́ cả dân tộc chúng ta đang khao khát được TỰ DO, đang mong chờ ngày tổng khởi nghĩa để vùng dậy, lật đổ chế độ cộng sản tham tàn, bạo ngược th́ thầy Quảng Độ lại lên tiếng kêu gọi chúng tôi buông vũ khí đầu hàng! Sao mà giống Dương Văn Minh thế! Đó là chưa kể thầy hơi tiếm danh, bởi lẽ, với cương vị của thầy th́ thầy chỉ đại diện cho phật tử ở trong và ngoài nước thôi. Nhưng trong bản văn Lời Kêu Gọi, thầy đă kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, nghĩa là bao gồm luôn các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, nên đầu hàng giặc! 

 

5. Thầy Quảng Độ phản bội lại chính ḿnh:    

Trong Giác Thư Số 4, ông Cầu đă kết án tôi là phản bội lại chính ḿnh. Một lần nữa, tôi xin trả lại cái nón tai bèo này cho ông và nhờ ông chuyển đến thầy Quảng Độ!  

Lư luận của ông nêu ra bằng Tam Đoạn Luận .... dỏm như sau:  

- Báo Công An của việt cộng xuyên tạc, vu khống thầy Quảng Độ

- Trần Thanh cũng xuyên tạc, vu khống thầy Quảng Độ

- Vậy kết luận: Trần Thanh đă tiếp tay với cộng sản và phản bội lại chính ḿnh!  

Xin thưa với ông Cầu, đừng có dùng báo Công An và An Ninh Thế Giới của việt cộng để làm cái "nhăn hiệu cầu chứng" cho sự nghiệp "chống cộng" của ḿnh! Có trung tâm băng nhạc ở hải ngoại, khi chuẩn bị phát hành một cuộn băng, phải thuê tờ báo Công An ở thành Hồ, viết bài "chửi" rất dữ dội, lên án nhân vật X, nhân vật Y là "phản động". Có làm như vậy, họ mới dễ quảng cáo bán băng và tự đánh bóng cho sự nghiệp chống cộng của ḿnh!  

Hiện nay, các tờ báo Công An và An Ninh Thế Giới vẫn thường viết bài "chửi" băng đảng Việt Tân là "phản động" đấy chứ! Các nhà dân chủ như Đỗ Nam Hải, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Khắc Toàn vẫn thường xuyên bị công an "theo dơi" và báo Công An vẫn thường xuyên "lên án" những người này là "phản động" đấy chứ! Do đó, sự việc ḥa thượng Thích Quảng Độ bị báo Công An "chửi" là điều rất cần thiết cho sự nghiệp "đối lập" ... dỏm của thầy!  

Nếu chúng ta cứ căn cứ vào báo Công An, xem nó như là một loại hóa chất thử vàng th́ một ngày nào đó, bọn công an muốn mượn tay chúng ta giết một nhân vật hay một tổ chức nào đó th́ chúng chỉ việc viết một vài bài ca ngợi và vinh danh nhân vật mà chúng muốn giết! Chúng ta thường chê việt cộng là ngu nhưng h́nh như trong lănh vực thủ đoạn chính trị, tụi nó là ... thầy của chúng ta!  

Một lần nữa, ở đây tôi có thể nói rằng thầy Quảng Độ đă phản bội lại chính ḿnh. Một mặt, thầy luôn cho ḿnh là người yêu nước, thương dân nhưng mặt khác thầy lại kêu gọi chúng tôi đầu hàng giặc!  

Thưa ông Cầu, nêu trên là NĂM CÁI NÓN CỐI, ông đă chụp lên đầu tôi nhưng rất tiếc, tôi không muốn nhận. Nhờ ông vui ḷng đem đến trao cho thầy Quảng Độ v́ tôi tin chắc là thầy đội rất vừa! Sau đây là một vài vấn đề kế tiếp, tôi cần làm rơ với ông để giải quyết toàn bộ những ǵ ông đă nêu trong Giác Thư:

 

NHẬN XÉT VỀ NHỮNG GIẢI THÍCH CỦA ÔNG CẦU VỀ:

