MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

 

Phát hành tài liệu t́nh báo CIA thời chiến tranh Việt Nam

 

 

 

Trung tâm Nghiên cứu T́nh Báo (The CIA Center for the Study of Intelligence) đă cho phát hành sáu bộ sách về tài liệu từng được xếp vào loại "mật", kể chi tiết nhiều khía cạnh khác nhau về các hoạt động của Trung tâm T́nh Báo Mỹ (CIA - Central Intelligence Agency) ở Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia trong thập niên 1960 và 1970.

Công tŕnh này đă được phân phát và thảo luận vào một hội nghị cuối tuần tại Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu Việt Nam, thuộc trường Đại học Công Nghệ Texas, tỉnh Lubbock, bang Texas.

Các tài liệu - viết bởi sử gia t́nh báo Thomas L. Ahern Jr - đă được rút ra từ các hồ sơ hoạt động, cũng như phỏng vấn các nhân vật chủ chốt để xét lại chính sách đối ngoại của Mỹ và cung cấp những ǵ mà người trưởng sử gia t́nh báo, ông Gerald K. Haines, gọi là những phân tích rất sắc bén về các chương tŕnh của CIA và các bản báo cáo từ lĩnh vực này.

Ahern bao gồm các chủ đề như các nỗ lực b́nh định nông thôn miền Nam Việt Nam của CIA, các nỗ lực để ổn định và dân chủ hóa miền Nam Việt Nam sau cuộc đảo chánh tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, sự thất bại của các nhân viên t́nh báo trong việc nhận biết và theo dơi các đường dây tiếp tế đạn dược đến các vùng đồng bằng Nam Việt Nam, và sự thất bại trong nỗ lực cài đặt lối tiến đen vào miền Bắc Việt Nam.

Bộ sách, được quét h́nh (scanned) và lưu trữ trên đĩa DVD, đă được phân phát cho những người tham gia hội nghị thường niên của Trung tâm Hội nghị Việt Nam, với đề tài là Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, và Chiến tranh Việt Nam.

Ông Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam, nói rằng các tài liệu đă được phát hành tại hội nghị để đảm bảo rằng các sử gia quốc tế, các học giả, và cựu chiến binh đến tham dự hội nghị có thể thu thập các tài liệu này.

"Một trong những quyền mà người Mỹ rất tự hào là quyền tự do truy cập thông tin," Maxner nói. "Chính phủ thực hiện những hoạt không thể công bố với công chúng, và điều đó có nghĩa là trong khi thất bại thường nhận được rất nhiều chú ư của giới truyền thông, rất nhiều thành công lại không. Những cuốn sách này tŕnh bày một cách trung thực cả hai phương diện thành công và thất bại của cộng đồng t́nh báo trong giai đoạn đó."Thêm vào đó, nó là những quyển sách đọc rất hay."Các tài liệu này là những loại mà bạn nh́n thấy trong các sách và phim ảnh trinh thám, nhưng đây là điều thật," Maxner nói.Trung tâm Nghiên Cứu T́nh Báo được thành lập vào năm 1974 và bao gồm các sử gia chuyên môn và những người hành nghề kinh nghiệm - những người làm việc để ghi lại những bài học đă học từ các hoạt động trong quá khứ, khám phá những nhu cầu và mong đợi của người sử dụng t́nh báo và kích thích các cuộc thảo luận nghiêm chỉnh về những thử thách trong hiện tại và tương lai của ngành t́nh báo.Ahern đă từng là một cán bộ hoạt động ch́m cho CIA trong 35 năm và đă nghỉ hưu từ năm 1989 sau năm lần thi hành nhiệm vụ tại châu Á, bao gồm cả ba lần tại Đông Dương. Ông là cựu giám đốc cơ sở hoặc hay các trạm t́nh báo tại Châu Phi, Trung Đông và Châu Âu. Sau khi nghỉ hưu ông tham gia vào ban lịch sử của CIA.

Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu Việt Nam là nơi cất giữ các tài liệu liên quan đến những mâu thuẫn bên ngoài của Hoa Kỳ nhiều nhất, bên ngoài Viện Lưu Trữ Hoa Kỳ.

Bạn có thể tải bản sao của bộ sách dạng PDF tại đây: