Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Groups . Forum . Portal . Tinh Hoa . Da Lat. Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHNG" B TÁT DM" THI ĐI.   

 

- TRƯƠNG MINH  H̉A  -

 

 

     

Trong Thiên Chúa Giáo bt c ai được công nhn thánh và phong Thánh là nhng người hết ḷng đem đc tin đ rao ging cho mi người, có khi đem c mng sng đ bo v ḷng tin vào Thiên Chúa, nên có mt s thánh t đo được các tín đ tôn kính. Pht Giáo cũng thế, nhng người đem c cuc đi đ hong hóa đo pháp, đem chân lư" t bi, đi hùng, đi lc" hướng dn chúng sanh trong vic gii thoát khi kiếp trm luân kh i, vi tôn ch ca Pht Giáo, cũng như hu hết các tôn giáo khác, đu cùng mc đích hướng dn con người" làm lành lánh d", đ tiến ti cơi thế gian thanh b́nh, an lc, càng gim ti ác càng đt thành công trong vic giúp đi.

 

Do đó người tu hành hay tín đ Pht Giáo không phi ch đơn thun là" ngi đc kinh gơ m" hưởng ca bá tánh, gánh hết công đc, chng ra sc giúp đi, đương nhiên được lên tri mt cách" không người lái", không cn phi làm ǵ mà li " được đc đo t nhiên", khi viên tch cũng lên Niết Bàn, d dàng như:" mt chuyến quay v" cơi trên, sau khi sch n trn ai, mà sut đi không làm ǵ c; nếu vy th́ nhng người sanh ra trong nhng gia tc giàu có nc vách, hoàng tc, ngay c gia đ́nh ca nhng tên hung gian ác Cng Sn, vi đám con cháu, có sn ca ci, tin đy c trương mc nước ngoài....khi cn phi làm ǵ, cũng hi đ điu kin đ lên cơi Thiên Thai, th́ c̣n ǵ là ư nghĩa đo, hành đo?.

 

    Ngi tu, ngi thin, sut ngày mơ mơ mng mng v cơi gii Niết Bàn, dù cho" thanh tâm trường an lc" như mt nước h thu, nhưng chưa chc đă đc qu, bng chng là bn thân đc Pht Thích Ca, ngài đă bôn ba nhiu nơi đ hong hóa chúng sanh, sut 49 năm mà vn chưa tha đc, khi thế gian hy c̣n nhiu lon lc, nhiu k gian ác chưa hi tâm tr v vi chân thin m. Thành Pht đă khó, như người giàu mà theo Kinh Thánh Mathieu (1)* cho là: " Người giàu lên thiên đàng, khó như con lc đà chui qua l kim". Do đó bt c người tu hành nào mà vn luôn nghĩ là" ḿnh phi lên Niết Bàn" là chưa phi tâm đo, v́ người tu hành không màng danh li, ham mun, k c cu mong được lên Niết Bàn, nên tu là sa đi bn thân, không ham mun bt c điu ǵ, k c ước mun được" thành đo", ch tu khó lm, như Đc Thy Huỳnh Phú S, sáng lp Đo Ḥa Ho khuyên:

 

 

" Tu không cn ly, cn quỳ.

Ngi đâu sa đó, vy th́ mi hay".

 

 

     Trong Pht giáo, nhng người đc qu Pht rt hiếm, mc dù Đc Pht có nói:" Mi chúng sanh là mt v Pht S thành" đ khuyến khích Pht t tu hành, t́m đường gii thoát; nên ch S đó qu là ư nghĩa, CAO SIÊU, v́ không n đnh thi gian là bao lâu, khiến cho nhng người không hiu đo gp phi th́ KÊU SAO thu cơi Niết Bàn, nên thế gian có lm k dc ngang, mượn đèn nhang, tượng Pht làm tht nhiu tin, khiến người hin tránh xa, đó là lũ tà ma, mc ác cà sa, to ra pháp nn, là bn vi ma quái, làm biết bao điu sai trái mà tâm thoi mái qua cái" tim Pht" đích tht là ni to ra nhiu tin, dính lin vi danh Đc Pht, là cách tu hành" git con mc" nhưng li tâm đc như là người sp gii thoát khi kiếp trm luân kh i.

 

 Do mt s người không hiu v giáo lư đc Pht, hay cũng có nhng k c ư" mượn đo to tin" nên phát sinh ra nhiu t nn ngay trong hàng ngũ tăng ni, làm hoen Pht Pháp, trong đó có" din dâm tăng" được coi là vn nn khó gii quyết trong" đo Pht ngày nay", là nhng k đă biến b kh thành b sướng qua vic hành lc, là đt" tam hp dâm tăng", đc qu TAM R, dường như đu khp các tim Pht, nhan nhn đám tu không tht, phá Pht-Pháp-Tăng, lăng nhăn hành dc, tư cách c̣n thua người phàm tc:

 

 

" Núp bóng t bi, r đ́ .

Mượn ca thin môn, r L....

Gi dng thy tu, r mu ".

 

 

     Pht thành ti thế được gi là B Tát, trong lch s' Thành đo" th́ B Tát rt hiếm hoi, như Văn Thù B Tát, Quan Thế Âm B Tát có công vic" cu kh c nn" nên mi khi người khn khó gp cnh him nguy, thường cu cu:" cu kh cu nn Quan Thế Âm B Tát, tt bnh gii tr, tai qua nn khi". Mt điu d nhn ra là: lúc b́nh thường, ít người cu cu, nhưng khi gp nn, hay đc kinh cu không ngt ming đ nh ơn trên pḥ h. Nhng người mê tín d đoan c̣n có" sáng kiến" đến chùa cúng dường ( h́nh thc hi l qua trung gian thy chùa) và cu nguyn cho trúng s đc đc, nhiu người có ha nguyn là:

 

 

" Cu Tri, Cu Pht, Cu Tài.

Nếu trúng s đc đc, s xây ln gp mười ln chùa xưa".

 

 

      Nhưng trúng s đc đc như ṃ kim đáy bin, rt hiếm người được đt thành ước nguyn và nếu l có trúng s thit, th́ người hưởng được chùa to, tin cúng dường bn, không ai khác hơn là thy, là" môi gii" ( broker) gia đo và Pht t, ch Đc Pht th́ cũng ch được tượng ln mà thôi, cùng lm là tượng Pht được " HIN ĐI hóa" bng nhng dàn đèn nhiu màu lp lánh, ngày đêm nghi ngút ánh" nhang đin" nên chc chc là" HI ĐIN", nh hưởng đến khí thi nhà kín. Tuy nhiên nếu ai đến cu tài, hi l Pht cũng được Pht Bà" cu kh cu nn" cho trúng s đc đc hết, th́ chc chn là các cơ s s s phi đóng ca và hng chng có giám đc s lotto đến chùa đ cu" xin Pht bà đng cho h trúng na" và cũng cúng dường, ha hn, th́ gii tăng ni ( Buddha Broker) càng ngày càng giàu, ngi gia thu tin t hai phía, tht là li kinh doanh" không vn mà li vô k" nếu trúng mánh, cũng phi là:" cái chùa bng ba cái shop" là câu nói thi danh ca cu sĩ, dt sĩ, háng sĩ Lê Tn Kiết, ch chùa Chánh Giác Tây Úc, hng chng cũng dám có sư viết thành kinh, b túc cho vic hành đo trong tinh thn:" kinh doanh trường ht bc".

 

 B tát là Pht ti thế, thường hay " cu khn pḥ nguy" đ tŕ người ngay gp nn, ch nào binh vc, cu tế cho lũ" cướp cn" bao gi. Trong hàng ngũ TĂNG CHÚNG mà được đánh giá là lũ TÚNG CHĂNG theo k ác, khoát lác tu hành, t biên t din thăng" quân hàm" Pht Sng như thin sư Thích Nht Vm, được các BN TĂNG thuc BĂNG TNG đng vô thn Cng Sn đánh bóng, ri thi phng qua v cun sách:" Đường xưa mây trng" được mt t phú n Đ" giác ng" đóng thành phim Hollywood, tng được t báo Người Vit Cali và đài phét thanh SBS h hi phn khi ph ha, như tiếng chuông chùa" Bà Đanh" qung bá lúc uy tín gă thin sư" xung cp" sau khi ló ra b mt gian manh, lếu láo, lng ngôn xo ng, cút cung phc v cho đng qu đ vô thn Vit Cng t cuc chiến đến nay và mi đây trên đài truyn h́nh SBTN có" chinh sách" nâng cp" cho thin sư, nên phái gă Trường Hong, phong" quân hàm" B Tát cho Thích Nht Vm.

 

    B Tát hay b thí, không màng danh li, tin tài, có khi quên c thân ḿnh đ cu người. Trong cuc chiến Vit Nam, chng li loài qu đ Cng Sn do H Chí Minh theo lnh quan thy Nga Tàu, quân lc VNCH vi nhng người xă thân v́ t quc, không màng li lc cá nhân, quên ḿnh cu người, cu nước, ngăn chn k khng b...dù không phi là B Tát, nhưng hành đng ca h chng khác nào b tát ti thế. Trong khi đó thin sư Thích Nht Vm th́" chuyên môn" ly ca người làm ca ḿnh, mt cc không m, li tham lam, in sách lu đến 2 ln ca tác gi Hoàng Hoa, là quyn" K nim mt bài hát", nên sau bao năm tu thin tiếp hin, cơ nghip ca Nht Vm lên đến hàng trăm triu M kim, qu là b Toát ti thế....ch nào b tát đâu. Đă thế mà c̣n t cho ḿnh là" đc đo" nên mi khi lm ln, nhng tu sĩ ny ch" t kim và t phê vi Pht" mà thôi; lư lun ngang ngược ny tr thành li thoát" đo lư" không người lái, t biên t din ca nhng tăng" đc qu" thin Tiếp Hin thuc pháp" môn l" như h thượng Thích Phước Hu, cu sĩ Lê Tn Kiết...

 

     B tát dù là bc siêu phàm, nhưng không phi bt c ai cũng ta tay tế đ, giúp đ c, bt k gian tà, người hin; hy xem chuyn Tây Du Kư, trong phn đu" sơ yếu lư lch" ca con kh Đng Hoa Qu, nh hc được 72 phép thn thông ( cũng như Lenin th giáo lư thuyết Karl Marx), làm lon thiên đ́nh, mun làm cuc" cách mng đi đi" nếu thành công th́ KH tr thành Tng Bí Thư Thượng Gii, thay thế Ngc Hoàng Thượng Đế và toàn b tiên, Pht, thánh, thn đu là kh chiếm nhng chc v quan trng t ln ti nh că, hng chng c̣n thành lp c lc lượng" công an thiên đ́nh" đ bo v thành qu" cách mng ca by kh" được thi, khng chế c thiên đ́nh; c̣n các Pht Tiên thánh thn đu phi vô tri ci to" tư tưởng", cũng đúng theo ch nghĩa Marx Lenin thôi. T Thiên Đi Thánh lon thiên đ́nh, làm cho thượng gii sp " by kh vùng lên đ đi đi", sau cùng nh Pht bà Quan Âm dùng mo, gt nên b nht dưới ngũ hành sơn 500 năm. Như vy Đc Quan Thế m B Tát nào" cu kh cu nn cho k gian" bao gi. Đc Pht ch cu giúp cho nhng ai biết sám hi, nhn ra ti li, tr v vi chánh pháp, như câu chuyn ca 18 tên tướng cướp, mt hôm thy ḿnh gây ra quá nhiu ác nghip, nên hi hn, gom khí gii li, nu thành nước và đc qu La Hán, tc là tu nht kiếp, ng nht thi. Tuy nhiên trong các chuyn c tích Pht Giáo, không bao gi có chuyn nhng k gian ác chưa biết ti ca ḿnh mà được" thành chánh qu bao gi", nếu nhng k ác ny vn c̣n gi cái tâm tà, khi thành chánh qu, là nguy cơ cho c Niết Bàn, ch nào phi chuyn đùa.

 

      Ti Vit Nam, mt Pht t, cũng có b" kaki vàng" cùng màu vi cà sa, gc công an là Dũng Ḷ Vôi đă thc hin ngôi Đi Nam Quc T" hoành tráng", vi kinh phí hơn 300 triu M Kim, có nơi gii trí" vĩ mô", được thc hin như thng cnh như Disney land   M, có kh năng thu hút du khách trong và ngoài nước, là công tŕnh đu tư Pht Giáo" vĩ đi" nht trong lch s" buôn Pht, báo b tát" t xưa đến nay ti Vit Nam. Tuy nhiên, v mt đng, th́ đây là công tŕnh nhm vinh danh" b toát H Chí Minh" vi tượng vàng, ngi chót trong chánh đin, kế là vua Hùng và trên là Đc Pht, tht là" ḥa hp ḥa gii" gia ác và thin, là" tan tác" c đo Pht, là chuyn có tht dưới chế đ vô thn Cng Sn. V́ thi nay, uy tín ca" b toát H Chí Minh xung cp" qua nhng khám phá v con đùm đ, bán nước, làm tay sai cho ngoi bang sut đi, nên tm thi B toát H Chí Minh phi ngi chót đ bá tánh ly cùng vi Pht, Vua Hùng, sau ny khi" cao trào cách mng" th́ Dũng Ḷ Vôi s đt tượng H ngang hay là trên đc Pht đ vinh danh k tng giết hàng triu người, chơi bi trác táng" chơi già, đéo tr, hiếp dâm nhi đng", là th cn c nht trong lp cn b ca xă hi đen mà được đng khen là" sut đi lo vic nước, hng bao gi nghĩ đến chuyn gia đ́nh".

 

Được biết b toát H Chí Minh là người rt h xă, ni rng bàn tay ôm hết ca ci nhân dân c nước qua cái gi là dân ch nhân dân:" Như các cô các chú có đ đt và tài sn ǵ đó, th́ các cô các chú là ch; các cô các chú không biết gi, th́ tôi gi dùm cho. Tôi tp trung b vào rương, tôi khóa li và b ch́a khóa vào túi tôi đây..". Đúng là b toát theo kiu Mác Lê, tht hết ch chê là k mê ăn cướp. B Toát H Chí Minh đă đc qu" Tam R" nên có tm ḷng" đi bác, cành nông", lúc c̣n" hành đo ù ù" , đă ni ṿng tay nhn, ôm luôn c con gái, nhi đng mi lt xác thành h lư, nên khi gp mt B Toát H Chí Minh là chc chn b" lng hang Pác Pó" ngay mà không cn" kinh qua thi kỳ quá đ" như lư thuyết ca Karl Marx trong Duy Vt S Quan..

 

      Trong cng đng người Vit hi ngoi, bng xut hin mt s B Tt ti các x" thế gii Tây Phương cc lc", m rng ḷng khoan dung cho mt băng đng siêu cướp là Vit Cng, mt điu chc chn 100 % là tt c nhng tên ăn cướp, lâu la vn mt ḷng tôn th tên sáng lp đng cướp là H Chí Minh, coi giai đon đi ăn cướp là" làm cách mng, yêu nước", cũng ging như mt tên ăn cướp các nước, khi ra ṭa, nói là ăn năn nhng vic làm gây thit hi cho nhiu người, nhưng vn t hào là" thi gian làm ăn cướp là LƯƠNG THIN". T nhng tên cướp đương quyn đến nhng tên vô quyn, gi v phn tnh trong nước, tp hp thành cái gi là 8406 ( cái by sp do đng cướp Vit Cng trong nước và băng đng Vit Tân hi ngoi dàn dng đ bt, ám hi nhng người yêu nước tht s), mt vài cán ng" phn tnh theo đnh hướng xă hi ch nghĩa" gi v xut ngoi như đi tá quân hi nhân dân" BI TÍN", n văn công" tiếng hát át tiếng bom " Dương Mu Hương....cũng không bao gi sám hi, trái li c̣n t́m mi cách đ chy ti cho đng cướp, tên H tc.

 

    Ti hi ngoi, xut hin quá nhiu người có cái tâm b tét, ri rác khp nơi, lă lơi t thin, tt lành qua ca ming, kiếm chuyn thu tin đ gi v lin cho Vit Nam, giúp đng gian tham, đ tam quc tế, làm thế công vic ca đng cướp đang cm quyn, thu tin bng nhiu chiêu bài" cu tr", là th gic chuyên môn B túi tin ca mi người. Nhng th b tét ngang hông ny rt là có tm ḷng" t bi đi bác, súng ci, cành nông, hm chông...nhân đo" nên đă ra tay cu tế, giúp dùm cho đng Cng Sn đ phi tn chi phí, hu người dân trong nước được" thanh tâm trường an lc" mà không đng lên" giành ly chính quyn v tay nhân dân". Do đó, nơi" thế gii tây phương cc lc" có nhng phái đoàn" b tét m mt cườm, xây sa trường hc, đào giếng, giúp người nghèo.... đó là nhng b tét biết khai thác túi tin nhiu người thành" công qu" ca ḿnh, được danh tiếng và v nước được qu đ chào đón như là nhng người đóng góp công sc cng c xă hi ch nghĩa" ưu vit", là th thit đón gió.

 

Nhng đoàn quân" b tét" c thi đua móc túi, vn đng đ các chiêu bài khai thác: giúp dân nghèo, các nhà đu tranh, tôn giáo và ngay c chiêu bài thương phế binh cũng được tung vào" chiến trường t thin" kiếm chuyn thu tin, khp min hi ngoi, tht là đáng ngi, nên ch di đóng tin. Do nhng th b tét" ca người b thí, ca ḿnh bo bo" nên nhiu người có tm ḷng tnh gic, v́ h mi đúng là người có" tâm b tát" tht s, thế nên sau nhng ln đóng góp, mi khám phá ra đây là th GIC T THIN ngày đêm ŕnh rp đ cht thng hu bao mi người. Tuy nhiên, vn đ thương phế binh cũng thu được nhiu tin, như đài truyn h́nh SBTN, cũng gây nhiu nghi ng, v́ không r nhng người t chc phân phi tin như thế nào?. Có khi nhng người ny li có tm ḷng" b tét" mang c tin quyên góp ca người Vit hi ngoi đ cu tr c" thương binh lit sĩ" gc c đ sao vàng, nhưng bên ngoài, ming vn ly danh nghĩa giúp thương phế binh VNCH. Do có vn đ như thế, như v quyên góp tin ca Trn Văn Ca M, hay nhóm xe lăn ca Nguyn Minh Trân Úc Châu, nên người Vit hi ngoi cm thy không yên tâm khi nhng người có tm ḷng b tét, ly danh nghĩa giúp cho nhng ân nhân khn khó, mà sau 1975 h b đui ra khi bnh vin khi vết thương c̣n r máu, nhà các tri gia binh b đám thương binh lit sĩ Vit Cng" tiếp thu" và mt hết nhng cp dưỡng đ sng cuc đi c̣n li, sau khi hiến dâng mt phn thân th cho đt nước; nay th́ h c̣n b li dng danh nghĩa đ tiếp tc nuôi dưỡng đám" thương binh gc khng b, b đi già H" qu là điu trái tai gai mt, đúng là" tri đâu ph k gian tà?".

 

    Sau 1975, hàng trăm ngàn quân nhân cán chính min Nam b la đi" hc tp" h được đng và nhà nước có chính sách" khoan dùi" thay cho" khoan hng" nên tù t vài năm đến vài chc năm, b hành h, bt làm lao đng, đói dài dài, sĩ nhc....thế mà sau khi thoát được đa ngc trn gian, đi đnh cư các nước dân ch, th́ có mt s tù nhân chính tr bng biến thành" b tét" ngang hông, như đi tá Vũ Ngc Hướng, 13 năm tù mà vn c̣n khen cán b tt, như nhà văn Phm Tín An Ninh, sau 9 năm tù đày mit mài, ra hi ngoi, c̣n viết sách ca tng" t́nh tù-qun giáo Thà" đi đi bn vng như răng vi môi. Trong đng Cng Sn, ngay c các ĐNG CHÍ ct rut, thân thương, mà c̣n Đ̀ CHNG, giết hi, trn lt, h nhau, th́ hung ǵ nhng người tng đánh tơi t bn Cng Sn Bc Vit và Vit Cng khng b trong sut cuc chiến, đúng là:

 

 

" My đi bánh đúc có xương.

My đi qun giáo, thương tù quc gia"

 

 

   Nhưng người có tâm b tét như Phm Tín An Ninh li có được mi t́nh thương qun giáo rt là đm đà, nên sau ny c̣n giúp c con ca qun giáo khi ra nước ngoài. Được biết, trong lch s Vit Nam, tri qua nhiu triu đi Hán Tc xâm lược nước ta, ngoài nhng Thái Thú tàn ác như Tô Đnh, Trương Ph... th́ có mt vài thái thú"b tát" như Nhâm Viên, Tế Quan, Sĩ Nhíp...mà theo giáo sư Tăng xuân An, mt thi ghi trong sách giáo khoa min Nam, đă sai  lm khi ghi là" có công dy dân ta cày cy"...như vây, nếu hng có my thái thú ny, th́ dân ta không biết cày?. Tuy nhiên nếu tt c các quan thái thú Tàu đu như các thái thú" b tát" k trên, th́ dân Giao Ch ngoan ngoăn thun phc, coi như" ph mu" là người hin, dng miếu th...th́ dân ta đă tr thành đt Tàu t lâu....như vy, nhng thái thú hin b ngoài ny c̣n thâm đc hơn thái thái ác, tt c đu đến nước Vit đ cai tr và đng hóa, ch nào có tt lành ǵ.

 

Trường hp bn qun giáo trong các nhà tù Cng Sn, thng qun giáo nào cũng đu được đng tin cy đ hành h tù cho chết, tan tác, mt hết tinh thn, tr thành bc nhược sau khi được" khoan hng". Tuy nhiên, trong tri tù, tùy theo cách hành h tù, mà có nhng qun giáo đánh đp tù, cũng có qun giáo mm do hơn, nên mi có mt s tù như đi tá Hướng, Phm Tín An Ninh....nh́n thy b ngoài mà cho là qun giáo tt, ch tht ra, cai tù nào cũng như nhau, ch nào tt ǵ, tt c qun giáo, cai tù đu phi thi hành chính sách" tm máu khô" ca đng cướp Vit Cng sau khi chiếm được min nam bng chiến thng thi thế.

 

    T sau ngày 20 tháng 8 năm 1991, đế quc Liên Sô sp đ, nên Vit Cng phi ban hành chính sách đi mi, tm thi ly kinh tế th trường đ cng c bo quyn. Mt s người Vit t nn tr v, ai cũng là ḷng" b tát" khi đến phi trường, là b thí cho hi quan, đă b thí mà c̣n có ḷng tt, c đi thành Đô La M đ cho người được b thí hài ḷng, v́ s khi nhng người" khn khó hi quan" gin, không thèm nhn ca b th́, v́ các t giy bc không hi đ" tiêu chun" cho, mà cái cho không quan trng bng k nhn, nên các" b tát Vit Kiu" phi t́m mi cách năn n nhng người khn khó hi quan đ mau nhn ca b thí dùm....khi v ti đa phương, nhng b tát Vit Kiu c̣n phi b thí quà cáp, mi nhu, tht là nhng người đáng" đc qu lun cui". Sau khi làm công vic cu tế tht k t phi trường đến nơi tm trú, mt s Vit kiu c̣n có cái tâm t ái, c gng không dám nhc đến ti ác ca Vit Cng và tên ác qu vương H Chí Minh, đúng là tâm b tát, hiếm thy trên cơi đi ny.

 

    Trong sinh hot cng đng, chính tr, băng đng Vit Tân có tm ḷng b tát rt cao, ch trương" bàn giao hi ngoi trong ṿng trt t" cho Vit Cng mà không cn hi ư kiến dân, c dùng th đon bp bm mà làm. Do đó, băng đng Vit Tân có ḷng b tát, nên " công nhn đng cướp Cng Sn Vit Nam là thành phn dân tc", chng khác nào chn thượng gii, chp nhn tp đoàn qu s, ng qu....là thành phn thuc cơi trên, th́ đa ngc và thiên đàng cùng là mt, dù sông có th cn, núi có th ṃn, song chân lư y không bao gi thay đi. Như vy th́ khi cn tu hành, làm lành lánh d, c cướp ca giết người, hăm hiếp ph n, gây ti ác chn thế gian....sau ny khi xung đa ngc, cũng được lên tri, được công nhn là" thành phn trên thượng gii". Và tên ác qu H Chí Minh là người có công vi đt nước" cũng là cái tâm b tác dm ca đám băng đng Vit Tân, hóa ra là nhng ai giết hàng triu người Vit, phn dân, ct đt, đo dâng cho ngoi bang như tên H, th́ đu" có công vi đt nước", như vy th́ Lê Chiêu Thng., Trn Kin ngày xưa và nay là Nguyn Cao Kỳ, Nguyn Hu Hnh.... đu" có công vi đt nước?" Th́ lch s Vit Nam nên viết li, da theo s liu Bc Kinh cho hp vi t́nh h́nh bán nước....

 

      Băng đng Vit Tân ch trương" đu tranh bt bo đng đ tháo g đc tài", nghe qua th́ biết là dm, lếu láo ngay và không có" cơ s lư lun" ngay c áp dng thuyết duy vt ca đám Vit Cng cũng trt qut luôn. Theo Blaise  Pascal (2*):" công lư mà không có sc mnh là bt lc, Sc mnh mà không có công lư là bo tàn ", nên đu tranh mà dùng bt bo đng đ tháo g đc tài là" nói láo, nói, láo, đi nói láo..".

 

Tuy nhiên đây cũng là sách lược phù hp vi t́nh h́nh ca đng Cng sn, khi thế gii, nht là các nước cp vin, Hoa Kỳ....nh́n thy mt t chc chng Cng, li ch trương" dùng bt bo đng đ tháo g đc tài" ging như sinh hot đng phái các nước ca h, th́ li hiu lm và tin tưởng là:" Vit nam ngày nay càng có ci tiến nhân quyn và dân ch" th́ đng Cng Sn Vit Nam có li vô cùng đ tiếp tc tung ha mù dân ch gi, ht bc dài dài. Cho nên nhng ǵ mà băng đng Vit Tân tung ra đu có li cho đng và nhà nước Vit Cng, rơ ràng là tay sai, cút cung tn ty đng cướp.

 

    Pht T mi là nhng người có tm ḷng b tác trong tinh thn" thi ơn bt cu báo", nên nhiu khi lm lc là" đóng tin cúng dường" vào các Tim Pht" thay v́" Chùa Pht", nên vô t́nh biến gia cp" Trung Gian" Pht Giáo thành" tư bn Pht giáo", chính s lm ln tai hi ny do tm ḷng thành, vô t́nh tiếp tay cho đám tăng ni thuc dng T DIU T:" tham, gian, dâm, ác" có được phương tin đ to thêm NGHIP BÁO t nhng k gi tu NGÁO-BP. Pht T min Nam đă tng có tm ḷng b tát, ng h cúng dường, công qu, ng h" xung đường, mang bàn th Pht xung đường" cho khi Pht Giáo n Quang, coi như đưa đến cái qu" tiếp tay cho Vit Cng mau chiếm min Nam", đưa đến quc nn và pháp nn ngày nay; tm ḷng b tác ny vn duy tŕ, nên người Vit hi ngoi đă" tha th" nhng tăng ni" t diu t" sau khi gây ra bao ti ác cho dân tc. Pht t Tam Tng thi đi cũng cúng dường, m rng tm ḷng b tát, nên có mt s" Broker Pht Giáo" gc trn lính, tng tiếp tay Vit Cng.... được" thanh tâm trường ht bc" tiếp tc làm giàu nh m hôi ca Pht t, nên hi ngoi, có hơn 300 ngôi chùa, tích sn hàng t M Kim, vi:" chùa do Pht T đóng góp, sư qun lư, tăng tr trù lănh đo". Pht t mi chính là có cái tâm b tát, c̣n broker Pht Giáo th́ không làm ǵ mà li vinh quang, không mà huy hoàng, đi đâu cũng được cung kính, tr thành" lănh đo tinh thn nganh hông".

 

    B tát đúng nghĩa là cu kh cu nn, đng v phía k khn khó, ch ai b tát nào li ra tay ôm ly nhng k gây ra ác đc, tác nhân nghip báo đ" cu kh?". Do đó nhng b tát giúp thương phế binh, t thin, giúp qun giáo.... đu là th b tát dm, thi ơn đc ln đa ch, nên càng ly" ân báo oán, th́ oán y chng cht" khi người báo ân tiếp tay cho k ác, là gieo thêm nghip báo. Nhng k ác Vit Cng, dù ti chc, vô quyn, phn tnh.... đu có chung mt mu s" không bao gi chu nhn ti li sai lm, giết người, cướp ca, bán nước, hi dân", chúng vn" thanh tâm trường tôn th H tc, coi đng cướp là có công vi đt nước" th́ các b tát dm thi đi c nhm mt khoan dung mt chiu, là có ngày b nhng k ác làm hi, đó là bài hc đă tng được lp đi lp li nhiu ln trong lch s, ti sao li c̣n mt s người không nh́n ra, dù có ăn hc đàng hoàng?./.

 

 

 

TRƯƠNG MINH  H̉A

        21.06.2009

 

 

Chú thích .

 

(1)* C'est à propos de ce riche que Jésus dit : « Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » (Évangile selon saint Matthieu, XIX, 24)

 

(2)*. "La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique."  Pascal Blaise