Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

 

Động Cơ Nào Thúc Đẩy Hội Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA

Triển Lăm Tranh Để khiêu khích Cộng Đồng?

 

 

 

Phùng Ngọc Sa

 

 

 

 

Do thông cáo báo chí của Hội Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA (Vietnamese American Art and Lettering Association) , đồng bào Việt Nam khắp nơi đều biết có một cuộc triển lăm tranh với chủ đề "Giao điểm của nghệ thuật + chính trị + cộng đồng" sẽ được diễn ra tại trung tâm VAALA Santa Ana, Nam California từ  ngày 9 đến ngày 18 tháng năm 2009. Trong thời gian đó, ngoài các h́nh ảnh tuyên truyền cho cộng sản được trưng bày, c̣n có thêm những lời giải thích dối trá, ngạo mạn và đầy thách thức của nhóm tổ chức VAALA. Chính nó đă tạo ra một làn sóng công phẫn và gây căng thẳng cho cộng đồng người Việt Tị Nạn tại đây. Trước các diễn biến liên tục xảy ra, đồng thời do sự cương quyết đối phó với CSVN của cộng đồng, v́ thế sớm muộn ǵ sóng gió cũng sẽ nổi lên. May nhờ chính quyền sáng suốt đă ngăn chận kịp thời sự khiêu khích của nhóm vô lại nói trên, nên đă tránh được một vụ Trần Trường khác của năm 1999 xảy ra. Nếu không, chắc chắn sẽ có bạo động và thiệt hại tài chánh cho thành phố sẽ tăng gấp bội. 

 

Kính mời quư độc giả cùng chúng tôi hăy cùng nhau thử t́m xem : Động cơ nào thúc đẩy mà có vụ triển lăm? Ai là tác giả, và loại h́nh ảnh nào được trưng bày? Bàn tay bí mật nào ở đàng sau vụ triển lăm. 

 

A* Động cơ thúc đẩy: 

 

Toàn thể đồng bào tị nạn hải ngoại đều biết rơ, hơn 85 triệu đồng bào trong nước hiện đă hoàn toàn bị ḱm kẹp dưới ách thống trị của bạo quyền CSVN, tất cả chỉ biết úp mặt và răm rắp tuân lệnh mà không một ai có một phản ứng nào. Tuy nhiên, để đề pḥng sự nổi dậy, bọn Việt Gian Cộng Sản, (vgcs) đă cho một số người được phép có một vài phản ứng lẻ tẻ, điển h́nh như nhóm 8406, tức là "Nhóm Dân Chủ", họ hoạt động coi như một cái van để x́ hơi (valve de soupape), không ngoài mục đích là "mà mắt" thế giới bên ngoài, chứng tỏ cho quốc tế biết, VN vẫn tôn trọng Dân Chủ và Nhân Quyền.  

Tuy nhiên nhóm người đóng vai "valve xả hơi" phải đứng dưới sự kiểm soát của đảng, và triệt để tuân theo các quy định và pháp luật của đảng, chứ không phải nói là hoạt động cho Dân Chủ và Nhân Quyền mà đi trệch ra ngoài pháp luật của đảng th́ sẽ bị trừng trị. V́ lư do đó nên CSVN mới lờ để cho Khối 8406 được h́nh thành. Nói như vậy không có nghĩa là Khối 8406 là hoàn toàn cộng sản, nhưng trước sau đều nằm trong kế hoạch của bạo quyền. Sở dĩ  bọn vgcs miễn cưỡng nhường bước, v́ chúng biết, với thời đại thông tin đại chúng và với phương tiện điện tử tối tân hiện nay, th́ bọn cầm quyền không sao bưng bít nổi các vụ việc xảy ra. V́ thế VC buộc ḷng phải dùng "van an toàn" cho x́ hơi để tránh sự bùng nổ. V́ thế tại hải ngoại VC mới dựng ra một Nguyễn Chính Kết, một loại kép diễu, đóng vai tṛ gián điệp quá dỡ. Trong nước, sau khi Hoàng Minh Chính về chầu âm phủ th́ đă có Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn và Đỗ Nam Hải v.v. Dựa các sự kiện đó, CS đă nắm rơ về các điểm mạnh và yếu của các nhân vật nói trên, nên bọn vgcs mới đánh giá chính xác, đây là những nhân vật ôn ḥa, có thể giúp bạo quyền cộng sản hóa giải được các mặt chống đối, nhờ thế sẽ tránh đi được các cuộc bạo hành hay bùng nổ. Và nhờ thế CSVN chế ngự hẳn các cuộc đấu tranh và chống đối trong nước ḥng lừa gạt được thế giới bên ngoài.  

Riêng trường hợp Tập Thể Người Việt Tị Nam CS tại hải ngoại mà bọn cộng sản gọi là đám Việt kiều. Theo ư chúng th́, bọn Việt kiều là bọn ngang đầu cứng cổ; nếu CSVN muốn tranh thủ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Âu châu mà không mua chuộc được bọn nầy ắt sẽ khó làm ăn. Trường hợp áp dụng biện pháp mạnh, chúng e sẽ bị vương vào tội khủng bố; v́ thế buộc ḷng chúng xoay qua sử dụng giải pháp chính trị bằng cách: 

a- Sử dụng cái bả danh  lợi rồi tiếp theo đó t́m cách chia để trị các cộng đồng người Việt. 

b- Dùng người Việt Tị Nạn đánh người Việt Tị Nạn; cài người trong các hội đoàn, rồi gây chia rẻ, tạo tị hiềm để xung đột nhau; do đó mới xảy ra hiện tượng, một địa phương nhỏ mà có tới hai cộng đồng, hoặc một hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH mà chia ra làm hai nhóm, tổ chức Ngày Quân Lực cùng ngày, nhưng lại ở tại hai địa điểm khác nhau.

  

c- Dùng đảng phái chính trị chống nhau với đảng phái chính trị. Sử dụng một bọn chính đảng quốc gia giả chống nhau với một chính đảng thật. 

d- Dùng mỹ nhân kế, hoặc thủ đoạn cài người mà VC đă nắm được "con bài tẩy" rồi tung tài liệu giả xúi các chính đảng xung đột nhau. Điển h́nh vừa qua trong Bản Tin Tân Niên năm 2009 của một nhóm ly khai ĐVQDĐ, bọn vgcs đă tung tài liệu khiêu khích xúi VNQDĐ phản bác, tạo hiềm khích, gây không khi bất ḥa. May nhờ có sự lănh đạo sáng suốt và b́nh tĩnh của các cấp bộ Việt Quốc nên đă tránh được xung đột.

e- Dùng tôn giáo đánh phá tôn giáo. Sư đánh sư, cha đánh cha. 

f- Đối với CSVN, th́ thế hệ 1.5 hoặc 2,  theo chúng th́ hàng ngũ nầy được đào tạo ngay tại hải ngoại, tiêm nhiễm từ trong huyết quản các ư niệm về Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền, đối tượng nầy rất bất lợi cho bộ máy tuyên truyền VC ở hải ngoại cũng như trong nước. Theo CSVN, nếu lúc nầy mà không dẹp được bọn đó, th́ cả là một chướng ngại lớn và quá nguy hiểm cho kế hoạch nhuộm đỏ hải ngoại. Trong khi đó ở cộng đồng hải ngoại, một mặt, nhờ sự thành công của chiến dịch Cờ Vàng; mặt khác, do số lượng dân cử người Việt tại các địa phương xuất hiện trên diễn đàn chính trị Hoa Kỳ mỗi ngày một tăng, v́ thế tiếng nói của Người Việt Tị Nạn rất mạnh, xét ra vô cùng bất lợi cho VC. Muốn triệt hạ thế lực nầy, bọn CSVN bày tṛ chiêu dụ bọn trẻ nông cạn diễn tuồng, dùng việc chống cộng giả đánh nhau với hàng ngũ thiệt tâm chống cộng mà điển h́nh như tác giả Trương Minh Ḥa đă nói rơ . . một cuộc biểu t́nh trớt quớt. .vừa qua tại Berlin. (Tin Paris.net). 

Lướt qua t́nh h́nh nói trên cho ta thấy, tiếng nói, sức mạnh và ảnh hưởng của hải ngoại rất lớn. Qua tin tức cập nhật cứ nh́n sẽ biết. Cộng sản trong nước vừa tiết lộ là hải ngoại phải chịu thuế trị giá gia tăng 10% khi gửi tiền về VN. Lập tức bọn VC trong nước liền bị ngay một cú phản hồi. Theo kinh nghiệm của những cơ sở gởi tiền về VN đă chứng minh; thời gian trước đây trong mấy tháng gần Tết, mỗi ngày trung b́nh họ nhận chuyển từ 12 đến 15 ngàn đô la, nhưng sau khi có tin gửi tiền về VN sẽ bị đánh thuế 10%, th́ số lượng tiền nhận vào bị tụt hẳn, chỉ c̣n lại $1000 một ngày. Nếu tất cả người Việt hải ngoại cùng nhất quyết với nhau không về thăm đất nước trong tháng Tư Đen như cam kết, ắt VC sẽ điêu đứng.  

 

B* Tác giả và h́nh ảnh tŕnh bày 

 

Sau kế hoạch dùng người Việt Tị Nạn đánh phá người Việt Tị Nạn của CSVN bị khám phá. Bọn chúng lại chuyển qua mặt trận nghệ thuật để phá thối, gây chia rẽ, tạo cơ hội cho Tập Thể Người Việt Tị Nạn ḱnh chống nhau. Chúng nghĩ là chỉ cần đưa ra một chủ đề ngược lại với đường lối chống cộng của cộng đồng hiện tại là đủ gây ra tranh căi, và cứ như thế th́ mục tiêu của VC đă thành công. 

 

Muốn được vậy, VC t́m cách tuyển mộ một số tuổi trẻ, háo danh và thích nổi. Đặc biệt phải xuất phát từ những gia đ́nh có đôi chút tiếng tăm; rồi cấy sinh tử phù vào để sai khiến. Điển h́nh, quan sát vụ triển lăm VALAA, mà Lê Đ́nh Y Sa là người điều hành tổ chức triển lăm th́ chúng ta sẽ t́m được manh mối. Y Sa là con gái của nhà văn Lê Đ́nh Điểu, một văn sĩ nổi tiếng, từng được bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân tuần báo SàiG̣n Mới mà chúng tôi gọi là "nữ hoàng của truyền thông" ca ngợi, tặng cho ông Lê Đ́nh Điểu là một ng̣i bút sâu sắc và châm biếm.

 

Kế đó là Brian Đoàn, con trai của một cựu quân nhân từng thấm đ̣n ngục tù cộng sản. Cứ tưởng với cái mác hậu duệ của cựu tù nhân chính trị, từng là nạn nhận CSVN chắc sẽ bảo đảm, v́ các tác phẩm được trưng bày ắt sẽ nói lên một phần nào tội ác của chế độ CSVN phi nhân. Khốn nạn thay, chính những Ysa, Brian Đoàn lại là những tên phản bội; chúng tự muối mặt và chà đạp lương tâm để sĩ nhục bản thân và gia đ́nh; bọn chúng đă bôi tro trát phân vào cha mẹ cùng ḍng họ.

 

 

Thử hỏi, Y Sa cũng như Brian Đoàn tại sao lại không tự vấn lương tâm khi vẻ và đem trưng bày lá cờ máu nầy để tuyên truyền cho chế độ CSVN. Y Sa cũng như Brian Đoan sao vội quên, ông Lê Đ́nh Điểu thân phụ của cô nếu không có chế độ quốc gia mà biểu tưởng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đào tạo th́ ngày nay làm sao lại được nổi danh, được vinh danh là một nhà văn lỗi lạc với lối hành văn đầy châm biếm. Thử hỏi Y Sa, sao lại nở lấy phân trét vào mặt của cha ḿnh và tổ tiên ḍng họ? Riêng về Brian Đoàn tuy đă ngụy biện để lập luận, nhưng nên nhớ là, suốt mười mấy năm tù trong gông cùm CS, cha của anh, chiến hữu Đoàn Vi Hân hằng ngày phải đau khổ, nghiến răng gục mặt trước lá cờ máu, c̣n bị VC nó lăng nhục hành hạ. Riêng mẹ Brian một người đàn khốn khỗ từng thay chồng nuôi con, mong con lớn lên sẽ trở thành người lương thiện; khốn thay Brian Đoan đă chà đạp lên sự hy sinh của bà để trở thành một tên tay sai cọng sản lưu manh. Riêng Brian Đoan, thử hỏi c̣n nhớ những ngày tháng lao lực đạp chiếc xe ba gác trước “Ngă Ba Ông Đồn" để dành khách không? Và bọn VC địa phương đă đối xử với gia đ́nh Brian Đoàn như thế nào? Sao lại chóng quên quá thế?

 

Phần tŕnh bày nghệ thuật cụ thể là tranh ảnh, th́ chẳng có ǵ là đặc sắc ngoài việc tuyên truyền cho cộng sản tỉ như:

  

a- Một chiếc áo đỏ với h́nh sao vàng mục đích đề cao cái Lá Cờ Máu, tượng trưng cho một chế độ bạo tàn nhất trong lịch sử đất nước. Vẻ và trưng bày nó chẳng qua là muốn gợi lại một vết nhơ của lịch sử dân tộc. Chính nó là tượng trưng cho hàng núi xương máu của dân tộc VN đă đổ ra dưới chế độ bao tàn CSVN. Xin nhớ, lá cờ nầy là đảng kỳ của đảng CSVN, chứ không phải quốc kỳ của dân tộc VN.

 

b- H́nh của Hồ Chí Minh. mà ban tổ chức trưng ra không ngoài mục đích đề cao cho một tên tội đồ của dân tộc, một tên tay sai cộng sản quốc tế; nếu quả thật Ban Tổ Chức muốn tôn kính tên đồ tể mà cho đó là một anh hùng dân tộc, th́ tại sao không kính cẩn đặt trên bàn thờ mà hương khói, chứ  đâu phải treo đầu nó trên vách để tuyên truyền nhằm kích động, tạo không khí xung đột giữa cộng động người Việt tị nạn với nhau.

 

c- Riêng về Lá Quốc Kỳ VNCH Màu Vàng Ba Sọc Đỏ mà tên Steven Toly để mỉa mai, vẻ ba sọc đỏ trở thành ba hàng kẽm gai mầu đỏ; ư hắn muốn châm biếm là, miền Nam tức VNCH trước đây là một nhà tù rộng lớn, người dân ở chế độ đó không được hưởng tự do.  

 

Tên Toly ác ư và muốn nịnh VC nên đă ngụy biện vẻ như thế, nhưng tại sao hắn không dùng cái đầu lương thiện để nhớ lại:

 

a-  H́nh ảnh cuộc di cư vĩ đại t́m tự do của gần 1 triệu đồng bào miền Bắc vượt qua vĩ tuyến 17 tiến về miền Nam nơi đó có cắm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. 

b- Trong Mùa Hè Đỏ Lửa, người dân Quảng Trị đă thoát chạy trên "Đại lộ Kinh Hoàng" để tránh cuộc tàn sát của quân cộng sản Bắc Việt tràn qua vĩ tuyến 17; rồi đến đồng bào thuộc các tỉnh trên quốc lộ số 1 thuộc miền Duyên Hải Trung Việt cố vượt thoát ṿng lửa đạn của VC chạy về phía Nam kiếm vùng an toàn, nơi đó đều có cắm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

 

Thử hỏi có mấy ai chạy ngược về phía Bắc, nơi có của cờ Đỏ Sao Vàng  đểå t́m kiếm tự do không?

 

Tên Steven Toly hăy tỏ ra liêm sĩ và t́m hỏi, trong thời gian lá Cờ Vàng Ba Sọc c̣n phấp phới ngự trị trên mảnh đất miền Nam, thử hỏi đă có ai bỏ nước ra đi chưa. Và, riêng đối với YSa, ông Lê Đ́nh Điểu, đă dựa vào đâu để bồng bế đưa Y Sa đến được vùng đất tự do, rồi ngày nay lại trở mặt phản bội nhục mạ cha ḿnh. 

Ban tổ chức triển lăm VAALA chủ trương tuyên truyền cho CSVN v́ thế mới phát biểu v́ tự do tư tưởng, tự do ngôn luận nên sử dụng mỹ từ  "nhằm tạo những cuộc đối thoại t́m hiểu về tương quan giữa nghệ thuật, chính trị và cộng đồng" Nhưng theo chúng tôi biết, đích thực là bọn chúng là một công cụ tuyên truyền cho bọn VGCS để kiếm ăn. 

 Nếu nói tự do phát biểu, vậy chúng tôi, cũng là những người yêu chuộng tự do đề nghị Ban Tổ Chức , hăy tỏ ra liêm sĩ và trung thực: thay v́ trưng bày những h́nh ảnh dùng để tuyên truyền cho VC và thóa mạ VNCH, các người hăy đổi lại h́nh ảnh: thay v́ dùng lá Cờ Máu, hăy mặc quốc kỳ VNCH, màu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ; thay v́ trưng ảnh Hồ Chí Minh th́ Ban Tổ Chức hay trang trọng trưng bày các nhân vật lịch sư ûcủa VNCH tỉ như cựu hoàng Bảo Đại, cựu TT Ngô Đ́nh Diệm và cựu TT Nguyễn Văn Thiệu v.v.Tất cả h́nh đó sẽ được chuyển về VN triển lăm như tại Santa Ana. Phí tổn chắc chắn người Việt Tị Nạn cộng sản sẽ đài thọ. Làm dược như vậy mới quả thật là trung thực và liêm sĩ. Và nếu hành động được như vậy, ắt mọi người sẽ xác định, do tuổi trẻ bồng bột và khờ dại mà gây ra xáo trộn, chứ không phải Ban Tổ Chức hành động theo "đơn đặt hàng" của VC để phá hoại hàng ngũ quốc gia.

 

C* Bàn tay bí mật nào ở đàng sau cuộc Triển Lăm. 

Ai cũng đều rơ, muốn chế ngự cộng đồng người Việt Tị Nạn cộng sản, CSVN bắt buộc phải sử dụng đám tay sai khiêu khích để gây xáo trộn. Tuy nhiên, trong cuộc triển lăm tranh của VAALA vừa qua, một số đồng hương tuy đă biết rơ lư lịch của những kẻ chủ mưu và làm tay sai cho VC. Nhưng do tài liệu chưa được chính xác và rơ ràng; mặt khác, mấy tay đầu nậu lại khéo "ngụy trang" đi hàng hai; vừa ăn cướp vừa la làng, v́ thế việc vạch mặt chỉ tên bọn nầy xin được tạm gác chờ một dịp khác.

 

Trước mắt chúng tôi đề nghị: 

Tất cả đều hướng vào một mục tiêu quan trong khác: kêu gọi quốc tế can thiệp, buộc Trung Cộng phải ngưng ngay mọi hành động ngang ngược của chúng tại Lâm Đồng, hiện chúng đang tự ư đưa hàng trung đoàn chủ lực cùng chuyên viên tiến chiếm cao nguyên Lâm Đồng để khai thác quăïng Bâuxít tạo thành nhôm, là một loại vật liệu chiến lược hiếm và quan trọng mà Trung Cộng rất cần cho chương tŕnh sản xuất máy bay của nó.  

Đáng tiếc, trước hành động xâm lăng trắng trợn của bọn Tàu cộng mà không một ai, kể cả Ủy viên Bộ Chính Trị không ai dám mở miệng công khai phản đối. Chỉ có tướng già Vơ Nguyên Giáp là yếu ớt chống lại. Ước mong quư vị hăy b́nh tĩnh để theo dơi thời cuộc 

 

Phùng Ngọc Sa

    

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám