Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa

 

  PHAN CHÂU TRINH (1872 - 1926)

 

 

Đây là bài diễn văn của cụ Phan Châu Trinh năm 1925 tại Sài G̣n, sau khi Pháp thấy cụ gần chết v́ lao phổi nên đưa cụ từ Pháp về Sài G̣n (để chết). Đến lúc gần chết cụ vẫn đau đáu về tương lai của Việt Nam.

 

Thưa các anh em, chị em, đồng bào!

 

Từ khi tôi biết cái học mới đến bây giờ, th́ trong trí tôi bực tức, ngẫm nghĩ lấy làm lạ quá. Lạ v́ trong xứ Á Đông này có bốn nước đồng văn, mà đều sùng bái cái chính thể quân chủ, đều sùng thượng Nho Giáo.

 

 Vậy làm sao mà từ hồi cái văn minh bên Châu Âu tràn sang cơi Á Đông đến nay th́ chỉ có người Nhật Bản bỏ ngay cái học cũ mà theo lối mới, th́ sự giàu mạnh trông thấy liền trước mắt, chừng trong bốn năm mươi năm mà đă sánh vai với liệt cường? C̣n nước Xiêm [Thái Lan] ở gần bên ta, th́ nó chẳng có đạo Nho ǵ hết, nó chỉ có đạo Phật mà thôi, mà nay nó cũng đứng vào hàng Vạn quốc b́nh đẳng. Tại làm sao mà được như thế?

 

Chẳng có sự ǵ thế, hễ người Anh lại nó cũng cho vào, người Pháp lại nó cũng cho vào, người Mỹ, người Đức lại nó cũng đăi tử tế, để nó theo học cái hay của mấy nước đó. Chỉ chừa ra có ba nước là nước Tàu, nước Cao Ly [Triều Tiên] và nước ta, dân th́ nghèo, nước th́ yếu, cái phần người dốt nát th́ chiếm đến 80%. C̣n gọi là thượng lưu, chẳng qua là trong bọn "bát cổ" đă chiếm hai phần ba trong nước; thật chẳng biết biết cái Nho Học là ǵ, mà cũng nhắm mắt lại chê càn cái văn minh mới là mọi rợ! (đây tôi nói Cao Ly và Tàu, c̣n Việt Nam ta để tôi nói lại sau).

 

Nhưng mà nay cái phong trào trong thế giới nó mănh liệt lắm: ai thuận theo nó mà đi th́ thuận buồm xuôi gió, ai không thuận theo nó th́ cũng bị xô đẩy mà đổ lướt đi như cỏ rác.

 

Vậy cho nên bọn thiếu niên Cao Ly họ đă tỉnh dậy, mới có cái hồi vận động năm 1919, làm cho Nhật Bản phải bỏ ḷng hổ lang đi, mà trả cái tự do lại cho họ; nước Tàu th́ có sự vận động bọn thanh niên năm 1925, làm cho liệt cường thể nào cũng phải lấy sự công b́nh mà đối xử lại với họ.

 

Khốn nạn thay cho cái dân tộc nước Việt Nam ta, đến bây giờ trong dân tộc mà gọi là các ông Nho học tức là các ông có học được ít chữ Tàu, mà nhất là các ông đă đậu được Cử Nhân, Tiến Sĩ; các ông đó tôi dám chắc rằng không hiểu Nho Giáo là ǵ hết; vậy mà mở miệng ra là cứ đem Nho Giáo ra để làm chỗ dựa, để bài bát cái văn minh kim thời, tức là cái văn minh mà các ông tuyệt nhiên không hiểu được một chút nào cả. 

C̣n nói về các anh thiếu niên tân học, trừ ra có đôi anh tự cái sức thông minh của ḿnh mà t́m kiếm ra thấy được nhiều ít, kỳ dư th́ chỉ theo cách học cũ; mong kiếm lấy cái chức phẩm ǵ, hay là coi cho rộng để viết lách khoe khoang mà thôi. Không có ông nào chịu đem cái sự học của Âu Tây để so sánh lại với cái cũ của ta, xem điều ǵ hay, điều ǵ dở cho người ta xét đoán mà t́m lấy đường tiến tới về sau này.

 

*

 

* *

 

Tôi xin lỗi các anh chị em đồng bào, cái đề mà tôi lựa diễn thuyết bữa nay, Quân trị chủ nghĩa (tức nhân trị chủ nghĩa), Dân trị chủ nghĩa (tức là pháp trị chủ nghĩa), cái đề mục đó thật là lớn lao quá, không phải là sức tôi có giải quyết ra cho minh bạch được. Muốn giải quyết ra cho minh bạch th́ phải t́m về Âu Á lịch sử chính học và chính trị triết học, mới có thể nói ra cho tinh tường được.

 

Các anh em chị em có lạ ǵ tôi: cái học về đường lịch sử chính trị Tàu th́ tôi cũng hiểu được ít nhiều, c̣n về đường Tây học th́ thật là kém lắm. Nhưng mà tôi cũng ráng hết sức, đem cái việc mà tôi đă biết xin nói ra cho anh em nghe, c̣n cái việc ǵ cao xa không thấu, th́ để phần ông nào hiểu hơn tôi diễn giải ra cho anh chị em rơ.

 

NÓI VỀ CÁI LỊCH SỬ QUÂN TRỊ CHỦ NGHĨA

 

Cuộc quân chủ đến ngày nay th́ cũng như một cái hoa tàn lá héo phất phơ trong đời bây giờ.

 

Xem như trong một cơi Á Đông này, không kể những ông vua mất nước rồi mà những nước mạnh họ chỉ để làm con nộm, con bồ nh́n để đè dân bổn xứ, th́ chỉ có Vua Xiêm và Vua Nhật đủ quyền phép đáng xưng là Ông Vua mà thôi. Âu Châu bây giờ dân chủ đă đến 14 nước mà quân chủ chỉ xót lại có 12 nước. C̣n bên Mỹ Châu th́ chẳng có một nước nào quân chủ. Vậy th́ ta có thể nói rằng: trong trái đất này chỉ có 8.000 triệu người, mà số dân có vua th́ không được một phần trong số mười.

 

Vẻ vang thay cái oai quyền dân chủ! Gớm ghê thay cái dục vọng của quân chủ! Đang hồi Thượng cổ, Trung cổ, dân chúng c̣n hèn yếu ngu dốt, cho nên bất câu loài dân nào cũng phải có cái quyền quân chủ để bao bọc cho dân, dạy dỗ cho dân, che chở cho dân; đang cái thời đó th́ quân chủ thật là một vị thuốc hay cho loài người hồi đó.

