Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Người quốc gia là người đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên bản vị tối thượng chứ không tranh quyền, đoạt lợi cho cá nhân, phe nhóm, đảng phái hay bầy đàn tôn giáo của ḿnh. 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 


 

天下英雄 

 

天下英雄原少得,

人間豪傑最爲難。

 

 

Thiên hạ anh hùng

 

Thiên hạ anh hùng nguyên thiểu đắc,

Nhân gian hào kiệt tối vi nan.

 

 

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

 

Trần thế, anh hùng nguyên ít gặp

Cơi người, hào kiệt dễ t́m đâu


 

Đào hoa am ca 桃花庵歌 • Lũng hoa đào

 

 

桃花庵歌 

 

桃花塢裏桃花庵,

桃花庵裏桃花仙。

桃花仙人種桃樹,

又摘桃花換酒錢。

酒醒只在花前坐,

酒醉還來花下眠。

半醒半醉日復日,

花落花開年復年。

但願老死花酒間,

不願鞠躬車馬前。

車塵馬足貴者趣,

酒盞花枝貧者緣。

若將富貴比貧賤,

一在平地一在天。

若將貧賤比車馬,

他得驅馳我得閑。

別人笑我忒瘋癲,

我笑他人看不穿。

不見五陵豪傑墓,

無花無酒鋤作田。

 

 

Đào hoa am ca

 

Đào hoa ổ lư đào hoa am,

Đào hoa am lư đào hoa tiên.

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,

Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền.

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ,

Tửu tuư hoàn lai hoa hạ miên.

Bán tỉnh bán tuư nhật phục nhật,

Hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đăn nguyện lăo tử hoa tửu gian,

Bất nguyện cúc cung xa mă tiền.

Xa trần mă túc quư giả thú,

Tửu trản hoa chi bần giả duyên.

Nhược tương phú quư tỉ bần giả,

Nhất tại b́nh địa nhất tại thiên.

Nhược tương bần tiện tỉ xa mă,

Tha đắc khu tŕ ngă đắc nhàn.

Biệt nhân tiếu ngă thái phong điên,

Ngă tiếu tha nhân khán bất xuyên.

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,

Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

 

 

 

Dịch nghĩa

 

Trong thành hoa đào có am hoa đào

Trong am hoa đào có tiên hoa đào

Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào

Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu

Tỉnh rượu, thấy một ḿnh ngồi trước hoa

Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa

Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày

Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác

Thà chết già trong rượu và hoa

Chứ không chịu quỵ luỵ trước xe ngựa

Thú vui phú quư của người là bụi xe vó ngựa

Duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa

Nếu đem phú quư so với nghèo hèn

Một ở đất bằng, một lên tới trời cao

Nếu đem bần tiện so với ngựa xe

Người phải tất tả, ta được nhàn nhă

Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay

Ta cười, người nh́n nhưng có hiểu đâu

Chẳng thấy mộ của hào kiệt Ngũ Lăng đó sao

Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày

 

 

 

 

Bài thơ này được tác giả đề trong bức hoạ nổi tiếng Khán tuyền thính phong đồ (Ngắm suối và lắng nghe gió) hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh.

 

 

Bản dịch của Hạt Cát

 

Lũng Đào hoa, am hoa một mái,

Trong hoa am tự tại tiên hoa.

Tiên hoa trồng cội đào hoa,

Chiết cành ta lấy đổi ra rượu nồng.

Khi tỉnh rượu ung dung kề cận,

Uống say nằm ngủ khểnh dưới hoa.

Tỉnh say ngày lại ngày qua,

Hoa tươi hoa rụng la đà tháng năm.

Chốn ngựa xe chẳng cần luồn cúi,

Ước nguyền rằng chết với rượu hoa.

Bụi xe dấu ngựa cao xa,

Cành hoa chén rượu cùng ta duyên nghèo.

Đem phú quư so đo đạm bạc,

Một đất bằng một ngất trời xanh.

Ngựa xe đem sánh thanh bần,

Người toan bận rộn, ta phần thong dong.

Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,

Ta cười người điên đảo ngược xuôi.

Ngũ lăng phần mộ san rồi,

Không hoa không rượu cũng thời ruộng sâu.

 

Lộ ṭng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.

 

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

 

Ổ đào trong có am đào,

Tiên trong am mải tiêu dao tháng ngày,

Tay trồng mấy gốc đào đây,

Hái hoa đổi bạc mua ngay rượu về.

Trước hoa tỉnh rượu ngồi kề,

Rượu say lại dưới hoa kia ngủ vùi.

Tỉnh say say tỉnh suốt đời,

Hoa tàn hoa nở năm dời tháng qua.

Chết già trong chốn rượu hoa,

Lụy quỳ xe ngựa biết mà làm chi?

Thú sang thích ngựa xe đi,

Duyên nghèo rượu nọ hoa kia chớ phiền.

Giàu sang sánh thử nghèo hèn,

Một đằng dưới đất, một bên tận trời.

Nghèo hèn sánh ngựa xe chơi,

Ta thời nhàn nhă người thời bon chen.

Người cười ta quá cuồng điên,

Ta cười người tục đâu nh́n ra chi.

Mộ hào kiệt Vũ Lăng kia,

Cày san thành ruộng, c̣n ǵ rượu hoa?

 

Lộ ṭng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời

 Ảnh đại diện

Bản dịch của Bat Gioi @www.maihoatrang.com

Gửi bởi Vanachi ngày 30/04/2007 10:46

Có 1 người thích

Thành đào hoa ấy đào hoa am

Am đào hoa có đào hoa tiên

Người tiên trồng hoa đào mấy gốc

Mua rượu đào hoa thay làm tiền

Say rượu dưới hoa vùi giấc mộng

Tỉnh rượu một ḿnh ngồi trước hoa

Nửa tỉnh nửa say, ngày tiếp nối

Hoa nở hoa tàn, năm tháng qua

Uống rượu, thưởng hoa vui đến già

Quyết không quỵ luỵ trước vinh hoa

Phú quư công danh như vó bụi

Nhành hoa chén rượu ta với ta

Đem so phú quư với nghèo khó

Một tận đất đen, một tận trời

Đem so xe ngựa với bần tiện

Người sao vất vả, ta thảnh thơi

Người đi cười lớn, gió cuồng quay

Ta cũng cười người, người chẳng hay

Không thấy Ngũ Lăng hào kiệt mộ

Không rượu, không hoa hoá ruộng cày...

 

Lộ ṭng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời

 Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Gửi bởi hieusol ngày 17/12/2008 18:31

Đă sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 18/12/2008 04:25

Có 2 người thích

Ở thôn đào có am hoa

Trong am một vị tiên hoa thuở nào

Tiên hoa trồng cội hoa đào

Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm

Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương

Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi

Tỉnh say ngày lại qua ngày

Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm

Nguyện cùng hoa rượu chết nằm

Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe

Người vui xa mă xênh xê

Kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa

Bần hàn, phú quư so ra

Trời cao, đất lạnh sánh mà được sao

Ngựa xe tranh với thanh cao

Người thời tất bật, ta cầu thong dong

Người cười ta kẻ điên khùng

Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?

Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng

Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.

 

Chia sẻ trên FacebookTrả lời

 Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rơ)

Gửi bởi be dung ngày 20/04/2011 09:25

Có 1 người thích

Đào Am giữa lũng hoa đào

Có tiên lánh bụi thuở nào lại đây

Rừng đào tiên để chốn này

Ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành

Tỉnh ra hoa lại trước ḿnh

Say say tỉnh tỉnh vô t́nh ngày qua

Hoa rụng rồi nở năm xa

Ước mong chết giữa rượu hoa thơm nồng

Ngựa xe luồn cúi chẳng mong

Dành người tham lục tiếc hồng đua chen

Cành hoa chén rượu làm duyên

Vui đời ẩn sĩ, không quen gác lầu

Bằng so ẩn sĩ – sang giàu

Như trời với đất biết bao cách trùng

Ngắm hoa nâng chén ung dung

Hơn ai xe ngựa long đong ưu phiền

Người đời cười trách ta điên

Ta cười người măi u miên trong trần

Ḱa xem hào kiệt Ngũ Lăng

Không hoa không rượu băng xăng cả đời.

 

Ngước mặt nh́n trời, cười quên thế sự

Thênh thang như gió, nhẹ nhàng bay bay

Chia sẻ trên Facebook 1Trả lời

 Ảnh đại diện

Dạ Ngọc Minh Anh

Gửi bởi Dạ Ngọc Minh Anh ngày 02/03/2013 00:08

Đă sửa 3 lần, lần cuối bởi Dạ Ngọc Minh Anh ngày 18/04/2013 14:24

Ḿnh lên trang baidu và thấy có một số chỗ khác so với bản chúng ta có.

苏州唐寅园版

 

桃花坞里桃花庵 桃花庵下桃花仙 桃花仙人种桃 又折花枝当酒

Ở thôn đào có am hoa đào

Am hoa đào có tiên hoa đào

Tiên hoa đào lại từ cây đào

Lấy đổi cành hoa lấy đổi rượu.

 

酒醒只在花前坐 酒醉还须花下眠 花前花后日复日 酒醉酒醒年复年

Tỉnh rượu lại đă ngồi trước hoa

Say rượu lại chờ hoa rụng xuống

Trước hoa, sau hoa, ngày lại ngày

Say rượu, tỉnh rượu, năm lại năm.

 

不愿鞠躬车马前 但愿老死花酒 车尘马足贵者趣 盏花枝贫者缘

Chẳng chịu cúi ḿnh trước ngựa xe

Lại nguyện chết già giữa chốn hoa

Xe ngựa, quyền thế, kẻ đưa đón

Có rượu, có hoa, thiếu bạn cùng.

 

若将富贵比贫贱 一在平地一在天 若将贫贱比车马 他得驱驰我得闲

Đem phú quư so với bần tiện

Một chốn đất yên, một chốn tiên

Đem bần tiện so với ngựa xe

Người thích chạy ngựa, ta thích chuồng.

 

世人笑我忒疯癫 我笑世人看不穿 记得五陵豪杰墓 无酒无花锄作田

Nhân thế cười ta bảo khùng điên

Ta cười nhân thế nh́n chẳng "xuyên"

Nhớ mộ Ngũ lăng hào kiệt xưa

Không rượu, không hoa, cuốc đất làm.

 

Thiên niên nhược tuyết, thiên niên hàn.

Hàn băng niên kỷ, hàn băng tâm?

Chia sẻ trên FacebookTrả lời

 Ảnh đại diện

Em thấy có bản k đủ mà thấy hay hay. k biết có sát nghĩa k

Gửi bởi Da Liar  ngày 06/09/2016 02:22

Đào hoa am ở rừng đào biếc,

Tiên tử đào hoa dưới gốc cây.

Người tiên gieo hạt chờ hoa nở,

Lại hái hoa đem đổi rượu say,

Tỉnh rượu ngắm nh́n hoa khoe sắc,

Say khướt giăng màn dưới hoa bay,

Thiên hạ chớ cười ta điên loạn,

Ta cười thiên hạ thấu chăng này.

 

 

 

Bạch Đằng hải khẩu 白藤海口

• Cửa biển Bạch Đằng

 

白藤海口 

 

朔風吹海氣凌凌,

輕起吟帆過白藤。

鱷斷鯨刳山曲曲,

戈沉戟折岸層層。

關河百二由天設,

豪傑功名此地曾。

往事回頭嗟已矣,

臨流撫影意難勝。

 

 

Bạch Đằng hải khẩu

 

Sóc phong xung hải khí lăng lăng,

Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng.

Ngạc đoạn ḱnh khoa sơn khúc khúc,

Qua trầm kích chiết ngạn tằng tằng.

Quan hà bách nhị do thiên thiết,

Hào kiệt công danh thử địa tằng.

Văng sự hồi đầu ta dĩ hĩ,

Lâm lưu phủ ảnh ư nan thăng.

 

 

 

Dịch nghĩa

 

Cửa biển lồng lộng, gió bấc thổi băng băng;

Buồm thơ nhẹ lướt qua sông Bạch Đằng.

Nh́n núi từng khúc, như cá mập, cá sấu bị chặt từng đoạn,

Nh́n bờ từng lốp, như giáo kích gươm đao bị găy ch́m.

Cảnh núi sông hiểm yếu, tạo ra cái thế "lấy ít địch nhiều",

Đây là nơi hào kiệt từng lập nên công danh oanh liệt.

Việc xưa nghĩ lại, ôi tất cả đă qua rồi!

Tới đây viếng cảnh, nỗi ḷng sao biết nên chăng? 

Bạch Đằng: con sông lịch sử của Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Yên (Bắc Việt), bắt nguồn từ Phát Lại chảy ra biển. Cửa Bạch Đằng vốn xưa kia, nay đă chuyển hướng, hiện thuộc Hải Pḥng. Đây là nơi mà Trần Hưng Đạo đă đánh tan giặc Nguyên Mông. Cửa khẩu Bạch Đằng là một danh lam thắng cảnh, nơi đă từng hai lần quân Việt Nam đánh bại quân Trung Quốc xâm lược, Ngô Quyền (thế kỷ 10) phá quân Nam Hán, bắt sống thái tử Hoằng Thao, Trần Hưng Đạo (thế kỷ 13) đại thắng quân Nguyên, bắt được các tướng Ô Mă Nhi, Phan Tiệp, Tích Lệ...  

Bản dịch của Nguyễn Đ́nh Hồ

 

 

Biển rung, gió bấc thổi băng băng,

Nhẹ cất buồm thơ lướt Bạch Đằng.

Ḱnh ngạc băm vằm non mấy khúc,

Giáo gươm ch́m găy băi bao tầng.

