Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu T́nh Tại Gia vs Biểu T́nh Ở Nhà.

 

 

 

 

 

Ngôn Ngữ là do con người sáng tạo gồm “Lời và Chữ”. Để qua lời nói hay chữ viết con người có thể thông hiểu được “ư tứ” với nhau. Hàng năm mỗi ngôn ngữ của mỗi Nước hay Dân Tộc  trên Thế Giới đều có thêm “từ vựng mới”, “câu cú mới”!

Nhưng khi “sáng tạo” một ra một “câu cú mới”, nhất là những “câu” mang tính nhấn mạnh, tuyên truyên, thành ngữ…… Th́ “từ vựng” ghép thành câu đó, phải hợp lư theo (với) nghĩa của “từ vựng” toàn câu văn, bằng không coi như thuộc dạng câu “văn bất thành cú”. Mà đă “văn bất thành cú” th́ cho dù nghe có “ồn ào, bóng bẩy” cách mấy đi chăng nữa cũng biến thành “cái” thô kệch của tư duy (suy nghĩ). Mà đă “thô kệch” th́ ư nghĩa của câu văn thành không có tác dụng. Một câu văn “chủ trương đề xướng” không có tác dụng  th́ “suy tư” thành vô lư (bất hợp lư). Đă vô lư th́ ai coi câu cú đó là “nền tảng để đấu tranh” sẽ tự biến thành “Hề”. Mà đă là “Hề” hẳn không ngoài nghĩa chỉ làm “tṛ cười”cho thiên hạ sao?

BIỂU T̀NH TẠI GIA

“Biểu T́nh Tại Gia”, âm chữ (ngữ) nghe kêu đấy chứ! Nhưng nghĩa chữ (nghĩa của câu văn) th́ thế nào?

“Biểu”, “t́nh”, “tại”, “gia” là từ Hán (),  Nôm ().

Trong Hán Văn:

- Âm “biểu” là trùng âm của tám… chữ Hán (nghĩa khác nhau):

, , , , , , , ….

- Âm “t́nh”là trùng âm của bốn… chữ Hán (nghĩa khác nhau):

 , , , ….

- Âm “tại” là âm một… chữ Hán:

 在…

- Âm “gia” là trùng âm của mười chín…chữ Hán (nghĩa khác nhau):

 , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Hán Nôm từ kép “表情” th́ chữ Quốc Ngữ viết (kư tự) là “Biểu T́nh”, thuộc động từ, có nghĩa: “Tụ họp với nhau lại hoặc diễu hành trên dường phố để biểu thị ư chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng, thường nhằm mục đích đ̣i hỏi phải thực thi (gây sức ép) ǵ đó….”

-Vậy “biểu t́nh tại gia”, chữ Hán viết là “表情在家”, diễn nôm  bằng chữ quốc ngữ là: “Biểu t́nh ở nhà”, th́ sẽ có nghĩa:

Tu họp với nhau lại hoặc diễu hành ở trong nhà để biểu thị ư chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng…..”

A - Chúng ta xem lại nghĩa chữ (biểu): 1- Áo ngoài, 2- Ở ngoài,  như biểu diện  (表面), 3-Tỏ bày cho người ta biết, 4-Biểu hiệu, dấu hiệu, 5-Tờ tấu đưa cho Vua, 6-Lối văn ghi chép sự vật ǵ chia ra từng loài để dễ kiểm tra, như thống kê biểu (統計表), 7-Họ ngoại như con cô cậu gọi là biểu huynh đệ (表兄弟)……….

B -Và nghĩa chữ (t́nh): 1- Những  mối trong ḷng phát hiện ra như mừng, giận, thương…, 2- T́nh lư (情理) (cảm t́nh và lư tính), 3- T́nh h́nh (情形) (h́nh thể thực tại)…….

Qua nghĩa chi tiết về từng chữ “Biểu”và “T́nh” th́ “biểu t́nh”là phải có tính cánh:

Ở  ngoài (đường phố, nơi công cộng…), tỏ bày cho người ta (chính quyền, cường quyền…) biết những mối trong ḷng (đ̣i hỏi, đấu tranh….) của chúng ta.

Vậy đủ để cho kết luận không thể có (bất khả thi) “cái” kế hoạch “cổ quái chiêu” nghịch ngữ (văn bất thành cú) “ngồi trong nhà (không ai biết) mà gọi là đấu tranh, diễu hành, gây sức ép, biểu dương lực lượng …” theo kế sách “Biểu t́nh”được.

Ngôn ngữ Việt thật là uyên thâm, chẳng ai ngờ như Ḥa Thượng Thích Quảng Độ mà chữ Việt lại “vẫn” chưa thông, thật là “tai hại”!

Nói vậy, mà đă phải vậy chưa?  Bởi ngôn ngữ Việt rất súc tích….nên lời kêu gọi “biểu t́nh tại gia” của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ vẫn rất “chí t́nh, đạt ư”, nếu Ḥa Thượng “dám” dùng chữ  (biểu) này, “thay thế” cho chữ (biểu)  kia ( chữ đă viết trước trong câu văn), và âm đọc vẫn là “婊情在家 (biểu t́nh tại gia)”, th́ câu này không hề nghịch ngữ, rất hợp lư, mà c̣n được bọn ma cô, gái điếm hoàn toàn ủng hộ, hoan hô.

Bởi chữ Hán (biểu) này có nghĩa là:  “Gái đĩ, gái điếm, gái nhà thổ, con hát; Như biểu tử (婊子) là Kĩ nữ.”

Bậy giờ câu “biểu t́nh tại gia” (婊情在家)  sẽ có nghĩa “Gái điếm….t́nh ở nhà”. 

Ôi , “tai hại” lắm thay!

 

Trân trọng,

BN 587