 

Khốn nạn thay cái tính loài người; thấy người ta tôn trọng ḿnh bao nhiêu th́ ḿnh lại thêm kiêu hănh bấy nhiêu; thấy người ta kính nể ḿnh bao nhiêu th́ ḿnh lại càng tự thần tự thánh bấy nhiêu; thấy người ta chiều chuộng ḿnh th́ ḿnh lại muốn ngồi lên đầu người ta! Không những thế lại muốn truyền cho con cháu từ đời này qua đời khác, như cái gia tài riêng của ḿnh. Đất muốn cho ai th́ cho như là bán ruộng, c̣n dân th́ làm như bọn mọi vậy.

 

Ta thử xem từ xưa đến nay, bất cứ vua nào, hễ cướp được nước lên làm vua th́ t́m đủ cách để truyền cho con cháu cho lâu dài, mà rốt cuộc lại họ nào lâu lắm là ba trăm năm, c̣n mấy họ vắn th́ năm mười năm thôi. Cái cuộc đó th́ ở Á ở Âu ǵ cũng như thế cả. Nhưng mà ở Âu Châu th́ đến thế kỷ mười bảy, mười tám, các bậc hiền triết ra xướng lên cái chủ nghĩa dân quyền. Mấy ông vua nào hung dữ chuyên chế, phản đối lại cái phong trào dân chủ th́ bị nhào cả; c̣n anh nào điều ḥa với dân th́ c̣n ngoắc ngoải đến bây giờ.

 

Về cái vấn đề này th́ tôi cốt chỉ cho rơ cái quân trị chủ nghĩa bên Á Đông này thật không phải là gốc tự Nho giáo. Tôi xin chỉ vẽ rơ ràng cái tư tưởng sai lầm từ xưa đến nay cho anh chị em đều hiểu.

 

Cứ theo các ông triết học Âu Châu bàn về lịch sử nhân loại: kể từ loài người mới sinh, rồi làm sao mà có tù trưởng, làm sao rồi thành vua thành chúa; cứ nói như thế th́ mất hết th́ giờ, mà các Ngài nghe cũng vô ích. Vậy nên tôi cứ sử Tàu mà cắt nghĩa để các Ngài dễ hiểu hơn.

 

Tàu th́ tôi cứ nói từ vua Hoàng Đế là một ông vua mạnh nhất ở nước Tàu. Từ ở núi Côn Lôn (phía Tây nước Tàu) tràn xuống phía Bắc Tàu, rồi đánh với dân bản xứ Tàu là dân Hữu Miêu ở miền Dương Tử Giang, giết được tướng nó là Xuy Vưu; ông ta thật là một ông vua lớn của nước Tàu. Nhưng vậy mà đến khi ông Khổng Tử làm sách, Ngài không muốn để tên ông Hoàng Đế đầu, v́ ông thấy thượng binh thượng vơ lắm. Ngài chỉ chép từ vua Nghiêu vua Thuấn mà thôi. V́ hai ông vua ấy không có ḷng ǵ muốn làm vua hết, chỉ bị các nước chư hầu bắt buộc, họ bầu cử lên mà thôi, cũng nối nghiệp ông Hoàng Đế đi đánh Hữu Miêu, nhưng trong một tháng không được th́ rút binh về để lo sửa việc học hành, dạy dỗ dân mà thôi.

 

Đời đó th́ bày ra những là dạy dân có ngũ luân, làm ra lịch có ngày tháng th́ giờ, cho tiện người làm ruộng, đặt ra cân ra thước, ra lường để cho tiện dân buôn bán, bày ra có áo xiêm, có lễ phục v.v... c̣n nhiều nữa tôi không có kể ra đây cho hết được. Đây các Ngài nghe cho rơ: cái dân tộc Á Đông mà có Nho Giáo ra là từ hai ông. Nên ông Khổng xưng là "tổ thuật Nghiêu Thuấn". Thầy Mạnh nói cũng chỉ khuyên Nghiêu Thuấn. Mà bây giờ ở nước ta những ông có học được một hai chữ Tàu, hễ mở miệng ra là nói đạo Nho cũng v́ cái lịch sử lờ mờ đó.

 

Đây tôi xin nhắc lại cái đời Nghiêu Thuấn, lúc đó thế nào? Cái đời đó vua Nghiêu vua Thuấn chẳng qua là một anh thủ lĩnh của đám tù trưởng ở trong dân tộc Trung Hoa hồi đó mà thôi.

 

Cứ theo cái dấu tích lịch sử mà suy, th́ lúc đó chư hầu nước Tàu có ít cũng là đến mười lăm ngàn nước; về sau trong hai trăm năm rồi vua Vơ hội chư hầu ở Đồ Sơn c̣n lại một vạn nước, tính theo số đó, thời đó th́ không sai sút mấy. Vậy th́ cái nghi vệ và cái quyền lợi của Thiên Tử hồi đó ra thế nào? Thiên Tử cũng ở trong một nước nhỏ như các nước chư hầu vậy thôi, chỉ có lập ra triều nghi để cho các chư hầu triều cống. Cái quyền to nhất là cái quyền được tế trời đất, c̣n chư hầu chỉ được tế những núi những sông ở xứ ḿnh mà thôi. Thiên Tử có đi xem xét ở các nước chư hầu th́ chư hầu phải đón rước, Thiên Tử được cử lên làm quan, có tội th́ phạt, có công th́ cũng được phong làm chư hầu.

 

Vậy th́ nói lược qua đó, anh em chị em đủ biết ông Thiên Tử cũng như ông Tổng Lư Hội Vạn Quốc đời nay. Chỉ có được lễ triều cống, được cầm quyền chinh phạt, là theo cái số nhiều chư hầu mà phạt nước này mà thưởng nước kia.

 

Thương hại thay các ông học chữ Tàu, nghe nói cái tên Nghiêu Thuấn th́ các ông tưởng là nhà Ngũ Phụng Lâu, cỡi xe lục long xa, tưởng là cũng ra vào ḥ hét như các vua ta bây giờ. Nhưng mà ai có độc địa dư hay là có đi du lịch đến chốn B́nh Dương Bồ Bản, th́ mới biết rằng cái kinh đô của hai Ngài bằng hai cái thành con bây giờ, nghĩa là không đầy hai ba dặm vuông.

 

Từ đó vua Vơ nối vua Thuấn, truyền ngôi cho con trị những nước chư hầu lớn mà cứng đầu nhất, nghĩa là nó muốn giành ngôi Thiên Tử: như là đời ông Vơ th́ giết ông Pḥng Phong, đời ông Khải th́ giết Hữu Hộ, đời ông Thiếu Khang th́ giết Hậu Nghệ ở nước Hữu Cùng. Ấy tôi tạm đặt đó là cái thời kỳ thứ hai của Thiên Tử.

 

Từ đó về sau đến 400 năm, đến đời ông Kiệt. Ông Kiệt th́ tôi không cần nói những cái lỗi của ông ấy ra, các Ngài cũng đă hiểu rồi. Đến khi đó th́ các nước chư hầu nhỏ nhất làm đầu, mà đánh đuổi ông Kiệt đi, rồi thay vào ngôi Thiên Tử. Cái việc đă mấy ngh́n năm rồi, có thật hay không, không biết, nhưng mà tôi cũng thuật lại cho mà nghe. Khi ông Thang đă được chư hầu cử lên làm Thiên Tử, th́ ông cáo với dân và các nước chư hầu rằng: "Ông lấy cái sự đuổi vua Kiệt đó làm thẹn, nhưng v́ ông muốn cứu dân nên phải ra làm". Tuy ông nói thế nhưng chư hàu vẫn cứ tôn ông lên ngôi Thiên Tử. Ấy là cái oai quyền Thiên Tử tấn tới về nước thứ ba.

 

Từ đó con cháu ông đến sáu bảy vua giỏi nối nhau làm vua, truyền đến 600 trăm năm. Đến đời ông Trụ, dân không phục nữa mới mất nước. Hồi ấy dân ông Trụ ba phần th́ đă hai phần phục theo ông Văn Vương rồi, thế mà ông Văn Vương cũng không chịu đuổi Trụ, đến đời con ông Văn Vương là ông Vơ Vương mới giết ông Trụ mà lên làm vua. Đến hồi đó th́ trong sự đánh dẹp, thấy luyện tập cũng đă ghê lắm rồi, thấy quân lệnh cũng nghiêm trang, binh giáp cũng dữ dội, cũng lấy giết người chảy máu làm nhiều danh giá, giết được tướng giặc th́ cũng chặt đầu bêu lên, cũng đă làm cách dă man như lối bây giờ vậy. Cho nên ông Khổng Tử khen ông Văn Vương là chí đức, chê ông Vơ Vương là vị tận thiện là thế.

 

Từ ông Vơ đến đây là hơn một ngh́n năm, ông tức là vua đầu nhà Hạ. Khi ông lên làm vua th́ dưới quyền ông c̣n hơn một vạn nước; đến hồi vua Thang nhà Thương đuổi vua Kiệt, th́ c̣n mấy nước chư hầu sử không thấy nói. Đến đời ông Vơ Vương nhà Chu đánh ông Trụ th́ thấy chư hầu không hẹn mà tới hội được 800 nước. Vậy th́ trong độ một ngh́n năm mà tuyệt mất hơn 9000 nước. Đời ông Vơ Vương nhà Chu th́ oai quyền lắm, nên có thể nói rằng đến đời này th́ cái oai quyền Thiên Tử tấn tới bước thứ tư.

 

Bây giờ tôi xin nói tóm lại: Khổng, Mạnh, và Nghiêu, Thuấn, Vơ, Thang, Văn, Vơ tức là những ông đă làm ra cái gương để cho các vua đời sau gọi là Nho Giáo đó. Ta phải xem xét cái thời thế phong tục của các vua đời sau so lại với Nho Giáo th́ có giống chút nào không?

 

Từ sau Vơ Vương giết vua Trụ, dân đă không phục, duy có đời vua Văn, vua Vơ, vua Thành, vua Khang th́ dân phục mà chư hầu cũng phục. Đến đời vua U vua Lệ th́ dân nó nổi lên giết các vua ấy, rồi ngôi Thiên Tử của nhà Chu từ đó mà mất theo. Một đoạn lịch sử tốt đẹp như Tàu từ Nghiêu Thuấn cho đến Văn, Vơ, thật như là cái khí mùa xuân, như là cái ánh sáng mặt trời êm ái, ai thấy không khen ngợi. Ai thấy mà không ước ao. Vậy cho nên Đức Khổng, Thầy Mạnh nhân đó mà lập ra cái đạo để b́nh trị thiên hạ th́ cũng phải lắm.

 

Lạ thay cho đến đời Xuân Thu là nữa đời Chu th́ năm nước Bá ra, chẳng cần ǵ đạo đức nhân nghĩa như trước cả, chỉ lấy cái giả dối thay nhau, c̣n Thiên Tử chỉ để lấy cái huy hiệu mà thôi. Từ lúc đó th́ c̣n được 300 nước; hơn một trăm năm nữa rồi chỉ c̣n bảy nước; không đầy một trăm năm nửa th́ rút cuộc lại thống nhất về nhà Tần.

 

VỀ CÁI THỜI NÀY TÔI MỚI CẮT NGHĨA CÁI QUÂN TRỊ CHỦ NGHĨA TỨC LÀ NHÂN TRỊ CHỦ NGHĨA

 

Ông Tần Thủy Hoàng khi mới lên làm vua th́ ông làm cái ǵ? Ông đặt ông là ông vua đầu; ông truyền cho đến muôn ngh́n đời về sau; ông sợ dân khôn nên ông đốt sách; ông sợ học tṛ chống căi lại nên ông chôn sống học tṛ; sợ để gươm giáo trong dân gian nhiều th́ dân nó nổi giặc; nên ông phá ra đúc làm tượng để chơi! Phá mấy cái thành cao, lấp mấy cái ao sâu, không cho dân dựa đó mà chống lại nhà nước. Lại tin cái câu sấm "Vong Tần dă Hồ" mà bắt cả dân già trẻ đi đắp Vạn Lư Trường Thành, khổ năo biết bao nhiêu. Cái mối loạn phát ra từ đó.

 

Ông làm như thế th́ ông tưởng có cái ǵ mà sợ nữa. Ông làm ra cái cung điện A Pḥng, bỏ vài ba ngh́n con gái đẹp vào để chơi. Ông làm ra cái lăng Ly Sơn dài ba bốn dặm, có đàng cách đạo, trùng thành; c̣n nhiều cái sang đẹp nữa. Ông lấy chữ "Trẫm" để cho ḿnh ông Hoàng Đế xưng mà thôi.

 

Đời xưng hễ xưng "hoàng" là "hoàng", xưng "đế" là "đế", khi trước đạo Nho lấy "vương" là quư, ông chỉ phong cho đầy tớ ḿnh mà thôi.

 

Sung sướng đặng bao nhiêu, chưa đầy 13 năm đă bị thằng Triệu Cao nó giết, rồi thiên hạ lại vào tay nhà Hán, quân chủ lại vào tay nhà chuyên chế khác nữa.

 

Đó! Xin các ngài nghe rơ một khúc này nữa. Nay những ông Nho học ở nước ta, các ông yêu mến đạo Nho mà các ông ghét nhà Tần biết bao nhiêu; v́ các ông thấy nhà Tần bội đạo Nho. Nhưng mà ông vua của các ông có xấu thế nào các ông cũng cứ v́ với Nghiêu, Thuấn, Vơ, Thang, Văn, Vơ chớ không khi nào các ông ví với vua Tần. Như mà các anh em thử nghĩ xem, vua mà xưng "Trẫm" là theo đạo Nho hay là theo Tần? Vua mà xưng là "Hoàng Đế" th́ theo đâu! Vua mà có luật giết ba họ người th́ có phải theo họ Tần không? Vậy mà ông vua nói ḿnh theo đạo Nho; tự ông nói vậy là phải; các quan nịnh theo vua th́ họ nói theo cũng phải đi, bọn đó không kể; c̣n các ông đồ già cũng rán gân cổ lên mà căi rằng:

 

 

 

Vua ḿnh theo đạo Nho!

 

Triều đ́nh ḿnh sùng đạo Nho!

 

Nước nhà ḿnh theo đạo Nho!

 

Dân ḿnh theo đạo Nho!

 

Vậy th́ đạo Nho ở đâu?

 

Do nhà Hán đến nhà Đường, do nhà Đường đến nhà Tống, do nhà Tống đến nhà Nguyên, do nhà Nguyên đến nhà Minh, do nhà Minh đến nhà Thanh, nghĩa là trong độ 2.200 năm đó, cách chính trị của Hán cũng không có ǵ rộng răi công b́nh; nhưng Hán cũng c̣n hơn Đường, Đường cũng c̣n hơn Tống,Tống cũng c̣n hơn Nguyên, Nguyên cũng c̣n hơn Minh, Minh cũng c̣n hơn Thanh. Xét cái lịch sử quân chủ ở Á Đông này th́ chúng ta biết rằng từ Tần Thủy Hoàng về sau, các nước nói theo đạo Nho đó kỳ thật trong nước không có thi hành một chút đạo Nho nào, chỉ c̣n xót lại một hai điều ở trong gia đ́nh mà thôi. Kỳ dư là những điều mấy ông vua chuyên chế dựa vào đạo Nho để đè nén Dân.

 

CÁCH CHUYÊN CHẾ Á ĐÔNG KHÉO HƠN ÂU CHÂU THẾ NÀO?

 

Vua Âu Châu ở xứ thượng vơ, cho nên làm cái ǵ cũng hung hăng mà ngay thật, cho đến sự độc ác cũng vậy. Lúc trước muốn đè nén dân th́ phải thông đồng với Giáo hội, bày đặt ra nói ông vua là ông Thần Trời, thay mặt cho Thần Trời, hay Thần Trời hóa thành ra; nghĩa là ông vua không phải một loài với dân th́ dân phải tôn kính ông vua. Nhưng mà những cái đó là cạn cùng giả dối, chỉ có phỉnh dân ngu được một lúc mà thôi, cho nên sau rồi ở Âu Châu cái dân quyền càng mạnh chừng nào th́ quân quyền càng xếp lại chừng nấy.

 

Vua Á Đông th́ họ không làm như thế. Họ lựa ở trong các lời nói của ông Khổng ông Mạnh, hoặc ở trong sách cổ có những câu nói có nhiều ư nghĩa để họ dựa vào đó; họ lập ra pháp luật để bó buộc cai trị dân; cái ngôi vua th́ gọi là con Trời, nhưng họ cũng cứ xưng họ là người, chẳng những họ không đứng ra cái ngoài hàng bà con của dân mà họ lại đứng ra vào cái hàng thân thiết của dân, như là ta nói "quân, sư, phụ", lại thường nói "Vua, Cha, Chồng". Dù ở chốn hương thơm rách nát không biết ông vua thế nào, nhưng mà họ thấy đứng vào hàng cha, thầy, chồng th́ họ cũng đứng vào đám thân thiết. Dân ngu th́ họ cứ kính cứ yêu, chứ họ có biết đâu đến hồi giận của ông vua th́ ông giết cả ba họ người ta, chớ có khi nào làm hại làm ác như thế. C̣n khi cha mẹ đẻ ta ra, th́, đói, no, sống, chết, thế nào cũng ở trong tay mẹ ta, nào ông vua có biết đến đâu. Thế mà đến hồi tuổi ta lồng lộng lớn lên th́ đánh một tiếng là "Tôi trời con vua". Ông vua muốn cho sống th́ được sống, ông vua muốn cho chết th́ phải chết, ta không có thể chối căi lại được, là nghĩa lư ǵ?

 

Dân bên Âu Châu thượng vơ, cho nên ḍng quư tộc chư hầu phải có vơ công mới lên được, mà đă lên được th́ khó mất lắm. C̣n bên Á Đông này, cái cách quí tộc lại chuộng thi văn, mà trong thi văn đó ai đậu mới được làm quan, ai không đậu th́ thôi, bên quan vơ th́ chỉ hồi có giặc hay là hồi khai quốc mới có người tài thật, kỳ dư th́ vơ chức chỉ là để thưởng cho những người dốt nát. Thí dụ như một người đi lính từ 20 tuổi đến 50 tuổi,th́ thế nào cũng lên được chức Lănh binh, Đề đốc hưởng được cái mùi phú quư ít năm, nghĩa là ḿnh ăn ở miễn sao cho người ta đừng ghét là được. Ấy là cái mưu quân chủ rèn tập cái trí dân ở Á Đông là cho khờ khĩnh. Ta thí dụ nước ta đă mất nước mấy mươi năm rồi, mà đến kỳ thi ai cũng khí khủm lo cho đậu được một chút mới thôi. Hễ đậu được th́ cho là mồ mả ông cha có phúc. C̣n người có thế hay là có tiền th́ cũng vác đi lo làm quan, cũng kiếm một cái hư hàm. Chừng chúng ta đi ra Hà Nội, ra Huế, ta thấy những bọn mang thẻ bài ngà nó đi đụng đầu với nhau, c̣n một bọn th́ đang vác tiền đi lo, th́ ta cho là bọn điên cuồng ngu dại, ta không biết cái óc chúng nó ra thế nào, nhưng mà ta biết rằng cái giống đó là giống đă gieo mầm từ các đời vua trước đă mấy ngh́n năm rồi.

 

Nói tóm lại cách chuyên chế ở Á Đông này tôn lên mấy lời tà thuyết, như là câu "lọt ḷng mẹ ra đă phải chịu cái nghĩa vua tôi". Nhưng mà ta có biết rằng "quân thần dĩ nghĩa hiệp" là nghĩa làm sao? Vậy cho nên có người họ chán, họ bỏ đi ẩn th́ bọn chuyên chế nó lại lập ra cái luật "hữu tài bất di quân dụng" nghĩa là có tài mà không cho vua dùng, nó lập ra cái luật "yêu quân", nghĩa là nũng vua, để mà phạt bọn người ấy. Nó sợ rằng dân biết chính trị nhiều th́ dân nổi lên cách mạng, cho nên nó cấm học tṛ và dân không được nói đến chính trị. Hết thảy những cách chuyên chế đó, nghĩa là họ bảo dặn rằng: "Mày muốn làm ǵ làm, nhưng đừng động đến cái ngôi vua của con cháu tao".

 

Có hay đâu giữ khéo th́ dân trong nước không động đến ngôi vua của con cháu họ thật, nhưng mà ngoại quốc đến lấy th́ dễ như chơi, bởi v́ dân nó ngu! Nó không biết nước là cái ǵ cả. Ta thử xem cái gương nhà Tống trước th́ mất với Liêu, rồi sau mất với Kim, rồi sau mất với Mông Cổ. C̣n nhà Minh th́ mất với Măn Châu, Cao Ly th́ mất với Nhật, Việt Nam th́ mất với Tây.

 

Thương hại thay trong hai ngh́n năm các nhà vua chẳng ngó chi đến lợi hại dân tộc, chỉ lo tính toán để đè nén cái trí dân, để mà giữ chặt cái ch́a khóa tủ sắt ngôi Thiên Tử cho con cháu ḿnh. Nhưng mà có hay đâu, dân đă ngu th́ nước phải yếu, vua quan lại nghênh ngang tham nhũng nữa, như thế tất loạn, loạn th́ ngôi vua mất. Nếu dân ngu quá, yếu quá không đủ dấy loạn được, th́ các nước khác nó tràn vào, ấy là cái lẽ tự nhiên, làm ǵ thế nào cũng không khỏi mất. Cho nên xưa nay cái ngôi vua thay đổi luôn, cũng như cái ghế hạng nhất ở rạp hát vậy.

 

CÁI QUÂN CHỦ LỢI HẠI THẾ NÀO?

 

Vậy bây giờ ta tóm lại để coi cái lợi hại về quân chủ như thế nào, th́ ta thấy bất kể là Á là Âu, ở xứ nào, dân tộc nào mà lập thành nước để đến bây giờ, đều là nhờ những anh hùng hào kiệt đời xưa, họ ra cầm đầu cho dân, ngoài th́ đối phó với các dân tộc khác, trong th́ sửa sang lại việc ḥa b́nh ở trong nước. Những cái công đức của các ông đó ta cũng nên khen ngợi, đáng nghi nhớ, chớ không phải không. C̣n cũng có ḍng dân, trước c̣n đứng được, sau lại không có anh hùng hào kiệt đứng ra chống chỏi, th́ lại bị nước khác nuốt mất. Xem vậy th́ cái lợi của quân chủ ở đời thượng cổ quư không ǵ bằng. Tuy các ông cũng có mưu về lợi riêng, nhưng chúng ta cũng có thể tha thứ được. C̣n cũng có một cái dịp dùng cái quyền quân chủ rất tốt, như nước Nhật nước Xiêm, khi người Âu Châu mới qua th́ dân c̣n ngơ ngác không biết ǵ, thế mà nhờ trên có vua anh hùng, dưới có các quan tài trí, đem đường chỉ lối cho dân tấn tới lại càng mau. Vậy th́ cũng là một sự hay. C̣n từ đó sắp sau, chỗ nào dân không thể nhờ được dịp đó th́ cái quân chủ là một đồ vô dụng.

 

Ta xem bên Tàu 30 năm trước, vua Quang Tự đă hạ chiếu duy tân, v́ có một người thiếp của cha, mê trai, tham của, không chịu thay đổi chính trị, chẳng những làm cho ḍng vua Măn Châu mất, mà làm cho Tàu đến nay hăy c̣n khốn đốn. Vua Cao Ly, bên vợ th́ duy tân, bên cha th́ thủ cựu, đánh nhau măi, giết nhau măi, rút cuộc lại cha mẹ th́ bị ở tù, vợ th́ bị giết, ḿnh th́ hai tay bưng nước đưa cho Nhật, rồi bị cách chức.

 

Nhắc đến ông vua nước ta là ông Tự Đức mà đến bây giờ mấy ông quan già và mấy ông đồ già c̣n ca tụng là "Thánh Quân", khi người Tây mới qua, quan binh th́ cũng có như ông Nguyễn Tri Phương, như ông Vơ Trọng B́nh xin đánh, mà nói có muốn đánh th́ phải xuất tiền đi ngoại quốc mua súng ống về mới có thể đánh được. Nhưng mà ông vua ấy có tính thương tiền tiếc bạc, cứ muốn chôn dưới đất, chẳng muốn đem mua cái ǵ cả, ông trả lời với các quan binh rằng: "Các anh muốn đánh th́ đánh, nhưng mà nếu các anh đánh không hơn th́ các anh mới để mẹ con trẫm vào đâu?" Làm ép cho mấy quan vơ như Vơ Trọng B́nh bỏ về, c̣n ông Nguyễn Tri Phương để cho Tây bắt, rồi không ăn mà chết. Cũng có người học thức như ông Nguyễn Trường Tộ, khuyên vua dạo qua bên Tây, xem xét cái văn minh của họ rồi cho người qua học, các quan văn cũng có nhiều người xin thế, mà ông vua trả lời rằng: "Nhật nó là ḍng Mọi, Xiêm nó là ḍng Mọi; Mọi th́ nó học với Mọi được, chớ như ta là con Thần cháu Thánh, lẽ nào ta lại đi học với Mọi hay sao?"

 

Thôi! Tôi không đoán cái hay cái dở của ông vua đó, để các Ngài nghe rồi các Ngài sẽ đoán xét các ông vua đó là ông vua ǵ. Mẹ con ông chết th́ có chỗ chôn, c̣n mẹ con hai mươi triệu bơ vơ đến bây giờ đó th́ sao? Bọn mà ông cho là mọi rợ th́ bây giờ nó đă tấn tới hết cả. Hai mươi triệu khi xưa không đến mọi rợ mà bây giờ chẳng những hóa ra mọi rợ, mà lại hóa ra tôi đ̣i hèn hạ nữa!

 

QUÂN TRỊ TỨC LÀ NHÂN TRỊ

 

Đây hăy nói tóm lại quân trị tức là nhân trị. Quân trị chủ nghĩa, tuy có pháp luật mặc ḷng, nhưng pháp luật cứ tự tay ông vua lập ra, chứ c̣n dân th́ không hay biết ǵ hết. Vậy cho nên khi nào gặp một ông vua thông minh anh hùng, hiểu được cái sự quan hệ giữa dân với nước là thế nào, mà trừng trị lũ quan tham lại nhũng, để cho dân được yên lặng làm ăn, th́ dân giàu nước mạnh, mà cái th́ giờ của vua sống được bao nhiêu th́ nước c̣n được thái b́nh bấy nhiêu.

 

C̣n mấy ông vua hôn ám th́ ông sống với đàn bà con gái, với bọn hoạn quan, c̣n biết ǵ đến nước trao chính quyền vào trong tay mấy đứa nịnh thần, người đă hư th́ nước cũng đổ thôi. Cho nên ông Khổng Tử có nói rằng: "Văn vơ chi chính bố tại phương sách, kỳ nhân tồn tắc kỳ chánh cử, kỳ nhân vong tắc kỳ chính tức", nghĩa là cái chính trị vua Văn vua Vơ c̣n chép ở trong sách, có người chính trị giỏi th́ cái chính trị trong sách đó mới thi hành ra, nếu không có người giỏi th́ cái chính trị ấy mất. Tuân Tử th́ nói rằng: "Hữu trị nhân, vô trị pháp" nghĩa là có người hay làm hay chứ không có cái pháp luật nào hay được. Ông Mạnh th́ kiêm cả hai ông mà nói rằng: "Đồ thiện bất túc dĩ vi chính, đồ pháp năng dĩ tự hành", nghĩa là có người giỏi mà không có pháp luật th́ cũng không làm chính trị được; có pháp luật mà không có người giỏi th́ pháp luật cũng không tự làm lấy được.

 

Mấy ngh́n năm nay, mấy ông vua giỏi, tướng giỏi hết sức mà tránh cho khỏi cái chữ quân trị là nhân trị, nhưng mà không được, v́ là lập phép này phép kia cũng tự tay vua, đến khi đạp đổ đi cũng tự tay vua.

 

Ấy tôi nói những ông vua biết lo mà chữa cho khỏi chữ nhân trị là từ đời Tống, đời Đường sắp lên, những ông vua hiền minh th́ thế. C̣n từ đó sắp xuống th́ chuyên chế quá lắm. Xem như ông Minh Thái Tổ đặt ra cái luật "hữu tài bất vi quân dụng". Nghĩa là đặt ra cái luật hễ ai mà không ra cho vua dùng th́ có tội. Ấy là để bắt người ta phải ra cho ḿnh áp chế hết cả, chớ không cho ai ở ẩn nữa. Về đời Càn Long lại đặt ra luật "yêu quân" nghĩa là có tài mà buộc vua cầu cạnh ḿnh th́ có tội. Những cái luật đó th́ c̣n có ích ǵ cho dân tộc, cho nhà nước đâu, chỉ làm sướng cái óc kiêu ngạo, làm cho sướng cái xác thịt của ông "Hoàng Đế" đó thôi. Vua đời xưa th́ c̣n cầu hạ sĩ, chứ c̣n vua đời sau th́ cứ nằm ngửa đó, thằng nào có tài mà không cho ra cho tao dùng th́ tao bỏ tù, th́ c̣n ǵ sang trọng hơn nữa.

 

Từ năy đến giờ tôi nói về cái lịch sử và triết học quân trị là nhân trị. Đây tôi xin kể thêm vài cái chứng thật cho anh em dễ hiểu. Nhân trị nghĩa là cai trị một cách rộng răi hay là nghiêm khắc chỉ tùy theo ḷng vui, buồn, thương ghét của một ông vua mà thôi, pháp luật tuy có cũng như không.

 

Thí dụ như ông Gia Long lấy cái luật của đời Càn Long nước Tàu để trị dân Việt Nam; trong cái luật đó nói rằng: "phí công quân bất hầu", nghĩa là không có công đánh được giặc th́ không phong tước hầu. Vậy th́ ông Nguyễn Văn Thành phong tước hầu, và làm đến trung quân, chẳng qua là ông Gia Long có tấm ḷng công b́nh mà xét cho cái công trạng của ông ấy theo đánh giặc từ nhỏ đến lớn. Sao tôi dám nói vậy? Bởi v́ sau đó con ông Thành có làm một bài thơ chơi, nghĩ cũng chẳng tội lỗi ǵ, mà ông Gia Long giết tới ba họ. Như vậy chẳng qua là khi cơn giận ông lên th́ ông giết, chớ có pháp luật ǵ đâu.

 

Tôi nhắc qua một cái tích của ông Tự Đức mà tôi đă nói trên kia. Năm ông Tự Đức thứ 25, dân Trung phần chết đói, nhà nước đă lo phát chẩn được một ít rồi, các quan lại xin trích tiền thuế trong các tỉnh, các chủ huyện để trữ lại trong xă thương các làng, pḥng năm các dân có đói chăng, th́ ông ta cho phép dân được đem tiền đem lúa ra nạp quyên mà lấy chức Bá Hộ, Bát phẩm, Cửu phẩm. Nhưng mà ông nói đói quá có lúa có tiền đâu mà quyên. Ông xuống dụ các quan cho đàn quyên chịu đă, chừng nào đóng đủ số tiền đó th́ sẽ phong sắc cho. C̣n tiền đóng th́ cứ để lại cho đàn ấy. Cái dụ xuống nói rơ ràng như thế. Cách một năm th́ thấy cái dụ khác kể hết tiền chưa đóng và đă đóng rồi, bắt phải đem hết ra tỉnh để cấp cho lính đánh giặc. Tỉnh sức xuống phủ huyện, phủ huyện sức xuống các làng. Dân trả lời rằng vua cho quyên chịu, chớ không bắt đóng ngay, năm này mất mùa dân không chịu đóng, mà ǵ nó cũng không có mà đóng. Quan tỉnh tư Bộ, bộ tâu Vua, Vua phải phải làm tội hết những quan ấy. Nhưng mà trong luật Việt Nam những cái luật tiền bạc thuộc về dân qua qua lại với nhà nước th́ ít thấy lắm các quan không biết theo mặt luật ǵ mà làm án, phải tâu lên vua hỏi phải làm án ǵ, nhà vua bắt làm theo luật "thượng thư bất dĩ thiệt" nghĩa là chiếu theo luật các quan dâng thư cho vua nói về chính trị mà không thật. Quan Bộ cứ đó mà làm tội. Đến khi tư về các tỉnh, người th́ sáu năm, người th́ tám năm, người th́ mười hai năm tù. Gia dĩ đang khi đói khát, cha xa con, vợ bỏ chồng, tưởng quyên cái Bát, Cửu Phẩm để lấy làm vui, hay đâu không được vui mà lại phải ở tù. Thế nên cả nhà, cả họ ai cũng lấy làm đau ḷng xót ruột. May đâu cái án đó đi đến Quảng Ngăi, gặp một ông Ấn Sát, ông ấy th́ giỏi luật lệ mà có ḷng thương dân, lo việc nước. Ông ấy là người Bến Tre về tỉnh Vĩnh Long tên là Nguyễn Thông hiệu Kỳ Xuyên, sau lục tỉnh mất th́ ông chạy ra Phan Thiết. Ông ấy cứ từ câu mà bẻ hết cái án, rồi ông gởi trả lại cho Bộ, ông nói rằng: "cái vụ này là chỉ có vua và quan nói dối dân, chứ dân không nói dối ai chút nào cả". C̣n chiếu theo luật "thượng thư bất dĩ thật" th́ không đúng vào đâu cả. Ông Tự Đức biết ḿnh lỗi, nhưng mà mắc cỡ xui cho người khác kiện ông Nguyễn Thông rồi cách chức ông đi, muốn trị tội nặng. Nhưng dân Quảng Ngăi và dân các tỉnh hết sức bênh vực cho ông ta, cho nên cũng chẳng làm hại cho ông được, chỉ đuổi ông ta đi mà thôi. Đây nói lược qua một hai điều cho các Ngài nghe, chứ tôi kể hết cái sử Tàu và Việt Nam th́ mấy ngày cũng không hết.

 

NÓI QUA DÂN TRỊ CHỦ NGHĨA

 

Nay khắp cả thế giới những nước nào đă theo kịp được một ít văn minh Châu Âu, hay là hiểu được một ít tư tưởng tự do, th́ ai cũng hiểu được cái tiếng dân chủ là thế nào, hay là dân trị là thế nào.

 

Bên Âu châu có mấy nước quân chủ mặc ḷng, nhưng nước nào cũng có đảng Dân chủ ở trong thượng, hạ nghị viện cả. Duy có nước ta th́ như trong lục tỉnh này thuộc với Tây đă hơn sáu mươi năm, cái chữ "République" th́ nói luôn trên miệng, nhưng mà chẳng t́m kiếm nghĩa lư như thế nào, so sánh với dân trị chính thể cũ của nước ta ra thế nào! Ấy là nói những người có ăn học, ư tôi xem h́nh như các Ngài đoán trước rằng có quân chủ là hơn. C̣n nhất là dân nhà quê chẳng những là không biết dân chủ là ǵ, mà đối với vua th́ thờ trên đầu như thờ Thần thờ Thánh; chẳng những không nghĩ đến sự "phải có hay là không" mà h́nh như có ai nghĩ đến việc đó th́ phải bị sét đánh, đá dằn, voi chà, ngựa xé. Khi nào nghe nói bất luận là ông vua nào, nghe qua th́ trong ḷng đă vui mừng hớn hở, nghĩa là ông ấy chắc là ḿnh trông cậy được, rất dở là mới đây việc Phan Xích Long c̣n xảy ra trong xứ này. Vậy mới biết rằng cái độc quân chủ vào óc dân ta sâu quá, mà cái tŕnh độ của dân ta cũng thấp quá, chỉ có một người mà nói: "Mầy phải trung với người này phải kính với người này", th́ nó mới hiểu. Mà nếu cứ nói ra cái tên nước Việt Nam mà rằng: "Ấy là nước ông cha mầy, mầy phải thương", th́ tay nó không rờ được, mắt nó không trông thấy được th́ nó không thể làm thế nào mà thương được. Vậy th́ cứ trừ ra một cái nhà, một cái vườn, vài mẫu đất nội chỗ con mắt nó thấy đó th́ nó thương được mà thôi. Đă mấy năm nay tôi thường thấy nhà báo hay nhà diễn thuyết, hễ mở miệng ra th́ nói nước có hai mươi triệu quốc dân, trong cái giọng nói th́ h́nh như có cái danh giá, có sự khoe khoang, có sự tin cậy. Nhưng mà tôi nghĩ trong hai mươi triệu ai cũng biết có nhà mà không biết có nước; như thấy trong cái nhà nào trong lúc rủi ro có ba, năm người con trai bị chết tuyệt tự, hay nhà nào ruộng đất mà bị kiện thưa, hay là bị con ham cờ bạc th́ xúm lại nói ồn ào khắp dân gian, cho là việc quan hệ nhất ở trong xứ này. C̣n đến việc "mất nước" th́ chẳng ai mơ màng vào đâu. Một dân tộc mà đối với nước lơ láo lạt lẽo như thế cũng khốn nạn thật! Dân như vậy mà muốn bỏ vua đi mà lập ra dân quốc, chắc trong các Ngài có ông cũng lấy làm lạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng v́ cái độc quân chủ giết hẳn cái ḷng ái quốc của dân Việt Nam ta, bây giờ muốn cho dân Việt Nam ta biết nước là của chúng nó, th́ phải đem cái tụi bù nh́n đó vất hết cả đi, th́ nó mới có thể t́m kiếm cái nước đó là nước của ai? Mà ṇi giống ta thông minh, có lẽ một ngày kia sẽ gặp thấy rằng ở trong cái miếng đất mấy ngh́n năm lưu truyền lại đây, cái quyền lợi của nó hăy c̣n nhiều. Cái quyền phép của nó cũng có nhiều, rồi nó sẽ hiểu rằng xưa nay người mà gọi rằng vua quan đó, chẳng qua là người thay mặt làm việc cho nó, nếu làm không xong th́ nó đuổi đi cũng không có lỗi ǵ.

 

Khi nào dân đă hiểu như thế th́ nó mới biết thương nước. Mà nó có biết thương nước th́ một ngày kia mới mong tự do độc lập được, chứ không thế th́ cứ đời đời làm tôi mọi măi.

 

SAO GỌI LÀ DÂN CHỦ?

 

Câu này ở Châu Âu th́ không cần phải cắt nghĩa cho nhiều, nhưng mà ở trong xứ ḿnh th́ tôi cắt nghĩa mau mau để cho người ta hiểu cái đại lược.

 

Lịch sử – bất cứ là dân nước nào số người học thức cũng là phần ít cả, thường thường nhờ cái đảng thượng lưu, trung lưu d́u dắt nó đi ấy lẽ thường. Nhưng mà duy có dân châu Âu khác với dân ta có một việc; là từ khi bắt đầu mới khởi ra th́ họ cũng sùng trọng quân chủ. Nhưng không biết thế nào hồi nước Hy Lạp họ lại có cái hộ gọi là Trưởng giả hội nghị, th́ do ông vua nhóm họp lại những bậc quí tộc mà lập pháp luật ban cho dân. Lại có một cái hội tên là Quốc dân hội nghị, phàm những luật lệ mà ông vua cùng những người quí tộc đă đặt ra th́ phải giao cho hội ấy xem có bằng ḷng th́ mới được làm. Sau đến nước La Mă th́ có hội nghị "một trăm người" th́ lấy trong quân lính mà sắp đặt ra hội ấy, phàm xứ ấy có việc ǵ lôi thôi th́ hội ấy bàn. C̣n sau đến hồi ḍng vua La Mă đă mất, th́ có một cái hội "La Mă nguyên lăo viện", lại một hội "La Mă b́nh dân viện". Cho nên sau khi La Mă đổi làm đế quốc chuyên chế mà cái phép La Mă cũng phát đạt luôn luôn. Bây giờ các nước đâu đâu cũng bắt chước La Mă cả.

 

Trong một lối từ khi mọi Nhật Nhĩ Man tràn xuống phá La Mă đế quốc, các nước châu Âu được độc lập hết cả, th́ cái chính thể hội nghị ấy đă mất đi đến mấy trăm năm.

 

Lạ lùng thay người nước anh c̣n giữ lại được gọi rằng "Nhân dân hội nghị", "Hiền giả hội nghị", hai hội ấy đều là vua nhóm những kẻ tài trí trong dân gian để giao cho cái quyền "lập pháp". Đến nay thành ra cái Hạ Nghị Viện của Anh bây giờ, mà đến thế kỷ 17-18 lại truyền bá ra cả lục địa châu Âu. Ấy là nói lược qua cả lịch sử dân quyền châu Âu.

 

ĐÂY TÔI XIN NÓI QUA CHÍNH THỂ DÂN CHỦ LÀ THẾ NÀO?

 

Bây giờ bên châu Âu trừ nước nào dân c̣n ngu dại, c̣n th́ theo chính thể dân chủ. Đây tôi nói về cái chính thể bên Pháp - ở trong nước có một Hạ Nghị Viện quan hệ nhất. Số nghị viện th́ trên dưới sáu trăm, dân đúng hai mươi mốt tuổi trở lên th́ ra bầu cử. Dân hai mươi lăm tuổi trở lên th́ được ra ứng cử. Được cử rồi th́ gọi là Hạ Nghị Viện. Số phận của nước Pháp cầm ở trong tay cái hội ấy, hội ấy th́ chủ quyền để lập pháp luật. Thứ nữa có một Nguyên Lăo Nghị Viện. Cái viện ấy lại không phải dân cử. Các hội đồng ở các tỉnh các hội nào mà nhà nước đă nhận có cái nhân cách, và những người làm việc nhà nước th́ lại ra ứng cử. Hội ấy th́ để coi về việc tiền bạc.

 

Khi nào bắt đầu đặt Tổng Thống, hay là thiếu mà đặt lại, th́ hợp số người trong hai viện ấy lại làm bỏ thăm. Người ta ứng cử cũng là ở trong hai viện ấy. Ai được nhiều thăm th́ làm Tổng thống. Khi Tổng thống đă được bầu cử rồi, th́ phải thề trước mặt hai viện ấy rằng: "Cứ giữ theo hiến pháp dân chủ, không phản bạn, không theo đảng này chống đảng kia, cứ giữ công b́nh, nếu có làm bậy th́ dân cứ trục xuất ngay". Trước th́ có Mac Mahon, sau th́ có Millerand bị cách chức, cũng vi phạm hiến pháp.

 

C̣n chính phủ th́ cũng bởi trong hai viện ấy mà ra. Nhưng mà giao quyền cho đảng nào chiếm số nhiều ở trong hai viện ấy th́ được tổ chức Quốc vụ viện (tức là chính phủ, ṭa nội các). Theo Quốc vụ viện bây giờ chừng đâu cũng đến vài chục bộ, nhưng không phải ăn rồi ngồi không, vênh râu lên đó như mấy ông Thượng thư ta đâu. Ông nào cũng có trách nhiệm ông ấy cả. Nếu cái ǵ mà làm không bằng ḷng dân, thế nào cũng có người chỉ trích. Bởi v́ ở trong hạ nghị viện thế nào cũng có hai đảng, một đảng tả một đảng hữu; nếu cái đảng tả chiếm số nhiều mà cầm quyền trong nước th́ đảng hữu xem xét chỉ trích; cho nên có muốn làm bậy cũng không được.

 

Trong nước đă hiến pháp, ai cũng phải tôn trọng hiến pháp. Cái quyền chính phủ cũng bởi hiến pháp qui định cho, lười biếng không được, mà dẫu muốn áp chế cũng không chỗ nào tḥ ra được. Vả lại khi có điều ǵ phạm đến pháp luật, th́ người nào cũng như người nào, từ ông Tổng Thống cho đến một người nhà quê cũng đều chịu theo một pháp luật như nhau.

 

Các quan chức về việc cai trị chỉ có quyền hành chính mà thôi, c̣n quyền xử đoán th́ giao cho các quan án là những người đă học giỏi luật lệ, có bằng cấp. Các quan ấy th́ chỉ coi về việc xử đoán, có độc quyền độc lập, cứ theo lương tâm công b́nh, chiếu theo pháp luật mà xử, xử chính phủ cũng như xử một người dân. Các quan án ở về một viện riêng gọi là Viện Tư Pháp.

 

Quyền tư pháp cũng như quyền hành chính của chính phủ, và quyền lập pháp của nghị viện, đều đứng riêng ra không họp lại trong tay một người nào. Đây là nói sơ lược mà thôi, muốn hiểu kỹ cái chính thể dân trị th́ phải chuyên môn mới được.

 

Xem vậy th́ biết dân trị tức là pháp trị (lấy phép mà trị người). V́ quyền lợi và bổn phận của mọi người trong nước đều có pháp luật chỉ định rơ ràng, không khác ǵ là đă có đường gạch sẵn, cứ trong đường ấy mà đi tự do. Muốn bước tới bao nhiêu cũng không ai ngăn trở, chỉ trừ khi nào xâm lấn đến quyền lợi của người khác th́ không được. V́ đối với pháp luật th́ mọi người đều b́nh đẳng không có ai là quan, ai là dân cả.

 

*

 

* *

 

So sánh hai chính phủ quân trị và dân trị, ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn chủ nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ư riêng của một người hay là của một triều đ́nh mà trị một nước, th́ cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được ấm no vui vẻ là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo ḷng của người chăn. C̣n như theo cái chủ nghĩa dân trị, th́ tự quốc dân lập ra hiến pháp, luật lệ, đặt ra các cơ quan để lo việc chung cả nước, ḷng quốc dân muốn thế nào th́ làm thế ấy. Dù không có người giỏi làm cho hay lắm, cũng không đến nỗi phải đè đầu khốn nạn làm tôi mọi một người, một nhà, một họ nào.

 

Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của ḿnh th́ càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. C̣n dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của ḿnh vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao th́ làm, mà ḿnh không hành động, không bàn luận, không kiểm xét th́ dân ấy phải khốn khổ mọi đường.

 

Anh em chị em đồng bào ta đă hiểu thấu các lẽ, th́ phải mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi!

 

Nguồn: triethoc.edu.vn/vi.wikisource.org

 

 

 

 


 

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

  Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVLearningLịch SửTác PhẩmChính NghĩaVấn ĐềĐà LạtDiễn ĐànChân LưBBCVOARFARFISBSTác GỉaVideoForum

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 


Sai Gon Echo

Viễn Đông Daily

Người Việt

Việt Báo

Việt List

Xây Dựng

Việt Thức

Việt Tribune

Bia Miệng

Saigon Times USA

Người Việt Seatle

Cali Today

Dân Việt

Việt Luận

Nam ÚcTuần Báo

Tin Mới

Tiền Phong

Xă Luận

Dân Trí

Tuổi Trẻ

Express

Lao Động

Thanh Niên

Tiền Phong

Tấm Gương

Sài G̣n

ThếGiới

Bắc Bộ Phủ

Nguyễn Tấn Dũng

Văn hóa NA