- Bất tuân dân sự

- Biểu t́nh tại gia  

Khi giải thích về những nhóm chữ này, ông Cầu đă chê tôi là "ngu dốt" nên không hiểu được ư nghĩa "cao siêu" của nó! (gồm triết học và luật học)  

Sau đây là tóm tắt một vài ư chính trong việc giải thích bốn chữ "bất tuân dân sự" của ông Lê Công Cầu:  

- Dân sự là sự sống của người dân. Sự sống được thể hiện bằng hơi thở, ăn uống, ngủ, nghỉ ... Đây là quyền tự nhiên của con người. Đă gọi là quyền tự nhiên th́ không ai ban cho và con người cũng không cần xin xỏ ai cả. V́ là quyền tự nhiên của người dân nên người dân có quyền từ bỏ mà không vi phạm pháp luật. Việc từ bỏ quyền sống của ḿnh gọi là bất tuân dân sự.

 

- Bất tuân dân sự là hành vi hợp pháp

- Bất tuân dân sự được pháp luật bảo hộ

- Hành vi tự thiêu là bất tuân dân sự

- Hành vi tuyệt thực là bất tuân dân sự

 

 Nhận xét một:

 

 Theo quyển Việt Nam Tự Điển của hai tác giả Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ th́ hai chữ "dân sự" có nghĩa là:

1. Những việc của dân  2. Việc hộ, việc tranh chấp về gia đ́nh và tài sản, quyền lợi giữa dân chúng với nhau. Ví dụ: Đ̣i bồi thường về dân sự.  

Tuy nhiên, theo định nghĩa của ông Cầu th́ hai chữ "dân sự" mang ư nghĩa khác hẳn. Ông Cầu đă g̣ ép hai chữ "dân sự" thành ra những "quyền tự nhiên" của con người. Diễn đạt theo ngôn ngữ b́nh dân th́ đó là bốn nhu cầu căn bản: ĂN, NGỦ, Đ... VÀ ỈA! Ông c̣n nói thêm rằng việc từ bỏ quyền sống của ḿnh chính là ...bất tuân dân sự. Đó là hành vi hợp pháp và được luật pháp bảo hộ! Ông đưa ra ví dụ, một đứa bé giận cha mẹ, bỏ ăn; đó chính là bất tuân dân sự! Một ông thầy chùa tự thiêu chính là "bất tuân dân sự"!  

(Xin đề nghị: - Có lẽ thầy Quảng Độ hoặc ông Lê Công Cầu nên làm gương, biểu diễn một màn "bất tuân dân sự", nổi lửa lên em, th́ hay quá! Hoặc ông Thích Trí Quang đâu, sao không chường mặt ra mà biểu diễn một màn "bất tuân dân sự", gà rô ti, cho dân chúng bái phục!)  

Do đó, nếu hiểu hai chữ "dân sự" theo đúng như định nghĩa của ông Cầu th́ kể từ tháng 5 năm 2009, kho tàng ngôn ngữ của tiếng Việt sẽ có thêm nhiều từ vựng mới và cách diễn đạt ư tưởng rất mới lạ.

 

 Ví dụ một:  

- Một anh chàng một hôm đi làm việc về nhà trễ, bèn nói với vợ rằng: - Em à, bữa nay sau giờ làm việc, mấy thằng bạn rủ anh đi nhậu, bây giờ xỉn quá. Thôi, tối nay anh phải .... "bất tuân dân sự" (không giao hợp), em thông cảm nghe!

  Người vợ trả lời: - Nếu ngày nào mà anh cũng "bất tuân dân sự" th́ em sẽ thưa anh ra ṭa để đ̣i bồi thường "dân sự" bị thiệt tḥi!  

Người chồng trả lời: - Em nên nhớ hành vi "bất tuân dân sự" của anh là hợp pháp và được luật pháp bảo vệ đó! Ḥa thượng Thích Quảng Độ và bác Lê Công Cầu đă giải thích như vậy!

  

Ví dụ hai:  

- Một việt kiều về thăm Việt Nam có thể phát biểu như sau: - Nhà vệ sinh ở sân bay Tân Sơn Nhất dơ dáy quá, tôi phải "bất tuân dân sự" mấy tiếng đồng hồ, về tới nhà mới "xả bỏ dân sự", mừng quá chời!  

Xin cám ơn thầy Quảng Độ đă sáng tạo ra bốn chữ "bất tuân dân sự", làm giàu thêm cho kho tàng từ ngữ của tiếng Việt! Và cũng may, nhờ bác Lê Công Cầu giải thích nên toàn dân mới hiểu, bởi v́ nó mang ư nghĩa triết học "cao siêu", người b́nh thường không tài nào "quán triệt" được!  

Nhận xét hai:  

- Ông Cầu nói "bất tuân dân sự" là hành vi hợp pháp và được luật pháp bảo hộ nhưng ông không nói rơ là luật pháp nước nào? Nếu nói về luật rừng của bọn việt gian cộng sản th́ chưa chắc ǵ bọn chúng "bảo hộ" đâu. C̣n đối với luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới th́ hành vi tự thiêu là phạm pháp, bị nghiêm cấm! Thậm chí có những bệnh nhân bị bệnh nan y, đau đớn kéo dài, họ yêu cầu bệnh viện chấm dứt sự sống của họ mà các bác sĩ cũng không dám!   

- Cũng theo sự giải thích của ông Cầu, phải chăng ông muốn ám chỉ rằng "bất tuân dân sự" sẽ bao gồm bí kíp vơ công tuyệt chiêu là TỰ THIÊU? Hồi năm 1963, nhóm Phật Giáo Ấn Quang đă dùng ngón vơ này để giật sập chế độ của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa. Xin nhắc với ông là miền Nam lúc bấy giờ đang có tự do báo chí. C̣n trong chế độ cộng sản, toàn bộ truyền thông đang bị bóp nghẹt th́ ngón vơ "tự thiêu" sẽ vô hiệu. Năm 1976, đă có 12 tăng ni ở Cần Thơ tự thiêu nhưng cả nước rất ít người biết và cho đến bây giờ, 34 năm sau, cũng không mấy người biết tới!  

Nhận xét ba:

 

- Ông Cầu viết: "Biểu t́nh là sức mạnh vô địch trong đấu tranh ôn ḥa. Không biểu t́nh ngoài đường được th́ biểu t́nh tại nhà". 

Trong các bài viết trước, tôi đă nêu lên sự vô lư của bốn chữ:"biểu t́nh tại gia". (Một loại xảo ngôn, bịp bợm không khác ǵ bốn chữ "học tập cải tạo") Một vài tác giả khác cũng đă viết bài bày tỏ cùng quan điểm. Ở đây tôi miễn nhắc lại để khỏi mất th́ giờ. Việc đúng sai hăy để cho công luận phán xét. 

Tính đến nay, ngày 30/5/2009, đă một tháng sau khi thầy Quảng Độ phát động phong trào "bất tuân dân sự, biểu t́nh tại gia" th́ ông Cầu có thể cho biết là trên toàn quốc có bao nhiêu phần trăm dân chúng hưởng ứng? Chỉ cần ước lượng phần trăm thôi, ông có thể làm được không? 90%, 50%, 20%, 10%, 5%, 1% hoặc zero phần trăm?  

C̣n nếu như ông nói là bây giờ chưa có ai hưởng ứng nhưng mai mốt sẽ có người hưởng ứng th́ đó chỉ là cách nói ... huề vốn! Người dân người ta muốn thấy kết quả trực tiếp, cụ thể, họ mới tin. Đấu tranh chính trị mà nói những điều mơ hồ ở trên trời th́ đó chỉ là lừa bịp. Ví dụ, nếu có ai nói rằng các giáo dân thuộc các giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, Thái B́nh đi biểu t́nh, số lượng người thay phiên nhau tham gia trong nhiều ngày khoảng 100 ngàn người th́ đó là sự ước lượng có thể tin được, v́ ai cũng có thể nh́n thấy tận mắt, nghe tận tai. C̣n "biểu t́nh tại gia" nó bí hiểm như những hoạt động của những ... âm binh, đây chính là "đỉnh cao trí tuệ" của thầy Quảng Độ!

 

 

ÔNG CẦU ĐĂ CẮT XÉN VÀ TRÍCH DẪN SAI LẠC ĐOẠN VĂN DO TÔI VIẾT:  

Trong bài viết "Một vài nhận định về Lời Kêu Gọi "bất tuân dân sự" của ḥa thượng Quảng Độ, đăng trên Hồn Việt UK và TinParis, tôi đă viết như sau:  

Trích nguyên văn:  

·  NHẬN ĐỊNH VỀ BA YÊU SÁCH CỦA H̉A THƯỢNG QUẢNG ĐỘ*:

(xin coi phần phụ đề đính kèm)

Yêu sách một: Rất ngu và rất thối.

Nếu bọn việt gian cộng sản là một chính quyền thực sự v́ dân v́ nước th́ bọn chúng thừa biết chúng phải làm ǵ để bảo vệ giang sơn đất nước. Không việc ǵ chúng ta phải đi làm thầy dùi, khuyên bọn chúng phải làm thế này, thế nọ để bảo vệ lănh hải. Bọn chúng sẽ chửi chúng ta rằng "chúng mày là những thằng ngụy bị thua trận, bị mất nước, không việc ǵ phải lên mặt dạy khôn chúng ông!" Lúc đó đưa cái mặt nhục ra mà nghe! 

 

Hết trích.

Nhưng ông Cầu khi trích dẫn, đă tự động cắt xén, ngắt ngang một câu văn chính giữa, khiến cho độc giả hiểu lầm tôi. Ông đă trích dẫn như sau:

Nguyên văn câu viết của ông Cầu: "Trần Thanh nói tiếp:"Chúng mày là những thằng ngụy bị thua trận, mất nước, không việc ǵ phải dạy khôn chúng ông"

Thưa ông Cầu, đây là việc làm rất thiếu lương thiện và đầy ác ư. Khi làm công việc trích dẫn, chúng ta phải trích đầy đủ đoạn văn để bảo đảm nội dung đoạn văn không bị xuyên tạc và ư của tác giả không bị hiểu lầm. Nói rơ hơn, chúng ta phải trích dẫn đầy đủ cả bức tranh tổng thể. Ví dụ, một họa sĩ vẽ một con voi th́ chúng ta khi trích dẫn, phải đưa nguyên h́nh ảnh con voi. Nếu chỉ ngắt một cái ṿi hay cái đuôi ra rồi nói rằng "đây là h́nh vẽ con voi của họa sĩ X" th́ đó là việc làm lưu manh, bất lương!

Ông tha hồ chụp mũ tôi là cộng sản, hà tất phải dùng đến thủ đoạn hạ cấp đến như thế! Chỉ nội một việc trích dẫn đầy ác ư này cũng đủ làm cho toàn bộ Giác Thư của ông trở nên vô giá trị. Công luận sẽ không tin ông đâu! Bằng chứng c̣n sờ sờ ra đó!  

 

NHỮNG CON QUỶ SA TĂNG KHOÁC ÁO CÀ SA:

Thưa ông Cầu, trước đây có người đă nói với tôi rằng, sở dĩ miền Nam bị rơi vào tay cộng sản là do Giáo Hội Phật Giáo gây ra. Nhận xét này có phần quá đáng nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ cũng không phải là hoàn toàn vô lư. Bởi lẽ: đa số bọn ma tăng, nhất là cái đám côn đồ xuất xứ từ vùng Quảng Trị, Quảng B́nh đều là cán bộ cộng sản! Bọn này đă rủ nhau vào đóng đô tại Huế và Đà Nẵng và đă gây ra vụ biến loạn miền Trung, làm miền Nam suưt bị rơi vào tay giặc trong những năm 1964-1966. Sau đây, tôi xin giới thiệu sơ lược một vài tên đồ tể để ông thấy rơ chân tướng và từ đó ông nên dùng kiếng chiếu yêu để rọi, xem lại cho kỹ chân dung của ngài ḥa thượng Thích Quảng Độ, người đang âm mưu đem dâng toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại cho cộng sản!  

 

* Đại lăo ḥa thượng Thích Đôn Hậu:  

Vừa rồi ngày 27/5/2009, Pḥng thông tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris do ông Vơ Văn Ái làm giám đốc đă phổ biến hai văn kiện liên quan đến vấn đề pháp lư của GHPGVNTN. Trong văn kiện có đính kèm hai lá thư viết năm 1981, 1982, kư tên Tỳ kheo Thích Đôn Hậu. Đây là con quỷ sa tăng khoác áo cà sa, giết người như ngóe, nếu gặp thời cơ, hắn có thể trở thành một nhân vật như Polpot! Tên của hắn là "đôn hậu" mà ḷng dạ chẳng có đôn hậu tí nào, trái lại tàn ác c̣n hơn quỷ dữ!

Thích Đôn Hậu, 1905-1992, quê ở Quảng Trị, năm 1945 đă làm chủ tịch Hội Phật Giáo Cứu quốc Trung Bộ. Năm 1968, hắn đă ra lệnh cho đám đệ tử là Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Phan Xuân Huy, lập "ṭa án nhân dân" tại Huế, giết hàng trăm người rồi chôn ngay trong sân chùa Tường Vân và Quang Tự. Sau khi quân đội VNCH tái chiếm thành phố Huế, Hậu đă bỏ chạy vào chiến khu, rồi ra bắc, được tên Hồ tặc thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, cho đi công du các nước Đông Âu và Liên Xô.  

 

*Ḥa thượng Thích Trí Dũng:

Tên này là cộng sản nằm vùng, đă cạy mộ của ông Ngô Đ́nh Cẩn (bào đệ của tổng thống Ngô Đ́nh Diệm), cất giấu vũ khí để chờ đến tết Mậu Thân nổi dậy cướp chính quyền. Hắn đă xây dựng chùa Phổ Quang gần sân bay Tân Sơn Nhất, cất giấu vũ khí và làm hầm bí mật cho việt cộng trốn trong đó. Trong đợt tổng công kích tết Mậu Thân, chính chùa Phổ Quang là nơi xuất phát những toán đặc công việt cộng tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất.  

 

*Ḥa thượng Thích Minh Chiếu:

 Tên này là cộng sản nằm vùng, đă từng giữ chức thiếu tá tuyên úy trong quân lực VNCH, kiêm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo tại Đà Nẵng. Năm 1964, hắn đă nhúng tay vào vụ thảm sát, đốt nguyên làng Thanh Bồ Đức Lợi tại Đà Nẵng. Đa số dân làng này là người bắc di cư 1954, theo đạo Công giáo. Lấy cớ tiêu diệt đảng viên đảng Cần Lao, lực lượng Phật giáo Cứu Quốc đă đánh chết hai thiếu niên Pḥng Vệ Dân Sự và một hạ sĩ quan không quân, dùng giây kẽm gai đem treo cổ họ trước làng, sau đó phóng hỏa đốt luôn toàn làng! Năm 1966, tên này cũng tham gia vào vụ xách động phật tử đem bàn thờ Phật xuống đường để chống chính quyền, gây đổ máu và tê liệt cả thành phố Đà Nẵng hơn một tháng trời!

Hiện nay tên này đang làm trụ tŕ chùa Phật Giáo Việt Nam, thành phố Seattle,tại Mỹ.

Những loại quỷ sa tăng khoác áo cà sa rất nhiều và đa số hiện đang nắm giữ những chức vụ, địa vị quan trọng trong các tổ chức của Phật giáo. Trước năm 1975, bọn này cùng với tên Thích Trí Quang đă kết hợp với Dương Văn Minh, đem dâng trọn miền Nam cho cộng sản.

Thưa ông Lê Công Cầu, nêu trên là một vài vị sư tiêu biểu "khả kính" để ông suy gẫm. Bài học Dương Văn Minh và Thích Trí Quang bán nước c̣n đó. Chúng tôi nhất quyết chống lại âm mưu bán nước của ông Quảng Độ tới cùng.    

H̉A THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ÂM MƯU BÁN ĐỨNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI CHO CỘNG SẢN!

Đây là một thực tế phũ phàng và chúng ta phải dám nh́n thẳng vào sự thật! Bản văn Lời Kêu Gọi vừa rồi là một bằng chứng rất rơ ràng. Đây là việc làm có tính toán của ông Quảng Độ và đă được chuẩn bị từ lâu rồi. Sau khi cùng với đám tay sai cộng sản điều nghiên thật kỹ t́nh h́nh tại hải ngoại và nắm chắc là "mẻ lưới" bô-xít mà ông sắp tung ra sẽ hốt gọn toàn bộ những con mồi lớn tại hải ngoại, nên ông Độ rất yên chí lớn. Công lớn này mà dâng lên đảng th́ đâu có thua ǵ "công lao" của ngài đồ tể Thích Đôn Hậu hoặc Dương Văn Minh!  

Nhưng ông Quảng Độ không ngờ đă bị vấp phải một sự chống đối rất mạnh tại hải ngoại. Không những bị chống đối mà ông c̣n bị tố cáo là đă từng cúi đầu viết tờ "giấy thú tội" với công an thành Hồ vào ngày 9 tháng 2 năm 1995. Chúng ta cần nhớ: -Ông Quảng Độ đă có trên 45 năm kinh nghiệm hoạt động chính trị, đă từng sống qua hai ba triều đại chính trị, cũng như đă từng nếm mùi tù tội của cộng sản. Như vậy, những tṛ lừa bịp của cộng sản, ông đều đă rất rành sáu câu. Do đó, không thể nói rằng ông không biết những âm mưu của cộng sản qua cái bẫy rập Lời Kêu Gọi chống hiểm họa bô xít! Ông biết rất rơ nhưng ông vẫn kêu gọi chúng ta đi vào cơi chết!

Yêu sách số 1 và số 2 chỉ là mục tiêu giả, Yêu sách số 3 mới là cái mà bọn việt gian cộng sản và ông Quảng Độ rất thèm muốn. Đó là toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại phải về Việt Nam quỳ mọp dưới chân bác và đảng để đầu hàng, để được gặm xương! Ngày nào mà bọn việt gian cộng sản chưa thôn tính được cộng đồng hải ngoại là ngày đó bọn chúng c̣n ăn không ngon, ngủ không yên. Và một khi hải ngoại đă bị thôn tính th́ lực lượng đấu tranh quốc nội sẽ trở nên như rắn mất đầu, sẽ đi đến chỗ tan ră!

Những cái mà ông Cầu nêu ra, có vẻ như để "tranh luận", chẳng hạn như Hội Nghị Diên Hồng, tư cách pháp nhân của bọn giặc, Liên Hiệp Quốc công nhận bọn giặc, tất cả chỉ là tṛ hề và tṛ bịp, may ra chỉ lường gạt được trẻ em! Mai mốt khi chế độ cộng sản bị lật đổ th́ không biết ông Cầu có c̣n được ngồi đó để ca ngợi cái tư cách "pháp nhân" của bọn giặc hay không? Thưa ông Cầu, ông chỉ là một diễn viên rất vụng về, thấp kém trong MÀN KỊCH BỊP BỢM "BÔ-XÍT". (hay bull-shit!)

Thưa ông, hôm nay, qua Thư Ngỏ này, tôi phản bác tất cả những điều cáo buộc mà ông đă áp đặt lên tôi. Và đồng thời tôi kêu gọi những kẻ trong nhóm Phật Giáo Ấn Quang, trước đây đă từng gây ra những tội ác ngập trời, gây ra thảm họa mất nước, hăy ăn năn sám hối về những tội ác của ḿnh.

 

Thưa ông Cầu, Thư Ngỏ của tôi đến đây là chấm dứt. Sau đây là lời KẾT LUẬN của tôi gởi đến ông:

 Ông đă làm công việc trích dẫn một cách thiếu lương thiện và đầy ác ư đối với đoạn văn tôi đă viết. (Tôi đă chứng minh ở phần trên) Do việc làm này, tờ Giác Thư của ông hoàn toàn vô giá trị. Con người của ông không đáng tin tưởng và ông Thích Quảng Độ cũng không đáng tin! Người học tṛ mà thiếu lương thiện như vậy th́ ông thầy của y chắc hẳn phải được nhân lên hàng triệu lần về sự thiếu lương thiện!

Ông đă cáo buộc tôi NĂM TỘI nhưng tôi xin gởi trả lại ông v́ đó chỉ là vu cáo. Hy vọng rằng Thư Ngỏ này của tôi có thể soi sáng tâm tư của ông được một phần nào đó.

Trân trọng kính chào,

  

Trần Thanh (phó thường dân tại hải ngoại)

Ngày 31 tháng 5 năm 2009

 

 

Tái bút:

 

1.  Theo dư luận bàn tán th́ năm 1964 tại Đà Nẵng, có nhân vật tên là Lê Công Cơ, cán bộ cộng sản nằm vùng, đă sách động phong trào Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Giải Phóng, phối hợp với Lực Lượng Phật Giáo Cứu Quốc, tấn công và đốt làng Thanh Bồ Đức Lợi của người Công Giáo di cư 1954.

Không biết ông Lê Công Cầu có phải là bà con họ hàng ǵ với tên đồ tể Lê Công Cơ hay không?

 

2.  Tôi biết ông Cầu đang sống trong nước, tại Huế. Xin giới thiệu với ông, nên t́m đọc hai tờ điện báo Hồn Việt UK và TinParis. Ông sẽ t́m thấy những tài liệu rất hữu ích viết về những con quỷ sa tăng đang khoác áo cà sa và những tội ác cùng những âm mưu xảo quyệt của bọn việt gian cộng sản, do những nhà báo uy tín và trong số họ, có người đă từng là nhân chứng sống của lịch sử. Đọc để "khai thị", để đừng có mù quáng tôn thờ ma vương làm thánh sống!  

 

*Báo Hồn Việt UK:  

 

- Nhà báo Việt Thường

- Nam Nhân

- Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

- Chính Khí Việt (chuyên đọc audio)

- Tuấn Phan

- Liên Thành

- Triệu Lan

- Đặng Phúc

- Trần Phương

 

 

*Báo TinParis:

 

- Hứa Vạng Thọ

- Trương Minh Ḥa

- Thế Huy

- Nguyễn Văn Chức

- Phùng Ngọc Sa

- Trần Thanh

 

 

3. Nhờ ông Lê Công Cầu chuyển lời nhắn này của tôi đến Ḥa Thượng Thích Trí Quang:

- Thưa ngài, xin ngài hăy mau mau ra cứu dân cứu nước. Hôm nay thầy Quảng Độ đă phát minh ra một tuyệt chiêu là "bất tuân dân sự" (tự thiêu, được nhà nước bảo hộ) Xin ngài hăy mau mau ra biểu diễn thế vơ "bất tuân dân sự" cho toàn dân được nhờ! Hàng triệu vong linh đă chết v́ ... ngài đang nóng ḷng chờ đợi! Trước đây ngài đă từng xúi dục nhiều người tự thiêu; hôm nay, để thể hiện sự công bằng, đă đến phiên thầy phải "bất tuân dân sự" rồi!!!

Sau khi ngài đă chứng quả đạo tặc, chúng tôi ở hải ngoại sẽ nhờ trung tâm băng nhạc Asia và đài truyền h́nh SBTN "vinh danh" ngài và nhóm Phật Giáo Ấn Quang!

 

4. Nhờ ông Lê Công Cầu chuyển lời nhắn này của tôi đến Thượng Tọa Thích Chân Quang:

- Thưa ngài, tôi biết ngài là cháu ruột của bác Hồ Chí Minh, là trụ tŕ một ngôi chùa lớn ở Bà Rịa, thường xuyên có những dĩa DVD thuyết pháp, có phụ diễn đóng phim, có PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH, gởi ra hải ngoại để "giáo dục" thế hệ trẻ. Ngài thường xuyên đề cập đến thuyết "nhân quả" và ḷng yêu nước thương dân. Do đó, tôi xin đề nghị ngài nên thực hiện một màn biểu diễn "bất tuân dân sự", nổi lửa lên em, cho toàn dân được nhờ!

Sau khi ngài đă chứng quả đạo tặc, chúng tôi ở hải ngoại sẽ nhờ trung tâm băng nhạc Asia và đài truyền h́nh SBTN ... "vinh danh" ngài và toàn bộ những tu sĩ Phật giáo QUỐC DOANH!

 

5. Đây, lời thú tội của thầy Quảng Độ!