Hạ Cờ Đỏ của VC Tại UH:

 

Một Thắng Lợi quan trọng của Người Việt QG trên lănh vực giáo dục tại Hoa Kỳ (*)

 

 

 

 

Lời Tác giả: Bài viết này được viết ra theo sự yêu cầu của một số cơ quan truyền thông trên nhiều tiểu bang cũng như để cảm tạ đến đa số đồng hương thân hữu đă yểrợ, khuyến khích và thăm hỏi gia đ́nh chúng tôi. V́ phải săn sóc người thân do đó thời gian trên NET rất hạn hữu cho nên có những emails tôi chậm trả lời xin quư anh chị vui ḷng thứ lỗi

Trong thời gian tháng tư năm 2009 chúng tôi đă nghe về việc Ban Giám Đốc trường Đại Học Houston đă tỏ ra thiếu tế nhị trong việc hạ cờ đỏ tại trường này. Thái độ không chịu hạ cờ đỏ của ban giám đốc trường rồi không biết do đâu lại muốn vinh danh Cờ Vàng tại trường như một "ân huệ" cho người Việt tỵ nạn CS. Do đó, trường đă treo Cờ Vàng chung với cờ đỏ của CSVN. Điều này đă làm những người Việt Quốc Gia đau ḷng và phẫn nộ.

Sự phẫn nộ âm thầm rồi bộc phát lan nhanh như vết dầu loang của đồng hương đă hổ trợ ông Nguyễn Toàn Vẹn và cá nhân chúng tôi h́nh thành Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ tại trường University of Houston với quyết tâm " trường kỳ đấu tranh cho đến ngày hạ cờ đỏ tại UH xuống"

Ngày 14 tháng 4 năm 2009 Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ tại UH ra đời dưới sự điều hành của ông.

 Nguyễn Toàn Vẹn và sự nghiên cứu kế hoạch của ông Đỗ Quảng, cũng như được sự hổ trợ của đa số đồng hương tại Houston Texas .

Ngày 16 tháng 4 Cựu Đại Tá Nguyễn văn Nam đồng ư hổ trợ cho Ủy ban trong quyết tâm hạ cờ đỏ tại UH.

Ngày 17 tháng 4 năm 2009 chúng tôi gọi cho một vài người bạn đấu tranh tại các tổ chức Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Ông Cooley là người đầu tiên tham gia ngay vào cuộc vận động này.

Ngày 22 thang 4 năm 2009 chúng tôi và Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đă gặp ông Kamarine Riaz Phụ tá khoa trưởng của Văn pḥng sinh viên qua sư vận động của ông Anderson một cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đang có văn pḥng tại UH.

Lúc đầu, Ông Riaz người Pakistan tỏ ra thân thiện khi tiếp xúc với chúng tôi nhưng khi nghe chúng tôi bảo rằng mục đích của chúng tôi gặp gỡ Ban Giám Đốc Trường hôm nay bằng quyết tâm hạ cờ đỏ CSVN tại UH th́ ông Riaz đă không c̣n thân thiện nữa. Nhưng ông ta cũng tỏ ra rất đảm lược qua cách đàn áp tinh thần phụ nữ bằng cách châm biếm là “đă nói chuyện với Cộng Đồng rồi tại sao ở đâu lại có thêm ra cái Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ này th́ Trường làm sao mà làm việc !!!”.

Thưa quư vị khi nghe tên Bảy Chà này nói chuyện xấc xược, thiếu tinh thần của nhà mô phạm, tôi bắt đầu lớn gịong th́ bị ông Cooley ra dấu bằng cách đạp chân tôi. Cái đạp chân của ông Cooley đă làm tôi lấy lại b́nh tĩnh. Rồi ông Cooley nháy mắt cho tôi trả lời. Tôi bèn hỏi ông Riaz là trường UH đă có quyết định ǵ, ông có thể cho tôi biết không?

Ông ta trả lời là trường đă Fax cho LS HDH rồi. Ông Cooley nói là có thể cho chúng tôi xem cái Fax đó không? Ông Riaz tử tế ngay với ông Cooley và copy cho chúng tôi hai bản. Bản thư Fax của Dean Munnson gởi cho LS HDH vào ngày 21 tháng 4/2009, đại ư không hạ cờ đỏ mà cho Cộng Đồng đem cờ Vàng xuống treo.

Thấy chúng tôi đọc xong, ông Riaz bèn phán thêm một câu là bây giờ quư ông bà về làm việc với ông Hoàng (HDH). Đến đây th́ tới phiên ông Cooley nổi nóng. Ông Cooley nói, chúng tôi đến đây đại diện cho tổ chức Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ và Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ trực diện nói chuyện với trường th́ xin ông không nên mentioned đến LS HDH mà hăy nói chuyện thẳng với chúng tôi. Thấy ông Kamarine hớ, tôi hỏi ông ta rằng sau khi ông fax thư này cho ông HDH th́ ông HDH có trả lời là đồng thuận chưa và nếu có th́ LS HDH đă đồng thuận bằng cách nào? Ông ta lúng túng và bỏ lửng câu chuyện …Thấy sự việc có vẻ "quàng xiên" của ông Riaz nên ông Cooley mới tự giới thiệu ông ta là Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại đây và là Reporter của Cơ quan VET trên Network .

Tiếp nối câu chuyện, ông CooLey hỏi ông Riaz về nguyên nhân nào mà Ban Giám Đốc UH lại treo cờ đỏ của CSVN ? Ông ta trả lời rằng, v́ chiếu theo Quốc Tế Công Pháp, Cờ của VC được Liên Hiệp Quốc chấp nhận và lợi tức out of state của 130 du sinh VN.

Tôi hỏi ông Riaz: ”Vậy đối với ông th́ Quốc Tế Công Pháp quan trọng hơn những nhà làm luật, những dân biểu, nghị sĩ đă được người Mỹ gốc Việt bầu ra trong tiểu bang Texas này sao?. Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi mà cho rằng đây là một ư kiến tốt. Ông sẽ tŕnh lên ông Dean Munson. Rồi ông ta quay sang tôi bảo, nếu Trường không hạ cờ đỏ th́ bà làm ǵ ? Ông ta chưa kịp để tôi trả lời đă nói tiếp:”Bà đừng bảo với tôi là biểu t́nh nhé. Tôi chắc chắn có biểu t́nh th́ cũng không quá 100 người. Rất lạc lơng”.

Nghe gịong lưỡi của ông Riaz, tôi đă cảm nhận quả thực “Đảng”  đă “ chiếu cố đặc biệt” trên “quyết định điêu ngoa” về Cờ Vàng của trường Đại Học Houston. Thực vậy, nghe gịong lưỡi của ông Riaz chúng tôi thấy được sự sắp xếp, chuẩn bị cẩn thận và công tác lư luận bảo vệ Đảng VC rơ ràng. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông Cooley nhắc nhở tôi trả lời. Tôi nh́n thẳng vào ông Riaz, phán ngay: “Chúng tôi sẽ không dùng kế hoạch biểu t́nh để hạ cờ đỏ tại đây, nhưng chúng tôi sẽ dùng kế hoạch ôn hoà trên tư cách của người Mỹ gốc Việt, đ̣i hỏi những nhà lập pháp đáp ứng nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt cũng như trong việc phân phối tiền tax của chúng tôi để hỡ trợ cho những quốc gia Cộng sản.

Nghe tôi trả lời, ông Cooley cười cười hỏi ông Riaz là Trường UH yểm trợ cho CS Hà nội sao ?  Ông Riaz tái mặt trước câu hỏi nửa đùa nửa thực của ông Cooley nên đành câm miệng. Tiếp theo, ông Cooley bảo thêm là trong tương lai Bà này sẽ làm một web site, thách thức UH cứ tiếp tục treo cờ đỏ và Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn hết ban giám đốc UH trong việc có yểm trợ cho CS Hà nội hay không, trước quyết định không chịu hạ cờ đỏ của CSVN.

Đến bây giờ ông Riaz mới ”nhũn” xuống và hưá là sẽ đi gọi ông Dean Munson qua họp. Nhưng, có lẽ ông Munson sợ mấy ông Veterans nên biến mất. Ông Riaz trở lại và hẹn chúng tôi sẽ gặp lại trong tuần tời.

Trong thời gian đó, ông Nguyễn Toàn Vẹn và Cựu Đại tá Nguyễn văn Nam có cuộc hội kiến với Dân biểu Hubert Vơ tại văn pḥng. Tại đây, ông Nguyễn Toàn Vẹn tŕnh bày sự việc xảy ra là Cộng Đồng và một số đoàn thể thông qua một buổi họp và muốn vinh danh Cờ Vàng trong lúc Trường Đại Học Houston không đồng ư tháo gỡ cờ đỏ của CSVN. Ông Nguyễn Toàn Vẹn cũng đề nghị, nếu có thể được, ông Dân Biểu Hubert Vơ vận động các dân biểu và nghị sĩ chấp thuận một nghị quyết cấm treo cờ đỏ CSVN trên toàn lảnh thổ Tiểu Bang Texas (Mục đích là không thể có Ṭa Tổng Lănh Sự CS tại Houston trong tương lai). Trong buổi họp mặt này, Ông Dân Biểu Hubert Vơ cũng nhận lời mời là Cố Vấn Đặc Biệt cho Ủy Ban. Cũng cần nói thêm là trong buổi hội kiến này, Ông Dân Biểu Hubert Vơ đă nói một câu rất xúc động và đầy chân t́nh của một người có tinh thần Quốc Gia: “Ngoài nhiệm vụ là một dân biểu Tiểu Bang Texas, tôi c̣n là một người Việt tị nạn Cộng Sản, tôi sẽ sát cánh với anh Nguyễn Toàn Vẹn và Đại Tá Nam trong mục đích tranh đấu hạ cờ đỏ của CSVN tại Trường Đại Học Houston”. Ông c̣n đề nghị ông Nguyễn Toàn Vẹn, nhắn lại với Cộng Đồng và một số đoàn thể, không nên chấp nhận treo Cờ Vàng VNCH chung với cờ đỏ của CSVN trong khi ông vận động các vị dân cử đồng viện tại Thủ Phủ Austin.

Trong thời gian này chúng tôi không muốn gặp gỡ Ban Giám Đốc trường nữa bởi sau khi nghe ông Anderson cho biết UH đang xin tài khoản tại ṭa nhà lập pháp của Tiểu Bang.

Tôi trở về nghe ḷng ngán ngẫm, bèn viết thư cho khắp cả Thượng Nghị Sĩ Dân Biểu tại TB Texas.  Cùng với Flyer mà Cựu Đại tá Nguyễn văn Nam đă giúp chúng tôi h́nh thành. Do đó hằng ngày tôi tiếp tục email cho quư dân biểu nghị sĩ về việc UH đang treo cờ đỏ cùng với Flyer và copy email cho hầu hết Ban Giám Đốc của UH.

Trong khi đó tại Austin Dân Biểu Hubert Vơ đă đem hết nhiệt tâm và tích cực vận động cho nghị Quyết HCR258. Nghị Quyết HCR258 có lẽ đă được hồn thiêng sống núi, anh linh của những ngựi lính Quốc Gia pḥ trợ, nên đă được thông qua trong một thời gian kỷ lục: 7 ngày.

Dân biểu Hubert Vơ đă không ngại gian lao trong những cuộc vận động ngay tại Quốc Hội tại Austin từ 8 giờ sáng cho đến khi 1 hay hai giờ sáng hôm sau để kêu gọi Dân biểu nghị sĩ tại quốc hội Texas kư ủng hộ vào nghị quyết HCR258. Mỗi một thành công tại Quốc Hội, ông Hubert Vơ đều cho ông Nguyễn Toàn Vẹn biết.

Nghị Quyết HCR258 khuyến cáo trường Đại Học Houston hạ cờ đỏ, đồng thời là một nghị quyết luật pháp cấm treo cờ đỏ của VC tại các trường Đại học trên toàn Tiểu Bang Texas .

Sự thắng lợi của Nghị Quyết HCR258 được đệ tŕnh bởi Dân biểu Hubert Vơ là sự thắng lợi rất quan trọng của Người Việt Quốc Gia trên lănh vực giáo dục tại Hoa Kỳ.

Xin chân thành tri ân Dân Biểu Hubert Vơ và xin cảm tạ sự quyết tâm của toàn thể đồng hương tỵ nạn CS tại Houston Texas, cũng như sự giúp đở phương tiện quăng bá quyết tâm Hạ Cờ Đỏ CSVN tại UH của Đài phát thanh Saigon Houston 900 AM. Thiết nghĩ, University of Houston là môt cơ quan giáo dục nhưng lại thiếu hiểu biết về sự nhạy cảm văn hoá và chính trị của các dân tộc trên thế giới. Phải chăng, UH cần thay thế những nhân tuyển chưa đủ khả năng trong việc thực thi TRI và HÀNH của nguyên tắc dân chủ cơ bản tại vùng đất tự do này ???

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 

 

(*) Tiêu đề mượn ư của ông Nguyễn Phát Quan

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng.