Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 

 

 

Nên Nói Hay Không Nên Nói

Những Sự Thật Đau Ḷng

 

Ngày nay sau bao nhiêu năm lừa bịp, làm kháng chiến giả, quyên tiền đồng bào hàng trăm triệu đô la (tiền chúng bỏ ra đầu tư địa ốc sau bao nhiêu năm sinh lời lẫn vốn), Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và nay là Đảng Việt Tân đă lộ nguyên h́nh là một “Băng Đảng” (lời của Ls Nguyễn Văn Chức), họ đă cấu kết với bọn tham tàn Cộng sản để chia quyền và chia lợi. Nhưng “thiên bất dung gian” chúng đă bị những người trong cuộc mạnh dạn đứng ra vạch mặt chỉ tên. Đây cũng là một bài học cho nhiều người, chúng ta nên nhớ rằng: Chính trị không phải là một tṛ đùa để thử và không nên phung phí xương máu của nhiều người, nhận trách nhiệm là phải hoàn tất, thất bại là có tội, v́ lịch sử th́ không có chuyện gia giảm. Để làm thức tỉnh đồng bào hải ngoại cũng như ở trong nước, cũng như để vạch trần sự dối trá, bịp bợm, lường gạt của nhóm người tự gọi họ là “Kháng Chiến chống Cộng”, nhưng thật ra họ đă bắt tay với bạo quyền Cộng sản Hà Nội để ḥng chia lợi và hưởng thụ trên số tiền mà họ đă quyên góp...

 

Đài Việt Nam Hải Ngoại Phỏng vấn

Ls Đinh Thạch Bích và Ls Nguyễn Văn Chức 

Về “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân”

 

Trích từ : http://www.vietnamexodus.org/

 

 

Lời bàn: Như chúng ta đă biết nhóm người tự xưng là “Lănh đạo” kháng chiến Hoàng Cơ Minh họ đă không đủ tài và bất xứng, không làm đúng nghĩa trong vai tṛ Lănh Đạo. Từ “Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh” (đă chết) cho đến những người “Lănh Đạo Đảng Việt Tân” (hậu thân của “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh”) hiện nay. Họ là một hệ thống tổ chức nhân danh “kháng chiến” để lường gạt đồng bào Việt Nam ở hải ngoại và nhân dân trong nước trong nhiều năm qua, điều này ai cũng biết. “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân” họ đă phá hoại niềm tin của đồng bào và bôi đen chính nghĩa tất thắng của dân tộc Việt, trong công cuộc trường kỳ chiến đấu chống bọn tội đồ Cộng sản Hà Nội.

 

Trách nhiệm của người Lănh Đạo cực kỳ quan trọng, v́ ngoài Tài, Đức ra, người Lănh Đạo phải nắm được yếu tố thành công, thất bại là có tội với lịch sử, có tội với dân với nước. Trách nhiệm không hoàn tất chứng tỏ người lănh đạo yếu kém và thiếu bản lĩnh chính trị (đây là nói đến những người có nhiệt thành biết thương dân thương nước, chứ không nói đến những kẻ lường gạt niềm tin của đồng bào như nhóm người nêu tên ở trên). Phàm ! Người lănh đạo phải được trao dồi và học tập nhiều năm trước khi đứng ra gánh vác việc lớn của đất nước, ngay như đời sống sinh hoạt hàng ngày của xă hội, mọi sự, mọi việc đều phải được học tập mới có thể làm tṛn nhiệm vụ, huống hồ đây là chuyện lớn của đất nước, chuyện Chính Trị có liên quan đến sự tồn vong của một dân tộc, th́ lại không thể nào trao vào tay một nhóm người tham lam và bất tài. Người xưa có dạy: “Nhân Sinh Chính Vi Đại”, nghĩa là trong kiếp nhân sinh này chính trị là cái lớn nhất (bao trùm hết).

Đấy cái gương u tối của Cộng sản c̣n sờ sờ ra đó, v́ không hiểu thế nào là lănh đạo trong chính trị nên họ đă tàn phá đất nước đến độ tan hoang như chúng ta đă thấy. V́ vậy chúng ta không nên và không làm như Cộng sản đă làm. Thường những kẻ dốt nát mà lại ngồi trên cương vị (lănh đạo) quá cao th́ đất nước sẽ mang họa, chính bản thân những kẻ đó cũng mang họa và mang tội, mà nói đến tội của Việt Gian Cộng sản đối với dân tộc th́ lịch sử cổ kim chưa có. Ngày nay sau bao nhiêu năm lừa bịp, làm kháng chiến giả, quyên tiền đồng bào hàng trăm triệu đô la (tiền chúng bỏ ra đầu tư địa ốc sau bao nhiêu năm sinh lời lẫn vốn), Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và nay là Đảng Việt Tân đă lộ nguyên h́nh là một “Băng Đảng” (lời của Ls Nguyễn Văn Chức), họ đă cấu kết với bọn tham tàn Cộng sản để chia quyền và chia lợi. Nhưng “thiên bất dung gian” chúng đă bị những người trong cuộc mạnh dạn đứng ra vạch mặt chỉ tên. Đây cũng là một bài học cho nhiều người, chúng ta nên nhớ rằng: Chính trị không phải là một tṛ đùa để thử và không nên phung phí xương máu của nhiều người, nhận trách nhiệm là phải hoàn tất, thất bại là có tội, v́ lịch sử th́ không có chuyện gia giảm.

 

Kính thưa quí độc giả năm châu

 

Tuần qua trên đài Việt Nam Hải Ngoại phát thanh từ vùng Virginia miền Đông Hoa Kỳ, đă cho phát thanh buổi phỏng vấn một lúc hai vị Luật sư. Một là: Luật sư Nguyễn Văn Chức hiện cư ngụ tại Houston bang Texas, Hoa Kỳ và Luật sư Đinh Thạch Bích cựu Thứ Trưởng Chiêu Hồi của chính phủ Nam Việt Nam, hiện cư ngụ tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Cuộc phỏng vấn này tố cáo sự thật của “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam” tức “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” do ông Hoàng Cơ Định và ông Nguyễn Kim “lănh đạo”. Và cuộc phỏng vấn cũng vạch trần sự thật của “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” tức là “Đảng Việt Tân” cũng do ông Hoàng Cơ Định và ông Bs Nguyễn Trọng Việt “lănh đạo”. Theo Luật sư Nguyễn Văn Chức và Luật sư Đinh Thạch Bích th́: Cả hai tổ chức nói trên chỉ là một Băng Đảng có nghĩa là một đảng cướp, v́ các người cầm đầu theo Luật sư Đinh Thạch Bích th́ “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” và nay là “Đảng Việt Tân” họ có một “bộ phận K9 chuyên môn đi hù dọa, đánh đập, ám sát những người bất đồng ư kiến. Người ta t́nh nghi là cái chết của Kư giả Đạm Phong ở Houston, cũng như là cái chết của vợ - chồng Kư giả Lê Triết ở bên Virginia thủ phạm là Băng Đảng Hoàng Cơ Minh”. Chúng tôi mong rằng những kẻ chủ mưu các vụ sát nhân nói trên sẽ sa lưới luật pháp Hoa Kỳ trong một ngày gần đây.

 

Để làm thức tỉnh đồng bào hải ngoại cũng như ở trong nước, cũng như để vạch trần sự dối trá, bịp bợm, lường gạt của nhóm người tự gọi họ là “Kháng Chiến chống Cộng”, nhưng thật ra họ đă bắt tay với bạo quyền Cộng sản Hà Nội để ḥng chia lợi và hưởng thụ trên số tiền mà họ đă quyên góp nhiều năm qua của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng sản ở khắp nơi trên thế giới.

 

Đến nay khi t́nh h́nh chính trị thế giới đă rẽ sang một khúc quanh mới liên quan đến sự tan ră của bọn Việt Gian Cộng sản Hà Nội, th́ chúng vội vàng ra lệnh cho “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” phải cấp tốc “bể làm hai” tức chẻ hai, bằng cách cho dựng ra vụ “Kỷ Luật Khai Trừ” Bác sĩ Trần Xuân Ninh, một thành viên của “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh”, để chúng có thể vừa chia lợi với Cộng sản Hà Nội và vừa được tiếng chống Cộng với đồng bào hải ngoại.

 

V́ chúng nghĩ rằng bên nào thắng th́ chúng vẫn “có công” và “được lợi” (và chúng đă “có công”giúp cho Cộng sản Hà Nội tiếp tục cầm quyền đàn áp, bóc lột người dân Việt nhiều hơn nửa, “được lợi” cho Tầu Trung Cộng dễ dàng đồng hóa dân tộc Việt Nam để làm bá chủ Á Châu và xâm lăng thế giới).

 

Cũng theo Luật sư Đinh Thạch Bích th́ ở hải ngoại hiện nay đang chờ một lănh tụ xứng đáng xuất hiện để lănh đạo công cuộc cách mạng đi đến thành công, v́ vậy trong thời gian chờ mong một Lănh Tụ Quốc Gia Chân Chính Yêu Nước hy vọng sẽ xuất hiện trong ngày gần đây, và để độc giả năm châu theo dơi các buổi phỏng vấn của những nhân vật hiểu biết thời cuộc, biết rơ về bộ mặt dối trá của “Băng Đảng” của “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân”. Chúng tôi sẽ cố gắng bỏ thời gian theo dơi và đánh máy lại nguyên văn các buổi phỏng vấn và cho đăng lại trên các diễn đàn, cũng như một số tin tức chúng tôi biết được về các tổ chức bịp bợm này, để các bạn ở những nơi xa xôi không có phương tiện để nghe qua hệ thống Radio hay các hệ thống truyền thanh qua hệ thống chuyển tin toàn cầu (Internet). Qua các bản đánh máy này các bạn có thể in lại hay chuyền tay nhau đọc, cũng như theo dơi các diễn biến t́nh h́nh có liên quan đến sự tranh đấu lật đổ bạo quyền Việt Gian Cộng sản Hà Nội. Con dân Việt ở hải ngoại cũng như trong nước cần nắm rơ mọi sự biến chuyển khi t́nh thế thay đổi, th́ chúng ta mới có thể cùng nhau trong ngoài đồng loạt đứng dậy với sự giúp đỡ của các nước bạn trên thế giới. Chúng ta sẽ phá tan xiềng xích Cộng sản đă trói buộc chúng ta trong khoảng 60 năm qua ở miền Bắc và hơn 30 năm qua ở miền Nam, toàn dân Việt sẽ ca khúc khải hoàn ngày đó đă gần kề.

 

* - Dưới đây là phần phỏng vấn được đánh máy lại cho gọn. Để chúng ta dễ dàng theo dơi cuộc phỏng vấn, chúng tôi cảm ơn đài Việt Nam Hải Ngoại cũng như Tố Thi và Hồng Phúc đă bỏ nhiều thời gian và công sức thực hiện các buổi phỏng vấn hữu ích này. Trúc Đông Quân thực hiện qua phần đánh máy

 

Phần phỏng vấn Luật sư Đinh Thạch Bích.

 

Hồng Phúc: Kính thưa Luật Sư (LS), mới đây LS Nguyễn Văn Chức ở Houston vừa cho phổ biến một tin tức liên quan đến vấn đề thời sự đó là Đảng Việt Tân (ĐVT), LS có đọc bài này chưa?

 

Luật sư Đinh Thạch Bích: Dạ có, anh Chức có gởi cho tôi 1 bản.

 

Hồng Phúc: Kính thưa Luật sư, xin LS vui ḷng cho biết tôn ư của LS nghĩ như thế nào ? thưa Luật sư.

 

Luật sư Đinh Thạch Bích: Sau khi đoc xong, tôi thấy thương ông (Nguyễn Văn) Chức quá ! Tội nghiệp ông ! Ông (Hồng) Phúc nhớ không: Hồi xưa. Lúc (hồi) tôi làm Tạp chí Việt Nam Hải Ngoại th́ ông Chức viết trong mục Mây Tần của tôi, ông Chức viết châm biếm rất là hay. Chỉ v́ vụ Hoàng Cơ Minh là tôi với ông ấy đâm ra bất ḥa. Lúc tôi vạch mặt “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” (MT HCM), tôi đặt tên là: “Công Ty Buôn Kháng Chiến”. Lúc đó ông Chức c̣n say mê Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh (KCHCM). Ông ấy đ̣i rút tên ra khỏi báo Việt Nam Hải Ngoại. lúc đó vào năm 1982 hay 1983 (tôi không nhớ). Ông ấy rút ra th́ tôi để rút ra, nhưng ông ấy cứ lải nhải viết thơ cằn nhằn tôi rằng chính nghĩa như thế, làm không được th́ thôi để cho người ta làm. Sau này, trong khi lục lại hồ sơ cũ. tôi lục ra một chồng thơ của anh Chức viết trách móc tôi lúc đó. Có nhiều ư kiến trong thơ rất là hay, nhưng lúc đó tôi quá xúc động việc Hoàng Cơ Minh làm hỏng cuộc kháng chiến nên tôi không để ư đến lời khuyên của anh Chức. Trong đó có một lời khuyên: đồng ư là ông có thể không tán thành cuộc kháng chiến đó, nhưng cách đánh của ông quá emotional (xúc động) thành ra mất tính thuyết phục, thành ra người ta không nghe ông nữa, ông phải đánh b́nh tỉnh lại th́ có khi có hiệu quả hơn. Về sau tôi nhận thấy điều anh Chức phê b́nh là đúng ! Bây giờ, tôi nghe bài của ông Chức xong tôi thấy ông Chức emotional (xúc động) hơn cả tôi năm xưa nữa. Thành ra tôi thấy tội nghiệp và thương ông Chức lắm.

 

Hồng Phúc: Thưa Luật sư tôi thấy ông (Nguyễn văn) Chức dùng danh từ Băng Đảng Hoàng Cơ Minh như vậy có quá nặng nề đối với một tổ chức dầu sao có “tinh thần yêu nước kháng chiến diệt Cộng” không ? Thưa LS.

 

Luật sư Đinh Thạch Bích: Vâng, nếu ông Chức dùng chử Băng Đảng cũng không oan đâu v́ trong tổ chức Hoàng Cơ Minh thời 1980- 1982 có bộ phận K9. Bộ phận K9 chuyên môn đi hù dọa, đánh đập, ám sát những người bất đồng ư kiến. Ngươi ta t́nh nghi là cái chết của Kư giả Đạm Phong ở Houston, cũng như là cái chết của vợ, chồng Kư giả Lê Triết (tức kư giả “Tú Rua” viết cho tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong) ở bên Virginia (Hoa Kỳ) là (K9) thủ phạm là Băng Đảng HCM. “Nhưng sau đó FBI điều tra không ra” (?). Tôi chỉ được biết một cách bên lề thôi, là họ mướn những tay sát thủ rất chuyên nghiệp từ Canada sang, thành ra đến lúc cuộc điều tra FBI (cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ viết từ chữ Federal Bureau of Investigation) của Mỹ đến biên giới Canada th́ phải ngưng lại, cho nên nó thoát.

 

Ông (Chức) dùng chữ Băng Đảng không phải là oan đâu ! Nhưng khi bọn Hoàng Cơ Minh bị FBI ở nước Mỹ này bắt giam. Trong số bắt giam Hoàng Cơ Định bị c̣ng tay bắt giam, Nguyễn Kim Hườn, Lư thái Hùng (4 - 5 tên) bắt giam về tội:

 

1 - t́nh nghi băng đảng giết người.

 

2 - thâu tiền bất hợp pháp. Vụ bắt giam đó th́ tôi có bị ṭa án của nước Mỹ này đưa ra một án lệnh của ṭa (trát ṭa) bắt tôi phải ra ṭa làm chứng về vụ họ dọa giết tôi. Nhưng đến lúc ra ṭa th́ Jury (bồi thẩm đoàn) hơi thất vọng v́ tôi cố t́nh Tha tôi không tố cáo Hoàng Cơ Minh.

 

Hồng Phúc: V́ sao Luật sư lại hành động như vậy ?

 

Luật sư Đinh Thạch Bích: Bởi v́ họ chỉ dọa xa, dọa gần thôi mà chưa dám làm đó là điều thứ nhất, điều thứ hai là tôi muốn đưa một cái message (tín hiệu) cho người Mỹ rằng: Người Việt Nam sang đây không phải chỉ có những băng đảng như vậy đâu. Ra trước Jury, đầu tiên tôi nói:

 

-Tôi xin lỗi nước Mỹ! Chúng tôi sang đây chưa đóng góp ǵ cho nước Mỹ mà đă làm cho nước Mỹ phiền toái v́ những vụ bắn nhau, giết nhau. Tôi nghĩ là bọn Hoàng Cơ Minh có thể nghĩ là có dọa giết tôi nhưng nó cũng không thực hiện được. Vả lại, nó chưa thực hiện! Thành ra tôi không có điều ǵ để làm chứng.

 

Tôi ra ṭa trước khi bọn Hoàng Cơ Minh đưa ông Dung (Cao Thế “Xuân” Dung), ông (Phạm Văn) Liễu ra ṭa th́ tôi đă phải ra ṭa làm chứng về tội giết người của nó rồi ! Tôi Tha ! tôi nói:

 

- bọn nó có thể là trong lúc tức tối nó dọa, nhưng nó chưa làm được th́ có làm ǵ để mà (truy tố). Th́ họ hỏi:

 

-Nó có dọa không ?

 

Tôi nói:

 

- có dọa bắn tiếng, bắn hơi nhưng không có dọa trực tiếp thôi.

 

Mà thiệt (thật) !, Nó có dọa thiệt (thật)!.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư. Để trở lại vấn đề thời sự hôm nay. Xin Luật sư vui ḷng cho biết ư kiến của LS về cuộc khủng hoảng của ông Phạm Văn Liễu gây ra cho “Mặt Trận” cái hậu quả như thế nào? Thưa Luật sư.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Hậu quả về phương diện đối ngoại là “Mặt Trận” đó mất hết đối ngoại. Về sau ngồi kiểm điểm với ông Liễu th́ biết với tư cách là Tổng Vụ Hải Ngoại, ông (Liễu) làm được nhiều lắm chớ không phải ít đâu. Ông (Liễu) vận động được ông đạo Moon ủng hộ (tổ chức giáo sĩ Nam Hàn, cũng quyên tiền bỏ túi, làm đám cưới tập thể cho nhiều tín đồ, và đă bị FBI ra lệnh tống xuất khỏi Hoa Kỳ). ông (Chức) vận động được nước Nhật ủng hộ, ông vận động một thế lực ... Bây giờ tôi tạm thời dấu tên. Thậm chí có một nước Ả rập bằng ḷng viện trợ cho kháng chiến Việt Nam một tàu thuốc men. Nhưng đến khi hỏi delivery (chuyên chở kiện hàng) đến đâu th́ không nói đến đâu được. Bởi v́ không có chiến khu để delivery ! (chuyên chở kiện hàng đến) Thành ra, chính một trong những lư do mà ông Liễu và ông Minh cắn đắng với nhau v́ ông Liễu muốn làm thật, mà ông Minh chỉ muốn làm giả. Thay v́ súng th́ lấy Tiền. Ông (Hoàng Cơ Minh) viện cớ là sang Thái Lan mua súng bao nhiêu chẳng có ? Luôn luôn khi ông Minh đi với ông Liễu vận động, ở đâu cho tiền là ông (Hoàng Cơ Minh) nhét vào túi (và nói) với một câu rất là buồn cười. Mỗi lần người ta cho Tiền là ông (Hoàng Cơ Minh) nhét vào túi, lẩm bẩm câu: Đồng Tiền Liền Khúc Ruột! Ông ạ ! Thế là nhét vào túi áo khỉ.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, ngoài ảnh hưởng quốc tế vận c̣n cái tai hại nào do cuộc khủng hoảng ông Liễu gây ra ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Tai hại về phương diện ǵ ? Về phương diện tổ chức. Ông Minh, ông Hoàng Cơ Định giữ túi tiền th́ tổ chức ông (Hoàng Cơ Minh) c̣n, và c̣n tới bây giờ. Cái đó, khi tôi c̣n tờ báo Việt Nam Hải Ngoại tôi đă tiên đoán là sau này họ sẽ dùng số tiền đó vào việc kinh tài, kinh tế và họ sẽ làm phiền hải ngoại này rất nhiều năm về sau. Quả nhiên, bây giờ đă xảy ra đúng như vậy ! Tôi có thể nói ở ngay San Diego này, ông trưởng cơ sở San Diego của “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh”, tôi ngồi tôi run title (truy lục giấy chủ quyền) địa ốc ở đây có hàng trăm nhà cửa trị giả cở từ 10 triệu đến 15 triệu mà bây giờ nó lên giá có thể nhiều hơn nữa. Thành ra trong bản của ông Nguyễn Văn Chức nói Ông Minh nói là thu có 7 triệu (đô la) thôi là ông ấy (Hoàng Cơ Minh) dấu đó. Tiền nhiều hơn 7 triệu ! Ít nhất là vài chục triệu (đô la) !

