Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum . Tinh Hoa . Da Lat. Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẠI  SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI    

 CỦA H̉A THƯỢNG THÍCH QUẢNG  ĐỘ    

 

                                                       

 Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất    

 

    

 

 

Ủng hộ hay không ủng  hộ th́ việc cũng đă qua, nhưng v́ tính chất  quan trọng của vấn đề, và v́ tầm ảnh  hưởng của nó bao trùm, nên người viết cảm  thấy cần phải trở lại vấn đề này. Đặt  câu hỏi là nếu VGCS chấp nhận thi hành yêu  cầu (tôi nhấn mạnh phần yêu cầu như  sẽ đọc được bên dưới) của HT Thích Quảng  Độ, th́ những người kư tên ủng hộ lời  kêu gọi của ngài có tuân thủ những ǵ mà  ḿnh đă kư không. Trả lời đi th́ sẽ thấy  chuyện ǵ ngay thôi.    

 Đọc tiêu đề trên, thế nào cũng có người cho rằng chúng tôi cố  ư phản bác lại bài viết của đại tá  Hoàng Đạo Thế Kiệt. Bài viết của đại tá  Kiệt có tựa đề “Tại sao tôi ủng hộ lời  kêu gọi của HT Thích Quảng Độ. Hai cái tựa đề chỉ khác nhau có một chữ “không”.  Bài viết của đại tá Kiệt cho thấy ông nồng  nhiệt ủng hộ lời kêu gọi của HT Thích  Quảng Độ. C̣n tôi, người viết bài này, th́  không. Tại sao không th́ đấy là vấn đề  về sau. Bây giờ th́ tôi xin được tŕnh bầy  để giải tỏa sự ngộ nhận nếu có như tôi  vừa nói trên đối với đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt trước cái đă.     

 Đại tá Hoàng Đạo Thế  Kiệt có lẽ không biết tôi, nhưng tôi biết  ông. Ông và tôi trước kia trong Quân  Lực VNCH đều phục vụ trong ngành Chiến Tranh  Chính Trị. Khi ông đă là đại tá th́  tôi chỉ là cấp để ông sai vặt. Chính v́  thế, xét về cấp bậc, chức vụ, tuổi đời,  tuổi lính, kinh nghiệm cũng như kiến thức về  các vấn đề to lớn và hệ trọng như thế này, tôi không dám có ư kiến phản bác hay  phản biện ǵ hết đối với một bậc trưởng thượng như ông. Tôi vẫn kính trọng ông và đánh giá công bằng các quan điểm  của ông. Thật sự là như vậy. Ở đây tôi  chỉ nêu ư kiến riêng của tôi để biểu tỏ rằng tại sao tôi không ủng hộ lời kêu gọi  của HT Thích Quảng Độ. Đơn giản chỉ có thế. Giữa đại tá Kiệt và tôi, hai quan điểm  hoàn toàn riêng tư và riêng biệt, mỗi

 người đều có quyền tự do bầy tỏ. Chỉ có  một điều tôi nghi ngại có liên quan đến  bài viết của đại tá Kiệt là lập trường  của ông h́nh như trước sau đă không được  nhất quán.        

 Đại tá Hoàng Đạo  Thế Kiệt là người đă vạch ra lằn ranh  Quốc/Cộng trước nhất và kiên quyết nhất,  nhưng xem ra trong việc ủng hộ lời kêu gọi  của HT Thích Quảng Độ, ông đă quên và  đă bước qua lằn ranh đó mất rồi. Các đ̣i  hỏi trong lời kêu gọi của HT Thích Quảng  Độ như đ̣i CS phải công bố các Hiệp Ước  mật về đất và biển mà chúng đă kư kết với Tầu cộng, đ̣i phải dẹp bỏ vụ khai thác bauxite trên Tây Nguyên v.v., xét theo thuần lư th́ đều là những đ̣i hỏi cụ thể và rất chính đáng. Đại tá Hoàng Đạo Thế  Kiệt ủng hộ việc đưa ra các đ̣i hỏi là chuyện rất đáng hoan nghênh. Là người Việt Nam   yêu nưóc, không ai có thể phủ nhận sự chính  đáng và cần thiết của các đ̣i hỏi đó. Chính bản thân tôi, người viết bài này, cũng ủng hộ việc nêu lên các đ̣i hỏi trên. Tuy nhiên, lồng vào trong các đ̣i hỏi kia việc  yêu cầu nhà nước VGCS triệu tập Quốc Dân Đại Hội th́ lại là một vấn đề không thể không quan tâm. Việc này phải coi  là một dụng ư, một mánh lới thiếu ngay  thẳng. Thế nhưng chuyện này xin để hạ hồi  phân giải. Ở đây chúng tôi đang thắc mắc về  vấn đề đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt đă  bước qua lằn ranh quốc/cộng mà ông đă tự  vạch ra.     

 Câu hỏi đặt ra là  đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt căn cứ vào đâu để cho rằng HT Thích Quảng Độ chống cộng sản và cùng đứng về một phía lằn ranh với ông. Nếu đại tá Kiệt căn cứ vào lời kêu gọi, hay thậm chí qua cả cái quá tŕnh đấu tranh của HT Thích Quảng Độ mà cho rằng ngài chống cộng sản và ngài cùng đứng chung trong hàng ngũ quốc gia với đại tá th́ e rằng ông đă sai, và sai lầm một cách thảm  hại. Nếu cho rằng HT Quảng Độ là người quốc gia chống cộng th́ phải giải thích thế nào và phải dùng chữ nghĩa ǵ để định loại các hoạt động gọi là đấu tranh tại  miền Nam trước đây của Phật Giáo Ấn Quang mà trong đó HT Quảng Độ là một thành  viên lănh đạo có thế giá? Vào thập  niên 1960, Phật Giáo Ấn Quang (PGAQ) nay gọi tắt  là Phật Giáo Thống Nhất (PGTN)  đấu tranh không khoan nhượng để dứt khoát  lật đổ cho bằng được các chính quyền VNCH. Đó là lịch sử, nghĩa là việc có thật  được ghi chép trong sách vở để lưu truyền lại cho hậu thế. Xin nhớ rằng đây cũng là mục tiêu tối hậu của bọn VGCS miền  Bắc xâm lược.       

 Sau khi giật sập được  cơ chế lănh đạo hợp pháp tại miền Nam, PGAQ  lập chính quyền gọi là 3 thành phần  và đưa Dương Văn Minh lên lănh đạo. Cũng xin  nhớ rằng việc chuyển quyền từ cố  TT Trần Văn Hương cho Dương Văn Minh là bất  hợp hiến theo Hiến Pháp VNCH. Tên tổng  thống xoán ngôi đoạt vị khốn kiếp này ngay  sau khi được phong liền giao Miền Nam

 cho quân CS miền Bắc xâm lược. Dám xin hỏi  toàn thể đồng bào VN ta, như thế th́  PGAQ có là quốc gia chống cộng không. Và cùng  một câu hỏi, như thế th́ HT Quảng  Độ có là người quốc gia chống cộng không?  Câu trả lời nhất định phải là “không”.  Tôi nói đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt sai là sai  ở chỗ đó. Ông đă vơ vào coi HT Quảng  Độ là người cùng chiến tuyến chống cộng  sản với ông là sai. Nếu trong Hội Nghị  Thống Nhất Phật Giáo năm 1981 VGCS trao cả khối  quần chúng phật tử cùng các phe  phái phật giáo khác cho phe Ấn Quang lănh đạo th́ thử hỏi HT Quảng Độ có chống  cộng và c̣n chống cho đến ngày nay không. Đấy  là tôi chưa nói đến việc HT Quảng  Độ cùng với TT Thích Minh Châu c̣n đích thân  đi rước VGCS vào Saigon và tổ chức  meeting mừng chiến thắng của quân cướp nước.  Do đó, mặc dầu tôi không dám vơ đũa  cả nắm nói rằng PGAQ nói chung, và HT Thích  Quảng Độ nói riêng là cộng sản, nhưng  quyết khẳng định rằng PGAQ và HT Quảng Độ  chưa bao giờ là quốc gia. Hơn nữa,  PGAQ và HT Quảng Độ cũng chưa bao giờ chống cộng nữa, nhưng chống Quốc Gia (VNCH) th́ đă quá rơ.     

 Cái nguy hiểm là  lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ đă  được hàng trăm ban đại diện cộng đồng trên  khắp thế giới, các tổ chức đoàn thể, các  đảng phái chính trị, và rất nhiều bậc  vị vọng trong tập thể người Việt tỵ nạn  kư tên ủng hộ. Ủng hộ nhắm mắt mà không  suy xét ǵ cả. Nếu mỗi người, mỗi đoàn thể trước khi kư biết lưu tâm đi t́m lại  lịch sử th́ tôi tin rằng đă chẳng có mấy ai  dám kư.    

 Để biết rơ chủ đích  hàm chứa trong lời kêu gọi của HT Quảng Độ,  ta có thể chia nội dung bản kêu gọi  ra làm 3 phần cho dễ phân biệt: một là phần  đưa ra các đ̣i hỏi, hai là phần nêu  yêu cầu, và ba là phần đề ra các biện pháp  tranh đấu để đạt được hai phần kia.     

 Ủng hộ các đ̣i hỏi  của HT Quảng Độ (phần một) là một việc làm chính đáng và cần thiết. Phần này chúng  tôi đă đề cập đến ở trên. Thiết tưởng  không cần phải nói ǵ thêm  nữa.  Phần 3 dưới đây chúng tôi cũng chỉ xin nói  phớt qua v́ đă có nhiều người bàn đến rồi.  Riêng phần 2 là lời kêu gọi VGCS triệu  tập một hội nghị có tính cách như  một  thứ  Quốc Dân Đại Hội th́ là chuyện quan trọng,  là chủ điểm của bài viết này, chúng  tôi xin bàn đến rộng răi hơn.

 1.  Vấn  đề biện pháp đấu tranh (phần  3) -  Vấn đề này HT Quảng Độ gọi là “biểu t́nh tại gia”. Phương pháp biểu t́nh tại gia để đấu tranh rơ ràng thiếu  thực tế, và từ đó nó trở thành ảo tưởng.  Sự hưởng ứng lời kêu gọi biểu t́nh tại  gia ở trong nước như thế nào và kết quả ra  làm sao th́ mọi người đều đă thấy.  Tranh đấu đ̣i hỏi tối thiểu các điều kiện  sau đây là: thứ nhất, phương pháp phải  khả thi. Thứ hai, ít nhất cũng có thể làm tiêu  hao ư chí của đối phương và giồn  địch vào thế bị động. Thứ ba là dù có  thất bại cũng không gây tác dụng tiêu cực  đối với quần chúng đấu tranh. Phương pháp  đấu tranh biểu t́nh tại gia của HT Quảng  Độ chỉ có thể áp dụng ở những xă hội c̣n  chưa phát triển, nhu cầu đời sống con  người không đ̣i hỏi quá nhiều. Hơn nữa chỉ  có thể áp dụng hữu hiệu nếu đối phương  là một tập đoàn cầm quyền ít ra c̣n có  điểm tối thiểu lương tri và nhân tính.  Phương pháp này áp dụng đối với các chế  độ thực dân Tây phương trước đây gần trăm  năm th́ có thể có hiệu quả. C̣n đối với  tập đoàn cầm quyền Hànội là một lũ thú  vật đội lớp người, chúng đă mất hết nhân  tính, th́ kêu gọi biểu t́nh tại gia chỉ  là chuyện tầm phào nói chơi cho vui, không hơn  không kém. Kết quả rơ ràng là  con số không. Điều này đă làm giảm đi khí  thế đấu tranh và làm mất đi phần nào  sự tin tưởng của quần chúng vào chính bản  thân HT Quảng Độ.

   2.  Vấn  đề triệu tập Quốc Dân Đại  Hội (phần 2) -   Lời kêu gọi của HT Thích  Quảng Độ có thể làm cho người ta hiểu rằng

 nó mang ẩn ư HHHG thể hiện trong đoạn  văn sau đây: “Yêu  cầu Nhà cầm quyền Việt Nam  khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu  toàn dân bao gồm các khoa học, các  chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim,  các chiến lược gia quân sự cùng

 đại biểu các thành phần dân tộc bất phân  chính kiến, tôn giáo trong và ngoài  nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận

 đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây  nguyên”.

 Ở đây,  chủ thể triệu tập đại hội  là ai, điều này đă rơ ràng rồi.  Trong lời kêu gọi, HT Quảng Độ chỉ định (hay  yêu cầu) nhà nước VGCS đứng ra chủ  tŕ việc này. Thời phong kiến, chí có vua mới  đủ uy quyền và tư cách triệu tập đại  hội toàn dân. Ngày nay trong thời dân chủ, công  việc này phải dành cho một người  không ai khác hơn là chủ tịch nước (hay Quốc  Hội bằng một đạo luật). Như thế, với  tư cách người triệu tập Quốc Dân Đại Hôi,  nhà nước VGCS đương nhiên trở thành  chính danh trong vai tṛ lănh đạo đất nước.  Qua lời yêu cầu này của HT  Quảng Độ, người ta có thể coi như Phật Giáo  Thống Nhất nay đă chính thức xác nhận  tính chính thống và vai tṛ kế thừa quyền lănh  đạo đất nước của nhà nước VGCS. Về  vấn đề này, tôi cho rằng HT Quảng Độ đă  phạm phải 2 sai lầm nghiêm trọng. Một là  ngài đă trao trọng trách cứu nguy đất nước  vào trong tay kẻ bán nước. Đó là một  nghịch lư ai cũng nh́n thấy. Hai là, việc những nhà đấu tranh chân  chính cho tự do dân chủ ỏ trong nước, các đoàn  thể, đảng phái, các cá nhân chống cộng ở  hải ngoại ngồi họp bàn dưới sự chủ tŕ  của đảng VGCS không thể nào không làm nẩy sinh  ra nghi ngờ rằng đây là bước đầu  đưa đến vấn đề ḥa hợp ḥa giải với CS.  Đàng khác nếu mặc nhiên thừa nhận rằng  chỉ có vị chủ tịch nước (hoặc Quốc Hội)  mới có quyền và có tư cách triệu tập quốc  dân đại hội th́ ngược lại cũng phải hiểu  rằng những thành phần đến tham dự đại hội  họ cũng đă mặc nhiên công nhận tính chính danh  của nhà nước VGCS rồi. Những người  kư tên ủng hộ lời kêu gọi có nghĩ đến  điều này không. Trước đây VNCH không thừa

 nhận Mặt Trận Giải Phóng, nhưng chấp nhận  ngồi vào bàn hội nghị với nó tức là đă  mặc nhiên thừa nhận sự hiện hữu và tư cách  đại diện của nó rồi. Đây là khởi đầu  một bước thất bại của VNCH. Nếu VGCS đồng  ư chấp nhận yêu cầu của HT Quảng Độ,  triệu tập một đại hội đại biểu toàn dân  th́ những người kư tên ủng hộ có tham dự  hội nghị không. Chắc chắn là phải tham dự  chứ v́ bút sa gà chết mà. Người chủ sự  và người được mời hai bên hội họp không  phải để giải quyết bất cứ một vấn đề  tranh  chấp ǵ, trái lại chỉ t́m sự đồng thuận  để giải quyết công việc chung của đất nước  (vấn đề bauxite), như thế không là H̉A và HỢP  th́ là cái ǵ. Đây không phải là  một h́nh thức Hội Nghị Diên Hông của nhà  Trần đấy sao? Chuyện này Hoàng Minh Chính  không làm được, một vài người khác nữa cũng  đă không làm được, nếu HT Thích Quảng  Độ làm được th́ đó là một công trạng  hiển hách rồi vậy.      

 Mục tiêu  của Đại Hội được xác định  rơ ràng là “cùng nhau thống nhất ư kiến chận  đứng việc khai thác quặng bô-xít ở  Tây Nguyên.” Thực sự chỉ có thế thôi sao.  Tôi không tin. Chủ đích của lời kêu gọi  không đơn giản như thế. Vấn đề Bauxite Tây

 Nguyên chỉ là DIỆN. Tập hợp đủ mọi  thành phần dân tộc, mọi khuynh hướng chính  trị dưới sự lănh đạo của VGCS mới là

 ĐIỂM của vấn đề. Lâu nay VGCS chỉ khao khát  làm được chuyện này. Làm được chuyện  này th́ rơ ràng là VGCS đă bất chiến tự nhiên  thành. Dập tắt được những tiếng nói  chống đối và kéo được chúng về qui thuận  dưới trướng của ḿnh là khát vọng ngàn  đời của đảng VGCS.    

 Rất may là lịch sử đất nước trong  thời gian PGAQ đấu tranh ngày nay đang dần dần  được một số người khám phá thêm.

 Nếu không có những con người can đảm và  thiện chí này th́ rất nhiều mảnh vụn lịch  sử sẽ càng ngày càng bị chôn vùi sâu dưới  các lớp bụi thời gian và các thế hệ  mai sau khó có thể đào xới lên được. Nhờ  các khám phá này chúng ta có thể hiểu

 biết sâu xa hơn về đường lối đấu tranh cũng  như mục tiêu thực sự của cuộc tranh  đấu của PGTN. Cái tên của nó chính là mục

 tiêu của nó. PGTN luôn chủ trương phải  đạt cho bằng được mục tiêu thống nhất  Phật Giáo bằng bất cứ phương pháp và thủ

 đoạn  nào. Đặt lời kêu gọi của HT Quảng Độ vào  trong bối cảnh chính trị của đất nước  ta hiện nay với những khám phá mới mẻ được  biết, người ta sẽ thấy mọi chuyện ăn  khớp với nhau như người thợ mộc ráp một  đồ vật, và cũng dễ dàng t́m ra được câu  trả lời cho tiêu đề của bài viết này là  tại sao không ủng hộ lời kêu gọi của HT  Quảng Độ.

 Khi Quốc Dân Đại  Hội đă h́nh thành và đă làm việc rồi, th́  vấn đề tiếp theo phải bàn đến là kết  quả của Đại Hội. Trong vấn đề bauxite, không  phải chỉ có nhân dân VN mới có liên  hệ quyền lợi, mà cả Tầu, Mỹ, đảng VGCS  cũng đều có nữa. Giả thiết rằng Quốc Dân  Đại Hội thành công, nghĩa là VGCS sẽ đáp ứng  thuận lợi nguyện vọng của nhân dân  VN và rất hoan hỉ tuyên bố đ́nh chỉ việc khai  thác bauxite Tây Nguyên. Những ǵ  sẽ xẩy đến vói các phe liên hệ chúng ta dễ  dàng đoán biết trước được.

 -  Đối  với Tầu cộng :  Theo những  chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc  th́ nước Tàu CS hiện nay không thể nào không

 xâm chiếm VN, v́ VN là cái cửa ra  của một nước Tầu bành trướng. Từ định  đề đó suy ra th́ việc người Tầu khai thác  bauxite tại Tây Nguyên chỉ được coi là DIỆN  của vấn đề. ĐIỂM của vấn đề là quân  đội Trung quốc phải chiếm giữ Việt Nam ,  điểm chiến lược quan trọng nhất  trên đất liền là Cao Nguyên Trung Phần. Quân  đội Tầu chiếm địa điểm lợi thế này

 xuyên qua kế hoạch khai thác bauxite. Đám công  nhân Trung quốc tức là lính cải  trang. Thanh niên VN thất nghiệp cả đống, v́ lư  do ǵ việc khai thác phải dùng đến  nhân công Tầu. Công việc phần lớn lại không cần có chuyên môn. Sự thể này là bằng

 chứng chứng minh quân đội Tầu cộng qua lớp  áo công nhân đă tràn qua chiếm đóng  Tây Nguyên. Sự thực không thể bác bỏ.

  Sự thể lộ liễu quá  không qua mắt nổi người dân VN nên rất nhiều  người đă lên tiếng chống đối. Để làm  im tiếng nói chống đối của những người VN  yêu nước, bọn Tầu cộng không ngu ǵ  không dám hy sinh cái DIỆN  tức  là việc khai thác bauxite để nắm lấy cái ĐIỂM   là việc  chiếm đóng. Sụ việc diễn biến có lẽ chúng  ta khó có thể tưởng tượng nếu Quốc Dân  Đại Hội thành h́nh được. Bọn Tầu cộng  hẳn sẽ không ngần ngại đồng ư tuân hành  lệnh  đ́nh chỉ khai thác bauxite của tên đầy tớ VGCS  của chúng. Xa hơn nữa, chúng sẽ đề  nghị một kế hoạch thay thế nói là để giúp  VN phát triển bằng cách phủ kín núi đồi  Tây Nguyên bằng trà, cà phê và cao su. Những  người anh em Trung quốc tốt bụng sẽ  sang phá rừng, giọn đất, trồng cây, chăm sóc,  và giúp người VN bảo quản khu rừng  mới canh tác. Đề nghị tốt quá và có lư quá,  chỉ có kẻ điên mới không tán thành.  Với kế hoạch mới này, bộ đội Trung cộng  vẫn ở lại, kéo sang thêm, và chiếm đóng  một cách hợp t́nh hợp lư. Tây Nguyên sẽ mất  trọn, và sẽ mất vĩnh viễn.    

 Sau Đại Hội đại  thành công, các nhà dân chủ cuội và các nhà  chống cộng bịp sẽ được mời tham gia  chính quyền. VGCS sẽ tổ chức bầu cử quốc  hội mới. Tất cả mọi người trong và ngoài  nước không phân biệt thành phần, tôn giáo hay  chính kiến đều được quyền tự do  tham gia bầu cử và ứng cử. VGCS vẫn nắm chính  quyền và tổ chức bầu cử. Cán bộ từ  trung ương đến địa phương là chúng. Quân  đội là chúng. Công an là chúng. Báo chí  đa số cũng là chúng. Thậm chí bọn du đăng xă  hội đen tức Mặt Trận Tổ Quốc cũng  là chúng nốt. Nhất là tiền bạc chúng lại  không thiếu, bao nhiêu cũng có. Cuộc bầu  cử sẽ diễn ra tốt đẹp đạt đúng yêu cầu:  đảng cộng sản chiếm đa số đại biểu được  bầu. Quốc hội dân chủ mới này sẽ đem các  vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam  Quan v.v. ra để bàn thảo và biểu quyết lại.  Xin hỏi như vậy th́ Hoàng Sa, Trường  Sa, Nam Quan sẽ thuộc về ta hay thuộc về Tầu. Nếu việc xẩy ra như dự kiến th́ những ai kư tên ủng hộ lời kêu gọi của HT  Quảng Độ sẽ đương nhiên trở thành những  tên bán nước, hoặc ít ra là đồng lơa bán  nước bởi v́ họ là nguyên nhân đưa đến  chuyện bán nước có văn tự này.   

  -  Đối với Mỹ :  Nước Mỹ xưa  nay không có nhu cầu chiếm đất, mà  chỉ có nhu cầu make money. Sau khi Tầu nuốt êm thác Bản Dốc, ải Nam Quan, Trường  Sa, Hoàng Sa v.v. của VN rồi, th́ quyền lợi của   Mỹ (nói đúng ra là tư bản Mỹ)  sẽ là độc quyền  khai thác dầu và khí đốt tại biển Nam Hải.  Mỹ được cho quyền lợi v́ đă có công  bê được bọn chống cộng cuội về trong nước  họp Quốc Dân Đại Hội để làm hoàn tất  tốt đẹp kế hoạch HHHG của VGCS. Tư bản Mỹ  được cả Việt công lẫn Tầu cộng trả công.  Lũ cuội này sẽ được phép ứng cử vào các  chực vụ này chức vụ nọ ở trong nước. Hăy  nh́n kỹ đi, bọn này thực chất chỉ là những  con chó săn canh giữ túi bạc cho bọn  tư bản Mỹ làm ăn tại VN. Chúng là những tên  bán nước, có tiền ai mua chúng cũng  bán, bất kể Mỹ hay Chệt.

 -  Đối  với người dân VN :   Vùng Tây Nguyên đất đỏ tương  lai sẽ biến  thành một rừng xanh bao la các loại cao su, cà  phê, hoặc trà v.v. Cái lợi thực  tế mà người dân VN được hưởng là họ sẽ  trở thành những công nhân cạo mủ cao su,  công nhân thu hoạch cà phê, công nhân hái trà  v.v. của những ông chủ chệt.

 -  Đối  với VGCS :  Đây là cơ hội  mang lại lối thoát an toàn và bảo  đảm nhất cho tất cả bè lũ VGCS bán nước. Có  hai điều mà tất cả các tên cộng sản  chóp bu ngày đêm mơ ước: một là bảo toàn  được của cải, và hai là an toàn thoát được  tội bán nước. Kế hoạch HHHG là con đường duy  nhất giúp cho chúng “hạ cánh” an  toàn với tài sản đứa nào đứa nấy tính hàng  tỷ hay ít nhất vài ba trăm triệu  dollars. Nhất là, đây là điểm tối quan trọng,  chúng sẽ trút bỏ được cái tội bán  nước của chúng v́ đă có những kẻ ngu si cố  đấm ăn xôi ở hải ngoại về gánh đỡ  cho chúng rồi. Sau này lịch sử có hỏi tội th́  những người tự nhận là quốc gia kư  ủng hộ lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ  sẽ đổ tội cho ai được đây.    

 Sau cùng người viết  xin đặt ra một câu hỏi để giải quyết vấn  đề bài này nêu lên. Câu hỏi thế này là  vậy th́ tại sao HT Thích Quảng Độ lại đưa ra  sự yêu cầu nguy hiểm như thế trong  lời kêu gọi của ngài? Câu trả lời sau đây  cũng là trả lời cho cái tựa đề “tại  sao tôi không ủng hộ lời kêu gọi của HT Thích  Quảng Độ” để kết thúc bài viết. Xin  thưa, đấy là thói thường giao tế ở trên  đời: có qua có lại mới toại ḷng nhau,  hay: bánh ích đi bánh qui lại. HT Quảng Độ đă  gởi đi gói bánh ích và ngài đang

 hy vọng nhận được hộp bánh bích qui. Ngày  xưa, để đạt mục tiêu đấu tranh, HT Quảng  Độ đuổi quốc gia đi, rước CS vào mà ngài  c̣n làm được, th́ bây giờ ngài sợ ǵ  ban cho thằng VGCS một cơ hội nữa để giải  thoát chúng. Vụ bauxite chính là cơ hội  tốt cho ngài ra tay cứu độ lũ chúng sanh này.  Tôi không chống lời kêu gọi của  HT Quảng Độ, nhưng tôi không ủng hộ là v́  tôi nghĩ đến cái bẫy sập giăng ra.   

 

 Duyên-Lăng Hà Tiến  Nhất