Bài Cũ :  Tháng 6/08. Tháng 7 /2008   Tháng 8/08.  Tháng 9/08. 10/08. 11/08. 12/08  xin mời quư vị vào phần lưu trữ c̣n có  nhiều tài liệu, bài vở mới dùng vào việc nghiên cứu , tham khảo

Ngăn ngừa và bẻ găy mặt trận

văn hóa ngoại vận của vgcs

 

 

 

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH) 

 

 

 

 

 

Nếu lưu ư đến t́nh h́nh hiện nay trong nước, chúng ta thấy tập đoàn vgcs thông qua Ủy Ban người Việt ở nước ngoài, đă công khai tuyên bố về cái gọi là chính sách ngoại giao văn hóa. Nội dung chính sách đó là nhằm tác động vào Cộng Đồng (CĐ) người Việt ở hải ngoại, có nghĩa bao gồm cả những thành phần “xuất khẩu lao động” hoặc du sinh, những thành phần di dân, nhưng phải hiểu rằng cái đích chính là thành phần tỵ nạn vgcs, và chắn chắn là lực lượng quân, cán, chính VNCH (đặc biệt QLVNCH) mới là đối tượng chính yếu. Đồng thời chủ trương đó của chúng, như chúng công bố, phải biến CĐ người Việt hải ngoại thành chủ thể thực hiện “đường lối ngoại giao văn hóa” để tác động đến nhân dân và chính phủ những quốc gia có người Việt định cư.

Lộ tŕnh của chúng về chủ trương lưu manh và thâm hiểm nói trên là:

1.- Chinh phục người Việt, đặc biệt là người Việt tỵ nạn vgcs, bằng con đường văn hóa truyền thông, nghệ thuật, du lịch v.v… ;

2.- Sau khi đă thành công bước một nói trên của lộ tŕnh, chúng sẽ tác động vào để khiến người Việt ở hải ngoại (gồm những người không phải là tỵ nạn vgcs) sẽ tác động trở lại vào những người có nguồn gốc tỵ nạn vgcs, cũng như nhân dân và chính phủ nước sở tại, tất nhiên cũng bằng biện pháp thông tin, văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

Phương pháp thực hiện chủ trương của chúng sẽ là, dựa vào tụi nằm vùng, các tổ chức đảng phái ma trơi phở ḅ, để mơ hồ hóa thành phần người Việt ở hải ngoại không là tỵ nạn vgcs. Chúng sẽ dựa chủ yếu vào số người Việt cư trú tại liên bang Nga, các nước Đông Âu cũ, Tàu cộng, Đại Hàn, Đài Loan và một số nước khác ở Trung Đông, Phi Châu hoặc Châu Mỹ La Tinh làm lực lượng trung ḥa quan điểm kiên quyết chống vgcs, và quan điểm v́ xây dựng đất nước VN và chống sự xâm lược của tụi Tàu cộng để dễ dàng chấp nhận việc quên quá khứ xoá bỏ hận thù, tiến tới ḥa giải, ḥa hợp (HGHH) với vgcs, để xây dựng kinh tế và củng cố quốc pḥng trước đă.

Việc làm này sẽ mở ra một cuộc tranh luận không ngưng nghỉ, giữa những người coi vgcs là kẻ thù nguy hiểm nhất trong giai đoạn hiện nay, là nguồn gốc mọi thụt lùi về kinh tế, giáo dục, về sự băng hoại của sinh hoạt xă hội v.v… trong nhân dân và đất nước VN. Và vgcs cũng là nguồn gốc làm cho lực lượng quốc pḥng của VN bị suy yếu hoặc bị vô hiệu hóa, bởi v́ cái lực lượng quân sự của VN hiện nay, chừng nào c̣n nằm trong tay độc quyền quản lư và xử dụng của tập đoàn vgcs, th́ mục tiêu của nó không phải là bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân VN, mà là bảo vệ mọi đặc quyền, đặc lợi, trong đó cũng là bảo vệ quan điểm và đường lối chính trị của tập đoàn vgcs. Mà chúng ta đă biết rằng không phải chỉ thời kỳ Hồ chí Minh (HCM) c̣n sống, mà tất cả các thế hệ cầm quyền của vgcs cho đến nay là bè lũ Nông Đức Manh, Nguyễn Minh Tiết, Nguyễn Phú Trọng, vẫn là bè lũ trực tiếp bán đất, bán biển, bán tài nguyên, bán lao động v.v… cho Tàu cộng và các tập đoàn tài phiệt khác trên toàn thế giới.

Câu tuyên bố vừa qua của Nông Đức Mạnh với tư cách tên lănh đạo cao cấp số một của tập đoàn vgcs hiện nay rằng: “Quân đội phải trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, nhắc nhở chúng ta phải hiểu rằng, ngụy quân vgcs (có nghĩa lực lượng vũ trang kể cả công an (CA), cảnh sát, cho đến dân quân tự vệ) chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ tập đoàn vgcs, chống lại các thế lực dù là nhân dân VN trong và ngoài nước, kể cả quốc tế và nhân dân yêu chuộng ḥa b́nh công lư trên toàn thế giới, nếu có một lời nói hay hành động nhỏ nhất chống lại đường lối bán nước giết dân của tập đoàn vgcs.

Nếu hiểu như vậy (với những bằng chứng cụ thể đă diễn ra trong quá tŕnh lịch sử) th́ chúng ta mới thấy được:

1.- Sự nguy hiểm của luận điệu quên quá khứ, xóa bỏ hận thù tiến tới HGHH với tập đoàn vgcs. Là một h́nh thức nửa nạc, nửa mỡ của lập luận trên, mà canh tân hoặc cùng chung sức với vgcs giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, củng cố quốc pḥng và v.v…

2.- Phải nhận thức thật rơ rằng ưu tiên hàng đầu để có thể phác họa những lộ tŕnh đi tới tự do, nhân bản, thịnh vượng, văn minh, củng cố và phát triển truyền thống dân tộc v.v…  Chỉ có thể đặt ra để trao đổi thảo luận (chứ chưa nói đến việc thực thi), th́ tất yếu phải thanh trừ mọi hệ thống cai trị từ cơ sở tới trung ương do tập đoàn vgcs và tay sai nắm giữ;

3.- Chừng nào tập đoàn vgcs c̣n độc quyền, quản lư và xử dụng lực lượng chuyên chính (tức lực lực vũ trang và bán vũ trang; cảnh sát, CA, quan thuế (hải quan) v.v…) th́ cho dù tập đoàn vgcs có đổi tên nước thành VNCH; có đổi quốc kỳ thành cờ Vàng ba sọc đỏ; có xóa bỏ điều 4 hiến pháp 92; có cho phép thành lập một số tổ chức đảng phái nào đó, dù là ở trong nước hay ở nước ngoài trở về th́ cũng chỉ là “các chú cuội: Cuội lớn, cuội nhỏ”, (và thằng Bờm dù có cái quạt mo hay có nắm xôi, mà thôi).

 

 

 

Cho nên, chúng ta đặt mục tiêu là dân chủ tự do đa nguyên thật sự, chứ không phải là cái bánh vẽ to đùng, tô các màu sắc như kiểu tranh của Renoir.

Theo thiển nghĩ của Nam Nhân tôi, qua những tài liệu có được trong tay th́ thấy rằng:

Bước thứ nhất: vgcs tiếp tục xử dụng tụi nằm vùng, các đảng phái chính trị ma trơi tại hải ngoại, để làm rối loạn thông tin, hầu tạo ra những cuộc tranh luận vô bổ về những vấn đề chưa cần thiết. Thí dụ: về học thuật, về lịch sử cổ xưa, về các chuyện bát nháo mà không tập trung vào việc tranh đấu trực diện với bọn vgcs trên mặt trận thông tin, văn hóa, nghệ thuật... Cho nên, trong lĩnh vực này chúng ta cần thiết tiếp tục vạch mặt tập đoàn Ali Baba Nguyễn Chí Thiện; vạch trần những ng̣i bút bất lương, thỏa hiệp với vgcs; vạch mặt những kẻ xử dụng phương tiện truyền thông, thông tin để truyền bá những tiếng nói đấu tranh cuội ở trong nước, mà nhân sự do vgcs tuyển chọn và huấn luyện (chính tự bọn họ tố giác lẫn nhau). Cũng như không nên phổ biến mà không b́nh luận bài của những tên như Nguyễn Trung, trong ban cố vấn của việt gian Nguyễn Tấn Dũng; bài của Tô Duy Hợp, một trí nô của vgcs bàn về mô h́nh kinh tế ở VN;  những chuyện chửi bới, bươi móc nhau của phe nhóm dân chủ cuội ở trong nước, một bên là cha con Nguyễn Thanh Giang, Trần Khải Thanh Thủy, một bên là Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải...  Cũng như không nên đưa ra những nhận xét nửa úp nửa mở về sự thay đổi những vấn đề tép riêu mà lờ đi những vấn đề quan trọng, như kiểu bài viết của Blogger Tô Hải (kẻ nhận vơ bài hát Sơn Nữ Ca, mà thực ra tác giả thực sự là Trần Hoàn cũng có bút danh Tô Hải) trên VNExodus. Nếu chúng ta chỉ giới thiệu bài vở mà không phân tích đúng sai th́ chúng ta chỉ là công cụ chuyển tiếp những ư đồ của vgcs vào đầu óc của người Việt ở hải ngoại, và như thế có thể kết luận là chúng ta đă vô t́nh hoặc cố ư tự nguyện làm công cụ cho bộ máy truyên truyền của vgcs.

Việc quan trọng hiện nay là vạch mặt cái gọi là “đảng Dân chủ 21” do tên Trần Khuê (một tên chưa học hết bậc trung học, tự phong là giáo sư; hắn cũng là tác giả chủ nghĩa HCM, thánh Hồ…) làm tổng thư kư. Những tay sai của Trần Khuê ở hải ngoại là: Bs. Nguyễn Xuân Ngải và Ls. Nguyễn Tường Bá..

Đảng Dân Chủ 21, qua bản đóng góp ư kiến về kinh tế, cũng như tuyên bố đầu năm 2009, hiện rơ nguyên h́nh là công cụ đắc lực của tập đoàn vgcs nhằm đoàn ngũ hóa những người Việt cả trong và ngoài nước, hoặc c̣n đôi chút nghi kỵ vgcs (ở trong nước và ngoài nước), hoặc không dám hiện nguyên h́nh là tay sai của vgcs nằm vùng th́ sẽ gia nhập đảng dân chủ 21, một thứ ga quá cảnh (chuyển tiếp) để trở thành tà lọt chính trị, góp phần lừa bịp nhân dân VN trong và ngoài nước, nhất là đối với nhân dân thế giới yêu chuộng tự do và công lư.

 

 

 

Nếu chúng ta không thường xuyên vạch mặt những hoạt động của đảng dân chủ 21, lũ xung kích của vgcs qua chủ trương của nghị quyết 36 nhằm tập hợp lực lượng những người thiếu thông tin về bản chất việt-gian của tập đoàn vgcs VN, dù là người Việt tỵ nạn hay là người dân các nước có người Việt tỵ nạn vgcs định cư sẽ bị nhiễu thông tin, mơ hồ thông tin. Như thế th́ chúng ta đă bị cô lập, c̣n kẻ địch từ tập đoàn vgcs thâu thập được lực lượng cho dù cái lực lượng đó muốn đứng trung gian. Trong cuộc tranh đấu giữa chính nghĩa và phi nghĩa, khi những người ở giữa th́ trong thực tế họ đă có chiều hướng ngả về phía phi nghĩa. Cho nên cuộc đấu tranh nhằm lôi kéo thành phần trung gian ngả sang phía chính nghĩa là hết sức quan trọng.

Bước thứ hai: Chúng tôi nghĩ rằng bọn vgcs đang thực hiện một việc nữa, đó là chúng quyết tâm bằng mọi biện pháp tổ chức học tập tấm gương “đạo đức” của tên đại việt gian Hồ chí Minh, trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Như thế cũng có nghĩa là, như đường lối “ngoại giao văn hóa”, chúng sẽ xử dụng người Việt ở hải ngoại thành chủ thể nhằm đánh bóng, tô son trát phấn cho tên đại việt gian HCM.

Hiện nay chúng ta đă biết, phần tài liệu chúng dựa vào cuốn “Đỉnh cao chói lọi” của văn nô vgcs Dương Thu Hương. Để phổ biến cuốn sách này đến bạn đọc, chúng xử dụng các trang Web mà do chúng giàn dựng ra và đă nắm được. Thí dụ: Web DCV.online (do Vũ Thư Hiên đẻ ra ở Đông Âu, nay đă bén rễ, nẩy mầm tại Hoa kỳ). Đă hết sức nhanh nhẩu giới thiệu cuốn “Đỉnh cao chói lọi”. Đồng thời một số các trang Web khác, điển h́nh là Ánh Dương của Đỗ thị Thuấn đă phổ biến những bài viết, những sách, những phát biểu của đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…. Và đến nay là những bài viết của Trần Viết Đại Hưng. Bổ xung cho chủ trương chạy tội bán nước giết dân của đại việt-gian HCM, rằng hắn đă bị mất quyền lực vào tay nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, phối hợp nhịp nhàng với nội dung và mục đích của cuốn “Đỉnh cao chói lọi”. Nhóm thi tặc Nguyễn Chí Thiện cũng đồng lơa như vậy, như tên trần Nhu một chí hữu thân cận của Gs. Nguyễn văn Canh, một tên giới thiệu với CĐ người Việt tại hải ngoại về Ali Baba NCT, đă thổi phồng, dựng đứng thế lực và tội ác của Lê Đức Thọ, có đăng trên Web VNExodus.

C̣n một điều nữa, chúng ta cũng biết rằng trong nội dung của cái gọi là chính sách ngoại giao văn hóa, giống hệt như trọng tâm của việc thực hiện nghị quyết 36 của vgcs, chúng đang nhắm vào tầng lớp thanh thiếu niên, hậu duệ của những người Việt tỵ nạn vgcs, trong đó có việc nhúng tay vào tổ chức học tiếng Việt, xây dựng các thư viện, cung cấp sách báo từ trong nước với nội dung tuyên truyền có lợi cho tập đoàn vgcs, nhằm nhuộm đỏ đầu óc non trẻ của thế hệ hậu duệ người Việt tỵ nạn vgcs chưa có kinh nghiệm hiểu biết về vgcs, cũng như những tội ác của bọn vgcs đă và đang gây ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng cũng khuyến khích việc đầu tư tiền của vào các cơ quan truyền thông. Tên việt-gian Nguyễn Tấn Dũng đă kư công văn ngày 8 Jan 2009, cho phép cái gọi là “đài tiếng nói VN và đài truyền h́nh VN” được thành lập cơ quan thường trú tại Mỹ.

Và một vấn đề nữa Nam Nhân tôi xin đề nghị là từ nay, chúng ta có thể nên thêm vào nội dung sinh hoạt của các room PalTalk, hệ thống các Diễn Đàn, các trang Web diện tử và truyền thanh, cũng như tha thiết kêu gọi những ng̣i bút gốc quân cán chính QLVNCH hăy đóng góp những bài viết về hai đề tài dưới đây cho các thảo luận qua những phương tiện tryuền thông, thông tin nói trên:

1.- Tội ác của vgcs đối với bản thân, với gia đ́nh ḿnh, với Tổ Quốc VN, hoặc đối với bất kể người dân VN nào khác, do là nạn nhận trực tiếp, hay trực tiếp chứng kiến hay nghe kể lại.

2- Hăy viết về những chiến công của VNCH và chính quyền VNCH trong các lĩnh vực xây dựng kinh tế, tổ chức, xă hội, giáo dục đào tạo, xây dựng quốc pḥng …. ,chống xâm lược Nga sô, Tàu cộng và bè lũ tay sai vgcs, bằng những truyện kư, hồi kư, để cho mọi lứa tuổi dễ đọc và nhận thức được tính chất chính nghĩa và tinh thần anh dũng yêu nước của quân dân VNCH. Chúng ta viết theo h́nh thứ kể chuyện hơn là đi vào cách chuyên môn, giúp cho mọi tầng lớp, mọi tŕnh độ hiểu được dễ dàng.

Cuối cùng một việc cũng rất là quan trọng nhằm chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của bộ máy tuyên truyền của tập đoàn vgcs và các đảng phái có xu hướng Maxit trên toàn thế giới đă đổi trắng thay đen các sự kiện lịch sử đương đại của VN, chúng ta mong rằng những học giả, những sử gia, những dịch giả hăy xử dụng được thành thạo ngoại ngữ của ḿnh vào việc phiên dịch, phỏng dịch, phóng tác bằng ngôn ngữ nước ḿnh cư trú những tài liệu, chuyện kư, hồi kư có tác dụng vạch mặt bản chất việt-gian bán nước, giết dân của tập đoàn CSVN từ HCM cho đến nay, nhằm giải độc những huyền thoại do chúng ngụy tạo ra. Đấy chính là phản ứng hữu hiệu nhất vào chủ trương ngoại giao văn hóa, biện pháp xung kích của nghị quyết 36 của vgcs. Lú c này, chúng ta cũng cần thực hiện cái gọi là ngoại giao văn hóa mà đối tượng là CĐ người Việt ở hải ngoại, gồm cả hậu duệ của chúng ta cũng như các thành phần khác kể cả nhân dân nơi chúng ta cư trú, để từ đó họ lại biến thành chủ thể chính sách ngoại giao văn hóa vào nhân dân VN trong và ngoài nước, vào nhân dân thế giới, vào các chính phủ của họ.

Nếu tất cả chúng ta đồng loạt cùng một hướng thực hiện những điều nêu trên, th́ chắc chắn chúng ta sẽ phá vỡ được kế hoạch ngoại giao văn hóa của vgcs. Đó là một kế hoạch xung kích để thực thi nghị quyết 36, nhằm biến cộng đồng người Việt tỵ nạn vgcs thành tài sản của bọn vgcs trong nước.

 

Anh quốc ngày 10 tháng 1 năm 2009-01-10

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

  Trang Chủ . Kim Âu . Lưu Trữ. Báo Chí . RFI . RFA . Tác Giả . Chính Trị . Văn Nghệ . Khoa Học . Mục Lục . Quảng Cáo . Photo . Photo 1. Tinh Hoa ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Cố vấn an ninh đặc biệt của Reagan-Tỷ phú Ross Perot,Tŕnh A Sám