Một vài nhận định về Lời Kêu Gọi "bất tuân dân sự" của ḥa thượng Thích Quảng Độ

 

 

 

Trần Thanh

 

 

 

 

 

 

Ngày 29/3/2009 vừa qua, ḥa thượng Thích Quảng Độ trong nước đă ra Lời Kêu Gọi "một tháng biểu t́nh tại gia để chống việc lấy vàng dân tộc đổi nhôm nước ngoài". 

 Xin quư vị lưu ư đến cái tựa đề. Mục đích của việc biểu t́nh chỉ nhằm để chống lại việc khai thác quặng mỏ bô-xít (chống Trung Cộng). Như vậy không phải là chống cộng sản. Mục đích của việc chống cộng của chúng ta là phải hủy diệt cái chế độ đó chớ không phải công nhận nó vẫn tiếp tục tồn tại và chỉ yêu cầu nó "sửa sai". Lời Kêu Gọi của Thích Quảng Độ chính là một cạm bẫy. Nó không khác ǵ những lời kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước cùng hợp tác với chính quyền việt gian cộng sản chống giặc ngoại xâm Trung Quốc, chống việc Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng-Trường Sa! Đây là đ̣n đánh lạc hướng của bọn việt gian cộng sản và bè lũ tay sai mà trước đây tên cựu đại tá công an việt cộng Lê Hồng Hà, Bùi Tín và đảng cướp Việt Tân đă ra sức cổ động om ṣm. Bọn chúng đă kêu gọi như thế này: 

- Đă là người Việt, bất kể là quốc gia hay cộng sản, phải cùng đoàn kết lại, cùng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng để cùng nhau chống giặc ngoại xâm! Những bất đồng chính kiến ǵ đó hăy tạm gác qua một bên, sẽ giải quyết sau!

 Chúng ta cần phải tỉnh táo để xác quyết những mệnh đề như sau: 

Mệnh đề một: - Kẻ thù chính của chúng ta là bọn việt gian cộng sản và bằng mọi giá chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng.  

Mệnh đề hai: - Việt gian cộng sản chính là nguồn gốc gây ra trăm ngàn tai họa cho đất nước, kể cả việc rước voi Trung Cộng về giày xéo mả tổ. Sở dĩ Trung Cộng xâm chiếm hải đảo Hoàng-Trường Sa và công khai ra vào nước ta như đi chợ để khai thác mỏ là v́ bọn chó việt gian cộng sản đă tự nguyện mở cửa dâng hiến. Chúng ta đánh là phải đánh vào cái gốc chớ không đánh vào cái ngọn. Nếu triệt được cái gốc th́ cái ngọn sẽ tự nhiên chết. Một khi bọn việt gian cộng sản bị tiêu vong rồi th́ băng đảng Việt Tân sẽ chết theo. Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương cũng sẽ hết đường sống. Cũng ví như muốn bài trừ nạn ma túy tận gốc th́ chính quyền phải diệt bọn trồng ma túy, bọn vận chuyển và phân phối ma túy chớ không ai diệt trừ ma túy bằng cách đi bắt bớ những kẻ hút chích. Đó chỉ là diệt trừ cái ngọn, một việc làm vô ích. 

Muốn giải quyết việc Trung Cộng xâm chiếm đất đai, việc trước tiên ta phải làm là tiêu diệt bọn việt gian cộng sản. Một khi đă diệt được tên tay sai nội ứng rồi th́ việc vận động toàn dân chống giặc ngoại xâm không phải là khó. Lịch sử hàng ngàn năm của nước ta đă chứng minh điều này rồi. Bọn Trung Cộng bị mất tên tay sai nội ứng sẽ trở nên lúng túng, không dễ dàng ǵ thao túng đất nước ta như bọn chúng đang làm. Năm 1974, Việt Nam Cộng Ḥa đă từng giáng cho bọn Trung Cộng một đ̣n đích đáng! Đây là tự hào lịch sử mới nhất mà chúng ta cần nhớ và luôn luôn tự tin là chúng ta thừa sức chống bọn giặc ngoại xâm Trung Cộng! 

Mệnh đề ba: - Mệnh đề ba là nhấn mạnh mệnh đề một thêm một lần nữa: Đó là, phải trị bệnh tận gốc, phải tiêu diệt bọn việt gian cộng sản. Tất cả mọi công sức, tiền bạc của chúng ta là phải nhằm đánh vào cái gốc, chặt bỏ cái gốc th́ những cành lá cây, ngọn cây sẽ tự động chết.  

Thằng kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm đă cướp mất nhà của chúng ta th́ không lo chống hoặc không dám chống mà cứ đi vận động toàn dân đi hợp tác với nó để chống thằng hàng xóm! Nó với thằng hàng xóm chính là đồng đảng mà đi hợp tác với nó chính là tự sát! Có khác ǵ khi đi vào ṣng cờ bạc chơi, chúng ta vô t́nh hợp tác với thằng c̣ mồi cờ bạc để cùng với nó "quyết tâm" đánh cho thằng chủ ṣng bài .... sạt nghiệp!!!

 

 

NHẬN ĐỊNH VỀ BA YÊU SÁCH CỦA H̉A THƯỢNG QUẢNG ĐỘ*:

 

(xin coi phần phụ đề đính kèm) 

 

Yêu sách một: Rất ngu và rất thối. 

Nếu bọn việt gian cộng sản là một chính quyền thực sự v́ dân v́ nước th́ bọn chúng thừa biết chúng phải làm ǵ để bảo vệ giang sơn đất nước. Không việc ǵ chúng ta phải đi làm thầy dùi, khuyên bọn chúng phải làm thế này, thế nọ để bảo vệ lănh hải. Bọn chúng sẽ chửi chúng ta rằng "chúng mày là những thằng ngụy bị thua trận, bị mất nước, không việc ǵ phải lên mặt dạy khôn chúng ông!" Lúc đó đưa cái mặt nhục ra mà nghe! 

Cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng không việc ǵ phải mất công đi vận động quốc tế can thiệp, bảo vệ thềm lục địa. Bọn việt gian cộng sản phải chịu trách nhiệm trước toàn dân và lịch sử về việc này. Bọn chúng sẽ bị toàn dân xét xử. Chúng nó cứ ăn ốc rồi chúng ta cứ đi đổ vỏ hay sao? Vài ví dụ cụ thể: 

- Chúng nó đi buôn người th́ chúng ta nai lưng ra đi quyên tiền để giúp đỡ những nạn nhân, rồi đi vận động quốc tế chống buôn người! 

 - Chúng nó buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ, buôn ma túy, buôn lậu ..v..v.. (hiện nay cơ quan "từ thiện" quy mô lớn nhất ở hải ngoại là đài truyền h́nh SBTN và Trung tâm băng nhạc Asia rất hăng say hoạt động "từ thiện" trong lănh vực này!)  

- Chúng nó làm hàng giả, hủy diệt môi sinh ..v..v.. 

Tại sao cứ lo đi diệt những cái ngọn mà không lấy búa ŕu đốn mẹ nó gốc cây đi là xong?

 

 Yêu sách hai: Cũng rất thối và rất ngu!  

Đây là yêu sách ruồi bu. Có khác ǵ chúng ta yêu cầu một con đĩ tuột quần ra để chúng ta kiểm tra sự toàn vẹn của cái .... màng trinh của nó! Toàn dân có biết được sự toàn vẹn hay không toàn vẹn của lănh thổ th́ giải quyết được điều ǵ? Thân phận nô lệ vẫn làm nô lệ! Chính v́ muốn được làm nô lệ cho nên ông Độ chỉ dám yêu sách đ̣i kiểm tra "cái màn trinh của con đĩ" chớ không dám vùng lên đạp đổ bạo quyền! 

Yêu sách ba: Ngu xuẩn và t́nh nguyện đi làm chó săn, tay sai cho bọn việt gian cộng sản! 

 

*Ngu xuẩn: Bất tuân dân sự và biểu t́nh tại gia  

- Hiện nay không cần lời kêu gọi của ông Quảng Độ, hàng triệu người đang bị thất nghiệp,đang nằm chèm bẹp tại nhà, phải chăng họ là những người "bất tuân dân sự, biểu t́nh tại gia"??? 

- Hàng chục ngàn gia đ́nh những thằng tư bản đỏ đang cờ bạc, hút sách, trác táng quanh năm suốt tháng tại gia, phải chăng bọn chúng là những kẻ "bất tuân dân sự, biểu t́nh tại gia"? 

- Hàng chục ngàn những thằng nghiện thuốc phiện, dân làng bẹp, suốt ngày đêm nằm bên cạnh cái bàn đèn, phải chăng là thành phần "bất tuân dân sự, biểu t́nh tại gia"??? 

- Biểu t́nh tại gia là hành động hèn nhát và ngu xuẩn chớ không phải là "dũng cảm(!) và biểu dương(!) lực lượng" như ông Quảng Độ đề cập trong Lời Kêu Gọi. Đây là h́nh thức nói mỉa mai, xỏ lá, do bọn giặc viết sẵn, ông ta chỉ việc kư tên. 

Đă chấp nhận đấu tranh th́ phải chấp nhận có đổ máu, chấp nhận bị bắt bớ tù đày. Và hành động đấu tranh, ư chí đấu tranh phải được thể hiện công khai bên ngoài xă hội để biểu dương khí thế đấu tranh và khí thế này sẽ ảnh hưởng, lan truyền sâu rộng trong toàn dân, tạo thành làn sóng cộng hưởng trên quy mô toàn quốc. Tối thiểu phải được tổ chức công khai và thể hiện một cách khôn ngoan như những cuộc đấu tranh của các giáo dân thuộc giáo sứ Hà Nội và Thái Hà. Tự Do phải được đánh đổi bằng máu, chắc chắn không thể bằng quỳ lạy van xin như trong Lời Kêu Gọi của ông Quảng Độ. 

H́nh thức "biểu t́nh trùm mền" nằm ở nhà, chỉ là một tṛ hề, không tạo được một ảnh hưởng nào hết. Công nhân hay nông dân tự động bỏ việc th́ sẽ bị mất việc và bị đói. Bọn giặc sẽ lấy cớ đó là những người vô kỷ luật và sa thải họ. 

C̣n những cuộc đ́nh công của lực lượng công nhân th́ sao?  

Đ́nh công là một h́nh thức đấu tranh công khai và hợp pháp đối với nhiều quốc gia. (Ngoại trừ Việt Nam dưới ách cai trị của bọn giặc việt gian cộng sản) Trong những cuộc đ́nh công, những người công nhân vẫn tiếp tục đến hăng xưởng nhưng không vào làm việc mà họ đứng phía bên ngoài biểu t́nh, giăng biểu ngữ, hô khẩu hiệu, làm kháng thư, TRỰC TIẾP TẠO ÁP LỰC lên bạo quyền và giới chủ nhân. Ngoài ra, nếu cần, họ có thể tổ chức đi biểu t́nh tuần hành trên đường phố. Cho dù những ngày họ không làm việc, không được trả lương nhưng nếu cuộc đ́nh công thành công th́ họ sẽ đạt được một số những yêu sách và quyền lợi của họ sẽ được đền bù sau này. Thậm chí, ở vào t́nh huống xấu nhất, những người đ́nh công bị công an việt cộng đàn áp th́ sẽ tạo nên sự phẫn uất, làm cho những người khác đấu tranh mạnh thêm, tạo thêm tâm lư căm thù chính quyền, chuẩn bị cho những cuộc nổi dậy có quy mô lớn hơn sau này. 

- Cái kiểu đề nghị "một đại hội đại biểu toàn dân trong và ngoài nước" của ông Quảng Độ nó bay mùi "ḥa hợp ḥa giải" mà bọn c̣ mồi chính trị đă dùng nhẵn thín, tựa như tờ giấy chùi đít, bây giờ đến phiên ông Độ dùng. Tại sao lại phải tập họp lại để van xin bọn việt gian cộng sản giải quyết nạn "bô xít"? Đây là một h́nh thức gián tiếp công nhận cái chính quyền ăn cướp của bọn giặc là "hợp pháp"!  V́ nó "hợp pháp" cho nên ông Độ mới van xin nó "triệu tập đại hội để giải quyết"! Cái thằng giặc nó đă cướp mất nhà của chúng ta, bây giờ những người bị cướp nhà lại rủ nhau van xin nó, xin nó triệu tập một buổi họp để cùng với nó giữ nhà khỏi bị mất vào tay thằng hàng xóm!

 

KẾT LUẬN: 

Văn bản "Lời Kêu Gọi" của ḥa thượng Quảng Độ viết dài khoảng ba trang. Hai trang đầu nói chuyện lăng nhăng về hủy hoại môi sinh, hiểm họa bắc thuộc. Đây chỉ là mục tiêu phụ. Mục tiêu chính của ông ta nằm ở trang cuối, kêu gọi "ḥa hợp ḥa giải". Cũng chỉ là một tṛ hề điếm đàng chính trị được lập lại dưới một h́nh thức khác (bô-xít): tất cả mọi tổ chức trong và ngoài nước phải tập hợp lại, đứng dưới lá cờ máu của việt gian cộng sản để "chống ngoại xâm"!

Trước đây ông Quảng Độ có được chút uy tín nhờ thường xuyên lên tiếng chống đối bọn việt gian cộng sản. Tuy nhiên, như chúng tôi đă tŕnh bày trong nhiều bài viết, không nhất thiết người nào trong quá khứ đă từng chống cộng th́ trong hiện tại và tương lai họ sẽ tiếp tục chống cộng. Thực tế, chúng ta đă thấy nhiều kẻ đă đầu hàng bọn giặc v́ bị mua chuộc hoặc bị một áp lực nào đó. Do đó, đừng v́ nể nang "uy tín" mà chúng ta ngại không dám lên án những kẻ phản bội. Văn bản "Lời Kêu Gọi" của ông Quảng Độ đă có nhiều cá nhân và tổ chức ở hải ngoại kư tên ủng hộ. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả. Không phải ai cũng ngu và mờ mắt không thấy được tim đen của ông Quảng Độ. Chúng ta đă thấy thấp thoáng cái đuôi chồn của ông ta trong một vài văn bản phổ biến hồi năm ngoái. Có người đă nhận định rằng sớm muộn ǵ sau khi ngài Thích Huyền Quang viên tịch th́ ông Độ sẽ trở thành một nhân vật như tên tướng cướp đầu trọc Thích Trí Quang hồi trước năm 1975. Bây giờ, qua văn bản Lời Kêu Gọi th́ bộ mặt thật của ông ta đă lộ liễu. 

Muốn tiêu diệt bọn việt gian cộng sản, chúng ta cần phải có hàng ngàn cuộc nổi dậy như cuộc nổi dậy của người dân xă Long Hưng, tỉnh Đồng Nai vừa rồi. Nhiều cuộc nổi dậy trên quy mô toàn quốc và đồng loạt th́ chắc chắn bạo quyền phải sụp đổ. Người dân xă Long Hưng đă hiên ngang đập phá nát trụ sở xă, đốt xe công an, rượt bọn công an chạy tóe khói đến nỗi có tên phải cởi bỏ áo công an, nhảy xuống sông để tẩu thoát! Người dân xă Long Hưng oai hùng đến như vậy th́ cái văn bản Lời Kêu Gọi của ông Quảng Độ sao mà hèn thế! Người dân xă Long Hưng không cần kêu gọi quốc tế hay hải ngoại yểm trợ. Họ cũng không cần van xin bạo quyền "triệu tập đại hội". Họ dám nói dám làm, dám vùng dậy để đấu tranh.  

Tinh thần người dân đă sẵn sàng vùng dậy và đă vùng dậy ở nhiều nơi. Không phải ai cũng cam phận làm nô lệ hay ngu dốt không biết ǵ. Toàn dân luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Hải ngoại chúng ta cần nh́n và yểm trợ những núi lửa như giáo xứ Hà Nội, Thái Hà, Long Hưng ..v..v.. Đừng nh́n vào Lời Kêu Gọi của ông Quảng Độ. Nên vất văn bản của ông ta vào thùng rác.

 

 

 

Trần Thanh

 

Ngày 2 tháng 5 năm 2009

 

 

 

Phần phụ lục:

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

 

VIỆN HÓA ĐẠO

 

 

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

 

 

 

Phật lịch 2552 Số : 03/VHĐ/VT

 

LỜI KÊU GỌI

 

 

MỘT THÁNG BIỂU T̀NH TẠI GIA

 

để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

 

 

Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xit ở Tây nguyên, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn một mực tiến hành việc lựa chọn nhà thầu Trung quốc vào Tây nguyên khi khẳng định : “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, nghĩa là từ năm 2006.

 

 

Đảng quyết định. Nhưng toàn dân th́ sao ?

 

 

Toàn dân thông qua ư kiến của các giới chuyên gia, trí thức, học giả… đưa lên báo chí, truyền thông, Internet đều báo động rằng khai thác bô-xít sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lũ ống, lũ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ, Đồng Nai, B́nh Dương, thành phố Saigon. Từ ngh́n xưa, mầu xanh rừng Tây nguyên bảo vệ cho việc tích trữ nước trong ḷng đất, lọc không khí và điều ḥa nhiệt độ toàn vùng. Phá hủy mầu xanh c̣n là phá hủy nghiêm trọng không những cảnh quan mà sắc thái văn hóa và quyền sống của hàng chục dân tộc ít người trên vùng cao.

 

 

Theo các báo cáo khoa học th́ quặng bô-xít để sản xuất nhôm không là kim loại chiến lược. Giá trị kinh tế của nhôm không cao hơn việc trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên. Bô-xít là tài nguyên khoáng sản có hạn, không tái sinh. C̣n cây công nghiệp là nguồn tài nguyên vô hạn và có tái sinh. Ấy là chưa nói đến công nghệ lạc hậu khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đă chuyển công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

Bức thư ngỏ mà Đại tướng Vơ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết từ năm 1980 Đảng và nhà nước đă đề nghị khối COMECON, tức khối kinh tế cộng sản Liên xô và Đông Âu, khai thác quặng bô-xít Tây nguyên. Nhưng theo thư ông Giáp th́ “khối COMECON đă khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà c̣n cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ”.

 

 

V́ tính chất nguy hại sinh thái và cư dân quanh vùng khai thác bô-xít mà Cục bảo vệ môi trường quốc gia Trung quốc đă đóng cửa 100 mỏ bô-xít trên lănh thổ Trung quốc từ năm 2004 đến 2008. Tại Ấn độ năm 2004 đă có một phong trào quần chúng lớn rộng nổi dậy biểu t́nh chống việc khai thác bô-xít tại bang Orissa trên diện tích 1000 hecta làm nguy hại 60.000 cư dân. 

Tại Việt Nam hiện nay, chỉ nói đến một cứ điểm Đắk Nông ở phía cực nam Tây nguyên hiện đang có 7 mỏ khai thác bô-xít, tất thấy ngay nguy cơ sa mạc hóa - “bùn đỏ hóa mầu xanh” trên 6000 quả đồi với hàng trăm con suối trên một diện tích 600.000 hecta, nơi cư ngụ 29 dân tộc ít người, chủ yếu là cư dân bản địa người MNông. Để khai thác 5,4 tỉ tấn quặng thô bô-xít ở Đắk Nông th́ chất thải bùn đỏ sẽ phủ lấp hàng ngh́n buôn làng : khi ta biết rằng để có 1 tấn nhôm cần khai thác 4 tấn quặng bô-xít và thải ra môi trường 3 tấn bùn đỏ ! 

Vấn nạn nêu trên nằm trong lĩnh vực môi trường và sinh thái cho cư dân Tây nguyên. Một vấn đề trầm trọng khủng khiếp khác là nguy cơ an ninh quốc pḥng. Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc pḥng ngự Việt Nam trên ngă ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam. Việc nhà thầu Trung quốc khai thác quặng bô-xít đă bắt đầu, những làng người Hoa vừa dựng lên ở Tây nguyên, khoảng năm, mười ngh́n người Trung quốc sẽ tới : Trọng Thủy đă cưỡng bức Mị Châu trên dăy Trường Sơn. C̣n ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa… 

 

Nguy cơ mất nước bắt đầu. 

 

Lần này không chỉ Bắc thuộc Một Ngh́n Năm, mà là Ba Ngh́n Năm hay lâu hơn nữa khi lănh đạo Nước Nhà không là Lư Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ư thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xă hội và nhân văn Việt Nam. 

 

CHỈ C̉N LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VĂN. Trước là chận đứng việc lấy Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhôm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lănh thổ mà tiền nhân đă đem xương máu gầy dựng. 

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong ngoài nước hăy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương. 

Kính xin người Việt nước ngoài khẩn cấp báo động công luận thế giới về đại nạn sinh thái Tây nguyên, và nguy cơ nối giáo Bắc Kinh trấn đóng yết hầu chiến lược vùng ba biên giới. 

Kính xin người Việt trong nước hăy tỏ thái độ bằng cuộc biểu dương BẤT TUÂN DÂN SỰ trong suốt tháng 5 kể từ ngày Lễ Lao động 1.5 sắp tới. 

Sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân đă mất quyền biểu t́nh công cộng nói lên ngưỡng vọng thiết tha suốt 54 năm tại miền Bắc và 34 năm qua tại miền Nam, th́ nay hăy BIỂU T̀NH TẠI GIA như một thái độ Bất tuân dân sự : Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Chúng ta có một tháng Tư để chuẩn bị lương thực cho gia đ́nh nhằm thực hiện tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU T̀NH TẠI GIA để đ̣i hỏi ba yêu sách sau đây :

1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của ḿnh theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lănh hải tổ quốc. 

Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, th́ xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lănh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương. 

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển kư kết giữa Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lănh thổ mà tiền nhân đă đem xương máu gầy dựng. 

3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên. 

Tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU T̀NH TẠI GIA sẽ là thái độ dũng cảm nói lên mối ưu tư Bảo vệ sinh thái và Vẹn toàn lănh thổ của toàn dân trong giai đoạn cấp cứu của lịch sử. Dân chủ là Tiếng Nói, một tiếng nói đối thoại và tranh luận khi quê hương nguy biến để tiến tới giải pháp cứu nguy dân tộc. Nay là cơ hội và thời điểm sinh tử để Tiếng Nói cất lên thông qua một tháng BIỀU T̀NH TẠI GIA. 

Kính xin đồng bào các giới trong nước hưởng ứng THÁNG BIỂU T̀NH TẠI GIA trong suốt tháng 5.2009, và đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả. 

Kính xin các cơ quan truyền thông, báo chí giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước. 

 

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 29.3.2009

 

Xử lư Thường vụ Viện Tăng thống

 

Kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo

 

(ấn kư)

 

Sa môn Thích Quảng Độ

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng.