Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidential Unit Citation 

 

Military Assistance Command-

Vietnam Studies and Observation Group

 

Hội ngộ tại Fort Bragg  

 

 

10 người thuộc Sở Bắc hiện định cư tại tiểu bang Georgia do ông Hà Văn Sơn hướng dẫn và 8 người khác thuộc Nha Kỹ Thuật/Sở Liên Lạc đến từ nhiều tiểu bang trên nước Mỹ như : ông Nguyễn Văn Kiệt (WA) , ông Lữ Triều Khanh (NC) , ông Nguyễn Phan Tựu (CO) , ông Hồ Tịnh (CT) , ông Phạm Ḥa (CA), ông Trần Nhung Nguyên (VA) , ông Lê Văn Hạnh (VA) và ông Đoàn Hửu Định (VA). Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Kiệt (WA)