Ḥa Thượng Thích Quảng Độ Có Phải Là Một « Nhà Tranh Đấu Chống Cộng » Hay Không ?

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

    Để tạm giải đáp theo sự hiểu biết hạn hẹp của riêng tôi, về một đoạn trong bài viết : Tiểu Diên Hồng và Những Màn Hậu Diễn, của Nhà văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất như sau :

 

   « … Thứ nhất, khối Ấn Quang rất thân với cộng sản và cũng rất hân hoan khi thấy bọn xâm lược miền Bắc chiếm được miền Nam.

      Thứ hai, khối Ấn Quang cũng chống triệt để các chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa không chủ trương liên hiệp với cộng sản. Chỉ bằng ấy thôi đủ đưa đến kết kết luận là Phật Giáo Ấn Quang không hề chống cộng mà chỉ chống những chính quyền nào không thỏa măn những yêu sách của các sư Ấn Quang đưa ra. Nói đến chính trị là nói đến chuyện thương lượng đổi chác. Câu hỏi được đặt ra là, nếu VGCS trả giá đúng những đ̣i hỏi của PG Ấn Quang th́ liệu « HT » Thích Quảng Độ có c̣n chống cộng nữa không ? ».

 

    Quả đúng như những lời của Nhà Văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă viết. Tuy nhiên, để mọi người đều biết một cách thật rơ ràng hơn, th́ không ǵ bằng những bài viết của chính các sư săi của Ấn Quang đă được đăng tải  trên báo Quê Mẹ của ông Vơ Văn Ái, người đă được « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ « công cử » làm « Phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo » và c̣n thêm cái chức vớ vẩn được gọi là « Văn pḥng thông tin Phật giáo Quốc tế ».

 

    Vậy, nhân đây, tôi xin trích nguyên văn một trong « Năm yêu sách của Phật giáo tại Việt Nam , do  Thượng tọa Thích Thanh Từ, Tổng thư kư Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Thống Nhất , trong tháng 2 năm 1990, đă đưa ra năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội ». Và sau đó, đă được đăng trên báo Quê Mẹ số 108, tháng 03 năm 1990, nơi trang số 21 như sau :

 

      « Yêu sách thứ năm : Phải nhớ ơn các nhà tu hành, các tín đồ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đă góp công lao vào công cuộc tranh đấu thống nhất đất nước trước đây ».

 

     Đến đây, tôi xin quư độc giả cùng suy nghĩ : Nếu không phải là một thành  viên trong Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản, mà chỉ là một « Tăng sĩ » hay một người dân b́nh thường th́ « HT » Thích Thanh Từ có được « đưa ra Năm yêu sách đối với Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản tại Hà Nội » hay không ??? Nên nhớ, « Ḥa thượng » Thích Thanh Từ là một « Tăng sĩ » kỳ cựu của  Phật giáoThống Nhất (Ấn Quang ). Để giải đáp, chúng ta chỉ cần hai chữ « đưa ra » th́ đă rơ.

 

   Về « Yêu sách thứ năm » th́ cộng sản Hà Nội đă thơa măn. Chỉ c̣n  một vài điều mà chính « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ c̣n « C̣ kè bớt một thêm hai » như những lời của chính « Ḥa thượng » Quảng Độ và ông Vơ Văn Ái qua đường dây viễn liên Việt-Pháp và cũng đă được đăng trên báo Quê Mẹ, số 147, tháng 9 và tháng 10 năm 1998, nơi trang số 15, tôi xin trích nguyên văn :

 

     « Về chuyện Ḥa Đồng với nhà nước :

   

     Thích Quảng Độ :  Đúng rồi. Bởi v́ từ đầu ḿnh phải xét. Cái ǵ nó có cái dĩ nhiên.  Khi hợp tác, phải hai bên cùng  có lợi th́ ḿnh mới làm được chứ ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».

 

    Vơ Văn ái :  Vâng ạ. Cái ǵ cũng phải đồng đẳng và b́nh đẳng chứ … »

 

    Thích Quảng Độ : Đúng. Đồng đẳng !  Mà ít nhất là hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như ḿnh hợp tác trao đổi để cùng làm, đằng này họ thu lợi tất (cười).

 

   Vơ Văn Ái : Dạ, tham quá th́ …

 

    Thích Quảng Độ : Tôi mới nói rằng là …  Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào Phó Chủ tịch Quốc hội,  nào Dân biểu  v…v… »

 

    « Làm sao cho tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau ».

 

 Đoạn nầy Vơ Văn ái đă nói chuyện trực tiếp với Thích Minh Châu (tức thầy Thanh Minh) :

 

      Vơ Văn Ái : Xin cho con đảnh lễ Thầy Thanh Minh (tức Thích Minh Châu).

 

    Thích Quảng Độ : Thôi trước khi dứt lời, th́ nói chuyện trực tiếp với Thầy Thanh Minh ( tức Thích Minh Châu) chút nhé. Thôi, chào anh Ái, và nhớ gửi lời cảm tạ tới các bạn nhé. Rất mong một ngày không xa sẽ được gặp nhau.

 

    Vơ Văn Ái : Dạ, con cũng tin như vậy. A-lô ?

 

    Thích Minh Châu : A di Đà Phật !

 

    Vơ Văn Ái: A Di Đà Phật. Dạ, bạch Thầy.

 

    Thích Minh Châu: Cảm ơn ông. Làm sao ông cố xin giấy phép về thăm quê hương ? Bây giờ đi bao nhiêu chục năm rồi, quên hết cả tiếng Việt, quên hết cả nơi quê hương là làm sao?

 

    Vơ Văn Ái: Dạ, quên th́ không quên đâu, bạch Thầy. Chúng con nhớ nước, nhớ đạo lắm, chỉ mong được một ngày bước chân về đất nước mà thôi…

 

     Thích Minh Châu : Tôi chỉ mong làm sao tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau, để trước là đảnh lễ Tổ Hồng Bàng, sau là lễ Tổ tiên ông bà và sau là lễ Phật. Bởi ḿnh là người Phật tử, th́ bao giờ cũng có hai trách nhiệm, một là Đạo, hai là Đời. Nhưng mà dù sao, Tổ quốc( xă hội chủ nghĩa, v́ Thích Minh Châu là đảng viên cộng sản cao cấp) có trước, th́ ḿnh phải làm cái bổn phận của người con của Tổ quốc trước, rồi làm đệ tử của Phật sau. Có phải thế không ?

 

   Vơ Văn ái : Dạ, con xin ghi lời …

 

   Thích Minh Châu : Quư vị cố về thăm Tổ quốc đi.

 

   Vơ Văn Ái: Dạ, chúng con sẽ thực hiện điều đó …

 

    Thích Minh Châu : Cầu Phật cho ông và gia quyến được an lành …

 

   Vơ Văn Ái:  Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đă lo cho Ḥa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ.

 

    Thích Minh Châu :  Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc đạ,  không bao giờ rời nhau ».

 

   Vơ Văn Ái: Xin kính Thầy. A di Đà Phật ».

 

     Đấy, tôi muốn nói: Điều thứ nhất : « Nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt ». Trước kia, « Ḥa thượng » Quảng Độ c̣n to mồm kêu gọi « tranh đấu-chống cộng » nên nhiều người cứ lầm tưởng Thích Quảng Độ chống cộng, nên đă ủng hộ.. Nhưng rồi chính Thích Quảng Độ đă nói huỵch toẹt, trắng trợn một cách quá rơ ràng, không có cách ǵ để biện minh, để che đậy cho được là  mục đích của « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ và cũng là của Phật giáo Ấn Quang là tranh quyền, đấu lợi ; chứ chẳng hề có « tranh đấu-chống cộng » ǵ cả.

 

    Và điều thứ hai : Qua những lời của chính Thích Minh Châu và ông Vơ Văn Ái đă đăng trên báo Quê Mẹ ; th́ nó cũng cho mọi người thấy được mối giao kết khắng khít, chặt chẻ  giữa bộ ba Thích Quảng Độ-Thích Minh Châu-Vơ Văn Ái. Và điều quan trọng hơn cả là lời xác định của « HT » Thích Minh Châu :

  

    « Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, không bao giờ rời nhau ».

 

   Như vậy, rơ ràng « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ và ‘HT »Thích Minh Châu « bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ cũng không rời nhau ».. Nghĩa là những cái màn : « Bị ra ṭa- bị ở tù- bị quản thúc- quản chế, khi th́ ở Thái B́nh, khi th́ ở Thanh Minh Thiền Viện chỉ là những màn lừa bịp thiên hạ.  Song chẳng phải riêng « HT » Thích Minh Châu đă nói, mà chính ông Vơ Văn Ái cũng đă nói. Vậy, xin mời mọi người hăy cùng đọc lại cho thật rơ, thật kỹ những lời của « HT » Thích Minh Châu và ông Vơ Văn Ái một lần nữa : 

 

     Vơ Văn Ái :  « Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đă lo cho Ḥa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ ».

 

    Thích Minh Châu : « Anh em chúng tôi bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, không bao giờ rời nhau ».

 

   Đọc những lời của Thích Minh Châu và của ông Vơ Văn Ái như đă trích ở trên. Nó đă cho mọi người hiểu được rằng : Ông Vơ Văn Ái từ lâu nay đều biết rơ Thích Minh Châu « bao nhiêu năm đă lo cho Ḥa thượng Quảng Độ. ». C̣n Thích Minh Châu th́ đă minh định : Anh em chúng tôi bao giờ cũng son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, cũng không bao giờ rời nhau ».

 

    Như vậy, chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ cho mọi người hiểu được rằng :  Những màn « ra ṭa-quản thúc-quản chế » khi th́ ở Thái B́nh, khi th́ ở Thanh Minh Thiền Viện » tất cả chỉ là những màn lừa bịp do cộng sản Hà Nội và Thanh Minh Thiền Viện đạo diễn, mà kẻ đóng vai chính là kịch sĩ Thích Quảng Độ, kèm theo với cái loa tuyên truyền Vơ Văn Ái. Những màn nầy nó cũng tương tự như kịch sĩ Nguyễn Chí Thiện, Thiện cũng được cộng sản Hà Nội đưa đi đến nhiều nhà tù khác nhau, để Thiện tŕnh diện trước những vị ở tù thật, để sau đó các vị v́ ngây thơ mà đă làm chứng cho « người tù » Nguyễn Chí Thiện. Nhưng, bởi cả hai vở kịch, và hai diễn viên nầy đều do một đạo diễn tại hậu trường Bắc Bộ Phủ, nên cả hai khi bước ra sân khấu đều cùng nói những lời gần như sao y bản chính. Đặc biệt là cái chuyện « làm thơ mà chỉ để ở trong đầu » c̣n siêu hơn nữa là diễn viên Quảng Độ chẳng những « làm bốn trăm bài thơ chỉ để ở trong đầu  mà c̣n đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm !!! ».

 

     Nhưng có mấy ai hiểu được rằng, sau chín lần vận động để cho giấc mơ cuồng của « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ được chiếm  giải Nobel Ḥa B́nh, mà Thích Quảng Độ đă  từng ôm ấp hàng bao nhiêu năm qua, bây giờ xem ra nó cũng giống như một con chó già mà cứ cố hết sức để ngoi lên, chồm tới để ḥng chụp cho được cái quả bóng; mà quả bóng kia th́ nó cứ chập chờn bay lơ lững trên không. V́ thế, con chó già kia, sau một thời gian dài nó đă tự biết nó không bao giờ chụp được quả bóng ấy !!! Nên mới đây «các thầy» mới bèn kéo nhau sang Úc châu để ra mắt «Tập Thơ Tù » của «Ḥa thượng» Thích Quảng Độ; song theo tác giả Trương Minh Ḥa đang tỵ nạn VGCS tại Úc ; th́ tại Úc châu có tới sáu chục cái chùa, mà chỉ có hai chùa là chấp nhận cho «các thầy» chịu để cho tổ chức ra mắt «Tập Thơ Tù , và ông Vơ Văn Ái sẽ dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp để sau đó gửi đi dự tranh giải Nobel Văn Chương.

 

      Ôi ! Nobel Văn Chương !  Ông Vơ Văn Ái phải nên biết rằng : Dù có hàng trăm thứ « dịch » của ông Ái, cũng không qua mắt được các vị ở trong Ủy Ban Chấm Giải đâu nhé. Bởi các vị ấy cũng sẽ nhận được những lá thư, kèm theo những bài viết thật rơ ràng và chính xác về «Bốn trăm bài thơ tù mà Ḥa thượng Thích Quảng Độ chỉ làm ở trong đầu, mà c̣n đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm « . V́ thế, đến ngày quyết định th́ các vị trong Ủy Ban Chấm Giải, chắc chẳn chẳng có vị nào dám tin được một ông già b́nh thường ở trong nhà tù tại Việt Nam, mà đă làm được bốn trăm bài thơ, rồi c̣n đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … đến số bốn trăm.  Và như vậy, th́ chắc chắn là các vị sẽ mạnh tay Chấm …hết !!!

  

         Nên nhớ, những ḍng mà tôi đă trích ở trên đây, là đă đăng  trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ư viết ra hay «suy diễn» như một số người đă nói, rồi «rủa sả» cho tôi chết; mà theo một người thân của tôi, v́ rất thương và rất quư chúng tôi ; nên đă quá lo lắng cho chúng tôi mà đă khuyên : 

  « Chị hăy ngưng ngay, đừng viết về thầy Quảng Độ nữa.Chị không có thời giờ để vào các diễn đàn, nên không biết.  Tôi cho chị biết, hiện giờ người ta đang xúm nhau rủa sả cho Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cho nó chết càng sớm càng tốt đó ». 

     Và người bạn mà chúng tôi rất quư mến  đă thu lại những lời ấy, và cho chúng tôi nghe. Nhưng, bây giờ tôi xin gửi những lời «rủa sả» kia cho những người đă «rủa sả» tôi. V́ những lời «rủa sả» đó nó đáng để dành cho những tên giặc thầy chùa tàn ác, bất nhân, v́ chúng từng giết người, đập đầu, treo cổ tất cả những ai dám phản đối chúng làm giặc. Chính những tên thầy chùa Ấn Quang tàn ác nầy mới đáng phải bị «rủa sả» bởi chết bớt một tên thầy chùa ác độc, th́ bớt đi một kẻ sát nhân. C̣n tôi, tôi là một người vợ, một người mẹ, đang phải lo cho một người chồng già yếu, và nuôi dạy năm đứa con ở bậc Đại học, để sau này chúng trở thành những con người hữu dụng trong xă hội này, chứ các con chúng tôi không bao giờ đi làm thầy chùa, để rồi trở thành những tên sát thủ. Để chứng minh cho điều nầy chúng ta chẳng cần phải t́m kiếm đâu xa, mà hăy đọc những lời trong Bạch Thư của Ḥa Thượng Thích Tâm Châu, th́ sẽ thấy bọn thầy chùa Ấn Quang chúng đă đối xử với đồng đạo ra sao ?; th́ đối với những người là con của các bậc cha mẹ chứ không phải là «con của Phật » nó sẽ ở mức độ nào một khi bọn thầy chùa Ấn Quang đă quyết lấy «Cứu cánh biện minh cho phương tiện » ?!

 

    Thực ra, chẳng phải tôi sợ những lời «rủa sả» đó ; bởi, « sinh, lăo,bệnh, tử » là chuyện b́nh thường. Song tôi phải trích lại nguyên văn những lời của «Ḥa thượng» Thích Quảng Độ và của ông Vơ Văn Ái để minh chứng cho những ǵ tôi đă viết  tất cả đều là trung thực. Và một điều chúng tôi luôn tâm niệm :

 

     Tụng kinh, gỏ mơ, ăn chay,

     Cũng không bằng nhặt nhánh gai bên đường.

 

    V́ thế, tôi tự thấy ḿnh là người đi trước, tôi đă thấy những nhánh gai nhọn hoắt, chúng đă đâm hàng vạn  người đến tan xương, nát thịt, đến tàn phế cả một đời người, nên tôi phải nói, nói thật đầy đủ, cho lớp trẻ sau này đều được biết, hầu mong rằng họ khỏi phải sa xuống hố sâu của tội ác, mà các thầy chùa Ấn Quang luôn luôn đào sâu và chờ sẵn ở khắp mọi nơi. À, mà Đạo Phật đă nói : «Từ bi hỷ xả » thế tại sao bây giờ tự nhiên biến thành : Từ ni rủa sả rứa tề ???  Mà ngoài tôi c̣n có các vị cũng từng nói về cái gọi là « Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự- Biểu T́nh Tại Gia » như các vị  : Nam Nhân, Chính Khí Việt, Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, Trần Thanh, Đặng Phúc, Tuấn Phan, Trương Minh Ḥa, Kim Âu Hà Văn Sơn  v…v… .nhiều, nhiều lắm. Vậy, nếu c̣n muốn tiếp tục «rủa sả» th́ hăy «rủa sả» hết tất cả, để các vị cùng nhau chết cho … vui, chứ tôi chết một ḿnh th́  … buồn lắm.  Song  nếu «rủa sả» mà chết thật, th́  tại sao Phật giáo Ấn Quang  không «rủa sả» bọn cộng sản Hà Nội cho chúng chết hết đi, để rồi sau đó với con số mà Ấn Quang rêu rao là «Việt Nam có 90/% là Phật tử» th́ ông Vơ Văn Ái  sẽ trở về để ḅ lên ngôi cữu ngũ, tái lập Lư triều, sẽ được «thứ phi» Ỷ Lan cơng lên ngai vàng… khè, giữa tiếng tung hô vang dậy của thần dân Vịt :

 Cặp.. cặp…cặp…cặ…p…cặ…p… Đệ Tam Lư Đoản Hoàng  Vạn Vạn… Tái… Đé …é…

 

  Mà nói đến chuyện «rủa sả» th́ kể ra cũng thật lạ lùng, v́ những người bị «rủa sả» th́ không chết, mà  ngược lại, người được thiên hạ thương mến lại tự nhiên đột tử, trước sự thương tiếc của nhiều  người. Như hiện nay, ai cũng biết về sự ra đi vĩnh viễn của ca sĩ  Michael  Jackson, người đă được hàng triệu người trên thế giới này mến mộ. Cái chết đột ngột của người ca sĩ nầy đă làm hàng triệu người từ rưng rưng đến rơi lệ. Nhưng Michael Jackson có bị ai «rủa sả» bao giờ đâu. Và chết có ǵ là đáng sợ, mà biết đâu được chết lại là điều vĩnh phúc. Riêng tôi, tôi xin gửi đến những người đă và đang «rủa sả» tôi với tất cả những lời chúc thật an lành,  bất kể là ai, ở nơi nào, tôi cũng chân thành biết ơn những lời « rủa sả » đó.

 

 Ôn Cố Tri Tân :

 

   Như mọi người đều biết, trên thế gian này, tất cả những cuộc chiến chinh nó đều bắt nguồn từ một quá khứ xa xăm ; mà đôi khi, những người thừa hành cũng không hiểu được những căn nguyên của mối hận thù đă có hàng ngh́n năm trước. C̣n người Việt Nam chúng ta, th́ cho đến bây giờ và chắc chắn là măi măi vẫn xem bọn Tầu phù là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Chúng ta vẫn tự hào về huyền thoại « Con Rồng Cháu Tiên với trăm trứng trăm con ». Chúng ta vẫn tôn thờ Hai Bà Trưng- Bà Triệu, v…v… Chúng ta vẫn luôn luôn tự hào về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Người đă làm bạt vía kinh hồn cả bọn Nguyên –Mông.

 

     Nhưng, với bản chất hồ đồ cố hữu, nên Phật giáo Ấn Quang cứ  nói : « Không cần nhắc đến những việc làm của các thầy trước 1975, mà chỉ nói đến hiện tại mà thôi ».

 

    Phật giáo Ấn Quang  luôn luôn nói một đàng làm một nẻo. Trong khi vẫn bảo rằng « không cần phải nhắc lại những chuyện trước 30-04-1975 ». Nhưng trên các tờ báo của Phật giáo Ấn Quang như : Quê Mẹ, Bông Sen,  Hương Sen v…v…  Những tờ báo nầy cho đến ngày nay mà vẫn c̣n gian manh lếu láo lên án Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là «đàn áp Phật giáo». Nhưng chưa đủ, mà sau khi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cùng hai bào đệ là ông Ngô Đ́nh Nhu và ông Ngô Đ́nh Cẩn đă bị bọn đâm thuê, chém mướn, giết chết rồi ; song chúng vẫn chưa chịu buông tha, mà chúng c̣n viết cả đống sách báo, chúng đă gian manh, láo khoét, bịa đặt ra những chuyện đê tiện nhất để bôi nhọ cả ḍng họ Ngô Đ́nh. Trong lũ ấy, đặc biệt là tên Khố Xanh, Khố Đỏ ǵ đó, có tên là Đỗ Máu tức Đỗ Mậu, đă do những kẻ đứng sau lưng cùng dàn dựng nên cuốn : « Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi » Đỗ Mậu , hắn là một tên vô lại , đốn mạt. Nhưng theo lời của ông Vơ Văn Ái đă đăng trên báo Quê Mẹ số 84 & 85 tháng 9 & tháng 10 năm 1987 như sau  :

 

 « Ông Hoành Linh Đỗ Mậu, xem loạt bài viết về ông Diệm trên báo Quê Mẹ, đă có nhă ư gởi tặng người viết tập hồi kư « Việt Nam Máu Lữa Quê Hương Tôi ». Ông có ghi kèm những lời trân trọng, biểu lộ sự đồng t́nh của một người đă biết ông Diệm từ thuở c̣n chưa có bao nhiêu người biết đến ».

 

     Như vậy, đă cho thấy Phật Giáo Ấn Quang c̣n độc tài hơn cả các chế độ thời phong kiến ; bởi chỉ có  Ấn Quang là được quyền dựng đứng lại những chuyện do lũ giặc gian manh đă tuyên truyền xuyên tạc, của hàng bao nhiêu năm trước để triệt hạ người khác, c̣n hễ ai động đến một hành vi làm giặc của Ấn Quang, dù đó là những điều trung thực một trăm phần trăm, th́ lại bị Ấn Quang lôi người ta ra « rủa sả », và nói «đó là những chuyện đă qua rồi, chỉ nói đến hiện tại mà thôi ». Chính v́ thế, nên tôi mới phải bỏ công ra để lục t́m cả chồng báo Quê Mẹ để tuần tự, theo từng bài viết, tôi sẽ trích lại nguyên văn  những lời của ông Vơ Văn Ái và «Ḥa thượng » Thích Quảng Độ v…v… để chứng minh cho những việc làm  của Phật giáo Ấn Quang từ sau ngày 30-4-1975, cho đến hôm nay, chứ không phải do tôi « suy diễn.

   

   Không có một Quốc Gia nào ở trên quả địa cầu nầy, có thể bỏ qua đi những hành vi tội ác trong quá khứ.

 

     Trong thời gian qua, nếu những ai đă từng theo dơi qua những trang thời sự trên thế giới th́ đều đă biết, những tên Vệ Binh Đỏ thời Đức Quốc Xă , những tên cầm đầu của cộng sản quốc tế, của Khờ-Me Đỏ v…v… Tất cả đều phải đối đầu với luật pháp. 

    Trước đây, vào ngày 13-02-1991, một ông giáo sư người Pháp tên là Georges Boudarel, tại trường Đại học Paris 7, trong một lần xuất hiện tại giảng đường, ông ta đă bị các đồng đội và cũng là đồng tù của trận chiến Điện Biên Phủ đă nhận diện ra ông ta. Các vị đă bị cộng sản Hà Nội bỏ tù tại trại « cải tạo 113 » ( Trại tù binh Pháp). Suốt trong thời gian ở trong trại này Georges Boudarl đă trở thành một tên cai ngục của Hà Nội, Y đă từng hành hạ các tù binh đồng cảnh ngộ, bằng nhiều h́nh thức tàn nhẫn. Sau khi rời Hà Nội, ông ta đă từng đi quanh các nước như : Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi …  v…v… từng thay tên, đổi họ, trong đó có tên Việt Nam là Đại Đồng, để trốn tội. Cho đến ngày Luật Ân xá được quốc hội Pháp chuẩn y vào ngày 18-6-1966, sau đó năm 1967, Georges Boudarel mới quay trở về Pháp. Và thanh danh ông ta mỗi ngày như diều gặp gió. Ông ta viết nhiều sách, báo rồi trở thành chuyên gia nổi tiếng về vấn đề Việt Nam. Nhưng, rồi cái diều đă bất ngờ đă đứt dây vào cái giây phút mà ông ta không ngờ được, đó là ngày hội thảo về Việt Nam tổ chức tại Thượng viện Pháp nhắm mục tiêu viện trợ nhân đạo cho Hà Nội. Người thuyết tŕnh viên quan trọng chính là Georges Boudarel, vào ngày 13-02-1991. Nhưng ông ta không thể ngờ , khi máy vi âm vừa được trao, chưa kịp thuyết tŕnh, th́ từ thính pḥng một tiếng nói cất lên. Người lên tiếng là ông Jean Jacques Beucler, cựu sĩ quan, cựu tù nhân của Việt Minh, cựu Bộ trưởng. Vị này đă chất vấn Georges Boudarel bằng những câu hỏi về những năm tháng ở trong trại tù binh Pháp, đă là kẻ phản bội không làm sao chối căi cho được, và cuối cùng ngay trước mặt cả thính pḥng, ông ta đă tái mặt công nhận tội, rồi lặng lẽ rời pḥng hội thảo trước những tia mắt khinh bỉ của những tù nhân của « trại cải tạo 113 ». Người ta được biết, sau đó, Geeorges Boudarel đă bị đuổi khỏi trường Đại học Paris 7, rồi bị đưa ra ṭa, song tôi không nhớ ông ta đă bị án tù ra sao ?

 

   Cùng những kẻ đang c̣n bị luật pháp quốc tế tiếp tục đem ra xét xử là những tên cầm đầu của quân Khmer Đỏ. Và mới đây nhất là vào ngày 27-06-2009. Một ṭa án quân sự tại Roma đă tuyên xử án tù chung thân cho các cựu quân nhân SS, những người này từ 84 đến 90 tuổi. SS, là tên gọi tắt của Schutzstaffel ( đơn vị Vệ binh thời Đức quốc xă) ; và theo phán quyết của ṭa án th́ Quốc gia Đức phải chịu trách nhiệm dân sự và được yêu cầu phải bồi thường 1.25 triệu Euros (khoảng 2.2 Mỹ kim) cho gia đ́nh các nạn nhân.

    Sau phiên xử Claudio Martini, Thống đốc Tuscany đă tuyên bố :

 

   «  65 năm (Sáu mươi lăm năm) đă trôi qua, nhưng chúng tôi không thể quên những ǵ đă xăy ra ».

 

      Như vậy, 65 năm qua, rồi cuối cùng những kẻ đă từng gieo tội ác đă phải nhận lănh những h́nh phạt của luật pháp ; dù những người nầy đă từ 84 đến 90 tuổi.

 

    C̣n tại Việt Nam. Những kẻ đă nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội từ những năm đầu tiên của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa cho đến ngày mất nước : 30-04-1975 ; và cho đến hôm nay những tội ác của bọn chúng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng của công lư.  Chúng tôi hoàn toàn đồng ư với các vị : Nam Nhân, Chính Khí Việt, Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, Trần Thanh, Tuấn Phan, Trương Minh Ḥa, Đặng Phúc v…v… là  dù là bao lâu nữa,  ta vẫn tin rằng sẽ có một ngày bọn  chúng phải đền tội.  Mặc dù theo sự t́m hiểu của chúng tôi, có mấy tên cầm đầu nầy đă t́m cách sửa đổi lư lịch, đă tập nói giọng Bắc. Nhưng, hắn không qua nổi luật pháp đâu. Cả lũ giặc chuyên khủng bố, giết người, đốt nhà kia cần phải ghi nhớ,  dù có cố gắng đến cách nào chăng nữa th́ cũng  khó thoát lắm,  hăy cứ chờ đợi đi. Dưới ánh sáng của mặt Trời không có một cái ǵ có thể che khuất được cả.

  

   Chính v́ vậy, mà chúng tôi chắc chắn rằng : Một ngày không xa, rồi cả lũ sát nhân, tàn bạo ấy, sẽ phải đối đầu trước luật pháp quốc tế. Và theo chúng tôi được biết, th́ hiện nay, đa số các vị đă từng chứng kiến, đă nhận diện ra được những tên đă nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội, qua những cuộc thảm sát của cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Ḥa ; các vị vẫn c̣n sống, và vẫn c̣n minh mẫn lắm. Đa số các vị sẵn sàng ra làm nhân chứng, chỉ trừ một thiểu số, trong đó có cả người thân của chúng tôi nữa, họ đă v́ những đồng tiền phi pháp nên phải chui rúc vào ở trong nhiều « tổ chức » đă do chính băng đảng mẹ, đă đẻ chúng nó ra, mà theo chúng đă viết trong một « Tài Liệu Tuyệt Mật » là « Ta đă có một núi tiền rồi … ». Riêng với những tên tội phạm nầy, rồi cũng sẽ có một ngày chúng cũng phải đối đầu trước luật pháp để trả lời về cái « núi tiền » đó. Chúng tôi vững tin rằng, tất cả các nạn nhân vô tội và đáng thương ấy, dù c̣n sống hay đă chết ; song rồi đây  các vị sẽ được trả lại sự công đạo.  Bởi tất cả lũ sát nhân kia, dù có thể qua mắt được người đời, nhưng không bao giờ qua mắt Ông Trời cho được. Chắc chắn ngày đó sẽ phải đến .

 

    Ngày ấy,  chắc mọi người công chính sẽ vô cùng măn nguyện. V́ cuối cùng, ánh sáng của công lư cũng được soi rọi đến tận cùng của những hành vi tội ác. Tôi chỉ được phép nói đến chừng đó mà thôi.

 

    « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ có phải là một nhà tranh đấu chống cộng hay không ?

 

    Chúng tôi cũng rất đồng ư với quư vị : Nam Nhân, Triệu Lan, Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, Chính Khí Việt, Trần Thanh, LS Nguyễn Văn Chức, Kim Âu Hà Văn Sơn, Bách Linh, Trương Minh Ḥa, Tuấn Phan, Đặng Phúc v…v… :   

         Với những bằng chứng trong quá khứ đă từng liên tục đánh, phá cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Ḥa, đă từng liên thủ với cộng sản, từng nuôi giấu Đặc công –Biệt động thành, cả hàng ngh́n súng đạn và chất nổ ở trong các chùa để đánh lại quân- dân miền Nam . Cho đến những ngày trước khi đất nước bị rơi vào tay của cộng sản Hà Nội, th́ chính các sư săi Ấn Quang cũng đă công khai đưa xe ra tận núi rừng để đón rước bộ đội Bắc Việt vào các thành phố của Miền Nam Tự Do. Nhưng rồi sau đó, v́ sự ăn chia chưa đều, và chưa xứng với những công lao làm giặc nên « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ mới có những yêu sách với cộng sản Hà Nội. C̣n bây giờ, th́ xôi thịt chắc đă chia xong, đă được « Đồng đẳng. Khi hợp tác, hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia, được đồng đẳng và b́nh đẳng v…v… » như chính lời của « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ và ông Vơ Văn Ái đă nói, nên đôi bên mới thỏa thuận để đẻ  ra cái « Lời Kêu Gọi : Bất Tuân Dân Sự -Biểu T́nh Tại Gia » ; để ḥng lừa bịp thiên hạ. Nhưng chẳng ngờ được rằng nó đă Bất Tỉnh Nhân Sự rồi,v́ đa số người ta rất sáng suốt để nhận ra  những mưu đồ đen tối đó, và v́ thế nó đă tan tành theo mây khói !!!

 

        Nhưng, nếu những ai c̣n nghi ngờ ǵ nữa, th́ xin hăy đọc lại thật nhiều lần , rồi lấy cái trí năo của ḿnh ra để suy gẫm cho thấu đáo, nguyên văn những lời của chính « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ và của ông Vơ Văn Ái  qua đường dây viễn liên Việt-Phápvà đă được đăng trên báo Quê Mẹ như sau :

 

   « Thích Quảng Độ :  Đúng rồi. Bởi v́ từ đầu ḿnh phải biết xét. Cái ǵ nó cũng có cái dĩ nhiên. Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi th́ ḿnh mới làm chứ ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».

 

      Vơ Văn ái : Vâng ạ. Cái ǵ cũng phải đồng đẳng và b́nh đẳng chứ … »

 

       Thích Quảng Độ : Đúng. Đồng đẳng ! Mà hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như ḿnh hợp tác để cùng làm. Đằng này, th́ họ thu lợi tất (cười) !

 

       Vơ Văn Ái : Dạ, tham quá th́ …

 

     Thích Quảng Độ :… Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào là Phó chủ tịch Quốc hội, nào là dân biểu … ».

 

     Nên nhớ, những lời tôi đă trích trên đây là nguyên văn, không hề thêm, bớt một dấu chấm, hay một chữ nào vào cả. Bởi tôi muốn để cho quư độc giả đọc và hiểu một cách chính xác theo cái trí của mỗi người, chứ không phải do tôi « suy diễn.

 

     Và quư độc giả vừa đọc lại với những lời của chính « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ và ông Vơ Văn Ái đă nói trắng ra một cách công khai như vậy, th́ không riêng Nhà văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, mà bất kể là ai, chỉ cần có bộ óc b́nh thường, th́ cũng phải đều đồng ư rằng :

 

     Phật giáo Ấn Quang nói chung, và nói riêng « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ chưa bao giờ, và không bao giờ là một nhà tranh đấu-chống cộng cả, mà Thích Quảng Độ cũng như Phật giáo Ấn Quang chỉ có tranh quyền - đoạt lợi mà thôi.

 

     Viết đến đây, tôi lại đọc được bài viết của tác giả Đặng Phúc viết về Giáo Sư Lưu Trung Khảo : «  Ḥa thượng Thích Quảng Độ : Cội Tùng Trước Gió ». Đọc hết bài này, tôi thật vô cùng thích thú với câu nói thật là lời hay ư đẹp của Giáo sư Lưu Trung Khảo đă nói : «  Ḥa thượng Thích Quảng Độ là  Đóa Sen Nở Trong Ḷ ». Vậy, từ nay, tôi sẽ khuyến khích những người thân của chúng tôi hăy tung hô hàng triệu lần rằng :

 

    Ḥa thượng Thích Quảng Độ là  Đóa Sen N …ở…Trong Ḷ …̣ …̣… ồ,   Ḥa thượng Thích Quảng Độ là Đóa Sen N …ở Trong Ḷ …̣ …

 

 

    Và cuối cùng, chúng tôi muốn nói thẳng với tất cả những người đă và đang du chân  theo sau cái đuôi của ông Vơ Văn Ái và « Ḥa thượng »  Thích Quảng Độ rằng : Cho dù có đến hàng triệu -triệu những cái thứ vớ vẩn như « Giáo Chỉ- Thông Điệp- Lời Kêu Gọi đủ  kiểu - Thông cáo báo chí  v …v… » ;  th́ những người Trí cũng đă đều biết :  Tất cả chỉ là những màn lừa bịp một cách rơ ràng qua cái  « Lời Kêu Gọi, Tháng Năm Bất Tuân Dân Sự- Biểu T́nh Tại Gia ». Không c̣n có cách nào để che đậy được nữa. 

      À mà trong « Lời kêu gọi » « Ḥa thượng » Thích Quảng Độ đă viết : « … Tháng năm Bất  Tuân Dân Sự - Biểu T́nh Tại Gia, sẽ là thái độ Dũng Cảm … » . Ối Trời ơi! chỉ những tên khùng điên mới dám nói : nằm trùm mền trong nhà không dám ló mặt ra đường  «là thái độ dũng cảm », rồi bắt người ta phải «Khâm tuân». «Khâm tuân » hay Khâm chỉ ?;  rơ vô duyên. Bây giờ đă là Thế kỷ 21 rồi, mà vẫn c̣n mộng du với giấc mơ Tái Lập Lư Triều . Chính v́ thế, mà gần hai mươi năm trước trên Văn Nghệ Tiền Phong, và sau nầy,  nhiều lần tôi đă nói, bây giờ tôi xin lập lại : Không phải là ngày xưa, hay bây giờ mà măi măi ; dù đảng cộng sản Việt Nam có bị tuyệt diệt, và dù bất cứ một vị nào dù  tài cao đức trọng đến đâu, có đứng ra lănh đạo đất nước, th́ Phật giáo Ấn Quang cũng cứ ca những bài « Pháp Nạn - Đàn áp Phật giáo -Độc tài - Gia đ́nh trị… v…v… rồi cũng lên với xuống đường giống như những tháng năm dài « kêu gọi Phật tử phải đấu tranh chống  Mỹ-Diệm-Thiệu-Kỳ-Hương ».  Mà mục đích chính là ḥng tóm thâu « Sơn Hà Xă Tắc » trong tay. Nghĩa là ngày nào chưa thành lập được một nước Việt Nam Phật Quốc, th́ ngày đó Ấn Quang vẫn cứ c̣n « tranh đấu » và vẫn c̣n « Pháp nạn ». Mà xem ra giấc mộng ấy, chắc chắn là cho đến muôn ngh́n kiếp sau, cũng không thành sự thực được đâu ông « vua» Lư Văn Ái và «thứ phi » Ỷ Lan ạ. 

    Nhưng tại sao cái mồm của ông Vơ Văn Ái đă từng  bô bô là « đấu tranh-chống cộng » đến cùng . Ấy vậy,  mà  vừa qua ông Vơ Văn Ái khi kéo nhau sang Thụy Sĩ để « biểu t́nh chống cộng ». Song sau đó, qua cái « Thông cáo báo chí » và  cái « Thông Điệp Vu Lan » th́ cả cặp Thích Quảng Độ-Vơ Văn Ái, cũng giống hệt như những băng đảng gian manh, lừa bịp  khác, cũng đều đồng ca là : « Yêu cầu Hà Nội phải bỏ Điều bốn Hiến pháp » Nên biết và nên ghi nhớ : Một khi đă đ̣i Hà Nội chỉ bỏ riêng có một điều bốn hiến pháp ; th́ đương nhiên các băng đảng đó đă chấp nhận tất cả Hiến pháp của cộng sản Hà Nội rồi, chỉ trừ duy nhất có một điều  04 mà thôi. Mà đă chấp nhận hiến pháp của Hà Nội, th́ tất nhiên cũng đă chấp nhận chủ nghĩa và chế độ của cộng sản Hà Nội. Như thế, các tổ chức ấm ớ hội tề kia, đừng có đem cái câu : «Cứu cánh biện minh cho phương tiện » ra, để mà ngụy biện cho những việc làm khuất tất của ḿnh. Lịch sử vốn công bằng lắm đấy.

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ . Báo Chí . BBC . RFI . RFA . Tác Giả . Kỹ thuật . Mục Lục . Quảng Cáo . Groups . Portal . Forum .Tinh Hoa . Da Lat . Thư Quán . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng.