Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

 

NGUYỄN DU QUA PHỤC BA MIẾU

“Đồng trụ biên cương ḷe gái Việt”

 

PHẠM TRỌNG CHÁNH

 

 

 

 

Mă Viện là một danh tướng nhà Hán, nhưng dưới ng̣i bút thi hào Nguyễn Du, Mă Viện được tả hài hước chẳng kém ǵ con cháu họ Mă trong Truyện Kiều  : Mă Giám Sinh : Ghế cao ngồi tót sổ sàng. Mă Viện, sáu mươi tuổi sức đă suy, râu dài đến rốn, nhưng th́ trước mặt vua Hán, nhảy tót lên ḿnh ngựa để được vua khoái khen : « ông này c̣n quắc thước » ! Cứ thường mặc giáp ngựa như phi. Mă Giám Sinh : Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, c̣n Mă Viện : Đồng trụ biên cương ḷe gái Việt.

 

Thật thú vị khi đọc thơ Nguyễn Du trong Bắc Hành Tạp Lục viết về Mă Viện, Nguyễn Du viết bốn bài thơ nói về Mă Viện, nhân đi qua các nơi có miếu thờ Mă Viện : ở Giáp thành phía nam Ải Chi Lăng, và ở thác Đại Than.

 

Mă Viện (14 TCN- 49) tự Văn Uyên, được gọi là Phục Ba Tướng Quân, hay Mă Phục Ba, người Phù Phong, Mậu Lăng., nay là huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây. Trung Quốc. Tổ tiên Mă Siêu, Mă Đằng, Mă Đại thời Tam Quốc. Lăng mộ ở Đông bắc Hưng B́nh, tỉnh Thiểm Tây. Danh tướng dưới đời vua Hán Quang Vũ Đế, thống nhất Trung Quốc sau loạn Vương Măn. Con gái Minh Đức trở thành Hoàng Hậu vua Hán Minh Đế. Mă Viện lập chiến công đánh dẹp khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Giao Chỉ năm 43 và các bộ tộc Vũ Lăng (Quư Châu, Tây Bắc Hồ Nam.) Được phong Phục Ba tướng quân. Tước Tam túc hầu, ban cho thực ấp 3000 hộ.

 

Mă Viện c̣n lập chiến công đánh bại lănh chúa Ngỗi Hiệu (30-33) tại tỉnh Cam Túc.

 

Năm 49, khi đánh các bộ lạc Ô Hoàn, Mă Viện chết v́ bệnh truyền nhiễm, bệnh giết chết một số lớn quân đội viễn chinh. Phó tướng Cảnh Thư cùng với Pḥ Mă Lương Tùng, ngụy tạo nhiều chứng đổ tội cho Mă Viện :

 

– Mă Viện chịu trách nhiệm về bệnh truyền nhiễm, khi ra lệnh hành quân chống lại các bộ lạc Ô Hoàn.

 

– Mă Viện biển thủ ngọc trai cùng sừng tê giác. Thật ra Mă Viện chỡ một xe hạt bo bo để dùng về Lạc Dương. Hán Quang Vũ Đế tin cáo buộc này và đă tước đi thái ấp và tước hầu của Mă Viện. Tới năm Kiến Sơ thứ ba (năm 78) Hán Chương Đế mới truy tặng Trung Thành Hầu.

 

Mă Viện là nguồn gốc hai thành ngữ :

 

Da ngựa bọc thây (mă cách khỏa thi) do câu nói Mă Viện với người bạn Mạnh Kỷ : «  Làm trai nên chết ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thây, mà chôn mới là đáng trọng, chứ sao lại chịu nằm ở xó giường, chết ở trong tay bọn đàn bà con trẻ th́ có hay ho ǵ. »

 

Vẽ hổ không thành, lại thành chó (họa hổ bất thành, phản loại khuyển) Mă Viện khuyên răn các cháu. Viện khuyên đừng có bắt chước nhân vật anh hùng thời đó là Đỗ Bảo, có thể không thành anh hùng như Bảo, mà thành kẻ bỏ đi.

 

Miếu Mă Viện ở Giáp Thành tức thành Kép, ở khoảng Giáp đông, thuộc châu Lang Giang ở phía nam ải Chi Lăng. Nguyễn Du đi qua nơi này vào khoảng trước ngày 6-4 năm Quí Dậu (1813). Nguyễn Du viết : Người già tuổi sáu mươi th́ gân sức suy. Mà ông mặc áo giáp nhảy lên yên ngựa phi như bay, Mă Viện đă ngoài 60 tuổi mà c̣n xin đi đánh dẹp ở Man động Ngũ Khê tỉnh Hồ Nam, vua Hán không cho, Mă Viện mặc áo giáp nhảy lên ḿnh ngựa tỏ ra ḿnh c̣n khỏe . Chỉ mong được vua Hán khoái, nhà vua ở sân cung điện cười khen : « Quắc thước tai thị ông ». Ông này quắc thước lắm. Đâu biết nỗi buồn anh em ở xóm làng : Em họ của Mă Viện là Thiếu Du đă từng nói với ông ta rằng : « Kẻ sĩ chỉ cần cơm áo cho đủ, làm người tốt ở trong làng mà giữ mồ mă vườn tược, không cần phải vất vả đi kiếm công danh mà khổ thân, ngoài cơm áo ra là thừa cả. Cột đồng trụ chỉ có thể lừa đàn bà con gái Việt. Truyền thuyết nói rằng, Mă Viện dẹp được cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc th́ dựng cột đồng để đánh dấu biên cương và ghi hàng chữ : « Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt ». Cột đồng gảy, Giao Chỉ sẽ bị diệt vong, người nước ta qua đó mỗi người đều mang một ḥn đá đấp vào nên trụ đồng bị lấp mất. Theo Ngô Sĩ Liên cột đồng dựng ở Cổ Lâu thuộc Khâm Châu. Quảng Tây Trung Quốc. Theo Tự điển Từ Hải ở núi Phân Mao, động Cổ Sâm ở phủ Tây, Khâm Châu. Sứ thần Vũ Huy Tấn đời Tây Sơn năm 1789 có viếng di tích này và viết bài thơ. Theo Đào Duy Anh ở núi Thành c̣n gọi là núi Đồng Trụ (núi Hùng Sơn, Nghệ An). Xe Ngọc châu rốt cục làm lụy con cái trong nhà. Mă Viện ở Giao Chỉ thích ăn hạt ư dĩ (bo bo) để chống chướng khí, khi trở về nước có chỡ một xe ư dĩ để dùng. Người ta đồn đó là hạt trai ở phương Nam. Sau khi Mă Viện chết có người tố cáo là Mă Viện đă chở về một xe hạt trai. Vua Hán nổi giận. Vợ con Viện phải chôn cất ông ở phía Tây thành, chỗ Mă Viện đóng quân ở Hồ Nam, không dám đem xác về. Họ và tên Mă Viện chỉ đáng ghi ở gác Vân Đài. Sau c̣n ngoảnh về nước Nam đ̣i hỏi việc cúng tế. Vua Hán Quang Vũ cho vẽ mặt 28 công thần ở gác Vân Đài, v́ Mă Viện có con gái làm Hoàng Hậu nên không cho vẽ Mă Viện để tránh tiếng. Sau khi Mă Viện chết, đời sau các quan lại Trung Quốc cai trị bắt dân ta lập miếu thờ ở nhiều nơi. Câu này chỉ Mă Viện chết rồi mà c̣n muốn ḅn cúng tế nhân dân địa phương.

 

MIẾU THỜ MĂ PHỤC BA Ở GIÁP THÀNH

 

Tuổi lăo sáu mươi sức lực suy, 

Cứ thường mặc giáp ngựa như phi. 

Chỉ mong cung điện quân vương khoái, 

Đâu biết xóm làng huynh đệ bi. 

Đồng trụ biên cương ḷe gái Việt, 

Xe châu về nước lụy gia nhi. 

Tuổi tên được thưởng Vân đài vẽ, 

C̣n bắt dân Nam hương khói chi.

 

Nhất Uyên dịch thơ

 

Nguyên tác phiên âm Hán Việt :

 

GIÁP THÀNH MĂ PHỤC BA MIẾU

 

Lục thập lăo nhân cân lực suy, 

Cứ an bị giáp tật như phi. 

Điện đ́nh chỉ bác quân vương tiếu, 

Hương lư ninh tri huynh đệ bi. 

Đồng trụ cận năng khi Việt nữ, 

Châu xa tất cánh lụy gia nhi. 

Tính danh hợp thống Vân Đài họa, 

Do hướng Nam trung sách tuế th́.

 

Đại Than là một ghềnh lớn của sông Minh Giang hay Tả Giang. Theo truyền thuyết Mă Viện khi đem quân xuống xứ nóng phương Nam, sang nước ta, đă cho mở đường sông phá các ghềnh thác, cho thuyền dễ đi. Do đó những nơi ghềnh thác thường có miếu thờ Mă Viện.. Bài thơ đề Miếu Phục Ba ở Đại Than Nguyễn Du Viết: Đục thông đường núi Ngũ Lĩnh để đi b́nh định xứ nóng phía Nam. Công danh che trùm đời được ghi vào sử sách. Tuổi cao già rồi mà vẫn c̣n khoe quắc thước. Ngoài cơm áo ra tất cả đều là thừa (Lời Thiếu Du em họ Mă Viện). Sóng gió Đại Than c̣n lưu dấu công lao to lớn ngày trước. Cây tùng, cây sam ở nơi cổ miếu cách xa quê nhà. Chiều tà nơi chôn Mă Viện, dưới lớp gai góc phía Tây thành. Nỗi hận ở Dâm Đàm rốt lại như thế nào rồi ?. Mă Viện đem quân đánh Hai Bà Trưng, măi không được phải lui về Lăng Bạc. Trời nóng bức, hơi độc từ dưới hồ bay lên, khiến cho diều hâu không bay được. Viện đă hối hận v́ không nghe lời em ḿnh. Câu này Nguyễn Du mỉa mai Mă Viện. Theo ông Đào Duy Anh : Lăng Bạc là vùng đất trũng ngập nước ở khoảng dưới chân núi Tiên Du thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay. Có nhiều người lầm với Hồ Tây Hà Nội.

 

ĐỀ MIẾU PHỤC BA Ở ĐẠI THAN

 

Đục đường thông núi định Viêm Bang,

 

Sử sách danh truyền ghi chiến công. 

Bạc tóc vẫn khoe ḿnh quắc thước, 

Áo cơm ngoài nó có chi danh. 

Đại Than sóng gió lưu công trước, 

Miếu cổ tùng sam cách cố hương. 

Chiều xuống thành Tây gai góc phủ, 

Dâm Đàm hận cũ có c̣n vương.? 

Nhất Uyên dịch thơ.

 

Nguyên tác phiên âm Hán Việt :

 

ĐỀ ĐẠI THAN MĂ PHỤC BA MIẾU

 

Tạc thông lĩnh đạo tạc Viêm khư, 

Cái thế công danh tại sử thư. 

Hướng lăo đại niên căng quắc thước, 

Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư. 

Đại Than phong lăng lưu tiền liệt, 

Cổ miếu tùng sam cách cố lư. 

Nhật mộ thành tây kinh cúc hạ, 

Dâm Đàm di hối cánh hà như ?

 

Bài chiều xuống Đại Than nước lũ mới tràn về. Bài này làm trong thời đi giang hồ. V́ khi đi sứ, với đồ cống phẩm. Vị tướng chỉ huy không thể để đồ cống phẩm và đoàn sứ đi trong t́nh h́nh nước lũ tràn về, khó khăn trong việc chức hộ tống, và bảo đảm an toàn khi qua thác Đại Than. Khi gặp trường hợp như thế họ dời ngày đi qua cửa Nam Quang, đoàn phải ở lại Đoàn Thành, Lạng Sơn chờ đợi. Nguyễn Du viết: Đêm qua ḍng sông Ngân từ trên trời đổ xuống, Nước sông mênh mông, bờ sông ngập bằng. Chưa tin quỉ thần có thể giúp đơ ǵ. Đến cả rồng cọp cũng đều mất hết linh thiêng. Ngày thường không biết nói chuyện trung tín. Đường Giới đời Tông có câu: B́nh sinh thương trung tín, Kim nhật nhiệm phong ba. (Ngày thường giữ trung tín , nay mặc kệ phong ba). Nguyễn Du nói ngược lại, Ngày thường không giữ trung tín, Th́ đến bất cứ nơi nào cũng không thể giải quyết việc sống chết cho ḿnh được. Vẫn c̣n có chỗ hiểm nguy gấp mười lần. Ta sẽ lấy ǵ để xin với thần minh.

 

CHIỀU XUỐNG ĐẠI THAN

 

NƯỚC LŨ MỚI TRÀN VỀ

 

ĐƯỜNG HIỂM NGẬP NƯỚC

 

Đêm qua trời đổ nước ḍng Ngân, 

Ngập nước mênh mông, đâu bến sông. 

Chẳng đợi quỷ thần ǵ cứu giúp, 

Mà xem rồng cọp hết uy linh. 

Ngày thường chẳng nói điều trung tín, 

Hạn đến ai mà nhắc tử sinh. 

C̣n gặp mười phần nguy hiểm nữa. 

Khấn ǵ đây hỡi với thần linh.

 

Nhất Uyên dịch thơ

 

Nguyên tác phiên âm Hán Việt :

 

VĂN HÁ ĐẠI THAN, TÂN LẠO BẠO TRƯỚNG CHƯ HIỂM CÂU THẤT

 

Ngân hà tạc dạ tự thiên khuynh, 

Giang thủy mang mang giang ngạn b́nh. 

Vị tín quỷ thần năng tướng hựu, 

Tn giao long hổ thất tinh linh. 

B́nh cư bất hội giảng “trung tín “. 

Đáo xứ vô phương tề “tử sinh “. 

Cảnh hữu hiểm hy nhiêu thập bội, 

Ngô tương hà dĩ khấu thần minh ?

 

Bài Hạ Than Hỷ phú , bài này ció chi tiết: một con thuyền, và song thuyền lặng lẽ (một ḿnh) bài này Nguyễn Du viết trong thời kỳ đi giang hồ 1788 khi đi qua Quảng Tây. Khi đi sứ với sứ đoàn 27 người, hàng trăm quân hộ tống, đánh trống, đốt pháo ầm ỉ.. Khi sứ đoàn đi qua th́ thuyền chài cũng dừng lại ṭ ṃ nh́n vào đoàn cống sứ, không có cảnh thuyền chài cao hứng hát. Nguyễn Du viết: Thành tâm dâng hương cầu khẩn trước đền tướng quân (Mă Viện). Một con thuyền giữa ḍng nước chảy mặc cho nó trôi đi. Đến nơi nào cũng thích thú như núi sông đă từng quen biết. Mừng cho người, v́ rắn, cọp đă không ra oai. Muôn cụm tùng kia là nơi nhà sư ở. Nơi có một dăi khói lạnh là Ḥn Én. Lặng lẽ bên cửa sổ thuyền không có việc ǵ. Nghe khúc hát của thuyền chài bên sông, ngắm bóng chiều tà.

 

TẢ NỖI MỪNG XUỐNG KHỎI THÁC

 

Thành khẩn dâng hương đền tướng quân, 

Một con thuyền chảy mặc theo ḍng.

 Đến sông núi lạ như quen biết, 

Chẳng cọp rắn nào cản bước chân. 

Thấp thoáng chùa sư tầng biếc phủ, 

Lung linh Ḥn Én khói sương dâng. 

Song thuyền lặng lẽ ngồi thong thả, 

Khúc hát chài vang bóng tối dần. 

Nhất Uyên dịch thơ

 

Nguyên tác phiên âm Hán Việt:

 

HẠ THAN HỶ PHÚ

 

Tâm hương bái đảo tướng quân tỳ (từ), 

Nhất trạo trung lưu tứ sở chi. 

Đáo xứ giang sơn như thức thú, 

Hỷ nhân xà hổ bất thi uy. 

Vạn châu tùng thụ tăng nhân ốc. 

Nhất đái hàn yên Yến Tử ky (cơ). 

Tịch tịch thuyền song vô cá ự, 

Ngư ca giang thượng khán tà huy.

 

Vũ Huy Tấn (1749-1800) Phó sứ sứ đoàn Tây Sơn năm 1789 có viết bài thơ Vọng đồng trụ cảm hoài khi đi thăm trụ đồng Mă Viện ngoài thành Minh Châu: Sáng sớm ra khỏi thành Minh Châu, T́m hỏi vết tích cột đồng. Người dân sắc tộc địa phương chỉ tay về phía xa. Nơi hai đống đá xanh xanh ! Than ôi ! cột đồng kia ! là đất cũ của nước ta ! Thời Trưng Vương buổi trước, Phục Ba (Mă Viện) đă vạch làm biên giới. Bậc phấn son thật cũng anh hùng, Muôn đời tiếng tăm c̣n vang dội. Đáng giận tên gian thần nhúng tay vạc (Mạc Đăng Dung). Cắt đất dâng đi chẳng tiếc đoái ǵ. Bờ cơi xưa v́ thế luân lạc đi mất. Đến nay đă hằng mấy trăm năm. Khói mù cộng với thời gian. Cảm khái việc xưa nay biết dường nào ! Bên này có núi Phân Mao. Trời đă làm cho phần Bắc Nam bị chia tách. Chia đă lâu rồi cần họp lại. Vết tích lạ này há lại bỏ không .( Với chiến thắng Tây Sơn, triều đại Tây Sơn đă có ư muốn bằng ngoại giao: cầu hôn công chúa nhà Thanh, Lễ Ôm gối.. đ̣i lại đất Lưỡng Quảng, nơi có đông người Việt cổ, người Choáng hay người Nùng, thời Việt Vương Câu Tiễn, và Triệu Đà, việc này chưa thực hiện th́ vua Quang Trung mất năm 1792.)

 

TRÔNG CHỔ CỘT ĐỒNG CẢM XÚC

 

Sáng rời Minh Châu thành,

 

Hỏi vết tích trụ đồng.

 

Dân chỉ về phía trước,

 

Nơi hai đống đá xanh.

 

Than ôi, cột đồng kia,

 

Là đất cũ nước ta.

 

Thời Trưng Vương buổi trước,

 

Biên giới mốc Phục Ba.

 

Bậc phấn son anh hùng,

 

Muôn đời vang tiếng danh.

 

Đáng thẹn kẻ gian tặc,

 

Cắt đất đă hiến dâng.

 

Bờ cơi xưa lạc dấu,

 

Đến nay mấy trăm năm.

 

Thời gian mù sương khói,

 

Cảm khái việc xa xăm.

 

Bên này núi Phân Mao,

 

Trời chia cách Nam Bắc,

 

Chia lâu cần họp nhau,

 

Há bỏ qua di tích.

 

Nhất Uyên dịch thơ

 

Nguyên tác phiên âm Hán Việt :

 

VỌNG ĐỒNG TRỤ CẢM HOÀI

 

Hiểu xuất Minh Châu thành,

 

Tầm phỏng đồng trụ tích.

 

Thổ nhân dao chỉ điểm,

 

Thanh thanh song đôi thạch.

 

Ngă bang cựu chỉ trạch ! 

Tại tích Trưng Vương thời. 

Phục Ba vi trung hoạch, 

Chi phấn tự anh hùng. 

Vạn cổ do trách trách. 

Khả linh nhiễm đỉnh phu, 

Cát hiến vô cố tích. 

Cố cương toại luân một, 

Vu kim niên sổ bách. 

Yên vụ cộng triêu hôn, 

Đồ nhiên khái kim tích. 

Thử bàng hữu Phân Mao, 

Thiên vị Nam Bắc tích. 

Cửu phân chung đương hợp, 

Khởi hư thử dị tích.

 

Paris, 12-4-2016

 

PHẠM TRỌNG CHÁNH

 

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V Sorbonne.

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


 

New World Order

Daily Storm

Observe

Illuminatti News

American Free Press

Federation of Anerican Scientist

Bảo Tàng Lịch Sử

Đỗ Ngọc Uyển

Thư Viện Hoa Sen

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Đại Kỷ Nguyên

Việt Mỹ

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

DĐ Người Dân

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

ĐCSVN

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

BaSàm

Thơ Trẻ

Văn Học

Điện Ảnh

Cám Ơn Anh

TPBVNCH

1GĐ/1TPB

Propublica

Inter Investigate

ACLU Ten