Quan hà hiểm yếu trời kia đặt,

Hào kiệt công danh đất ấy từng.

Việc cũ quay đầu, ôi đă vắng,

Tới ḍng ngắm cảnh dạ bâng khuâng.

 

Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Trăi, NXB Văn hoá, 1962

Bản dịch của Lê Cao Phan

 

Gió biển bắc phương về giá buốt

Buồm reo vượt cửa khẩu sông Đằng

Núi như ḱnh ngạc phân đ̣i đoạn

Đất tựa kích đao rải ngổn ngang

Hai chống hàng trăm, trời yểm trợ

Nhiều nên hào kiệt, đất tiềm tàng

Ôi, quay đầu lại ôn muôn sự

Ánh nước nh́n ra, ư nặng vương.

 

Lộ ṭng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.

 

Qua trầm kích chiết hay qua tŕnh kích chiết? (Bạch Đằng Hải khẩu)

 

 

 

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

 

Khi biển hơi may thổi lạnh rùng,

Bạch Đằng qua cửa nhẹ buồm dong.

Cḥm cḥm núi đá ḱnh rời đoạn,

Lớp lớp bờ lau kiếm nát chồng.

Quan ải trăm, hai, trời đặt hiểm,

Anh hùng sự nghiệp đất nên công.

Việc xưa ngoái lại ôi rồi hết,

Ngao ngán ṃ xem bóng giữa ḍng.

 

Nguồn: Nguyễn Trăi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xă hội, 1976

Lộ ṭng kim dạ bạch,

Nguyệt thị cố hương minh.

 

Bản dịch của Cao Nguyên

 

Biển khơi gió bấc lạnh hơi băng

Dong cánh buồm qua cửa Bạch Đằng

Núi uốn khúc chia ḱnh đoạn ngạc

Đao ch́m kích găy băi dăng dăng

Địch đông ta ít do trời giúp

Hào kiệt nên công nghiệp rỡ ràng

Nhớ lại chuyện xưa ôi cảm khái

Qua nh́n bóng nước khó nói năng

 

 

Bản dịch đầu tiên là của Nguyễn Đ́nh Hồ,

trong Thơ chữ Hán Nguyễn Trăi, NXB Văn hoá, 1962

 

 

Bản dịch của (Không rơ)

Gửi bởi Thy Thy Ngo ngày 21/02/2011 22:45

 

Biển lùa, gió bấc thổi băng băng,

Nhẹ kéo buồm thơ lướt Bạch Đằng.

Ngạc chặt băm vằm non mấy khúc,

Giáo ch́m gươm găy băi dăng dăng.

Quan hà hiểm yếu trời kia đặt,

Hào kiệt công danh đất ấy từng.

Việc cũ quay đầu, ôi đă dứt,

Giữa ḍng ngắm cảnh dạ bâng khuâng.

 

Bản dịch của Trần Đông Phong

 

Gió bấc lạnh trời khí biển dâng

Kéo buồm ngâm khẽ vượt Đằng Giang

Sấu ḱnh đứt đoạn núi quanh khúc

Kích giáo gẫy ch́m băi xếp tầng

Thế hiểm núi sông trời đấy đặt

Anh hùng danh nổi đất này từng

Quay đầu chuyện cũ thôi đà vậy

Bóng nước cúi nh́n ư khó dâng.

 

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2016 17:23

Hơi may cồn biển khí lâng lâng,

Nhẹ dóng buồm thơ lướt Bạch Đằng.

Ngạc đứt ḱnh phanh bao núi lớn,

Giáo ch́m kích găy mấy bờ giăng.

"Trăm hai" sông núi do trời đặt,

Hào kiệt công danh đất vốn từng.

Chuyện cũ quay đầu ôi đă thế,

Giữa ḍng ngắm bóng ư rưng rưng.

 

Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


 

Associated Press News

Reuter Top News

Real Clear Politics

MediaMatters

C-SPAN. Videos Library

Judicial Watch

New World Order

New Max

Daily Storm

Observe

Political Insider

Ramussen Report

Illuminatti News

Wikileaks

The Online Books Page

American Free Press

Federation of Anerican Scientist

Indonesian Newspapers

Philippine Newspapers

Nghiên Cứu Quốc Tế

Nghiên Cứu Biển Đông

Thư Viện Quốc Gia 1

Thư Viện Quốc Gia

Học Viện Ngoại Giao

Tự Điển Bách Khoa VN

Ca Dao Tục Ngữ

Bảo Tàng Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử

Dấu Hiệu Thời Đại

QLVNCH

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Vatican?

RomanCatholic

Khoa HọcTV

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten