Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

THA HƯƠNG BÓP HỌNG CỐ TRI

 

 

 

Một người đồng tù với Nguyễn Chí Thiện sang Hoa Kỳ du lịch, t́nh cờ gặp lại Thiện ở Santa Anna. "Tha hương ngộ cố tri" niềm vui gặp gỡ sanh ư thơ mừng người đồng cảnh khi xưa nên vị khách từ Việt Nam sang ứng khẩu một bài thơ thất ngôn bát cú để cho Nguyễn Chi Thiện họa lại làm kỷ niệm chút duyên tương ngộ. Nhưng hỡi ôi! Nguyễn Chí Thiện mặt đực ra như "ngỗng ỉa" và sau đó là thoái thác với nhiều lư do, lư trấu.

Khi  bài xướng được ông Thuư Đặng đưa lên diễn đàn th́ khá nhiều người chấp bút họa thay trong khi phe bênh vực NCT tuy HẾT SỨC CỐ GẮNG nhưng chỉ làm được vài bài thơ không niêm luật.

Chẳng trách nào Trần Viết Đại Hưng sau thời gian dài ngâm cứu CUỐI CÙNG chỉ t́m ra "tính thống nhất" của thơ Nguyễn Chí Thiện ở thể thơ độc vận.. "VÈ".. Tuy Trần Viết Đại Hưng có khả năng đặc biệt để phát giác ra "tính thống nhất" của VÈ do Nguyễn Chí Thiện sáng tác nhưng vẫn không chịu xem ông Thiện là "VÈ SĨ" mà cứ  một mực bắt ông Thiện phải là "thi sĩ". Rơ khổ cho thi sĩ nhất là khi gặp ông bạn vô tư bóp họng ḿnh bằng cách ra thơ đối. Thôi th́ cũng may " Thiên hạ nhân, thiên hạ tài". Ngục sĩ ráng học thuộc vài bài dưới đây để nếu không là "quân tử pḥng thân" th́ cũng thành "tiểu nhân pḥng bị gậy" Đă "cắp" rồi có "cóp" cũng không sao

                                      

 

 

MỜI ĐỌC CÁC BÀI THƠ HỌA GIÚP ANH NCT.

 

 

 

 

Chào quư vị,

 

Thực mà nói, lời mời gọi quư “thi hữu” giúp anh Nguyễn chí Thiện (NCT) họa lại bài thơ của người đồng tù đă ứng khẩu đoc và mời anh NCT họa lại, khi hai người khoảng 36 năm mới gặp lại nhau (2008) ở Santa Ana, California.

Th́ cung cách mời gọi giúp anh NCT họa thơ của tôi mang hai ư:

Thứ nhất: Thực tâm  mong được thưởng thức tài “thi họa” của  tất cả các “thi hữu” trên diễn đàn.

Thứ hai: Thêm ngầm ư trắc nghiệm xem anh NCT có biết làm thơ Đường Luật hay không? Và khẩu khí thơ của anh NCT thế nào?

 

VỀ ĐỀ MỤC THỨ NHẤT

Tổng số cho đến hôm nay, chúng ta có tất cả 16 thi hữu đă tham dự, gồm 31 bài họa: 22 bài thơ ĐƯỜNG LUẬT (thất ngôn, bát cú), 9 bài thơ TỰ DO ( 7chữ, tám câu). Chứng tỏ luật thơ cổ (Đường Luật) vẫn được các thi hữu say mê.

Thi hữu Hương SaiGon có 5 bài họa đều theo thể thơ Đường Luật, và đặc biệt họa theo cách “thuận nghịch đọc” gồm bài thuận và bài nghịch (đọc ngược lại bài thuận mà vẫn giữ luật bằng trắc của thơ Đường) th́ có ba thi hữu: Hương SaiGon, BS Hoàng và quư vị nhóm LyTranLeNguyen.

 

VÊ ĐỀ MỤC THỨ HAI.

Đề mục này sẽ là con số không nếu phía anh NCT không tham gia, có nghĩa tôi (BN 587) chẳng làm cuộc trắc nghiệm được. Nhưng quả tính toán không trật, cô Đỗ thị Thuấn đóng góp với 5 bài họa đều thể thơ TỰ DO.

Ở đây một sự thật được cân nhắc, mà tôi tin rằng hầu hết ai cũng đồng ư là cô Đỗ thị Thuấn không biết làm thơ. Vậy ai làm 5 bài thơ họa này? Điều thứ hai, tôi tin rằng hầu hết ai cũng đồng  ư anh NCT có biết cuộc đối thơ trên diễn đàn và cô Thuấn đang đại diện phe anh NCT “tŕnh làng” các bài thơ đối. Vây “phe ta không thể thua phe đối phương”, th́ vô lư anh NCT không đứng sau lưng, nhưng vẫn không có lấy một bài thơ Đường Luật, th́ chứng tỏ anh NCT không biết làm thơ Đường Luật. C̣n khẩu khí thơ trong 5 bài thơ đối do cô Thuấn đưa ra, th́ tùy ư quư diễn đàn xem đánh giá.

 

Sau đây, mời quư vị đọc lại bài thơ xướng (không đề) THẤT NGÔN BÁT CÚ theo thể thơ ĐƯỜNG LUẬT, thuộc LUẬT VẦN BẰNG:

 

Ai ngờ tôi bác gặp nhau đây,

Nhớ cảnh đau thương, cảnh đọa đày.

Sớm tối thắt lưng "đền tội mướn",

Tháng ngày buộc bụng "lập công vay".

Nh́n về nước Mẹ ḷng buồn hận,

Ngó tới quê người dạ đắng cay.

Thi sĩ ngày ngày vui chính đạo,

Rồng mây gặp hội hẳn mong ngày!

(Tác giả là người đồng tù với anh NCT ở trại B thuộc trại Phong Quang- Lào Cai.)

 

Và giờ đây, trân trọng mời quư vị thưởng thức các bài thơ họa (đối) của các thi hữu trên diễn đàn, đă họa lại bài xướng (nêu trên) của người đồng tù (với anh NCT ) đă mời anh NCT họa. Nhưng anh NCT đă từ chối (không họa lại).

[Các bài thơ họa được đánh số thứ tự theo thời gian. Các bài họa theo niêm luật ĐƯỜNG LUẬT th́ chữ đậm (bold). Các bài họa theo thể TỰ DO th́ chữ nghiêng (Italic)]

 

                                                      CÁC BÀI THƠ HỌA

                                                    

1- Friday, December 5, 2008 6:40 AM

Theo lời mời của tiền bối Thuy Dang, Hương SG xin mạo muội góp vui với bài thơ mọn sau đây:

 

Mừng bác sang chơi tận chốn đây

Bàn chi tù tội với lưu đày

Xoá đi qúa khứ, quên thù hận

Nối lại ṿng tay, chớ trả vay

Đất khách sang giàu tôi  cứ hưởng

Quê nhà đạm bạc bác đừng cay

Tuổi già tôi chẳng c̣n thơ thẩn

Tranh thủ vui chơi suốt tháng ngày !

 

Hương SG họa thay tiền bối NCT

 

2- Friday, December 5, 2008 7:53 AM

BL xin góp họa giúp vui

 

Tôi, bác trùng phùng  lại ở đây

Bác ơi chớ nhắc cảnh tù đày

Đời vui cứ hưởng , đừng than khóc

Kiếp khổ nên quên, chớ bợ vay

Đất nước  nghèo nàn nên nhẩn nại

Vợ con khốn khổ chẳng chua cay

Cuộc đời ngắn ngủi vui đi bác

Thi phú làm chi, phí cả ngày !

 

BL hoa dùm NCT

 

3- Friday, December 5, 2008 8:24 AM

Xin kính chào chư-vị

Hôm nay rảnh nên dạo chơi trên các diễn-đàn, gặp được câu chuyện giỡn chơi về ông Nguyễn Chí thiện thấy cũng Vui Vui, nên xin phép được họa góp vui theo đề-nghị và cũng xin phép chỉ họa một bài thôi nhen.

Kính họa  

 

Mừng Tao-Ngộ  

 

Vui mừng gặp bác ở nơi đây          

Tao-ngộ tha-hương sợ Mỹ đày          

Nghị-quyết thi-hành ai khóc muớn

Hô-hào tranh-đấu tớ thương vay

Vô-Đề ngày cũ c̣n sân hận

Địa-Ngục bây giờ bớt chất cay

Bởi lẽ tôi đây ngôi lănh-đạo

Cho nên nếu họa phải coi ngày

 

Tiểu Bảo

5-12-2008

 

4- Friday, December 5, 2008 8:55 AM Pete Duong <pduong2120@yahoo. com> wrote:

Bác Chí Thiện thân mến,

Thấy bác bí vận nên Mỗ Gia, tuy thơ văn đă từng được người yêu của bác là chị Buồi Vàng liệt vào hàng "thơ con cóc", cũng xin góp đôi ḍng họa mua vui như sau:

 

Bất ngờ được đảng gởi qua đây
Tưởng hết cùm gông, hết bị đày
Họp báo Đo Twat lo lắng trả 
Cá cược Lee Tong lận đận vay
Mẹ kiêp ! thôi đành ḍm thơ đắng
Tiên sư ! nào hết nhận lời cay
Biết thế quê nhà ông ở lại
Vô danh qui ẩn sống qua ngày

 

Mỗ Gia 12/05/08

TB:Mà nghĩ cho cùng chị Buồi phê thơ của Mỗ Gia là con cóc cũng c̣n nhẹ tay chán v́ lẽ chính MG đọc lại thơ của chính ḿnh cũng nghe nặng mùi ..... cóc chết.  Tuy nhiên xin góp lời - à la Nguyễn Du - mua vui cũng được một vài ....

[Thi hữu Pete Duong đặt tên bài xướng là Mừng Tao Ngộ]

 

5- Friday, December 5, 2008 9:15 AM TRAN TRONG-NHAN <trn_trongnhan@ yahoo.com> wrote:

Kính Quí Vi Hửu Phố Nắng;

Vấn đề thơ th́ tôi dốt lắm; nhưng cũng họa 1 bài (hay hay dở tùy đối tượng..)

 

 Vận hội ngàn năm ở nơi đây !

Đấu tranh: Dân Tộc thoát đọa đày...

Vô thần đồ tể "loài giết mướn"

Có ngày đền tội : " nợ đă vay"

Ngẫn nh́n Nước Việt : ḷng câm hận

Nhớ đến Dân Nam : nỗi chua cay 

Thi sĩ Vô Danh là gốc Đạo

Lời thơ bất khuất: viết từng ngày...

 

Trần Trọng Nhân

 

6- Friday, December 5, 2008 9:31 AM Ho Cong Tam <hocongtam@gmail. com> wrote:

[họa vận giùm Thiện Lé]

 

TÂM SỰ THIỆN LÉ

 

Trước, trại Phong Quang! Nay, gặp đây!

Điệp viên huấn nhục giả tù đày!

Thơ văn học thuộc trên trao phó,

Bài bản thi hành dưới trả vay!

Thực tế đối đầu (!) nhiều trắc trở,

Con đường ḥa giải (?!) lắm chua cay!

Giả câm giả điếc mong qua chuyện,

Nhắm mắt đưa chân chỉ đợi ngày!

 

December 5, 2008

Hồ Công Tâm

[Thi hữu Hồ công Tâm đặt tên bài xướng là Ngộ Cố Nhân]

 

7- Friday, December 5, 2008 10:03 AM

 

Ơ kià, sao Bác lại sang đây ?

Lệnh đảng, Thiện tôi chịu đoạ đày !

Một chút ḷng trung dâng đến Đảng,

Trăm năm khuyển mă, lập công vay,

Sớm trưa gắng sức kêu hoà giải,

Năm tháng đâu sờn nổi đắng cay !

Thơ thẩn Thiện tôi quên tuốt luột,

Giả câm, giả điếc sống qua ngày !!

 

LỖ TRÍ THÂM LÀM GIÚP ĐẠI THI HÀO NGUYỄN CHÍ THIỆN !

 

8- Friday, December 5, 2008 1:42 PM

Bác Chí Thiện ơi,

Tuy thiên hạ thương gán cho cái mác thi sĩ MG hổng bao giờ dám nhận ḿnh là nhà thơ.  

Hôm nay có dịp đọc bài "Mừng Tao Ngộ" của ông bạn đồng tù của bác. Tuy chưa thấy bác họa lại mà MG đă hứng ḷng quá đỗi. Sáng thấy có dăm người đối đáp nên MG đă họa một bài rồi chiều nay c̣n hứng nên xin góp thêm một bài khác như sau:

 

Buồn Tao ..... Xạo

 

Những tưởng rằng ḿnh đă qua đây
Sạch những lo âu hết tù đày
Weo phe lănh khá hơn làm mướn
Phút tem cấp đủ khỏi cần vay
Nghe tiếng thị phi ḷng ngậm đắng
Đọc thư bêu rếu dạ nuốt cay
Há phải Thiện này dân thi sĩ
Thơ ông bây đọc suốt cả ngày .
..  

 

Mỗ Gia à refaire 12/05/08

 

9- Friday, December 5, 2008 9:25 PM wrote:

Thưa quư vị,

"Nhà thơ" (NCT) chỉ muốn viết hay làm những ǵ có mục tiêu khiến cộng đảng mau xập, bài thơ con cóc của tôi dưới đây tạm họa, không đáng cho người như ông Thiện viết, v́ đối với ông ấy, đây chỉ là tṛ trẻ con!

 

Thóat ṿng địa ngục gặp nhau đây
Xiết kể niềm đau, chốn đọa đầy
Thân dẫu xa quê, c̣n khóc mướn
Tâm riêng nhỏ giọt lệ thương vay
Buồn cho quê cũ, ḷng căm hận .
T́nh người bao nỗi, lắm chua cay .
Đường ta ta bước, theo tâm đạo
Sạch quân gian ác, vẫn mong ngày!

 

Bút Vàng

 

10- Saturday, December 6, 2008 1:21 AM Do Thuan <dothuan@sbcglobal. net> wrote:

Họa thêm bài khác, enjoy!

Bác ở miền xa đă đến đây,
Cùng tôi đối ẩm, kiếp lưu đầy
Thương bao dân Việt, phận làm mướn (*)
Xót cho đất nước, nợ nặng vay!  (**)
Đảng cướp trên ngôi, bao thống hận
Nhặng ruồi theo bám, lắm chua cay .
Kiên tŕ tranh đấu v́ công đạo
Vững tin ṭan thắng, chẳng xa ngày!
(*) (ô sin, lao nô)
(**) (vay tiền Nhật mà c̣n bị cắt v́ tham nhũng!)

 

11- Saturday, December 6, 2008 1:36 AM Do Thuan <dothuan@sbcglobal. net> wrote:

Thơ này ai mà chả họa được, đâu có ǵ quan trọng mà phải thách đố ?
Thêm 1 bài nữa cho vui:

Anh em đă thóat đến nơi đây
Lánh chốn đau thương, chốn đọa đầy
Dân ta xa xứ, đi làm mướn
Nước non nghèo mạt, phải đi vay!
Người ngay bị nhốt, bao căm hận
Kẻ gian hănh tiến, lắm chua cay!
Cùng nhau ta hăy t́m công đạo
Hết cơn bĩ cực, thái lai ngày!

Bút Vàng

 

 

12- Saturday, December 6, 2008 1:50 AM Do Thuan dothuan@sbcglobal.net wrote:

Thêm một bài thơ "con cóc" nữa nhé:

 

Đồng hương lập nghiệp tại nơi đây
Xa cảnh đau thương, cảnh đọa đầy
Chuyên chính lao nô, "nhà nước" mướn
Nuôi tù "phản động" phải nợ vay!
Làm thơ tố cáo, không ân hận
Dẫu cho tù tội, dẫu đắng cay
Thi sĩ cần đi thuyết công đạo
Trời thương đất nước hẳn có ngày!


Bút Vàng

 

13- Saturday, December 6, 2008 4:05 AM

Xin kính họa tiếp (bài mẫu gởi ông NCT)

TA GẶP NHAU ĐÂY

 

Hôm nay ông bạn hỏi ǵ đây ?

Nhắc tới khi xưa Việt Cộng đầy

Cơm hẩm, cá ươn hơn ở mướn

Khoai vùi bếp nướng bụng no ngay

Ôn về dĩ văng ḷng ân hận

Nhớ lại bây giờ dạ xót, cay

Chí Thiện tôi đây đầy hiếu đạo

Các người dốt đặc cũng đặt bầy.

 

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

(do Minh Nguyễn thảo dùm)

Theo bà Thuấn Thảo th́ ông NCT không thích dùng Computer giống như ông NNN. Vậy ông NCT nên làm thơ viết ra giấy rồi gởi đến các báo , bảo đảm họ sẽ đăng ngay v́ ông là nhân vật quá nổi tiếng chứ không phải loại "vô danh tiểu tốt" như tôi toàn thơ thơ loại con cóc

Minh Nguyen

 

14- Saturday, December 6, 2008 4:37 AM 

Kính chào chư tiền bối chúc dzui dzẻ cuối tuần.Xin phép được góp họa,có chi chẳng đạng đừng bổ khuyết cho.

Kính

 

Nếu Biết...

 

Chẳng ngờ Tớ, Đẳng gặp nơi đây

Khó nói hôm nay thuở bị đày

Bữa trước sắn khoai bù nợ đậy

Bây giờ bơ sữa trả ăn vay

Người ta đồn dổm sao vầy nhỉ ?

Chúng nó chê sai thế mới cay !

Nếu biết như ri ,câm miệng hến

May ra c̣n hưởng chút qua ngày.

 

Tạ Lục Giang,12-6-08

15- Saturday, December 6, 2008 12:44 PM

Trách bạn hiền chơi khăm

 

Đảng uỷ thác đưa đến chốn đây

Sống qua  năm tháng kiếp lưu đầy.           

Nhờ tuồng  ngục sĩ che thân thế

Giả tích  thi nhân trả nợ vay

Bạn thách  hoạ thơ làm bể mánh

Tôi đành đưa mặt  nhận chua cay

Nàng thơ muôn thuở  ai mà biết

Vui sướng bao lăm,nhục đáo ngày.

 

Nguyên chí Tồi

 

16- Saturday, December 6, 2008 4:28 PM

Tôi xin mạn phép họa lại bài thơ do BN 587 nêu lên. 
Bài thơ này có đề tựa:

Chống Cuội, Tù Giả

 

Cớ chi Cộng trục chú sang đây?

Chống cuội nên chi Đảng giả đày!

Tư tưởng kiêu hùng, toàn tráo mượn

Ngôn từ trang chỉnh, chỉ chôm vay

Oang oang tuyên bố quên thù hận

Ong óng truyền rao bỏ đắng cay

Khốn nỗi lời hay mà chữ dốt

Thôi tha cho lúy* sống qua ngày

(* Lúy: là âm của tiếng Pháp – lui - nghĩa là nó)


Kính,

Việt CNWH

 

17- Saturday, December 6, 2008 5:21 PM

Xin quư vị chung cười tiếp

 

Thơm Thế...Em Chả !

 

Bút Vàng ! Chẳng hiểu phán chi đây ?

Chắc ấy cu .T lấp miệng "đày " ?

Mới nói tay mô cần sẽ sớt(*)

Rồi chêm đứa nọ muốn cho vay(*)

Thứ này ủ kỹ nên  tăng vị

Đồ ấy phơi lâu hóa bốc cay

Ớt hiểm không bằng thành  ngứa miệng

Làm chi tốt đẹp nhớ coi ngày.

(*) Nón cối

 

Tạ Lục Giang,12-6-08

 

18- Saturday, December 6, 2008 6:07 PM

 

LẠI HỌA VẬN GIÙM THIỆN LÉ

 

 Đảng cử con ra hải ngoại đây:

 Điệp viên giả dạng kẻ lưu đày!

 Thơ văn (!) những tiếc tài không có!

 Chữ nghĩa (!) nào ngờ oán lại vay!

 Ân oán có ăn th́ có chịu!

 Tuổi già càng nghĩ lại càng cay!  

 Thất Ngôn Bát Cú, thơ Đường luật

 Cờ trắng con xin hẹn lại ngày ...!

 

December 6, 2008

 Hồ Công Tâm

 

19- Saturday, December 6, 2008, 6:12 PM charles nguyen <nguyenhuychang@yahoo.com>wrote:

 Thưa bà chị Bút Vàng,

Vừa gởi mấy vàn con cóc,nay thấy tự nhộn vội có đôi lơi cùng bà chị ( chủ ư cầu dzui )

 

Em Chả Thế

 

Bút Vàng ! Bà chị hiểu cho đây

Thiếu sót bao nhiêu sẽ trả đầy

Để tránh những ǵ kêu vạ gío

Và ngừa những thứ gọi tai vay

Mạnh tay vén phứa làm bà nhộn

Sẵn bút phang ngang khiếm chị cay

Nay góp đôi vần cầu xí xóa

Được chăng hay phải đợi xem ngày ?

 

Tạ Lục Giang

 

20- Saturday, December 6, 2008 10:02 PM

Thưa chư vị tiền bối quần hùng,

Văn bối trẻ người non dạ, thi phú lơ mơ, nhưng giữa chốn linh đ́nh xin được múa búa trước cửa Lỗ Bang để quư tiền bối mua vui. Nếu có điều chi thất thố xin được bỏ qua. Theo văn bối th́ cái tên Hoa Địa Ngục là do chính thi sĩ NCT đặt cho tập thơ Vô Đề, đó là ư nghĩa của câu số 4.

 

Chí xui chí mạt chính là đây

Vừa sổ lồng ra lại bị đày

Danh khuyết Vô Đề tôi có thuổng

Hoa tàn Địa Ngục tớ nào vay

Họa thơ bạn rủ mồm nghe đắng

Chính tả địch mời mắt thấy cay

Mẹ kiếp, mặt trời đừng mọc nữa

Khỏi phân hắc bạch giữa ban ngày

 

Hoàng

 

21- Sunday, December 7, 2008 12:07 AM

Toi xin phep gop vui:

Dưới đây là bài Họa:

 

Mộ Người Gây Quỹ

Ô hay!  mừng Bác được sang đây,
Kể tiếp tôi nghe chuyện đọa đày!

Sứ mạng: bắt tay đi thuyết mướn?

Công hàm: chỉ thị đọc thơ vay?

Biểu t́nh ḥ hét, khôn dùng trí

Họp báo nghêu ngao, dại chuốc cay.

Biết tẩy, tôi hay gào “Chống Cộng”

Người tin, theo suốt cả đêm ngày.

 

Thụy Hoài Như (Dec.07, 2008)

 

22- Tuesday, December 9, 2008 6:14 AM


HOA ĐỊA NGỤC


Trong tù khinh giặc tớ chơi đây
Điểm mặt giai nhân cũng đủ đầy
Nón cối thi đua hùa tối mướn
Dép râu biếng nhát ngán đâm ngày
Buồn cho hải ngoại dăm anh hận
Thích thú mươi cô quốc nội cay
Xứ lạ lâu rồi tôi chẳng đạo
Vùng quen quá khứ nó làm thầy

 

Chế Trung Hiếu (kư tên)
Dân Chơi Peoria (sao lục)

 

 

23- Tuesday, December 9, 2008 6:40 PM

Kính thi sĩ Nguyễn Chí Thiện,

Để mua vui trên chốn giang hồ liên mạng, Hương SG kính mời thi sĩ phụng họa bài của người bạn tù năm xưa với lối "thuận nghịch độc". Hương SG xin mạo muội mở đầu với bài thơ mọn , mời thi sĩ họa tiếp . Mong thi sĩ không chê thơ cũa kẻ hậu sinh.

Kính,

Tái bút

Nếu thi sĩ không c̣n thiết tha với thơ phú v́ cuộc sống mới, Hương SG xin mời tiền bối Thuan Do và/hoặc tiền bối Chu Tất Tiến.  Mong các tiền bối không từ chối.

 

(Thuận nghich độc)

Bác Cùng Tôi

(Đọc xuôi)

 

Tôi cùng Bác lại gặp rồi đây

Bỏ dứt  cùm gông , đọa với đày

Rơi lệ căm hờn, đừng hận gởi

Sói đầu bực tức, chớ thù vay

Chơi vui , kiếp sướng tôi im lặng

Đói khổ, đời buồn bác đắng cay

Trời hỡi, biết ai thơ với phú !

Đời yêu cứ hưởng để qua ngày

 

(Đọc ngược)

 

Ngày qua để hưởng cứ yêu đời

Phú với thơ ai biết, hỡi Trời!

Cay đắng bác buồn đời khổ đói

Lặng im tôi sướng kiếp ăn chơi

Vay thù chớ tức bực đầu sói

Gởi hận đừng hờn căm lệ rơi

Đày với đọa gông cùm dứt bỏ

Đây rồi gặp lại bác cùng tôi !

 

Hương SàiG̣n

(09/12/2008)

 

24- Tuesday, December 9, 2008 7:11 PM

 

Bác đến gặp tôi làm chi đây ?
Phiền tôi lũ nhặng bám theo đầy
Một bọn ngu si, ham đánh mướn
Ăn tiền việt cộng lập công vay
Tà quyền đục khóet dân căm hận
Thơ tôi xung kích, đảng đắng cay
Ḷng tôi thanh thản v́ tâm đạo
Vững tin dẹp cộng sắp tới ngày!

 

Butvang

 

 

25- Wednesday, December 10, 2008 9:06 PM wrote:

Cảm khái bài thuận nghịch độc của Hương tiền bối, họa bài thơ mà một vị bạn tù đă mời thi sĩ NCT họa, tiểu đệ xin tiếp gót góp vui:

 

Bài họa (1) của tiểu đệ: 

 

Xui thời mạt vận phải ta đây

Khổ ải bao năm tháng đọa đày

Vui chốn phỉnh người thi tứ mượn

Hận nơi vùi kẻ bút nghiêng vay

Khui Đường luật thách, tên mồm ngứa

Khảo Pháp văn chơi, đứa mắt cay

Bùi ngọt chát chua chưa hưởng đă

Lui cui kiếp sống để qua ngày

 

Bài "thuận nghịch độc" (đọc ngược lại bài trên):

 

Ngày qua để sống kiếp lui cui

Đă hưởng chưa chua chát ngọt bùi?

Cay mắt đứa chơi, văn Pháp khảo

Ngứa mồm tên thách, luật Đường khui

Vay nghiêng bút kẻ vùi nơi hận

Mượn tứ thi người phỉnh chốn vui

Đày đọa tháng năm bao ải khổ

Đây ta phải vận mạt thời xui

 

Hoàng Nguyên

 

26- Thursday, December 11, 2008 7:13 PM

Chào BS Hoàng,
So về tuổi tác, th́ BS cao niên hơn Hương SG nên HSG không dám nhận ḿnh là "tiền bối" .
Cám ơn BS đă họa lại bài thơ  ĐL "thuận nghịch độc " của HSG.  Bài họa thật là độc đáo. HSG không ngạc nhiên bởi chốn giang hồ có biết bao là tao nhân mặc khách, mà BS Hoàng là một cao thủ trong nhóm tao nhân ấy.
Để đáp lại tấm thịnh t́nh của BS,  HSG xin họa họa vận theo lối liên hoàn. V́ thời giờ ít oi nên bài thơ không được điêu luyện như ư. Mong BS thông cảm.
Kính
Huơng Saigon

 

XUI

(Đọc xuôi)

 

Xui quá, tôi t́m Bác đó đây

Tháng năm  thờ thẫn  phải tù đày

Vui, ngày tháng  chép  ghi  thơ mượn

Giận , phút giây  ôn luyện phú vay

Khui rượu, tàn canh nghe lưởi đắng

Đải trà,  cạn chén thấy môi cay

Bùi, chua, đắng, ngọt , ôi đầy đủ

Lui tới , anh em  gặp có ngày

 

(Đọc ngược)

 

Ngày, có gặp anh em tới lui

Đủ đầy, ôi, ngọt, đắng, chua, bùi

Cay môi, thấy cạn chén trà đải

Đắng lưởi, nghe tàn canh rượu khui

Vay phú, luyện ôn giây phút giận

Mượn thơ, ghi chép tháng ngày vui

Đày tù phải thẫn thờ năm tháng

Đây đó bác t́m tôi qúa xui !

 

Hương Saig̣n

(11/12/2008)

 

27- Friday, December 12, 2008 10:10 AM

Kính gửi Bà Huong SaiGon .

Thưa Bà,

Bài thơ " Thuận nghịch độc " chủ đích họa bài  " Xướng " do Tiên-Sinh Thúy Đặng

phổ biến trên Diễn Đàn, đồng thời mời Thi-Sĩ Nguyễn Chí Thiện họa lại .

Nhận thấy có rất nhiều bậc Trưởng Thượng đáp lời. Để góp mặt, chúng tôi mạo muội họa bài thơ họa " Thuận nghịch độc "của Bà Hương SaiGon .

Nếu có sự sai suất xin Bà Hương SaiGon và Qúy vị châm chước .

Kính .

Nhóm LyTranLeNguyen / Paris

 

Trần t́nh

 

Tôi đâu ngờ gặp Bác nơi đây,

Bỏ xóa đành khi dứt đọa đày ?

Rơi máu lệ tuông thù nặng gởi,

Sói hồn tâm hổ chuốc cuồng vay .

Chơi khâm đổi tựa tôi yên lặng,

Đói khốn nghèo mang Bác đắng cay .

Trời thấu than ai thơ lẫn phú,

Đời sao nỗi nhục trải qua ngày .

 

Đọc ngược :

 

Ngày qua trải nhục nỗi sao đời?

Phú lẫn thơ ai than thấu trời .

Cay đắng Bác mang nghèo khốn đói,

Lặng yên tôi tựa đổi khâm chơi .

Vay cuồng chuốc hổ tâm hồn sói,

Gởi nặng thù tuông lệ máu rơi .

Đày đọa dứt khi đành xóa bỏ ?

Đây nơi Bác gặp ngờ đâu tôi .

 

Nhóm LưTrầnLêNguyễn / Paris

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám