HOẠT ĐỘNG " XỎ LÁ" CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN Ở ÚC CHÂU.. 

 

- TRƯƠNG MINH H̉A -

 

 

 

        Tại Úc Châu, theo thông lệ, hể mỗi khi chính quyền Úc có những vấn đề cần tham khảo ư kiến về những vấn đề có liên quan đến t́nh h́nh Việt Nam, nhất là về mặt nhân quyền, viện trợ... các bộ sở mời đại diện cộng đồng Người Việt Tụ Do Liên Bang Úc Châu. Việc làm nầy đúng như tinh thần sinh hoạt dân chủ trong một quốc gia luôn đặt tôn trọng ư dân, tức là đại diện cộng đồng là những người do dân cử, có tính cách pháp nhân, là tiếng nói trung thực cho người Việt trong đời sống đa văn hóa; một khía cạnh khác, là ban đại diện cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu, cũng là tiếng nói của những người Úc gốc Việt, đóng góp vào đời sống xă hội, đóng thuế.  

     Từ nhiều năm qua, các bộ ngoại giao, di trú, ban ngành trong quốc hội, đă làm việc nầy và thời đó, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn Việt Trung....chủ tịch cộng đồng liên bang thực hiện những cuộc tiếp xúc với các giới chức chính quyền từ hành pháp đến lập pháp, trong phái đoàn hay có mặt của vài vị" lănh đạo tinh thần" Công Giáo.... đặc biệt có Thích Quảng Ba, được coi là đại diện Phật Giáo Úc Châu, v́ đồng hương, Phật tử lầm ông nầy đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước do huề thượng Huyền Quang, Quảng Độ lănh đạo, đang đương đầu với muôn ngàn nguy hiểm trước sự đánh phá của bọn quỷ đỏ vô thần Việt Cộng. Tuy nhiên sau nầy, từ 2008, khi giáo hội trong nước xác nhận đây là giáo hội tiếm danh với băng tăng ni Thích Như Huệ, Thích Bảo Lạc, Quảng Ba, Viên Trí, Nguyên Trực ( người đắc đạo tại thế, đến gần cửa Biết Bàn với giá 40 Úc Kim)..., th́ mọi người bật ngữa đây là đám THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI và các cơ sở Phật Giáo thuộc hội nầy không khác ǵ các TIỆM PHẬT, lợi dụng cửa thiền để thu tiến cúng dường, làm công quả để trở thảnh" triệu phú Phật Giáo" mà không cần làm lao động, mượn đạo tạo tiền, dối gạt người hiền, thu tiền làm của riêng. 

      Theo nguồn tin và những nhận xét của đồng bào Úc Châu, dù bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, luật sư Đoàn Việt Trung.... nếu không là thành viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng là người của Liên Minh Việt Nam Tư Do ( tổ chức râu ria của Mặt Trận), nhưng họ  là đại diện dân cử từ người Việt tỵ nạn, là hợp t́nh, hợp lư. Được biết, từ nhiều năm qua, măi đến ngày nay, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và nay là Việt Tân, có kế hoạch chen vào các ban chấp hành cộng đồng, nhưng may mắn là ở Úc Châu, nơi có tuyệt đại đa số chống Cộng mạnh, giữ vững lập trường, qua nhiều cuộc thử lửa chống văn hóa vận từ Múa Rối Nước Thăng Long, T́nh Ca Olyompic 2000, t́nh ca mùa đông, duyên dáng Việt Nam, T.V 4 ( chống truyền h́nh SBS)....huy tụ con sống hàng chục ngàn, lừng danh là" thành tŕ chống Cộng" của người Việt hải ngoại, nên dù đảng viên Việt Tân hay bất cứ tổ chức nào muốn khuynh đảo, cũng khó thực hiện được, nên những người thuộc đảng Việt Tân cũng phải đành" tuân theo quần chúng" để chờ thời cơ, nếu có nằm trong các ban chấp hành.

