Dưới đây là toàn bộ những links về cuộc nói chuyện và thảo luận của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
 
Có nhiều links mà trong những thư trước chưa có.
 
 
Kính thưa quư vị,
 
Xin quư vị vui ḷng xem và phổ biến các links yotube này, đặc biệt là đến giới trẻ. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh không những là một mẫu tượng thành công mà những điều cô tŕnh bày rất dễ cho giới trẻ tiếp thu. Người lớn, sẵn có tinh thần yêu quê hương, hiểu VC, nên xem và nghe chị Dương Nguyệt Ánh th́ thấy ấm ḷng nhưng không có sự chuyển biến tư tưởng như lớp trẻ.
 
Chính thế hệ một rưỡi và các thế hệ sau mới cAn được trang bị những hiểu biết và tư tưởng chính trị, tránh bị ru ngủ hay dụ dỗ.
 
Xin lưu ư: 
  • Video được phân đoạn lại và có ghi chủ đề mỗi đoạn để người  xem dễ chọn lựa.
  • Những links có ghi "English" th́ phần tŕnh bày được nói bằng Anh ngữ. Những links có ghi  "tiếng Việt" th́ phần tŕnh bày được nói bằng Việt ngữ. Những links có ghi "English&Viet" th́ phần tŕnh bày được nói bằng song ngữ.
  • Những đề mục in chữ đỏ là những videos cần được giới thiệu cho giới trẻ nhất.
 
Già&n bsp;thời chia sẻ 
Trẻ học hỏi thêm
 
Videos Dương Nguyệt Ánh
Nói chuyện với cộng đồng NVTD NSW- UC
 
(Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân Cộng Sản NSW cùng
Tập Thể Hậu Duệ VNCH NSW thực hiện-
Sydney, 14 February 2009
A Trung Hien Productions -
Nguyễn văn Hoàng phân đoạn và upload lên YouTube)
 
1. TỰ HÀO DÂN TỘC
    SỰ KHÁC BIỆT CHỦ YẾU GIỮA VĂN HÓA TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Hạo Nhiên, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên New South Wales (tiểu bang của Sydney)
 Duong Nguyet Anh, English part 1, Hạo Nhiên's question
 http://www.youtube.com/watch?v=4cHRaN4EIxM
Dương Nguyệt Ánh (English, part 1), Hạo Nhiên asks: Is your children's knowledge about Vietnam at the level you'd like it to be? How receptive are they to learning about Vietnam?
 
 Duong Nguyet Anh, English part 2, Hạo Nhiên's question
 http://www.youtube.com/watch?v=Q0DHQNRblTo
Dương Nguyệt Ánh (English, part 2), Hạo Nhiên asks: Is your children's knowledge about Vietnam at th level you'd like it to be? How receptive are they to learning about Vietnam?
 
2. NÊN LÀM TỪ THIÊN CHO VN HAY KHÔNG?
    TUỔI TRẺ NÊN LÀM G̀ CHO VN?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Phan Thành Xuân, 15 tuổi, học lớp 10 ở Sydney.
 Duong Nguyet Anh, English, Phan Thanh Xuan's question
http://www.youtube.com/watch?v=VlFfNCXtrR8
 Dương Nguyệt Ánh (English), Phan Thành Xuân (grade 10 student) asks: What advice do you give to young generation? (Issues on charity and poltics)
 Duong Nguyet Anh, tieng Viet, Phan Thanh Xuan hỏi
http://www.youtube.com/watch?v=B6uxidMgWUk
Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), Phan Thành Xuân (học sinh lớp 10) hỏi: Cô có lời khuyên ǵ với giới trẻ? (Liên quan đến từ thiện, đấu tranh chính trị)
 
Phan Thành Xuân (ngB 0ời đứng trước microphone)
3. LĂNH ĐẠO VÀ NHẬN DIỆN BẢN THÂN- NÓI VỚI GIỚI TRẺ
 
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. LEADERSHIP AND IDENTITY (MUST WATCH). Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
 
4. L̉NG YÊU NƯỚC VÀ Ư THỨC CHÍNH TRỊ- NÓI VỚI GIỚI TRẼ
 
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. PATRIOTISM, SHOULD WE HELP VIETNAMESE COMMUNIST GOVVERMENT TO BUILD UP VN? (MUST WATCH) Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
 
5. CHẾ TẠO BOM CÓ MÂU THUẪN VỚI L̉NG NHÂN ĐẠO  KHÔNG?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Lê Đài, cựu ứng viên Dân Biểu ở New South Wales, cựu kư giả đài ABC Úc, thành viên của đảng Liberal (Tự Do) Úc, và câu hỏi của một bạn trẻ học lớp 10.
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Lê Đài asks: How do you justify when you make the bomb that will kill innocent people? A grade 10 student asks: How do you feel being responsible for so many deaths?
 
6. DƯƠNG NGUYỆT ÁNH CÓ ĐỊNH VIẾT SÁCH VỀ CHIẾN TRANH VN KHÔNG?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của nha sĩ trẻ Thùy Hương.
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Thùy Hương hỏi: Woud you consider writing a book about Vietnam war?
 
Thùy Hương
7. LÀM SAO CÂN BẰNG VÀ THÀNH CÔNG TRONG BA VAI TR̉ LÀM MẸ, LÀM VỢ VÀ LÀM KHOA HỌC GIA? 
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của nha sĩ trẻ Thùy Hương.
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Thùy Hương (young dentist) hỏi: How do you manage three roles, mother, wife, scientist, successfully?
 
8. LÀM SAO ĐỂ KẾT HỢP?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một tráng niên ở Sydney.
Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), một tráng niên hỏi: Làm sao để kết hợp mọi người?
 
9. ĐỀ NGHB DƯƠNG NGUYỆT ÁNH THẢO LUẬN VỚI CÁC NHÀ ĐẤU TRANH VÀ GIỚI TRẺ QUA INTERNET
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời đề nghị của bà Đặng Kim Ngọc, Đại Diện Hội Phụ Nữ VN LB Úc Châu và Hội Phụ Nữ VN Tự Do NSW.
Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), bà Đặng Kim Ngọc đề nghị Dương Nguyệt Ánh thảo luận với người đấu tranh và trao đổi với giới trẻ trên mạng.
 
0A
10. ĐỀ NGHỊ DƯƠNG NGUYỆT ÁNH ĐỨNG ĐẦU CUỘC ĐẤU TRANH
    NGUYÊN TẮC CỦA BOM ÁP NHIỆT
 
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của 2 vị cao niên.
 
 
 Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), 2 vị cao niên hỏi: Cô DNA có thể đứng ra dẫn đầu đấu tranh? Công dụng của bom áp nhiệt?
 
11. KỸ NĂNG LĂNH ĐẠO
 
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một thanh niên.
 
Dương Nguyệt Ánh (English), a young men asks: What is the most important skill in managing and how to improve soft skill?
 
12. ĐẤU TRANH VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO CHIẾN SĨ VNCH
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một phụ nữ.
Duong Nguyet Anh, trả lời một phụ nữ
http://www.youtube.com/watch?v=QgjzXEvLNE8
Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), được hỏi : Chị có định làm ǵ để phục hồi danh dự cho lính VNCH? Chị làm ǵ để ủng hộ cho nhà tranh đấu trong nước.
 
Dưới đây là "trọn bộ 7 tập"
NÓI VỚI GIỚI TRẺ
  
Duong Nguyet Anh part 1(of 7), English, to Youths, Sydney
Duong Nguyet Anh's talk to Vietnamese youths. HER DREAM, CAREER, THOUGHT AND ATTITUDE (produced by Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW)
  
Duong Nguyet Anh part 2 (of 7), English, to Youths, Sydney
Duong Nguyet Anh's talk to Vietnamese youths. PEOPLE SKILL (produced by Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW)
  
Duong Nguyet Anh part 3 (of 7), English, to Youths, Sydney
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. OVERCOMING OBSTACLES, DISCRIMINATIONS. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
  
Duong Nguyet Anh, part 4 (of 7), Ensligh, to Youths, Sydney
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. AN INTERESTING STORY AGAINST PREJUDICE. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
  
D uong Nguyet Anh, part 5, English, to Youths, Sydney
 
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. BE A RESILIENT BALL. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
  
Duong Nguyet Anh, part 6 (of 7), English, to Youths, Sydney
http://www.youtube.com/watch?v=9AYQcCmCX0g
  
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. LEADERSHIP AND IDENTITY (MUST WATCH). Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
  
Duong Nguyet Anh, part 7 (of 7), English, to Youths, Sydney
http://www.youtube.com/watch?v=yBsGkZmbb8Y
  
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. PATRIOTISM, SHOULD WE HELP VIETNAMESE COMMUNIST GOVVERMENT TO BUILD UP VN? Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
 
 
 NÓI VỚI ĐỒNG HƯƠNG
Dương Nguyệt Ánh part 1, Vietnamese, Sydney, Australia
  • Chúng ta là người gốc Việt Nam Tự Do.
  • Tại sao con em VN học giỏi?
  • V́ sao ta chống nhà cầm quyền CSVN?
Xin click vào link dưới đây:
 
 
Dương Nguyệt Ánh part 2, Vietnamese, Sydney, Australia
  • Phong trào cờ Vàng ở Hoa Kỳ
  • Có nên hợp tác với chính quyền CSVN để xây dựng đất nước hay không?
  • Ư nghĩ dành cho chiến sĩ VNCH
Xin click vào link dưới đây:
 
Dưới đây là lời giới thiệu của Nguyễn văn Hoàng (

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa . Liên lạc

 

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINH THỊ

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời. V́ mục đích chiến đấu chống kẻ thù chung là Cộng Sản nên nhận được bài cùng lập trường là chúng tôi tiếp sức phổ biến. V́ thế có những tác gỉa chúng tôi đăng bài nhưng chưa liên lạc được. Nếu tác gỉa nào cảm thấy không hài ḷng xin liên lạc qua email, chúng tôi sẽ lấy bài của quư vị xuống trong ṿng 48 tiếng.