ĐẠI HỌA NHÂN LOẠI CỘNG SẢN. 

 

- TRƯƠNG MINH H̉A -   

 

      Karl Marx, kẻ bất lương khoa bảng, lưu manh trí thức vào thế kỷ 19, thời mà Âu châu bùng phát cuộc cách mạng kỷ nghệ, phát sinh ra thành phần kỷ nghệ gia giàu có, cạnh tranh với" giai cấp thượng lưu quí tộc" lănh chúa đương thời, khi thấy những người giàu ở Âu Châu, nhất là tại đất tạm dung ở Luân Đôn, Anh Quốc trở thành" tư bản" mà căm thù một cách vô lư. Trước khi oán trách người khác, xă hội, hảy nh́n lại chính bản thân, nếu là người lương thiện. Tuy nhiên Karl Marx không có cái" phản ánh" tâm thức như thế, thay vào là ḷng thù hận những người giàu, nên hắn mới đưa ra chủ nghĩa Cộng Sản với: Duy vật biện chứng, Duy vật sử quan và tư bản luận, là" tà kinh" dạy ăn cướp, giết người, lư luận ngụy chứng của kẻ gian ác, khi được thời cơ vùng lên để gây ra tội ác và từ đó tiến tới việc biến nạn nhân thành nô lệ từ đời nầy sang đời khác, khi mà đảng cướp vẫn c̣n cai trị. Nếu là người hiền lương, th́ Marx cố gắng làm việc, ít ra cũng đủ trang trải cho cuộc sống; tuy nhiên, sống nhờ vào đồng tiền của người bạn là Engels, một nhà tư bản, mà lại thù ghét tư bản, do đo cái gọi là chủ nghĩa Marx và sau nầy có Lenin biến thành hiện thực mang bản chất phản bội" ăn cháo đá bát" vắt chanh bỏ vỏ, lật lọng, nên người Cộng Sản biểu hiệu cho dối trá, lừa đảo, gian, tham, ác....mà miệng th́ hô hào" làm cách mạng", tệ hại hơn là c̣n xưng là" đạo đức cách mạng", thật là lũ:" vừa ăn cướp vừa la làng", lũ gian nói đạo lư, kẻ mất lư trí tự nhận" đỉnh cao trí tuệ loài người". 

      Dưới nhản quan" cục bộ" của Karl Marx, khi nh́n thấy một phần nơi mà hắn đang sinh sống tại Anh Quốc mà vội vàng kết luận: công nhân là giai cấp tiến bộ nhất, là những người sẽ đứng lên làm cách mạng lật đổ chính quyền, đoạn lập ra cái gọi là" nhà nước vô sản chuyên chính" và kèm theo cái bánh vẽ: xă hội chủ nghĩa ưu việt, và đỉnh cao là thiên đàng Cộng Sản không tưởng; nên những ai từng sống dưới chế độ Cộng Sản đều biết là: thiên đàng Cộng Sản chỉ dành riêng cho người Cộng Sản hưởng thụ, c̣n dân chúng làm nô lệ, phục dịch cho đám cán ngố, cán gian, các ác, cán tham cầm quyền. Hầu hết các chế độ phong kiến, các triều đại Vương quyền, đều xuất phát từ sự chiến đấu trong qui luật" mạnh được yếu thua" nên vua là độc tài, triều đ́nh, quan lại, quân lính là thành phần thống trị; nhưng mỗi loại đều được đào luyện để làm nhiệm vụ tương xứng. Trong mọi lănh vực từ nông dân, thợ thuyền, hành chánh, y khoa, kỷ thuật, khoa học....cũng đều được đào luyện mới làm việc có kết quả, là khả năng chuyên môn như câu:" Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"; trong khi công nhân thường là ít học, đem sức lao động đổi lấy đồng lương, nên không được đào luyện thành" lănh đạo", cũng như đem một thợ máy mà" nâng cấp" thành bác sĩ giải phẫu bịnh nhân, th́ tính mạng như chuông treo chỉ mành, không chết cũng tàn phế.

      Công nhân đứng lên lật đổ vương quyền hay các" thể chế chính trị tự do" để lập ra cái gọi là" nhà nước vô sản chuyên chính" là điều vô cùng nguy hiểm, chắc chắn mang lại nhiều sai lầm, chết chóc do những người không biết điều hành quốc gia, kinh tế, làm chính trị....th́ đất nước không bao giờ tiến lên, khi mà người thất học cầm quyền, quyết định tất cả, nó c̣n tệ hại hơn chế độ quân chủ phong kiến. Nhưng hầu tất cả những" môn đệ bất lương" của Karl Marx như Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.... đă làm nên" cách mạng thành công" là nhờ vào thành phần nông dân, lại càng nguy hiểm hơn, v́ nông dân là thành phần" lạc hậu, bảo thủ" hơn công nhân ở các thành phố; đó là cái sai lầm, trật bài vị" cơ bản, cơ sở" của tà thuyết Karl Marx.

    Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nông dân là giới bị áp bức bởi các chế độ vương quyền, trở thành nông nô cho vua, lănh chúa, nên trong ḷng nông dân mang sẵn bản chất" vùng lên" trong hoàn cảnh thuận tiện, nhất là những" nông dân bất lương" th́ sự đứng dậy rất nguy hiểm. Không phải bất cứ nông dân nào cũng" vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian" như bài" quốc tế ca" của người Cộng Sản phổ biến. Tuyệt đại đa số nông dân hiền ḥa, an phận thủ thường, cần cù, chăm lo đời sống gia đ́nh, gắng bó với mảnh đất; bên cạnh đó là có một số nông dân gian ác, đồng quan điểm" cướp của giết người" của Karl Marx, nhằm thỏa măn tự ái; thế là thành phần nông dân gian ác nầy gặp được những kẻ" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" trong tinh thần" ngưu tầm ngưu, mả tầm mả"; những nông dân dốt, ít học được người Cộng Sản" gảy" đúng vài tim đen: phong chức tước, ban cấp quyền hành giết người cướp của, hứa hẹn cho làm quan và đủ thứ các quyền lợi khác, đám nầy trở thành cuồng nhiệt, làm bất cứ tội ác theo lịnh trên, dù phải giát hại cả cha mẹ, thân nhân, bạn bè....

Do đó, nông dân là thành phần" chủ yếu" đưa tới sự thành công của người Cộng Sản kể từ khi Lenin làm cái gọi là" cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917". Nông dân từ lâu muốn vươn lên lănh đạo trong những ngành:" nhất sĩ, nh́ nông, tam công, tứ thương" từ thời xưa; sự ước mơ của nông dân, dù tạm bợ:" Nhất sĩ nh́ nông, hết gạo chạy đong, nhất nông nh́ sĩ" nhưng cũng nói lên bản chất vùng dậy và khi gặp phải tà thuyết Cộng Sản, thành phần nông dân bất lương như thày lày gặp cứt chó, phát triển mạnh và giao bao tội ác, đó là" ĐẠI HỌA NGƯỜI CÀY" làm cho thế giới luôn bất ổn, chiến tranh, thù hận, chém giết qua cái chiêu bài:" đấu tranh giai cấp" từ năm 1917 đến nay, dù thế giới đang tiến hành phong trào dân chủ hóa, nhưng cái nọc độc Karl Marx vẫn c̣n hiện hữu tại 5 nước tàn dư: Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba và nay chất độc Cộng Sản đang tác động ở Nepal, Venezuala...tức là ngày nào c̣n bất cứ một nước Cộng Sản trên thế giới, là ngày ấy nhân loại chưa có thể sống yên.

    Phong trào vùng lên giết người, cướp của, bắt người làm nô lệ được thực hiện bởi lực lượng nồng cốt" dân cày", đưa thế giới vào bất ổn, tại các nơi Cộng Sản cai trị th́ nghèo khổ, lạc hậu...nên chế độ Cộng Sản là nguyên nhân bạo động, đánh phá, khủng bố, gieo rắc tai họa, chính tà thuyết Karl Marx kéo nhân loại trở về" thời kỳ bộ lạc", cách đây hàng triệu triệu năm là" thời kỳ đồ đá", th́ chế độ Cộng Sản ngày nay thời đại:" đồ ăn cướp" được" hiện đại hóa" núp bóng" cách mạng". Lenin thành công tại Nga là nhờ vào thành phần nông dân" cuồng nhiệt" hùa theo v́ không ưa và bất măn chế độ phong kiến lâu đời, nhưng khi cướp được chính quyền, th́ chế độ Cộng Sản Nga giết người, cướp của hàng loạt, dă man gắp trăm lần Nga Hoàng, mức độ tàn nhẩn lừng danh với" ngục tù bao la" ỡ Tây Bá Lợi Á, tội ác tày trời với hơn 40 triệu dân Nga bị tàn sát bằng nhiều h́nh thức man rợ.

     Tại Trung Hoa, Mao Trạch Đông từng chạy thụt mạng trong cái gọi là" vạn lư trường chinh", hắn và một số đồng bọn phải trốn vào hang núi ở Diên An; nhờ cuộc xâm chiếm của Nhật Bản mà chính phủ Tưởng Giới Thạch" ḥa hợp ḥa giải" với Mao để chống kẻ thù; nào ngờ Mao gian tà, lợi dụng thế liên hiệp để phát triển đảng cướp Cộng Sản Trung Quốc, khích động sự bất măn nông dân, làm lực lượng nồng cốt, là" cơ sở chủ yếu" cho sách lược" chiến tranh nhân dân" với công thức" lấy nông thôn bao vây thành thị" nên cuối cùng, chính quyền Tưởng Giới Thạch phải bỏ chạy khỏi lục địa, di tản sang Đài Loan năm 1949. Sau khi cầm quyền ở Hoa Lục, Mao Trạch Đông sử dụng đám nông dân dốt để giết địa chủ, phú nông, và cuối cùng th́ Mao cùng với một số đồng đảng bất lương cai trị bằng bạo lực, gây là cái chết hơn 65 triệu người, tư các chiến dịch điên cuồng: bước tiến nhảy vọt, trăm hoa đua nở, đại cách mạng văn hóa....

     Tại Việt Nam, tên quốc tặc Hồ Chí Minh mang cái" sở học" dạy cướp của giết người từ Liên Sô, được đào tạo ở trường dạy" khủng bố" Công-Nông từ năm 1924. Hắn cũng" lấy nông dân" làm lực lượng nồng cốt để gia nhập đảng cướp và đồng thời cũng" sáng tạo" thêm là thu phục những tên" đầu trộm đuôi cướp" giết người, lừa đảo chuyên nghiệp khắp nơi trong nước, trở thành một băng đảng siêu cướp mang tên" đảng Cộng Sản Việt Nam", sau 1954 đổi tên là Đảng Lao Động Việt Nam và vào miền Nam được đổi thành" Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam". Nhờ nông dân dốt đi theo, rồi thời c̣n yếu, tranh thủ thêm" địa chủ khai minh tiến bộ" ở nông thôn để nuôi quân thời kỳ mệnh danh là:" đánh Tây giành độc lập", nên Hồ Chí Minh có trong tay một lực lượng" sát thủ" hàng loạt: tay giết người, miệng nói như vẹt những từ ngữ Cộng Sản, là chất" xúc tác" làm hứng khởi, kích động gây tội ác; tổng kết sơ sơ về số người bị giết từ ngày có Hồ Chí Minh đến nay th́ con số nạn nhân hàng triệu người dưới sự cai trị tàn ác của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thời kỳ gọi là" đánh Mỹ cứu nước" ở miền Nam, thành phần u mê, nông dân dốt được đảng hứa hẹn cho làm quan, nên hăng hái gia nhận lực lượng" du kích khủng bố", được đoàn ngũ hóa trong cái tổ chức tay sai" Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam" với b́nh phong là một số" khoa bang lưu manh" như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát......gây biết bao" xương tan, máu rơi" khắp miền Nam. Sau cái chiến thắng thời cơ ngày 30 tháng 4 năm 1975, do chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người có tánh ích kỷ, hẹp ḥi, muốn phá nát quân đội trước khi" trở thành chiến sĩ ra khơi" để cho những người kế tiếp khó ḷng giữ vững miền Nam. Nếu không có những mệnh lệnh bất nhất" sáng rút quân tái phối trí lực lượng, chiều tái chiếm" biến thành" di tản chiến thuật: bỏ ngơ miền trung, nếu ông Thiệu không rút những đơn vị thiện chiến" Thủy Quân Lục Chiến, Dù", th́ Cộng Sản Bắc Việt khó" tiến quân như chỗ không người" do các vùng đất bỏ ngơ, và Cộng Sản cũng phải lănh thảm bại như trận tổng công kích Mậu Thân năm 1968.  Quân lực VNCH không thua, chính ông Thiệu phá nát quân đội, đưa đến mất nước.

     Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đoàn quân cướp từ rừng rú tràn vào thành phố, toàn là nông dân dốt miền Bắc, Nam và cán ngố trong đoàn quân" chánh qui Bắc Việt" đă đem lối sống" cực kỳ văn minh miệt vườn, miền núi" vào, làm tṛ hề cho dân chúng, để lại bao" huyền thoại của người Cộng Sản", bia miệng khó dứt, dù sau nầy chế độ Cộng Sản sụp đổ:

-Dùng" tă hồng bịt háng" của phụ nữ để làm" khẩu trang" khi đi ngang qua đống rác" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy để lại" hầu pḥng chống" dịch tể, vệ sinh pḥng bịnh".

-Ngồi kiểu nước lụt, dù ở ghế sa long sang trọng vừa mới" tiếp thu"

-Mang lươn, cá...rọng vào nơi mà tưởng là an toàn" ở cầu tiêu do bọn phản động để lại" hay nhà vừa tiếp quản. Sáng hôm sau la hoảng là bị ăn trộm, cũng là" tàn dư chế độ Mỹ Ngụy" để lại.

-Dùng cơ phận con người để nuôi heo, trồng trọt.

     C̣n nhiều chuyện khác mà thành phần" đỉnh cao trí tuệ ṇi người" hay là" đỉnh cao chói lọi" đă trở thành" đỉnh cao cháy rụi" sau khi" tiến vào Saigon, trận cuối là trận nầy" nên thành phần" dốt nát, cộng tích cực, đâm ra phá hoại" là đám" cà chớn đầy đường" là những kẻ" cướp có ngụy chứng Marx Lenin". Do cái" nhà nước" đa số là nông dân dốt, thành phần đầu trộm đuôi cướp nên nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam càng ngày càng thua xa các nước về mặt kinh tế, đời sống dân chúng và đất nước bị tàn phá khủng khiếp từ môi trường đến nền tảng đạo lư. Công tŕnh thủy lợi thành" thủy hại" nhan nhản khắp hệ thống" con kinh ta đào, chưa có nước chảy qua" và gần đây hiện tượng các con cầu như Cần Thơ, Trung Lương... đang thi công th́ đă sập; rồi tại những thành phố lớn như Hà Nội, Saig̣n, mới mưa mà đă lụt, triều cường sông Saigon b́nh thường, thế mà dân chúng tưởng là" trận đại hồng thủy". Nh́n cái gọi là" nhà nước" và đảng lănh đạo, th́ thấy ngay đây là" cặn bả nhất trong xă hội". Ngoài tên Hồ Chí Minh có quá tŕnh" gian, dâm, ác", có Lê Duẫn, xuất thân là gă đánh xe bù- ệt ở Bến thủy ( không có đi học), Đổ Mười vốn là" thiến heo" thành thủ tướng, tổng bí thư, Xuân Thủy nghề thái thuốc Bắc, Lê Khả Phiêu là bộ đội ngố cũng không học nhiều, Nguyễn Tấn Dũng khá hơn, học tới lớp 7....nên nhằm thỏa măn tự ái" thằng ngốc làm vua" nên nhiều cán bộ trung ương, trung cấp, địa phương t́m cách thực hiện những bằng cấp tiến sĩ, phó tiến sĩ giả, thành lực lượng" tiến sĩ Cầu Muối", là thứ bằng" tự biên tự diễn" không người lái, nếu có học cũng" dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" là trường hợp của tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

    Nông dân, với thành phần bất lương, gieo bao tai họa cho thế giới nói chung, là cuộc chiến tranh lạnh và sau 1991, dù Liên Sô và toàn khối Cộng Đảng Đông Âu sụp đổ, nhưng tàn dư Cộng Sản vẫn c̣n đe dọa thế giới. Sau nhiều thập niên nằm im, áp dụng lối kinh tế dị mô:" lấy kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa", nhờ mượn đầu heo nấu cháo là vốn từ" tư bản phản động" nên Trung Cộng có ṃi đang khơi dậy cuộc" hậu chiến tranh lạnh". Việt Nam cũng thế, là một huyện bất thành văn của Trung Cộng, nên những mệnh lệnh chỉ đạo chiến lược thường xuất phát từ Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa thiên triều Bắc Kinh và tập đoàn quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt được ngụy trang dưới b́nh phong:" t́nh hữu nghị Việt-Trung bền vững như răng với môi" nên thiên triều muốn ǵ là tập đoàn Thái Thú Việt Nam phải thi hành; đó là những hiệp ước quan hệ song phương về vùng biển, quần đảo, cắm mốc biên giới, hợp tác kinh tế.....nông dân dốt, ít học ngày nay vẫn cầm quyền, những tên dốt như Đổ Mười, Lê Đức Anh....trở thành" Thái Thượng Hoàng" của đảng cướp Cộng Sản, là" thế lực đen" khống chế quyền lực; ngày nay đám nông dân dốt, đầu trộm đuôi cướp cầm quyền, lúc suy yếu chúng chiêu dụ khoa bảng, nhất là hải ngoại để giúp, cứu đảng vượt qua khó khăn; nhưng làm ǵ đi nữa, th́ cái đuôi:" xă hội chủ nghĩa" vẫn không thể tách rời, đó là bản chất của người Cộng Sản. Tà thuyết Cộng Sản do Karl Marx dạy dỗ đám" bất lương, đại bất lương" trên thế giới là một" thoái trào lịch sử cực kỳ tệ hại", nguy hiểm hơn là vận mệnh con người, đất nước lại nằm trong tay những kẻ" dốt nát, ít học" mà người ta cho là:" những kẻ dốt nát, ít học thường độc ác hơn những người có học". Do đó, sấm giảng truyền tụng trong dân chúng trước 1975 đă được chứng minh sau khi miền Nam lọt vào tay đảng cướp Việt Cộng:

 

" Chừng nào thằng ngốc làm vua.

Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu"

Hay là sau nầy:

" Năm đồng đổi lấy năm xu.

Thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời".

 

 

    Trong một xă hội, những người không hiểu luật thường hay làm bừa, trong xă hội chủ nghĩa, khi chính quyền đa số là" dốt nát, dốt nát, đại dốt nát-ít học, ít học, đại ít học", nông dân ṇi đươc thế trở thành chủ nhân, quyền lực, th́ đưa đến hậu quả tất yếu:

-Đất nước không khá nổi, do những người cầm quyền từ" hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc" đều không được đào tạo để làm công việc lớn lao, kinh bang tế thế, ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu con người.

-Hành chánh rườm ra, điều hành guồng máy theo từng" sáng kiến, sáng tạo" của từng cán ngố, đầu ngành, nhân viên; nên sinh ra luật rừng, là trở ngại không nhỏ cho dân chúng, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài.

-Bản chất tham lam của những kẻ dốt cầm quyền, làm cho dân chúng sơ xác do bị sách nhiễu, bốc lột trường kỳ.

    Với kém tŕnh độ văn hóa, không được đào tạo để làm công việc chuyên môn" điều hành, quản trị đất nước", mà trong cuộc chiến được huấn luyện để giết người, khủng bố dân lành; trong thời b́nh th́ ra tay vơ vét, nên những thằng dốt, ít học chỉ đạo mọi thứ, là nguyên tắc đào tạo" Hồng hơn chuyên" là động lực làm cho đất nước tụt hậu, dân chúng tiếp tục cơ cực, nhưng đảng viên đảng cướp càng làm lớn càng giàu, là điều mà ngày nay, ai cũng nh́n thấy. Thế giới nói chung và nước Việt Nam nói riêng đă bị thành phần" nông dân" dốt nát như bản chất bất lương trong giới nông dân chất phác làm hại, đó là" đại họa dân cày", là cuộc nổi loạn của nông dân, được hướng dẫn bởi tà thuyết Karl Marx và những tên gian ác áp dụng như Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh....khi nông dân có quyền trong tay, chúng ra tay cướp cả nông dân, dù trước đây từng là" đồng chí" từng có công" đánh Tây giành đập lột, đánh Mỹ phá nước", nên từ hơn 20 năm qua, đội ngũ dân oan khiếu kiện gia tăng.

Tại miền Nam, chính nhờ thành phần" nông dân dốt tham lam, ham quyền" nên đảng Cộng Sản mới đưa nhiều sư đoàn chánh qui Bắc Việt vào nam, được dung dưỡng, nuôi quân, làm nhiều công việc khác... đúng hơn là: thành phần nông dân thân Cộng miền Nam chính là" rước giặc vào nhà" và nay trong số những kẻ tiếp tay cho giặc ấy, trở thành" hồn  ma bóng uế" khi mà quyền hành bị các" đồng chí" thân thương lấy hết, cho về hạ tầng công tác, phục viên. Một điều đáng khinh là: đám nông dân dốt từng lập công dâng đảng, có người vẫn c̣n tôn thờ tên chủ cướp Hồ Chí Minh, dù bị đảng cướp đất, lấy nhà....họ chỉ khiếu kiện và không dám làm cuộc" cách mạng vùng lên để đổi đời" như họ từng theo đảng cướp trước đây./.

 

 

THƠ LÁI ÂM.

"GIAI TẦNG" NGU DỐT, ÁM" DÂN TÀI".

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam là xưởng sản xuất" khủng bố" nên tuyệt đại đa số" nhân công", nhất là" ban quản lư" đều là thành phần" đầu trộm, đuôi cướp, lưu manh, dốt nát, ít học". Đó là tập đoàn đảng cướp, có chính sách và tiêu chuẩn:" càng dốt càng làm lớn", đó là cảnh" thằng ngốc làm vua, thằng khôn đi học, thằng ngu dạy đời". Nên đám du thủ du thực, bất lương, chăn trâu, trở thành lănh đạo, th́ đất nước chắc chắn phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến thờ kỳ bộ lạc cũng là logic thôi.

 

GIẶC ĐỐT nhà dân, DỐT ĐẶC bây.

ĐẤU TRANH phá nước, ĐÁNH TRÂU bầy.

VÙNG LÊN khủng bố, LÊN VÙNG giết.

ĐỨNG DẬY cướp của, ĐẤY DỰNG bày.

GIẢI PHÓNG chiêu bài, dân PHỎNG DÁI.

CÁCH MẠNG giả danh, CẠN MÁCH dài.

ĐỜI THAN kẻ dốt, ĐANG THỜI quậy.

THỨ XỆ cầm quyền, THẾ SỰ nay.

 

TRƯƠNG MINH H̉A.

Ngày 21.03.2009

 

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa .

Một Trang Lịch Sử (tài liệu US Senate)

 

 

 

 

MINH THỊ

 

Bài trong trang này nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu tham khảo, điều nghiên của Người Việt Quốc Gia trong tinh thần "tri kỷ, tri bỉ", " biết ta, biết địch" để nhận rơ những âm mưu, quỷ kế, ngôn từ và hành động của kẻ thù và có phản ứng, đối sách kịp thời.

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám