Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . ChinhnghiaMedia. . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những câu hỏi của một vi hữu diễn đàn về Tuyết Mai mà TCCĐ HTĐ chưa trả lời

http://tech. groups.yahoo. com/group/ thaoluan9/ message/2200 

Dưới đây là mấy câu hỏi của tôi đặt ra với quư vị trong Hội Đồng Thường Trực cùng hai vị cựu Chủ Tịch Cộng Đồng HTĐ, đă ngồi chủ toạ buổi điều trần ngày 15-9-2007 :...

1- Nội quy hay điều lệ của Cộng Đồng HTĐ có quy định những người đă về Việt Nam th́ không được tham gia làm thành viên của Cộng Đồng không ? Có quy định hay không, cũng đề nghị quư vị post lên diễn đàn bảng nội quy hay điều lệ của Cộng Đồng HTĐ để cho mọi người xem.

2- Ông Chủ Tịch Cộng Đồng HTĐ Lư Văn Phước đă long trọng tuyên bố 5 điểm tóm lược hoạt động trong nhiệm kỳ của  ông, trong đó có 2 điểm dưới đây :

          a- Tu chỉnh  Hiến Chương của Cộng Đồng để hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với nhu cầu t́nh thế hiện tại. 

           b- Nghiên cứu và ban hành một thể lệ bầu cử các cơ chế lănh đạo Cộng Đồng chặt chẽ, dựa trên cơ sở pháp lư để giải quyết dứt khoát các tranh chấp sau bầu cử. 

Xin hỏi đến nay ông Lư Văn Phước cùng quư vị trong Hội Đồng Thường Trực của Cộng Đồng HTĐ đă làm xong 2 điều nêu dẫn trên đây chưa ? Nếu đă hoàn tất, xin vui ḷng post lên diễn đàn các văn kiện ấy. 

3- Tại sao quư vị trong Hội Đồng Thường Trực và Chủ Toạ Đoàn của Cộng Đồng HTĐ lại làm ngơ không t́m hiểu, điều tra những sự kiện đă được nêu ra trong buổi điều trần ngày 15-9-2007, trước khi đưa ra Thông Cáo ngày 15-9-2007 "Kết Quả V/v Điều Trần của bà Tuyết Mai". Những sự kiện đó là :   

    

          - Passport của bà Tuyết Mai có đóng dấu "nhập Thái Lan đến từ Việt Nam".

          - Nhà báo Mai Vàng cho biết ông Ngô Ngọc Hùng nói bà Tuyết Mai nói với ông Hùng là bà Tuyết Mai đi Á Châu.

          - Nhà báo Nguyễn Việt Quang nói có những em sinh viên trong hội MidAtlantic Union nói bà Tuyết Mai không đến dự ngày bầu cử của hội MidAtlantic Union ngày 21-7-2007 tại trường George Mason Univ. 

 

Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ và để phục vụ cộng đồng một cách đứng đắn hữu hiệu, nhất là với tinh thần tự trọng của quư vị, ước mong quư vị trong Cộng Đồng HTD trả lời trước công luận những thắc mắc nêu trên cho mọi người được biết !

 

 

e: Be' Ba?y do^' ky. ganh ghe't to^' cao gian Tuyet Mai mao nha^.n Nu tro Ta /Xa Hoi QL

 

Thu+a quy' ddo^.c gia? co' quan ta^m vie^.c "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" ma(.c a'o ddo? sao va`ng,To^i kho^ng co' y' no^'i tie^'p ba`n vie^.c Tuye^'t Mai co' ma.o nha^.n Nu+~ Tro+. Ta'  Xa~ Ho^.i, Nu+~ Qua^n Nha^n cu?a QL/VNCH, vi` theo to^i vie^.c ma.o nha^.n Nu+~ Qua^n Nha^n QL/VNCH thi` dde^? cho Gia DDi`nh Cu+.u Nu+~ Qua^n Nha^n QL/VNCH gia?i quye^'t.

To^i cu~ng kho^ng muo^'n vie^.c ti`m hie^?u "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" ma(.c a'o ddo? sao va`ng lo+ ddi nhu+ "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" ddang co^' ti`nh tra'nh ne' kho^ng tra? lo+`i ma^'y ca^u ho?i chi'nh dda'ng ba(`ng ca'ch la toa'ng le^n va` ba'm vi'u va`o Chu Ta^'t Tie^'ng (mo^.t cu+.u tu` ca?i ta.o bi. ddo^`ng ddo^.i dda'nh dda^`u tie^n ta.i tra.i tu` Suo^'i Ma'u vi` to^.i la`m "an-ten", dda~ ddu+o+.c ngu+o+`i o+? tu` chung tra.i ke^? la.i), Nguye^~n Phu+o+ng Hu`ng (mo^.t ti`nh nguye^.n la`m pho'ng vie^n cho VHN v.v...) va` v.v.....

Va`i ca^u ho?i ma` "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" ddang tro^'n cha.y, to^i xin nha('c la.i :

1-  To^i dda~ la^.p la.i nhie^`u la^`n ye^u ca^`u cu?a netter "ngaphan1970" la` Tuye^'t Mai ddu+a le^n die^~n da`n film Tuye^'t Mai thu hi`nh nguye^n ba?n (chu+a edited) buo^?i pho?ng va^'n sinh vie^n ta.i tru+o+`ng George Mason Univ.ho^m 21-7-2007, mo+'i dda^y "ngaphan1970" va^~n co`n nha('c la.i:

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/1125

2- To^i cu~ng dda~ la^.p ddi la^.p la.i nhie^`u la^`n dde^` nghi. cu?a to^i la` Tuye^'t Mai ne^n nho+` lua^.t su+ ddu+a to+` "Tie^'ng Da^n" ra tru+o+'c pha'p lua^.t ve^` vie^.c ghe'p hi`nh Tuye^'t Mai. Bo+?i vi` chi'nh Tuye^'t Mai dda~ xa'c nha^.n qua ddoa.n va(n vie^'t :

Nick "tuyetmai45" vie^'t :

"Đây là bằng chứng cho thấy Tuần báo Tiếng Dân đă ghe'p hi`nh, loan tin thấ
> t thiệt nhằm  mục đích đánh phá , tiêu diệt tôi, một phóng viên  đang góp
> phần tích cực chống Cộng trên mặt trận thông tin. Tôi  vừa là kư giả báo
> chí vừa là Phóng viên /chuyên viên Truyền H́nh của Hệ Thông Truyền Thông Hả
> i Ngoại."

http://groups.yahoo.com/group/Nuoc_VIET/message/9753

Lu'c ddo' lua^.t su+ cu?a Tuye^'t Mai se~ thu tha^.p ca'c du+~ kie^.n nhu+ Passport cu?a Tuye^'t Mai cha(?ng ha.n, dde^? chu+'ng minh tru+o+'c to`a a'n la` trong kho?ang tho+`i gian ga^`n, tru+o+'c va` sau nga`y 21-7-2007, Tuye^'t Mai kho^ng ddi dda^u ra kho?i Hoa Ky` dde^? dde^'n ca'c nu+o+'c DDo^ng Nam A' nhu+ Tha'i Lan, Vie^.t Nam v.v...  Va` to+` "Tie^'ng Da^n" se~ pha?i tra? lo+`i tru+o+'c pha'p lua^.t cu`ng chi.u tra'ch nhie^.m vie^.c la`m phi pha'p ghe'p hi`nh Tuye^'t Mai, ne^u "Tie^'ng Da^n" dda~ la`m nhu+ va^.y.

Su+. tha^.t Tuye^'t Mai co' va^.n a'o ddo? sao va`ng hay kho^ng se~ ddu+o+.c ro~ ra`ng ngay, dda^u ca^`n pha?i co' ai vie^'t gia^'y xa'c nha^.n la`m chi cho ru+o+`m ra` lo`ng vo`ng ma~i.

DDo' la` ca'ch ra^'t chi'nh dda'ng dde^? Tuye^'t Mai minh oan tru+o+'c co^ng lua^.n. Tie^'c thay dde^'n nay va^~n chu+a tha^'y Tuye^'t Mai thu+.c hie^.n. DDo' la` nguye^n nha^n chi'nh cho nhie^`u ngu+o+`i nghi ngo+` ve^` ha`nh tung cu?a "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai", trong ddo' co' to^i.

Ne^'u chu'ng ta kho^ng ti`m hie^?u tha^'u dda'o mo^.t va^'n dde^`, bie^'t dda^u ddo' cha(?ng la` ke~ ho+? dde^? ddo^'i phu+o+ng luo^`n ngu+o+`i va`o hoa.t ddo^.ng ngay giu+~a lo`ng co^.ng ddo^`ng dde^? thu+.c hie^.n nhu+~ng ke^' hoa.ch  ti`nh ba'o lu~ng ddoa.n tai ha.i cho ha`ng ngu~ chu'ng ta.

To^i xin tri'ch mo^.t ddoa.n cu?a cu+.u BK Nha?y Ba('c DDa(.ng DDi`nh Thuy' mo+'i vie^'t, dde^? quy' ddo^.c gia? ddo.c va` nhi`n va^'n dde^` xem vie^.c "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" va^.n a'o ddo? sao va`ng no' co' quan tro.ng hay kho^ng ?

(Xin tri'ch) :

".....Anh Nguyễn Phương Hùng ơi! Anh không hiểu biết ǵ về ngành Nữ Trợ Tá, Nữ Quân Nhân…th́ nhận ba cái giấy xác nhân đó làm chi, bởi họ “viết voi hay viết chuột” ǵ, anh đâu có biết đúng sai. Và họ đă viết sai, anh coi là đúng post lên diễn dàn. Than ôi! Thiên hạ lại được một mẻ cười về sự ngớ ngẩn dạng “đàn bà xó bếp”của anh.

Và anh đúng là dạng “đàn bà” thật, lải nhải đến thế là cùng. Viết thêm email nữa làm ǵ, khi thật sự những người chỉ trích anh đă nêu đúng vấn đề. Anh nghĩ sao mà dám viết:
“….Tôi rất bận rộn cho công việc làm ăn (chưa về hưu) và công việc cộng đồng, xin dành th́ giờ rảnh của tôi cho những vấn nạn khác trong cộng đồng…(Nguyễn Phương Hùng viết)”
Sao anh cao ngạo thế? Vậy những người khác không bận rộn công việc làm ăn ư? Và chỉ ḿnh anh có “công việc cộng đồng” thôi ư? Và VẤN NẠN NÀO KHÁC (?) TRONG CỘNG ĐỒNG QUAN TRỌNG HƠN VẤN NẠN LÀN RANH QUỐC CỘNG, mà anh xin dành thời gian rảnh để dùng?
Hăy đọc lại lời anh viết:
 “….Những bài viết tôi đưa lên thường là những dữ kiện có thật và người thật. Ngày hôm qua tôi nhận được thư của anh Đoàn Hữu Định gửi cho NT Vũ Quang Ninh, C/H Lâm Ngọc Chiêu, Phạm Hoà, và tôi về thẻ căn cươc Họ Dương của bà Tuyết Mai (Tôi không post ví chưa hỏi anh ĐHĐ). Tôi vẫn mong muốn được lời xác nhận từ NT Vũ Quang Ninh . Anh Nguyên Huy (Gươm Thiêng Ái Quốc ) th́  đă có bài viết về NQN trong đó tờ Người Việt đă xác nhận lư lịch của bà TM. Anh Lâm Ngọc Chiêu th́ xác nhận chị TM làm việc trong đài phát thanh Nha Kỹ Thuật với tư cách dân sự…. (Nguyễn Phương Hùng viết)”
Vậy, DỰ KIỆN CÓ THẬT là từ hai h́nh đă resize không đúng quy cách (bị biến dạng –méo), anh làm truyền h́nh th́ không thể chối căi là không biết, nhưng cứ “dối” tâm dựa vào đó, nhận xét cho thấy khác biệt để lừa độc giả trên diễn đàn ư!
NGƯỜI THẬT là chi tiết về cô TM liệu có hoàn toàn đúng như ba cái giấy xác nhận mà anh đă post lên không? Lời đính chính của nhà văn quân đội Hoàng Ngọc Liên vừa post lên diễn đàn liệu đă là “cái tát” để anh nhớ đời chưa!
Anh “nhứ” cái thẻ căn cước của cô Tuyết Mai cùng với hàng loạt tên tuổi NT Vũ Quang Ninh, Lâm Ngọc Chiêu, Phạm Ḥa, Nguyên Huy, Đoàn Hữu Định ra để nhát ma à! Những người đó sẽ làm được ǵ, nếu thực tế cô TM đă mặc “áo đỏ sao vàng” như báo Tiếng Dân xác định?
Thât là ngớ ngẩn, ai mà không biết cái “thẻ căn cước” mà anh viết “dấm dứ ra vẻ ghê ghớm”đó, chính là cái CHỨNG MINH THƯ chức vụ PHÓNG VIÊN ĐÀI TIẾNG NÓI TỰ DO của cô DƯƠNG THỊ TUYẾT MAI.
Đây mới là một VẤN NẠN, một ĐẠI NẠN! Đài Tiếng Nói Tự Do thuộc Nha Kỹ Thuật ngoài nhiệm vụ “nổi” thông tin đến đồng bào Miền Bắc, c̣n nhiệm vụ “ch́m” là chuyển mật lệnh đến các “nhân viên công tác” đang hoạt động tại Miền Bắc qua mục “nhắn tin cho người thân (ở Miền Bắc)”, hay mục “ngâm thơ”…  Quả là MỘT TAI HỌA KINH HOÀNG, KHỦNG KHIẾP nếu “đích thực” cô Phóng Viên Dương thị Tuyết Mai năm xưa của Đài Tiếng Nói Tự Do/Nha Kỹ Thuật nay mới lộ nguyên h́nh “ÁO ĐỎ SAO VÀNG”!
Đấy là chưa kể đến thế mạnh của Nha Kỹ Thuật, th́ người phóng viên Dương thị Tuyết Mai kia, chỗ nào ở Sài G̣n mà không dễ dàng len lỏi vào. Nghe xong, mong đừng ai bị đứng tim !
Anh Nguyễn Phương Hùng nghĩ sao? Anh có cảm thấy như bị coi thường không, giá trị ǵ ở cái Chứng Minh Thư ấy? Bộ cái Chứng Minh Thư ấy có thể xóa được “tội” cho cô TM nếu thực sự cô ta đă “áo đỏ sao vàng”? Và cái Chứng Minh Thư đó đă được post lên diễn đàn từ lâu rồi, không cần đến anh phải hỏi ư kiến xem anh Đoàn hữu Định có đồng ư cho post lên hay không nữa đâu?
Chính ra điều anh cần phải hỏi anh Đoàn Hữu Định là:
Cô TM thành viên HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN của CỘNG ĐỒNG HOA THỊNH ĐỐN, VIRGINIA và MARYLAND đă bị báo Tiếng Dân “tố cáo (xác định)” là mặc “ÁO ĐỎ SAO VÀNG”, sao đến nay tháng rưỡi rồi mà CD/ HTD, VA và MD  vẫn cứ IM NHƯ THÓC thế! Rồi cả chính anh Đoàn Hữu Định là “đồng” Chủ Tịch Cộng Đồng cũng IM NHƯ THÓC luôn!
Sao và tại sao vậy? Không lư Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn bị biến thái, tŕ trệ thành Cộng Đồng Hóa Đần Độn!
Không thể như thế được.
Hỡi Quư Vị trong Ban Chấp Hành và Quư Vị có trách nhiệm!
Hăy chứng tỏ sự minh mẫn và trong sáng của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, một trọng điểm mà khắp hướng đều dơi nh́n và trông chờ!
Mong lắm thay!
 
Trân trọng,
BN 587"
 
From: "Nguyen Dinh Chau" <nguyenchau2004@...>
Date: Wed, 5 Sep 2007 11:45:17 -0700
Subject: [DIEN DAN CONG LUAN] Xin ba` TM ha~y ca^m mo^`m gian xa?o va` ddu+`ng le`o la'i ca^u chuye^.n a'o co+` ddo? sao va`ng ta.i TLan.
HTML Attachment [ Scan and Save to Computer ]
Xin ba` Tuye^'t Mai va` ta^'t ca? Qu'i Vi. dda~ tham gia ca^u chuye^.n na`y ha~y tro+? ve^` mu.c tie^u ban dda^`u:
Ba` Tuye^'t Mai co' pha?i la` ngu+o+`i ma(.c a'o ddo? ngo^i sao va`ng o+? sa^n dda' banh Tha'i Lan theo nhu+ dda`i BBC va` ba'o  Tie^'ng Da^n dda(ng ta?i kho^ng ?
Xin ddu+`ng dde^? ba` Tuye^'t Mai du+`ng le`o la'i ca^u chuye^.n ddi dde^'n chuye^.n  Nu+~ Qua^n Nha^n & Thu? Khoa Trie^.u A^?u nu+~a. Ba` TM co`n vu oan cho Ba` Be Ba^?y la`
ganh ghe't vo+'i ba` ta  nu+~a cho+'. Ba` Be' Ba^?y dda^u the`m la`m chuye^.n he`n ha. do+ ba^?n ddo'ne^'u ba` TM kho^ng vo+ va`o "co' bao nhie^u Ho^.i DDoa`n xa'c nha^.n... gian cho ba` ? 
Du+`ng gia` mo^`m nu+~a ba` TM o+i, vi`:
- Ca? mo^.t DDa.i Ho^.i Nu+~ QN ma` ba` TM chi? xin ddu+o+.c co' 3 chu+~ ky' xa'c nha^.n,
- nhu+ng o^ng Du` Hoa`ng Ngo.c Lien dda~ phu? nha^.n lo+`i no'i cu?a o^ng vi` tri' nho+' HNL gia` ro^`i, la.i bi. TM na(n ni? ne^n o^ng ky' dda.i gua^'y xa'c nha^.n MA ro^`i...
Ba?n cha^'t Co^.ng sa?n ddie^u ngoa xa?o quye^.t dda~ ro~ trong con ngu+o+`i cu?a ba`.
Ba` im ddi, be? bu't va` va^'t ddo^` nghe^` quay phim chu.p hi`nh ddi de^? quay ve^` o^m xa'c HCM la` hay nha^'t.
Xin co^.ng ddo^`ng HTD va` ca'c ho^.i ddoa`n cho^'ng Co^.ng o+? ha?i ngoa.i ca^?n tro.ng. 32 na(m ro^`i, Co^.ng sa?n o+? kha('p no+i.
Unicode :
Xin bà Tuyết Mai và tất cả Qúi Vị đă tham gia câu chuyện này hăy trở về mục tiêu ban đầu:
Bà Tuyết Mai có phải là người mặc áo đỏ ngôi sao vàng ở sân đá banh Thái Lan theo như đài BBC và báo  Tiếng Dân đăng tải không ?
Xin đừng để bà Tuyết Mai dừng lèo lái câu chuyện đi đến chuyện  Nữ Quân Nhân & Thủ Khoa Triệu Ẩu nữạ Bà TM c̣n vu oan cho Bà Be Bẩy là
ganh ghét với bà ta  nữa chớ. Bà Bé Bẩy đâu thèm làm chuyện hèn hạ dơ bẩn đónếu bà TM không vơ vào "có bao nhiêu Hội Đoàn xác nhận... gian cho bà ? 
Dừng già mồm nữa bà TM ơi, v́:
- Cả một Đại Hội Nữ QN mà bà TM chỉ xin được có 3 chữ kư xác nhận,
- nhưng ông Dù Hoàng Ngọc Lien đă phủ nhận lời nói của ông v́ trí nhớ HNL già rồi, lại bị TM năn nỉ nên ông kư đại guấy xác nhận MA rồi...
Bản chất Cộng sản điêu ngoa xảo quyệt đă rơ trong con người của bà.
Bà im đi, bẻ bút và vất đồ nghề quay phim chụp h́nh đi dể quay về ôm xác HCM là hay nhất.
Xin cộng đồng HTD và các hội đoàn chống Cộng ở hải ngoại cẩn tro.ng. 32 năm rồi, Cộng sản ở khắp nơị


 
 baoquoc andan : Chuyen tin
From:    View Contact Details View Contact Details    Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoogroups. com. Learn more
Date: Tue, 04 Sep 2007 19:09:17 -0400
Subject: [DIEN DAN - QLVNCH] Re: Be' Ba?y do^' ky. ganh ghe't to^' cao gian Tuyet Mai mao nha^.n Nu tro Ta /Xa Hoi QL
 
 
Ki'nh thu+a qui' vi.
Sau dda^y la` e-mail cu?a Trung Ta' Hoa`ng Ngo.c Lie^n, xin mo+`i qui' vị cu`ng ddo.c :
Tra^n tro.ng,
Nguye^~n Thi. Be' Ba?y


Hoang Ngoc Lien 5414 Sky Pkwy # 206
Sacramento, CA 95823
(916) 427-3049 H (916) 505-8092 C
hngocl@gmail. com
http://hoangngoclie n1.tripod. com/

 
Than men Be Bay,
Toi goi loi chao tham Be Bay, chang Bui Duong Liem va Co Thieu Ta.
Trong mot van ban moi day, toi co ghi, dai y, Co Tuyet Mai la Thu Khoa Khoa Trieu Au. Nay thay dieu nay khong chac co dung nhu vay khong , vi nguoi gia tri nho khong con duoc nhu xua nua.
Chuc gia dinh Co an vui, hanh phuc.
HoangNgocLien
 
From: "Nguyen Dinh Chau" <nguyenchau2004@...>  Add to Address BookAdd to Address Book  Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoogroups.com. Learn more
Date: Fri, 7 Sep 2007 18:44:54 -0700
Subject: [nuocviet] Kho^ng co' lo^'i thoa't na`o kha'c cho ba` Tuye^'t Mai !!!
    Ki'nh thu+a qui' vi.,
Cha to^i che^'t trong trai. ca?i ta.o. Me. to^i ddau buo^`n che^'t theo 1 na(m sau. Vo+. va` 3 con to^i che^'t tre^n bie^?n ddo^ng. 1 mi`nh to^i so^'ng so't va` to^i ddang so^'ng co^ ddo^.c te^n dda^'t My~ na`y.
To^i kho^ng dung ho`a vo+'i nhu+~ng ai theo VC.
To^i kho^ng co' nhie^`u thi` gio+` va` cu~ng kho^ng muo^'n chu'ng ta ma^'t thi` gio+` ve^` con VC ca'i na`y.
Ne^'u ba` TM kho^ng la`m sa'ng to? vu. ma(.c a'o ddo? o+? TLan, thi` co^.ng ddo^`ng NVTN  ha~y  xa la'nh ba` ta.
Ba` Be' Ba^?y o+? ta.i Washington, ha~y giu'p TM ba(`ng ca'ch ti`m ga(.p nhu+~ng sinh vie^n DH. George Mason dda~ co' ma(.t trong ddoa.n phim cu?a ba` TM nhu+ co^ ga'i a'o ddo?, co^ PhaLe^ v.v...dde^? nho+` ca'c em xa'c minh (nho+' thu ba(ng). DDu+`ng dde^? TM gian manh na(n ni? ca'c em thu+o+ng ha.i chu+'ng gian nhu  (ong Ta' HN Lie^n dda~ bi.). Ha~y la`m sa'ng to?, chu'ng ta kho^ng
ddem va^'n dde^` ra mo^? xe? ro^`i dde^? dda^'y, nhu+ vu. Ta' DDo^~ Hu+~u Nho+n  o+? Ba('c California cu'i dda^`u nha^.n  3,000 cu?a VC ro^`i...  im. Xong! Kho^ng dda'nh tro^'ng bo? du`i cho VC coi thu+o+`ng. Co^ la^.p chu'ng ra, tra? chu'ng ve^` VN nhu+ VNCH dda~ tu+`ng tra? VC qua ca^`u Hie^`n Lu+o+ng ve^` Ba('c.
Kho^ng co' lo^'i na`o cho ba` TM thoa't, ngoa`i vie^.c ba` ta pha?i  ro+i ma(.t na. dda~ la` CS len lo?i va`o ha`ng ngu~
NVHN dde^? la`m gi` ddo'.
Vu+`a tha^n Co^.ng, vu+`a le?o la('t, vu+`a gian manh, vu+`a gia` mo^`m, to^i kho^ng cho ba` ta ddoa'i co^ng cuo^.c to^.i.
Xin ca'c ba'o ddu+`ng dda(ng ta?i tin tu+'c va` pho'ng su+.
cu?a ba` ta. Xin ddu+`ng du`ng ta`i lie^.u cu?a TM va` xin
truye^`n tho^ng ha?i ngoa.i ha~y co^ la^.p mo^.t ca^y bu't
nguy hie^?m.
Chi? ca^`n ba` ta la` ngu+o+`i ma(.c a'o ddo? ngo^`i tre^n kha'n dda`i Tha'i Lan nhu+ dda`i BBC va` ba'o Tie^'ng Da^n dda~ loan tin cu~ng ddu? cho ba` "qua' giang" Nguye^~n Ta^'n Du~ng ve^` Vie^.t Nam la`m "na~nh tu. ddo?" ro^`i.
Qui' vi. ro^.ng lu+o+.ng qua' ro^`i. Kho^ng ca^`n cho+`
ddo+.i gi` nu+~a! Ha~y va`o vie^.c: vo^ hie^.u ho'a ca^y bu't va` con ngu+o+`i tha^n Co^.ng cu?a "ky'-gia hie^.u" TM!
Ki'nh cha`o.

Unicode :
Kính thưa quí vị,
Cha tôi chết trong traị cải tạọ Mẹ tôi đau buồn chết theo 1 năm saụ Vợ và 3 con tôi chết trên biển đông.1 ḿnh tôi sống sót và tôi đang sống cô độc tên đất Mỹ nàỵ Tôi không dung ḥa với những ai theo VC. Tôi không có nhiều th́ giờ và cũng không muốn chúng ta mất th́ giờ về con VC cái nàỵ
Nếu bà TM không làm sáng tỏ vụ mặc áo đỏ ở TLan, th́ cộng đồng NVTN  hăy  xa lánh bà tạ Bà Bé Bẩy ở tại Washington, hăy giúp TM bằng cách t́m gặp những sinh viên DH. George Mason đă có mặt trong đoạn phim của bà TM như cô gái áo đỏ, cô PhaLê v.v...để nhờ các em xác minh (nhớ thu băng). Đừng để TM gian manh năn nỉ các em thương hại chứng gian (như ong Tá HN Liên đă bị). Hăy làm sáng tỏ, chúng ta không đem vấn đề ra mổ xẻ rồi để đấy, như vụ Tá Đỗ Hữu Nhơn ở Bắc California cúi đầu nhận 3,000 của VC rồi...  im. Xong! Không đánh trống bỏ dùi cho
VC coi thường. Cô lập chúng ra, trả chúng về VN như
VNCH đă từng trả VC qua cầu Hiền Lương về Bắc.
Không có lối nào cho bà TM thoát, ngoài việc bà ta phải  rơi mặt nạ đă là CS len lỏi vào hàng ngũ NVHN để làm ǵ đó.
Vừa thân Cộng, vừa lẻo lắt, vừa gian manh, vừa già mồm, tôi không cho bà ta đoái công cuộc tộị Xin các báo đừng đăng tải tin tức và phóng sự của bà tạ Xin đừng dùng tài liệu của TM và xin truyền thông hải ngoại hăy cô lập một cây bút nguy hiểm.
Chỉ cần bà ta là người mặc áo đỏ ngồi trên khán đài Thái Lan như đài BBC và báo Tiếng Dân đă loan tin cũng đủ cho bà "quá giang" Nguyễn Tấn Dũng về Việt Nam làm "nănh tụ đỏ" rồị Quí vị rộng lượng quá rồị Không cần chờ đợi ǵ nữa! Hăy vào việc: vô hiệu hóa cây bút và con người thân Cộng của "kư-giả-hiệu" TM!
Kính chàọ
On 9/7/07, thiet bang ton <thietbang_ongte@ yahoo.com > wrote:
Lối thoát cho bà Tuyết Mai.
       Kính thưa quư vị NVQG hải ngoại,
      Để chấm dứt lời qua tiếng lại gần hai tháng nay vể vụ bà Tuyết Mai có hay không có mặc áo đỏ sao vàng, cổ động đội bóng đá CSVN tại Thái Lan, tôi đề nghị:
            1. Hội sinh viên Việt Nam ở Đại Học George Mason, VA xác nhận ngày 21-7-2007, bà Tuyết Mai có làm cuộc phỏng vấn trực tiếp họ. Sự xác nhận của các cháu sinh viên rất quan trọng, là chứng cứ hùng hồn khẳng định bà Tuyết Mai vẫn c̣n ở Hoa Kỳ ngày 21-7-2007, không thể phân thân qua Thái Lan để mặc áo đỏ sao vàng trong trận bóng đá diễn ra cùng ngày!
            2. Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn, Virginia và Maryland lên tiếng về vụ bà Tuyết Mai.
     Lư do: bà Tuyết Mai là một THÀNH VIÊN trong HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN của CỘNG ĐỒNG HOA THỊNH ĐỐN, VIRGINIA và MARYLAND.
      - Nếu bà Tuyết Mai bị chụp mũ, Cộng Đồng này bênh vực thành viên của ḿnh là hợp đạo lư.
- Ngược lại, bà Tuyết Mai có mặc áo đỏ sao vàng th́ Cộng Đồng phải loại bà ta ra khỏi tổ chức.
Thái độ im như thóc Cộng Đồng có sẽ gieo thêm nghi ngờ cho công luận v́ phải chăng Cộng Đồng "há miệng mắc quai" ? Một Cộng Đồng mà vẫn chứa chấp một thành viên công khai mặc áo đỏ sao vàng th́ đây là Cộng Đồng ǵ?
       Bà Tuyết Mai không có sự xác nhận ALIBI của Hội Sinh Viên Việt Nam ở George Mason, VA và Cộng Đồng Washing DC, VA & MD th́ dù bà từng là nữ quân nhân cấp tướng VNCH ngang Nguyễn Cao Kỳ, bà vẫn không phủ nhận được sự kiện bà đă mặc áo đỏ sao vàng, tức bà đă chọn đứng bên nào ở Lằn Ranh Quốc Cộng.
      Trân trọng,
      Tôn Thất Bằng

 
Lo^'i thoa't cho ba` Tuye^'t Mai.
      Ki'nh thu+a quy' vi. NVQG ha?i ngoa.i,
      DDe^? cha^'m du+'t lo+`i qua tie^'ng la.i ga^`n hai tha'ng nay ve^? vu. ba` Tuye^'t Mai co' hay kho^ng co' ma(.c a'o ddo? sao va`ng, co^? ddo^.ng ddo^.i bo'ng dda' CSVN ta.i Tha'i Lan, to^i dde^` nghi.:
            1. Ho^.i sinh vie^n Vie^.t Nam o+? DDa.i Ho.c George Mason, VA xa'c nha^.n nga`y 21-7-2007, ba` Tuye^'t Mai co' la`m cuo^.c pho?ng va^'n tru+.c tie^'p ho.. Su+. xa'c nha^.n cu?a ca'c cha'u sinh vie^n ra^'t quan tro.ng, la` chu+'ng cu+' hu`ng ho^`n kha(?ng ddi.nh ba` Tuye^'t Mai va^~n co`n o+? Hoa Ky` nga`y 21-7-2007, kho^ng the^? pha^n tha^n qua Tha'i Lan dde^? ma(.c a'o ddo? sao va`ng trong tra^.n bo'ng dda' die^~n ra cu`ng nga`y!
            2. Co^.ng ddo^`ng Hoa Thi.nh DDo^'n, Virginia va` Maryland le^n tie^'ng ve^` vu. ba` Tuye^'t Mai\.
     Ly' do: ba` Tuye^'t Mai la` mo^.t THA`NH VIE^N trong HO^.I DDO^`NG DDA.I DIE^.N cu?a CO^.NG DDO^`NG HOA THI.NH DDO^'N, VIRGINIA va` MARYLAND.
      - Ne^'u ba` Tuye^'t Mai bi. chu.p mu~, Co^.ng DDo^`ng na`y be^nh vu+.c tha`nh vie^n cu?a mi`nh la` ho+.p dda.o ly'.
- Ngu+o+.c la.i, ba` Tuye^'t Mai co' ma(.c a'o ddo? sao va`ng thi` Co^.ng DDo^`ng pha?i loa.i ba` ta ra kho?i to^? chu+'c.
Tha'i ddo^. im nhu+ tho'c Co^.ng DDo^`ng co' se~ gieo the^m nghi ngo+` cho co^ng lua^.n vi` pha?i cha(ng Co^.ng DDo^`ng "ha' mie^.ng ma('c quai" ? Mo^.t Co^.ng DDo^`ng ma` va^~n chu+'a cha^'p mo^.t tha`nh vie^n co^ng khai ma(.c a'o ddo? sao va`ng thi` dda^y la` Co^.ng DDo^`ng gi`?
       Ba` Tuye^'t Mai kho^ng co' su+. xa'c nha^.n ALIBI cu?a Ho^.i Sinh Vie^n Vie^.t Nam o+? George Mason, VA va` Co^.ng DDo^`ng Washing DC, VA & MD thi` du` ba` tu+`ng la` nu+~ qua^n nha^n ca^'p tu+o+'ng VNCH ngang Nguye^~n Cao Ky`, ba` va^~n kho^ng phu? nha^.n ddu+o+.c su+. kie^.n ba` dda~ ma(.c a'o ddo? sao va`ng, tu+'c ba` dda~ cho.n ddu+'ng be^n na`o o+? La(`n Ranh Quo^'c Co^.ng.
      Tra^n tro.ng,
      To^n Tha^'t Ba(`ng
Forward   Message #1867 of 57006 < Prev | Next >

Xem youtube va` ddo.c ba`i vie^'t cu?a "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" dde^? bie^'t tri`nh ddo^. la`m vie^.c cu?a BCH Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Washington, D.C.,  Maryland và Virginia ra la`m sao trong vu. "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" va^.n a'o ddo? sao va`ng :

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=114657

http://www.youtube.com/watch?v=yaww00FUth8

Mở đầu Ông Lư Phước, Chủ Tịch CDD/HTDD cảm ơn mọi  người đến tham dự.

Sau đó Cựu Thẩm Phán Nguyễn Cao Quyền, Cụ Phan Vỹ được mời lên bàn chủ tọa đoàn, điều khiển phiên họp.

http://img411.imageshack.us/img411/1521/onglyvanphuocyr2.jpg
 

http://img411.imageshack.us/img411/1521/onglyvanphuocyr2.jpgPhóng viên Tuyết Mai được mời lên để tŕnh bày.

http://img125.imageshack.us/img125/6578/tmtuongtrinhtruoccdhtdlx8.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/6578/tmtuongtrinhtruoccdhtdlx8.jpg

Ông Mai Vàng hỏi: Chị có viết email “BBC ghép h́nh chị hay không” và chị có nói với ai là trong thời gian vừa qua chị đi Á Châu không?

 

PV Tuyết Mai: Tôi có viết “BBC ghép h́nh tôi  khi tôi chưa mở được computer để xem h́nh, tôi chỉ nghe bạn nói h́nh giống tôi lắm. Tôi không có ở Thái Lan mà có h́nh giống tôi lắm th́ tôi nghỉ ngay đến  chuyện ghép h́nh. C̣n tôi có nói với ai tôi đi Á Châu  không th́  hoàn toàn không. Khẳng  định là “không”.  


http://img229.imageshack.us/img229/8305/ongmaivanghoios6.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/8305/ongmaivanghoios6.jpg

Ông Mai Vàng nói: Tôi xin chứng minh, chị Tuyết Mai nói với Anh Ngô Ngọc Hùng, chị đi Á Châu.  Anh Ngô Ngọc Hùng, Đài Truyền H́nh  VN Hải Ngoại nói như vậy.

http://img227.imageshack.us/img227/8413/ongmaivanghoicauthu2xw8.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/8413/ongmaivanghoicauthu2xw8.jpg

Ông Nguyễn Văn Thuận trả lời Ông Mai Vàng:  Chị TM có đi ngoại quốc hay không là qua những chứng từ chứng minh.  C̣n vấn đề anh có nghe, chứ không  thấy th́ không nên nêu ra làm cho  vấn đề  thêm phức tạp. Vấn đề thấy rơ là làm thế nào xóa bỏ  nghi ngờ, minh xác vấn đề của chúng ta là v́ đại sự, v́ cộng đồng,  không thể v́ cá nhân.

Ra^'t tie^'c la` ba` Tuye^'t Mai kho^ng ddu+a le^n Youtube pha^`n tra? lo+`i cu?a Tuye^'t Mai, ma` chi? ddu+a le^n pha^`n tra? lo+`i cu?a o^ng Nguye^~n Va(n Thua^.n !

Va^.y dde^` nghi. ba` Tuye^'t Mai ddu+a le^n youtube pha^`n tra? lo+`i cu?a ba` ve^` ca^u o^ng Mai Va`ng chu+'ng minh ra(`ng g o^ng Ngo^ Ngoc. Hu`ng nghe chi. no'i la` chi. ddi Hongkong.


http://img255.imageshack.us/img255/117/khongdetmtaloiei6.jpg
 

http://img255.imageshack.us/img255/117/khongdetmtaloiei6.jpg


 

Pha^`n sau dda^y do o^ng DDoa`n Hu+~u DDi.nh ho?i, nhu+ng kho^ng tha^'y "Pho'ng Vie^n Tuye^'t Mai" vie^'t thua^.t la.i :

O^ng DDoa`n Hu+~u DDi.nh ho?i : Nhie^`u ngu+o+`i no'i ra(`ng ca'i hi`nh ddo' kho^ng the^? na`o ghe'p ddu+o+.c he^'t tro+n. Ca' nha^n cu?a chi. khi ma` ngu+o+`i ta no'i, chi. co' tha)'c ma('c gi` va` chi. co' lie^n la.c thu+? vo+'i BBC vo+'i tu+ ca'ch la` mo^.t pho'ng vie^n ho?i thu+? xem hi`nh ddo' tu+` da^u ra kho^ng ?

Tuye^'t Mai tra? lo+`i : "To^i ddu+o+.c bie^'t la` to+` "Tie^'ng Da^n" dda(ng le^n, to^i cu~ng kho^ng bie^'t ca'ch na`o dde^? lie^n la.c vo+'i BBC he^'t ........"

Quy' vi. ddo^.c gia? xem co' ai  tin ddu+o+.c ddie^`u tra? lo+`i na`y cu?a Tuye^'t Mai la` ddu'ng vo+'i thu+.c te^' kho^ng ?

La` mo^.t "Pho'ng Vie^n" nhu+ Tuye^'t Mai ma` kho^ng bie^'t ca'ch na`o dde^? lie^n la.c ddu+o+.c vo+'i BBC ?


http://img212.imageshack.us/img212/5732/ongdoanhudinhhoill0.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/5732/ongdoanhudinhhoill0.jpg

Ba` Tuye^'t Mai dda~ tu+`ng vie^'t :

"Đây là bằng chứng cho thấy Tuần báo Tiếng Dân đă ghe'p hi`nh, loan tin thấ t thiệt nhằm  mục đích đánh phá , tiêu diệt tôi, một phóng viên  đang góp phần tích cực chống Cộng trên mặt trận thông tin. Tôi  vừa là kư giả báo chí vừa là Phóng viên /chuyên viên Truyền H́nh của Hệ Thông Truyền Thông Hả Ngoại."

http://groups.yahoo.com/group/Nuoc_VIET/message/9753

Trong buo^?i "dieu tran" do BCH Co^.ng DDo^`ng HTD to^? chu+'c, o^ng Nguye^~n va(n Thua^.n co' dda(.t va^'n dde^` vo+'i to+` "Tie^'ng Da^n" va` cho ra(`ng : "...chi? ca^`n mo^.t ta^'m a?nh ma` xu'c pha.m dde^'n danh du+. mo^.t ngu+o+`i, theo to^i ddo' la` mo^.t va^'n dde^` ra^'t lo+'n ...."

A^'y the^' ma` chi'nh Tuye^'t Mai la.i cu+' lo+ ddi kho^ng muo^'n ddu+a to+` "Tie^'ng Da^n" ra tru+o+'c pha'p lua^.t la` ddie^`u ra^'t kho' hie^?u ?

Tre^n dda^y la` mo^.t va`i ddie^`u so+ kho+?i tha^'y ddu+o+.c sau khi ddo.c ba`i vie^'t cu?a Tuye^'t Mai tre^n Vie^.t Ba'o online va` xem youtube do Tuye^'t Mai ddu+a le^n.

Nick "Thac Mac 52" co' post le^n die^~n dda`n ba`i cu?a "Take2Tango" tuo+`ng thua^.t the^m nhie^`u chi tie^'t ve^` buo^?i ho.p Co^.ng DDo^`ng HTD, vi' du. nhu+ :

 
"...........Thứ nhất là  Passport của tôi có hiệu lực đến năm 2009. Trong năm 2006 tôi đi Paris, có đóng dấu ra khỏi HK ngày 3/11. Khi trở về HK có dấu đóng ngày 14/11/2006. Từ đó đến nay tôi không đi ra khỏi HK nên trong passport không có một dấu  nào (Passport được chuyển cho chủ tọa đoàn, quư vị trong Văn Pḥng Thường Trực/CĐ cùng  với Nhà báo Phạm Bá Vinh, Nhà báo Nguyễn Việt Quang, Ông Lư Hiền Tài,  Ông Dương Văn Hiệp,  Bà Trần Tuyết Ngọc (Hội cao Niên) quan sát kỹ từng trang… Nhà Báo Phạm Bá Vinh và Nhà Báo Nguyễn Việt Quang đă chụp h́nh passport).
Hai thư của hai sinh viên xác nhận có đuợc PV Tuyết Mai phỏng vấn sáng 21/7 tại Đại Học George Mason, có Notary Public cũng được tŕnh ra. "......

.........................................................................................................................................

"Cuốn phim thu h́nh buổi họp của các sinh viên MidAtlantic Union,  được tŕnh chiếu trên Hệ Thống Truyền Thông Hải Ngoại, có phần giới thiệu mở đầu và kết thúc được PV Tuyết Mai thực hiện  lúc 11 giờ trưa ngày 21/7, phía sau Tuyết Mai là các sinh viên của MidAtlantic Union, cũng được tŕnh ra..........."

 

Kho^ng bie^'t ca'c vi. khi xem passport "quan sát kỹ từng trang… " co' kie^?m soa't xem co' co`n ddu? so^' trang passport kho^ng ?

 "Cuốn phim thu h́nh buổi họp của các sinh viên MidAtlantic Union" cho mo.i ngu+o+`i xem la` cuo^'n na`o ?

Co' pha?i cuo^'n phim ddu+a le^n youtube dda~ ca('t ghe'p : http://www.youtube.com/watch?v=Fk1RLHtLGrw

Hay cuo^'n phim ma` Tuye^'t Mai no'i kho^ng ca('t (thu+.c ra cu~ng co' ca('t ghe'p) : http://www.youtube.com/watch?v=g80ZSAWC2P4

Tuye^'t Mai co' cho xem cuo^'n phim nguye^n thuy? (chu+a edited) kho^ng ?

Xem ca'c ca^u ho?i va` dda'p trong youtube pha^`n 1 va` 2 cu?a buo^?i ddie^`u tra^`n, ngu+o+`i xem cu~ng co' the^? dda'nh gia' ddu+o+.c tri`nh ddo^.c ddie^`u ha`nh cu?a
BCH Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam Washington, D.C. , Maryland và Virginia la` nhu+ the^' na`o.

Xin vi. na`o dda~ ddu+o+.c nghe o^ng Ngo^ Ngo.c Hu`ng no'i ba` Tuye^'t Mai no'i co' ddi A' Cha^u va` Hongkong ha~y lie^n la.c va` ho?i la.i o^ng Ngo^ Ngo.c Hu`ng vie^.c na`y xem xa'c thu+.c ra la`m sao.