TAI HỌA LỚN NHẤT CHO NHÂN DÂN VN

KẺ THÙ LỚN NHẤT CUẢ DÂN TỘC VN

 

HỒ CHÍ MINH & ĐẢNG CSVN

 

 

 

 

 

Sách vở về Hồ Chi Minh, nhiều lắm. Do Việt Cộng viết. Dốt nát ,bịp bợm, làm tṛ hề Một số học giả ngoại quốc cũng viết, nhưng hầu hết viết sai viết gian. Và đầy mặc cảm.

Duới đây là tiểu sử Hồ Chí Minh do tôi viết. Ngắn, cô đọng, và dựa trên tài liệu , sự việc .

Tôi viết để lột mặt nạ Hồ Chí Minh , tên đại tặc của dân tộc VN. Đồng thời lột mặt nạ đảng CSVN, kẻ thù ghê tởm nhất và tai hoạ lớn nhất của dân tộc VN

Tôi viết tặng những thế hệ mai sau.

 

CHƯƠNG MỘT

 

Nguyễn Sinh Cung, Tức Hồ Chí Minh

Thời Thơ Ấu & Niên Thiếu

Đói Khổ, Thất Học

 

Hồ Chí Minh sinh năm nào? Sử sách Việt Cộng viết : 1890 .

Hồ Chí Minh sinh ngày nào? Sử sách Việt Cộng viết: ngày 19 tháng 5 .

Chúng ta hăy nghe:

“Tháng 5.1941, Hồ Chí Minh chủ tŕ Hội Nghị Trung Ương đảng CS Đông Dương lần thứ Tám. Theo quyết định của hội nghị này, th́ ngày

 

19 tháng 5 năm 1941 Mặt Trận Việt Minh chính thức đuợc thành lập. Như vậy là ngày sinh và tháng sinh cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh trùng với ngày thành lập của Mặt Trận Việt Minh” . (Hồ Chí Minh, Giải Phóng Dân Tộc Và Đổi Mới. Nxb Hànôi,1977, trang 40)

Đúng là logic Việt Cộng. Thứ logic đồng hoá suy luận với sự việc. Thứ logic đổng hóa cục cứt với cái lỗ đit. Rất may, lịch sử c̣n đó.

Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh kư Hiệp Ước Sơ Bộ , chấp nhận cho Pháp mang quân ra đóng ở Bắc Việt.

Chủ nhật ngày 19 tháng. 5/ 1946, Đô Đốc D’Argenlieu của Pháp từ Sàig̣n ra Hà Nội, và được đón rước cực kỳ long trọng. Hà Nội hôm đó tràn ngập cờ đỏ sao vàng.

Tại sao Hà Nội lại treo cờ đỏ sao vàng để đón rước giặc Pháp? Xin thưa: Hà Nội treo cờ đỏ sao vàng không phải để đón rước giặc Pháp, mà để mừng sinh nhật của bác . Bởi v́: trước đó hai ngày, ngày 17 tháng 5, đài phát thanh Hà Nội đă chính thức công bố ngày 19 tháng 5 là sinh nhật của báÔc, đồng thời kêu gọi dân chúng hăy treo cờ trong ba ngày (từ ngày 17 đến ngày 20), để mừng sinh nhật cuả bác. Bác đây là tên chó đẻ Hồ Chí Minh.

Nói tóm lại, ngày 19 / 5 là ngày Hồ Chí Minh rước quân Pháp vào Hà Nội. Và để lưà bịp dân chúng cũng như giữ thể diện cho đảng và nhà nước, Việt Cộng đă phải tuyên bố ngày 19 / 5 là sinh nhật của Hồ Chí Minh.

Như vậy: 19 / 5 là ngày sinh của Hồ chí Minh, chủ tịch nưóc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, chứ không phải ngày sinh của Nguyễn Sinh Cung, con ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan.

*

 

Hồ Chí Minh sinh tại đâu? Về điểm này, sách vở Việt Cộng đều viết : tại thôn Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ. Tên Lành, tức văn nô Tố Hữu, đă ca tụng thôn Kim Liên như sau:

“Nhất vui là thôn Kim Liên

Cảnh tiên có cảnh. nguời tiên có Ngựi“.

Ngựi đây, là Hồ Chí Minh.

 

*

 

Ông bà Sắc có mấy người con?

Thưa: có bốn nguời con. Người con cả là Nguyễn Thị Thanh, nguời con thứ là Nguyễn Sinh Khiêm. Nguyễn Sinh Cung (tức Hồ chí Minh sau này) là người con thứ ba.

C̣n người con thứ tư?

Tài liệu của đảng viết: người con thứ tư này tên là Nguyễn Sinh Xin.

Tại sao ông bà Sắc lại đặt tên con là Xin? Chúng ta hăy nghe :

” ... bà Hoàng Thi Loan sinh thêm người con thứ tư. Sinh trong cảnh túng quẫn, phải nhờ bà con lao động láng diềng giúp đỡ, bà Loan lấy cảnh ngộ ấy đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Xin” ( Những Ngựi Thân Trong Gia Đ́nh Bác Hồ, Nxb Nghệ An 1995, tr.18).

Quyển “Viêt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ”, (Nxb.Trẻ, 161B Lư Chính Thắng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tr. 21) và cả trằm sách vở Việt Cộng đều viết về đứa bé tên Xin này.   Đặc biệt, trong quyển “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mạng Việt Nam” (Nxb Chính Trị Quóc Gia, Hànội 1997), Vơ Nguyên Giáp cũng viết về đưá bé tên Xin này. Vơ Nguyên Giáp viết: “Đó là nỗi khổ đau của Nguời phải bế em đi xin sữa “ (sđd, tr. 230 )

Nguời đây là Hồ Chí Minh.

Đưá bé tên Xin này đưá bé mà Nguyễn Sinh Cung đă phải bế đi xin sữa thừa xin gạo thưà xin cám thưà xin cơm thưà xin cháo thưà xin khoai thưà xin sắn thừa xin ngô thừa của hàng xóm để bú mớm -đă chết yểu.

Sự kiện nói trên xác nhận môt thực tế: Hồ Chí Minh đă sinh ra trong một gia đ́nh vô cùng hạ cấp, nghèo túng. Thực tế ấy suốt đời ám ảnh y.

Sau khi vợ chết, ông Sắc đổi tên hai người con trai thành những tên đầy hứa hẹn. Nguyễn Sinh Khiêm đổi là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Sinh Cung đổi là Nguyễn Tất Thành .

 

*

 

Hồ Chí Minh có bao nhiêu bí danh và bút hiệu? Sách vở Việt Cộng và ngoại quốc kê khai khoảng 40 bí danh và bút hiệu.

Chưa kể bút hiệu Trần Dân Tiên ,tác giả quyển “ Những Mẩu Chuyện Về Hồ Chí Minh”, trong đó chính Hồ Chí Minh ca tụng Hồ Chí Minh.

Bút hiệu Trần Dân Tiên nghe hao hao như Tôn Dật Tiên. Tên Lành, tức văn nô Tố Hữu viết :

“Bác sinh ra làm người hiền

Dân Tiên cùng với Dật Tiên một vần.”

 

*

Tôi–Nguyễn văn Chức–sẽ thiếu sót, nếu không nói thêm về Nguyễn Sinh Săc, bố của Nguyễn sinh Cung, tức bố của Hồ Chí Minh.

Măi cho đến năm 1990, tất cả tài liệu Việt Cộng đều ca một luận điệu : thân sinh của Bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, là một vị quan thanh liêm của triều đ́nh Huế . V́ chống lại thực dân Pháp, cụ đă từ quan về sống với dân nghèo.

Sự thật không phải thế. Sự thật là: Nguyễn Sinh Sắc– một thư lại cuả Bộ Lễ– đă bị án “truyền nọc đánh trăm trượng trưóc công đường” v́ tội ăn hối lộ. Nhưng sau đó, v́ biết hèn hạ lậy lục, đương sự đă không bị nọc đánh trăm roi, chỉ bị cách chức đuổi về làng.

Việt Cộng đă t́m mọi cách để phi tang vụ này. Rất may , tài liệu c̣n đó. Tài liệu viết như sau:

”Ngày 19 tháng 5 năm 1910, Hội Đồng Nhiếp Chánh làm xong bản án số 140. Ngày 27 tháng 8 năm 1910, bản án mang số 140 đuợc duyệt y, Nguyễn Sinh Sắc bị án đánh 100 trượng, rồi sau đổi thành giáng cấp 4 chức và bị triệt hồi” (Trần Minh Siêu, Những Người Thân Trong Gia Đ́nh Bác Hồả, NXB TRẻ , 161 B Lư Chánh Thắng, quận 3,thành phố Hồ chí Minh,, 1996, trang 41).

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, vụ Nguyễn Sinh Sắc đuợc loan truyền khắp nơi, cả Nghệ An không ai là không biết..

Riêng Nguyễn sinh Cung, tức Hồ Chí Minh. suốt đời không quên vụ của bố, cũng như không quên cảnh nghèo đói của gia đ́nh, với đưá em tên Xin.

 

CHUƠNG HAI

Đói, Phải Đi Kiếm Ăn

Cực Khổ , Và Không Tuơng Lai,

Nạp Đơn Xin Học Trường Thuộc Địạ.

 

Ngày 5 tháng 6.1911, Nguyễn tất Thành, tức Hồ Ch́ Minh (lúc đó 20 tuổi ), xin đuợc một chân phụ bếp trên chiếc tầu buôn cuả hăng Chargeurs Réunis Amiral Latouche Tréville.

Theo quyển “ Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Bác Hồ”, do Trần Dân Tiên (tức Hồ Chí Minh) viết để ca tụng chính Hồ Chí Minh, th́ Bác, lúc đó tên là Ba, “ làm đủ mọi việc, từ rửa chén điă, đến nhặt rau mổ cá, chặt thịt, đến bày bàn, bưng bê các món ăn, rót rượu, kể cả chùi cầu tiêu”

Và tất cả kho tàng sử liệu Việt Cộng đều viết: “Bác đi t́m đuờng cứu nước”.

Sự thực không phải thế. Bác không đi t́m đường cứu nưóc, bác đi t́m đuờng cứu đói cho đời bác.

Lúc đó gia cảnh Nguyẽn Tất Thành vô cùng quẫn bách. Bố th́ bị bị đuổi việc. Nguyẽn tất Thành th́ mồ côi mẹ, đói khổ và thất học. Hai mươi tuổi mà không có đựơc cái bằng tiểu học “primaire”, cái bằng mà thời ấy nhiều học sinh VN có lúc 12 tuổi.

Cho nên, vụ Nguyẽn Tất Thành đi làm bồi trên tầu Amiral La Touche Tréville của Pháp phải được hiểu là đi t́m kế sinh nhai, đồng thời thực hiện giấc mơ mà giai cấp nghèo mạt thời đó hằng ấp ủ. Đuợc đi Pháp, đuợc sống ở Pháp một thời gian, rồi về nước, biết nói tiếng Tây, dù là tiếng Tây bồi.. Cái ǵ, chứ kiếm một chân thông ngôn hay thông phán th́ không khó.

Đó chính là chí lớn và quyết tâm cuả Hồ Chí Minh, khi bỏ nuớc ra đi. Đứa em tên Xin suốt đời ám ảnh y. Vụ cuả bố suốt đời ám ảnh y. Cho nên, y phải vươn lên cho bằng đuợc. Vuơn lên bằng cách đi Pháp với bất cứ giá nào. Điều này, sách vở Việt Cộng cũng đă viết . Chúng ta hăy nghe:

“Khi đă có chí, đă quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mà nhất định phải vượt đuợc. Phải sang tới Pháp. Quyết không v́ một sơ sểnh nào mà bị đuổi lên một bến bờ không định trước. Mục tiêu là nước Pháp kia” ( Thy Ngọc , Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ, Nxb Trẻ, Hà Nội 1997, trang 48)

Đó chính là giấc mơ của Nguyẽn Tất Thành , lúc đóÔ 20 tuổi, thất học và con nhà nghèo . Giấc mơ đuợc đi Pháp , đuợc vào học trường Pháp , rồi về nước đuợc làm quan cho Pháp. Vụ đứa em tên Xin ám ảnh y. Vụỳ của bố ám ảnh y.

Nhưng, Việt Cộng th́ viết khác.

Măi cho đến cuối năm 1982, tất cả sách vở Việt Cộng đều ca một luận điệu. Luận điệu đó, là: v́ căm thù thực dân Pháp, Bác đă bỏ học. V́ nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, Bác đă không thèm tiếp tục con đuờng học vấn. V́ quyết tâm hy sinh cho tổ quốc , Bác đă xuất ngoại để đi t́m đuờng cứu nước. Vân vân và vân vân. ỳ

Trong cuốn Hồ Chủ Tịch, Trường Chinh c̣n khẳng định : “v́ Người phát giác trường học của Pháp chỉ nhằm đào tạo tay sai cho đế quốc, cho nên Người đă bỏ ra đi t́m đuờng cứu nước.”

Vơ Nguyên Giáp cũng viết thế. Phạm Văn Đồng cũng viết thế. Tố Hữu cũng viết thế. Tất cả văn nô Việt Cộng từ trên xuống dưới đều viết thế . Chúng nó đăờ bị Người lưà. Người đây, là Hồ Chí Minh.

Sự thật là: sau một thời gian làm bồi tầu, Nguyẽn Tất Thành lâợm vào cảnh cực kỳ quẫn bách, và gần như tuyệt vọng. Chẳng lẽ suốt đời làm bồi trên tầu, bị bạc đăi, bị chửi bới và không tương lai. Đưá em tên Xin ám ảnh y. Vụ cuả bố ám ảnh y. Y bèn nạp đơn xin vào học Truờng Thuộc Địa (Ecole Coloniale) cuả Pháp.

Vụ này, Hồ Chí Minh đă giấu tất cả các đảng viên, kể cả bọn Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan, Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, v,v. .

Măi cho đến năm 1983.

Năm 1983, một học giả Người Quốc Gia VN (tiến sĩ Nguyển Thế Anh ) t́m thấy trong Thư Khố Đông Dương tại thư viện Aix En Provence của Pháp một tài liệu vô cùng quư giá : lá đơn viết tay của Nguyễn Tất Thành xin vào học trường thuộc điạ của Pháp. Lá đơn đề ngày 15 / 9 / 1911.

Dưới đây là bản chụp cuả lá đơn:

 

Marseille le 15 Septembre 1911

Monsieur le Président de la République

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur d’être admis à suivre les cours de l’Ecole Coloniale comme interne.

Je suis actuellement employé à la Compagnie des Chargeurs Réunis “Amiral Latouche Trévile” pour ma substance. Je suis entièrement dénué de ressources et avide de m’instruire. Je désirerais devenir utile à la France vis à vis de mes compatriotes et pouvoir en même temps les faire profiter des bienfaits de l’Instruction.

Je suis originaire de la province de Nghê An, en Annam.

En attendant une réponse que j’espère favorable, agréez, Monsieur Le Président, l’assurance de ma reconnaissance anticipée.

Nguyễn Tất Thành, né à Vinh en 1892, fils de Mr. Nguyễn Sinh Huy (sous docteur ès- lettres).Etudiant Francais, quốc ngư, caractère chinois.

Lá đơn nổ như một trái bom.. Đảng CSVN, đứa nhớn, đứa nhỏ giương mắt nh́n nhau. Chúng nó đă bị Bác lừa.

Duới đây tôi xin tạm dịch ra tiếng VN:

 

Marseille ngày 15 tháng 9, 1911

Kính gửi Tổng Thống Cộng Hoà Pháp

Tôi hân hạnh thỉnh cầu Ngài vui ḷng cho tôi đặc ân đuợc vào theo học Trường Thuộc Điạ với tư cách nội trú.

Hiện nay, tôi làm công cho hăng Chargeurs Réunis Amiral Latouche Tréville để sinh sống.

Tôi hoàn toàn túng quẫn và ham muốn được học hành. Tôi ước ao trở nên hữu ích cho nước Pháp trong tương quan đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể giúp đồng bào tôi hưởng những lợi ích của học vấn.

Tôi sinh đẻ tại Nghệ An, Trung Kỳ.

Trong khi chờ đợi một sự trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi cho tôi, Tổng Thống hăy nhận nơi đây ḷng biết ơn truớc của tôi

Nguyễn tất Thành, sinh tại Vinh năm 1892, con trai  ông Nguyễn Sinh Huy (phó bảng văn chương), học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ Nho.

Có nhiều điểm đáng nói.

Điểm 1: Tiếng Pháp trong lá đơn xin học cuả Nguyễn Tất Thành, quá kém.

Điểm này cần được nêu ra, để chứng minh một sự thực vô cùng quan trọng : những tài liệu viết bằng tiếng Pháp kư tên Le Patriot hay Nguyen Le Patriot tại Paris sau này, như “Mêmorandum Des Revendications du Peuple Annamite”, “Le Paria”, “Le Procès Contre La Colonisation Francaise”,v,v. đă không do Hồ Chí Minh viết, mà do những nguời khác viết. Trong những nguời khác đó, có cụ Phan chu Trinh, LS Phan văn Truờng, và kỹ sư Nguyễn Thế Truyền

Điểm 2: Trong đơn xin học, Hồ Chí Minh xin được làm học sinh nội trú , nghĩa là đuợc ăn ở ngay trong trường. Nguời ta thâăy rơ: y nạp dơn xin học nội trú, v́ đói, và để có miếng ăn mỗi ngày. Ngoài ra, y nạp đơn xin học Trường Thuôc Địa , để làm quan cho Tây sau này.

Đứa em tên Xin ám ảnh y.Vụ của Bố ám ảnh y

Điểm 3: trong đơn xin học, Hồ Chí Minh khai y sinh năm 1892, tức là khai bớt đi 2 tuổi.. Sự thực, cũng như theo các tài liệu của Pháp và cả của Việt Cộng nữa– y sinh năm 1980..

Điểm 4: trong đơn xin học, y khai đă học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ nho. Chỉ có vậy.

Nói tóm lại: Hồ Chí Minh nạp đơn xin vào học nội trú Trường Thuộc Đia Pháp, là để có chỗ ăn chỗ ở, đỡ đói rét, và để sau này được về làm quan cho Tây. Đứa em tên Xin ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y.

Nhưng đơn của y đă bị Tây nó bác.

 

Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Cuả Cụỳ Víp KK, Chánh Án Tư Quốc Tế Pháp Viện Đ́nh Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Ciné REX Đường Trần Hưng Đạo Sàig̣n Ngày Xưa

 

Lời bàn một. Nguyễn Tất Thảnh, v́ đói rách và không tương lai, đă nạp đơn xin học nội trú trường thuộc điạ của Pháp và bị bác đơn. Vụ này, y dấu rất kỹ. Vơ nguyên Giáp, Trụng Chinh, Phạm Văn Đồng không biết, cho nên cứ mồm loa mép giải rằng: v́ ghét cái học của Pháp nên Bác đă sớm bỏ học để đi t́m đuờng cứu nước.

Lời bàn hai: Nguyễn Tât Thành dốt như chó.. Lá đơn tiếng Pháp của y là bằng cớ. Có nguời c̣n nói: Y đă nhờ mấy tên bồi tầu chữa văn cho y cả chục lần, trước khi gửi lá đơn cho Tổng Thống Pháp.

Lời bàn ba: Tất cả sách vở của đảng đều viết rằng truớc khi đi làm bồi tầu, Nguyễn Tất Thảnh đă từng học truờng Quốc Học Huế và từng dậy học tại trường Dục Thanh, Phan Rang. Lại nói láo. Đây là những thành tích văn hóa tốt. Nếu có, Nguyễn Tất Thành đă không dại ǵ mà không kê khai trong lá đơn xin học. Nhưng, trong đơn xin học, y chỉ dám khai là đă “học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ nho”.

 

Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Muời của Đảng CSVN–tức đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao rượt v́ hoạn chết lợn của người ta–rất hoan nghênh những nhận định rất sáng suốt của cụ VIPKK.

 

Cựu Tổng bí thư Đỗ Mười c̣n nói: tất cả đảng CSVN chúng tôi, đứa nhớn đứa nhỏ, nhất là bọn Chính Trị Bộ, đều cu ly cu leo gian manh bịp bợm nói láo. Nhưng so với với Bác Hồ, chúng tôi vẫn c̣n kém xa.

Về vụ án Nguyễn Sinh Sắc, cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười cho biết: vụ đó có thiệt. Sở dĩ Trần Minh Siêu có đuợc tài liệu và công bố tài liệu ấy trong cuốn “Những Người Thân Trong Gia Đ́nh Bác Hồ” là nhờ Vơ Văn Kiệt, lúc đó đứng thứ 3 trong chính trị bộ.

Vẫn theo Cựu tổng bí thư Đỗ Mười, th́ tài liệu ấy đă do Bẩy Trấn cấu kết với bọn Trần Văn Giầu-Nguyễn Hộ t́m ra và ngầm phổ biến trong cuộc hội thảo của “Câu Lạc Bộ Những Ngựi Kháng Chiến Cũ Thành Phố Hồ chí Minh”. Cuộc hội thảo này xẩy ra ngày 7 tháng 1/1990, tại Nhà Văn Hoá Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh, tức trụ sở quốc hội cũ thời Mỹ Nguỵ. Cuộc hội thảo ấy mang tên: “Công Cuộc Cải Tổ, Cải Cách, Đổi Mới Ở Các Nước Xă Hội Chủ Nghĩa Anh Em Và Ở Việt Nam”. Diễn văn khai mạc là của Trần Văn Giầu. Trần Văn Giầu đă nhân danh Bác Hồ, chửi đảng như con chó. Diễn văn bế mạc là của Nguyễn Hộ. Nguyễn Hộ đă chửi xéo Bác thậm tệ, và đuợc đại hội vỗ tay hoan hô nhiều lần.

Vẫn theo cựu tổng bí thư Đỗ Mười, th́ cuốn sách của Trần Minh Siêu đă in xong trong một đêm tại Hà nội, dưới sự bảo trợ cuả phe cánh Vơ văn Kiệt. Sau này, nhà nước đă cho cán bộ đi thu hồi, nhưng không kịp. Trong Nam, bọn phản động chuyền tay nhau in lén ra hàng trăm ngàn cuốn và bán rất chạy..

 

CHƯƠNG BA

 

Bác Lại Đi Kiếm Ăn

Bác Đánh Cắp Danh Xưng Nguyễn Ái Quốc

 

Sau khi đơn xin vào học Truờng Thuộc Điạ bị bác, Hồ Chí Minh vô cùng chán nản..

Tài liệu của đảng viết :“Bác lại đi t́m đuờng cứu nưóc”. Bác lại đi làm bồi tầu.

V́ phải làm việc quá cực nhọc, Hồ Chí Minh mắc bệnh ho lao , trở nên suy nhược và bị đuổi.

Y về sống tại Anh,, số 10 Orchạrd Place, Southampton, England. Tại đây, y làm đủ nghề: quét tuyết, bồi khách sạn, bồi ổ điếm, rửa phim ảnh; đời sống cô đơn và cơ cực . V́ vậy y quyết định rời Luâạn Đôn để về sống ở Paris.

Y viết thư cho cụ Phan Chu Trinh lúc đó ở Paris. Trong thư, y gọi cụ Phan là Hy Bá Nghi Mă Đại Nhơn, và xưng cháu. “Cháu muốn biết như cháu có thể gặp Bác trước lúc Bác đi hay không và cháu rất cần một lời...” Bức thư này do y nắn nót viết tay, hiện c̣n lưu trữ tại thư khố ở Luôn Đôn.

Năm Đinh Tỵ (1917), Hồ Chí Minh rời Luân Đôn, về định cư tại Paris, làm nghề thợ ảnh, đời sống vẫn cơ cực và không tương lai.

Lúc đó, Paris có đông người Việt Nam lưu vong, và là trung tâm của nhiều tổ chức chính trị Pháp thiên tả, đặc biệt Đảng Xă Hội Pháp SFIO (Section Francaise de l’Internationale Ouvrière), một chi bộ của Đệ Nhị Quốc Tế.

Lúc đó, phong trào Việt Nam chống Pháp dành độc lập lan rộng. Hai nhóm chính được sử sách ghi nhận. Một nhóm – do cụ Phan Chu Trinh lănh đạo– nhắm vào văn minh Âu Châu. Một nhóm–do cụ Phan Bội Châu lănh đạo, tức Việt Nam Quang Phục Hội–nhắăm vào Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên. Nhóm thứ nhất hoạt động tại Pháp. Nhóm thứ hai hoạt động tại Trung Hoa.

Sách vở Việt Cộng đă triệt để khai thác sự kiện này, khi viết “Bác đi t́m đường cứu nước”, với thâm ư đặt Hồ Chí Minh ngang hàng với những Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, của người Quốc Gia Việt Nam.

 

*

 

Tại Paris , lúc đó có nhóm nhân sĩ Việt Nam gồm cụ Phan Chu Trinh , luật sư Phan Văn Trường, và kỹ sư Nguyễn Thế Truyền . Nhóm nhân sĩ này rất được kính nể tại Paris, v́ là tác giả nhiều bài viết có tầm vóc , như “Le Procès Contre La Colonisation Francaise” (Bản Án Chống Thực Dân Pháp), Le Paria (Việt Cộng dịch là Nguời Cùng Khổ) và “Mémorandum Des Revendications du Peuple Annamite” (Những Yêu Sách Của Nhân Dân Annam) gửi Hội Nghị Versailles năm 1919.

Những tài liệu này đuợc viết bằng một tiếng Pháp tŕnh độ đại học, và được kư dưới một tên chung : Le Patriote, hoặc Nguyen Le Patriot

Kẻ đuợc thuê mướn đi phân phát những tài liệu đó tại Paris, là Nguyễn Tất Thành.

Và Nguyễn Tất Thành đă không bỏ lỡ cơ hội. Y tự nhận là Nguyễn Le Patriot. Và y đă trở thành Nguyễn Ái Quốc. Và y đă vào được đảng Xă Hội Pháp (SFIO). Một vinh dự lớn cho y.

 

Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Án Tư Tối Cao Pháp Viện Đ́nh Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinema REX Đuờng Trần Hưng Đạo Sàig̣n Ngày Xưa

 

Ngày xưa tôi tập sự luật sư tại văn pḥng Luật sư Bùi Tường Chiểu, số 148 Pasteur, Sàig̣n . LS Chiểu đă dậy dỗ tôi nhiều, về hùng biện và về văn chương Pháp.

Luật sư Chiểu từng quen thân LS Nguyễn Mạnh Tường. Theo LS Chiểu kể lại, th́ LS Nguyễn Mạnh Tường quả quyết : Nguyễn Tất Thành chỉ nói đuợc thứ tiếng Pháp của anh em lính thợ Annam ONS (Ouvrier Non Spécialisé) đuợc tuyển mộ sang Pháp thời đó. Nguyễn Tất Thành không đủ học vấn để viết những bài tham luận như “Le Procès Contre La Colonisation Francaise”, và nhất là bản “Memorandum des Révendications du Peuple Annamite” gửi Hội Nghị Hoà B́nh tại Versailles năm 1919.

Mới đây, Chủ nhiệm Lê Hồng Long của tờ Thế Giới Ngày Nay gửi biếu tôi tuyển tập “Une Histoire de Conspirateurs Annamites À Paris” cuả LS PhanVăn Trường.

Trong bài tựa viết cho tuyễn tập , trang 6, học giả Ngo Van viết :

” En 1919, il rédige le “Mémorandum des Revendications du Peuple Annamite” adressé à la Conférence de Paix à Versailles, dont Nguyen Ai Quoc–, le futur Ho Chi Minh– revendiquera la paternité. (Tạm dịch: “Năm 1919, Phan văn Trựng viết ‘ bản văn ngoại giao về những yêu sách của nhân dân Annam’ gửi Hội Nghị Hoà B́nh tại Versailles . Bản văn đó, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh sau này, mạo nhận là tác giả).

 

Tôi muốn kết luận ǵ đây ? Tôi muốn kết luận : tât cả những bản văn đấu tranh chính trị viết bằng tiếng Pháp tại Paris từ 1910 đến 1940 và kư tên Nguyễn Ái Quốc– đă do người khác viết và Nguyễn Tất Thành đă mạo nhận là tác giả.

Năm 1960, cụ Nguyẽn Thế Truyền ra tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, chống lại TT Ngô Đ́nh Diệm. Tôi có đi theo anh em báo chí đến nghe cụ nói truyện. Khi đuợc hỏi về những tài liệu đấu tranh viết bằng tiếng Pháp tại Paris mang tên Nguyễn Ái Quốc, nhất là bản Mémorandum gửi Hội Nghị Hoà B́nh Versailles 1919, cụ Truyền nói: Nguyễn Tất Thành chưa học hết tŕnh độ trung học của Pháp, nói chi tŕnh độ đại học cuả Pháp. Lúc đó ở Paris, nhóm chúng tôi mướn anh ta đi phân phát những tài liệu đấu tranh bằng tiếng Pháp do chúng tôi viết. Anh ta đă nhận xằng ḿnh là Nguyễn Le Patriot và nhận xằng ḿnh là tác giả những tài liệu đó.

Đó là Nguyễn Ái Quốc, tức tên chó đẻ Hồ Chí Minh, chủ tịch cái đảng chó đẻ CSVN .

 

CHƯƠNG BỐN

 

Đói Ăn Và Thèm Danh Vọng

Trở Thành Tay Sai Đệ Tam Quốc Tế

 

Năm 1919, Hồ Chí Minh đi làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tếă.

Đệ Tam Quốc Tế là ǵ?

Là Cộng Sản Quốc Tế (Komintern) do Lê Nin sáng lập năm 1919, nhằm tách ra khỏi Đệ Nhị Quốc Tế.

Đệ Tam Quốc Tế chủ trương một cuộc liên minh giữa một bên là các dân tộc bị áp bức trên thế giới ,và một bên là giai cấp vô sản trên thế giới, để tiến hành một cuộc cách mạng thế giới do Liên Sô lănh đạo. Tiến hành bằng đấu tranh giai cấp và bạo lực.

Đệ Tam Quốc Tế của Liên Sô bao trùm tất cả các đảng CS điạ phương trên thế giới. Những đảng CS điạ phương này chỉ là lũ tôi tớ nằm trong kỷ luật sắt của Liên Sô, và có bổn phận phải đóng góp cho sự lớn mạnh của Liên Sô. Đóng góp bằng tiền bạc cưóp được cuả nhân dân , và đóng góp bằng xương máu, nếu t́nh thế đ̣i hỏi.. Đệ Tam Quốc Tế là một đế quốc thực dân, bóc lột, sắt máu, tàn bạo và đểu cáng gấp trăm lần đế quốc thực dân Pháp ngày xưa.

 

*

Hồ Chí Minh đă đi theo Đệ Tam Quốc Tế. Y đă trở thành một cán bộ đắc lực của Đệ Tam Quóc Tế. V́ tiền, và v́ không c̣n con đuờng nào khác để giải quyết cái hiện tại “đói rách “ của y lúc đó. Y đuợc Mac Tư Khoa trợ cấp hàng tháng một số tiền khá lớn, và đuợc Mạc Tư Khoa xử dụng như một cán bộ ṇng cốt trong chiến lược nhuộm đỏ Đông Dương

Lúc đó là tháng 7 năm 1920. Theo tài liệu của Việt Cộng, lúc đó y 30 tuổi.

Tháng 12 năm 1920 Đảng Xă Hội Pháp SFIO (Section Francaise de l’Inernationale Ouvrière) họp đại hội tại Tours (Pháp quốc), Nguyễn Ái Quôc–một đoàn viên của SFIO đứng lên đả kích SFIO. Sau đó, y bỏ SFIO, gia nhâp đảng Cộng Sản Pháp, và nổi danh từ đó.

Sách vở Việt Cộng đều viết: con đường giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản thế giới, và v́ ḷng nhân ái muốn cứu dân cứu nước, Bác đă đi theo con đuờng cách mạng vô sản.

Sách vở Việt Cộng c̣n nhắc lai bài ca rất mùi của Hồ Chí Minh, cái đêm y đọc “Bản Luận Cuơng Lê Nin” . Chúng ta hăy nghe Hồ Chí Minh ca sáu câu vọng cổ :

” Luận cương của Lê Nin làm tôi rất cảm động , phấn khởi , tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một ḿnh trong buồng, tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ : đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đuờng giải phóng chúng ta” (Hồ Chí Minh Toàn Tập . Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 127).

Người ta không khỏi lắc đầu.

Thứ nhất: Hồ Chí Minh là tên đại lưu manh. Lưu manh ngay cả đối với những tay chân thân tín nhất của y.          Vụ y nạp đơn xin vào học nội trú truờng Thuộc Điạ của Pháp, là một bằng cớ. Vụ này, cho đến lúc chết, y vẫn dău như mèo dấu cứt. Dấu cả bọn Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. V́ vậy bọn này, cũng như tất cả đảng viên CSVN từ trên xuống dưới đă mắc lỡm khi ca tụng Hồ Chí Minh “v́ căm thù giặc Pháp, nên đă bỏ học rất sớm”.

Rồi quyểƯn “Những Mẩu Truyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” –do Trần Dân Tiên ( tức Hồ Chí Minh ) viêăt ca tụng chính Hồ Chí Minh – là bằng cớ thứ hai ,về cái gian manh bịp bợm của tên chó đẻ.

Tôi vưà đưa ra hai sự kiện, để chứng minh một sự thực: Hồ Chí Minh là một tên đại lưu manh, một tên đại vô liêm sỉ, và một tên “đóng kịch rất giỏi”.

Bên cạnh cái lưu manh , cái vô liêm sỉ và cái tài đóng kịch, c̣n một thực tế phũ phàng: sự nghèo khổ của y lúc đó. Đưá em tên Xin ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y.

Cho nên: sự kiện y trở thành tay sai Đệ Tam Quốc Tế là điều dễ hiểu.

Đó là con đựng duy nhất giúp y thoát khỏi cái nghèo đói lúc đó tại Pạris. Và đó cũng là con đuờng duy nhất có thể dẫn y tới danh vọng.

Nói tóm lại, Hồ Chí Minh đă đi theo Đệ Tam Quốc Tế, v́ không c̣n đường tiến thân nào khác. Và nhất là v́ nhu cầu cấp bách của y lúc đó tại Paris, nhu cầu có miếng ăn hàng ngày và đỡ đói rách. Đứa em tên Xin ám ảnh y. Vụ cuả bố ám ảnh y.

 

Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Án Tư Quốc Tế Pháp Viện Đ́nh Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Ciné Rex Đường Trần Hưng Đạo Sàig̣n Ngày Xưa

 

Trưóc mặt Vip KK tôi đêm nay là chồng báo Kháng Chiến cũ của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam cuả anh em Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, những đứa con cũa người vợ kế củạ cụ Hoàng Huân Trung.

Kháng chiến bịp, chiến khu bịp, 10 ngàn quân bịp, luờng gạt và cuỡng đoạt hàng chục triệu Mỹ Kim của đồng bào tỵ nạn. Rồi chia nhau bỏ túi. Rồi trở thành một lũ lưu manh.. Rồi trở thành tay sai Việt Cộng. Rồi đánh phá Người Việt Tỵ Nạn bằng những thủ đoạn đốn mạt. Chỉ v́ tiền.

Trường hợp Nguyễn Ái Quóc năm 1919 cũng vậy. Đi theo Đệ Tam Quốc Tếă , v́ tiền. Nhưng y không mất mát ǵ. Y không xuất thân từ một ḍng họ danh vọng, mà xuất thân từợ một ḍng họ cu ly đói rách, như hầu hết những tên cu ly cu leo đầu sỏ Việt Cộng sau này. Đúa em tên Xin ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y.

Bài ca Luận Cương Lê Nin của Hồ Chí Minh chỉ là sáu câu vọng cổ rẻ tiền nhằm biện minh cho sự bán thân của ḿnh. Bán thân v́ tiền.

Cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN Đỗ Mười –tức đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn và từng bị người ta vác dao rượt v́ hoạn chết lợn của người ta–hoàn toàn đồng ư với lời bàn rất sáng suốt này của cụ Vip KK.

 

CHƯƠNG NĂM

 

Tay Sai Đệ Tam Quốc Tế

Thời Kỳ Huấn Luyện Tại Nga Sô

 

Năm 1925, Hồ Chí Minh đuợc CS Pháp thuê muớn đi rải truyền đơn. Bị mật thám Pháp truy nă, y đuợc CS Pháp bố trí cho trốn sang Đức, rồi từ Đức đáp xe lưả đi Mạc Tư Khoa. Giấy thông hành của y (số 1829, đề ngày 16 / 6 / 1925 đóng giấu toà đại sứ Nga tại Bá Linh) ghi : Chen Wang, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1895 tại Đông Dương, làm nghề thợ ảnh. Nguyên văn: Chen Wang né le 15 Janvier 1895 à Indochine, profession:: photographe.

Chen Wang (tức Hồ Chí Minh ) được ở lại Mạc Tư Khoa, học tập lư thuyết Marx, học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, và học tập sách lược đấu tranh của Lê Nin.

Y đuợc tham dự đại hội Cộng Sản Quốc Tế tại Mạc Tư Khoa, với tư cách một đảng viên cộng sản đại diện nhân dân Viêt Nam. Trước đại hội, y đă lớn tiếng tố cáo tội ác của thực dân Pháp .

Ngoài ra, y cũng đuợc dự một vài hội nghị khác tại Mạc Tư Khoa. Cũng vẫn bài bản cũ: tố cáo thực dân Pháp và bày tỏ ḷng tin tưởng tuyệt đối vào sự lănh đạo của Liên Sô trong sự nghiệp giải phóng nhân loại khỏi áp bức.

Và y đă trở thành cán bộ đắc lực của Mạc Tư Khoa. Nhưng y không thể trở lại Pháp. V́ vậy, Mạc Tư Khoa đă xử dụng y trong tổ chức mang tên Đông Phương Cộng Sản Quốc Tế.

 

CHUƠNG SÁU

 

Tay Sai Đệ Tam Quốc Tế

Thời Kỳ Hoạt Động Tại Trung Hoa

 

Đông Phương Cộng Sản Quốc Tế (ĐP CSQT) là ǵ ?

Là một phân bộ quan yếu của Mạc Tư Khoa tại Đông Phương lúc đó, có nhiệm vụ lũng đọan Trung Hoa Quốc Gia (Trung Hoa Quốc Gia cuả Tôn Dật Tiên , và sau này cuả Tưởng Giới Thạch), đồng thời giúp đỡ đảng CS của Mao Trạch Đông c̣n đang trong thời kỳ phôi thai. Đối với Hồ Chí Minh, ĐPCSQT c̣n là chặng đuờng lư tưởng giúp y du nhập chủ nghiă CS vào VN. Lúc đó, y lấy tên là Lư Thụy.

Năm Quư Hợi (1923) y được Mạc Tư Khoa phái sang Quảng Châu, phục vụ trong pḥng thông tin của Borodin (sách Tầu ghi là Pháo La Đ́nh) môt cán bộ ṇng cốt của Mạc Tư Khoa.

Vơ Nguyên Giáp đă viết rất rơ : ‘Lư Thuỵ đuợc phái sang Quảng Châu đễ chỉ đạo phong trào cách mạng và phong trào nông dân ở Trung Quốc và một số nước châu Á”.

Ngoài ra, tất cả sách vở Việt Cộng cũng viết: Quảng Châu , Miền Nam Trung Quốc, là nơi nhiều nhà cách mạng VN yêu nuớc đang hoạt động, cho nên Người rất quan tâm.

Người đây, là tên chó đẻ Hồ chí Minh.

Theo Tưởng Vĩnh Kính trong quyển “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc”, th́: lúc đó “‘Quảng Châu không những là một trung tâm cách mạng của Trung Quốc, mà c̣n là thánh địa của Á Châu chống lại đế quốc chủ nghĩa.”

Và Hồ Chí Minh đă được Mạc Tư Khoa gửi đến thánh địa đó.

Tại Quảng Châu, y có dịp tiếp xúc một số thanh niên VN cuả Phong Trào Đông Du. Những thanh niên này thuộc Tâm Tâm Xă, một tổ chức chống Pháp dành độc lâp.

Tâm Tâm Xă do cụ Phan Bội Châu thành lập tại Quảng Châu năm Giáp Dần (1914). Tổ chức này đuợc các nhà cách mạng Trung Hoa Quốc Gia và Việt Nam ngưỡng mộ, nhất là sau vụ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Chúng ta nên ôn lại lịch sử .

Năm Quư Hợi (tháng 6/1923) Toàn Quyền Đông Dương Merlin ghé qua Sa Diện (Quảng Châu) trên đuờng sang Nhật Bổn. Phạm Hồng Thái đă ám sát Merlin, nhưng ám sát hụt. Bị cảnh sát truy nă , họ Phạm đă gieo ḿnh xuống đầm Bạch Nga. Thi hài họ Phạm đă đuợc anh em cách mạng Việt Nam tại Trung Hoa vớt lên an táng ở chân đồi Bạch Vân. Năm Ất Sửu (1925), để tôn vinh nhà cách mạng VN, tỉnh truởng Quảng Châu là Hồ Hán Dân đă truyền đưa hài cốt họ Phạm vào an táng tại Hoàng Hoa Cương (Quảng Châu), thánh địa của những anh hùng cách mạng Trung Hoa Dân Quốc.

Phạm Hồng Thái được coi là linh hồn của Tâm Tâm Xă.

Lư Thuỵ, tức Hồ Chí Minh, đă xâm nhập đuợc Tâm Tâm Xă,, nhân danh cách mạng Việt Nam, và nhân danh tinh thần Phạm Hồng Thái. Lư Thuỵ đă lưà bịp tổ chức này và đuợc tổ chức này nhiệt t́nh ủng hộ. Một vài thành viên ưu tú của Tâm Tâm Xă đă đuợc Lư Thuỵ móc nối gửi sang học tập tại Mạc Tư Khoa, và trở thành cán bộ CS sau này.

Năm Ất Sửu (1925), trong mưu đồ nắm trọn quyền lănh đạo Tâm Tâm Xă, và để có tiền, Hồ Chí Minh đă cùng với Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) bắt cụ Phan Bội Châu trao cho Pháp,

Cụ Phan bị bắt tại Thượng Hải, bị đưa về Hương Cảng, rồi từ đó bị giải về Hải Pḥng. Ngày 8 tháng 10 năm Ất Sữu (23/11/1925), cụ bị mang ra trước Đại Hội Đồng Đề H́nh của Pháp (tại Hải Pḥng) và bị lên án tử h́nh. Sau đó, để trấn an dư luận, toàn quyền Varenne của Pháp đă ra lệnh ân xá, và an trí cụ tại Huế. .    Cũng năm Ất Sửu (1925), tại Quảng Châu, tổ chức “Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội’ ra đời, gồm phần lớn thành viên của Tâm Tâm Xă. Tổ chức nói trên cũng đă bị Lư Thụy (tức Hồ Chí Minh) xâm nhập và trở thành đội ngũ tiền phong của đảng CSVN sau này.

Theo Hoàng Văn Hoan tác giả “Giọt Nước Trong Biển Cả” xuất bản năm 1986, th́ suốt thời kỳ hoạt động tại Trung Hoa, Hồ Chí Minh đă được sự giúp đỡ nhiệt t́nh của cụ Hồ Học Lăm, một nhà cách mạng VN có uy tín lớn tại Trung Hoa Dân Quốc lúc đó.

Cũng theo Hoàng Văn Hoan th́ cụ Hồ Học Lăm lúc đó vẫn coi Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng Việt Nam trong truyền thống Phạm Hồng Thái- Nguyễn Thái Học.

( Chúng ta nên biết Hoàng văn Hoan là ai. Tài liệu của Việt Cộng viết:: Đại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đầu tiên tại Bắc Kinh năm 1950; Uỷ Viên Trung Ương Đảng năm 1951; Uỷ Viên Chính Trị Bộ 1956 về Cải Cách Ruộng Đất, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Kư Uỷ Ban Thuờng Vụ Quốc Hội Khoá 1 năm 1958 , khoá 2 năm 1960, khoá 3 năm 1964, khoá 4 năm 1971; Uỷ Viên Chính Trị Bộ đảng CSVN năm 1960, Bí Thư Thành Uỷ Hà nội năm 1961).

*

 

Theo tất cả sách vở và tài liệu của Việt Cộng , đặc biệt quyển “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đuờng Cách Mạng Việt Nam” của Vơ Nguyên Giáp, , th́ năm Canh Ngọ (tháng 2 năm 1930), Trần Phú thành lập Việt Nam Cộng Sản Đảng . Vẫn theo Vơ Nguyên Giáp, th́ tháng 10 năm đó, thi hành lệnh cuả Mạc Tư Khoa, Hồ Chí Minh đă đổi Việt Nam Cộng Sản Đảng thành Đông Dương Cộng Sản Đảng.

Sáu tháng sau, ngày 19 tháng 4 /1931 Trần Phú– từng được huấn luyện tại Mạc Tư Khoa, có tầm vóc hơn Hồ Chí Minh, và là lănh tụ đầu tiên của phong trào CS tại Đông Dương– đă bị Pháp bắt tại Sàig̣n. Dư luận lúc đó quả quyết: Hồ Chí Minh đă chủ mưu vụ này, nhằm loại trừ một đối thủ có tầm vóc.

 

Lơi Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Ánh Tư Quốc Tế Pháp Viện Đ́nh Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinê REX Đường Trần Hưng Đạo Sàig̣n Ngày Xưa

 

Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, là một tên đại bịp, đại lưu manh, đại đểu cáng, đại vô liêm sỉ . Nhờ các “đức tính” nói trên, y đă thành công rực rỡ. Từ một tên bồi tầu đói rách, y đă trở thành chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cờ đỏ sao vàng, và người lănh đạo tối cao của đảng CSVN, một đảng gồm toàn những tên lưu manh cưóp trộm: Vơ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nông Đúc Mạnh, v. v...

Đại hội X (tức đại hội 10, nhân dân trong nuớc đọc là đại hội Ếch) của đảng CSVN hồi tháng Tư 2006 thối như đống cứt chó, khiến cả nước phải bịt mũi. Và chính chúng nó cũng phải bịt mũi, khi lên tiếng tôn vinh Bác Hồ của chúng nó.

Cưụ Tổng Bí Thư Đảng CSVN Đỗ Mười–tức đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao rượt v́ hoạn chết lợn của người ta–rất đồng ư với lời bàn rất sáng suốt nói trên của cụ Vip KK.

Ngoài ra, Phan Văn Khải, thủ tướng nước Cộng Hoà Chó Đẻ Xă Hội Chủ Nghĩa VN–trong chuyến công du Úc tháng 4/2005 và chuyến công du Mỹ tháng 6 năm 2005 đă bị Người Việt Tỵ Nạn cầm cờ vàng ba sọc đuổi chạy như chó–cũng rất đồng ư với lời bàn rất sáng suốt của cụ Vip KK.

 

CHƯƠNG BẨY

 

Trốn Khỏi Trung Hoa

Sang Hoạt Động Bên Xiêm La

 

Năm 1927, chính quyền Trung Hoa Quốc Gia mở chiến dịch lùng bắt cộng sản.

Borodin bỏ chạy về Mạc Tư Khoa. Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, bị bắt giam. Y đă thề thốt đủ điều. Nhờ uy tín của cụ Hồ Học Lăm, y đă đuợc phóng thích. Y trốn về Mạc Tư Khoa, và đuợc Mạc tư Khoa phái sang Hương Cảng, làm việc dưói quyền một tên CS Pháp : Hilaire Noulens (sách Tầu ghi là Ngưu Lan).

Y đuợc Ngưu Lan giao phó công tác vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông nguời Việt lưu vong. Và y đă thành công , nhờ tài bịp bợm.

Và cũng nhờ thời cuộc.

Ngày 10 tháng 2 /1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Nhiều anh em VN Quốc Dân Đảng bị Pháp bắt , bị tra tấn, bị thủ tiêu. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cồ Việt tỉnh Hải Dương. Ngày 17 /7 / 1930 ông và một số đồng chí bị đưa lên máy chém tại Yên Bái. Trước khi chết, ông đă hô lớn “ Không thành thân th́ thành nhân. Việt Nam muôn năm.”

Theo quyển “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc” của Tưởng Vĩnh Kính, th́ Hồ Chí Minh đă vô cùng hoan hỉ truớc tai họa của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hồ chí Minh coi đó là cơ hội ngàn vàng. Hồ Chí Minh đem đảng CS trám vào chỗ trống. Trong thư gửi các đảng viên , Hồ Chí Minh viết :

“Lần khởi nghiă Yên Báy giai cấp tư sản đă mất hết ảnh hưởng trong việc vận động giải phóng dân tộc; đảng ta đuợc tha hồ tổ chức giai cấp công nhân và quần chúng nông dân lao động vào đảng, và đảng ta trở thành lực lượng duy nhất thi hành lănh đạo cách mạng chống đế quốc chủ nghĩa”.

 

CHƯƠNG TÁM

 

Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Nguời Quốc Gia Trở Thành Mặt Trận Việt Minh Của CSVN

 

Ngày 20/ 6 1940 , Pháp bị Đức đánh bại ở Ậu Châu, Nguyễn Ái Quốc, triệu tập đại hội đảng tại Côn Minh, sưả soạn về nước cướp chính quyền.

Tưởng cũng nên nói rơ : tại Trung Hoa lúc đó, có những tổ chức cách mạng sau đây của người Việt quốc gia lưu vong:

1/ Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do cụ Hồ Học Lăm chủ tŕ.

2/ Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh Hội do cụ Trương Bội Công chủ tŕ.

3/ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, do cụ Nguyễn Hải Thần chủ tŕ.

Mượn danh nghĩa chống Pháp dành độc lập, Hồ Chí Minh đă xâm nhâp được những tổ chức nói trên. Thành công ngoạn mục nhất của y là đă cướp danh xưng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (của cụ Hồ Học Lăm) để đặt tên cho một tổ chức cộng sản của y .

Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội cuả cụ Hồ Học Lăm đă bị bỏ mất chữ Hội , để trở thành Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt Việt Minh, một tổ chức vơ trang tuyên truyền với vơ khí do Trung Cộng cấp phát và cán bộ do Trung Cộng đào tạo.

Về vụ thành lập mặt trận Việt Minh, Vơ Nguyên Giáp đă viết như sau:

“Tháng 5 /1941, Người chủ tŕ Hội Nghị Trung Ương lần thứ 8 [...]Hội Nghị đề ra chủ trương thành lập mặt trận rộng răi lấy tên là Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Mặt Trận Việt Minh” (Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đuờng Cách Mạng VN, tr. 32),

Người đây, là Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Trước và sau Vơ Nguyên Giáp,, cả trăm tài liệu Viêt Cộng cũng viết như vậy.

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Cuả Cụ VIP KK Chánh Án Tư Quốc Tế Tối Cao Pháp Viện Đ́nh Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinêma REX Đuờng Trần Hưng Đạo Sàig̣n Ngày Xưa

 

Trong đảng CSVN, Vơ Nguyên Giáp, cùng Đặng Thái Mai (bố vợ cuả y sau này), và Hoàng Minh Giám, là những người có học nhất.

Cả ba từng là cựu giáo sư truờng trung học Thăng Long (Hà Nội) ngày xưa. Cả ba đă đi theo cộng sản. Và cả ba rất hèn. Nhất là Vơ Nguyên Giáp.

Trong vụ tên tướng VC Hoàng Văn Thái, người được Vơ Nguyên Giáp che chở và cất nhắc ( nghe nói c̣n là thông gia với Vơ Nguyên Giáp) bị bọn Lê Đức Thọ Lê Duẩn ám hại , Vơ Nguyên Giáp đă không dám hé răng. Năm 2002, bản thân y bị bọn Lê Khả Phiêu công khai hạ nhục. Y cũng không dám hé răng.

 

Cựu Tổng Bí Thư Đảng CSVN Đỗ Muời–tức đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao ruợt v́ hoạn chết lợn của nguời ta–rât hoan nghênh nhận định rất sáng suốt này của cụ VIP KK.

Cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười c̣n cho biết: giữa thập niên 1990, Vơ Nguyên Giáp bị bọn Lê Khả Phiêu làm nhục. Để vớt vát uy tín, Vơ Nguyên Giáp đă viết quyển “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mệnh”. Trong quyển sách ấy (xuất bản năm 1997), Vơ Nguyên Giáp viết bác Hồ lúc bé phải bế em đi xin sữa xin ăn, tuởng rằng viết như vậy là đề cao Bác. Vơ Nguyên Giáp đă bị cả đảng chửi như con chó. Bọn Lê Khả Phiêu đăờ xuưt tát vào mặt Vỏ Nguyên Giáp.

Cũng trong cuốn sách đó, trang 247, Vơ Nguyên Giáp c̣n viết rằng các nhà văn hoá của đảng đă phát hiện 6000 (sáu ngàn) gương tốt của bác Hồ để lại .Địt mẹ, cả đảng phải bịt mũi. Nịnh Bác, mà nịnh quá ,chỉ làm tṛ hề.

Cũng trong cuốn sách đó, trang 249, Vơ Nguyên Giáp c̣n viết :

”Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh– tổ chức Văn Hoá Và Giáo Dục Thế Giới UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation ) đă tôn vinh Ngựi là “Vị Anh Hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất....”

Theo Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mưới, th́ Vơ Nguyên Giáp lại viết láo. Năm đó (1990), quả thật có vụ UNESCO định tôn vinh Bác là nhà văn hoá kiệt xuất, nhưng lũ nguỵ hải ngoại chống đối. Lũ Nguỵ hải ngoại đă kéo nhau đến biểu t́nh la lối truớc Hội Nghị UNESCO tại Giơ Ne Vơ, và đả đảo Hồ Chí Minh. Sau đó, UNESCO đă nh́n thấy sự thật, và rút lại ư định tôn vinh Bác, và xin lỗi lũ nguỵ. Địt mẹ lũ nguỵ.

Thế mà Vơ Nguyên Giáp dám viết rằng bác đă đuợc UNESCO tôn vinh.

Ngoài ra, tủ sách giáo khoa của đảng và nhà nước có quyển sách mang tên ““Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, Những Tác Phẩm Tiêu Biểu ( Nxb Giáo Dục, xuất bản ngày 1 tháng 1 năm 2000, thành phố Hồ Chí Minh) . Quyển sách giáo khoa này cũng trích dẫn Vơ Nguyễn Giáp, và lớn tiếng ca tụng Bác đă đuợc UNESCO vinh danh là nhà văn hoá kiệt xuất của thế kỷ 20. Trang 14 của quyển sách đó viết như sau (nguyên văn):

” Năm 1990, Tổ Chức Văn Hoá Giáo Dục Khoa Học Liên Hợỳp Quốc (UNESCO) đă trao tặng Chủ Tịch Hồ Chí Minh danh hiệu danh nhân văn hoá thế giới, và đă long trọng kỉ niệm 100 năm sinh của Người.”

Địt mẹ, toàn làợ bịp.

Theo Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười, đă đi theo Bác, th́ thằng đéo nào mà không hèn, không bịp bợm. Càng có học càng hèn, càng bịp bợm. Vơ nguyên Giáp là thí dụ.

Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười gửi biếu cụ Vip KK quyển” Tư Tưởng Hồ Chí Minh” của Vơ Nguyên Giáp, kèm hai câu ca dao đuợc truyền tụng trong dân gian khi Vơ Nguyên Giáp bị bọn Lê Đức Thọ hạ tầng công tác xuống làm Chủ Tịch Uỷ Ban Hạn Chế Sanh Đẻ Nhà Nưóc:

“Ngày xưa đại tướng công đồn

Bây giờ đại tướng canh lồn cản cu.

và:

“Ngày xưa đại tướng cầm quân

Bây giờ đại tướng tụt quần chị em”

 

CHUƠNG CHÍN

 

Bản Chúc Thư Số Hai

Hồ Chí Minh Chạy Tội Truớc Lịch Sử

 

Hồ Chí Minh chết ngày 2ợ tháng 9 / 1969, và được phát tang ngày 3 tháng 9 / 1969. Y để lại một bản chúc thư trong đó y kể công lao của y và của đảng CSVN đối với dân tộc. Y vui mừng săp đuợc về với thánh tổ Các Mác. Y căn dặn đảng viên các cấp phải “giữ ǵn đảng như giữ ǵn con ngươi của mắt “.

Bản chúc thư nói trên gọi là bản chúc thư số 1–đă đuợc Việt Cộng tôn sùng như thánh kinh của đảng.

Ngoài bản chúc thư số 1 nói trên, cuối thập niên 1980, người ta thâư xuất hiện ở Pháp một bản chúc thư số 2, đề ngày 14/ 8/1969, nói là do Hồ Chí Minh viết để lại cho đúa con gái lai Pháp của y.

Trong bản chúc thư số 2 này, y phủ nhận bản chúc thư số I . Chẳng những thế, y c̣n viết rơ: y hối hận đă đi theo cộng sản làm hại đất nước .

Năm 1986, một ngựi Pháp biếu tôi, Nguyễn văn Chức, bản sao chúc thư số 2 này, kèm bút tự cuả Hồ Chí Minh.

Nếu tôi không lầm, th́ bản chúc thư số 2 này cũng đă đuợc phổ biến trên môt tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại, hồi cuối thập niên 1980.

Dưới đây, tôi xin đăng lại nguyên văn bản chúc thư số 2 của Hồ chí Minh, như một tài liệu :

“Thời xưa, ở bên Trung Quốc, người ta thường nói con chim trước khi chết th́ tiếng kêu thương , con nguới trước khi chết th́ lời nói phải. Tôi tự xét ḿnh chẳng c̣n sống bao lâu nữa, nên cố gắng viết di chúc này, mong rằng những điều viết ra không phải là những điều sai quấy.

Vừa mới đây, Lê Duẩn có đi với Trần Quốc Hoàn tới gặp tôi, buộc tôi phải viết bản di chúc theo ư họ. Tôi đă viết, mà trong bụng th́ tấm tức vô cùng. Nay tôi viết thêm di chúc này, xin coi là chính thức. Ngoài ra tôi không nhận bất cứ di chúc nào khác là của ḿnh. Tôi ước mong một ngày nào đó di chúc tôi đang viết đây sẽ được mọi người biét tới, th́ ở thế giới bên kia tôi mới đuợc thoả ḷng.

Tôi vốn con nhà nghèo, nhưng từ bé đă nuôi mộng đảo lộn sơn hà, mà đem lại vẻ vang cho ṇi giống, nên tôi bôn ba hải ngoại bao nhiêu năm không hề quản ngại khó khăn gian khổ, vào tù ra khám, chỉ mong có ngày Tổ Quốc ta độc lập giầu mạnh, dân tộc ta hạnh phúc tự do.

Tôi thuờng đọc lịch sử nước Việt Nam ta, thấy ông Trần Thủ Độ là một tay hào kiệt hiếm có trên đời, đă không quản ngại làm việc ác, làm phản mà gây nên cơ nghiệp hiển hách của nhà Trần, đuổi giặc Nguyên, đem lại vinh quang cho cả dân tộc về cả hai mặt văn minh và đời sống. Không lượng sức ḿnh, không đo tài ḿnh, tôi đă hành động như ông Trần Thủ Độ, nên đất nước mới tan nát, nhân dân ta mới điêu linh mà đầu ḿnh th́ nặng nề không biết bao nhiêu tội ác không thể nào tha thứ được.

Cái nhầm tai hại nhất của tôi là đi theo cộng sản Mác Xít mà không biết là chủ nghiă này dần dần trở thành lạc hậu và phản động, những nguời theo Mác Xít chỉ là giả bộ, để đánh lưà giai câp nghèo mà cướp lấy chánh quyền cho nước Nga.

Tôi cũng ngay t́nh mà dùng những người hợp tác với ḿnh. Tôi cứ tưởng những người đó quư yêu tôi, đầu ngờ họ đều là mật thám của Nga, vây quanh tôi chỉ là để kiểm soát tôi, khéo léo hướng dẫn tôi đi theo con đuờng nước Nga đă vạch sẵn. Họ đề cao và tâng bốc tôi để khi nào tôi làm điều ǵ độc ác th́ tôi phải chiụ hết trách nhiệm với dân tộc. Nhiều khi họ quyết định mà không hề cho tôi hay biết ǵ, như vụ Cải Cách Điền Điạ ở Bắc Việt bây giờ nhân dân c̣n nguyền ruả oán trách tôi không biết để đâu cho hết.     

Dù sao th́ tôi vẫn là người có tội, tôi không dám chối căi, chỉ dám mong lịch sử sau này xét kỹ cho tôi mà đừng lên án tôi quá nặng nề.

Đầu năm 1963, hồi đó tôi c̣n chưa bị bao vây chặt chẽ quá, tôi có nhờ mấy ông thuộc Uỷ Hội Kiểm Soát Quốc Tế Đ́nh Chiến chuyễn vào Nam Bộ hai cành đào lớn rất đẹp để tặng cụ Ngô Đ́nh Diệm, kèm theo một bức thư. Trong bức thư, tôi chân t́nh yêu cầu cụ Ngô cùng tôi thảo luận trong t́nh anh em, để hai bên cùng lo cho dân hai miền, trên căn bản thi đua làm cho dân giầu nước mạnh. theo đuờng lối riêng của từng người.

Truyện này vỡ lở ra, cụ Ngô bị giết ở trong Nam, c̣n ở ngoài Bắc tôi bị kiểm soát rất khắt khe, không có quyền quyết định ǵ nữa cả. Đáng lẽ ra th́ tôi bị giết ngay từ hồi đó rồi, nhưng tên tôi c̣n đuợc thế giới biết đến, nên họ c̣n phải lợi dụng mà để cho tôi sống thêm. Tôi đă già, râu tóc đă bạc mà c̣n phải sống trong cảnh ngục tù, cứ nghĩ đến điều này là tôi ứa nước mẵt. Họ không giết tôi nhưng sai ông bác sĩ Tôn Thất Tùng cho uống thuốc độc, để tôi không thể đi đâu nữa, mà cũng không thể tiếp xúc với những người mà tôi muốn tiếp xúc. Tôi chưa chết ngay, nhưng là chết lần chết ṃn, ở biệt lập một nơi để đợi ngày tắt thở.

Thật cũng tiếc, khi về già, biết ḿnh sai lầm, muốn chuộc lỗi mà không đuợc nưă.

Trước khi viét phần cuối di chúc, tôi xin thú nhận tôi không phải thần thánh ǵ, nên khi c̣n sống cũng đủ bẩy t́nh như kinh nhà Phật đă đề cập. Tôi không có vợ, nhưng cũng có được một đưá con gái lai Pháp. Tôi ước mong con gái tôi khi đọc được tờ di chúc này sẽ tha thứ cho tôi không đủ bổn phận làm cha, nhưng phụ tử t́nh thâm, tôi luôn luôn nhớ tới con gái tôi với muôn vàn âu yếm.

Ai cũng tưởng tôi là con người vô thần, nhưng riêng Đức Cha Lê Hữu Từ th́ biết tôi rất tin có Đấng Tạo Hoá. V́ tin có ông Trời nên tôi xin khẩn cầu cho nước ta và các nước Cộng Sản khác trên thế giới sớm thoát ách Cộng Sản. Tôi cũng xin ông Trời cho tờ di chúc này có ngày đuợc phổ biến khắp nơi.

Cuối cùng, tôi xin lẩy Kiều mượn tạm hai câu thơ của cụ Nguyễn Du để tỏ ḷng hối hận trước đấng Cao Xanh:

“Rằng con biết tội đă nhiều

Dẫu rằng sấm sét buá ŕu cũng cam”

Ngày 14 /8/1969

Hồ Chí Minh

 

Lời bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Cuả Cụ Vip KK Chánh Án Tư Quốc Tế Pháp Đ́nh Tân Kiểng Bên Cạnh Đống Rác Rạp Cinê Rex Đường Trần Hưng Đạo Ngày Xưa

 

Lời bàn một

Trong bản chúc thư số 2 nói trên, Hồ Chí Minh xưng tôi và viết “ vốn con nhà nghèo, nhưng từ bé đă nuôi mộng đảo lộn sơn hà, mà đem lại vẻ vang cho ṇi giống, nên tôi bôn ba hải ngoại bao nhiêu năm không hề quản ngại khó khăn gian khổ, vào tù ra khám, chỉ mong có ngày tổ quốc ta độc lập giầu mạnh, dân tộc ta hạnh phúc tự do”.

Hồ Chí Minh viết bản chúc thư đó năm 1969. Trong bản chúc thư, y vẫn dấu nhẹm vụ y nạp đơn xin vào học truờng Thuộc Điạ Pháp năm 1911.

 

Lời bàn hai

Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả–những tên đầu sỏ Viêt Cộng cao cấp đều thất học cu ly cu leo trộm cắp , vàợ con nhà khố rách áo ôm. Chúng nó đi theo cộng sản v́ không c̣n con đuờng tiến thân nào khác. Nhưng trong tiểu sử hoặc chúc thư th́ thằng đéo nào cũng phét lác rằng ḿnh đi theo cách mạng v́ muốn mưu t́m độc lập tư do cho Tổ Quốc. Đó cũng là trường hợp của tên chó đẻ Hồ Chí Minh.

 

Lời bàn ba

Những trại tù rùng rợn Đầm Đùn Lư Bá Sơ, cuộc tiêu thổ kháng chiến 1945, cuộc đấu tố ruộng đất 1953-1956, cuộc đàn áp văn nghệ sĩ năm 1956, vụ dâng đảo Hoàng Sa cho Bắc Kinh, cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam VN, vụ giết và chôn sống đồng bào hồi Tết Mậu Thân Huế, v,v.. Tất cả những tội ác đó cũng như muôn vàn tội ác khác, đều do bàn tay Hồ Chí Minh. Nhưng trong bản chúc thư số 2, Hồ Chí Minh đổ lỗi cho ngưới khác.

Cựu Tồng Bí Thư đảng CSVN Đỗ Mựi– tức đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao rượt v́ hoạn chết lợn của người ta–rất đồng ư với những lời bàn rất sáng suốt của cụ VIP KK.

Cựu Tổng Bí Thư hoạn lợn Đỗ Mười không quả quyết bản chúc thư thứ hai là của bác Hồ. Nhưng quả quyết :chữ viết trong chúc thư là của Bác Hồ, luận điệu trong chúc thư là của bác Hồ. Vụ Lê Duẩn Lê Đức Thọ đàn áp bác Hồ trong 2 năm cuối cùng của đời bác Hồ, là truyện có thật. Vụ Bác sĩ Tôn thất Tùng cũng là truyện có thật.

Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đổ Mười c̣n nói: trong bản chúc thứ số 2 này, bác Hồ tạ lỗi với đưá con gái lai Pháp, v́ bác đă không làm bổn phận một người cha. Địt mẹ, làm như bác chỉ có môt đứa con hoang. Theo cưụ tổng bí thư hoạn lợn Đỗ Mười , th́ con hoang của bác, trắng đen, vưà trắng vừa đen, Marốc, Tiêm La, Tầu, Việt Nam, đếm đuợc cả trung đội. Bác c̣n là một tên dâm đăng chuyên môn ṃ vợ cuả đồng chí và cuả cán bộ. Cựu Tổng bí thư hoạn lợn Đỗ Mười rất cám ơn Trời Phật: vợ của đồng chí ngày xưa làm nghề đổ thùng vệ sinh, mắt lồi răng hô và quá xấu. Nếu không, cũng đă bị bác ṃ rồi.

Cựu Tổng Bí Thư hoạn lợn Đỗ Mười cũng nhắc đến chuyến đi Phát Diệm của Bác thăm Giám Mục Lê Hữu Từ năm 1946. Năm đó, Vơ Nguyên Giáp có đi theo Bác; khi về đă kể chuyện lại.

Vơ Nguyên Giáp kể: trước đám đông ở Phương Đ́nh Phát Diệm, Bác giơ cao tay hô to “Hoan Hô Đức Chúa”. Đồng bào công giáo Phát Diệm ôm bụng cười. Thật là vô lễ với Bác. Bác c̣n lớn tiếng xin Giám Mục Lê Hữu Từ làm phép rửa tội ngay cho Bác, để Bác trở thành người Công giáo. Nhưng Giám Mục Lê Hữu Từ bảo Bác phải học đạo 6 tháng mới đuợc chiụ phép rửa. Đồng bào có mặt đă vỗ tay hoan hô Giám Mục..

Cựu Tổng Bí Thư hoạn lợn Đỗ Mười c̣n kể: Tết Giáp Ngọ (1954) Bác Hồ gửi biếu Giám Mục Lê Hữu Từ một cành đào và khuyên Giám Mục nên ở lại Phát Diệm, đừng di cư vào Nam. Nhờ Đức Chuá chuẩn bị tư tưởng, Giám Mục Lê Hữu Từ đă lănh đạo con chiên bổn đạo di cư vào Nam. Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười quả quyết: Giám Mục Lê mà ở lại th́ thế nào cũng bị Bác cho đi trại tù Lư Bá Sơ hoặc Đầm Đùn để trả thù về vụ đă để cho đồng bào Công Giáo Phát Diệm làm nhục Bác năm 1946.

Cựu Tổng Bí Thư Họan Lợn Đỗ Mười c̣n nói: chúng tôi đă đi theo Bác th́ thằng đéo nào mà chả lưu manh cu ly cu leo tổ mẹ. Nhưng so với Bác th́ địt mẹ, chưa thấm vào đâu.

 

CHƯƠNG MƯỜI

 

KẾT LUẬN

 

Quyển tiểu sử tên giặc già Hồ Chí Minh của tôi , đến đây là hết. Nhưng cần một kết luận.

Trước khi kết luận, tôi xin minh xác với bạn đọc, nhất là các bạn trẻ.

Tôi không phải là một sử gia. Sử gia phải khách quan,, không được viết theo cái chủ quan của ḿnh .

Riêng tôi, tôi đă viết theo lập trường chủ quan của tôi. Lập trường cuả một cựu chiến sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà, và lập truờng cuả một kẻ ôm hoài băo đuợc nối gót người xưa: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, v, v..

Viết về tên chó đẻ Hồ Chí Minh, tôi đă dựa trên hai loại tài liệu.

Tài liệu của Lịch Sử viết hoa, tức tài liệu của những sử gia ngoại quốc.

Và tài liệu của lịch sử không viết hoa, tức tài liệu của Việt Cộng. Phần lớn những tài liệu hiếm có này đă do người bạn trẻ của tôi, nhà văn Nguyễn Thế Khanh, cung cấp.

Bây giờ, tôi xin trở lại cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh của tôi.

 

*

Một kẻ xuất thân từ gia đ́nh nghèo mạt, đi ăn xin, thất học cu ly cu leo, đă trở thành chủ tịch một nước và được nhiều sách vở Tây Phương ca tụng .

Đó là Hồ Chí Minh.

Phải nh́n nhận: Hồ Chí Minh thông minh và mưu lược. Rất tiếc: v́ sinh ra từ một gia đ́nh hạ cấp nghèo khổ, và v́ háo danh,, y đă trở thành một tên vô lại, phản bội dân tộc .

Le Prince cuả Machiavel và Sử Kư Tư Mă Thiên ám ảnh tôi. Lưu manh, vô lại, đểu cáng tàn bạo, là phương tiện; và cứu cánh biện minh cho phương tiện.

Quyển Les Mains Sales của J. P. Sartre cũng một triết lư đó. Muốn thành công trong chính trị– nghĩa là muốn cướp được chính quyền–phải biết để cho bàn tay ḿnh nhơ bẩn.

Quyển Les Mains Sales nói về trí thức trong hành động. Tôi nghĩ : Les Mains Sales có thể áp dụng cho bất cứ ai có học cũng như vô học–khi bước vào chính trị quyền lực, thứ chính trị bất chấp luân lư, đạo đức, bất chấp những quyền thiêng liêng của con người.

Hồ chí Minh là một đưá vô học, có lẽ vô học nhất trong hàng ngũ lănh tụ trên thế giới. Nhưng lưu manh, gian đối, đểu cáng, tàn bạo, vô liêm sỉ, có lẽ cũng vào bậc nhất trên thế giới. Y đă chấp nhận để cho bàn tay của ḿnh nhơ bẩn. Chẳng những nhơ bẩn, mà c̣n đẫm máu đồng bào ruột thịt.

Câu hỏi được đặt ra : y và đảng CS đă đem lại đuợc ǵ cho đất nước?

Ba cuộc chiến tranh Đông Dương không cần thiết – đánh Pháp dành độc lập 1947-1954, chống Mỹ cứu nước 1969-1975, đánh Pol Pot 1979– với hàng triệu người Việt Nam chết thê thảm hoặc bị tàn phế. Hai cuộc đấu tố ruộng đất cực kỳ dă man, và một chế độ cai trị tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc. Chưa kể cả một giang sơn gấm vóc bị tàn phá khủng khiếp. Chưa kể đời sống dân Việt Nam nghèo khổ nhất thế giới. Chưa kể con người Việt Nam bị xuát cảng làm lao nô ở nuớc ngoài. Chưa kể hàng trăm phụ nữ và em bé gái Việt Nam đuợc xuất cảng đi làm nô lệ t́nh dục ở nuớc ngoài. Chưa kể cắt đất dâng biển cho Trung Cộng. Chưa kể một chế độ cai trị tàn bạo đểu cáng trộm cắp mang tên Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và chưa kể : hiện nay ,Việt Nam vẫn là mảnh đất nghèo khổ nhất trên thế giới, với bọn lănh tụ CS cu ly cu leo–những Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải , Phạm thế Duyệt , Vơ Văn Kiệt, Đỗ Muời – đứng vào hạng giầu có nhất thế giới.

Đó là công nghiệp của Hồ Chí Minh và cuả đảng CSVN đối với Tổ Quốc Việt Nam.

 

*

 

Hồ Chí Minh là một tên đại lưu manh, đại bịp, đại đểu cáng. Và có bàn tay nhơ bẩn.

Ngoài ra, y c̣n là một tên hề mặt trơ trán bóng, cái mặt trơ trán bóng không t́m thấy nơi bất cứ một lănh tụ nào trên thế giới, kể cả những tên tồi tệ nhất..

Quyển “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Cuả Hồ Chủ Tịch” do Trần Dân Tiên viết đă làm cho ngưới đọc buồn nôn. Trần Dân Tiên là y, Hồ Chủ Tịch là y. Y kể truyện Hồ Chủ Tịch, tức y kể truyện chính y. Y ca ngợi Hồ Chủ Tịch, tức y ca ngợi chính y. Sao trên đời lại có đưá vô liêm sỉ đến thế . Câu trả lời là: y là một đưá vô học.

Tôi đă đọc tiểu sử Gandhi, Nehru, Tôn Dật Tiên , Ngô Đ́nh Diệm,v,v. Tôi cũng đă đọc tiểu sử Lenine, Staline, Hitler, Mao Trạch Đông.

Chính hay tà, đạo đức hay vô đạo đức, những tên tuổi nói trên không làm tṛ hề như Hồ Chí Minh. Dù sao họ cũng có học. Đang khi đó, Hồ Chí Minh là một đưá vô học

 

*

Từ vô học đến vô ơn bạc t́nh bạc nghĩa, không xa. Tôi muốn nói đến vụ y đối xử với những người đàn bà đă t́nh nguyện hiến thân cho y, hoặc đă cưu mang y.

Vụ nàng Nguyễn Thị Xuân–hiến trinh cho y, và có con với y, bị Trần Quốc Hoàn hăm hiếp cực kỳ dă man nhiều lần , rồi sau đó bị giết thê thảm–đă không thể xẩy ra, nếu không có sự đồng t́nh mặc nhiên của Hồ Chí Minh.

Rồi vụ Vũ Đ́nh Huỳnh . Và vụ nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả “Đêm Giữa Ban Ngày– quyển sách gối đầu giừơng của tôi từ nhiều năm nay, cùng với quyển “Dắt Tay Nhau Đi Duới Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuệ “của Hà Sĩ Phu .

Thời Pháp thuộc, cán bộ Vũ Đ́nh Huỳnh đă nuôi Hồ Chí Minh trong nhà, bất chấp những hiểm nguy có thể xẩy ra. Riêng Vũ Thư Hiên lúc bé từng đuợc ngủ chung giuờng với Bác .

Và Hồ Chí Minh đă trả ơn như thế nào?

Năm 1967, Vũ Đ́nh Huỳnh và Vũ Thư Hiên bị c̣ng tay đưa vào Hỏa Ḷ, bố đi trước, con đi sau. Hồ Chí Minh đă không có đuợc môt lời hoặc một cử chỉ, can thiệp.

Bà Vũ Đ́nh Huỳnh–tức Thím Huỳnh một thời của Hồ Chí Minh – đă không thèm đến kêu oan với Hồ Chí Minh.

 

*

 

Rất tiếc, Hồ chí Minh đă đuợc một số chính trị gia tên tuổi ngoại quốc tiếp tay.

Tôi muốn nói: TT Hoa Kỳ John F. Kennedy , kẻ đă chủ mưu cuộc tạo phản ngày 1 tháng 11 / 1963 của lũ tướng lănh tay sai ( Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim ). Cuộc tạo phản ấy đă giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và dọn đuờng cho Việt Cộng thôn tính Miền Nam.

Và tôi muốn nói: cựu tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, kẻ đă cùng với tên lưu manh Kissinger trao Miền Nam VN cho cộng sản Bắc Việt năm 1975.

Phản bội, lưu manh, lá mặt lá trái, phải chăng đó là truyền thống của chính trị Mỹ?

Riêng tôi cũng đă học bài học thấm thiá. Trong bức điện tín 25/4/1969 gửi về Toà Bạch Ốc, đại sứ Mỹ Bunker đă viết về tôi như sau:

” Những nhà lănh đạo như Trần Văn Hương và vị trưởng khối Độc Lập tại Thượng Nghị Viện, Nghị sĩ Nguyễn Văn Chức, tuần này đă công khai bầy tỏ sự tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Việt Nam “.Nguyên văn : ” Leaders such as Tran Van Huong and the Head of the Senate’s Independance Bloc, Senator Nguyen van Chuc, this week publickly expressed confidence that the US would not abandon Vietnam”. (The Bunker Papers, Reports to the President from Vietnam, vol. 2, page 419).

Bunker đă bịa đặt. Tôi, Nguyễn Văn Chức, không hề tuyên bố như vậy. Tôi cũng xin nói : hồi c̣n Sàig̣n, hơn một lần, Bunker đă mời tôi đến tư dinh, nhưng tôi cáo lỗi không đến.

 

*

 

Ngoài những tên tuổi chính trị nói trên–, những kẻ đă ngưỡng mộ và tiếp tay cho Hồ chí Minh– c̣n những kẻ tự nhận là nhà văn hoá, nhà viết sử. Cũng ca tụng và tiếp tay cho Hồ chí Minh.

Tôi muốn nói: những Jean Lacouture, William J. Duiker, Bernard Fall, David Hamberstam, Stanley Karnow, William Burchett , v,v..

Tôi có đọc họ. Họ ca tụng Hồ Chí Minh. Tôi không trách họ. Tôi trách họ sau này không đủ trí tuệ để thấy ḿnh sai và nhất là : không đủ liêm khiết để nh́n nhận ḿnh sai.

Họ không đáng xách dép cho Nguyễn Mạnh Tường của “Un Excommunié”, cho những Arthur Koesler, Ignazio Silone, Louis Fisher của “The God That Failed”, cho Trần Dần của “Tôi buớc đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ”, cho Hà Sĩ Phu của “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Những Tấm Biển Chỉ Đuờng Của Trí Tuệ”,v.v.

Riêng Jean Paul Sạrtre, một thời đă cùng với Merleau Ponty, Raymond Aaron và Simone de Beauvoir hết lời ca tụng con đường cứu rỗi nhân loại của Liên Sô. Sau vụ Budapest (Hungary) 23/ 11/ 1956, Sartre đă tỉnh ngộ. Câu nói để đời cuả ông “Un anticommuniste est un chien” (thằng nào chống cộng sản , thằng đó là con chó ) đă mặc nhiên trở thành “Un pro communiste est un chien”. (Thằng nào đi theo cộng sản, thằng đó là con chó)

Trí thức là ở đó.

Rất tiếc, lũ học giả và nhà văn ngoại quốc từng ca tụng Hồ Chí Minh, đă không có đuợc cái trí thức đó . Họ không đáng giặt quần cho những Trần Dần, Jean Paul Sartre, Hà Sĩ Phu.

 

*

Tôi đă từng tranh luận trên tại nhiều diễn đàn Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế (Union Interparlementaire), trên thế giới. Tôi đă từng lớn tiếng nói lên chính nghĩa đấu tranh cuả Người Quốc Gia Việt Nam, đồng thời vạch mặt bọn chó đẻ cộng sản quốc tế và tay sai.

Geneva ,New Delhi, Caraccas, The Haye, ,Vienna, Monaco, Berlin , Paris v.v..

Tại những diễn đàn quốc tế đó, tôi không thua sút bất cứ một diễn giả nào, về văn hóa cũng như về hùng biện. Tôi đă từng đứng lên nguyền rủa những luận điệu hỗn xược của phái đoàn Liên Sô đối với cuộc chiến đấu chống cộng của Miền Nam Quốc Gia và đối với sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Một lần, đại hội họp tại Geneva, tên trưởng phái đoàn Liên Sô lên diễn đàn chửi Miền Nam Việt Nam không có dân chủ. Tôi đă dơ cao tay, đứng lên làm “intervention”. Tôi nói lớn bằng tiếng Pháp, không đầy một phút, và cả hội truờng im lặng:

“Mesdames et Messieurs, depuis quand, nous les démocraties de l’Ouest, avons nous à apprendre de l’Union Soviétique et de ses satellites des lecons de démocratie et de dignité humaine? Je vous remercie.” (Thưa quư vị, từ thuở nào vậy, chúng ta những nền dân chủ Tây Phương phải học của Liên Sô và những chư hầu của họ, những bài học về dân chủ và nhân phẩm?. Xin cám ơn quư vị).

Hôm nay tỵ nạn đất nước nguời , tôi viết tập sách nhỏ này, để lột mặt nạ Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Đồng thời nói lên chính nghĩa của dân tộc Việt Nam : đấu tranh loại trừ bạo quyền CSVN bằng mọi giá, để đem dân tộc vào ổn định và đưa đất nước tiến lên.

 

*

Quyển sách này của tôi sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến lũ Ngựi Việt Tỵ Nạn từng ăn cơm quốc gia, từng ăn miếng cơm tỵ nạn, nay cúi đầu liếm trôn Viêt Cộng.

Tôi muốn nói: băng đảng Hoàng Cơ Minh,

Hoàng cơ Long, Hoàng Cơ Định, những đứa con của cụ Hoàng Huân Trung với bà vợ kế.

Họ là con nhà ḍng giống, nhưng đă đổ đốn, trở thành du côn du đăng và sống bằng nghề du côn du đăng .Chỉ v́ tiền.Kháng chiến bịp, chiến khu bịp, 10 ngàn quân bịp , lường gạt và cưỡng đoạt của đồng bào tỵ nạn cả chục triệu Mỹ Kim, chia nhau bỏ túi tậu nhà tậu đất. Rồi đốn mạt đi làm tay sai Việt Cộng. Đánh phá Người Quốc Gia. Đánh phá các bậc cha anh của họ.

Đầu năm 2005, để làm đẹp ḷng Việt Cộng, họ đă vô liêm sỉ kêu gọi : xoá bỏ ngày Quốc Hận 30 / 4 và đổi Ngày Quốc Hận 30/ 4 thành Ngày Tự Do./.

 

*

Tôi viết xong tập sách nhỏ này đêm nay. Mái tóc bạc đối diện với lịch sử.

Truớc mặt tôi là hai tấm ảnh đă cũ.

Tấm ảnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm bên cạnh ba ngựi chiến sĩ QLVNCH hải lục không quân.Với lá cờ vàng ba sọc.

Và tấm ảnh các vị anh hùng đă tuẫn tiết cuối tháng tư 1975: tướng Lê Văn Hưng, tướng Phạm Văn Phú, tướng Trần văn Hai, tứơng Nguyễn Khoa Nam, tuớng Lê Nguyên Vỹ. Và đại tá Hồ Ngọc Cẩn .Với lá cờ vàng ba soc. (Riêng đại tá Cẩn, theo tôi đuợc biết, ông đă bị Việt cộng đem ra bắn truớc công chúng, v́ đă bất khuất và nặng lời thoá mạ Việt Cộng).

 

 

HOUSTON 2006

THÁNG 5, KÍNH ĐứC Mẹ MARIA

 

NHUẬN SẮC

NGÀY LỄ PHUC SINH

CHủ NHẬT 12 THÁNG 4 , 2009

 

 

 

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng.