Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

 

Hiến pháp Singapore – Một phân tích dựa vào đặc thù

 

Ka Đặng chuyển ngữ

Jaclyn L. Neo

 

 

 

 

 

 

Tương xứng với danh hiệu là một trong những sử gia chính thống hàng đầu tại Singapore, Kevin YL Tan đă đi thẳng vào việc giới thiệu một cách đầy hiểu biết về luật hiến pháp của Singapore ngay từ lúc bắt đầu. Hiến pháp Singapore được đặt vào bối cảnh lịch sử chính trị trong lúc c̣n là một thuộc địa đang nảy nở của Anh, được thừa hưởng luật pháp Anh cùng với những truyền thống chính trị và pháp luật được gắn kết trong suốt cả giai đoạn thuộc địa đáng chú ư này. Bối cảnh lịch sử về pháp lư, chính trị và xă hội cho thấy nguồn gốc khai sinh hiến pháp, không kém phần quan trọng bởi v́ những câu chuyện lịch sử được dùng để viện dẫn một cách sáng suốt và liên tục trong bài thuyết giảng trước công chúng nhằm để minh chứng, xác thực, và báo hiệu cho những lựa chọn hiến pháp. Nó cũng là ch́a khóa giúp hiểu được những nghịch lư mà Singapore đưa ra cho chủ nghĩa hợp hiến, đặc biệt là chủ nghĩa hợp hiến tự do.

 

Singapore không phải là một chính thể tự do và cũng không có ư định như thế. Tuy nhiên, hệ thống hiến pháp của nước này bao gồm các đặc trưng mà rơ ràng đă được phỏng theo mô h́nh hiến pháp của nhiều quốc gia dân chủ tự do, như Anh và Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ, cũng không đúng đắn khi phân loại Singapore là một nhà nước độc tài, như một số người đă lầm. Thật vậy, ông Tan miêu tả hiến pháp của Singapore thuộc về một nhà nước công xă hoặc hơi chuyên quyền. Về phương diện này, ông bị chất vấn bởi các học giả, những người t́m cách bám lấy các nghịch lư trong hệ thống hiến pháp của Singapore v́ nó phơi bày một số yếu tố chuyên quyền nhưng cũng có một sự cam kết chặt mẽ với pháp quyền[1].

 

Ví dụ, gần đây nhất, Mark Tushnet đă xác định Singapore là trường hợp điển h́nh đầu tiên làm h́nh mẫu cho chủ nghĩa hợp hiến chuyên quyền, trong đó “các quyền tự do được bảo vệ ở mức độ trung b́nh, và các cuộc bầu cử th́ tự do và công bằng một cách hợp lư”[2].

 

Ông Tan lưu ư rằng, “Singapore là một ví dụ điển h́nh về một nhà nước ‘chuyên quyền mềm’, một chế độ độc tài nhưng nhân từ”. Ông giải thích rằng quan niệm về một nhà nước chuyên quyền mềm là một nhà nước ở đó quyền lực được “tập trung cao độ và mạnh mẽ”, đồng thời “đưa ra mọi quyết quan trọng về chính trị, xă hội và kinh tế”. Ông cũng gắn chủ nghĩa chuyên quyền mềm với việc cho rằng quá tŕnh phát triển kinh tế đ̣i hỏi phải ràng buộc các quyền tự do cá nhân để tuân theo mệnh lệnh của nhà nước. Dù thực tế không mấy tự do này, ông Tan lưu ư rằng đây là quốc gia “ổn định về chính trị và xă hội”, đồng thời “dân cư nói chung sống tương đối hạnh phúc dưới chế độ lănh đạo kiểm soát trên mọi lĩnh vực”.

 

Để hiểu được một cách đầy đủ làm thế nào mà dân chúng có thể phê chuẩn một chế độ có vẻ chuyên quyền, tuy cũng mềm dẻo, ta cần phải nh́n vào văn hóa hiến pháp của nó. Điều này đă được ông Tan chỉ ra trong quyển sách. Đối với ông, văn hóa hiến pháp nh́n chung là “sự kết tụ của niềm tin và thái độ mà người dân, thẩm phán, luật sư, và nhà nước nắm giữ dựa trên hiến pháp và các điều luật”. Trong khi Singapore đă “lắp ghép từng mảnh một của một văn hóa hiến pháp riêng biệt”, mà nó đă bị ràng buộc bởi hoàn cảnh lịch sử và điều kiện chính trị. Giờ đây, ông Tan chỉ ra rằng “công chúng Singapore đă không có nhiều cơ hội để phát triển các đặc trưng hiến pháp độc đáo của riêng họ”. Đối với ông, điều này một phần là v́ người dân “thực tế đă không góp phần vào việc lập nên Hiến pháp của Singapore” và bởi đôi lúc họ từng “quan tâm nhiều hơn tới bữa ăn hằng ngày, những vấn đề thiết thực để tồn tại”. Điều trên, và sự chiếm ưu thế bầu cử của Đảng Nhân dân Hành động (PAP) đang nắm quyền, có nghĩa là những thay đổi về hiến pháp đă được thi hành “từ trên xuống” chứ không phải thông qua bất kỳ sự tham gia chính trị thực sự nào.

 

Do đó, phân tích sâu sắc của ông Tan về Hiến pháp Singapore được dựa trên quan điểm của đảng chính trị trọng yếu với một uy thế vững mạnh (và có năng lực), một tầm nh́n toàn diện về luật pháp, và một niềm tin chung vào sự chuyên quyền. Đảng PAP đă đứng vào hàng ngũ chính trị đi đầu trong cuộc hành tŕnh dẫn đến độc lập của Singapore (bao gồm giai đoạn ngắn ngủi sáp nhập vào Malaysia) và hiện đang thống trị nền chính trị v́ đảng này đă xây dựng chính phủ sau mọi cuộc bầu cử phổ thông kể từ khi độc lập. Thật vậy, trong thời gian Singapore độc lập khoảng giữa năm 1965 và 1981, Đảng PAP đă kiểm soát tất cả số ghế trong Quốc hội. Ngày nay, nó vẫn tiếp tục kiểm soát hơn hai phần ba vị trí trong Quốc hội. Uy thế chính trị của PAP chứng tỏ rằng ư thức hệ nhà nước thường phụ họa, nếu không muốn nói là đồng điệu, với ư thức hệ của đảng chính trị. Ông Tan nhấn mạnh ba quy tắc – tăng trưởng kinh tế là việc ưu tiên, quản lư dân tộc; và đảm bảo ưu thế chính trị của họ – để đưa Đảng PAP tiến gần hơn đến việc cai trị và do đó tạo ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển hiến pháp ở Singapore. Hơn nữa, uy thế chính trị của PAP cũng thể hiện trong một thời gian dài, Đảng PAP đă có khả năng giữ độc quyền lư luận chính trị cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa hiến pháp.

 

Sự thiếu vắng của nền văn hóa hiến pháp phát triển một cách hữu cơ, định hướng công dân, có thể gán ghép cho sự xă hội hóa bởi triết lư định hướng của PAP mà rằng tin tưởng, c̣n hơn là hồ nghi, vào chính phủ là điều cần thiết và có lợi hơn v́ nó thúc đẩy và làm tăng sự hiệu quả. Như ông Tan chỉ ra rằng, thái độ phổ biến hiện nay đối với chủ nghĩa hợp hiến bắt nguồn từ quan điểm của PAP. Đó là h́nh thức chính phủ tốt nhất cho Singapore – một chính phủ được nắm giữ bởi những người đáng kính trọng, hoặc 君子 (quân tử), nơi mà chính phủ có “nhiệm vụ phải thực thi quyền người dân, và những ai có niềm tin và sự tôn trọng dành cho mọi người trong xă hội”. Điều này dẫn đến một ư tưởng cao đẹp về một chính phủ kể từ sự cho rằng “một khi đă được bầu vào vị trí, chính phủ tại nhiệm nên được phép làm một công việc thích đáng trên nhiều lĩnh vực và nỗ lực hết sức v́ lợi ích cộng đồng”. Để đem lại những nền tảng xă hội cho lư thuyết chính trị này, chính phủ Singapore đă tŕnh ra bản Sách Trắng ‘về những giá trị được chia sẻ’ vào năm 1991, trong đó xác định năm giá trị chung cho xă hội Singapore. Đó là: (1) Quốc gia đứng trước cộng đồng và xă hội nằm trên cá nhân; (2) Gia đ́nh là đơn vị cơ bản của xă hội; (3) Sự quan tâm và hỗ trợ từ phía cộng đồng đến từ mỗi cá nhân; (4) Hăy đồng thuận thay v́ tranh căi: và (5) ḥa hợp các chủng tộc và tôn giáo. Theo ông Tan, đây là “một nỗ lực của chính phủ nhằm phát triển một hệ tư tưởng quốc gia dựa trên các giá trị phổ quát có thể được chia sẻ bởi mọi người và điều này sẽ bảo tồn di sản của những cộng đồng khác nhau đang sinh sống tại Singapore”. Hơn nữa, ông sắc sảo chỉ ra rằng trong khi Sách Trắng này có vẻ “phần nhiều bị lăng quên trong hiện tại và ít khi được nhắc đến bởi người nổi tiếng”, th́ viễn cảnh công xă của nó vẫn tiếp tục “phản ánh nghiêm túc về cách thức hoạt động của PAP và triển vọng của nó về cách thức mà đất nước nên được quản lư”.

 

Quan sát của ông Tan về những dấu hiệu thay đổi trong văn hóa hiến pháp này là một điều đáng chú ư. Ông dẫn ra ví dụ rằng hiện nay những thách thức đến từ hiến pháp được đệ đơn tại ṭa án ngày càng nhiều. Rơ ràng, sự thay đổi này có thể là do việc dễ dàng tiếp cận thông tin về hiến pháp và các vấn đề liên quan. Nhưng v́ có lẽ sẽ chẳng mấy ngạc nhiên đối với một nhà nước chuyên quyền mềm, nên sự thay đổi này cũng dẫn đến những thay đổi trong phạm vi rộng lớn qua cách tiếp cận của chính phủ đối với luật hiến pháp.

 

Thật vậy, ông Tan lưu ư rằng “chính phủ và bộ máy tư pháp đă sẵn sàng tham gia vào việc thảo luận hiến pháp trong những năm gần đây – thông qua các cuộc bàn thảo chuyên đề, các bài phát biểu và đối thoại – đă dẫn đến một sự thay đổi thái độ dưới cách nh́n về Hiến pháp của các luật sư và sinh viên”[3]. Trong khi sự thay đổi này có thể là một phần trong cách tiếp cận v́ chính phủ hiểu rằng họ không c̣n có thể độc quyền lư luận chính trị trong một xă hội ngày càng được kết nối, thực tế là việc chính phủ đă thực hiện thay đổi để tăng sự cam kết chính trị với các cử tri có thể được coi như là một phản hồi tới công luận.

 

Phản ứng này nhất định được xem là nguyên do cho sự thắng lợi bầu cử gần đây của PAP[4]. Cuộc Bầu cử Phổ thông năm 2015 mới đây minh chứng cho sự vững bền của luật hiến pháp mang phong cách Singapore. Tuy có những hành vị vượt khỏi sự giới hạn và những mưu kế mang tính khả thi khác bởi lợi thế sẵn có của đảng đương nhiệm, nhưng các điều kiện ràng buộc cho cuộc bầu cử này cho đến nay được xem là tự do nhất và cạnh tranh nhất trong lịch sử chính trị gần đây.

 

Lần đầu tiên, chín đảng chính trị đối lập tranh nhau tất cả các ghế trong Quốc hội. Các phương tiện truyền thông chính thống đă cố gắng đưa tin bao quát về mọi đảng chính trị (dù rằng không phải với cùng một mức độ nhiệt t́nh), và xuất hiện một ngọn lửa truyền thông chống lại PAP. Tuy vậy, Đảng PAP đă có số phiếu bầu chọn tăng thêm 10 điểm thành 69,9%. Họ thậm chí c̣n xoay sở để giành lại một ghế từ phe đối lập, thắng 83 trong tổng số 89 ghế trong Quốc hội.[5] Đây là một chiến thắng vang dội, dù như thế nào đi nữa, dường như cũng gây ngạc nhiên ngay cả với PAP, và mang lại một sự chứng thực nền tảng chính trị của họ[6]. Kết quả hiện lên rất rơ với sự quan sát của ông Tan rằng “sự thực tế và chủ nghĩa thực dụng mang lại ‘điều tốt đẹp hơn’ cho cộng đồng” là thái độ phổ biến hiện nay đă gắn chặt vào văn hóa hiến pháp của Singapore[7].

 

Nh́n bao quát, ông Tan đă thực hiện cách tiếp cận từ lúc lập hiến để phục vụ cho việc phân tích luật hiến pháp của Singapore chứ không phải bằng một cách tiếp cận lấy ṭa án làm trung tâm hay dựa trên các quyền. Thật vậy, ông Tan chỉ dành duy nhất một chương để thảo luận về các quyền cơ bản, mà mặc dù nó nhấn mạnh đến tiến tŕnh phát triển lịch sử và lập hiến. Chẳng hạn, ông thảo luận về vai tṛ của hai cơ quan lập hiến trong việc định h́nh lư luận về các quyền được quy định trong hiến pháp, và tập trung một cách khác thường vào quyền sở hữu và việc loại trừ quền này ra khỏi hiến pháp của Singapore. Để chắc chắn, ông sự tập trung nhiều hơn vào việc diễn giải pháp lư về những quyền tự do cơ bản (đặc biệt là về những quyết định gần đây của Ṭa án Phúc thẩm) sẽ bổ trợ cho thảo luận đó. Cuộc thảo luận này có lẽ được xây dựng dựa trên các cuộc thảo luận nguyên sơ trước đây về các học thuyết và cách tiếp pháp lư mà rơ ràng đă tạo ảnh hưởng đến việc lư giải của các thẩm phán về những đảm bảo trong hiến pháp liên quan đến các quyền cơ bản: chánh thể lập hiến phương Tây, thuyết nhị nguyên chặt chẽ (liên quan đến luật pháp quốc tế), học thuyết bốn bức tường (ư tưởng về Hiến pháp của Singapore phải được giải thích dựa trên t́nh h́nh địa phương), và một cách tiếp cận cân bằng giống như một số phương pháp tiếp cận pháp lư then chốt (xem chương 8). Giới quan sát Mỹ đă quen với cách tiếp cận lấy quyền làm trung tâm hơn là bằng luật hiến pháp, họ có lẽ bỏ ngỏ với nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời. Tuy nhiên, điều này hài ḥa với cách tiếp cận chủ yếu từ trước tới nay tới luật hiến pháp Singapore mà nó đang có xu hướng tập trung vào tiến tŕnh phát triển lịch sử và lập hiến, hơn là các quyền và những trường hợp được quy định trong Hiến pháp.

 

Trong phân tích cuối cùng, những câu chữ cung cấp cho người đọc một điểm khởi đầu tuyệt vời giúp đặt sự hiểu biết của họ vào bối cảnh h́nh thành luật hiến pháp tại Singapore. Quyển sách cũng có giá trị so sánh đáng kể từ góc độ xây dựng và h́nh thành hiến pháp v́ nó làm sáng tỏ một loạt các sáng kiến ​​trong việc lập hiến, như kế hoạch bầu cử theo Đại diện Cộng đồng (“Group Representation Constituency – GRC”) (ở Chương 3) và Chức Tổng thống được bầu (“Elected Presidency – EP”) (Chương 6). Đáng chú ư, những ǵ ông Tan đưa ra là cái nh́n tận sâu vào trong quá tŕnh phát triển Hiến pháp của Singapore.

 

Là một học giả nghiên cứu lâu năm về luật hiến pháp, ông Tan đă kết lại quyển sách một cách ấn tượng bằng một lưu ư đầy hy vọng. Ông cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của Hiến pháp sẽ phải kèm theo những đ̣i hỏi nhiều hơn về một Hiến pháp tự do hơn và h́nh thức chính phủ có lợi cho sự sung túc về mặt kinh tế sẽ khiến cho người dân ngày càng hài ḷng về các nhu cầu cơ bản của họ. Thật vậy, có những bằng chứng cho thấy văn hóa hiến pháp ở Singapore thực sự đang đi theo hướng này. Tuy nhiên, điều mà cuộc Bầu cử Phổ thông 2015 cho thấy chính là lời kêu gọi cho sự tự hiện thực hóa nhiều hơn và nhiều quyền tự do hơn có lẽ khiến cho Đảng PAP phải đáp ứng và thay đổi quyền lực, c̣n hơn là vẫn không làm ǵ.

 

_________

 

[1] Thio Li-ann, ‘Between Apology and Apogee, Autochthony: The Rule of Law beyond the rules of law in Singapore’ (2012) Singapore Journal of Legal Studies; Jothie Rajah, Authoritarian Rule of Law: Legislation, Discourse and Legitimacy in Singapore (New York: Cambridge University Press, 2012); Gordon Silverstein, ‘Singapore: The Exception that Proves Rules Matter’, in Tom Ginsburg & Tamir Moustafa, eds., Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) 73.

 

[2] Mark Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, 100 Cornell Law Review 391, at 396 (2015).

 

[3] Xem thêm, VK Rajah, ‘The Rule of Law’, Speech at the Opening of the Legal Year 2015, edited excerpt The Straits Times (Singapore, 7 January 2015) <https://www.agc.gov.sg/DATA/0/Docs/NewsFiles/OPENING%20OF%20LEGAL%20YEAR%202015_ATTORNEY-GENERAL%20V%20K%20RAJAH’S%20SPEECH_5%20JAN_checked%20against%20delivery.pdf> accessed 21 September 2015.

 

[4] Lydia Lim, ‘The Quiet Transformation of the PAP’, Straits Times (Singapore), September 12, 2015, http://www.straitstimes.com/singapore/quiet-transformation-of-the-pap.

 

[5] Sumiko Tan, ‘GE2015: PAP vote share increases to 69.9%, party wins 83 of 89 seats including WP-held Punggol East’, Straits Times (Singapore), September 12, 2015, http://www.straitstimes.com/politics/ge2015-pap-vote-share-increases-to-699-wins-83-of-89-seats-including-wp-held-punggol-east.

 

[6] Eleanor Wong, ‘Liberal reflections on loss and acceptance in GE2015’, Straits Times (Singapore), September 16, 2015 http://www.straitstimes.com/opinion/liberal-reflections-on-loss-and-acceptance-in-ge2015.

 

[7] For a more extensive analysis of the 2015 General Elections, see Tommy Koh, ‘Ten Reflections on GE 2015’, Straits Times (Singapore), September 17, 2015, http://www.straitstimes.com/opinion/ten-reflections-on-ge-2015

 

__._,_.___

 

 

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Thư Viện Hoa Sen

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

cach

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng