Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Groups . Forum . Portal . Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT CUỘC TIẾP TÂN THIẾU VÔ TƯ

 

 

 

Chiều ngày 13 / 6 / 2009, ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản Việt Nam, tổ chức một buổi tiếp tân chào mừng ông Đaị Sứ HK tại VN tại tư  gia.

Theo lời ông Quân, vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Michalak - mới từ VN trở về và tỏ ư muốn tiếp xúc với Giới truyền thông báo chí và Cộng Đồng Việt vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nên ông Quân đă đứng ra tổ chức buổi tiếp tân và mời một số khách tham dự.

Số lượng tham dự khoảng hơn 100 người trong đó có các truyền h́nh, cơ quan VNHN, RFA.  Về báo giới, chỉ có hai đại diện là ông Phạm Bá Vinh, Chủ Nhiệm bán nguyệt san Sóng Thần và ông Đào Trường Phúc của báo Phố Nhỏ. 

Trong buổi gặp gỡ này, ông Nguyễn Quốc Quân đă tiến hành một thủ tục tiếp xúc thiếu tinh thần vô tư và dân chủ khi ông Quân duyệt xét và chọn lọc các câu hỏi để ông Đại Sứ trả lời thay v́ để tham dự viên đặt những câu hỏi trực tiếp với ông đại sứ.  

Trong buổi tiếp xúc này, nhà báo Phạm Bá Vinh, Chủ Nhiệm của Bán Nguyệt San Sóng Thần, dự định đưa ra hai câu hỏi với ông đại sứ nhưng đă bị ông Quân loại bỏ (?!).  Hai câu hỏi đó là:

 

  1. Theo tôi được biết ông đă trả lời với các báo chí California rằng: “Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng hiện giờ không có đủ bằng chứng để chúng tôi đưa VN trở lại danh sách CPC. Trong khi đó th́ Uỷ Ban Tự Do Tôn giáo tại Quốc Hội lại mong muốn VN phải đưa trở lại danh sách CPC?”

  2. Theo ông th́ ngày nay tự do tôn giáo tại Việt Nam đă thay đổi nhiều, vậy ông có thể cho biết một vài thay đổi mà Việt Nam đă làm?

 

Từ Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi gọi điện thoại cho chủ nhiệm báo Chính Nghĩa tại Atlanta và hỏi: “Ông nghĩ thế nào khi ông Nguyễn Quốc Quân nói rằng ông ta chỉ  tổ  chức tiệc trà có tính chất private (riêng tư) nên khác với họp báo như ở Cali ?”

Và đây là câu trả lời của Kim Âu:

 

Theo nhận xét của chúng tôi, lỗi tại Cộng đồng các ông muốn làm bung xung cho tổ  chức của ông Quân thôi! Lư do ǵ mà ông Đại Sứ muốn gặp gỡ, tiếp xúc với giới truyền thông, báo chí, và cộng đồng Việt Nam vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn mà lại phải nhờ ông Quân đứng ra làm cai thầu tổ chức “buổi tiếp tân rọ mơm” này.

Ông Đại sứ là người đại diện cho Quyền lợi Hoa Kỳ ở Việt Nam nếu ông ta muốn đối thoại với giới truyền thông báo chí và cộng đồng Việt Nam để giải thích ǵ đó th́ cộng đồng điạ phương mới là những người có trách nhiệm đứng ra tổ chức chứ không phải ông Quân.

Đúng nhất ông [nhà báo Phạm Bá Vinh] nên có phản ứng bằng một thư gửi thẳng tới ông Michalak nói về  cách ứng xử “phi ngoại giao” của chính ông ta  đối với cộng đồng Việt Nam vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để lần sau ông ta làm việc với cộng đồng đúng “protocol” hơn.  

Gặp ông Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam chuyên bênh vực Việt Cộng như ông  Michalak mà lại bị rọ mơm th́ gặp làm ǵ cho tốn th́ giờ. C̣n mang tiếng làm b́nh phong cho những tổ chức hoạt đầu.”...

 

            Buổi tiếp tân và tiếp xúc với báo chí, dù là có tính cách riêng tư, và do một nhân vật mệnh danh “Chủ Tịch Cao Trào Nhân Bản Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản Việt Nam”, mà không cho người tham dự bày tỏ những câu hỏi thiết yếu với nhân vật chủ chốt là ông Đại Sứ HK tại VN, th́ buổi tiếp tân đó đă thiếu vô tư và không có ư nghĩa yểm trợ ǵ cho cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản VN” cả

            Xin bạn đọc SUY NGHĨ LẠI đối với những buổi tiếp tân như vậy.

 

 

Phạm Bá Vinh