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, Luật sư nói là run những title nghĩa là những thẻ chủ quyền các căn nhà ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Vâng ! ở đây vào computer (máy điện tử) của County (Văn pḥng Thị Xă) ở đây là có. Tôi chẳng có thời giờ, ông Lục Phương Ninh ngồi ḷ ṃ lấy cho tôi một bản mười mấy trang có hàng trăm căn nhà. Ông trưởng cơ sở đó (thành viên của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) chỉ đứng tên thôi. Ông đứng cho đông, đứng cho ổng, cho vợ, cho bà con, nhưng tất cả các mortgage (công ty cho vay tiền) đó thuộc công ty Mortgage (Công Ty cho vay tiền) của ông Hoàng Cơ Định. Cứ như thế họ đầu tư ra. Tiền đầu tư đó họ dùng vào nuôi những cái tên đang làm phiền đồng bào khắp các nơi.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, theo như bài viết của Luật sư Nguyễn Văn Chức tỏ ra có vẻ ca ngợi một người có tài tổ chức ở trong tổ chức “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” hồi đó tức là ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa Luật sư nghĩ sao về vai tṛ của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng như tài năng của ông Nguyễn Xuân Nghĩa ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là con của ông Cụ Hiếu. Ông Cụ Hiếu là anh ruột của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản ông Nguyễn Văn Linh. Khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam năm 1975 th́ Nguyễn Xuân Nghĩa ở lại Việt Nam chớ không đi. Trong thời gian Nguyễn Xuân Nghĩa ở lại có một số bài xuất hiện kư tên Nguyễn Xuân Nghĩa ca tụng chế độ hết lời. Sau tôi có kiểm điểm với ông Luật sư Chức. Ông Chức bảo là có đối chất với Nguyễn Xuân Nghĩa về cái đó rồi:

-cái tên Nguyễn Xuân Nghĩa ở Sài G̣n năm 1976 - 1977 viết bài ca tụng chế độ có phải là anh không?

Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời là:

-dạ thưa có 2, 3 Nguyễn Xuân Nghĩa, chứ đâu phải ḿnh em tên Nguyễn Xuân Nghĩa đâu ! Tức là ông (Nguyễn Xuân Nghĩa) chối ! Nhưng chuyện ông là cháu gọi Nguyễn Văn Linh là chú th́ không thể chối được !

Hồng Phúc: Kính Thưa Luật sư, trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc của chúng ta vừa qua có rất nhiều gia đ́nh ly tán, kẻ ở bên này, người ở bên kia. Có thể nào v́ lư do liên hệ gia đ́nh làm cho chúng ta nghi ngờ lập trường chính trị cá nhân của người ta được không ? Thưa Luật sư.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Tôi cũng nghe một số người thân của Nguyễn Xuân Nghĩa thuật lại cho tôi là khi xuống tàu quyết định vượt biên đi qua hải ngoại này, Nguyễn Xuân Nghĩa có than thở với anh bạn đó là: Tôi ra hải ngoại th́ tôi sẽ khổ v́ cái lư lịch này. Nguyễn Xuân Nghĩa biết điều đó. Ḿnh không phải chủ nghĩa lư lịch mà nghi ngờ người ta. Ḿnh phán xét một người qua hành động cụ thể của người ta chớ không phải qua lư lịch.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, theo bài viết của Luật sư Nguyễn Văn Chức, th́ sau khi cuộc khủng hoảng của ông Phạm Văn Liễu xảy ra với “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh” (MT HCM) gây tác hại một số lớn trong vấn đề tổ chức cũng như trong vấn đề ảnh hưởng do việc của ông Liễu làm. V́ sao Đảng Việt Tân ngày hôm nay lại có thể vượt qua những khó khăn đó mà trở thành một đảng vững mạnh nhất ở hải ngoại ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Mạnh v́ gạo ! Bạo v́ Tiền. Bao nhiêu năm nay, sau khi “mặt trận kháng chiến” bằng súng ống bị hỏng đi, th́ tôi chủ trương là tôi lẳng lặng gây cơ sở cách mạng ở trong nước và tôi hoàn toàn không dính líu ǵ đến hải ngoại nữa. Như thế ít nhất là từ 18 -20 năm, coi như tôi bỏ trống hải ngoại, ai muốn làm ǵ th́ làm. Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng: Ờ ! nếu nó (MT HCM) làm kháng chiến không được ! nó làm hỏng đi ! Nó không đem số tiền đó để vinh danh ph́ da cho gia đ́nh nó. Nếu nó dùng tiền đó vào việc công ích th́ tốt thôi ! Thành ra suốt bao nhiêu năm nay tôi có nói ǵ đến họ đâu ! Đă có lúc tôi cũng nghĩ là biết đâu họ có thể trở thành một lực lượng tốt về sau này. Có lúc tôi đă nghĩ như vậy. Có lúc tôi nghĩ nếu họ làm tốt ḿnh có thể ḿnh hoan nghinh, giúp đở, chớ không phải ḿnh ghét bỏ ǵ họ. Cá nhân tôi, trong thâm tâm dù nói ǵ th́ nói. Riêng đối với HCM tôi vẫn thương. Anh (HCM) có thể là tài đức lập chí, anh (HCM) có thể là gian ác với ai, nhưng đối với tôi, anh (HCM) chưa gian ác điều ǵ hết.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, qua lời tŕnh bày của LS đưa dẫn cho chúng tôi hai câu hỏi: 1- Ngày nay khi “Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh” cũng ít nhất là có công gây dựng nhen nhúm lên ngọn lửa đấu tranh chống kẻ thù chung của dân tộc là Cộng Sản. 2- Cho đến ngày nay dù qua bao nhiêu những khó khăn, người ta vẫn kiên tŕ vượt lên để đeo đuổi mục đích ban đầu của Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, th́ lẽ nào chúng ta lại có những thái độ không hợp tác hay không tiếp sức người ta trong công việc v́ lợi ích chung của đất nước? Thưa LS.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Đó là điều làm cho tôi rất là thất vọng, và tôi quyết định là tôi phải quay trở lại làm một số việc ở hải ngoại này v́ sự lộ mặt nạ của Mặt Trận. Nhất là từ khi đảng Việt Tân ra đời, sau khi họ bằng ḷng khai tử ông Hoàng Cơ Minh làm (ra đảng) Việt Tân th́ cái mặt thật của họ mới lộ ra. Nó buột chúng ta không thể lơ là được nữa, và phải đối phó !

Hồng Phúc: Thưa v́ sao Luật sư lại cho là như vậy ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Tại sao tôi nói như vậy ? 1 - về cơ cấu đảng Việt Tân, nếu anh nh́n kỹ th́ sẽ thấy cơ cấu đó là cơ cấu đảng Cộng sản nối dài cả hải ngoại này. Cũng là Dân Chủ Tập Trung ! Cũng lại thiểu số phục tùng đa số ! Cũng lại Chi Bộ này, Chi Bộ kia. Cũng lại Bí Danh, Bí Số, đơn vị nào cũng thế. Thậm chí ! có cả Bộ Chính trị ! Cơ cấu đó y hệt như thế ! Tôi nh́n thấy nó là một mini (tiểu tổ) đảng Cộng sản hải ngoại này. Cơ cấu có thể là người ta không biết cái mô h́nh nào khác người ta mượn cái mô h́nh đó. Nhưng nh́n vào hành động th́ Không Thể Tha Thứ Được.

Hồng Phúc: Xin Luật sư cho nghe một cách cụ thể hành động đó là ǵ ?.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Hành động đó là ǵ ? Tất cả ở hải ngoại bất cứ ở địa phương nào nó có một totem (biểu tượng), nó có một mô h́nh hành động giống hệt như nhau là ǵ ? là 1 - xâm nhập vào các cộng đồng (người Việt tị nạn). Ở chồ nào có tổ chức công đồng là họ xâm nhập vào để họ lèo lái theo đường lối của họ. 2 - Chố nào họ không xâm nhập được th́ họ duplicate. Tức là họ làm cái tổ chức giống hệt như vậy bên cạnh để cạnh tranh với cái (tổ chức) kia và làm lu mờ cái kia đi. 3 - nếu cả cái thứ hai không thành công th́ họ bèn phá hôi, bôi nhọ làm cho cả hai cái cùng thối hoắc lên để cho những người thiện chí, những người chống Cộng thật Chán Đi !, không thèm ngó đến cộng đồng nữa th́ lúc đó một ḿnh họ từ từ ra take over (chiếm quyền). Quí vị để ư ! bất cứ nơi nào đều có như vậy ! Cụ thể là Santa Ana bây giờ có ba cộng đồng miền Nam California. Rồi ở Houston rơ ràng là họ take over (chiếm quyền). Như ông Chức nói Tết Trung Thu mà phát quà đèn kéo quân cho trẻ con, đèn kéo quân bộ đội, đội nón cối đi kéo quân trong cái đèn.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, nh́n vào tổ chức đảng Việt Tân ngày hôm nay đa số những thành phần trí thức ở hải ngoại đặc biệt là giới bác sĩ rất đông đảo ở trong đảng Việt Tân. Điều ấy là ưu điểm mà chúng ta không thể phủ nhận được ưu điểm đó. Thưa LS ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Vâng ! Tôi thấy có rất nhiều bác sĩ. Tôi có một cậu em con bà d́ cũng bác sĩ, cậu cũng vượt biên sang sau này, cũng được phe của ông Hoàng Cơ Minh đến cung cấp tiền bạc, nuôi cho ăn đi học để trở thành bác sĩ với điều kiện là phải gia nhập đảng (HCM) của các ông. Tôi không hiểu là các bác sĩ khác có như vậy hay không. Nhưng cậu em của tôi từ chối và từ đó trở đi cậu em bị chèn ép các thứ, nhưng mà vẫn đậu bác sĩ, bây giờ cậu em đang hành nghề ở San Jose. Tôi nghĩ là các ông bác sĩ khác hầu hết là cũng như vậy. Nhưng ông Chức không đồng ư. Ông (Chức) bảo là: Chẳng qua mấy thằng đó háo danh thôi. Ông Chức th́ ư kiến khác. Nhưng tôi nghĩ: Chẳng những là cái (chiêu thức dùng người từ) hậu duệ nữa. Chữ hậu duệ là họ đưa ra. Tôi biết Hoàng Cơ Định đă từng nhờ một người của tôi đi xin giấy chứng chỉ đại học để nhờ người này, người kia con ông cháu cha (Cộng sản) ở Sài G̣n sang Mỹ để đi du học. Đấy là đảng Việt Tân bây giờ. Họ nói hậu duệ là họ đưa những người nói tiếng Mỹ của họ ra đi biểu t́nh với mọi người. Kể cả “Tuổi Trẻ Lên Đường” điểm ra mà coi có bao nhiêu con ông cháu cha Việt Cộng trong đó. Mặc dù nó vẫn núp ở dưới cờ vàng của ḿnh, nhưng chúng nói là hiện giờ chúng cháu không phân biệt ai với ai, chúng chỉ biết Tuổi Trẻ của chúng cháu thôi. Chúng cháu quên quá khứ. Đấy là một điều luận điệu của Việt Cộng, của Nghị quyết 36 chứ c̣n ǵ nữa. Càng ngày càng rơ ràng ! Tôi sẽ vận động tất cả các cộng đồng người Việt ở hải ngoại này. Chúng ta là hội hở, họ là hội kín. Họ đi đến đâu là chúng ta mời họ đi chổ khác chơi, v́ ông là hội kín ông đi chổ khác. Chúng tôi hội hở, ông tại sao vào đây cứ bí danh, bí số với chúng tôi ! mệt quá ! Cả các nơi nên bảo nhau tẩy chay dư đảng Việt Tân. Bất cứ họ đến nơi nào để tham gia với chúng ta, họ có thể tham gia với tính cách cá nhân, nhưng mà phải tham gia với tên thật. Không bí số, bí danh. và phải làm việc quyết định theo cộng đồng, đừng t́m cách lái cộng đồng đi: Nay th́ xóa bỏ hận thù, mai th́ xóa bỏ ngày Quốc Hận. mốt th́ đổi tên ngày Giổ Tổ Hùng Vương thành ngày Quốc Khánh. Lang thang tranh đấu những cái vớ va vớ vẫn thay v́ những điều thiết thực và cụ thể hơn th́ không làm. Đi làm những cái vơ vơ vẫn vẫn để cho sai lạc mục tiêu. Họ chuyên môn làm loăng mục tiêu tranh đấu của ḿnh. Mục tiêu của ḿnh vào lúc này là số I th́ họ dẫn sang số II để cho lúc nào ḿnh cũng bám chặt và ḿnh tiêu phí sức lực của ḿnh vào những công tác vô bổ. Tôi kêu gọi các cộng đồng khắp nơi cứ vạch mặt Việt Tân ra. Ông hội kín th́ mời ông đi chổ khác chơi để cho chúng tôi làm việc hội hở của chúng tôi. Đừng đem hội kín vào đây.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, trong bài viết của Luật sư Chức có nói đến một nhân vật cao cấp của đảng Việt Tân tuyên bố trong vấn đề: “Làm đối lập với nhà nước” (Cộng sản). Luật sư nghĩ sao về lập luận của LS Chức về vấn đề : đối lập có nghĩa là chấp nhận những định chế, những hiến pháp và những qui củ, “chính nghĩa” của Cộng sản ? thưa Luật sư ?.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Đúng thế ! Hồi ông Phạm Nam Sách, em tôi vẫn c̣n sống, ông cũng chủ trương như thế. Khi đă nói đến đối lập tức là anh công nhận nó th́ anh mới đối lập với nó. Ḿnh phủ nhận Cộng sản ḿnh đánh đổ nó, th́ tại sao ḿnh phải đối lập với nó ! Về phương diện luật pháp LS Chức nói rất đúng. Bài của ông (Chức) là một bản cáo trạng rất là đanh thép mà Việt Tân không thể chối được. Ông Chức trao đổi ư nghĩ với tôi, ông nói thế này:

-nếu ông Trần Xuân Ninh muốn tỏ ra Ta là người quân tứ, Ta là người bị lừa th́ hăy làm như ông Phạm Văn Liễu đi.

Là ǵ? Về phương diện luật pháp: 1 - khi anh phạm tội mà người ta cho anh benefit of the double có quyền hưởng sự nghi vấn. 2 - khi anh chứng minh anh là vô tội th́ tối thiểu anh phải chứng minh là anh có cooperate (hợp tác) tức là anh flea bargain, anh thượng lượng với quan ṭa là anh bằng ḷng hợp tác, và anh cung cấp những tin tức đầy đủ. Th́ anh Trần Xuân Ninh hăy công bố những cái sai trái, phạm pháp của Việt Tân ra đi, th́ chúng tôi sẽ chấp nhận ông và hoan nghinh ông. Cũng như là ông Nguyễn Xuân Nghĩa khi bị FBI c̣ng tay đi, tôi biết rằng ông (Nghĩa) đă flea bargain và cooperate (nhận tội và hợp tác) với cơ quan an ninh của Mỹ để được thả ra. Ông Hoàng Cơ Định cũng bị c̣ng tay dắt đi. Và ông (Định) cũng flea bargain để được thả ra. Th́ Trần Xuân Ninh hăy làm như thế với đồng bào đi.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, dù muốn dù không th́ Mặt Trận, cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh hay đảng Việt Tân ngày nay là một lực lượng khá mạnh có quy củ ? , có sức mạnh tập họp khá đông đảo thành viên hải ngoại. Thưa Luật sư, có thể nào cộng đồng người Việt hải ngoại hăy quên đi những dị biệt, những bất đồng và xiết chặt hàng ngũ với nhau để tiến tới mục đích cuối cùng là: Lật đổ chế độ Cộng sản ở trong nước không ?.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Dạ Thưa: Cái con dao nó trong tay thằng ăn cướp ! con dao càng bén bao nhiêu càng đáng sợ bấy nhiêu ! Canh Tân th́ không thể Cách Mạng được. Ông Việt Tân Canh Tân Việt Cộng, rồi ông Trần Xuân Ninh Canh Tân Việt Tân, th́ chúng ta bị cái đổi mới là chấp nhận cái cũ và đổi mới nó đi. Khi nó đă là Băng Đảng, là Tội Ác rồi th́ làm thế nào để dung ḥa, để hy vọng nó chống Cộng được ? Khi nó là con Cá th́ anh không thể hy vọng nó biến thành con Chim để bay được “You can not expect the fish to fly”. Con Cá là con Cá, con Chim là con Chim. Không thể bảo họ là để cái tà quy chánh rồi ḿnh dùng cái hệ thống đó. Nếu họ chịu thôi, không làm chuyện nữa th́ họ sẽ dùng số tiền đó vào mục đích riêng tư của họ chớ đừng ḥng họ dùng số tiền đó vào việc công ích có lợi cho quốc dân đồng bào.

Hồng Phúc: kính thưa Luật sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Là một chính trị gia đă có mặt rất sớm trong các sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại, xin Luật sư vui ḷng cho biết tôn ư của ḿnh là cộng đồng người Việt Hải ngoại phải làm ǵ để có thể đấy mạnh công tác đấu tranh lật đổ bạo quyền Cộng sản trong nước ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Tôi nghĩ rằng chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, phối hợp với nhau cho chặt chẻ và tiến tới một hệ thống điều hợp. Cái thiếu vắng ở hải ngoại này là thiếu vắng về leadership (người lănh đạo). Không ai bảo được ai, không ai lănh đạo được ai. Chúng ta hoàn toàn làm việc bằng cái tinh thần tự giác - tự phát của chúng ta mà thôi. V́ thế cho nên để trống mặt trận hải ngoại này để cho bọn gian bọn ác vào thao túng, làm mưa làm gió, phí đi biết bao sức lực. Nếu chúng ta không cho bọn buôn bán kháng chiến, Việt Cộng trá h́nh này bằng ngần ấy tiền bạc th́ ngày nay chúng ta đâu có phải khổ v́ ba cái hoạn nạn như bây giờ nó làm khổ chúng ta ! Tôi coi cũng như là sự báo ứng của những năm 1980 - 1981 tôi hô hào một ḿnh tôi, cả làng không ai nghe tôi hết. Bây giờ báo ứng xăy ra nhăn tiền rồi.

Hồng Phúc: Thưa Luật sư, chẳng lẽ chúng ta ngồi đây oán trách ḷng yêu nước của đồng bào yêu nước đă quyên góp một số tiền như vậy ?

Luật sư Đinh Thạch Bích: Tôi nghĩ rằng hải ngoại này tuy rằng tự phát - đa nguyên như thế. Ngày trước tôi có một bài (viết) “Hủ Mắm Thối Hải Ngoại” tuy nó như vậy. V́ cái ưu điểm của đa nguyên mà trở thành ra sức mạnh của chúng ta bây giờ. Đa nguyên có cái hại là nó nát bét ra như thế. Nó có cái lợi là nó khó chết. Anh triệt cái đầu này th́ nó mọc cái đầu khác ra. Vấn đề bây giờ là gom lại và bảo nhau nếu không chính thức được th́ qua hệ thống thông tin liên lạc. chúng ta kết thành mạng lưới và chúng ta có một nơi thâu thập thông tin, lập ra cái nơi để trao đổi tin tức, có nơi để phối hợp hành động. Anh làm cái này, tôi làm cái kia. Không cần thống hợp kiểu giải tán hết gom vào một chổ, mọi người đi theo tôi là điều không cần làm. Chúng ta cứ phát huy sức mạnh của đa nguyên và chúng ta làm việc theo kiểu đa nguyên, theo kiểu tự do dân chủ rất là tốt.

Hồng Phúc: chúng tôi chân thành cảm ơn Luật sư Đinh Thạch Bích tại San Diego đă dành th́ giờ quư báo để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Luật sư Đinh Thạch Bích: Cám ơn ông Hồng Phúc và kính chào quí thính giả của đài Việt Nam Hải Ngoại.

 

Chấm dứt cuộc phỏng vấn

* - Phần Phụ Chú: Theo một nguồn tin thân cận yêu cầu dấu tên từ văn pḥng điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho chúng tôi biết là: Cách đây vài năm cơ quan FBI có chính thức đưa ra một thông báo, yêu cầu các phần tử hoạt động cho Cộng sản tại Hoa Kỳ cũng như các tên hoạt động t́nh báo đă núp dưới nhiều tổ chức vô vụ lợi hay các tổ chức thiện nguyện phải ra đầu thú hay khai báo với cơ quan an ninh liên bang Hoa Kỳ và mọi tin tức cũng như tên họ đều được dấu kín. Từ đó đến nay Thông Báo của cơ quan FBI vẫn c̣n hiệu lực và cũng sẽ c̣n hiệu lực trong nhiều năm sau này nửa. Chúng tôi xin đăng lại nguyên bản thông báo, cũng như post lên đây địa chỉ (link) của bản thông báo để các bạn dễ dàng t́m đọc hay liên lạc với cơ quan FBI khi cần.

Cũng theo nguồn tin trên cho biết các thành viên Nha, Y, Dược sĩ trong các “Hội Chuyên Gia”, “Tuổi Trẻ Lên Đường”, “Phan Bội Châu” ..v..v...Cũng như các đoàn thể tổ chức ngoại vi của “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân”, đă âm thầm rời bỏ các tổ chức này và họ cũng âm thầm khai báo với cơ quan an ninh liên bang về các hành vi lừa đảo và bịp bợm, tống tiền, rửa tiền của nhóm đầu nảo “Mặt Trân Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân” và dĩ nhiên cũng có các thành viên ở ngoài nước Mỹ cũng tỏ ra hợp tác với cơ quan an ninh liên bang Hoa Kỳ. Chúng tôi chắc rằng với luật pháp của Hoa Kỳ các thành viên chủ chốt của các tổ chức lừa đảo nói trên, phải được đưa ra trước vành móng ngựa để họ có thể trả lời về sự dối trá lường gạt của họ trong nhiều năm qua.

Dưới đây là nguyên văn bản tiếng Việt của tờ thông báo từ Cơ Quan Anh Ninh Liên Bang Hoa Kỳ (FBI - Federal Bureau of Investigation).

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Thư Viện Hoa Sen

Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Phi Dũng

Việt Thức

Hoa Vô Ưu

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

Sách Hiếm

ThếGiới

Đỉnh Sóng

Eurasia

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng