MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Dịch Thuật . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . ChinhNghiaMedia . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

NGH QUYT 36 THNG LN  

 

Duyên-Lăng Hà Tiến Nht

 

(Li nói đu: Tiêu đ ca bài viết là mt câu nói khó nghe, nhưng chân tht. Nếu người Vit t nn chúng ta không tha nhn s tht, chúng ta li s mt trng v tay bn VGCS như chúng ta đă mt min Nam . Chuyn này s xy đến có l chng bao lâu na. Thng li C Vàng lúc đó chng giúp ích ǵ cho chúng ta. Bi v́ thng li đó chng qua ch là nhng quyết đnh hành chánh, ch không phi là lut ca nước M. Nó ch có tính chính tr mà không có tính cưỡng hành, và nht là nó không đ sc mnh đ ngăn chn nhng đt sóng tr c đón gió xô ti. V đài VNHN nên coi là mt tiếng chuông cnh báo, được coi là cui cùng th́ tt nht. Sau đây chúng tôi xin đi vào bài viết.)

 

------------ --------- --------- --------- --------- -

 

     Bà Bút Vàng ngôn: tên Nguyn Phương Hùng nói xu giáo sư Vinh: ergo hn là cng sn. Giáo sư Nguyn Xuân Vinh phán: Tôi không nói anh (Nguyn Phương Hùng) là CS, nhưng anh có nhng bài viết chng t anh là Vit gian. C̣n nhà văn Chu Tt Tiến đim mt: Nam Nhân, Vit Thường luôn luôn đánh phá tt c mi người chng cng, sure bn này là CS. Đy là vài ba đin h́nh t cng mà chúng tôi đc được trên internet gn đây. C ba là nhng người có máu mt trên báo chí, các din đàn, và trong cng đng. Nhng nhà chng cng khác trong đám dân trên không chng, dưới không r th́ lon trên các din đàn, không sao k cho xiết. Thế nhưng, chuyn ông bà Dương Văn Hip, Lưu L Ngc, giám đc ca đài VNHN mi cán b ṭa đi s VGCS ti Washington ti nhà ăn nhu vi c đám nhân viên, bn bè th́ li là chuyn b́n h thường, ch có con ma nào théc méc. May mà hai năm sau nhà báo Hng Phúc mi khui ra. Gi như ông Hng Phúc không nga ming phun ra th́ chuyn đă đi vào quên lăng. Các ông bà Ngô Ngc Hùng, Dương Văn Hip, Lưu L Ngc vn nghim nhiên là các nhà chng cng đy thành tích. Ch có ai ri hơi mà bi móc ra làm chi cho mt xác, biết đâu c̣n mang ha vào thân. CS đt ṭa lănh s ti Houston , ai ai cũng nhoi nhoi phn đi. Các ông lănh đo chng cng ti đa phương kêu gi dân biu t́nh trước mt cái ch. Đi thành công! Nghe đâu nhng 5 ngàn người. Biu t́nh xong, ai v nhà ny, tha măn. T ái ca đng bào đă được vut ve: biu t́nh nhng 5 ngàn người ln. Các nhà chng cng li ghi thêm được mt thành tích hin hách gi làm credit đ dùng cho sau này. Thng CS vn c đt ṭa lănh s ca chúng đ tin cp chiếu khán cho đng bào v np măi l và du hí. Có sao đâu. S vic n lên mt do, nhưng êm ri. Li đâu vào đy: đường ta ta c đi, đường nó (VGCS) nó vn phăng phăng bước ti. Làm ǵ nhau đây! Chng l đường li hp tác giai đon ca nhà chng cng Al. Hoàng vi Vit Tân ép phê (effet) l thế?

 

 

 

     Hot cnh chng cng ca chúng ta hin nay đi khái là như vy. Trước đây không có thế. Bây gi thay đi ri. Người ta cho rng đó là kết qu ca Ngh Quyết 36 ca VGCS. Ai tin c tin. Ai không tin thây k. T do mà! Dưới con mt lon th ca người viết th́ qu tht ngh quyết 36 có v đang thng ln. Nó thng thế nào, thng làm sao, và ti sao thng, đó là nhng vn đ chúng tôi mun đem bàn đến đây.

Vài nét v Ngh Quyết 36

     Phn ln chúng ta có l ch nghe nói Ngh Quyết 36 nhưng chưa thy cái đ qu này nó mt ngang mũi dc ra sao. Vâng, chính xác cái văn kin này được gi là Ngh Quyết 36/NQ-TW (Xin vn tt là NQ36) được B CT đng VGCS ban hành ngày 26-3-2004. Trước khi có NQ36, VGCS đă th thi vn nhiu cách đ nh mi người t nn nước ngoài. Nhiu tên trí thc ăn cơn quc gia th ma CS như BS Bùi Kin Tín Pháp, TS Phó Bá Long Canada (?) v.v. đă ra công khuyn mă giúp cho bn VGCS, nhưng đu mang tht bi. Năm 1993, VGCS đă th m ra mt cái gi là Đi Hi Vit Kiu, Phó Bá Long xun xoe v tham d có gi kiến ngh xin VGCS b chiếu khán cho Vit kiu v thăm nhà, d dăi vic mua nhà đt, và nht là Long c̣n đ ngh VGCS ban lnh đi xá cho tt c mi người b nước ra đi t nn CS. Ti v ǵ mà đi xá đây, GS Long?

     Cha đ ca NQ36 là Phan Din. Phan Din đng hàng th 15 trong B CT đng CS, bí thư thành y Đà Nng, mt tên tham nhũng có hng. Din là con Phan Thanh, cháu ni Phan Khôi. C Phan Khôi là mt nhà văn hóa ln ch trương Nhân Văn Giai Phm chng đng nên b thanh trng và b cô lp cho đến chết. Nếu Trường Chinh đu t b m đ ra hn không làm chúng ta ngc nhiên, th́ chúng ta cũng chng nên ly làm l chuyn Phan Din hoàn toàn vô cm đi vi vic người ông ca hn b bc đăi và b đy i cho đến khi xung l. Đó là kết qu trăm năm trng người ca tên cáo già H Chí Minh. Phan Din không nhng đă dng dưng trước vic đng đy đa ông ni hn mà c̣n cúc cung tn ty phc v CS bng cách cui đi đ ra cái NQ36 bt nhân mà chúng tôi đang nói đây.

     NQ36 gm có 4 phn. Phn cui cùng phân công các cơ quan có trách nhim th́ hành ngh quyết. Các phn 1 và 2 dành tâng bc, vut ve, khuyến d, và ha hn đ điu vi cng đng người t nn. Qua ngh quyết, VGCS công nhn người t nn, mà chúng đi danh xưng gi là người Vit Nam sinh sng nước ngoài, thành công v nhiu mt, có tim lc kinh tế ln, có tinh thn yêu nước, gn bó vi quê hương. Chúng xác nhn có mt s đă tr v đu hàng VGCS và đóng góp cho chúng. Nhưng đng thi chúng cũng không quên cnh cáo rng nhiu người vn c̣n ra sc chng phá CS. Tuy thế chúng li nói đng và Nhà nước luôn luôn coi cng đng người t nn là mt b phn không tách ri ca cng đng dân tc Vit Nam, nên cn phi được săn sóc và gip đ, nht là trong các lănh vc phát thanh, truyn h́nh và các nhu cu v văn hóa. Chúng kêu gi xoá b mi mc cm, đnh kiến, phân bit đi x do quá kh hay thành phn giai cp to ra, xây dng tin cy ln nhau, cùng hướng ti tương lai. Chúng ha hn nhà nước s tha thun vi các nước hu quan v khuôn kh pháp lư đ đng bào n đnh cuc sng và bo v quyn li chính đáng ca cng đng ngưới t nn theo lut pháp, công ước và thông l quc tế. Chúng khuyến khích người t nn mau chóng hi nhp đ làm ăn, nêu cao tinh thn t trng và t hào dân tc, gi ǵn tiếng Vit, bn sc văn hoá và truyn thng dân tc Vit Nam, đoàn kết, đùm bc, thương yêu nhau, gi mi quan h gn bó vi gia đ́nh và quê hương, góp phn tăng cường quan h hp tác hu ngh gia bà con sinh sng vi trong nước, tùy theo kh năng và điu kin ca mi người, góp phn xây dng quê hương đt nước, đc bit nhn mnh là ch đng đu tranh vi các biu hin c t́nh đi ngược li li ích chung cu dân tc, nghĩa đúng ca li nói này là chng li VGCS.

     Phn 3 mi là ch yếu ca ngh quyết, gm có các đim sau đây:

1.  VGCS s tiến hành đàm phán và kư kết các tha thun cn thiết vi các nước, trong đó có các hip đnh lănh s, hip đnh tư pháp, bo v li ích ca người t nn, gii quyết các yêu cu ca người t nn liên quan đến vn đ quc tch. Ha to điu kin đ đng bào t nn v thăm quê hương, thân nhân. C th hóa và hoàn thin các quy đnh v xut nhp cnh, cư trú, đi li trong nước ca người t nn, thông thoáng và đơn gin hóa các th tc. Gii quyết nhanh chóng th tc cho người t nn hi hương hoc v làm ăn, sinh sng có thi hn trong nước. Tiếp tc gii quyết nhng vn đ tn ti v mua nhà trong nước, tha kế, hôn nhân gia đ́nh, nhn con nuôi ... liên quan đến người t nn. Dành cho người t nn giá dch v như công dân trong nước.

2.  Hoàn chnh và xây dng mi h thng chính sách thu hút, trng dng nhân tài, phát huy s đóng góp ca trí thc hi ngoi vào công cuc phát trin đt nước. Xây dng chế đ đăi ng đi vi chuyên gia, trí thc hi ngoi có tŕnh đ chuyên môn cao, có kh năng tư vn v qun lư, điu hành, chuyn giao công ngh, k thut cao, góp phn phát trin nn văn hóa, ngh thut trong nước. M rng hp tác, thu hút s dng chuyên gia, trí thc hi ngoi tham gia các công vic trong nước, làm vic cho các chương tŕnh, d án hp tác đa phương và song phương ca Vit Nam vi nước ngoài hoc trong các t chc quc tế có ch tiêu dành cho người Vit Nam và tư vn trong các quan h gia Vit Nam vi đi tác nước ngoài.

 

 

3.   Hoàn chnh và xây dng mi các chính sách thu hút người t nn hot đng đu tư, kinh doanh trong nước. M rng và to thun li hơn na chính sách kiu hi. Phát huy kh năng ca người t nn làm dch v, thiết lp và m rng phong trào tiêu th hàng hóa ca VN.

 

4.   Đi mi và đa dng hóa các phương thc vn đng, các h́nh thc tp hp vi mc đích khuyến khích nhng hot đng hướng v quê hương ca người t nn, nht là ca thế h tr. Ch đng m rng tiếp xúc vi cng đng người t nn, k c vi nhng người mà VGCS coi là c̣n có đnh kiến, mc cm vi chúng.

  

5.   Tích cc đu tư cho chương tŕnh dy và hc tiếng Vit cho người t nn, nht là cho thế h tr. Xây dng và hoàn chnh sách giáo khoa tiếng Vit cho người t nn, ci tiến các chương tŕnh dy tiếng Vit trên vô tuyến truyn h́nh, đài phát thanh và qua mng Internet. C giáo viên dy tiếng Vit ti nhng nơi có th đ giúp bà con hc tiếng Vit. T chc tri hè nói tiếng Vit cho thanh, thiếu niên t nn. T chc cho các đoàn ngh thut, nht là các đoàn ngh thut dân tc ra nước ngoài biu din phc v cng đng. To điu kin cho các ngh sĩ t nn v nước biu din và tham gia các đoàn VN đi biu din quc tế. Thường xuyên t chc các chương tŕnh giao lưu văn hóa, văn hc, ngh thut, trin lăm, hi tho, du lch v ci ngun, tc là v phc v cho VGCS.

 

6.   Đi mi mnh m và toàn din công tác thông tin, tuyên truyn đ bt mt người t nn v t́nh h́nh đt nước và chính sách ca đng CS. Đu tư cho các chương tŕnh dành cho người t nn ca các đài phát thanh, truyn h́nh và Internet. Chú trng đi mi ni dung, h́nh thc. H tr vic ra báo viết, m đài phát thanh, truyn h́nh ngoài nước. Xây dng thư vin trên mng Internet đ phc v người t nn. H tr tin bc đ vn chuyn và đơn gin hóa th tc đi vi vic gi sách báo, văn hóa phm ra hi ngoi đ phc v cng đng t nn.

  

7.   Hoàn chnh chính sách khen thưởng đi vi người t nn có công đi vi CS. Đng thi có bin pháp đu tranh phù hp (tc là tiêu dit) vi nhng người có biu hin c t́nh đi ngược li vi VGCS.

 

8.   Cng  c và phát trin các t chc xă hi làm công tác vn đng người t nn. Các cơ quan đi din ngoi giao nước ngoài có trách nhim coi công tác đi vi người t nn là mt nhim v chính tr quan trng. Ch đng tăng cường tiếp xúc, vn đng, truyn bá và ph biến ch trương, chính sách ca đng VGCS.

 

9.   Tăng cường cán b chuyên trách v công tác đi vi người t nn ti cơ quan đi din ngoi giao ca VGCS nhng nơi có đông người t nn sinh sng. Mt s b, ngành và mt s tnh, thành ph có quan h nhiu vi người t nn cn có b phn giúp cơ quan lănh đo trong công tác đi vi người t nn. B sung kinh phí cho công tác này.

  

      Xét v mt thc hành, các chính sách nêu trên có tác dng hai mt. Mt là nó to ra con đường cho CS xâm nhp và trà trn vào cng đng hu lũng đon, chinh phc, và nhum đ khi người t nn chúng ta. Và hai là nó cung cp cho người t nn mt th vũ khí rt li hi đ chúng ta t đánh đm, chém giết nhau không cn đến bàn tay ca bn VGCS. Tác dng gây lũng đon này báo chí quen gi là “chp mũ” hay là “đi nón ci”. Sng trong mt cng đng chng cng mnh, k b đi nón ci rt khó được tín cn. Hu qu thê thm ca vic đi nón ci lên đu nhau là người ta coi nhau là k thù cn phi tiêu dit c̣n hơn là CS. Rt nhiu người nhân danh chng cng đ đi nón ci lên đu người khác, mc du thi đi này đi vi VGCS, dép râu, nón ci là th trang b cá nhân cho các cán b CS đă hoàn toàn li thi ri. Có th nói đa s nhng người t cáo và chp mũ k khác đu mang tinh thn phe phái và đnh kiến: k không theo chúng tôi và hành đng khác chúng tôi tt nhiên là CS. Hà m này cũng đă tng là nn nhân ca vic b úp chp cái nón ci lên đu, nên bây gi c như con chim b ná vy. Ngay cái ta đ ca bài viết này chưa biết chng cũng có th có k vin vào đó la toáng lên rng chúng tôi ca tng CS hoc làm li cho CS. Nhưng bt chp, chúng tôi viết trong tinh thn t kim đ biết ḿnh, biết người. Thế thôi. Chúng tôi không viết theo li xo ngôn ca mt s nhà chng cng hin nay đ la bp và ru ng qun chúng. Có k viết rng CS đang dy chết. Người khác li bo Hàni đang hong lên v́ đng đang tan ră. Chng nào th́ VGCS mi dy chết? Nó dy chết nhưng nó đang sp nut sng cng đng t nn ri đy. M banh mt ra mà nh́n. Nó tan ră ư? Mt năm có được my đa phi tr th đng v́ b đào thi, so vi hàng ngàn hàng vn đa khác đp lên nhau đ mong được vào đng. Đó là s thc. Hăy lương thin vi đng bào. Hăy nói lên s tht cho đng bào nghe. Đng phnh gt, du giếm, la bp, ti nghip đng bào. Vi mt cái nh́n lương thin th́ NQ36 đang thành công ln c v hu qu xâm nhp ln tác dng gây phân hóa trong cng đng.  

 

Hu qu ca xâm nhp  

 

     Có ai trong chúng ta c̣n nghi ng vic VGCS len li xâm nhp vào hàng ngũ người t nn không? Chc chn là không, mc du chúng ta chưa bao gi bt được ti trn mt tên VGCS nào hết. Nhưng chúng ta tin và điu tin tưởng ca chúng ta là tht, ch đơn gin da trên s tht lch s là ngày xưa chúng ta có c mt chế đ vng chc, mt quân đi hùng mnh, cùng vi nhiu cơ quan an ninh dy đc mà c̣n có nhng tên VGCS trà trn vào hn trong dinh Đc Lp được, th́ bây gi trong mt cng đng phân hóa như hin nay, VGCS đi vào sng gia chúng ta là chuyn quá d dàng. Chúng có th là du hc sinh, là cán b đi tu nghip, là thương gia đi kho sát th trường, là người di tn bun, là thuyn nhân, là din ODP, din con lai, din bo lănh, thm chí c din HO (lao) na. Nói tt mt câu, cán b CS len li vào sng trong cng đng là điu không c̣n ǵ phi thc mc. Chúng ta không căn c vào đâu được đ xác đnh tên A, tên B là VGCS. Nhưng nh́n vào mt s lănh vc sinh hot hàng ngày trong cng đng th́ thy rơ là có VGCS hin din gia chúng ta tht, và nh hưởng ca chúng đang mi ngày mi ln dn.  Sau đây chúng tôi xin nêu lên mt s hin tương trong các lănh vc sinh hot trong cng đng t nn chúng ta đ mi người thy rng VGCS đă xâm nhp vào trong cng đng đến mc nào ri.

    

1.   Làm ăn thương mi      

 

     Trước kia không người t nn nào dám h ming nói ra là h có dính líu làm ăn buôn bán vi CS. Nhưng bây gi, nhiu con buôn t nn công khai giao dch vi cán b CS không cn giu diếm. Chúng ngang nhiên đến d tic chiêu đăi ca Nguyn Minh Triết, ca Nguyn Tn Dũng. Chúng mi cán b CS v nhà ăn nhu mà chng thèm s ai đàm tiếu. C̣n hơn thế na, bn cán b trong nước dám công khai to măi các khu thương mi trên đt M ngay ti khu vc đông người t nn đ chúng ta làm giu cho chúng. Chng c̣n ai nghi ng v chuyn bn mafia CS mua nhng cơ s thương mi và dch v ti hi ngoi đ kinh doanh, hoc do con cái ca chúng đang ngoi quc đng tên, hoc do người t nn là bà con đng tên dùm. Có trường hp được đươc nhn diên, nhưng nhiu trường hp khác c̣n được giu kín. Người t nn đem tin v VN tiêu xài hay gi tin v trong nước dưới nhiu h́nh thc. Tin này chui vào túi các cán b CS. Đng tin đó li được bn tư bn đ đem ra nước ngoài kinh doanh buôn bán. Đây là mt chuyến đi kh hi ca đng dollar M. Th hi xem có ai trong chúng ta coi đó là mt thách đ không? VGCS kêu gi người t nn đem tin v đu tư, nhưng chính chúng li đi đu tư ngước ngoài. S th cho thy là mt mt bn VGCS không c̣n tin tưởng vào tương lai ca chế đ, nhưng mt khác chúng đt được thành công trong vic biến khi người t nn thành nhng k làm giu cho chúng. Người t nn t nhiên tr thành nhng con ḅ cho bn mafia CS vt sa ngay trong nhng cái chung mà đng bào to dng nên. Li nhun do vic đu tư này VGCS dùng đ tài tr cho các hot đng đánh phá người t nn, mt phn chúng nuôi bn chng cng c̣ mi hi ngoi. Mi nhc ln cho cng đng là các nhà chng cng ca chúng ta c mi khi hot đng li phi nga tay xin tin t các tên VGCS hoc nhng k làm ăn vi chúng. Nếu b chút ít tin bc ra mướn lũ c̣ mi chng cng cho vui th́ ti sao chúng không làm. Chúng có thit hi ǵ đâu. Cuc đu tranh chng cng v́ có lũ c̣ mi đă tr thành tṛ h l bch. Lănh tin ca CS đ chng cng. Tiếu lâm tht, nhưng li là thc ti muôn thu.   

 

2.   Văn hóa, văn h    

 

      Sách báo tuyên truyn ca VGCS by công khai trong các tim sách, thư vin, nhng nơi có đông người t nn. Các cuc trao đi giáo s, sinh viên din ra hu như thường xuyên gia các đi hc trong và ngoài nước. Con em người t nn v trong nước hc hi được cái ǵ t đnh cao trí tu VGCS? Hin tượng giao lưu văn hóa qua cái gi là hi tho chuyên đ ca các nhà trí thc trong và ngoài nước cũng đă thy lai rai xy ra. Điu đáng ngc nhiên là các nhà trí thc ti hi ngoi li không h nghĩ là ḿnh đang t chui vào cái tṛng hoà hp ḥa gii ca VGCS. Bng cp cao nhưng trí đon ca bn school smart (mt sách) là như thế. Thc tế đang din ra, đám khoa bng thường li là nhng k có tinh thn ch bi và đu hàng trước nht. Người b́nh dân v VN thăm nhà nhưng tinh thn chng cng vn quyết lit. Trái li bn trí thc sn sàng HHHG vi VGCS dưới các chiêu bài mu mè. Ai là người chu trách nhim đ cho các loi văn hóa phm và tài liu tuyên truyn xâm nhp. Người b́nh dân bn làm ăn rt ít đc sách. Tui tr tŕnh đ Vit ng đ đâu vào đâu mà đc tiếng Vit. Vy th́ ai vào đây, ai thích đc và ai cn đc sách ca CS?  

 

3.   T chc, đoàn th

 

       Cán b CS xâm nhp đ lũng đon, làm ung thi, và phân hóa các đoàn th, t chc ca người quc gia là chuyn xưa như trái đt ri. Trước năm 1975, CS len li trà trn vào quân đi, cnh sát, đng phái, báo chí, c đến các tôn giáo bng đ mi h́nh thc. Ngày nay cũng sách đó thôi. Không đoàn th nào, t chc nào, cng đng nào không b chia năm s by do CS và tay sai xâm nhp phá hoi. L lùng thay, nhóm nào cũng có người theo, người ng h. Rơ ràng là đng bào không có kh năng phân bit được ai là CS, ai quc gia, ai chng cng thit, ai chng cng cui, mà ch a dua theo cm tính. Ai là k đng sau lưng đ phá nát các công đng, đoàn th? Không ai c, mà ch toàn thy rt là nhng nhà chng cng rt hăng say và to tiếng. Nếu c tính công sc nhng nhà chng cng này đ ra cho công cuc chng cng th́ chc chn bn CS nm vùng đă không c̣n đt sng, thm chí cái chế đ ca chúng trong nước cũng đă b tiêu ma lâu ri. Nhưng kết qu ngược li, CS càng ngày càng xâm nhp sâu hơn vào các cng đng đ mi ngành ngh, mi sinh hot, và càng ngày chúng càng tung hoành trng trn hơn, mi người đu thy nhưng không làm ǵ được, bi v́ có nhiu người theo chúng. Người nng đu óc mê tín th́ cho rng NQ36 là mt th bùa ngi rt linh. Nó có sc trn áp mi phương pháp chng li nó. Nhưng người không tin vào bùa ngi quyết đoán rng không có bùa ngi ǵ c, chng qua là ti bn VGCS hc mót cái bí quyết quc truyn ca t ph Washington ca nước M thôi. Bí quyết này đă được chng minh là cc kỳ hiu nghim. Nó có th đp đ nhng thn tượng cao ngo nht. Nó ngi mt ch mà vi tay ra tn ngàn dm giết chết lănh t ca mt nước khác d như chơi. Nó c̣n có kh năng như mt nhà o thut đi tài, làm biến mt mt quc gia khi bn đ thế gii. VGCS có tin rng bc b li nm được bí quyết này trong tay, hèn chi mà cng đng t nn không ră như vôi va gp mưa.

    

4.   T thin, bác ái  

   

     Đây là mt NQ36 xâm nhp mà người t nn khó đi phó nht. Trước nhng thiên tai băo lt và nhng khó khăn thiếu thn ca đng bào trong nước, nếu chúng ta b mc th́ chính chúng ta t cm thy nhn tâm. Nhưng đă có quá nhiu kinh nghim cho thy ḷng bác ái ca người t nn đă b li dng quá đáng. Có th nói không có đng tin nào ca chúng ta b ra cu giúp đng bào nghèo trong nước mà không b chia năm s by, đến được tay đng bào th́ ít, chui vào túi bn cán b th́ nhiu. Đy là chưa k gp phi bn lưu manh ly công vic t thin như mt ngh sinh sng. T́nh trng này vô t́nh biến nhiu người vn có ḷng ho tâm tr thành ích k, và bn tay sai CS đi lt làm t thin mc sc lng hành.  

 

5.  Văn ngh và truyn thông  

 

     Phi nói tác hi ln nht mà NQ36 đưa đến là vic san bng ln ranh quc cng trong lănh vc văn ngh và truyn thông. V văn ngh, như chúng ta thy hin nay, ca sĩ trong nưóc hoàn toàn thoi mái khi ra hát ti hi ngoi, nếu không mn nói là c̣n được nâng niu chiu chung rt mc na là khác. Đi li, ca sĩ hi ngoi v tŕnh din trong nước cũng được đón tiếp nim n. S khác bit ch là ca sĩ hi ngoi tr v hu như không em nào không nói vài cu b đ CS đ ly ḷng. Hèn và đê tin. Xướng ca vô loài, người xưa đánh gia không sai. Trong khi đó bn con hát trong nước ra li thường kênh kiu lên mt. Có đa c̣n ln li đe da chôn sng cng đng t nn. Vô giáo dc. Cũng li là xướng ca vô loài na. Mt đa hèn v́ s bóng s gió, mt đa mt dy vi tâm lư đc thng cho thy s hiu lc ca tác dng đng hóa trong lănh vc ca nhc ti mc nào.

 

     Đng hóa là bước kế tiếp ch yếu sau bước xâm nhp. Đng hóa cũng có nghĩa là ḥa hp ḥa gii (HHHG), nhưng nó g b được cái rào cn ư thc th ca người Vit hi ngoi mt cách t nhiên và êm thm hơn. Ban đu người t nn c̣n chng các con hát t trong nước ra, nhưng dn dn nhiu người đă không c̣n mun chng v́ ghin ging rên ca bn con hát trong nước đến ni không nghe nh chu không ni. Các trung tâm băng nhc và các tay cai thu văn ngh biết rt rơ tâm lư đó nên đă mc t́nh thao túng.Bn này rt hăng hái vinh danh QLVNCH nhưng li âm thm làm công c ca NQ36. VGCS không đng ra làm công vic ḥa hp này mà đ cho người t nn t làm ly qua trung gian các trung tâm băng nhc và bn cai thu văn ngh. Chính sách dùng người ca đch đ thôn tính và cai tr đch đă có t thi Triu Đà xâm lăng Âu Lc ca Thc An Dương Vương, được gi là “Dĩ di công di”. Hin nay bn Tu cng cũng áp dng chính sách Dĩ di công di đ xâm lăng nước ta.    

 

     Chính sách Dĩ di công di càng tr nên hiu nghim khi VGCS dùng văn ngh t nn, nói chung là nn ca nhc thi chinh chiến đ hi nhp người t nn vi CS mt cách rt tài t́nh mà ít người nh́n ra. Tht vy, cuc chiến đu t v ca nhân dân min Nam s dĩ c̣n được lưu hương cho đến ngày nay ngoài vic nó có chính nghĩa, mà c̣n đc bit nh tính cht va bi hùng va lăng mn ca nó na. Nói chiến tranh mà lăng mn th́ có l là nghch lư. Nhưng đúng ch không sai. Bóng dáng người lính chiến đm nét phong sương nhưng kiêu hùng đă mt thi là mơ ước ca các cô gái min Nam . Người lính chiến tr thành mt th thn tượng trong trái tim ca phn ln thiếu n tr. Tht vy, không có ǵ đp bng h́nh nh mt chàng trai lăng t va ôm súng gác va làm thơ, giết đch xong là ngi xung viết thư t́nh, trong giao thông hào vn k chuyn t́nh s cho nhau nghe, v đến doanh tri là ba chân bn cng dt đi thăm người yêu … Trên thế gian này không có th lính tráng nào kiêu hùng và lăng mn đến như thế. Và tt nhiên cũng không có cuc chiến nào tàn khc nhưng li đp và nên thơ như thế. Nét đp đó ch t́m thy trong cuc chiến đu chng CS xâm lược ca nhân dân min Nam được din t qua hàng ngàn ca khúc rt mê hoc. Nhng giá tr văn hc ngh thut này đă tr thành bt t, và s c̣n tn ti và lưu truyn li t thế h này qua thế h khác, t đi n qua đi kia, thi gian chc chn không th nào bôi xóa được. VGCS biết rt rơ điu đó. Chúng mun xóa đi nhưng không xóa ni nên đành phi th lng cái th văn ngh “phn đng” này vi ư đ tương kế tu kế đ chinh phc người t nn. Đó là lư do ti sao có chuyn ca sĩ vm cũng hát nhc lính trên nhng sân khu hi ngoi, ch tr nhng ca khúc mang tính chiến đu cao và quá rơ rt. Ngày nay, nhng ca khúc thi chinh chiến b trn ln vi loi nhc “ḿ ăn lin” đang thnh hành ti hi ngoi và được biết trong nước cũng thế. Nó va tr thành cái cn câu cơm cho bn con buôn văn ngh (và c cho lũ VGCS na), đng thi c̣n là phương sách rt t nhiên và hu hiu đ đng hóa người t nn. Hát nhc lính d vinh danh QLVNCH th́ ai bt b và chng đi được. Nhưng điu tr trêu là người ca sĩ mi v nước hát ca tng CS, va tr ra li hát vinh danh người lính VNCH. Người quân nhân QLVNCH cn bn th hát vô luân này vinh danh sao? Điu bt nhân không th tha th được là có trung tâm băng nhc ca người t nn hoc cai thu văn ngh đă t ư sa li ca mt s ca khúc đ được VGCS chp nhn cho hát.

  

          Truyn thông cũng ging như văn ngh. Có th nói truyn thông cũng là lănh vc xâm nhp thành công nht ca NQ36. Rt nhiu người cho rng VGCS đă mua được hu hết các cơ quan truyn thông ca người Vit t nn. Cũng không sai lm. Mt s chương tŕnh phát thanh và báo chí ly lư do chng Tu cng, công khai kêu gi người t nn ḥa hp ḥa gii vi VGCS. Điu lo ngi này có cơ s da trên hai lư do. Th nht là v́ cái bng. Thc tế là rt ít có t báo nào hoc đài phát thanh nào t trang tri được chi phí nh vào qung cáo. M, tin mướn đài tính theo giá M, trong khi qung cáo tính theo giá VN. Nhân viên, biên tp viên, xướng ngôn viên thường phi sinh sng bng ngh khác. Nhiu người làm truyn thông không lương v́ yêu ngh. Thc trng đó bt buc người ch đài phi nghĩ đến chuyn kiếm tin bng cách khác đ nuôi sng đài, và nht là nuôi sng bn thân và gia đ́nh. Vic h sa vào tay bn VGCS hay nhng thế lc đen ti khác là điu d hiu. Người M nói đúng, k nm túi tin, người đó điu khin. Lư tưởng này, lư tưởng n đành phi gác qua mt bên. Th hai là vào cái lá chn t do. các nước phương Tây, nht là ti Hoa Kỳ, t do ngôn lun và t do thông tin thường được coi là vô gii hn, được lut pháp bo v. S lm dng t do quá trn là cánh ca ln cho CS xâm nhp và nhng con buôn trong ngành truyn thông ruc CS vào. Chúng ta thy rt rơ nhưng đành chu bt lc, không làm ǵ được.  

 

     Trên đây ch là mt s khía cnh trong đi sng hàng ngày ca người t nn mà bn VGCS đă thc bàn tay vào mt cách rơ rt qua NQ36. C̣n rt nhiu mt khác chưa dám quyết đoán, nhưng đă có nhng du hiu đáng nghi ng. Chc chn thi gian s tr li.

Tác dng gây phân hóa

     Điu đáng lo ngi nht cho công cuc chng cng là cái nón ci, biu tương ca NQ36, đă tr thành mt th vũ khí giết người rt nguy him trong cng đng chúng ta. Mt người nào đó không phi là CS b đi cái nón ci lên đu là chết b m ri. Dư lun thiếu hiu biết c thế mà đâm, chém, bn, giết cách nào tùy ư. S tht không ph nhn được là nn chp nón ci lên đu nhau đă tr thành lon. T́nh trng này càng ngày càng làm phân hóa cng đng, làm chán nn tt c mi người có thin chí, và tt nhiên ch có VGCS được hưởng li. Có trường hp k b đi nón ci là CS thit. Nhưng cũng chc chn có trường hp sai. Sai không ít. Có người than đây là cuc chiến phe ḿnh đánh phe ta. Cũng có phn đúng. VGCS ging như k đng ngoài, thn nhiên. Chúng không trc tiếp nhúng tay vào mà ch khoanh tay đng nh́n chúng ta đu đá nhau như người La Mă xưa xem giác đu ti hí trường Colosseum. Tht s là như thế

 

     Tác dng ca NQ36 xem ra đă đnh hướng được đường li chng cng ca không ít các thành phn trong cng đng t nn ti hi ngoi. K t khi có NQ36, cng đng t nn đă hết c̣n thng nht ư chí, thng nht hành đng, thng nht lp trường và đường li. Hiu lc ca Ngh Quyết là nó biến đi khuynh hướng chng cng thành chng đi ln nhau trong cng đng. V đim này hin thy có 3 khuynh hướng khá rơ rt: chng theo cm tính, chng theo phe cánh, và chng v́ cm thy bt lc.  

 

1.  Chng theo cm tính    

 

     Khuynh hướng chng cng theo cm tính làm phát sinh ra tinh thn suy tôn lănh t.  Sau khi TT Ngô Đ́nh Dim b bn phn tướng giết chết, đt nước không c̣n lănh đo. Các lănh t đng phái, nhng người chng đi TT Dim đă có cơ hi cm c trong tay nhưng đu đă không biết pht. S th chng minh h rt d v chính tr nhưng li mun làm ln. Kết qu là h mt nim tin ca qun chúng. Khi đă hết tin vào các lănh t chính tr, người dân đi t́m s lănh đo chính tr tôn giáo. T́m được ri, h biến lănh đo tôn giáo thành thn tượng, và chính xác hơn là taboo, ai dám đng đến s b chp ngay cái nón ci lên đu.  

 

     Vic đi t́m minh ch là điu tt. Nhưng v mt chính tr, nâng con người lên hàng thn tượng và biến thành taboo th́ không nên. Mt khi thn tượng ch là mt khúc g rng rut th́ bàn th hương hoa bánh trái s tr thành nơi cho dán chut đến tung hoành. Thc trng đt nước cho thy tôn giáo lănh đo chính tr đă làm đt nước khn đn thêm. S tht khách quan s s chng my ai tin mà ch nhm mt tin chết vào nhng ǵ h cm nhn là đúng. Dân chúng và c bn chính khách xôi tht chy theo cha, sư, không cn biết lp trường và đường li ra sao, thí d như

 

*  HT Thích Qung Đ -  HT Thích Qung Đ chng bn lănh đo Hàni th́ rơ ràng ri, nhưng nói rng ngài chng cng sn th́ cn phi xét li. Bi v́, nếu HT Qung Đ chng CS thit th́ ngài đă không yêu cu VGCS triu tp và ch s mt hi ngh gm c người t nn ln bn VGCS. Đây là mt h́nh thc HHHG vi VGCS. S th có th hiu là HT Qung Đ đă mc nhiên tha nhn cái cơ chế gi là đng và nhà nước VGCS. Như thế sao bo là HT Qung Đ chng cng. Vic xưa kia cũng thế. Chế đ Cng Ḥa ti min Nam dù thế nào cũng là bước khi đu tt thc thi các quyn t do dân ch cho người dân VN. Nếu các Tng Thng Ngô Đ́nh Dim và Nguyn Văn Thiu có phm sai lm th́ cũng ch nên trut phế đi thôi, ti sao HT li tiếp tay cho VGCS trit h đi c chế đ. HT Thích Qung Đ đă dn thân vào vic dp b chế đ ca min Nam. Vy th́ tht là vô lư nếu cho rng bây gi ngài li tranh đu đ̣i phc sinh cho cái chế đ đó. Nhng vic như thế làm người ta không hiu được mc tiêu “chng” ca HT Thích Qung Đ là ǵ? Ngài có thc s chng cng không?        

*  Lm Phan Văn Li -  Lm Li hin nay tr thành mt chính tr gia trong nước nhưng chy show ăn khách ti hi ngoi, và là thn tượng chng cng ca nhiu người. Chính v́ cái hào quang sáng quá nên không ai thy bên cnh ông linh mc li có hai v đi pháp sư ni tiếng kèm hai bên. C hai đu xut thân là cháu ngoan bác H. Đi pháp sư Đ Nam Hi được VT đc phái t phù cho cha Li. Hu bt là đi pháp sư Trn Anh Kim, nguyên trung tá chính y do đng Dân Ch cui ca Hoàng Minh Chính đt đ. Lm Nguyn Văn Lư dc tâm huyết gy dng nên khi 8406. Nay Lm Phan Văn Li đt khi vào tay hai nhà phù thy làm thành mt b ba lănh đo đ vô hiu hóa hot đng ca khi và chích thuc tr t cho t chc đu tranh này. Đ Nam Hi đy Nguyn Chánh Kết qua M cho bn VT đưa lên giàn ha. Trn Anh Kim kư b nhim GS Nguyn Xuân Vinh làm đi din Khi 8406 ti M cùng vi mt lô thành phn bát nháo khác. GS Vinh là người thế nào và bn bát nháo chng cng ra làm sao th́ người ta đă biết. Thc tế cho thy, Lm Phan Văn Li cho dù thn thông đến đâu cũng không đch li pháp thut ca yêu quái.

*   Th ba, Lm Nguyn Hu L - Cha L cũng vy. Khi ngài ng vào bàn tay ca VT th́ vic đu tiên là ngài dùng quyn năng và uy tín ca mt linh mc đ ra ti cho tên cáo già H Chí Minh, xóa sch đi cái đi ti Vit gian bán nước ca hn. Tên ti đ ch c̣n trơ li là mt con người trn tc b́nh thường vi nhng đam mê ca nó. Sau khi xem DVD ca cha L, người t nn đă ti mt ri, c̣n phi bù đu cy cuc na nên không có th́ gi đc nhng tên dân ch cui trong nước ca tng H. Ít khi được nghe mt bn hp xướng nhp nhàng như thế. Cui cùng làm ni bt lên H là người có công ln đi vi đt nước. Ti ca “bác” ch là s th hin tính t nhiên nơi con người. Lun điu rp khuôn như VT công b trên báo chí: H Chí Minh là người có công vi đt nước và đng CS là mt thành phn ca dân tc.

2.   Chng theo phe cánh  

     Tinh thn bè phái h́nh như đă tr thành đc tính ca người Vit t nn hin nay. Kết bè đ chng cng th́ hết thuc cha. Chng hn như chuyn v chng ông Dương Văn Hiệp, Lưu L Ngc quan h vi VGCS đă là mt s tht hin nhiên, được chính đương s xác nhn trên đài VNHN. Thế mà các ông Nguyn Tường Thược, Nguyn Đăng Tun vn c gân c lên bênh cho bng được. Ông Nguyn Đăng Tun li là đương kim ch tch Văn Bút VN Hi Ngoi đy nhá. Không bè phái là ǵ? S kết bè kéo cánh ca đám dân ch cui và bn chng cng bp din ra khá l liu.

     Hin tượng hết sc tiếu lâm mà ai cũng thy rơ là h bt c ai đng đến Nguyn Chí Thin là bà Bút Vàng nhy đông đng lên bênh và chi người ta là CS. Nhưng Nguyn Chí Thin là ai th́ bây gi mt n ca hn đă rt ri. Thin có đi din thuyết nhiu nơi. Đôi khi Thin có tham gia biu t́nh chng cng. Thin giu đu nhưng li h đuôi. Hn lén lút theo Hoàng Minh Chính, Bùi Tín v.v. vào rng giàn dng ra màn kch Tiu Diên Hng đ HHHG vi CS th́ người ta đă nh́n thy cái đuôi chn ca hn. Chưa nói đến v Nguyn Chí Thin lư lch bt minh, Nguyn Chí Thin hành đng quanh co m ám chung quanh tp thơ Vô Đ.

     Mt đin h́nh khác v kiu chng theo phe nhóm là trường hp mt s nhân vt vây quanh Bùi Tín t như Phan Nht Nam, Chu Tt Tiến, Trn Phong Vũ v.v.. Nhóm này bo v Bùi Tín và bn phn tnh cui đ n ào hơn nhưng cũng quyết lit lm. Trn Phong Vũ nht quyết rng Bùi Tín đă hoàn toàn phn tnh. Thế nhưng Bùi Tín có phn tnh tht không th́ xin xem đây. Mi ra khi nước Bùi Tín tuyên b: “Tôi có v thế ca tôi, tôi có liên h vi trong nước. Thc tnh trong nước là điu quan trng. Cng sn có nhng thành tích, cng sn có nhng giá tr. Tôi là người cng sn đến nay đă 45 năm. Ch nghĩa Marx là phát minh khoa hc, là mt giá tr. Thuyết giá tr thng dư ca Marx là mt giá tr.Duy vt bin chng pháp là giá tr đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loi.” (Báo Khe Đp, mc Sinh Hot Cng Đng, s 355 ngày 13-12-1991). Cho đến nay, lp trường Bùi Tín vn không thay đi. Hn vn t chi chào lá C Vàng 3 sc đ, vn giao du thân mt vi đám dân ch cui như Vũ Thư Hiên, Nguyn Minh Cn, Hà Sĩ Phu v.v., vn chng bao gi tham d các cuc biu t́nh chng cng ca người t nn. Bùi Tín phn tnh ch nào. Bn chng cng bp hi ngoi không chu hiu rng Bùi Tín ch chng nhng tên CS đang cm quyn v́ khác phe phái và v́ tranh ăn. Bn thân Bùi Tín vn là mt tên CS t bn cht. Bùi Tín vn luôn luôn tôn th và bo v tên ti đ bán nước và đng ngy quyn tay sai ca hn.

     Trong nhóm chng cng bp, người to tiếng là ông nhà văn Chu Tt Tiến. Ông viết cho t báo Người Vit. Ông tn công CS tn bên VN, nhưng tên ch báo ca ông ngay trước mt ông là CS th́ ông li không thy. Ông vin th nng hay là tinh thn bè phái? Chuyn ông làm dân vn bn tr trong nước mi tht là l bch. Ông trưng dn lch s sai tùm lum. Nhà báo Nam Nhân sa sai cho ông th́ ông chp nón ci lên đu người ta. Ông viết Hai Bà Trưng xut thân t giai cp nông dân đng lên làm cách mng th́ bn tr trong nước nín cười hết ni, mà chc nín th luôn. Hai Bà Trưng là con gái quan Lc Tướng Mê Linh, giai cp quí tc ch đâu phi con nông dân. Ông Chu Tt Tiến mun bt chước s gia Phm Văn Sơn viết Hai Bà làm cách mng. S gia Phm Văn Sơn dùng ch cách mng theo nghĩa Hai Bà dành li được quyn t ch t chế đ Hán thuc. Thế nhưng ông Chu Tt Tiến mun pha ra rng Hai Bà là thành phn bn c nông đng lên làm cuc cách mng vô sn như “Bác H” ca bn tr trong nước. Dân vn bn tr quàng khăn đ như thế th́ hết sy ri. S thc Hai Bà ch thiết lp mt nhà nước phong kiến thô sơ nước ta sau khi đánh đui quân Hán, thu phc 60 thành tŕ, ch đâu phi cách mng vô sn, hu sn ǵ.

3.   Chng v́ cm thy bt lc   

     Phi tha nhn mt s tht là tinh thn chng cng ca cng đng t nn càng ngày càng yếu đi trong khi CS càng ngày càng thng thế mc du cuc đu tranh din ra ngay ti M. Như chúng tôi đă phân tích trong phn Hu Qu Ca Xâm Nhp trên đây, trong cng đng, mt s không nh đă đu hàng VGCS v́ nhiu lư do: tin bc, danh vng, cm t́nh gia đ́nh, b bt bí v.v. Đa s chán nn buông xuôi và trùm chăn. Ch c̣n li mt thiu s có tâm huyết vn kiên tŕ chiến đu nhưng cm thy bt lc. Chiến đu vi t́nh trng tâm lư như thế tht khó gi được b́nh tĩnh. Rt nhiu bài viết phê phán gay gt nhng khuynh hướng ng theo CS xut hin trong lúc gn đây biu l khuynh hướng đó. Tác gi thường b bn chng cng bp bt b là b cái ǵ cũng chi, b ai cũng chng. Th công minh mt chút xem. Hoàng Minh Chính đnh lùa người Vit t nn vào cái tṛng HHHG qua đ nghi cái bàn tṛn Tiu Diên Hng. Chng có đúng không? Phê b́nh ông Nguyn Bá Cn x́ xp vái ly trước bàn th tên dân ch cui HMC. Sai ch nào? Vy th́ vn đ không phi ai cũng chi, cái ǵ cũng chng, mà là ch chi có đúng và chng có đúng không. Dùng t “chi” và t “đánh phá” đ buc ti nhng bài viết trung thc đă là điu bt công. Kết ti là CS li càng bt nhân và bt công hơn na.  Đành rng có văn nô hoc bi bút len li đánh phá trên các din đàn đàn. Nhưng tuyt đi không phi bài phê b́nh nào cũng là ca CS c. Đ xác đnh mt bài viết có do CS tung ra hay không, ch cn đc ni dung ca nó, phê b́nh đúng hay sai, có ư hướng xây dng hay ch c ư đ phá. Tiếng nói ca người chính trc thường là nhng li cnh tnh. Mc dù h không phi là tiên tri, nhưng li ca h ging như ca các tiên tri Do Thái ngày xưa: thng thn, mnh bo, và rt chói tai. Vic h làm là cnh giác dân chúng trước nhng nguy vong ca đt nước.  

     Nếu đă nh́n nhn t́nh h́nh chng cng và t́nh trng chng nhau trong cng đng hin nay đáng bi quan th́ nhng tiếng nói phê phán trung thc nht đnh là cn thiết. Thế nhưng điu hết sc bi quan là, nhng tên CS hoc tay sai b t cáo có bng chng, có cơ s th́ li không my người tin. Trái li, nhng li t cáo hoc chp mũ nhau không da trên mt bng chng nào hoc mt căn bn lư lun nào th́ li lm người nghe theo. Li chng cng theo cm tính hoc nng tinh thn phe phái đă tr thành khuynh hướng hành đng theo đnh hung đúng như CS mong mun. Đnh hướng cuc chng cng ca người t nn theo chiu hướng có li cho CS v lâu v dài là sách lược quan trng ca NQ36.

 

4.  Đ lt ty cng sn  

 

     Đ chn đng t́nh trng tai hi này, người quc gia trước hết cn xác tín rng có VGCS xâm nhp đ cnh giác. Vn đ sau đó cn đt ra là làm thế nào đ có th nhn din chính xác được các tên VGCS và tay sai ca chúng. Khó khăn ca chúng ta là chng có tên CS nm vùng nào mang giy t tùy thân. Chúng ta cũng không có quyn hch hi công chng thư ca chúng. Như vy th́ ch c̣n cách là phi căn c vào lp trựng mà thm đnh. Nếu cn na th́ phi nh đến túi khôn ca người xưa đ li, tc là cách lun vic đ biết người.  

 

4.1  Căn c trên lp trường    

 

     Quc Gia và CS là hai thc tế đi kháng ln nhau c v lư thuyết ln hành đng. V mt lư thuyết, xin nhn mnh ch đi kháng mà không phi là đi lp. Đi kháng mang ư nghĩa ph đnh và trit tiêu ln nhau, trong khi đi lp chp nhn nhau đ cùng cnh tranh sinh tn. Lp trường ca người t nn là lp trường dân tc (quc gia). Cng sn là mt khái nim quc tế, nó ph nhn dân tc tính nơi mi con người.  Do đó, quc gia và cng sn không th nào đng chung và không th nào cùng tn ti, trái li, luôn loi tr nhau. Đó là khái nim cơ bn v ln ranh quc gia và cng sn.

 

      Trong t́nh trng vàng thau ln ln hin nay, căn c vào lp trường chính tr, tm có th xác đnh mt người nào đó là ai: CS hay quc gia, hoc thành phn th ba. Thành phn na nc na m th ba thường t nhn là nhng người đng gia, bao gm nhng k ch trương đa nguyên đa đng, nhng k đu tranh đ̣i b điu 4 Hiến pháp, nhũng k tha nhn H Chí Minh có công đi vi Dân Tc v.v. Nhng thành phn này không hn là CS nhưng chc chn không phi quc gia căn c vào khái nim lp trường quc, cng va nói. Trên thc tế h đă chp nhn đu hàng CS ri. H ch đu tranh đ̣i chia quyn và chia tin vi CS. Ch trương ca người quc gia là phi xóa b hn chế đ CS, nh tn gc nhng nh hưởng gian ác ca chúng đ xây dng mt đt nước VN mi, t do và dân ch thc s, hùng mnh v kinh tế, c̣n phi đo đc trong li sng. Trong chính th tương lai, nếu vn c̣n s hin din ca đng CS th́ ch vi sc mnh kinh tế ca chúng, CS vn tha sc thao túng nn chính tr quc gia. Hin nay, tt c gung máy kinh tế ca đt nước đu đă nm gn trong tay bn đng viên CS ri. Nói thế không phi đ buông xuôi, mà là đ biết ḿnh, biết người hu t́m ra cách đi phó hu hiu hơn. Phi t tin v́ người quc gia có mt li thế rt ln, hơn CS rt nhiu. Đó là ḷng dân:

   Đc cương th nhi tht nhân tâm, tt bi.

  Tht cương th nhi đc nhân tâm, tt thng.

 (được đt đai nhưng mt ḷng người, tt bi. Trái li, mt đt đai nhưng được ḷng người tt thng).

 Hin nay VGCS chiếm được nước nhưng chúng đă hoàn toàn mt ḷng dân. Ngược li, người quc gia phi lưu vong t nn nhưng vn được người dân trong nưóc yêu mến, hướng v. Như vy th́ ti sao chúng ta li phi đu hàng CS?

     S khác bit h ư thc quc/cng đă đưa đến cuc chiến tranh VN trong sut 3 chc năm và hu qu c̣n kéo dài cho đến ngày nay. Thc tế chiến tranh VN cho thy trên lư thuyết tuy đi kháng ln nhau, nhưng sut 2/3 thế k nay, không phi người Quc Gia, mà ch có CS luôn truy lùng, đàn áp, bt b, b tù, và xâm ln người quc gia không ngng ngh. Ngựi quc gia chy ra nước ngoài ri vn c̣n b CS theo đui đ chinh phc. Như thế, người quc gia chng li CS là chuyn bt buc. V thc hành, cách thc tế nht đ phân bit quc gia vi CS là căn c vào vic có chp nhn lá C Vàng hay không. Người quc công nhn lá C Vàng 3 sc đ ca chế đ VNCH. T lp trường này, chúng ta xác đnh công cuc chiến đu chng li chế đ VGCS là đ khôi phc li chế đ Cng Hoà đă b CS tiêu dit. Mc tiêu này tn ti ít na là trong giai đon hin nay, khi chế đ CS không c̣n na s tính sau. Đây là vn đ đt ln ranh rơ ràng gia Quc gia và nhng k không phi là quc gia, nht là CS.

4.2   T cái khôn ca người xưa   

     Như đă nói, không d dàng xác đnh chc chn được k nào là CS nm vùng, k nào là tay sai ca chúng nếu ch căn c vào lp trường không thôi. Không thiếu bn chng cng bp cũng pht c vàng, cũng hô đ đo CS. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bt lc. Ngoài vic căn c trên lp trường, c̣n có mt cách khác giúp chúng ta là làm theo s ch dy khôn ngoan ca người xưa, chng hn:

-  châm ngôn Pháp: Cho tôi biết anh thường lui ti vi nhng ai, tôi s nói cho anh biết anh là ai. (Dis moi qui tu frequentes, et je te dirai qui tu es), hoc -  tc ng: Ngưu tm ngưu, mă tm mă, hay như

-  li c TT Nguyn Văn Thiu: Đng nghe nhng ǵ CS nói, mà hăy nh́n k nhng ǵ CS làm.

     Vic truy t́m CS căn c trên lp trường và da vào các tiêu chí trên có th tin là chính xác. Ly thí d trường hp Nguyn Chí Thin. Nếu ch nghe Nguyn Chí Thin nói th́ ai cũng cho ràng hn là mt người chng cng thit. Hn chi CS hay, chào C Vàng nghiêm chnh, đôi khi c̣n tham gia biu t́nh na. Nhưng bi v́ Nguyn Chí Thin luôn cp kè vi bn VT và nht là c̣n theo Hoàng Minh Chính vô núi đ bàn kế hoch Tiu Diên Hng th́ chc chn hn là mt tên chng cng bp, nếu không mun nói là mt đip viên nm vùng ca VGCS.

 NQ36 và vai tṛ ca Vit Tân

   Nói đến NQ36 mà b quên vai tṛ ca đng Vit Tân th́ tht là mt thiếu sót không th chp nhn được. Nếu không có đng VT, chc chn VGCS không th lun sâu vào trong các cng đng t nn như hin nay. Nói cách khác, VT chính là công c VGCS s dng đ thi hành NQ36.

     Không ai không biết các sách lược đu tranh ca VT đă được qung bá rng răi là:

1-  Đi đu bt bo đng đ tháo g đc tài,

2-  Xây dng xă hi dân s đ đt nn tng dân ch, và   

3-  Vn đng toàn dân đ canh tân đt nước.  

Thot nghe, c tưởng như là VT chng cng có sách lược lm, v́ đó là sách lược mà. Nhưng cái đuôi HHHG đă li ḷi ra ngay: “Do đó, ngay t bây gi phi tp trung n lc đ gy dng tư thế và uy tín cho Vit Tân, đ trong tương lai, khi áp lc đu tranh buc đng cng sn Vit Nam phi chp nhn m ra bi cnh sinh hot đa nguyên, Vit Tân đă trong tư thế sn sàng đ đi đu vi đng CSVN trong trn thế đu tranh chính tr công khai (phng vn BS Trn Xuân Ninh). Th́ ra sách lược ca VT là dn đường v nước đ đu tranh chính tr. Nói trng ra là bt tay ḥa hp vi VGCS. Sách lược này, nếu do mt đng phái quc gia lương thin có mt quá tŕnh tranh đu già dn kinh nghim th́ có th tin tưởng được phn nào, mc du vn biết nó đáng nghi ng. Nhưng nó li được qung bá t mt t chc tho khu bt lương đ bp bm th́ không ai tin được. Điu hết sc phi lư là t chc này, nhng con người này không nhng đă không b pháp lut trng tr, mà trái li nó vn mc sc tung hoành và có v c̣n có thế giá đi vi chính quyn M.

     Câu hi là ti sao? Và đây là câu tr li: v́ VT là tay sai, là công c. T chc này t bước đu mi thành lp, hi c̣n có tên là Mt Trn Quc Gia Thng Nht Gii Phóng VN, gi tt là Mt Trn Hoàng Cơ Minh, nó đă b khuynh loát và thao túng bi phó đ đc Hoàng Cơ Minh, mt con người tham tin và bp bm. T đu thp niên 1980 đến nay (năm 2009), v danh xưng t chc này đă thay đi t Mt Trn thành Đng. V mt sinh hot, nó đă biến thái qua ba giai đon t mt t chc kháng chiến bp đến h́nh thc mafia chuyên gây ti ác, và hin nay là công c cho các thế lc chính tr s dng đ mưu giàn dng ra cái gi là ḥa hp ḥa gii hu thiết lp cho VN mt th chế dân ch cui sau này. 

 

Giai đon kháng chiến bp

 

Giai đon ngn ngi này là lúc ông HCM c̣n sng. Dán cái nhăn hiu “bp” vào tên tui ca mt t chc chng cng gii phóng quê hương th thit là phm đi ti. Nhưng n lên tên MT Hoàng cơ Minh ch “bp” th́ đúng lm. Báo chí gi thế. Người dân t nn gi thế. Không phi người viết gi thế vi ư xu, bi v́ ông HCM dng lên Mt Trn đ bp thit. Khu chiến là khu chiến gi. Kháng chiến là kháng chiến bp. Báo kháng chiến toàn pha tin không có. Kháng chiến quân hơn mt trăm người th́ khong mt trăm là thanh niên Miên, Lào được ông HCM thuê mướn đ đóng phim. Thế nhưng ông HCM đă nhân con s lên thành 10.000 tay súng. Pha đ làm ǵ? Câu tr li là li ông Minh nói vi đi tá Phm Văn Liu như sau: “Phi tuyên b như vy th́ đng bào mi cho tin.” Theo nhiu ngun tin khác nhau, s tin đng bào ng h MT được ước lượng không dưới 10 triu dollars. S tin ln này ông HCM trao c cho người em rut ca ông là ông Hoàng Cơ Đnh. Ông Đnh có gi sang Thái Lan cho ông Minh 160.000 dollars đ dùng cho kháng chiến, nhưng ông Minh gi tr li ông Đnh bo c gi li ti M.

     Ông HCM c̣n đm nhn mt nhim v quan trng khác na do người M thuê mướn là xâm nhp các nước Vit, Miên, Lào đ t́m lính M mt tích b nghi là vn c̣n sng. Vn đ này báo chí có nói qua, nhưng v́ là vic ca CIA nên chng bao gi t́m ra du vết. Chng c là câu nói ca BS Lê Văn Trc được c Phm Ngc Lũy ghi lai: “…vic anh Minh (HCM) đi Thái Lan có bàn tay M chi phi, trước sau ri cũng làm tay sai.” (Phm Ngc Lũy: Hi Kư Mt Đi Người, tp II, trang 10).

     Nhng chuyn v MT và v người ch s ca nó là phó đ đc HCM k th́ nhiu lm. Tài liu cht cao bng đu. Tt c đi đến kết lun ông HCM là mt con người mưu mô, xo quyt, phn bi đng chí, tàn ác vi đng đi, thiếu tư cách lănh đo nên không làm được vic ln,  tham quyn và nht là tham tin. Do đó không th có chuyn gi là “gii phóng đt nước”. Tt c được gói gn trong mt ch “Bp”.

2. Giai đon tr thành Mafia

     Sau khi ông HCM chết, MT biến thành t chc mafia người Vit ti hi ngoi. T chc này v mt ni do Nguyn Kim Hun túc Nguyn Kim, mt người rt ít được biết đến trước đó, lănh đo, nhưng mi chuyn đu  bí mt nm dưới s ch đo ca Hoàng Cơ Đnh, người em cùng cha khác m vói HCM. Đnh là người trước năm 1975 đă b sa thi khi trường Cao Đng Hóa Hc, Trung Tâm K Thut Phú Th, Saigon v́ lư do tham nhũng. Ls Hoàng Duy Hùng đă trích dn báo cáo ca cơ quan FBI nhn đnh v MT như sau: MT và CS nm vùng đă xâm nhp vào mi lănh vc cng đng, vào các nhóm du đăng, tr em M lai, và v thành niên đ d d và khng chế các em gia nhp các băng đng ti ác như làm đĩ, buôn bán ma túy và vũ khí, chuyn ngân lu v.v. Ngoài ra MT c̣n b t cáo ti giết người như các nhà báo Đm Phong, Lê Triết. Điu cn nhn mnh là ông Hoàng Duy Hùng là mt lut sư tt nghip và hành ngh ti M nên nhng tài liu ông trưng dn nói rng ca cơ qua FBI phi tuyt đi tin là đúng. Chc chn ông Ls Hùng không dám ăn nói bt mng, đùa dn vi FBI. Li na trong phiên ṭa gi là MT kin báo chí din ra ti qun ht Santa Clara ngày 12-12-1994, ông trung sĩ cnh sát Douglas Zwemke cũng đă xác nhn rng cnh sát có đ bng chng MT lem nhem tin bc, oa tr vũ khí đ uy hiếp và hăm da, gian ln thuế má và s sách.

MT b t cáo tt c gm 39 ti danh mà hu như đu là ti đi h́nh. Điu không hiu ni là cho đến nay lut pháp nước M vn không điu tra và truy t bt c mt ai. Pháp bt v thân. Lut pháp quc gia có trách nhim phi điu tra và truy t các k phm pháp ra ṭa đ buc chúng phi đn ti. Cnh sát nói đă có bng chng MT vi phm lut. MT đông như thế, chng l my chc năm qua cnh sát không t́m ra được ly mt tên ti phm trong đó. Chuyn như gin chơi, tht s không th nào lư gii được tr khi chúng ta đt nó vào cái thế ca bàn c chính tr ca VN hin nay.

 

3.  Giai đon làm công c

 

     Theo lư th́ MT đă phi b gii tán và nhng k vi phm lut pháp đă phi b trng tr. Thế nhưng chng có chuyn ǵ xy ra. Thái đ mt nhm mt m ca cơ quan an ninh M đă m ra con đường biến MT thành công c đ s dng. Phương pháp dùng người kiu này rt thường thy trong lănh vc t́nh báo. Nó cũng không khác my chuyn công an CS dùng bn côn đ ti phm đ dp biu t́nh ca giáo dân.  

     Sau khi được tha bng và được s dung, MT mi bt đu lt xác biến thành đng chính tr vi cái tên là Vit Tân, công khai ra mt ti Đc ngày 19-9-2004. Thc ra đng VT đă được thành lp t tháng 9-1982 gn đng thi vói MT. Đng và MT tuy hai nhưng ch là mt. Ch tch đng Đ Hoàng Đim ca VT hin nay là mt người trước đây ít có ai biết tiếng. Lư Thái Hùng, tng bí thư, đuc nhn din là Bùi Minh Đoàn, và b t cáo là CS.  Hoàng Cơ Đnh vn là người nm gi tin bc ca đng. Nhưng dư lun li tin Nguyn Xuân Nghĩa cháu tên cu TBT đng CSVN Nguyn Văn Linh mi thc s là linh hn ca đng VT.

     Chính ph M s dng mt đng chính tr ch trương chung sng ḥa b́nh vi CS, li được lănh đo bi các cán b CS th́ cm chc là VGCS s rt hài ḷng. Lut pháp M không cho phép bt c mt t chc nào M ch trương đu tranh lt đ mt chính ph ngoi quc bng vũ lc mà nước M có thiết lp bang giao. MT ch trương lt đ nhà nước VGCS bng vũ lc, do đó bt buc phi đi thành đng VT vi ch trương bt tay ḥa hơp vi VGCS. Đó là lư do bt buc MT phi biến thành đng VT đ được phép hot đng trên đt M. Vn đ quan trng đây là ti sao li nói VT thc hin NQ36 ca VGCS. Đ có câu tr li, chúng ta cn tr v thi gian khong hơn mười năm v trước. Mt ln sau khi ông Dennis Harter, Phó Đi S M ti VN nói chuyn vi cng đng người t nn ti Houston, Texas, hai nhà báo Trng Kim và Nguyn Quc Cường viết bài tường thut trên báo Ngày Nay nhn đnh rng: nếu chúng ta đng nghe nhng ǵ CS và HK nói, mà hăy nh́n vào nhng ǵ CS và HK làm, th́ qua phn đi đáp ca ông Harter, người ta có th kết lun mà ít s sai lm là hin nay HK và VN qu tht đang cùng dt tay nhau đi dưới nhng tm bng ch đường ca mt l tŕnh Din Biến Ḥa B́nh. K như đă rơ ràng. M và CS bt tay tin chế mt chế đ ḥa hp đa đng ti VN mà VT là nhóm người được chn la đ làm đi lp vi CS. T đó cho ti nay VT đă rt tích cc thi hành nhim v làm công c ca ḿnh. Nhng vic VT làm báo chí đ cp đến hàng ngày, vy xin được min nhc li. Nói mt cách tng quát th́ là mt đàng trong nước, VT cu kết vi nhng thành phn dân ch cui trương chiêu bài tranh đu đ̣i Dân Ch. Mt đàng ti hi ngoi, VT da vào s ym tr ngm ca M, thi hành NQ36 trong cng đng t nn đ xâm nhp, lũng đon, và lèo lái cng đng đi đến quên quá kh, xóa hn thù hu chp nhn sng chung vi VGCS. Đă có nhng ch du cho thy các nhân vt tranh đu trong và ngoài nước liên kết thành nhng tp th đi lp gi hiu do VT điu hp dưới s ch đo ngm ca c M ln VGCS. Đó là din biến ḥa b́nh mà các kư gi Trng Kim và Nguyn Quc Cung đă nói ti.

     Nên biết rng tr ngi ln nht ca din biến ḥa b́nh là s chng đi ca người Vit t nn. VGCS coi khi người t nn là tr ngi đă đành, nhưng ngay c chính quyn M cũng vy. Chính quyn M s dư lun. Đim đc bit và quan trng nht ca nn dân ch M là dư lun ca qun chúng. C hành pháp ln lp pháp đu s dư lun, v́ dư lun nói c th ra là lá phiếu ca c tri. Hành pháp M dám giết tng thng ca mt quc gia, dám đem quân bt tng thng ca nước khác đem v nht ti M, dám tng c mt nước bn thâm t́nh ra khi ṭa nhà Liên Hip Quc, dám xóa tên mt nước có ch quyn trên bn đ thế gii, nhưng h li không dám đi ngược li ư mun ca dân chúng M. Chính gii M sn sàng to ra dư lun đ hoàn thành mt mc tiêu nào đó cho ḿnh. Phong trào phn chiến trước 1975 nếu không được thúc đy bi bàn tay lông lá th́ khó lên cao được như đă thy. Cho nên đ thc hin din biến ḥa b́nh vi VGCS, Chính ph M trước tiên phi dp đi sc đu tranh ca khi người t nn. K đng ra làm công c là VT. Phương pháp thông thường như đă nói trên vn là “Dĩ di công di”, tc là ly t nn dit t nn.

 

4.  Mt vn đ ngoài l

 

      Bài viết đă dài. Đến đây coi như đă có th kết thúc, ch c̣n phn kết lun. Ngựi viết mun nhân cơ hi đt vn đ vi các quí v tướng tá, quân nhân QLVNCH đang là thành viên ca đng VT nên mi có vn đ ngoài l như thế này. Ư thc rng QLVNCH trước kia và bây gi vn là lưc lượng ch lc chng cng hu hiu nht. S mt mát ln lao nht cho hàng ngũ người quc gia yêu nước là vic mt s không nh quí v quân nhân chy theo băng đng VT. S phn phúc ca băng đng VT th́ đă rơ ràng, không c̣n ǵ phi nói. Vn đ chúng tôi mun đt ra là vi tư cách là thành viên ca đng VT, vic đu tranh ca quí v s đem li li ích ǵ cho đt nước. Quí v đă dâng hiến cho T Quc na cuc đi thanh xuân, coi như đă tr xong n sông núi. Không l na quăng đi c̣n li quí v li quay đu li vi T Quc. Quí v gia nhp đng VT chính là hành vi đi đu vi T Quc, phn bi đng đi và phn bi chính ḿnh ri vy.

     Trước hết, quí v đi đu vi T Quc vi o tưởng rng theo VT được M ng h là quí v đu tranh cho t do dân ch ti VN. Quí v lm ri. Bao nhiêu chuyn VGCS đàn áp nhân dân ta trong nước, B Ngoi Giao và ṭa Đi S M Hàni có bao gi có bin pháp ǵ c th  giúp đâu, hay là ch m cho qua chuyn. Nh́n v quá kh các năm 63, 75, lúc đó dù không có chuyn, chính quyn M cũng to ra cho có, chuyn nh h thi lên thành chuyn ln. Đ làm ǵ th́ mi người đă thy và lch s đă ghi chép đy đ. Đy là cách thc chính quyn M giúp đ người quc gia chúng ta. Người Vit t nn, nht là các quân nhân QLVNVH cn nh́n và hiu thu đáo cái TH chính tr này. TT George W. Bush tiếp Đ Hoàng Đim ti ṭa Bch c được coi là mt h́nh thc tha nhn (endorse) VT cho người Vit t nn nh́n thy mà theo. Nhưng đi vi người t nn, hành đng ca Bush chng qua ch là đ tưởng thưởng VT cũng ging như mt ông ch vut ve con chó trung thành và biết gi nhà. Đng có cho chuyn đó là quan trng. M tr li VN, đó là v́ nhu cu ca nước M. VN cn M giúp, đó là mt li ích thiết thc. Nhưng vn đ là quan h và sư hp tác hai bên đt trên căn bn nào. Kinh nghim và lch s dy chúng ta rng, nếu chúng ta mnh, người M s giúp chúng ta trong tư thế bn bè. C̣n nếu chúng ta yếu, h s giúp chúng ta trên tư thế ca mt ông ch đi vi đy t. VT làm công c cho mt chính quyn đă bc t chế đ VNCH tc là h đă đi đu vi T Quc. Tin rng M tha nhn đng VT tc là M giúp người quc gia tiêu dit CS? Xin đng mơ ng na. M mt ra mà nh́n đi.

    Th na là quí v đă phn bi đng đi và phn bi chính ḿnh khi quí v chy theo VT mà quí v không thy. Xin hi VT ca ngi VGCS là ái quc có phi là h gián tiếp kết án QLVNCH phn quc không? Câu tr li nht đnh phi là đúng. Như vy người quân nhân QLVNCH chy theo VT là h đă phn bi đng đi và phn bi chính ḿnh ri vy. VT chi b tư cách t nn vi vic biến ngày Quc Hn 30-4 thành ngày T Do cho VN. VT ph báng chính nghĩa quc gia, ca tng VGCS qua s kin cho tên CS Hà Dương Đc lên đài phát thanh h nhc QLVNCH, đ cao quân cướp VGCS. VT công nhn H Chí Minh có công đi vi đt nước và đng VGCS là mt thành phn dân tc v.v. C cho rng nhng vic đng tri đó là nhng sai lm không đáng k do đng viên cp dưới không ư thc đúng lp trường và đường li ca đng. Nhưng th hi khi trung ương đng VT công khai ca tng VGCS là ái quc th́ sao đây? Đây không phi chuyn nh nht mà là vn đ quan đim, quan đim v ḷng yêu nước. Ch cn đt ra mt câu  hi vi VT: “thế nào là yêu nước” th́ đă đ đ lt mt n ca VT xung ri. Nêu trường hp c th xem VT có căi được không. Cách đây không lâu khi Nguyn H, mt tên CS cc kỳ hung ác và khát máu chết, trung ương đng VT tc tc gi đi khp thế gii li phân ưu vi gia đ́nh Nguyn H, ca tng hn là mt nhà ái quc. Nguyn H là ai th́ hn người quc gia min Nam, nht là vùng Saigon, Cholon không ai không biết. Hn là k giết người không run tay. Hn công khai tuyên b chính sách đi x vi quân, cán, chính VNCH khi hn vào Saigon năm 1975 như sau: Nhà chúng, ta , v chúng, ta ly, con cái chúng, ta bt làm nô l, c̣n chúng, ta cho đi ci to không có ngày v. Mt tên CS ác ôn như vy mà đng VT ca ngi là mt nhà ái quc. Nếu Nguyn H ái quc th́ các v tướng, tá QLVNCH như Nguyn Khoa Nam, Phm Văn Phú, H Ngc Cn v.v. là thế nào? Nht đnh là phn quc ch ǵ, có đúng không? Nguyn Khoa Nam, Nguyn H, hai người bn giết nhau ngoài mt trn v́ vn đ đt nước. Nếu Nguyn H được k là yêu nước th́ Nguyn Khoa Nam nht đnh phi là phn quc. Đy là logic ca lư lun. Li na, nếu TT Nguyn Khoa Nam, ĐT H Ngc Cn v.v. là phn quc th́ c tp th QLVNCH cũng k là phn quc luôn. Đây cũng là logic ca lư lun. Quí v tướng tá, quân nhân QLVNCH đu quân theo VT nghĩ sao đây, xin quí v hăy la chn ch đng: là người “yêu nước” như tên CS ác ôn Nguyn H, hay là k phn quc như Nguyn Khoa Nam, như H Ngc Cn? Nếu quí v chn ch đng bên cnh Nguyn H th́ đích thc quí v đă phn bi li QLVNCH, phn bi đng đi, và phn bi chính quí v ri vy.

 

Kết Lun

 

     Bài viết này chm dt đúng vào lúc phong trào t giác bn đón gió tr c lên cao. Người viết t tin rng ḿnh làm đúng và c̣n có rt nhiu đng minh. Vô hiu hóa hay chng li NQ36 ca VGCS là vn đ sinh t ca người VN t nn CS. Đây là trn chiến cui cùng. Nếu chúng ta thua, v danh nghĩa, chúng ta s b VGCS coi là kiu bào ca chúng sinh sng ti hi ngoi. Khó c̣n cơ hi đ phc quc.  C̣n như nếu thng, chúng ta c̣n có cơ hi đu li ván c. Như trên chúng tôi đă nói, VGCS đang áp dng phương pháp “Dĩ di công di” đ chinh phc đng bào t nn chúng ta. Đ dành được thng li trong trn chiến sinh t này, trước hết và trên hết, chúng ta phi tiêu dit hết nhng k núp vào cái v bc t nn đ đánh phá chúng ta. Đây là con đường duy nht, không có s la chn nào khác. Đánh Vit gian, dit VC, đui xâm lược là tiến tŕnh hp lư nht đ cu đt nước.

Duyên-Lăng Hà Tiến Nht