   Băng đảng Việt Tân chỉ là thiểu số rất ít, so với tỷ lệ dân số, hảy nh́n các buổi ra mắt sách do bí thư trung ương đảng Lư Thái Hùng, những lần nói chuyện của Đồ Hoàng Điềm....con số người tham dự mỗi lần chừng vài chục nếu ở tiểu bang như Tây Úc với 14 ngàn dân, hay không quá 100 người nếu ở tiểu bang đông dân Việt như N.S.W, Victoria với khoảng từ 60 đến 70 ngàn dân. Con số tham dự nầy tính luôn ban tổ chức, đảng viên, cảm t́nh viên của họ, đủ thấy thực lực của nhóm nầy; một đều dễ nhận ra là: những người của Mặt Trận trước đây và nay là đảng viên Việt Tân, đắc cử vào các chức vụ trong ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do, không phải do họ được đảng vận động, mà là do uy tín của từng cá nhân qua các hoạt động trong cộng đồng tại địa phương, đó là điểm mà người Việt hải ngoại cần lưu ư, khi thấy người của Việt Tân chiếm các cộng đồng mà lầm tưởng họ mạnh. Băng đảng Việt Tân ở Úc Châu như con thuyền mục nát, đang lênh đênh trên đại dương, là khối quần chúng chống Cộng mạnh, nên con thuyền không thể tự ư" rẻ sóng" theo chính sách của băng đảng, phải nương theo quần chúng để tồn tại được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác trước những" âm mưu khuynh đảo" nằm sẵn mai phục, chờ thời cơ vùng dậy.

       Tuy nhiên, lần nầy, không biết lư do ǵ mà chính phủ Úc phá lệ, mời những người không phải là đại diện cộng đồng đến để tham khảo, điều làm cho nhiều người ngạc nhiên và được đài phát thanh sắc tộc toàn quốc, trong chương tŕnh tiếng Việt SBS đưa tin để giúp cho băng đảng nầy có thêm thanh thế, khiến nhiều người ở Úc Châu bực ḿnh. Theo tin tức cho biết, lúc 10 giờ 30 sáng, ngày 19 tháng 3 năm 2009, một phái đoàn của băng đảng Việt Tân gồm những" lănh tụ vĩ đại" là: 

-Đổ Hoàng Điềm: Chủ tịch băng đảng Việt Tân, chắc chắn là dân Hoa Kỳ, không phải là người quốc tịch Úc, nên không có tư cách ǵ để đại diện cho đồng bào Úc Châu. Nhưng trong cuộc họp nầy, th́ Đổ Hoàng Điềm được coi là" đại diện chính", là trưởng phái đoàn, đại diện cho khoản 200 ngàn người Việt tỵ nạn tại Úc Châu, thế mới là XỎ LÁ, để lộ bản chất láu cá của một tổ chức có quá tŕnh lừa đảo từ chiến khu cho đến những hoạt động tại sau nầy ở hải ngoại.

-Nguyễn Đổ Thanh Phong, Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân, là người Úc gốc Việt.

-Trương Minh Đức, đại diện Việt Tân ở Úc Châu. 

      Phái đoàn" vu vơ" nầy đến Tiểu Ban Nhân quyền, thuộc Ủy Ban Phối Hợp Quốc Pḥng, Ngoại Giao, thương mại quốc hội liên bang Úc, nhưng tư cách là không đại diện cho dân Việt ở Úc Châu, để bàn cải với các giới chức Úc về những vấn đề" Vũ Như cẩn" đă có từ hơn 30 năm nay, mà hầu hết người Việt đều quan tâm như: Việt Cộng vi phạm nhân quyền, đàn áp các nhà đấu tranh trong nước ( chưa biết thật hay c̣ mồi?), và đề nghị vài" phương án" xây dựng nền tảng dân chủ, cơ chế nhân quyền vùng Thái B́nh Dương ( mục tiêu quá lớn, bao quát, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ c̣n chưa làm nổi, đúng là" đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to"). Cuộc họp nầy khiến người ta nhớ lại thời tranh tối tranh sáng, lúc Nhật đầu hàng, t́nh h́nh Việt Nam lúc đó có nhiều tổ chức, trong đó có cái gọi là Chính phủ lâm thời, qui tụ những người yêu nước, đảng phái quốc gia, trong đó có một nhóm thiểu số Cộng Sản, nhưng họ thủ đoạn, nên tên Hồ Chí Minh làm chủ tịch; lợi dụng t́nh h́nh, nhóm Cộng Sản đi phó hội ở Fontainbleau, ngầm kư hiệp ước Sainteny mời Pháp trở lại cai trị lần thứ hai. 

      Trong cuộc họp nầy, chủ tịch băng đảng Việt Tân Đổ Hoàng Điềm xác nhận:" đấu tranh ôn ḥa", là cái chính sách, sách lược ru ngủ ma băng đảng nầy đưa ra để tiếng tới việc:" bàn giao hải ngoại trong ṿng trật tự cho Việt Cộng", làm cuộc đổi đời lần thứ hai, sau 1975. Được biết băng đảng Việt Tân có ba sách lược" giúp đảng Cộng Sản ổn cố, vững mạnh" là: 

 

1-Đối đầu BẤT BẠO ĐỘNG để THÁO GỞ ĐỘC TÀI.

2-XÂY DỰNG xă hội DÂN SỰ để đặt nền tảng DÂN CHỦ.

3-VẬN ĐỘNG toàn dân để CANH TÂN đất nước.

 

      Đối với Việt Cộng, phải đánh cho chúng dập đầu, vở trán mà c̣n chưa làm cho chúng ngán, huống chi là" đấu tranh bất bạo động theo kiểu" ông phỏng đá" của Nguyễn Khuyến, th́ làm sao" Việt Nam là Ba Lan Thứ Hai?" như ngài bí thư Lư Thái Hùng viết sách lếu láo....ra mắt nhiều nơi. Người Việt ở Úc Châu, nhất là giới cựu quân nhân quân lực VNCH không c̣n lạ ǵ băng đảng Việt Tân, tổ chức" núp bóng cờ vàng, lập làng chống Cộng" đă đọc liên tiếp nhiều lần bài của Hà Dương Dực, bôi nhọ, vu khống, mạ lỵ quân lực VNCH, thời đó ông chủ tịch tổng hội quân nhân Úc Châu là Mai Đức Ḥa ra thông báo phản đối mạnh, đến nổi băng đảng Việt Tân phải cử Lư Thái Hùng sang để" giải độc" cho quan chuyện, chớ nào" khắc phục sửa sai" đâu. Nhân vật TRƯƠNG MINH ĐỨC, nào xa lạ ǵ với người Việt tỵ nạn CS ở Úc Châu, nhất là tiểu bang Queensland qua vụ cùng với bác sĩ Bùi Trọng Cường, lợi dụng chức vụ chủ tịch cộn đồng người Việt Tự Do tiểu bang để" đi đêm" với đám du sinh Việt Cộng, thực hiện cuộc hạ cờ vàng ba sọc đỏ một cách có kế hoạch với vụ" TASTE VIETNAM". Như vậy, với ban đại diện cho một băng đảng Việt Tân, gồm những người muốn hạ cờ vàng, đánh phá hội cựu quân nhân...mà đi đại diện cho khoản 200 ngàn người Việt Úc Châu để" bàn về nhân quyền" th́ đây là tṛ hề, là ba tay chơ bài ba lá tồi, lập lờ đánh lận con đen, xin đồng hương Úc Châu đề cao cảnh giác và đừng để chuyện nầy lập lại lần nữa. 

    Không rỏ có phải ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu có" bật đèn xanh" để bàn giao công tác ngoại vận, đại diện cho cộng đồng làm chuyện nầy? Được biết, trong thời gian qua, tại tiểu bang Victoria, ông Nguyễn Thế Phong, cũng là chủ tịch cộng đồng tiểu bang có vấn đề lấn cấn trong vụ tiền bạc, giấy phép trong việc xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng với kinh phí nhiều trăm ngàn Úc Kim, được cơ quan giám sát, hội đoàn đưa ra và có lên đài phát thanh SBS để tranh luận. Nếu ông Nguyễn Thế Phong lâm vào thế kẹt, muốn có hậu thuẫn để dựa, v́ bị các hội đoàn không đồng ư về vụ nầy, nên t́m chỗ dựa, mà sa vào ṿng tay Việt Tân, th́ quả là điều càng nguy hiểm, càng đi xa quần chúng. Nên cuộc hội thảo vừa qua với ủy ban nhân quyền liên bang Úc, có phải là một sự đi đêm, bàn giao dần dần cho băng đảng Việt Tân trong việc đại diện cho người Việt Úc Châu nói về nhân quyền?  

Tuy nhiên qua lần nầy, mới thấy được bản chất xỏ lá của băng đảng Việt Tân, từng mạo nhận đại diện cho người Việt ở Hoa Kỳ để họp với các giới chức Ṭa Bạch Cung thời tổng thống George.W.Bush, trong khi đó chính phủ Mỹ không mời những đại diện cộng đồng dân cử, nên có lần chủ tịch Đồ Hoàng Điềm tuyên bố với giới chức Mỹ:" từ năm 1990, Cộng Sản Việt Nam không c̣n phân biệt đối xử với người quốc gia", khiến nhiều người bực ḿnh, phản đối, th́ hắn đính chính và xin lổi người Việt, chứ không cải chánh với chính phủ Mỹ, có phải là láu cá vặt không? Một điều cảnh váo khác là: băng đảng Việt Tân coi Đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và Hồ Chí Minh là người có công với đất nước. Do đó, bất cứ cái ǵ họ làm cũng đều mang mục đích trên, nên vai tṛ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ngày xưa, nay là băng đảng Việt Tân, giống như Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975, nay th́ Việt Tân cũng đang thực thi công tác:" giải phóng hải ngoại" và bàn giao trong ṿng trật tự lần nữa cho Việt Cộng./.

  

THƠ LÁI ÂM.

DẠO MĂ ĐẤU TRANH, GIẢ MẠO DANH. 

 

Băng đảng Việt Tân lấy nguyên tắc" thiểu số chế ngự đa số" cũng giống như sách lược của đảng CSVN, nên họ luôn t́m cách nắm lấy thời cơ, giả vờ đấu tranh cho nhân quyền, nhào vô như đại diện cho người Việt tỵ nạn trong các cuộc họp với chính phủ sở tại. Băng đảng Việt Tân từng bon chen vào ṭa Bạch Cung ở Mỹ và nay tḥ bàn tay lông lá sang tận Canberra. Xin đồng bào hảy cảnh giác, đừng để chúng lợi dụng có bằng cấp cao, giỏi Anh ngữ để khuynh đảo, dẫn dắt cộng đồng theo tấm bản chỉ đường của Việt Tân. 

 

ĐÂU TRÁNH bắt tay đám ĐÁNH TRÂU.

VỞ GIÀ kịch nói, GIẢ VỜ nào..

XẢ LÓ đuôi chồn, quân XỎ LÁ.

LÀ RƠI mặt nạ, LỜI RA sao!

ĐỂ GIẢ chiến khu, nào ĐĂ DỄ?

BĂNG ĐẢNG Việt Tân, BẢN ĐĂNG rao.

TẠO MẶT đấu tranh, mưu TẶC MẠO.

ĐẠI BIỂU cho ai? ĐỂU BẠI mau. 

 

TRƯƠNG MINH H̉A.

Ngày 01.04.2009

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng. 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa .

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám