Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

 

Hội Tam Điểm (Freemasonry)

Và Hệ Thống Siêu Quyền Lực ILLUMINATI của Do Thái

 

 

Mục Lục

 

Illuminati: Âm mưu tà đạo

Huyền thoại và sự kiện

Chính sách Toàn Cầu Hóa

Chân tướng Hội Tam Điểm

Hiến Chương Earth Charter

Đạt-lai Lạt-ma và Hội Nghị UNCED

Âm mưu triệt hạ Tây Phương

Tam Điểm và New World Order

Tam Điểm và Đức Quốc Xă

Những con số khủng khiếp

Tam Điểm và ách độc tài toàn cầu

Ác quỷ loạn chức năng

 

Primary references:

 

- Robert Gates Sr.: The Conspiracy That Will Not Die - How the Rothschild Cabal Is Driving America into One World Government

- Juri Lina: Architects of Deception

- Henry Makow: Illuminati - The Cult that Hijacked the World

** The Protocols of the Learned Elders of Zion: Chúng ta đă thay thế vua chúa bằng một chính phủ bù nh́n, bằng một tổng thống lấy từ đám dân đen, từ đám sinh vật bù nh́n hay nô lệ của chúng ta." (We replaced the ruler by a caricature of a government, by a president, taken from the mob, from the midst of our puppet creatures, or slaves).

** Henry Makow:Giới lănh đạo của chúng ta không được lựa chọn v́ trí thông minh hay thành tựu mà đúng hơn là do họ có khả năng chinh phục được ḷng tin của người dân và có quyết tâm phản bội người dân. Đám lănh đạo nầy được tuyển lựa bởi một giáo phái Ác Tăng nhỏ - những chủ ngân hàng thần bí và những thành viên Tam Điểm. Tà giáo nầy kiểm soát tài chánh và truyền thông thế giới. Những nhà lănh đạo của chúng ta là những thành viên hạng thứ của giáo phái tà đạo quốc tế mệnh danh là Order of The Illuminati...Dân chúng Tây Phương bị bịt mắt, mất lănh đạo, và vô năng. Thành tựu vật chất và kỹ thuật của chúng ta rất vĩ đại, nhưng về mặt tinh thần và văn hóa, chúng ta dang bị bần cùng hóa và bị xiềng xích. (Our leaders are not chosen for their intelligence or achievement but rather because they are able to win the peoples' trust and willing to betray it. They are chosen by a small Satanic cult - Cabalistic bankers and Freemasons--that controls the world's finances and media. Our "leaders" are junior members of this international cult, called the Order of the Illuminati... The people of the West are blinkered, leaderless and feckless. Our material and technological achievement is great, but culturally and spiritually we are impoverished and enchained).

 

1. Illuminati: Âm mưu tà đạo

 

Từ ngữ Illuminati nghe có vẻ khó tin nhưng tiếc thay lại có thực, rất thực. Những kế hoạch và thư tín liên quan đến âm mưu nầy đă bị tịch thu vào năm 1784. Kế hoạch chinh phục thế giới do Tướng Albert Pike soạn thảo và được tập đoàn tài phiệt Rothschild của Do Thái đưa vào nghị tŕnh của các Nhóm Bàn Tṛn (Round Table Groups) như là phương án hành động của họ. Hệ thống Illuminati được đề cập trong bài viết nầy cũng như những bài viết khác trên Diễn Đàn Đỉnh Sóng tuyệt đối không phải là một hội kín hướng thiện nhằm đem lại ḥa b́nh và ổn định cho thế giới bằng cách trả lại tự do cho con người. Hệ thống Illuminati đang được đề cập là một Âm Mưu mà những kẻ siêu giàu (phần lớn là Do Thái) đang tiến hành để tạo nên một xă hội nô lệ. Tên gọi chính xác hơn dành cho nhóm siêu giàu nầy là The Power Elite (Giai cấp quyền quư). Theo lư thuyết chính trị và xă hội học, Power Elite là một nhóm nhỏ gồm những người nắm quyền kiểm soát một số lượng bất cân xứng về của cải, đặc quyền, và nắm cả quyền thực thi quyết định có tác động toàn cầu. Hành dinh của Power Elite hiện nay đang nằm ở Anh Quốc và La Mă, với Nữ Hoàng Elizabeth II đứng đầu, và có những chi hệ quan trọng hơn bên trên chi hệ của bà nhưng chúng ta không biết được ǵ.

 

2. Huyền thoại và sự kiện

 

Theo Juri Lina trong Architects of Deception, tŕnh độ kiến thức ngày nay của chúng ta nông cạn và khiếm khuyết. Những sự kiện mà chúng ta truy cập đánh lừa chúng ta. Những sự kiện đó dựa trên những huyền thoại và lừa bịp do các thành viên Tam Điểm và Illuminati tạo ra. Huyền thoại nguy hiểm nhất khiến chúng ta nghĩ rằng không có âm mưu nào cả về phía những tập đoàn tài phiệt Illuminati và Tam Điểm; khiến chúng ta nghĩ rằng những ư tưởng như thế chỉ là những giả thuyết "cực hữu" về một âm mưu không thể có. Huyền thoại đó được quảng bá bởi bọn cộng sản, xă hội chủ nghĩa, và tự do bảo thủ. Những kẻ cầm quyền quyết tâm bài xích bất kỳ ai xem trọng những thông tin quan trọng về âm mưu Illuminati. Dân chúng Hoa Kỳ và Tây Phương nói chung bị bịt mắt, mất lănh đạo, và vô năng. Thành tựu vật chất và kỹ thuật của chúng ta rất vĩ đại, nhưng về mặt tinh thần và văn hóa, chúng ta dang bị bần cùng hóa và bị xiềng xích.

Trong tác phẩm Illuminati - The Cult that Hijacked the World, Henry Makow cho rằng giới lănh đạo của chúng không được lựa chọn v́ trí thông minh hay thành tựu mà đúng hơn là do họ có khả năng chinh phục được ḷng tin của người dân và có quyết tâm phản bội người dân. Đám lănh đạo nầy được tuyển lựa bởi một giáo phái Ác Tăng nhỏ - những chủ ngân hàng thần bí và những thành viên Tam Điểm. Tà giáo nầy kiểm soát tài chánh và truyền thông thế giới. Những nhà lănh đạo của chúng ta là những thành viên hạng thứ của giáo phái tà đạo quốc tế nầy, mệnh danh là Order of The Illuminati...br/> Tài liệu The Protocols of the Learned Elders of Zion tuyên bố: "Chúng ta đă thay thế vua chúa bằng một chính phủ bù nh́n, bằng một tổng thống lấy từ đám dân đen, từ đám sinh vật bù nh́n hay nô lệ của chúng ta." (We replaced the ruler by a caricature of a government, by a president, taken from the mob, from the midst of our puppet creatures, or slaves). Nhiều tay "lănh đạo" được Illuminati cho "nhập đạo" bằng cách cho họ dấn thân vào những nghi lễ tà đạo ghê tởm, kể cả giết người tế thần, truy hoan t́nh dục, ấu dâm, hiếp dâm, đồng tính và sát nhân.

 

Hai mục tiêu chính của Power Elite:

 

1. Duy tŕ và bành trướng quyền lực của chúng khắp thế giới. 2. Bảo vệ quyền chính và quyền kiểm soát, v́ họ luôn luôn sợ rằng quần chúng sẽ lật đổ họ như trong Cuộc Cách Mạng Pháp. Muốn làm thế họ phải bành trướng quyền hành bằng cách trung ương tập quyền càng nhiều càng tốt. Do đó, hoặc họ tạo ra những đại họa thế giới, hoặc để cho đại họa nầy xảy ra mà không can thiệp, để họ có thể tái cấu trúc và tập trung quyền hành do hậu quả của đại họa.

Henry Kissinger cho biết điều nầy khi ông được hỏi về Cuộc Khủng hoảng Tài chánh năm 2008 (Financial Meltdown). Ông nói rằng từ mỗi tai họa như thế sẽ có một vận hội mới (new opportunity), và đây chính là những ǵ ông muốn đặc biệt chú ư. Nếu biết ông làm việc cho ai th́ chúng ta biết những vận hội mà ông đề cập là ǵ. Điều mà ông ám chỉ khi dùng chữ opportunity chính là: thất bại kinh tế có thể được người giàu lợi dụng kiếm tiền, như thế lại làm cho kinh tế quốc gia yếu kém thêm – trao thêm quyền hành cho các chủ ngân hàng và gia tăng tài sản của họ.

 

3. Illuminati: kiểm soát năo bộ và chính sách Toàn Cầu Hóa

 

Một trong những chiến lược của Illuminati là kiểm soát năo bộ (mind control); và chiến lược nầy phủ trùng lắp với nhiều thứ khác – trung lắp với một chính phủ cao hơn và với một chính phủ toàn cầu bí mật mệnh danh là Intelligence Sector. Họ ẩn ḿnh phía sau bức màn che National Security. Họ xử dụng ḷng ái quốc của chúng ta để chống lại chúng ta và làm cho chúng ta nghĩ rằng chính v́ quyền lợi của chúng ta, v́ an ninh quốc gia của chính chúng ta nên chúng ta phải chấp nhận mọi bí ẩn mà họ áp đặt lên chúng ta.

Một chiến lược khác là Chủ nghĩa Toàn Cầu Hóa (globalization), có thể được định nghĩa như là một ư thức hệ nhằm xác định Nhà Nước Tự Chủ (Sovereign Nation-State) như là kẻ thù chính của nó, cơ bản là v́ chức năng chính của Nhà Nước là, bắt buộc là, đặt quyền lợi đa số (nhân dân) lên trên quyền lợi thiểu số. V́ thế chủ nghĩa Toàn Cầu Hóa t́m cách làm suy yếu, tan ră, và cuối cùng tiêu diệt những nền tảng đích thực của Nhà Nước chủ quyền như là một định chế xă hội căn bản, nhằm thay thế nó bằng những cơ cấu mới toàn cầu và siêu quốc về xă hội, chính trị, kinh tế, tài chánh, và quân sự.

Mục tiêu của Illuminati là giáng cấp và nô lệ hóa nhân loại về tinh thần và trí tuệ, nếu không nói là về thể xác. Tác hại của nhóm nầy tương tự như một bệnh ung thư bành trướng khắp xă hội. Chúng đă dàn dựng nhiều tổ chức bề ngoài có vẻ tốt đẹp (như những cơ quan "từ thiện," "hiệp hội chức nghiệp," Hội Quốc Liên, Liên Hiệp Quốc...) và hầu hết các chủ thuyết và phong trào chính trị, nhất là Zionism, Communism, Socialism, Liberalism, Neo-conservatism, Globalization và Fascism. Đó là lư do tại sao xă hội có vẻ như đang bị cai trị bởi những kẻ không linh hồn với những khuôn mặt chai đá chỉ biết xảo ngôn và điều ác. Tương tự như một tia sáng trinh thám, bản chất độc tài của Illuminati không hiển thị cho đến khi bạn đi ngang qua nó. Thế là những cánh cửa sẽ lặng lẽ khép lại và bạn sẽ bị từ chối mọi chức vụ quan trọng. Nếu chống cự bạn sẽ bị mạ lị, phá sản hay thậm chí bị giết chết. Trong tương lai những người nói thực và những người bất đồng sẽ bị từ chối tín dụng và mậu dịch. Không mấy ngạc nhiên khi chúng ta đă khuất phục một cách dễ dàng trước chủ nghĩa độc tài. Sự thành công trong xă hội được định đoạt bằng sự đồng thuận – chủ động hay miễn cưỡng – với âm mưu ác quỷ nầy. Mọi phương diện của xă hội Hoa Kỳ và Tây Phương nói chung đă bị xuyên tạc, kể cả giáo dục, thương mại, giải trí, quân sự, truyền thông đại chúng, chính phủ và mọi tôn giáo. Illuminati kiểm soát thời sự và định đoạt lịch sử nhân loại dựa theo "Kế hoạch" của chúng. Thế giới hiện đại là một tṛ bịp nhằm tôn vinh những tín đồ Satan như những vua chúa của hành tinh nầy.

Dường như lư do hiện hữu của đám trời đày nầy là trả thù nhân loại và liên tục thực hiện những mưu đồ bất chánh và bất khả thi. Đó chính là cơn ác mộng kéo dài mặc dù chúng ta đă thức dậy. Cơn ác mộng đó nghe chẳng khác một kịch bản phim kinh dị. Những tay lănh đạo xă hội giàu có nhất và được tin cậy nhất đă bí mật tổ chức thành một tà giáo và đang âm mưu biến nhân loại thành những nô lệ bị chúng kiểm soát năo bộ. Tiến tŕnh đó được thiết kế sao cho có vẻ tự nhiên: "making the world a better place (biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn)." Tất cả những cuộc chiến tranh đều là những âm mưu dàn dựng nhằm củng cố quyền lực của chúng.

 

4. Chân tướng Hội Tam Điểm (Freemasonry)

 

Trong quá khứ, các nhà văn đă qui trách những đau khổ của nhân loại cho một âm mưu của bọn quư tộc Anh, những tên nô t́ của chúng ở Hoa Kỳ, bọn Zionist, và bọn chủ ngân hàng trung ương. Cho đến nay nhiều người đă không để ư đến thành tố quan trọng nhất – Hội Tam Điểm (Freemasonry), tức hội kín lớn nhất thế giới với 5 triệu thành viên (trong đó có 3 triệu người Mỹ). Chỉ có những người trong cuộc mới ư thức được rằng "Giáo phái" đó thực chất được thiết kế cho chủ nghĩa Sa-Tăng (Satanism).

Hội Tam Điểm ( Freemasonry) tự nó là một phần của một truyền thống Tây Phương với những lễ nghi và biểu tượng riêng của chúng. Nếu là một thành viên của hội nầy, bạn có thể lấy được bằng cấp, gia nhập những hội kín và tổ chức xă hội nói chung, và trở thành người trong cuộc để hiểu được ngôn ngữ và những chữ tắt dành riêng cho hội. Tuy nhiên, theo thời gian truyền thống nầy đă thay đổi sắc thái liên tục, tổng hợp của sự kiện, huyền thoại và âm mưu, và chuyển sang chính trị mang màu sắc xă hội chủ nghĩa với tập đoàn Do Thái. Trong số tổng thống Mỹ, không chỉ có Franklin D. Roosevelt và Harry Truman là thành viên Freemasons, mà có đến 14 tổng thống như thế, kể cả George Washington. Tuy nhiên 14 tổng thống nầy gia nhập Hội Tam Điểm theo những quan điểm khác nhau và cấp độ khác nhau. Khuynh hướng cộng sản rơ nét nhất là vào thời Roosevelt và Truman, cấp bậc 32 và 33 (cao nhất) theo thứ tự.

Tất cả những kẻ chủ mưu đều thuộc về tà giáo nầy. George W. Bush và John Kerry là những thành viên Tam Điểm; cả hai đều được đào tạo từ giáo phái Skull and Bones. Dick Cheney và Colin Powell cũng là những thành viên Tam Điểm cao cấp. Những thành viên khác: Al Gore, Ariel Sharon, F.D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Henry Kissinger, Allen Greenspan và James Wolfensohn, Giám Đốc World Bank . Sùng bái ác tăng dường như là một trong những yếu tố thành công ngày nay.

Hội Tam Điểm từng bị tố cáo về nhiều trường hợp xâm phạm t́nh dục trẻ em và giết người để tế thần. Có ít nhất ba (3) cuốn sách nói về những người tuyên bố đă bị tẩy năo và khai thác t́nh dục khi c̣n là trẻ em bởi một số thành viên của đám quyền quư. Cuốn The Franklin Cover-Up của John W. DeCamp mô tả một tổ chức t́nh dục đồng tính và trẻ em tại Omaha của bọn tà giáo. Trong Transformation of America, O'Brien mô tả những trải nghiệm của bà như là một nô lệ t́nh dục bị điều khiển năo bộ (mind-controlled sex slave) với những thành viên của các chính quyền đương thời và trước kia. [V́ cộng sản xuất phát từ Tam Điểm nên giới lănh đạo cộng sản trước kia và bầy giờ có thể không là ngoại lệ đối với những tội ác tẩy năo, diệt chủng như Cách mạng Văn Hóa, Cải cách Ruộng đất, Mậu Thân cũng như những tệ nạn tà đạo như ấu dâm và hộ lư].

 

5. Do Thái và Liên Hiệp Quốc và Hiến Chương Earth Charter

 

Quái đảng hơn, ngoài vấn đề dầu mỏ, cuộc chiến Iraq là một phần của một kế hoạch dài tầm của Do Thái nhằm thiết lập ách cai trị của Satan trên trái đất. Trật Tự thế giới Mới (New World Order) là Tam Điểm trong bản chất, nghĩa là của Do Thái. Sadam Hussein (và Hồi Giáo Nói chung) tương trưng cho một chướng ngại cho kế hoạch Tam Điểm nhằm tái lập Đền Thờ Solomon trên núi Temple Mount ở Jerusalem. Đây sẽ là địa bàn của một tôn giáo toàn cầu mới được kín đáo dành cho ác quỷ Lucifer, một tên gọi khác của quỷ Satan.

Chiến tranh là bước cuối trong một kế hoạch từng bước nhằm nô lệ hóa nhân loại. Chẳng hạn, chân tướng của Liên Hiệp Quốc bị phơi bày qua sự kiện giáo đường duy nhất tại nhũng hành dinh của tổ chức nầy chỉ phục vụ một giáo phái tà đạo mệnh danh là Lucis Trust - viết ngắn của hai chữ Lucifer Trust nhằm làm cho tổ chức bớt vẻ trắng trợn. Ở điểm nầy độc giả có thể tham chiếu một bài viết trực tuyến mang tựa đề The Real History of Satanism.

Chủ nghĩa Satanism ngụy trang nghị tŕnh của nó trong những khẩu hiệu nghe có vẻ bùi tai và mơ hồ như “economic justice” và “international peace.” Họ đang soạn thảo một hiến pháp quốc tế mệnh danh là Earth Charter (Hiến Chương Trái Đất) sẽ có uy lực thần quyền (holy writ). Cuối cùng Hiến Chương nầy sẽ được tŕnh lên Liên Hiệp Quốc như một bản sao đa thần thế kỷ 21 của Hộp Thánh Ark of the Covenant. (Theo Kinh Thánh Do Thái, Ark of the Covenant. là một chiếc rương gỗ mạ vàng có chứa 10 Điều Răn và Cựu Ước Kinh.) Steven Rockefeller và tổ chức Rockefeller Brothers Fund đứng phía sau sáng kiến nầy. Theo Joseph Farah trên tờ World Net Daily , đó là những kẻ tà đạo và nguy hiểm đang tiến hành những kế hoạch dài tầm nhằm chiếm lấy nhiều quyền hành hơn nữa và triệt hạ bất kỳ vết tích nào c̣n lại của tự do trên thế giới.

Vào ngày 9/9/2001, một đại lễ Hiến Chương Earth Charter được tổ chức tại Shelburne Farms, Vermont, để khánh thành trụ sở chính thức của Hiến Chương nầy. Vào tháng 6/2002, Chiếc Rương Hy vọng Ark of Hope đă được tŕnh cho Liên Hiệp Quốc cùng với những nội dung liên quan. Người hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ phê chuẩn văn kiện đó và dịp kỷ niệm lần thứ mười Hội Nghị Thượng Đỉnh UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) ở Rio de Janeiro. Bên trong Chiếc Rương, ngoài Hiến Chương Earth Charter, lad những món khác nhau được gọi là những Temenos Books và Temenos Earth Masks. Temenos là một khái niệm được Carl Jung dùng để nói về một ṿng tṛn ma thuật (magic circle) – một vùng thiêng liêng trong đó những qui luật và năng lượng đặc biệt được áp dụng. Một số Temenos Books được trẻ con tạo ra trong ṿng tṛn đó bằng cách viết vào những khẳng định thị giác (visual affirmations) về Mother Earth. Những mặt nạ Temenos Earth Masks. được làm bằng những yếu tố của trái đất và cũng được các trẻ con chế tạo và đeo.

 

6. Đạt-lai Lạt-ma khai mạc Hội Nghị UNCED

 

Vào năm 1992, Maurice Strong là Tổng Thư Kư của Hội Nghị Thế Giới UNCED nói trên. Hội nghị nầy là một tổ chức quốc tế gồm những khuôn mặt quyền thế trong phong trào môi sinh, chính phủ, kinh doanh, và giải trí. Đạt-lai Lạt-ma khai mạc hội nghị. Theo Gary Kah, để bảo đảm sự thành công của hội nghị, Hannah, vợ của Strong đă tổ chức một đợt cầu nguyện đêm không ngủ kéo dài ba tuần với những thành viên Wisdomkeepers - tức một nhóm những tay mệnh danh là "global transformationalists." Qua lửa thiên cháy suốt ngày đêm, trống đánh, và trầm tư, nhóm nầy tự cho đă giúp duy tŕ "biểu mẫu năng lượng (energy pattern)" trong suốt thời gian hội nghị. Người ta hy vọng Hiến Chương Earth Charter sẽ là kết quả của biến cố nầy. Sự thật không phải thế; tuy nhiên, một thỏa thuận quốc tế đă được chấp thuận – Agenda 21 - giúp phác họa sự phát triển quốc tê bền vững cần thiết để thiết lập một thỏa thuận về Hiến Chương Earth Charter trong tương lai.

Maurice Strong gián tiếp đề cập đến nghị tŕnh ngoại giáo công khai (pagan agenda) được đề xuất cho Hiến Chương Earth Charter tương lai. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông nói, "Trách nhiệm ngày nay của một người chính là lựa chọn giữa lực bóng tối và lực ánh sáng (force of darkness and force of light)." Force of darkness là những người theo tín ngưỡng lỗi lời Judeo-Christian; những người tiếp tục con đường ly khai khỏi Thượng Đế đích thực duy nhất. Force of light (Lucifer) là chủ thuyết tân kỷ nguyên hoàn chỉnh về một Tôn Giáo Tân Thế Giới ngoại giáo hữu thần (pagan deistic New World Religion). Trong Tân Kỷ Nguyên đó sẽ không c̣n chỗ cho lực bóng tối và tư tưởng ly khai (separativeness). Strong kết luận, "Do đó chúng ta phải biến đổi thái độ của chúng ta và phục hưng ḷng cung kính đối với những định luật thượng đẳng của thiên nhiên thần thánh (Superior Laws of Divine Nature).”

 

7. Hội Tam Điểm: công cụ triệt hạ Tây Phương

 

Một giai cấp thượng lưu trong xă hội Tây Phương đă bắt tay với đám tài phiệt Do Thái bằng cách gia nhập Hội Tam Điểm. Theo Jüri Lina trong Architects of Deception, khoảng 300 gia đ́nh tài phiệt, chủ yếu là Do Thái, đă xử dụng Hội Tam Điểm như là một công cụ phá hoại, kiểm soát, và triệt hạ thế giới Tây Phương. Nhận định nầy phù hợp với tài liệu thẩm vấn của Sở Mật Vụ Nga năm 1938 liên quan đến một thành viên Illuminati; kẻ đa khai ra nhiều tên của những gia đ́nh nầy và xác nhận rằng những thành viên Tam Điểm chỉ là những công cụ vắt chanh bỏ vỏ. Lina cho biết chi tiết về cách thức Hội Tam Điểm âm mưu đô hộ thế giới và điều hợp tất cả những cuộc cách mạng và chiến tranh lớn trong lich sử hiện đại. Những thành viên Tam Điểm – thường là Do Thái – là nguồn gốc của chủ nghĩa Cộng Sản, Zionism, Chủ Nghĩa Xă Hội, Chủ Nghĩa Tự do (Liberalism và Feminism). Họ rất thích đại chính phủ (big government) v́ đó là âm mưu độc quyền tối hậu. Chính phủ Toàn Cầu (World Government) – toàn trị - là mục tiêu tối hậu. Đó chính là viễn tượng nằm phía sau biến cố 9/11 và Cuộc chiến War on Terror. Tất cả những phong trào "cách mạng thế giới" đều phản ảnh sự nổi loạn của Lucifer đói với những qui luật của Thượng Đế và thiên nhiên, sự nổi loại nằm trong tim của các thành viên Tam Điểm. Họ lừa bịp hàng triệu người duy tâm nhẹ dạ bằng cách hứa hẹn một thiên đường hoang tưởng dựa trên chủ nghĩa duy vạt và "lư trí" và ảo tưởng "tự do, b́nh đẳng, bác ái, sở hữu tập thể" hay một số tṛ vô nghĩa nhưng nghe có vẻ lư tưởng.

 

8. Tam Điểm và New World Order

 

Cũng theo Lina, mục tiêu sở khởi của Tam Điểm hiện đại là thiết lập Trật Tự Thế Giới Mới (New World Order), một đền thờ Solomon tinh thần, trong đó những người ngoại cuộc đều là những nô lệ và... trong đó con người sẽ bị hy sinh cho Thần Yahweh của Do Thái. Lina trích dẫn nhiều nguồn Do Thái cho rằng Hội Tam Điểm đặt nền tảng trên Judaism (Do thái Giáo) và là cơ quan chính trị tiến hành của bọn tài phiệt Do Thái. Mục tiêu chung của những phong trào bắt nguồn từ Hội Tam Điểm là lũng đoạn chủng tộc, tôn giáo, quốc gia và gia đ́nh bằng cách cỗ xúy phân chia xă hội, trụy lạc và "khoan dung" – theo nghĩa hợp chủng, vô thần, vô vi, toàn cầu hóa, phóng túng t́nh dục và đồng tính: giản lược nhân loại thành một khối tinh mềm vô năng và dễ bề nắn nót.

Lina và những ai muốn cảnh báo nhân loại về thực trạng của họ đều thường xuyên bị vu khống là anti-Semitic, fascist, và right wing haters bởi những kẻ được bọn chủ ngân hàng Do Thái gián tiếp xử dụng. Chiến thuật nầy che chở bọn chủ mưu khỏi bị tra vấn và chặn đứng mọi bàn thảo liên quan đến thảm trạng đen tối của chúng ta.

 

9. Tam Điểm và Đức Quốc Xă

 

Theo Henry Makow, một nhà văn gốc Do Thái, những chủ ngân hàng Tam Điểm và đồng bọn của họ ở London đă đưa Hitler lên cầm quyền nhằm xách động chiến tranh, khống chế Stalin, và biện minh cho âm mưu lập quốc Israel. Họ đă phản bội những người Do Thái không thuộc phong trào Zionist và để mặc cho Đức Quốc Xă tiêu diệt họ. Cha mẹ Henry Makow đă chịu chung số phận của những người Do Thái bất hạnh đó. Do Thái đang lợi dụng chính dân tộc của chúng tương tự như chúng đă và đang lợi dụng những thành viên Tam Điểm.

Chúng ta không thể hiểu được thế giới cận đại nếu không nhận ra rằng đó là hậu quả của âm mưu Tam Điểm. Có người ta mỉa mai không tin chuyện đó nhưng bằng chứng đang ở ngay trước mắt họ mỗi ngày. Con dấu Great Seal của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trên mọi tờ tấm dollar là một biểu tượng Tam Điểm. 33 bậc thang trên h́nh kim tự tháp tượng trưng cho 33 cấp Tam Điểm. Những thành viên Tam Điểm đă thiết lập Hoa Kỳ như là nền tảng để thăng tiến mục tiêu bá chủ thế giới của họ. Tương tự, lá cờ Liên Hiệp Quốc cũng là một biểu tượng Tam Điểm. Thế giới bị bẫy trong một chiếc lưới gồm 33 ô được bao bọc chung quanh bằng những chiếc lá keo tượng trưng cho hoạt động mănh liệt của Tam Điểm.

 

10. Tam Điểm và những con số khủng khiếp

 

Ba phần tư trong số những tổng thống Mỹ trong thế kỷ 20 là những thành viên Tam Điểm cao cấp. Cả Bush lẫn Kerry đều là Tam Điểm (Skull and Bones). F.D. Roosevelt, Harry Truman, Churchill, Lenin, Trotsky, Stalin, và Mao Trạch Đông là Tam Điểm. Phần lớn những lănh tụ Zionist đều là Tam Điểm. Gerhard Schroeder, Jacques Chirac và Tony Blair là Tam Điểm. Sadam Hussein cũng thế - điều nầy cho thấy cuộc chiến Iraq có thể chỉ là tṛ bịp bợm mang tính bạo dâm. Có hơn 6 triệu thành viên Tam Điểm trong 32,000 hội quán khắp thế giới, kể cả 2.5 triệu ở Hoa Kỳ. Vào năm 1929, 67% thành viên Quốc Hội là Tam Điểm. Có 360,000 thành viên Tam Điểm ở Anh. Hơn 5% những thẩm phán Anh là Tam Điểm. Lina tin rằng vai tṛ của Hội Tam Điểm ở Tây Phương cũng giống như vai tṛ của Đảng Cộng Sản trong Khối Liên Xô cũ. Nếu không gia nhập Tam Điểm th́ khó có cơ may thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, bất luận có tài giỏi đến đâu đi nữa.

Xin đừng quên rằng chủ nghĩa Cộng Sản là một mưu đồ Tam Điểm và mưu đồ đó đang bắt đầu rơ nét. Lina cho rằng Tam Điểm không những kiểm soát chính trị mà c̣n kiểm soát hầu như mọi lănh vực của xă hội Tây Phương, kể cả khoa học và văn hóa. Ông viết, "Đời sống văn hóa hiện nay đă trở thành gần như vô thức."

 

11. Tam Điểm và ách độc tài toàn cầu

 

Trong tác phẩm The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution (1929), H.G. Wells, một thành viên Tam Điểm, đă mô tả "một hội kín công khai (open secret society)" bao gồm những tay hàng đầu của xă hội đang hoạt động như một lực ẩn nhằm chiếm đoạt những tài nguyên thế giới, triệt giảm dân số bằng chiến tranh và thay thế các quốc gia qui ước bằng chủ nghĩa độc tài toàn cầu. Con người đương nhiên hướng thiện và xa lánh ác quỷ. Do đó ác quỷ luôn luôn tự khoe ḿnh là tốt. Đối với công chúng và những giai cấp xă hội thấp hơn, bọn Tam Điểm giả vờ nỗ lực giúp con người tốt hơn với chủ nghĩa "nhân bản, khoan dung," v.v... Nếu đúng thế th́ tại sao chúng lại cắt cổ những người không theo chúng? Không ai phủ nhận có những nhiều thanh viên Tam Điểm cấp thấp là những người tốt và lương thiện nhưng không ư thức được chân tướng của Hội Tam Điểm. Nhưng nhiều bằng chứng cho thấy Tam Điểm là một giáo phái tà đạo chuyên tôn thờ cái chết. Ví dụ, khi Hội Quán Tam Điểm Italian Grand Orient Lodge bị tống ra khỏi dinh thự Pazzio Bourghese ở La Mă nam 1893, chủ nhân dinh thự nầy đă t́m thấy một sảnh thờ dành cho Satan. Những thành viên Tam Điểm của Ư từng xuất bản một tờ báo trong thập niên 1880, trong đó họ luôn luôn thú nhận "Our leader is Satan! (Lănh tụ của chúng tôi là Satan!)" Những thành viên Tam Điểm cũng thú nhận có một nghị tŕnh chính trị cách mạng. Theo một tạp chí Tam Điểm ở Đức năm 1910 được Lina trích dẫn, "Tư tưởng chủ đạo ở mọi thời điểm là tập trung trên công tác triệt hạ và tiêu diệt, v́ quyền lực của hội kín vĩ đại nầy chỉ có thể vươn lên từ đổ nát của trật tự xă hội hiện có."

Bộ thắng của Âm mưu Illuminati chính là nguyên nhân chặn đứng sự phát triển của nhân loại. Juri Lina cho rằng nhân loại chẳng khác ǵ một người lâm trọng bệnh và đang đi vào t́nh trạng hôn mê. Chúng ta đang trực diện với cơn khủng hoảng tinh thần lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Illuminati đă cướp đi lịch sử của chúng ta, nhân cách của chúng ta, trí khôn của chúng ta, danh dự của chúng ta, cướp đi cảm thức về trách nhiệm, trực quan tinh thần, và những truyền thống của chúng ta. Chúng ta có một phần trách nhiệm: Chúng ta đă không chịu hành động chống lại sự điên rồ của Tam Điểm do sự cả tin quá lớn của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn bị lừa bịp và làm ngơ những tín hiệu cảnh báo.

 

12. Ác quỷ loạn chức năng

 

Tuy nhiên, cũng theo Lina, yếu tịnh của ác quỷ là loạn chức năng (dysfunctional) và dứt khoát sẽ tự hủy diệt. Tam Điểm và Illuminati mang theo bên trong của chính chúng những hạt giống tự hủy. Chiến tranh, cách mạng, và suy trầm, tất cả đều là những phần của một tiến tŕnh nhằm đưa nhân loại đến cái mệnh danh là một World Government (chính phủ toàn cầu) dưới nghi lễ của Hội Tam Điểm, một trong những đồng minh của Giáo Phái Do Thái và những tập đoàn tài phiệt thân Do Thái. Chúng ta chỉ c̣n biết hy vọng vào sự tự diệt của chúng v́ nhân loại dường như quá vô năng và yếu đuối không thể chống trả.

 

Đỉnh Sóng

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Thư Viện Hoa Sen

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng