Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

Đêm xuân tự trách

 

 

 

 

 

Thêm một Xuân qua giữa xứ người

Đêm trường riêng thức, hận đầy vơi.

Bạc đầu, chưa bạc hồn ly khách

“Xuân khứ, xuân lai” luống ngậm ngùi

 

Xuân trên đất khách không phong vị

Độc ẩm bên trời, vỗ kiếm suông

“Tuư ngọa sa trường”.. mong chửa đến

Bao giờ quang phục lại non sông.?

 

Can Tương tra vỏ thành vô dụng

Mạc Tà treo vách cũng bằng không.

Lưu vong, phân hóa. Ôi thời thế!

Thêm những xuân qua, những chạnh ḷng.

 

Sử mệnh xuôi ḍng đầy rác rưởi

Thế kỷ nào mới rơ đục trong?

Đối diện tiền nhân đành nhận lỗi.

Tận lực, chưa hoàn Nợ Núi Sông

 

 

 

 

Kim Âu

 

Giao thừa Kỷ Sửu 2009

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám